Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowy program Praktyk tydzień 2:"

Transkrypt

1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry

2 Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych Drugi tydzień praktyk należy poświęcić na realizację szczegółowego programu praktyk w zależności od specjalizacji, w której nauczyciel odbywa praktykę. W drugim tygodniu praktykant zapozna się ze specjalizacją finanse, księgowość, kadry. Podczas realizacji programu praktyk należy pamiętać, że liczba godzin poświęconych na poszczególne czynności powinna wynikać ze specyfikacji i warunków przedsiębiorstwa realizującego praktyki dla uczestników projektu. Drugi tydzień praktyk odbędzie się z podziałem na następujące bloki: BLOK I Realizując drugi tydzień programu praktyk należy przypomnieć podstawowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości i podatków, np.: ustawę o rachunkowości, rozporządzenie MF o instrumentach finansowych (inne akty prawne w zakresie rachunkowości związane ze specyfika jednostki), ustawę CIT, ustawę PIT, ustawę VAT, Kodeks Etyki Zawodowej w Rachunkowości.. Blok I drugiego tygodnia realizacji programu praktyk obejmuje zapoznanie praktykanta ze specyficznymi dla danego przedsiębiorstwa zasadami rozliczeń VAT, z typowymi dla przedsiębiorstwa problemami i wyzwaniami stojącymi przed nim, związanymi ze sprawozdawczością przed urzędami skarbowymi, ze sposobami rozwiązywania typowych problemów (m.in. współpraca z urzędami, opracowania własne, występowanie o interpretacje, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, np. dostęp do portali, kontakt z ekspertami przez internet, itd..). wizyta w urzędzie skarbowym związana z uzyskaniem interpretacji podatkowej (jeśli jest taka potrzeba i możliwość); udział w rozmowie z doradcą podatkowym w zakresie uzyskania interpretacji; przygotowanie deklaracji VAT 7 na podstawie uzyskanych danych wsadowych i deklaracji historycznnych; zweryfikowanie deklaracji VAT-7; wizyta w US celem złożenia deklaracji VAT- 7 w celu zapoznania się z uregulowaniami w zakresie rachunkowości i finansów. polityka rachunkowości; instrukcja obiegu dokumentów; 191

3 192 Modelowy program Praktyk tydzień 2 instrukcja kasowa; instrukcja i dokumentacja w zakresie inwentaryzacji; inne przykładowe wewnętrzne uregulowania w zakresie kontroli wewnętrznej i rachunkowości oraz ich praktyczna realizacja. Podczas realizacji drugiego tygodnia praktyk blok I obejmuje również zapoznanie praktykanta ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz porównanie go z wymogami zawartymi w tej ustawie, identyfikacja potencjalnych niedociągnięć lub braków oraz sposoby i miejsca wykorzystania pozyskiwanych informacji ze sprawozdań finansowych przez kadrę kierowniczą, zarząd, właścicieli, a także inne formy raportowania wyników finansowych w firmie. z pierwszego bloku programu praktyk należy wykonywać również inne zadania przewidziane przez opiekuna praktyk wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa oraz związane z codzienną pracą przedsiębiorstwa. Każdy dzień praktyki powinien zostać podsumowany rozmową uczestnika z jej opiekunem. Podsumowanie oraz w razie potrzeby samodzielna lektura stosownych przepisów prawa w czasie wolnym (jeśli takie będzie wskazanie opiekuna) oraz omówienie i zapoznanie z obowiązującymi uregulowaniami oraz prawnymi. BLOK II Blok II programu praktyk obejmuje zapoznanie praktykanta z dokumentacją kadrową (możliwie dostępna lub przykładowa bez danych tzw. wrażliwych lub po podpisaniu stosownych oświadczeń). tworzenie teczki pracownika, rejestracja w ZUS pracownika, zleceniobiorcy zapoznanie się z programem Płatnik; ewidencja oraz zestaw dokumentów wchodzących w skład teczki pracownika; zapoznanie z problemami związanymi z funkcjonowaniem działu kadr w przedsiębiorstwie; zasady współpracy firmy z urzędami (ZUS i US) wynikające z obowiązku sprawozdawczego w zakresie polityki kadrowej; wizyta do US celem złożenia wniosku o niezaleganie w płatnościach podatków; wizyta w ZUS w celu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w regulowaniu bieżących składek (wydawane od ręki), tym bardziej ciekawe jeśli są sprawy do wyjaśnienia, udział w rozmowie wyjaśniającej wątpliwości; wizyta w US w celu złożenia wyjaśnień

4 Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Podczas realizacji bloku II praktykant może sporządzić listy płac, korzystając z systemu kadrowo-płacowego, rachunki do umowy zlecenie lub umowy o dzieło, a także eksportować dane do programu Płatnik, dzięki czemu uzgodni deklaracje i raporty oraz pozna zasady i mechanizmy współpracy programów informatycznych (Finanse i Księgowość z programami kadrowo płacowymi oraz Płatnikiem), a także pozna zasady i mechanizmy automatycznego wprowadzania przelewów do systemu bankowego (jeśli firma z takowych korzysta) oraz weźmie udział w okresowym szkoleniu BHP dla pracowników firmy. Wszystkie zadania praktykant będzie wykonywał sam pod opieką pracownika firmy. z drugiego bloku programu praktyk należy przez opiekuna praktyk wynikające rozmową uczestnika z jej opiekunem. BLOK III Podczas realizacji zadań zgrupowanych w bloku III praktykant zapozna się z oprogramowaniem F/K, księgowaniami i wydrukami raportów oraz z prowadzeniem (opis, dokumentowanie, numeracja itp.) dokumentacji księgowej (sprzedaż, zakup, koszty, wyciągi bankowe, raporty kasowe itp.), dekretacją i opisywaniem dokumentu księgowego. Wszystkie zadania praktykant będzie wykonywał sam pod opieką pracownika firmy. motywy wyboru konkretnego rozwiązania/systemu F/K dla danego przedsiębiorstwa; zasady i metody pracy z systemem F/K; zasady obiegu dokumentów w księgowości i współpracy z działami pokrewnymi (analiz, kontroli finansowej). z trzeciego bloku programu praktyk należy przez opiekuna praktyk wynikające rozmową uczestnika z jej opiekunem. BLOK IV Blok IV szczegółowego programu praktyk dotyczy przeprowadzenia rozrachunków 193

5 194 Modelowy program Praktyk tydzień 2 z pracownikami, przeprowadzenia rozliczenia z kontrahentami, instytucjami finansowymi i budżetem, a więc poznanie specyfiki współpracy z kontrahentami w zakresie regulowania należności i zobowiązań, zapoznanie się z typowymi problemami związanymi z rozliczeniami oraz sposobami radzenia sobie z nimi, a także poznanie metod raportowania sald należności i zobowiązań do działów zainteresowanych pozyskiwaniem informacji (działy zakupów, działy windykacji, kadra zarządzająca). Dodatkowo, praktykant może wziąć udział w spotkaniu z firmą obsługującą windykację należności w celu omówienia bieżących rezultatów. Wszystkie zadania praktykant będzie wykonywał sam pod opieką pracownika firmy. Podczas praktyki można przeprowadzić ewidencję/zaksięgowanie operacji gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych. ewidencji i księgowania specyficznych dla danej firmy operacji gospodarczych; obowiązki i zagrożenia, wynikające z ewidencji specyficznych dla danej firmy operacji gospodarczych, wynikających z UoR; uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych, sporządzanie polecenia księgowania; metody finansowania zakupu środków trwałych; różnice w różnych formach finansowania oraz omówienie korzyści wynikających dla firmy, wynikających z konkretnie zastosowanych; wizyta w banku/u leasingodawcy celem przeprowadzenia rozmów związanych z pozyskaniem kapitału na środki trwałe z czwartego bloku programu praktyk należy przez Opiekuna Praktyk wynikające rozmową uczestnika z jej opiekunem BLOK V Sporządzenie lub uzgodnienie uproszczonego bilansu i rachunku zysków i strat na podstawie zestawienia obrotów i sald. ocena sytuacji finansowej firmy na podstawie sporządzonych dokumentów; rozmowa na temat źródeł finansowania działalności firmy, problemy i sposoby ich rozwiązywania w zakresie pozyskania finansowania; budżetowanie i zasady kontroli finansowej w firmie;

6 Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych wyjście do KRS celem pozyskania aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców. Mając dane historyczne za 3 lata sporządzić projekcje na 5 lat i przygotować projekt business planu dla jednostki. Wszystkie zadania praktykant będzie wykonywał sam pod opieką pracownika firmy. z piątego bloku programu praktyk należy przez opiekuna praktyk wynikające rozmową uczestnika z jej opiekunem. 195

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku 75.0200.10.2015 Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie zadań jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY X

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY X OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY Data przygotowania oferty: marzec 2014 Ważność oferty: 30 wrzesień 2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROZDZIAŁ I Informacje o Oferencie... 3 ROZDZIAŁ II Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O. OFERTA ŚWIADCZONYCH USŁUG Warszawa, 2014 O Kancelarii Nasza firma została założona w 1991 roku. Współwłaściciele firmy to doradcy podatkowi o wieloletnim doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz. Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz. Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne Katarzyna Adamska-Dutkiewicz Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej rozwiązania praktyczne Copyright 2008 by Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo