...Finanse Księgowość Koszty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "...Finanse Księgowość Koszty"

Transkrypt

1 1

2 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2

3 Środki Trwałe Wysokie koszty pozyskania kapitału powodują, że efektywne zarządzanie składnikami majątku trwałego ma wpływ na powodzenie przedsiębiorstwa. Odpowiednio rozbudowany i elastyczny system informatyczny, który automatyzuje wiele czynności i zapewnia szybki dostęp do informacji może to zadanie znacznie ułatwić. Moduł Środki Trwałe będący częścią zintegrowanego pakietu Impuls EVO, służy do kompleksowej obsługi ewidencyjno - rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków niskocennych wszystkich składników majątku trwałego przedsiębiorstwa, w szczególności : prowadzenia kartotek elementów majątku trwałego, ewidencji stanów i obrotów, rozliczania miesięcznej amortyzacji i umorzenia w układzie bilansowym i podatkowym, podziału amortyzacji na wiele stanowisk kosztów i jednostek organizacyjnych, tworzenia planów amortyzacji w dowolnym układzie, dokonywania przeszacowań majątku trwałego, naliczania podatku od nieruchomości, sporządzania okresowych inwentaryzacji, prowadzenia ilościowo - wartościowych analiz stanu majątku. Bogaty zestaw raportów i możliwość ich analizowania w różnych przekrojach zapewnia pełną kontrolę majątku trwałego przedsiębiorstwa i gwarantuje jego najlepsze wykorzystanie. Dzięki współpracy z modułem finansowo - księgowym wszystkie tworzone w programie dokumenty, a także amortyzacja i umorzenia, księgowane są automatycznie. Schematy księgowania są ustalone przez użytkownika. 3

4 Ewidencja obrotów System zapewnia użytkownikowi bieżący dostęp do informacji na temat zmian w majątku trwałym firmy. Ewidencja obrotów środkami trwałymi odbywa się przy pomocy dokumentów dostępnych dla użytkownika w Kartotece dokumentów bieżących. Rozbudowany mechanizm podpowiedzi znacznie ułatwia rejestrację dokumentów. Podczas operacji zamknięcia miesiąca dokumenty bieżące są księgowane i przenoszone do Kartoteki dokumentów zaksięgowanych. System przechowuje następujące rodzaje dokumentów: OT, LT+, LT-, PT+, PT-, MT, PK. Istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowego typu operacji dla każdego z w/w rodzajów dokumentów w celu uszczegółowienia zakresu działania danego dokumentu. Dużym udogodnieniem jest możliwość grupowego dodawania lub usuwania dokumentów jednego rodzaju. Wystarczy wówczas jednorazowo wypełnić formularz. System automatycznie uzupełni dane dla kolejnych dokumentów. Dokumenty w module Środki Trwałe umożliwiają wykonanie wszystkich czynności związanych z obrotem elementami majątku trwałego. Dotyczy to najprostszych, jak zmiana danych ewidencyjnych, poprzez zmiany wartości czy korekty amortyzacji, aż po możliwość wydzielenia nowego środka z już istniejącego przy pomocy dokumentu MT. Kartoteka elementów majątku trwałego Centralnym obiektem modułu jest Kartoteka elementów majątku trwałego. Gromadzi ona informacje o składnikach majątku będących w ewidencji firmy, z uwzględnieniem dokonanych na nich operacji. Użytkownik sam może wybrać zakres przeglądanych danych. Możemy zdecydować się na wyświetlenie informacji o wszystkich środkach lub przykładowo tylko o wartościach niematerialnych i prawnych. Dane zawarte w kartotece to m.in.: rodzaj klasyfikacji GUS, miejsce użytkowania środka trwałego, jego przyporządkowanie do stanowiska kosztów, sposób liczenia amortyzacji oraz wysokość miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. W Kartotece elementów majątku trwałego przechowywane są również dane historyczne o wprowadzonych do ewidencji składnikach majątku. Kartoteka gromadzi m.in. informacje o wartościach ewidencyjnych środka sprzed przeszacowań, ewentualnych ulgach inwestycyjnych, czy też przeprowadzonych modyfikacjach. Ewidencjonowane dane mogą być przeglądane według zadanych kryteriów np. według numerów inwentarzowych, jednostek organizacyjnych, czy też stanowisk kosztów. Dla wybranego środka możemy uzyskać dostęp do tabeli rat amortyzacyjnych z podziałem na miesiące, wykaz stanowisk kosztów, na które została podzielona rata amortyzacji, wykaz składników środka, pełną listę dokumentów związanych ze środkiem oraz przypisane do środka źródła finansowania. System umożliwia także wyliczenie podatku od nieruchomości i gruntów oraz zadekretowanie go na odpowiednie konta księgowe. Podobnie jak Kartoteka elementów majątku trwałego funkcjonuje Kartoteka zlikwidowanych elementów majątku trwałego. Amortyzacja Amortyzacja elementów majątku trwałego jest jednym ze źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Z tego względu szczególnie istotne jest posiadanie dokładnej informacji na temat planowanych odpisów amortyzacyjnych i związanych z nimi obciążeń podatkowych. Istotną zaletą 4

5 systemu Impuls EVO jest zatem możliwość prognozowania wielkości amortyzacji. Dla każdego ze znajdujących się w kartotece składników majątku możemy w prosty sposób utworzyć plan amortyzacji, a także przeliczyć raty amortyzacji do końca roku lub do końca okresu umorzenia. Amortyzacja obliczana jest z punktu widzenia bilansowego oraz podatkowego. Możliwe jest również zdefiniowanie dowolnej ilości własnych ścieżek amortyzacji i śledzenie amortyzacji naliczanej od wielu różnych wartości i stawek dla jednego środka. Specjalna opcja miesięcznych rat amortyzacji dostarcza informacji o rzeczywistych odpisach amortyzacyjnych w wybranym roku obrotowym. Możliwy jest procentowy podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów i jednostek organizacyjnych. Tabela amortyzacji pozwala przeglądać i drukować informacje o amortyzacji i umorzeniu elementów majątku wraz z wartościami bilansu otwarcia i wartościami rocznymi. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa amortyzacja może być naliczana metodą liniową, degresywną, planową, sezonową, uwzględniającą różnicę dla samochodów luksusowych, jednorazową oraz umożliwiającą 30 proc. odpis w miesiącu przyjęcia. Księgowanie Księgowanie w module Środki Trwałe odbywa się w trakcie operacji zamknięcia miesiąca. Operacja ta obejmuje sprawdzanie schematów księgowania, aktualizację Kartoteki elementów majątku na podstawie dokumentów bieżących, naliczanie amortyzacji i umorzenia, generowanie dowodów księgowych do systemu finansowo - księgowego, sprawdzenie ich bilansowania oraz naliczanie podatku od nieruchomości. Dla każdego typu dokumentu i rodzaju środka definiuje się odpowiednie schematy księgowania. Zestaw schematów księgowania dla wszystkich rodzajów dokumentów obowiązuje dla danego roku obrotowego. Utworzenie nowego zestawu dla kolejnego roku ułatwia mechanizm kopiowania schematów. Istnieje możliwość wyboru sposobu generowania dowodów księgowych zarówno dla dokumentów, jak i dla elementów majątku. Przeszacowanie Aplikacja dostarcza pełny zestaw bieżących danych potrzebnych do przeprowadzenia księgowej wyceny majątku przedsiębiorstwa. Wycenę dla potrzeb przeszacowania można wykonać na określony termin, dla wszystkich lub wybranych grup Kartoteki elementów majątku trwałego. Dla danego składnika majątku użytkownik może wskazać indywidualny termin i wskaźnik do przeliczania. Inwentaryzacja System daje możliwość sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji dla wszystkich lub wybranych rodzajów środków, na wybrane jednostki organizacyjne, stanowiska kosztów i osoby materialnie odpowiedzialne. Spis inwentaryzacyjny elementów majątku ułatwiają arkusze zawierające informacje o lokalizacji środka, stanowisku kosztów lub o osobie, która nim dysponuje. Po wprowadzeniu wyniku spisu system sporządzi raporty wykazujące ewentualne niedobory i nadwyżki. 5

6 W celu usprawnienia całego procesu inwentaryzacji wprowadzono możliwość wykorzystania kodów kreskowych i kolektorów danych. Funkcjonalność ta umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji w trybie offline i składa się m.in. z takich elementów jak: aplikacja na urządzenie mobilne pracujące w trybie graficznym (Windows CE), możliwość exportu i importu pliku z danymi w formacie xml, możliwość wydruku etykiet z kodami kreskowymi. Wykorzystanie tej funkcjonalności pozwala wyeliminować wiele błędów podczas ręcznego spisu z natury oraz znacznie skrócić czas przeprowadzania inwentaryzacji. Kartoteki pomocnicze Pracochłonność rejestrowania danych w programie została znacznie ograniczona dzięki zastosowaniu Kartotek pomocniczych. Możemy w nich zdefiniować podstawowe dane o KŚT, wykaz możliwych lokalizacji środków trwałych, wykaz źródeł finansowania, rodzaje i stawki podatku od nieruchomości, rodzaje środków, dodatkowe typy operacji dla dokumentów oraz wykaz książek inwentarzowych. Raporty Z informacji zawartych w programie użytkownik może wygenerować szereg zestawień o różnym stopniu szczegółowości. Należą do nich m. in.: wykaz elementów majątku trwałego według zadanego klucza (np. KŚT, stanowiska kosztów, rodzajów środków, książek inwentarzowych, środków umorzonych w całości lub zlikwidowanych), wykazy związane z amortyzacją, umorzeniem, a także arkusze inwentaryzacyjne i zestawienia wyników inwentaryzacji. 6

7 BPSC SA ul. Gałeczki 61, Chorzów Tel , fax NIP: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS , Kapitał zakładowy ,80 zł. Opłacony w całości

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

............Kadry Płace.......... 1

............Kadry Płace.......... 1 1 Kadry Płace 3 Struktura organizacyjna 4 Kadry 4 Płace 6 2 Kadry Płace Kapitał zawarty w zasobach ludzkich jest bez wątpienia jednym z głównych atutów współczesnych firm. Odpowiednie wykorzystanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.

SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net. SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System ŚRODKI TRWAŁE przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 0 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAWIERA NASTĘPUJĄCE KOMPONENTY: KSAT2000i Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT DYNAMICS NAV KSIĘGA GŁÓWNA Moduł Księga Główna w ramach Zarządzania finansami w systemie Microsoft Dynamics NAV stanowi centralne miejsce przechowywania wszystkich informacji

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą Warszawa, dnia 6 listopada 2014 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Aston Legal sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Platforma

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria Utilities Wodociągi i Kanalizacja Wprowadzenie Comarch Egeria to rozwiązanie obejmujące swymi funkcjonalnościami kluczowe procesy przedsiębiorstw branży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 listopada 2014 roku Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu

Bardziej szczegółowo

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 341/08/11 Mielec, 2008-05-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/08/11. Nazwa zadania: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo