602,70 zł brutto. Cena:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "602,70 zł brutto. Cena:"

Transkrypt

1 Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników, naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zleceń, wydruk list płac, rozliczanie obecności i nieobecności. Współpracuje z programem Płatnik (importuje dane osobowe i eksportuje wszystkie deklaracje). Pracuje efektywnie zarówno na jednym komputerze, jak i na wielu połączonych w sieci, a przejrzysty interfejs sprawia, że początkujący użytkownik nie będzie miał kłopotów z jego obsługą. Cena: od 602,70 zł brutto

2 Wszelkie dane zgromadzone w programie zabezpiecza system ochrony informacji. Niepowołane osoby nie mają dostępu do danych, ponieważ system chroniony jest hasłem. Przed każdym rozpoczęciem pracy z programem użytkownik musi się zalogować.

3 Program umożliwia tworzenie wielu firm w systemie, dlatego mogą z niego również korzystać biura rachunkowe. Podstawowa licencja pozwala na pracę programu jednocześnie na pięciu stanowiskach komputerowych. Istnieje możliwość zakupienia wersji dla biur rachunkowych, która umożliwia obsługę większej ilości firm.

4 Wyposażony jest w funkcję importu danych osobowych pracowników oraz danych firmy z programu Płatnik. Ponadto zaimportuje wszystkie dane z poprzedniej wersji Kadry, Płace i ZUS 4 oraz dane osobowe z programu Płace DOS dgcs S.A.

5 W menu Kadry zamieszczone zostały wszystkie niezbędne opcje związane z: - ewidencją danych osobowych pracowników, - zawarciem i rozwiązaniem stosunku pracy, - historią dotychczasowego zatrudnienia, - badaniami okresowymi, - ważnością szkoleń, uprawnień.

6 Prowadzi ewidencję danych personalnych pracowników i zleceniobiorców oraz właścicieli. Gromadzi również informacje o wykształceniu, stosunku do służby wojskowej czy rodzinie. Pozwala na wpisanie nieograniczonej ilości pracowników w zależności od zakupionej licencji. Oferta handlowa została podzielona wg ilości pracowników (do 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 i więcej), dzięki temu cena programu jest bardziej przystępna.

7 Użytkownik może określić, które składki ZUS mają być obliczane poszczególnym pracownikom (obowiązkowe lub dobrowolne). Pozwala na elastyczne określenie sposobu finansowania składek ZUS każdemu pracownikowi (np. 50% Ubezpieczony, 50% Płatnik, ubezpieczony, płatnik, Budżet, PFRON).

8 Sporządza dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników m.in. umowę o pracę, szczegółowe warunki zatrudnienia, aneksy, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy...

9 Każdy z tych dokumentów można wydrukować lub skorzystać z podglądu wydruku na ekranie. Ponadto użytkownik może dokonać wyboru jednego z trzech typów wydruku tj. z kolorowymi ramkami, ramki + tekst, tylko tekst (wydruk ekonomiczny).

10 Prowadzi ewidencję dotyczącą okresowych badań lekarskich oraz szkoleń. Kontroluje ich termin ważności i automatycznie informuje o jego zakończeniu. Drukuje dodatkowe formularze oraz raporty np. skierowanie na badania, pracownicy bez aktualnych badań, odbyte szkolenia itp.

11 Eksportuje większość danych oraz raportów do programów Microsoft Word i Excel. Pozwala dostosować pod własne potrzeby wybrane dokumenty kadrowe z poziomu programu Microsoft Word.

12 W menu Czas pracy zgromadzone są funkcje dotyczące: - odnotowywania obecności i nieobecności, - określania wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego, - ustalania rodzaju wymiaru czasu pracy definiowanie kalendarza.

13 W programie można prowadzić ewidencję obecności na dwa sposoby: - Miesięcznie - w tym wypadku prowadzimy tylko zbiorczą (miesięczną) ewidencję liczby godzin przepracowanych, normatywnych, nadgodzin oraz godzin nocnych, - Dziennie - w tym wypadku należy wprowadzać dane dotyczące obecności za każdy dzień z osobna.

14 Program pozwala na wprowadzanie wielu typów nieobecności, które są automatycznie uwzględniane podczas obliczania płac np. wprowadzając nieobecności typu wynagrodzenie za czas choroby lub urlop wypoczynkowy program automatycznie uwzględni odpowiedni składnik podczas obliczania płac.

15 Program oblicza wymiar należnego urlopu wypoczynkowego, uwzględniając dni wykorzystanego urlopu, urlop na niedyspozycję, opiekę nad dzieckiem, czy urlop rehabilitacyjny.

16 W menu Płace zgromadzone są funkcje dotyczące: - obliczania płac, - tworzenia list płac, - wystawiania umów cywilnoprawnych, - definiowania płac, - wystawiania przelewów.

17 listę obecności (wypełnioną danymi lub pustą) oraz wiele innych zestawień.

18 Menu programu jest przejrzyste, a poszczególne funkcje zgrupowano w nim tematycznie. Dzięki temu początkujący użytkownicy nie powinni mieć problemów z jego obsługą. Np. wszystkie operacje związane z obliczaniem płac, tworzeniem list płac, sporządzaniem umów cywilnoprawnych, przygotowywaniem przelewów oraz definiowaniem składników płacowych zostały zgrupowane w menu Płace.

19 Program umożliwia definiowanie każdego składnika płacowego (niezależnie od stopnia skomplikowania np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i wiele innych) lub skorzystanie ze standardów dostępnych w programie

20 oraz definiowanie działań matematycznych na składnikach, obliczanie składników na podstawie innych składników, definiowanie ograniczeń, terminów ważności.

21 Oblicza płace według różnych systemów wynagradzania. Umożliwia także naliczanie więcej niż jednej wypłaty w miesiącu (wiele wypłat w obrębie jednego miesiąca dla tych samych pracowników, jak również różne grupy pracowników w określonym dniu miesiąca). Opcja ta opiera się na idei Okresów płacowych. W danym miesiącu można zdefiniować dowolną ilość takich okresów. W każdym okresie płacowym można zdefiniować inne składniki płacowe.

22 Szybkość obliczania płac niezależnie od ilości pracowników to element wyróżniający ten system od innych. Działa w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Serwer, dzięki czemu charakteryzuje się dużą wydajnością i stabilnością oraz bezpieczeństwem danych. Obliczone płace można wyeksportować do programu Microsoft Excel.

23 Po obliczeniu płac program umożliwia tworzenie oraz wydruk wielu list płac w miesiącu oraz wielu wypłat na jednej liście płac. Program wyposażony jest również w funkcję definiowania wzorów list płac. Użytkownik może utworzyć własne wzory list płac.

24 wydruk kwitków z wypłat

25 wydruk karty wynagrodzeń

26 Sporządza i drukuje wszystkie umowy cywilnoprawne oraz rachunki/ faktury, jednocześnie automatycznie kontrolując ich numerację.

27 Dodatkowo umożliwia wystawienie do jednej umowy wielu rachunków lub faktur.

28 Pożyczki/ KZP to kolejna unikatowa funkcja umożliwiająca udzielanie pożyczek i nadzór nad oszczędzaniem pieniędzy przez pracownika np. w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Raty i kredyty są uwzględniane podczas obliczania płac. Możliwy jest podgląd stanu konta pracownika, jak również wstrzymywanie pobierania raty.

29 Umożliwia wystawianie i wydruk przelewów oraz generowanie przelewów elektronicznych na podstawie wcześniej obliczonych płac tj. na wypłaty na konta osobiste, za deklarację PIT-4, za umowy zlecenia, za podatek od umów zleceń, za zaliczki na wypłaty, za podatek zryczałtowany z umówzleceń.

30 Efektem wygenerowanego przelewu może być wydruk: Przelewu Zbiorowego, Przelewu Pojedynczego i Zbiorówki lub eksport do elektronicznych systemów bankowych. W zależności od dokonanego wyboru program wyświetli dodatkowe opcje np. wydruk pełny lub wstrzeliwany, ilość blankietów, marginesy itp.

31 W programie zastosowano nowatorski generator deklaracji podatkowych PIT, który umożliwia edycję wszystkich pól przed wydrukiem oraz zapamiętuje stare wzory.

32 Podgląd wydruku deklaracji PIT-4.

33 Generowanie deklaracji ZUS dla programu Płatnik ułatwia kreator, który sprawnie pozwala tworzyć je jednocześnie lub pojedynczo: dla wybranych pracowników, działów lub wszystkich zatrudnionych.

34 System wyposażony jest w bogaty zestaw raportów i wydruków, tworzonych na podstawie danych wprowadzonych do programu.

35 Kolejną ciekawą funkcją jest generowanie elektronicznego lub papierowego zestawienia do Narodowego Funduszu Zdrowia

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY. Kompleksowa obsługa: małych firm średnich i dużych przedsiębiorstw jednostek budżetowych

AKTYN PŁACE-KADRY. Kompleksowa obsługa: małych firm średnich i dużych przedsiębiorstw jednostek budżetowych AKTYN PŁACE-KADRY Kompleksowa obsługa: małych firm średnich i dużych przedsiębiorstw jednostek budżetowych AKTYN PŁACE-KADRY Program Aktyn Płace-Kadry to aplikacja przeznaczona do rachuby płac oraz do

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

............Kadry Płace.......... 1

............Kadry Płace.......... 1 1 Kadry Płace 3 Struktura organizacyjna 4 Kadry 4 Płace 6 2 Kadry Płace Kapitał zawarty w zasobach ludzkich jest bez wątpienia jednym z głównych atutów współczesnych firm. Odpowiednie wykorzystanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15 1 Warszawa 2009r. S P I S T R E Ś C I 2 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis ogólny funkcji programu FINKA-PŁACE 4 1.2. Instalacja systemu 5 1.2.1. Pierwsza instalacja 5 1.2.2. Instalacja wersji wielofirmowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi INSTRUKCJA OBSŁUGI KS-ZZL 2015.00.0.1 Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Podręcznik użytkownika Katowice 2015 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Opis systemu. Nowy standard. Renomowany producent. Bogate możliwości

Opis systemu. Nowy standard. Renomowany producent. Bogate możliwości Opis systemu Nowy standard W dobie szybkiego rozwoju, konkurencji oraz rosnącej świadomości i wymagań klientów nie wystarcza już prosty system do ewidencjonowania i rozliczania pracowników. Potrzebne jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP. Instrukcja obsługi

PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP. Instrukcja obsługi PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP Instrukcja obsługi - Lider KP 2 - SPIS TREŚCI WSTĘP...5 OBSŁUGA PROGRAMU... 6 OKNO GŁÓWNE... 6 BELKA TYTUŁOWA...6 PASEK MENU GŁÓWNEGO... 7 PASEK NARZĘDZIOWY I PALETA NARZĘDZIOWA...7

Bardziej szczegółowo

Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli

Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli ul. Budowlanych 52, 45-124 Opole tel.: (77) 442 77 20, fax: (77) 442 77 21 w.11 www.edusklep.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 2.67

Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 2.67 1 Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 2.67 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. 2 Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo