Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace"

Transkrypt

1 Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone są w nim wszelkie informacje związane z osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie. Umożliwia wyliczanie wynagrodzeń, premii, zasiłków i tworzenie licznych dokumentów kadrowych oraz ewidencję czasu pracy. Umożliwia prowadzenie kompletnej dokumentacji kadrowo- płacowej. A D D - O N M I C R O S O F T D Y N A M I C S N A V 1

2 Moduł dodany Kadry i Płace umożliwia pełne zarządzanie procesem naliczania i kontroli różnorakich form wynagrodzeń dla pracowników w oparciu o aktualne regulacje prawne związane z między innymi reformą systemu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia, zakładami pracy chronionej i innymi. Elastyczność tego rozwiązania pozwala na zdefiniowanie wynagrodzenia z dowolnych składników płacowych dla poszczególnych pracowników. Z drugiej strony pozwala na zdefiniowanie dowolnych grup pracowniczych i stworzenie dla nich wspólnego wzorca płacowego. Naliczenie wynagrodzeń następuje automatycznie na podstawie wprowadzonych danych w kartotece pracownika, naliczenie można weryfikować. Zaksięgowana lista płac jest nieedytowalna. Każda zmiana następuje poprzez wygenerowanie list korygujących. Moduł Kadry i Płace jest w pełni zintegrowany z Księgą Główną. System pozwala na księgowanie kwot na kontach Księgi Głównej w rozbiciu cząstkowym dla każdego pracownika, w formie kwot zbiorczych dla poszczególnych działów lub jako kwoty zbiorcze dla całego przedsiębiorstwa. Pozwala na grupowanie zapisów ze względu na miejsce zatrudnienia poszczególnych pracowników lub ich grupy kod działu, lub przynależności organizacyjnej do zadań kod projektu. Dzięki wykorzystaniu wbudowanych w system Microsoft Dynamics NAV funkcji kontroli dostępu, możliwe jest pełne utajnienie płac i danych kadrowych dla pracowników firmy. Pracownicy - kartoteka Każdy pracownik w systemie posiada własną kartotekę. Zawiera ona szczegółowe informacje o zatrudnionym, uszeregowane tematycznie w zakładkach, oraz rozwijanych menu, co pozwala na szybki i łatwy dostęp. Oprócz standardowych dowych informacji o zatrudnionym system pozwala na przechowywanie takich informacji jak: okres zatrudnienia, odbyte kursy, przyznane nagrody i kary oraz badania okresowe. A D D - O N M I C R O S O F T D Y N A M I C S N A V 2

3 Zapisy księgi Pozwalają na śledzenie zapisów związanych z poszczególnymi pracownikami i składnikami ich wynagrodzenia bezpośrednio z kartoteki. Powiązanie pomiędzy kontem Księgi Głównej, a księgą pomocniczą Kadry i Płace następuje poprzez grupę księgową. Dla wybranych składników określa się kod grupy księgowej, z kolei dla każdej grupy księgowej określa się konta Planu Kont, na które mają być księgowane wynagrodzenia. Księgowanie do Księgi Głównej odbywa się syntetycznie wg poziomu wybranego przez użytkownika, tzn. wg Numer konta, Kodu działu, Kodu projektu lub numeru listy. W księdze pomocniczej, księgowania odbywają się jednak indywidualnie dla każdego pracownika, co zapewnia możliwość budowania dowolnych statystyk. Naliczanie wynagrodzenia Moduł Kadry i Płace obsługuje różne metody naliczania wynagrodzenia dla pracowników. Mogą to być zarówno umowy o pracę, ale także umowy o dzieło, umowy zlecenia lub inne wykorzystywane w dziale kadr przedsiębiorstwa. Uwzględniają one różne składniki płacowe. O tym, które z nich zostaną wykorzystane decyduje sam użytkownik definiując własne wzorce płacowe dla poszczególnych grup pracowników. Stałe elementy będą wykorzystywane z miesiąca na miesiąc co znacznie skraca okres naliczania wynagrodzeń. System pozwala na korzystanie ze wszystkich potrzebnych składników: wynagrodzenie kwotowe, godzinowe, prowizyjne, akordowe oraz połączenia powyższych. Dodatkowo istnieje możliwość obsługi takich procesów jak: zaliczki, zasiłki, odprawy, pożyczki. Wynagrodzenie za czas urlopu, choroby, oraz obliczanie podstawy zasiłku chorobowego i opiekuńczego odbywa się automatycznie. Przy obliczaniu składek ZUS istnieje możliwość definiowania innych składek niż standardowe np. dla rolników. System kontroluje przekroczenie limitu podstawy składek ZUS, oraz przekazuje automatycznie stosowne informacje do Programu Płatnika. System kontroluje przekroczenie poszczególnych progów podatkowych i dokonuje wyliczenia podatku według obowiązujących stawek podatkowych. A D D - O N M I C R O S O F T D Y N A M I C S N A V 3

4 Czas pracy Dzięki modułowi Kadry i Płace istnieje możliwość rejestracji czasu pracy. Rejestrowanie czasu pracy może być ręczne poprzez wprowadzenie wszelkich informacji do systemu lup poprzez pobranie informacji z czytników czasu pracy. Ułatwione zostaje ewidencjonowanie dodatkowych zdarzeń. Należą do nich nieobecności wraz z podaniem ich przyczyny. Do przyczyn można zaliczyć choroby i urlopy oraz przypisać do każdej z nich kod związanego z nią świadczenia uwzględnianego w Programie Płatnika. Przyczyną nieobecności mogą również być szkolenia, okresowe badania lekarskie, spóźnienia i inne niezwiązane z dodatkowymi świadczeniami. Istnieje możliwość zdefiniowania własnego kalendarza dni roboczych, wolnych i urlopowych. Wystarczy do dni wolnych zdefiniowanych w systemie dołożyć specyficzne dla przedsiębiorstwa. System pozwala na obliczenie dodatkowych składników wynagrodzenia pracownika związanego z pracą w nocy jak również za pracę w godzinach nadliczbowych, w podziale na 50% i 100%. System umożliwia również obliczanie ekwiwalentu za przysługujący pracownikowi niewykorzystany urlop. Współpraca z innymi systemami Moduł Kadry i Płace współpracuje z Programem Płatnika, co pozwala na szybkie i proste przenoszenia danych, generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS. Moduł Kadry i Płace współpracuje z rejestratorami czasu pracy, pobierane dane z czytników czasu pracy są zapisywane w danych pracownika i na ich podstawie naliczane wynagrodzenie. System posiada również możliwość transmisji przelewów bankowych drogą elektroniczną (przez Internet) do banku, co usprawnia samo wypłacanie wynagrodzeń. A D D - O N M I C R O S O F T D Y N A M I C S N A V 4

5 Obsługa Zakładów Pracy Chronionej Moduł Kadry i Płace obsługuje również zagadnienia związane ze szczególnymi uregulowaniami Zakładów Pracy Chronionej i ich specyficznymi potrzebami. System uwzględnia takie elementy jak: odrębne listy dla pracowników niepełnosprawnych kontrola liczby pracowników niepełnosprawnych zestawienia udziału niepełnosprawnych na każdy dzień i koniec m-ca. wydruk zestawień i raportów wymaganych w ZPChr. Wydruki dostępne w module Kadry i Płace Oprócz wydruków wymienionych poniżej system pozwala na definiowanie własnych dokumentów i raportów przy wykorzystaniu wszystkich informacji zawartych w bazie danych: umowa o pracę świadectwo pracy lista płac szczegółowa (możliwość zdefiniowania dowolnej ilości układów kolumn) lista płac skrócona (do kasy) lista płac w postaci bloczków (dla pracownika) specyfikacja nominałów do wypłaty deklaracje PIT-4, PIT-8B, PIT-11, PIT-40 polecenia enia przelewu wraz z załącznikiem wykaz zawartych umów zleceń zestawienie składek ZUS szczegółowa kartoteka dochodów pracownika A D D - O N M I C R O S O F T D Y N A M I C S N A V 5

6 zestawienie kosztów wypłaty wg konta kosztów zestawienie kosztów wypłaty wg jedn. organizacyjnych. Opcje dodatkowe Do opcji dodatkowych należą przede wszystkim Opcje Pracownicze. Pozwalają one na ograniczony dostęp zainteresowanych pracowników do modułu, uzyskanie informacji i tworzenie najczęściej występujących dokumentów pracowniczych. Pracownik może tutaj złożyć wniosek o urlop, pożyczkę, zasiłek. Ponadto uzyska informację o swoich zarobkach lub ilości urlopu do wykorzystania. A D D - O N M I C R O S O F T D Y N A M I C S N A V 6

7 2008 NAV.COM Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. A D D - O N M I C R O S O F T D Y N A M I C S N A V 7

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ Obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 94 pkt 9a k.p.) i spoczywa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku DO-0130/96/2013 Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PRACY I WARUNKÓW ŻYCIA Zespół w składzie: Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo