Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Podsystem Lokale ibok - Internetowe Biuro Obsługi Klienta Podsystem Finanse i Księgowość Podsystem Logistyka Podsystem Ewidencja Majątku Podsystem Kadry i Płace Obieg dokumentów - kontrola realizacji spraw Środowisko Pracy Komadres Platforma Sprzętowo Systemowa Usługi Tworzenie Oprogramowania Konsulting i Doradztwo Audyt Systemów Komputerowych Wdrożenie i Szkolenie Nadzór Autorski po Wdrożeniu Oprogramowania Referencje 26

4 2 / 29

5 1. Firma Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o.o. powstało w listopadzie 1990 roku. Od początku swojej działalności ETOB-RES tworzyło i wdrażało oprogramowanie dla firm z różnych branż gospodarki takich jak: zakłady komunalne, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa produkcyjne oraz firmy budowlane. Od kilku lat firma nasza tworzy i wdraża autorskie rozwiązanie jakim jest system klasy ERP Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres. Dzisiaj ETOB-RES zatrudnia prawie 50 osób. Ma ugruntowaną pozycję na rynku wysokospecjalizowanych usług informatycznych. 12% 5% 50% 33% administracja projektanci / programiści wdrożeniowcy / serwis marketing / handel Nasi Klienci to firmy duże i małe o różnorodnym profilu działalności. Ich dynamiczny rozwój wymaga również od nas ciągłego doskonalenia produktów i podnoszenie jakości usług. Dlatego też, we wszystkich sferach naszej działalności staramy się spełniać najwyższe standardy jakościowe. Starania te znalazły odzwierciedlenie w licznych certyfikatach i nagrodach, jakie otrzymała nasza firma. 3 / 29

6 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o.o. w Rzeszowie wykorzystując swoją wieloletnią praktykę w tworzeniu aplikacji dla przedsiębiorstw oraz doświadczenie w kontaktach z użytkownikami naszych programów oferuje kompletną obsługę IT firmy. Obok oferowanego oprogramowania prowadzimy również usługi: projektowe, programistyczne, wdrożeniowe, instalacyjne, sieciowe oraz dostarczamy potrzebny sprzęt komputerowy. System Komadres Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres spełniając wymagania europejskich standardów umożliwia kompleksowy wgląd w najbardziej aktualne dane firmy, przez co zapewnia efektywne zarządzanie jej zasobami oraz kontrolę zachodzących w niej procesów. Jest systemem łatwym w obsłudze, w pełni zintegrowanym, pracującym z bazą danych MS SQL. Oprogramowanie umożliwia pracę wielostanowiskową, w tym w sieci rozproszonej. Jest systemem na miarę każdej firmy, rozwija się razem z nią, dostosowując się do zmian organizacyjnych czy profilu działalności. Dane do systemu wprowadzane są jeden raz, ich dostępność oraz skutki w pozostałych obszarach systemu są natychmiastowe. Dane w systemie zapamiętane są z uwzględnieniem chronologii, tj. wprowadzone zmiany nie zacierają poprzednich wartości, ale ustalają datę ich obowiązywania, pozostawiając je w bazach. Oprogramowanie wykorzystuje tzw. technikę drill-down umożliwiającą szybkie dotarcie do dokumentu źródłowego z poziomu wysokozagregowanych danych syntetycznych. Oprogramowanie posiada elastyczny, wielopoziomowy system uprawnień pozwalający ograniczać dostęp do jego funkcji oraz poufnych danych. Pozwala na bieżąco śledzić i analizować kształtowanie się wielkości przychodów, kosztów i wyniku przedsiębiorstwa. Pozwala prowadzić budżetowanie i rozliczanie przedsięwzięć, gromadzić przychody i koszty na centra zysków i miejsca powstawania kosztów. Umożliwia prowadzenie analiz ekonomicznych i finansowych z działalności przedsiębiorstwa. Posiada interfejsy do współpracy z rozpowszechnionymi aplikacjami biurowymi. 4 / 29

7 Oprogramowanie zostało podzielone na kilka kategorii w zależności od specyfiki firmy, w której miałoby pracować. Strukturę oferowanych systemów ilustruje poniższy rysunek. 5 / 29

8 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Komadres jest kompleksowym systemem wspomagającym zarządzanie zasobami Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Prowadzi ewidencję dowolnie definiowanej przez użytkownika infrastruktury spółdzielni, tzw. Obiektów (wspólnoty, ulice, rejony, budynki, lokale, klatki, itp.) oraz prezentację ich wzajemnych powiązań w strukturze drzewka. W ramach podsystemu Lokale możliwa jest również ewidencja: umów i aneksów oraz liczników wraz z historią montaży, napraw i legalizacji. Podsystem prowadzi rejestr odczytów i zużyć, przy czym istnieje możliwość rejestracji odczytów liczników. System umożliwia lokatorom zdalny dostęp przez przeglądarkę internetową do ich rozliczeń czynszowych. Pełny zakres funkcjonalności Komadres obejmuje następujące podsystemy: Specjalistyczne: Lokale (zasoby, czynsze, wkłady i udziały, media licznikowe, windykacja, remonty, nieruchomości) ibok - Internetowe Biuro Obsługi Klienta Ogólnobiznesowe: Dodatkowe: Finanse i Księgowość Logistyka Zaopatrzenie, Magazynowanie, Sprzedaż Ewidencja Majątku Kadry i Płace Obieg Informacji 6 / 29

9 Charakterystyka Podsystemów Komadres Podsystem Lokale to: Czynsze: Zasoby Obsługa wspólnot mieszkaniowych Ewidencja umów i aneksów Obiekty (nieruchomości, osiedla, budynki, lokale) Ewidencja dowolnie definiowanej przez użytkownika infrastruktury spółdzielni tzw. obiektów ( wspólnoty, rejony, budynki, lokale, klatki, itp. ) oraz prezentacja ich wzajemnych powiązań w strukturze drzewka Możliwość podłączenia zdjęć pod elementy infrastruktury Definiowanie dowolnych parametrów opisujących obiekty. Liczniki, rejestr odczytów, trasy i listy odczytowe Ewidencja liczników. Definiowanie struktury liczników Historyczne przechowywanie informacji o montażach, naprawach i legalizacjach liczników (kontrola terminów legalizacji). Tworzenie tras i list odczytowych Naliczenia, rozliczenia, tytuły i składniki opłat, cenniki, generowanie naliczeń, fakturowanie Prowadzenie kartotek i naliczeń dla wielu firm (wspólnot). Automatyczne uwzględnianie przy rozliczaniu: zamontowania, wymontowania, wymiany licznika, zmiany cen, przejścia z rozliczenia licznikowego na ryczałt i odwrotnie Rozliczanie zużycia wg stanu licznika z uwzględnieniem ryczałtów, podziału zużyć według dowolnych kryteriów itp. Wyliczenia zaliczek na podstawie średnich zużyć poprzednich okresów. Rejestr odczytów i zużyć. Definiowanie dowolnych składników opłat czynszowych, które mogą być określane dla dowolnej grupy obiektów (np. dla rejonu, budynku, lokalu itp.) z uwzględnieniem wskazanych cech obiektów ( np. rodzaj lokalu, kategoria, rodzaj własności itp. ). Możliwość określania cen składników z dokładnością do rejonu, osiedla, bloku, klatki, lokalu. Wprowadzenie współczynników, mnożników zmieniających stawkę bazową ceny składnika 7 / 29

10 Obsługa zmiany cen w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. Definiowanie dowolnych współczynników opłat ( np. współczynniki atrakcyjności ) i uwzględnienie ich w naliczeniach zarówno do cen jak i ilości składników opłat. Naliczanie należnych opłat czynszowych z uwzględnieniem wszelkich zmian lokalowych, jakie nastąpiły w naliczanym okresie (np. zmiana właściciela, najemcy, kategorii lokalu itp.) Automatyczne generowanie i dekretacja dokumentów sprzedaży na podstawie naliczonych opłat. Historia przeprowadzonych zmian: cen, parametrów lokali i składników wraz z opisem daty ich obowiązywania. Windykacja należności prowadzona jest w podsystemie FK. Rozliczanie dowolnych mediów (np. woda, gaz itp.) za wskazany okres wg rzeczywistych kosztów i zużyć z uwzględnieniem pobranych zaliczek. Rozliczenie niedoborów (np. wody)proporcjonalnie do zużycia lub dowolnie wskazanego parametru lokalu. Raporty i zestawienia standardowe: Możliwość tworzenia zbiorczych zestawień sprzedaży w ujęciu ilościowym i wartościowym w wymaganym okresie, z określonego rejonu lub dla określonej grupy odbiorców. Przegląd wygenerowanych dokumentów oraz raportowanie. Dodatki mieszkaniowe Ewidencja dodatków mieszkaniowych i automatyczne rozksięgowanie przelewów wg list przyznanych dodatków. Automatyczne wygasanie dodatku po upływie okresu obowiązywania. Prawa do lokali, Członkowie, Funkcje samorządowe, Meldunki Ewidencja praw do lokali. Ewidencja osób zameldowanych. Ewidencja funkcji samorządowych. Ewidencja członków spółdzielni. Wkłady i Udziały Wkłady: ewidencja wkładów wymaganych i wniesionych rejestracja i przeglądanie wkładów wnoszonych do spółdzielni, Wpłaty, wypłaty, waloryzację wkładów, 8 / 29

11 Zmiana kontrahenta, rodzaju wkładu, likwidacja wkładu, Zestawienie dokumentów wkładów. Zestawienie wkładów wymaganych i wniesionych na dzień Generowanie dokumentów wkładów na podstawie podziału rat kredytowych Udziały: Ewidencja udziałów - rejestracja i przeglądnie udziałów wnoszonych przez członków spółdzielni, Wpłata i wypłata udziałów (zwiększająca bądź zmniejszająca udziały), Zestawienia dokumentów udziałów. Zestawienie wkładów wniesionych na dzień Rozliczenia obce: export/import (CO) Tworzenia plików dla eksportu danych dotyczących pobranych zaliczek do innych systemów, wykorzystywane np. przy eksporcie zaliczek centralnego ogrzewania, Import danych o rozliczeniach z plików zewnętrznych dostarczonych przez firmy dokonujące rozliczeń mediów, możliwość zmian znaku wyniku rozliczenia, Zewnętrzne systemy odczytujące: Import odczytów z pliku ze wskazaniem: daty odczytów, zakresem firm, jednostki administracyjnej, pracownika oraz zakres obiektów i punktów pomiarowych dla których mają być wczytane odczyty. Rozliczenia masowe: kody kreskowe, konta wirtualne, KTR, Możliwość nadruku kodów kreskowych na: fakturach, poleceniach zapłaty, przelewach bankowych. Rejestracja zapłat przy pomocy kodów kreskowych w kasie i w raporcie bankowym. Możliwość wystawiania faktur z uwzględnieniem rozliczeń masowych z dowolnym bankiem. Rejestracja wpłat bankowych z uwzględnieniem płatności masowych. 9 / 29

12 ibok - Internetowe Biuro Obsługi Klienta: Użytkownik serwisu ma możliwość m. in.: Przeglądania własnych rozrachunków - możliwość obejrzenia szczegółów dokumentów, pozycji, wartości, ewentualnych odsetek czy nadpłat, Podglądu każdego, własnego naliczenia zarejestrowanego w systemie, Zarządzania danymi teleadresowymi swojego konta ibok, Przeglądania wprowadzonych stanów liczników, zgłoszenia nowego odczytu, Pobierania odpowiednich formularzy i dokumentów oraz aktualnych informacji, udostępnianych przez zakład komunalny, Zgłoszenie awarii, reklamacji lub wniosku z możliwością wybrania kategorii-zgłoszenie jest przesyłane do podsystemu obieg spraw i dokumentów, Przeglądania informacji na temat zawartych umów, Odczytywania komunikatów od zakładu komunalnego. Administrowanie systemem ibok odbywa się również poprzez sieć Internet lub poprzez lokalną sieć Intranet. Administrator serwisu ma możliwość: Zarządzania użytkownikami, Zarządzania zawartością strony (treść wysyłanych automatycznie i, regulamin, pomoc itp), Zarządzania komunikatami treść oraz daty publikacji, Konfigurowania danych wymaganych do rejestracji użytkownika, Konfigurowania maksymalnych odchyleń wprowadzanych przez użytkowników odczytów licznikowych, Zarządzania tytułami prezentowanych dokumentów rozrachunkowych, Zarządzania formularzami i dokumentami publikowanymi na stronie aplikacji. 10 / 29

13 Podsystem Finanse i Księgowość to: Rejestracja dokumentów: Podstawowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Dowolna ilość lat obrotowych i otwartych okresów rozliczeniowych. Równoległa praca we wszystkich otwartych okresach. Korzystanie z dwóch różnych wersji planu kont na przełomie roku obrachunkowego. Dowolna, segmentowa i słownikowana struktura konta definiowana przez użytkownika. Obsługa kont pozabilansowych. Definiowanie rodzajów dokumentów: ich numeracji, dekretacji, sposobu wizualizacji. Możliwość wydruku dokumentów przy wykorzystaniu formularzy zewnętrznych. Możliwość tworzenia dokumentów zależnych. Automatyczna dekretacja rejestrowanych i wystawianych dokumentów księgowych. Kontrola kręgu kosztów i bilansowania się dowodów księgowych. Możliwość prowadzenia dzienników cząstkowych. Możliwość prowadzenia księgowości dla rozliczeń funduszy unijnych. Kasa, Banki: Obsługa przepływów pieniężnych. Obsługa wielu kas, również walutowych. Automatyczna dekretacja dokumentów KP i KW w momencie ich rejestracji. Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. Stan kasy i banku na dowolnie wybrany dzień. Możliwość wystawienia i zaksięgowania noty odsetkowej w kasie wraz z wpłatą główną. Rozliczanie delegacji i zaliczek. Wydruk raportów kasowych. Obsługa banków z wykorzystaniem dowolnego Home-Bankingu, dwukierunkowa obsługa Home-Bankingu. Obsługa rozliczeń masowych konta wirtualne, KTR, MPS, kody kreskowe. Automatyczna dekretacja dokumentów bankowych. Generowanie na dowolny dzień i konto bankowe paczek przelewów. Wydruk poleceń przelewu w dowolnych formatach. Możliwość tworzenia kilku raportów bankowych w tym samym banku na dany dzień. Zakup w koszty: Rejestrowanie faktur zakupowych (kosztowych). Kartoteka faktur zakupu. 11 / 29

14 Automatyczna dekretacja dokumentów. Możliwość przeglądania cen zakupu wybranego towaru z okresu np. roku z wyznaczeniem ceny minimalnej i maksymalnej. Sprzedaż Pozostała: Obsługa sprzedaży krajowej: faktury, paragony fiskalne. Fakturowanie usług w zakresie wydawania warunków technicznych, uzgadniania dokumentacji, odbiorów technicznych, itp. Fakturowanie dodatkowych usług świadczonych przez Zamawiającego (wynajem sprzętu, usługi obce budowlano-montażowe, diagnostyka sieci wod.- kan. i inne). Rozliczanie zaliczek. Prowadzenie sprzedaży w walucie krajowej i obcej. Analiza sprzedaży według dowolnych kryteriów. Kontrola stanu rozliczeń z kontrahentem w trakcie operacji sprzedaży. Automatyczne wystawianie dowodów kasowych przy zapłatach gotówkowych. Możliwość przeglądania obrotów z kontrahentem pod względem wartościowym i asortymentowym. Rejestry VAT: Rejestry VAT tworzone automatycznie na podstawie dokumentów zakupu i sprzedaży. Prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży i zakupu. Możliwość modyfikacji daty obowiązku podatkowego. Podsumowanie rejestrów i ich wydruki. Dekretacja deklaracji VAT 7. Księga główna, wydruki: Aktualny wynik finansowy firmy dostępny on-line. Wykorzystanie tzw. techniki drill-down - możliwość dotarcia do dokumentu źródłowego z poziomu kont syntetycznych księgi głównej, a z poziomu dokumentu źródłowego - możliwość obejrzenia jego skutków w księdze głównej. Analiza kosztów: rodzajowych, operacyjnych, według miejsc powstawania, centrów zysku. Rozrachunki, windykacja należności: Prowadzenie rozrachunków dotyczących należności i zobowiązań. Automatyczne rozliczanie rozrachunków. Obsługa not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald. Badanie struktury zadłużenia według dowolnych okresów przeterminowania. Obsługa różnych zapłat: pełne, częściowe, przedpłaty, kompensaty. Analiza rozrachunków na dowolny dzień, przedziały czasowe, wg terminów płatności, nieuregulowanych itp.. Sprawozdania podstawowe: Bilans. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy). 12 / 29

15 Automaty rozliczające. Definiowanie przeksięgowań, rozdzielników kosztów, kalkulacji kosztów Automatyczne rozliczanie kosztów. Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego. Generator sprawozdań dodatkowych: Możliwość definiowania pojęć ekonomicznych do wielokrotnego wykorzystania w analizach ekonomicznych i sprawozdaniach. Sprawozdawczość finansowa i skarbowa wraz z wydrukami niezbędnych formularzy. Tworzenie własnych, definiowalnych sprawozdań i zestawień. Analizy porównawcze, okresowe i wieloletnie. Możliwość wykorzystania gotowych szablomów sprawozdań: F01, RB28, DGI, CIT, Rachunek Zysków i Strat wariant kalkulacyjny i inne. Sprawozdania dodatkowe: F01 szablon, RB 30 szablon, DG1 szablon, CIT szablon, Rachunek Zysków i Strat, wariant kalkulacyjny szablon, Rachunek Przepływów szablon, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym szablon, Szablony innych sprawozdań. Windykacja rozszerzona sprawy sądowe, BIG: Obsługa spraw spornych z odbiorcami z podziałem na etapy postępowania. Wyliczanie rat spłat należności. Wnioski do BIG. Sporządzenie kartoteki dłużnika (wykaz niezapłaconych należności, wezwań, spraw sądowych, egzekucji, kosztów, ugody). Ewidencja sądów, komorników, spraw sądowych Podsystem Logistyka Zakupy, Magazynowanie, Sprzedaż: Ogólnosystemowa kartoteka kontrahentów. Automatyczna numeracja kontrahentów. Ogólnosystemowa kartoteka indeksowa. Ewidencja i podział materiałów według: PKWIU, CPV, SWW. Automatyczne rozliczanie zamówień i faktur zakupu. Rejestrowanie faktur zakupowych i dokumentów magazynowych (PZ) na podstawie zamówienia z automatyczną dekretacją do FK. Identyfikacja wewnętrznych podmiotów generujących potrzeby materiałowe. 13 / 29

16 Zarządzanie stanami magazynowymi (stany minimalne, okres przechowywania). Wycena stanów magazynowych. Przeprowadzanie inwentaryzacji. Zestaw standardowych raportów i zestawień. Tworzenie rozdzielnika kosztów. Obsługa przetargów, zamówień i umów: Kartoteka: ofert dostawców, umów, zapytań ofertowych, zamówień, przetargów. Automatyczna numeracja umów i zamówień. Możliwość podpięcia umowy do przetargu. Powiązanie przetargu z umową, zamówieniem i fakturą zakupu. Rejestrowanie faktur zakupowych i dokumentów magazynowych (PZ) na podstawie zamówienia. Fakturowanie cykliczne sprzedaż usług powtarzalnych: Obsługa umów. Możliwość przeniesienia opisu pozycji z umowy do faktury. Fakturowanie usług powtarzalnych (cyklicznych) na podstawie obowiązującej umowy. Możliwość określenia terminu płatności podczas procesu fakturowania. Planowanie i rozliczanie prac budowlano-remontowych: Możliwość podzielenia przedsięwzięcia na etapy (planowanie i rozliczanie etapów). Przygotowanie nowego przedsięwzięcia na podstawie kosztorysu z zewnętrznego programu kosztorysującego (RODOS). Utworzenie planu kosztów przedsięwzięcia/budowy. Podgląd stanów magazynowych podczas analizy limitów przedsięwzięcia. Monitorowanie kosztów przedsięwzięcia/budowy. Analiza wydania z magazynu na zlecenie. Analiza zakupów bezpośrednio w koszty zlecenia. Analiza kosztów robocizny. Analiza kosztów sprzętu i transportu. Tworzenie rozdzielników kosztów. Raportowanie odchyleń zużycia materiałów: odchylenia ilościowe - rozliczenie kierowników budów. Raportowanie odchyleń materiałów: odchylenia cenowe - rozliczenie zakupów działu zaopatrzenia. Analiza cen dla wskazanego materiału/indeksu, wspomaganie analizy kosztorysu oraz zakupów i ofert dostawców. Raportowanie odchyleń robocizny rozliczenie kierowników budów. Raport odchyleń robocizny odchylenie cenowe. Obsługa materiałów niewbudowanych. 14 / 29

17 Podsystem Ewidencja Majątku to: Ewidencja środków trwałych: Obsługa dokumentów: OT, LT, PT, MT z automatyczną dekretacją skutków księgowych dokumentów. Prowadzenie ewidencji środków zlikwidowanych. Podział amortyzacji na podatkową i bilansową. Automatyczne naliczanie amortyzacji. Automatyczna dekretacja. Ewidencja historii środka trwałego. Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów. Wyliczanie amortyzacji dla środków zakupionych z dotacji unijnych. Symulacja amortyzacji na okresy przyszłe. Wyliczanie daty całkowitego umorzenia. Wydruk zestawień i raportów. Przeprowadzenie inwentaryzacji przy pomocy kodów kreskowych. Prowadzenie kartotek definiowalnych przez użytkownika składników środków trwałych. Integracja kartoteki środków trwałych z modułem GIS. Możliwość uzupełnienia danych środków trwałych o dane techniczne zgromadzone w systemie GIS. Export danych do Excela. Podatek od nieruchomości: Obsługa kartoteki podatkowej. Wydruk deklaracji. Automatyczna dekretacja skutków księgowych dokumentów. Ewidencja środków niskocennych - wyposażenia: Obsługa dokumentów: RW, LT, MM z automatyczną dekretacją skutków księgowych dokumentów. Prowadzenie kartotek środków niskocennych (również w wariancie ilościowym). Wydruk zestawień i raportów. Przeprowadzenie inwentaryzacji przy pomocy kodów kreskowych. Export danych do Excela. Ewidencja odzieży roboczej: Prowadzenie ewidencji i wydań odzieży roboczej. Prowadzenie norm odzieży. Wydruk i export do Excela zapotrzebowania. 15 / 29

18 Podsystem Kadry i Płace to: Kartoteki kadrowe podstawowe: Opis struktury organizacyjnej firmy, jednostki organizacyjne w układzie hierarchicznym Kartoteka główna pracowników: dane identyfikacyjne: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe, NIP, PESEL, informacje dotyczące ZUS i NFZ. - inne informacje: nr dowodu, paszportu, obywatelstwo, stan cywilny, adresy, telefony, urząd skarbowy, - zatrudnienie: nabór, data przyjęcia, zwolnienia, czas pracy, - staż pracy: daty stażu liczone do urlopu, jubileuszu, pracy w firmie, emerytury, okresy stażu, urlopy, - wykształcenie: ukończona szkoła, zawód, tytuł wyuczony. Ochrona danych osobowych zgodnie z ustawą. Informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia: karta ewidencji czasu pracy, nieobecności, umowy o pracę, angaże, historia pracy, składniki stałe wynagrodzenia, stałe płacowe, świadczenia socjalne, badania okresowe. Definiowalne harmonogramy czasu pracy. Pisma kadrowe: Umowy, angaże, świadectwa pracy, wypowiedzenia, zaświadczenia o zatrudnieniu. Możliwość zdefiniowania dowolnych dodatkowych. Płace: Modyfikowalny przez użytkownika algorytm płacowy w skład, którego wchodzą: płaca zasadnicza, premie, godziny nadliczbowe, dodatki, urlopy wypoczynkowe, zaliczki, kary pieniężne, ubezpieczenia, spłaty pożyczek, składki ZUS. Obsługa świadczeń socjalnych. Rozliczanie umów cywilno-prawnych. Naliczanie wynagrodzeń za umowy z podatkiem ryczałtowym. Możliwość naliczenia wynagrodzeń członkom zarządu. Możliwość przygotowania więcej niż jednej listy płac w miesiącu. Możliwość wydruku list kopertowych dla pracowników. Przechowywanie listy płac przez dowolny okres. Prowadzenie kartoteki zasiłkowej, podatkowej, zarobkowej. Rejestracja czasu pracy na zlecenia z wykorzystaniem czasu z RCP. Tworzenie rozdzielnika kosztów według ewidencji czasu na zlecenia, zdefiniowanych współczynników lub kwotowo. Możliwość zadekretowania przeliczonej listy płac na kontach księgi głównej. Rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym, ZUS. 16 / 29

19 Export danych do programu Płatnik. Ewidencja wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Ewidencja wypłaconych zasiłków z budżetu Państwa. Przelewy bankowe dla pracowników z uwzględnieniem Homebankingu. Generowanie dowolnych zestawień i statystyk. Raporty i zestawienia: Deklaracje ZUS (RZA, RCA, RSA, DRA) Deklaracje podatkowe (PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT- 8AR). Kartoteki kadrowe dodatkowe: rodzinna, uprawnienia, szkolenia, wojsko, języki, BHP szkolenia, prace w warunkach szkodliwych, przebieg nauki szkoły, orzeczenia o niepełnosprawności, nagrody i odznaczenia, kary, warunki szczególne. Zmianowość - możliwość wygenerowania grafiku dla osób pracujących na zmianach w różnych układach, m.in. równoważny czas pracy lub praca ciągła w układzie trzyzmianowym czterobrygadówka. Obsługa PKZP, ZFM: Obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz innych rodzajów pożyczek: ZFM, pożyczka budowlana, itp. Składka na PKZP i rata pożyczki potrącane automatycznie z wynagrodzenia. Rejestracja operacji takich jak: spłata pożyczki w kasie firmy, przeksięgowanie wkładów na zadłużenie, wypłata wkładów, itp. Stan wkładów PKZP i zadłużenie na poszczególnych rodzajach pożyczek można na bieżąco monitorować oraz wydrukować na liście płac pracownika. RCP- Rejestracja Czasu Pracy: Wczytywanie rejestracji z urządzeń zegarowych. Możliwość sprawdzenia i modyfikacji danych z urządzeń zegarowych. Wyliczenie czasu przepracowanego w danym dniu i przeniesienie informacji do karty ewidencji czasu pracy. Przeglądanie i wydruk bilansu czasu pracy. Sprawozdania dodatkowe: Rp7 GUS Z03 GUS Z06 17 / 29

20 Obieg Informacji to: Obieg dokumentów, kontrola realizacji spraw: Sprawna obsługa petenta szybkie odszukanie informacji o sprawach zainteresowanego wraz z wglądem w dokumenty związane z daną sprawą. Współpraca z MS Office automatyczne tworzenie druków dokumentów na podstawie szablonów, które mogą być modyfikowane przez użytkownika systemu. Możliwość definiowania nowych szablonów wydruków dokumentów. Rejestr historii przebiegu wszystkich spraw dotyczących kontrahenta. Ewidencja wszystkich dokumentów związanych z kontrahentem. Rejestracja wszystkich spraw przetwarzanych w Biurze Obsługi Klienta wraz z dokumentami ich dotyczącymi. Formalny zapis procedur organizacyjnych za pomocą obiegu spraw określenie czynności sekwencyjnych, równoległych i warunkowych, które muszą być zrealizowane wraz z określeniem komórki lub osoby odpowiedzialnej i terminu. Możliwość łatwego wyszukiwania spraw, które oczekują na realizację przez daną komórkę czy osobę. Automatyczne przesyłanie sprawy do następnych komórek, osób zgodnie z określonym dla sprawy obiegiem, w momencie zatwierdzenia w systemie realizacji danej czynności. Śledzenie obiegu każdej sprawy kontrola stanu realizacji oraz terminowości; możliwość wyszukiwania spraw zaległych. Sprawozdawczość syntetyczna pokazująca ilość i terminowość spraw poszczególnych rodzajów realizowanych w poszczególnych komórkach lub przez poszczególne osoby. Wewnętrzny komunikator dla użytkowników: Umożliwia wysyłanie wiadomości do osób pracujących w systemie Komadres. Umożliwia podejrzenie wiadomości wysłanych i odebranych z wybranym zakresem. Rodzaje wiadomości: Normalna Krytyczna wiadomość która powinna zawierać treść znaczącą dla użytkowników systemu (zaznaczona kolorem fioletowym). Zamknięcie systemu wiadomość informująca użytkowników o konieczności zamknięcia systemu Komadres (zaznaczona kolorem czerwonym). Wybieralny czas wyświetlenia wiadomości, natychmiastowy czyli informacja o wiadomości zostanie wyświetlona w chwili sprawdzenia poczty lub wiadomość zostanie wyświetlona podczas startu systemu. W chwili pojawienia się nowej wiadomości w menu pojawi się symbol koperty. 18 / 29

21 2.2. Środowisko Pracy Komadres RunTime Komadres RunTime to podstawowy moduł - rdzeń struktury logicznej aplikacji. Zawiera mechanizmy współpracy i obsługi poszczególnych podsystemów, predefiniowane schematy i elementy interfejsu użytkownika oraz mechanizmy gromadzenia, weryfikacji i obróbki danych poprzez zintegrowany (lub niezależny, zewnętrzny) serwer relacyjnej bazy danych klasy MS SQL. Komadres RunTime dostępny jest w czterech, dedykowanych dla wielkości systemu wersjach, elastycznie dobranych do aktualnych potrzeb z zachowaniem możliwości skalowania oraz migracji przy wzroście wymagań. Ilość licencji Komadres RunTime limituje maksymalną liczbę jednocześnie zalogowanych (równocześnie pracujących) użytkowników całego systemu Komadres (w praktyce, maksymalną ilość stanowisk pracy - komputerów) bez względu na ilość i typ licencji posiadanych podsystemów i funkcjonalności których to liczba jest wielkością wtórną i może być większa. W zależności od kompletacji i zastosowanych składników oraz poziomu integracji wyróżniamy następujące wersje modułu: Komadres RunTime Express zawierający jedynie podstawowe mechanizmy pracy aplikacji, nie zintegrowany z serwerem SQL. Przeznaczony dla rozwiązań nie przekraczających 4 użytkowników/stanowisk. Wymaga zainstalowania zewnętrznego serwera np. MS SQL Server Express. Komadres RunTime Workgroup, który oprócz mechanizmów pracy aplikacji zawiera zintegrowany MS SQL Server Workgroup, dedykowany do pracy w systemie Komadres. Wersja przeznaczona jest dla rozwiązań nie przekraczających 9 użytkowników/stanowisk. Komadres RunTime Standard, zawierający zintegrowany MS SQL Server Standard, dedykowany do pracy w systemie Komadres. Wersja przeznaczona jest dla rozwiązań o dowolnej wielkości. Komadres RunTime Basic zawierający jedynie podstawowe mechanizmy pracy aplikacji przeznaczony do współpracy z dowolnym, zewnętrznym serwerem bazy danych MS SQL. Obszar stosowania uzależniony jest od klasy serwera MS SQL i pokrywa się z obszarami zalecanymi dla wersji Workgroup oraz Standard. Komadres RunTime Standard Upgrade, zapewniający możliwość podniesienia wersji do poziomu MS SQL Server Standard w przypadku zwiększeniu wymagań ilościowych (liczba użytkowników) lub jakościowych (zmiana klasy systemu Komadres). Integracja oryginalnych produktów firmy Microsoft w rozwiązaniach P.I. ETOB-RES (moduł Komadres RunTime) możliwa jest na podstawie stosownej umowy przyznającej firmie P.I ETOB-RES status Independent Software Vendor (ISV Royalty). 19 / 29

22 2.3. Platforma Sprzętowo - Systemowa Dla systemu jednostanowiskowego oprogramowanie instalowane jest na pojedynczym komputerze - stacji roboczej, a dla systemów wielostanowiskowych o niewielkiej liczbie użytkowników (2-3) możliwe jest zastosowanie środowiska LAN opartego o systemy operacyjne klasy desktop (Windows) wraz z bazą danych (np. SQL Server Express). Komputer pełniący rolę serwera aplikacji lub stacji roboczej dla systemu jednostanowiskowego powinien spełniać następujące, wymagania techniczne: procesor: min. dwurdzeniowy (Intel Pentium, Core2Duo) pamięć RAM: 1024 (zalecane 2048 MB) system operacyjny: Windows 7 Professional / XP Professional Dla systemów wielostanowiskowych, o większej liczbie użytkowników wymagane jest środowisko typu klient-serwer na bazie sieciowego systemu operacyjnego (MS Windows Server) oraz serwera relacyjnej bazy danych (MS SQL Server) osadzonych na dedykowanym serwerze aplikacji i bazy danych (lub dwóch serwerach o rozdzielonych funkacjach) klasy Intel Xeon QuadCore (jedno lub dwuprocesorowym), spełniającym następujące wymagania techniczne: procesor: czterordzeniowy, Intel Xeon QuadCore pamięć RAM: min. 4 GB system dysków min. 2 x SAS RAID1 (zalecane 4 x SAS RAID5) karta sieciowa: 1 x 10/100/1000 Mb/s system zasilania zalecane: redundantne 2 szt. typu HotPlug system operacyjny: MS Windows Server + MS SQL Server. 20 / 29

23 21 / 29

24 3. Usługi P.I. ETOB-RES oferuje swoim klientom pełen zakres usług informatycznych. Pomaga prowadzić całość inwestycji w informatykę: począwszy od zakupu i uruchomienia serwerów i połączeń sieciowych poprzez instalację baz danych i aplikacji użytkowych aż po szkolenia użytkowników oraz administratorów oferowanego systemu Tworzenie Oprogramowania Oprócz oferowanego systemu zintegrowanego tworzymy oprogramowanie specjalistyczne, zgodne ze specyfiką działania wybranej firmy, w pełni zintegrowane z systemem Komadres Konsulting i Doradztwo Wdrożenie systemu zintegrowanego wymaga szczegółowej analizy i oceny procesów, które mają być nim wspomagane. P.I. ETOB-RES przygotowuje szczegółowe analizy, dzięki którym można ściśle określić rzeczywiste potrzeby firmy w zakresie informatyzacji i zaproponować właściwe rozwiązania systemowe Audyt Systemów Komputerowych Platforma sprzętowo-sieciowa jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na koszty i poprawność wdrożenia systemu zintegrowanego. Przed wdrożeniem P.I. ETOB-RES wykonuje pełną ocenę techniczną sprzętu i systemów komputerowych pracujących w firmie Klienta, a następnie opracowuje zalecenia dotyczące inwestycji w sprzęt i sieć komputerową pod kątem wymagań wdrażanego systemu. Zapewnia również dostawę potrzebnego sprzętu komputerowego jak i usługi związane z budową i konfiguracją infrastruktury sieciowej Wdrożenie i Szkolenie Wdrożenie systemu Komadres przewiduje: przygotowanie rozwiązania biznesowego, wspomaganego systemem informatycznym, spowodowanie, by rozwiązanie biznesowe było wykorzystywane w codziennej praktyce. Wdrożenie zostanie podzielone na następujące fazy: Analiza przedwdrożeniowa Wypełnienie przez Klienta ankiety przedwdrożeniowej i przekazanie jej Wykonawcy. Przygotowanie i przekazanie przez Klienta kompletu dokumentów: schematu organizacyjnego firmy, planu kont, opisu dekretów księgowych, pełnego (re- 22 / 29

25 prezentatywnego) zestawu dokumentów źródłowych i opisu procedur zarządzania procesami (obiegu dokumentów), tworzonych zestawień. Analiza uzyskanych odpowiedzi ankietowych i dokumentów Klienta. Przeprowadzenie wywiadów uzupełniających. Opracowanie dokumentu określającego ustalenia do parametryzacji systemu Komadres. Akceptacja ustaleń. Organizacja projektu Powołanie przez Klienta Grupy Wdrożeniowej i Koordynatora Projektu. Powołanie przez Wykonawcę Zespołu Konsultantów oraz Kierownika Projektu. Opracowanie Karty Projektu zawierającej Harmonogram Realizacji Projektu. Zatwierdzenie Karty projektu. Instalacja systemu Instalacja serwera MS SQL. Instalacja systemu Komadres. Instalacja składowych systemu Komadres na stacjach roboczych. Przygotowanie bazy danych, prezentacja systemu, uzgodnienie przebiegu i zasad wdrożenia Ustawienie parametrów globalnych (wspólnych dla podsystemów) i lokalnych (w podsystemach). Konwersja podstawowych Weryfikacja konwersji kartotek przez Klienta. Rejestracja danych do prezentacji. Prezentacja systemu Grupie Wdrożeniowej. Określenie przebiegu pracy pilotażowej w podsystemach. Zdefiniowanie procedur testowych w podsystemach. Parametryzacja uzupełniająca łącznie z nadaniem uprawnień użytkownikom. Szkolenie użytkowników w podsystemach Szkolenie użytkowników w podsystemach Kompletacja dokumentów potwierdzających szkolenie. Praca pilotażowa w podsystemach Aktualizacje uzupełniające kartotek. Rejestracja (konwersja) BO do pracy pilotażowej. Rejestracja danych rzeczywistych z jednego okresu w podsystemach. Weryfikacja poprawności wyników w podsystemach w pilotażowym okresie rozliczeniowym. Rejestracja dokumentów, które nie wystąpiły w okresie pilotażowym w podsystemach. 23 / 29

26 Weryfikacja przebiegu procedur testowych. Zatwierdzenie przebiegu procedur testowych. Przygotowanie do pracy produktywnej Parametryzacja uzupełniająca. Przygotowanie sprawozdań i analiz określonych w trakcie analizy. Przygotowanie interfejsów stałych do innych systemów. Uzupełniające szkolenie użytkowników. Aktualizacje uzupełniające kartotek. Konwersja BO na dzień startu produktywnego, (metoda RTL). Praca produktywna Start produktywny w pełnym zakresie funkcjonalnym przewidzianym umową. Nadzór nad pracą produktywną w pełnym zakresie przez okres jednego okresu sprawozdawczego. Pomoc przy zamknięciu pierwszego okresu sprawozdawczego pracy produktywnej. Odbiór wdrożenia. Taki sposób wdrażania zapewnia: płynny przebieg projektu, skrócenie czasu wdrożenia, kontrolę jego kosztów i właściwą dokumentację prac. Projekty, w których zakres rozszerzeń i modyfikacji jest szerszy, mają charakter indywidualnych opracowań, oddzielnie planowanych i kosztorysowanych Nadzór Autorski po Wdrożeniu Oprogramowania Oprogramowanie dostarczone przez P.I.ETOB-RES jest objęte odpłatną opieką serwisową, której warunki świadczenia są dokładnie określone w umowie z klientem. Nasze oprogramowanie jest cały czas udoskonalane, rozwijane funkcjonalnie, wzbogacane o nowe podsystemy oraz dostosowywane do ciągle zmieniających się przepisów prawnych i rosnących potrzeb. W ramach umowy: NADZÓR AUTORSKI świadczone są usługi: Dostosowanie programów do zmieniających się przepisów polskiego prawa z wyłączeniem prawa miejscowego. Wprowadzanie modyfikacji do systemu podnoszących jego jakość oraz funkcjonalność wykorzystywaną przez wielu klientów. Udostępnianie nowych wersji systemu oraz opisów wprowadzonych w nich zmian. Opisy są zamieszczone na stronie internetowej: po podaniu hasła dostępu (w celu uzyskania hasła dostępu prosimy o kontakt telefoniczny tel ). Instalacja nowych wersji oprogramowania poprzez łącze terminalowe oraz zdalne wsparcie w przypadku instalacji dokonywanej przez pracownika Zamawiającego pełniącego rolę Administratora systemu. 24 / 29

27 Udzielanie konsultacji związanych z użytkowaniem programów systemu Komadres, z wykorzystaniem telefonu, a lub łącza terminalowego. Diagnozowanie błędnych lub niezrozumiałych dla użytkowników Zamawiającego sytuacji zaistniałych w systemie zgłoszonych przez Zamawiającego i udzielanie porad z tym związanych. Usuwanie przy wsparciu Zamawiającego awarii i usterek powstałych wskutek wadliwego działania programów systemu Komadres. Usługi świadczone w ramach opłaty dodatkowej Instalacja nowych wersji oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. Wsparcie użytkowników, poprzez łącz terminalowe lub w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie użytkowników systemu. Wykonywanie modyfikacji i rozbudowy oprogramowania oraz zmian w parametryzacji/konfiguracji mających na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Diagnozowanie i usuwanie skutków błędów powstałych wskutek awarii sprzętu lub dokonywania zmian w tabelach bazy danych wykonywanych poza systemem Komadres. Usuwanie skutków awarii sprzętu oraz błędów Zamawiającego. Udzielanie wszelkiej innej pomocy związanej z wykorzystywaniem oprogramowania ETOB-RES. P.I. ETOB-RES prowadzi również sprzętu komputerowego. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 25 / 29

28 4. Referencje O sukcesie P.I. ETOB-RES jako dostawcy zintegrowanego systemu informatycznego świadczy stale rosnąca liczba firm, które zdecydowały się na współpracę z nami. Nasz system dedykowany jest zarówno firmom małym jak i średnim oraz dużym o różnorodnej strukturze organizacyjnej. Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe Dębica - Spółdzielnia Mieszkaniowa Janów Lubelski - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jarosław - Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Jarosław - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krosno - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Lesko - Spółdzielnia Mieszkaniowa Łańcut - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Przemyśl - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Rzeszów - Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Rzeszów - SETBAU Wojciech Bącal Rzeszów - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyk" Rzeszów - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Klonowa" Rzeszów - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Rzeszów - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" Sanok - Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sanok - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Naftowiec" Sędziszów Młp. - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" Ustrzyki Dolne - Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Drzewiarz" Ustrzyki Dolne - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pionierska" Zakłady i Przedsiębiorstwa Komunalne Annopol - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Besko - Zakład Gospodarki Komunalnej Boguchwała - Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych GO- KOM Borowa - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Brzeźnica - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chłopice - Gminny Zakład Komunalny Czudec - Gospodarstwo Wodno - Kanalizacyjne Ćmielów - Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej Dalszyce - Zakład Usług Komunalnych 26 / 29

29 Frysztak - Gminny Zakład Komunalny Głogów Młp. - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Grójec - Zakład Gospodarki Komunalnej Harasiuki - Zakład Usług Komunalnych Iwierzyce - Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Janów Lubelski - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jarocin - Gminny Zakład Komunalny Jarosław - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jarosław - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Korczyna - Gminny Zakład Komunalny Lipsko - Zakład Gospodarki Komunalnej Łańcut - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nowa Dęba - Energetyka Wisłosan Sp. z o.o. Ostrów - Zakład Usług Komunalnych Paszczyna - Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Pleśna - Zakłąd Gospodarki Komunalnej Pysznica - Gminny Zakład Komunalny Rakszawa - Zakład Usług Komunalnych "Energokom" Sp. z o.o. Ropczyce - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rzeszów - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Samborzec - Zakład Gospodarki Komunalnej Sandomierz - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sędziszów Młp. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stalowa Wola - Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Stary Dzików - Urząd Gminy Wadowice Górne - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Witnica - Miejskie Zakłady Komunalne Wodzisław - Zakład Usług Komunalnych Wojaszówka - Gminny Zakład Komunalny Zaklików - Zakład Usług Komunalnych Zarszyn - Zakład Gospodarki Komunalnej Ząbki - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żołynia - Zakład Komunalny Sp. z o.o. Żurawica - Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Przemyśl - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 27 / 29

30 Firmy Produkcyjno - Usługowe Jarosław - Zakłady Metalowe "Elektromet" Leżajsk - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Leżajsk - Fabryka Maszyn Lubaczów - Fabryka Maszyn Łańcut - Oczyszczalnia Ścieków Rzeszów - Firma Usługowo - Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o. Rzeszów - PPUH "ELMAR" Rzeszów - Zakład Handlu Artykułami Przemysłowymi "Promat" Studzian - Spółdzielnia Pracy Wola Dalsza - Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru PKS Wólka Pełkińska - Stal-System Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa Budowlano - Montażowe Jarosław - UNISERV Krosno - Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane Rudna Mała - MOLTER Sp. z o.o. Rzeszów - Pekum Sp. z o.o. Rzeszów - WODROL S.A. Rzeszów - Zakład Wykonastwa Sieci Energetycznych Jednostki Budżetowe, Instytucje i Organizacje Grójec - Centrum Kultury Regionalnej Korczowa - Zakład Obsługi Przejść Granicznych Lubin - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum" Przemyśl - Krajowe Biuro Wyborcze Przeworsk - Powiatowy Zarząd Dróg Rzeszów - Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Rzeszów - Biuro Regionalne Województwa Podkarpackiego w Brukseli Rzeszów - Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa Rzeszów - Filharmonia im. A. Malawskiego Rzeszów - Krajowe Biuro Wyborcze Rzeszów - Miejska Administracja Targowisk i Parkingów Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni Rzeszów - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Rzeszów - Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego Rzeszów - Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rzeszów - Podkarpacki Urząd Wojewódzki Rzeszów - Pogotowie Opiekuńcze Rzeszów - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 28 / 29

31 Rzeszów - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Rzeszów - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Rzeszów - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Rzeszów - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Rzeszów - Wojewódzki Sąd Administracyjny Rzeszów - Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Sanok - Muzeum Historyczne Tarnobrzeg - Krajowe Biuro Wyborcze 29 / 29

32

33

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Produkcyjnych System Komadres - Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Produkcja Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych System Komadres- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Lokale Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej System Komadres- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Zbyt Ciepła Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Jednostek Budżetowych System Komadres - Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Finanse i Księgowość Budżetowa Logistyka Zaopatrzenie,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych System Komadres- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Rozliczenie Budów Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych

Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych 6 2.1.1. Podsystem Rozliczenie Projektów (Budów) 7 2.1.2. Podsystem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.etobres.pl 2 / 24

Spis treści. www.etobres.pl 2 / 24 Spis treści 1. Firma 4 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 5 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6 2.1.1. Podsystem Finanse i Księgowość Budżetowa..7 2.1.2. Podsystem

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Produkcyjnych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Produkcja Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Lokale Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Jednostek BudŜetowych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Finanse i Księgowość BudŜetowa Logistyka Zaopatrzenie,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych System Komadres- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Zbyt Mediów System Informacji Przestrzennej (GIS)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Zbyt Mediów Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Rozliczenie Budów Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny w firmie branży komunalnej Z y g m u n t B A J D A

System Informatyczny w firmie branży komunalnej Z y g m u n t B A J D A System Informatyczny w firmie branży komunalnej Z y g m u n t B A J D A P r e z e s Z a r z ą d u P r z e d s i ę b i o r s t w a I n f o r m a t y k i E t o b - R e s Sp z o. o Przedsiębiorstwo Informatyki

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH Pełna księgowość RAKS to kompletny i w pełni zintegrowany program stworzony dla biur rachunkowych. Pozwala na prowadzenie księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis Cena na jedno Licencja, instalacja, serwis Licencja na każde dodatkowe W ramach tej samej sieci komputerowej PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł eksportu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo-płacowy

Program kadrowo-płacowy Zapytanie ofertowe nr: 96085 Ważne do: 2009-11-20 23:59 Program kadrowo-płacowy Kujawsko-pomorskie TOWARY >> Pozostałe >> Komputery i elektronika >> Oprogramowanie Treść: Pamiętaj! Dzień dobry Proszę o

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt.

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie PODATKI/KSZOB

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

1. Firma 3. 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4. 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6

1. Firma 3. 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4. 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6 Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6 2.1.1. Podsystem Zbyt Mediów 7 2.1.2. ibok - Internetowe Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ 19 lat na rynku 11 lat współpracy w branży komunalnej Nasze usługi: outsourcing informatyczny, telekomunikacyjny, outsourcing księgowo

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze cechy Rachmistrza GT:

Najważniejsze cechy Rachmistrza GT: Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 30

Spis treści.  2 / 30 Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6 2.1.1. Podsystem Zbyt Ciepła 7 2.1.2. ibok - Internetowe Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Metodologia Szkolenia

Metodologia Szkolenia Szymon Karaszewski Metodologia Szkolenia Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu Materiały ze szkolenia w postaci niniejszej prezentacji oraz innych materiałów pomocniczych zostaną udostępnione uczestnikom

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIA WINDOWS/SQL ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

CENNIK OPROGRAMOWANIA WINDOWS/SQL ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE CENNIK WINDOWS/SQL WAŻNY OD 1 GRUDNIA 2014. CENY W ZŁOTYCH, PODANE BEZ PODATKU VAT. Nazwa systemu Cena na jedno stanowisko Licencja na każde dodatkowe stanowisko W ramach tej samej sieci komputerowej Licencja,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis programu

1. Ogólny opis programu 1. Ogólny opis programu rodzaje dokumentów. magazynowych rodzaje dokumentów. sprzedaży powiązanie dokumentów rozchodowych z dokumentami sprzedaży raporty sprzedaży (kontrola pracowników, systemy prowizyjne)

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę i wdrożenie

Oferta na dostawę i wdrożenie Oferta na dostawę i wdrożenie Programu do zarządzania gospodarką komunalną Dla Urzędu Gminy Lesznowola Szanowni Państwo, W nawiązaniu do ostatniego spotkania, na którym mięliśmy okazję zaprezentować system

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis funkcjonalny systemów SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY System Finansowo-Księgowy przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie i ma być zgodny z ustawą

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do rozwoju firmy www.enova.pl MO DU ŁOprogramowanie ERP enova ma otwartą strukturę każdy moduł przeznaczony jest do wspierania określonego aspektu działalności firmy:

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE INFO-SYSTEM. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych. Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN

ZAMÓWIENIE INFO-SYSTEM. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych. Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN INFOSYSTEM PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPEPN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nieruchomościami dla ENOVA

Zarządzanie nieruchomościami dla ENOVA Zarządzanie nieruchomościami dla ENOVA Oferujemy dodatkowy moduł do ENOVA w pełni realizujący obsługę działań związanych z naliczaniem opłat miesięcznych z tytułu najmu zasobów wspomagający zarządców nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Krzysztof Filip

REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Krzysztof Filip REJESTR ZBIORÓW Administrator Danych Krzysztof Filip Dnia 1.07.2015 w podmiocie o nazwie Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo