1. Firma Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Firma 3. 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4. 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych Podsystem Zbyt Mediów ibok - Internetowe Biuro Obsługi Klienta System Informacji Przestrzennej (GIS) Mapa Cyfrowa Podsystem Finanse i Księgowość Podsystem Obsługa Budżetu Podsystem Logistyka Podsystem Ewidencja Majątku Podsystem Kadry i Płace Obieg dokumentów - kontrola realizacji spraw Środowisko Pracy Komadres Platforma Sprzętowo Systemowa Usługi Tworzenie Oprogramowania Konsulting i Doradztwo Audyt Systemów Komputerowych Wdrożenie i Szkolenie Nadzór Autorski po Wdrożeniu Oprogramowania Referencje 29

4 2 / 34

5 1. Firma Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o.o. powstało w listopadzie 1990 roku. Od początku swojej działalności ETOB-RES tworzyło i wdrażało oprogramowanie dla firm z różnych branż gospodarki takich jak: zakłady komunalne, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa produkcyjne oraz firmy budowlane. Od kilku lat firma nasza posiada w ofercie autorskie rozwiązanie jakim jest system klasy ERP Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres. Dzisiaj ETOB-RES zatrudnia prawie 50 osób. Ma ugruntowaną pozycję na rynku wysokospecjalizowanych usług informatycznych. 12% 5% 50% 33% administracja projektanci / programiści wdrożeniowcy / serwis marketing / handel Nasi Klienci to firmy duże i małe o różnorodnym profilu działalności. Ich dynamiczny rozwój wymaga również od nas ciągłego doskonalenia produktów i podnoszenie jakości usług. Dlatego też, we wszystkich sferach naszej działalności staramy się spełniać najwyższe standardy jakościowe. Starania te znalazły odzwierciedlenie w licznych certyfikatach i nagrodach, jakie otrzymała nasza firma. 3 / 34

6 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o.o. w Rzeszowie wykorzystując swoją wieloletnią praktykę w tworzeniu aplikacji dla przedsiębiorstw oraz doświadczenie w kontaktach z użytkownikami naszych programów oferuje kompletną obsługę IT firmy. Obok oferowanego oprogramowania prowadzimy również usługi: projektowe, programistyczne, wdrożeniowe, instalacyjne, sieciowe oraz dostarczamy potrzebny sprzęt komputerowy. System Komadres Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres spełniając wymagania europejskich standardów umożliwia kompleksowy wgląd w najbardziej aktualne dane firmy, przez co zapewnia efektywne zarządzanie jej zasobami oraz kontrolę zachodzących w niej procesów. Jest systemem łatwym w obsłudze, w pełni zintegrowanym, pracującym z bazą danych MS SQL. Oprogramowanie umożliwia pracę wielostanowiskową, w tym w sieci rozproszonej. Jest systemem na miarę każdej firmy, rozwija się razem z nią, dostosowując się do zmian organizacyjnych czy profilu działalności. Dane do systemu wprowadzane są jeden raz, ich dostępność oraz skutki w pozostałych obszarach systemu są natychmiastowe. Dane w systemie zapamiętane są z uwzględnieniem chronologii, tj. wprowadzone zmiany nie zacierają poprzednich wartości, ale ustalają datę ich obowiązywania, pozostawiając je w bazach. Oprogramowanie wykorzystuje tzw. technikę drill-down umożliwiającą szybkie dotarcie do dokumentu źródłowego z poziomu wysokozagregowanych danych syntetycznych. Oprogramowanie posiada elastyczny, wielopoziomowy system uprawnień pozwalający ograniczać dostęp do jego funkcji oraz poufnych danych. Pozwala na bieżąco śledzić i analizować kształtowanie się wielkości przychodów, kosztów i wyniku przedsiębiorstwa. Pozwala prowadzić budżetowanie i rozliczanie przedsięwzięć, gromadzić przychody i koszty na centra zysków i miejsca powstawania kosztów. Umożliwia prowadzenie analiz ekonomicznych i finansowych z działalności przedsiębiorstwa. Posiada interfejsy do współpracy z rozpowszechnionymi aplikacjami biurowymi. 4 / 34

7 Oprogramowanie zostało podzielone na kilka kategorii w zależności od specyfiki firmy, w której miałoby pracować. Strukturę oferowanych systemów ilustruje poniższy rysunek. 5 / 34

8 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych Rozwiązania informatyczne przeznaczone dla obsługi przedsiębiorstw i zakładów komunalnych oparte są na Zintegrowanym Systemie Zarządzania Komadres. System dostosowany jest do specyfiki działania tych firm poprzez integrację podsystemu Zbyt Mediów, zawierającego wymagane dla zakładów komunalnych specjalistyczne funkcjonalności, z pozostałymi podsystemami. System gwarantuje m.in. natychmiastowy dostęp do informacji o odbiorcach, strukturze sieci oraz parametrach rozliczania. Automatycznie obsługuje cały proces sprzedaży od zawarcia umowy do wystawienia faktury zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym sposobem rozliczania. Pełny zakres funkcjonalności Komadres obejmuje następujące podsystemy: Specjalistyczne: Zbyt Mediów (bilingi: wody, nieczystości stałych i płynnych oraz innych mediów, windykacja, struktura sieci) ibok - Internetowe Biuro Obsługi Klienta System Informacji Przestrzennej (GIS) - Mapa Cyfrowa Ogólnobiznesowe: Finanse i Księgowość Logistyka: Zakupy, Magazynowanie, Sprzedaż Ewidencja Majątku Kadry i Płace Dodatkowe: Obieg Informacji 6 / 34

9 Charakterystyka Podsystemów Komadres Podsystem Zbyt Mediów to: Ewidencja umów: Rejestracja umów medialnych odbiorców. Integracja z dowolnymi edytorami tekstu w zakresie tworzenia szablonów umów i edytowania ich treści. Możliwość operowania statusami umowy (przygotowana, wysłana, itp.) Powiązanie umowy z odbiorcą, punktem poboru i rodzajem rozliczanego medium. Historyczne przechowywanie informacji o umowach i aneksach. Automatyczne wpisywanie numeru umowy na fakturze sprzedaży. Struktura sieci: Elastyczny opis struktury sieci odbioru mediów, możliwość definiowania dla jednego kontrahenta wielu punktów poboru z wieloma licznikami. Definiowanie mieszanej struktury odliczników: ryczałtów jako podliczników i odwrotnie, brak ograniczeń na ilość podliczników, punkty wielolicznikowe oraz odliczniki do nich. Tworzenie punktów poboru na podstawie zdefiniowanych szablonów rozliczeń. Możliwość prowadzenia rozliczeń sezonowych. Okresowe rozliczanie punktów poboru z zapamiętaniem ewentualnych wymian liczników w terminie spoza okresu rozliczeniowego. Automatyczne uwzględnianie przy rozliczaniu: zamontowania, wymontowania, wymiany czy uszkodzenia licznika, zmiany taryfy czy zmiany cen, przejścia z rozliczenia licznikowego na ryczałt i odwrotnie. Przechowywanie historii zmian danych mogących wpłynąć na rozliczanie. Trasy i listy odczytowe: Tworzenie tras i harmonogramów oraz list odczytowych dla inkasentów. Rejestracja odczytów prowadzona standardowo lub za pomocą przenośnych urządzeń (PSION). Ewidencja odczytów na komputerach przenośnych z kontrolą spodziewanego odczytu. Możliwość poprawy wykonanego odczytu wraz z ponownym wydrukiem faktury. Możliwość prowadzenia pełnego raportu kasowego przez inkasenta z możliwością zapłat za faktury wcześniej wystawione. Fakturowanie: Generowanie faktur, korekt do nich. Możliwość konfigurowania wizualizacji faktury do pliku formatu RTF. Numeracja faktur w układzie rocznym lub miesięcznym. 7 / 34

10 Możliwość wieloczłonowego sposobu numeracji faktur. Możliwość wystawiania faktur uwzględniających dopłaty gminy. Definiowanie przez użytkownika dowolnych składników taryf - stałych i zmiennych (np. opłata abonamentowa, opłata za odczyt i inne). Możliwość naliczania dowolnej ilości opłat dla punktu poboru i dla odbiorcy. Indywidualne ceny tego samego medium dla różnych odbiorców w ujęciu historycznym. Automatyczne rozliczenie skutków zmiany ceny w trakcie okresu rozliczeniowego bez konieczności wykonania odczytu. Rozliczanie zużycia wg stanu licznika z uwzględnieniem ryczałtów, średnich zużyć, podziału, zużyć według dowolnych kryteriów itp. Naliczanie zużyć średnich oraz szacunkowych. Analiza odchyleń wskazań liczników od średnich zużyć z zadanych okresów. Automatyczne rozliczanie przedpłat i nadpłat, Dołączanie do faktur informacji o zaległościach płatniczych i nadpłatach. Poprawa zużycia w naliczeniach zafakturowanych wywołuje rejestrację korekty dokumentu sprzedaży. Analiza kompletności odczytów i fakturowania. Generowanie na jednej fakturze wszystkich usług dotyczących określonego odbiorcy, możliwość definiowania łącznego fakturowania punktów poboru. Możliwość rozliczania zaliczkowego odbiorcy. Możliwość wystawiania wielu faktur dla jednego odbiorcy. Automatyczna dekretacja dokumentów. Raporty, zestawienia: Możliwość tworzenia zbiorczych zestawień sprzedaży mediów w ujęciu ilościowym i wartościowym w wymaganym okresie, z określonego rejonu lub dla określonej grupy odbiorców. Standardowe zestawienia i raporty. Przegląd wygenerowanych dokumentów. Wydruki: graficzne, do PDF, tekstowe, do MS EXCEL i raporty DX Gospodarka licznikowa: Ewidencja techniczna liczników własnych i powierzonych. Historyczne przechowywanie informacji o montażach, naprawach i legalizacjach liczników (kontrola terminów legalizacji). Informacja o miejscu instalacji wodomierza. Prowadzenie historii wodomierzy. Fakturowanie w systemie książeczkowym Obsługa systemu książeczkowego: generowanie automatyczne z możliwością określenia ilości rat/faktur/naliczeń. Możliwość anulowania rat z wygenerowanej książeczki. Wydruk książeczek: tekstowy lub graficzny. 8 / 34

11 Możliwość generowania książeczek na przełomie roku. Rozliczanie książeczek, możliwość wcześniejszego rozliczenia książeczek. efaktury: Możliwość zapisania faktury sprzedaży w formacie pdf i wysłanie jej e- mailem. Wygląd faktury definiowany przez formularze zewnętrzne. Obsługa podpisu elektronicznego. e-archiwum umożliwia: Przechowywanie kopii faktur sprzedaży w formie elektronicznej (format pdf), Podgląd zawartości dokumentu, Szybkie wyszukiwanie i sortowanie dokumentów według podanych kryteriów, Wydruk dokumentu: duplikatu lub kopii, Zarządzanie uprawnieniami użytkowników. Rozliczenia masowe: kody kreskowe, konta wirtualne, KTR, Możliwość nadruku kodów kreskowych na: fakturach sprzedaży, poleceniach zapłaty, przelewach bankowych. Rejestracja zapłat przy pomocy kodów kreskowych w kasie i w raporcie bankowym. Możliwość wystawiania faktur z uwzględnieniem rozliczeń masowych (kont wirtualnych) z dowolnym bankiem. Rejestracja wpłat bankowych z uwzględnieniem płatności masowych. Obsługa KTR. Zewnętrzne systemy odczytujące: Integracja z zewnętrznymi systemami odczytującymi radiodczyty na komputerach przenośnych typu PSION. Wniosek taryfowy: Automaty przeksięgowujące koszty. Możliwość przesłania wniosku taryfowego do Excela. Wydruk wniosku taryfowego. Fakturowanie usług na komputerach przenośnych: Obsługa tras odczytowych. Rejestracja odczytów. Kontrola spodziewanego odczytu. Wystawianie i wydruk faktur. Możliwość dołączenia do wydruku faktury informacji o niezapłaconych należnościach, odsetkach, nadpłatach. Rejestracja wpłat dokonanych u inkasenta. 9 / 34

12 ibok - Internetowe Biuro Obsługi Klienta: Użytkownik serwisu ma możliwość m. in.: Przeglądania własnych rozrachunków - możliwość obejrzenia szczegółów dokumentów, pozycji, wartości, ewentualnych odsetek czy nadpłat, Podglądu każdego, własnego naliczenia zarejestrowanego w systemie, Zarządzania danymi teleadresowymi swojego konta ibok, Przeglądania wprowadzonych stanów liczników, zgłoszenia nowego odczytu, Pobierania odpowiednich formularzy i dokumentów oraz aktualnych informacji, udostępnianych przez zakład komunalny, Zgłoszenie awarii, reklamacji lub wniosku z możliwością wybrania kategorii-zgłoszenie jest przesyłane do podsystemu obieg spraw i dokumentów, Przeglądania informacji na temat zawartych umów, Odczytywania komunikatów od zakładu komunalnego. Administrowanie systemem ibok odbywa się również poprzez sieć Internet lub poprzez lokalną sieć Intranet. Administrator serwisu ma możliwość: Zarządzania użytkownikami, Zarządzania zawartością strony (treść wysyłanych automatycznie i, regulamin, pomoc itp), Zarządzania komunikatami treść oraz daty publikacji, Konfigurowania danych wymaganych do rejestracji użytkownika, Konfigurowania maksymalnych odchyleń wprowadzanych przez użytkowników odczytów licznikowych, Zarządzania tytułami prezentowanych dokumentów rozrachunkowych, Zarządzania formularzami i dokumentami publikowanymi na stronie aplikacji. Integracja z GIS: Rozszerzenie ewidencji miejsc poboru o ich prezentację przestrzenną na mapie cyfrowej. Uszczegółowienie informacji opisowej o wartości techniczne wynikające z mapy cyfrowej. Tworzenie zestawień miejsc poboru względem parametrów przestrzennych zdefiniowanych z poziomu mapy cyfrowej (strefy, obszary zasilania, obszary zlewni itp.) Prezentacja grup miejsc poborów na mapie cyfrowej Wykonywanie analiz przestrzennych na wybranej grupie miejsc poborów. 10 / 34

13 System Informacji Przestrzennej (GIS) Mapa Cyfrowa Ewidencja Obiektów Branżowych Szczegółowa, zdefiniowana dla przedsiębiorstw branży komunalnej ewidencja elementów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. Zdefiniowane słowniki branżowe ułatwiające tworzenie dużych baz danych branżowych. Tworzenie relacji hierarchicznych obiektów mapowych (budynków) z miejscami poborów. Tworzenie relacji hierarchicznych obiektów mapowych (rur wodociągowych, zasuw, hydrantów, rur kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych itp.) z elementami kartoteki środków trwałych. Tworzenie relacji hierarchicznych pomiędzy logicznie połączonymi obiektami sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i ewidencja budynków (miejsc poboru). Wyszukiwanie elementów sieci po dowolnych parametrach jakościowych i ilościowych (typ, rodzaj, długość itp.). Manager Map Cyfrowych Obsługa cyfrowych map wektorowych i cyfrowych map rastrowych w najnowszych standardach baz danych graficznych. Wizualne zarządzanie zbiorem map wektorowych i rastrowych. Możliwości wersjonowania map. Resymbolizacja tematyczna map wektorowych wg kryteriów użytkownika. Obsługa przezroczystości i koloryzacji map rastrowych. Obsługa krajowych geodezyjnych układów odniesienie 2000, 65 i lokalnych. Kreator Obiektów Branżowych Definiowane dla branży wodociągowej i kanalizacyjnej narzędzia do nanoszenia na mapę cyfrową nowych obiektów. Wysoko zautomatyzowany proces wprowadzania danych. Zgodność z wytycznymi krajowych instrukcji geodezyjnych w zakresie tworzenia map cyfrowych. Możliwość edycji grupy obiektów o zbliżonych parametrach ilościowo, jakościowych. Manager Wydruku Druk w dowolnie wybranym przez użytkownika rozmiarze papieru, skali. Obsługa poziomej, pionowej orientacji papieru, wsparcie dla wydruków nieortogonalnych. Intuicyjny interface umożliwiający swobodne, precyzyjne określenie zakresu wydruku. Obsługa drukarek wielkoformatowych i ploterów. 11 / 34

14 Narzędzia Edycyjne Narzędzie do przestrzennego wyboru obiektów na mapie spełniających określone kryteria opisowe. Kryteria opisowe konstruowane są graficznie przez użytkownika systemu. Funkcja edycji opisów obiektów z poziomu mapy cyfrowej. Możliwość szybkiego odnajdywania grupy obiektów wyselekcjonowanych obiektów. Narzędzie do graficznego tworzenia relacji hierarchicznych pomiędzy obiektami branżowymi. Raporty i Zestawienia Raporty i zestawienia graficzno-opisowe importowane do MS EXCEL. Pełne wykorzystanie funkcjonalności tabel przestawnym MS EXCEL. Możliwość zachowania raportu jako załącznik do obiektu, którego raport dotyczy Podsystem Finanse i Księgowość to: Rejestracja dokumentów: Podstawowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Dowolna ilość lat obrotowych i otwartych okresów rozliczeniowych. Równoległa praca we wszystkich otwartych okresach. Korzystanie z dwóch różnych wersji planu kont na przełomie roku obrachunkowego. Dowolna, segmentowa i słownikowana struktura konta definiowana przez użytkownika. MPK, centra zysków, zadania/zlecenia, grupy taryfowe jako segmenty w planie kont. Obsługa kont pozabilansowych. Definiowanie rodzajów dokumentów: ich numeracji, dekretacji, sposobu wizualizacji. Możliwość wydruku dokumentów przy wykorzystaniu formularzy zewnętrznych. Możliwość tworzenia dokumentów zależnych. Automatyczna dekretacja rejestrowanych i wystawianych dokumentów księgowych. Kontrola kręgu kosztów i bilansowania się dowodów księgowych. Możliwość prowadzenia dzienników cząstkowych. Możliwość prowadzenia księgowości dla rozliczeń funduszy unijnych. Kasa, Banki: Obsługa przepływów pieniężnych. Obsługa wielu kas, również walutowych. Automatyczna dekretacja dokumentów KP i KW w momencie ich rejestracji. Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. 12 / 34

15 Stan kasy i banku na dowolnie wybrany dzień. Możliwość wystawienia i zaksięgowania noty odsetkowej w kasie wraz z wpłatą główną. Rozliczanie delegacji i zaliczek. Wydruk raportów kasowych. Obsługa banków z wykorzystaniem dowolnego Home-Bankingu, dwukierunkowa obsługa Home-Bankingu. Automatyczna dekretacja dokumentów bankowych. Generowanie na dowolny dzień i konto bankowe paczek przelewów. Wydruk poleceń przelewu w dowolnych formatach. Możliwość tworzenia kilku raportów bankowych w tym samym banku na dany dzień. Zakup w koszty: Rejestrowanie faktur zakupowych (kosztowych). Kartoteka faktur zakupu. Automatyczna dekretacja dokumentów. Możliwość przeglądania cen zakupu wybranego towaru z okresu np. roku z wyznaczeniem ceny minimalnej i maksymalnej. Sprzedaż pozostała: Obsługa sprzedaży krajowej: faktury, paragony fiskalne. Fakturowanie usług w zakresie wydawania warunków technicznych, uzgadniania dokumentacji, odbiorów technicznych, itp. Fakturowanie dodatkowych usług świadczonych przez Zamawiającego (wynajem sprzętu, usługi obce budowlano-montażowe, diagnostyka sieci wod.- kan. i inne). Rozliczanie zaliczek. Prowadzenie sprzedaży w walucie krajowej i obcej. Analiza sprzedaży według dowolnych kryteriów. Kontrola stanu rozliczeń z kontrahentem w trakcie operacji sprzedaży. Automatyczne wystawianie dowodów kasowych przy zapłatach gotówkowych. Możliwość przeglądania obrotów z kontrahentem pod względem wartościowym i asortymentowym. Rejestry VAT: Rejestry VAT tworzone automatycznie na podstawie dokumentów zakupu i sprzedaży. Prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży i zakupu. Możliwość modyfikacji daty obowiązku podatkowego. Podsumowanie rejestrów i ich wydruki. Dekretacja deklaracji VAT 7. Księga główna, wydruki: Aktualny wynik finansowy firmy dostępny on-line. 13 / 34

16 Wykorzystanie tzw. techniki drill-down - możliwość dotarcia do dokumentu źródłowego z poziomu kont syntetycznych księgi głównej, a z poziomu dokumentu źródłowego - możliwość obejrzenia jego skutków w księdze głównej. Analiza kosztów: rodzajowych, operacyjnych, według miejsc powstawania. Analiza przychodów. Rozrachunki, windykacja należności: Prowadzenie rozrachunków dotyczących należności i zobowiązań. Automatyczne rozliczanie rozrachunków. Obsługa not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald. Badanie struktury zadłużenia według dowolnych okresów przeterminowania. Obsługa różnych zapłat: pełne, częściowe, przedpłaty, kompensaty. Analiza rozrachunków na dowolny dzień, przedziały czasowe, wg terminów płatności, nieuregulowanych itp.. Sprawozdania podstawowe: Bilans. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy). Automaty rozliczające: Definiowanie przeksięgowań, rozdzielników kosztów, kalkulacji kosztów Automatyczne rozliczanie kosztów. Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia z bilansu zamknięcia roku poprzedniego. Generator sprawozdań dodatkowych: Możliwość definiowania pojęć ekonomicznych do wielokrotnego wykorzystania w analizach ekonomicznych i sprawozdaniach. Sprawozdawczość finansowa i skarbowa wraz z wydrukami niezbędnych formularzy. Tworzenie własnych, definiowalnych sprawozdań i zestawień. Analizy porównawcze, okresowe i wieloletnie. Możliwość wykorzystania gotowych szablonów sprawozdań: F01, RB28, DGI, CIT, Rachunek Zysków i Strat wariant kalkulacyjny i inne. Sprawozdania dodatkowe: F01 szablon, RB 30 szablon, DG1 szablon, CIT szablon, Rachunek Zysków i Strat, wariant kalkulacyjny szablon, Rachunek Przepływów szablon, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym szablon, Szablony innych sprawozdań. 14 / 34

17 Windykacja rozszerzona: sprawy sądowe, BIG: Obsługa spraw spornych z odbiorcami z podziałem na etapy postępowania. Wyliczanie rat spłat należności. Wnioski do BIG. Sporządzenie kartoteki dłużnika (wykaz niezapłaconych należności, wezwań, spraw sądowych, egzekucji, kosztów, ugody). Ewidencja sądów, komorników, spraw sądowych Podsystem Obsługa Budżetu to: Możliwość prowadzenia wielu planów wg. wymiarów ( rozdziały, paragrafy, zadania, jednostki organizacyjne itp.) Możliwość definiowania relacji między planami ( plan nadrzędny, plan podrzędny) Prowadzenie wielu wersji planów. Przypisanie statusu do wersji planu np.: zatwierdzony, w przygotowaniu. Możliwość prowadzenia planu w roku jak i miesiącu. Prowadzenie planów wieloletnich. Zmiana planu na podstawie dokumentu (decyzji). Operowanie statusami zmian: blokada, zmiana, niewygasające i wewnętrzne. Dekretacja dokumentów zmian. Wystawianie/rejestracja wniosków wydatkowych wprowadzających zaangażowanie, sprawdzanych z zatwierdzonym planem. Wystawianie/rejestracja wniosków bezumownych wprowadzających zaangażowanie, połączone z weryfikacją z zatwierdzonym planem. Wystawianie/rejestracja umów wydatkowych na podstawie wniosków wraz z aktualizacją zaangażowania, połączone z weryfikacją z zatwierdzonym planem. Wydruk wniosku i umowy wg formularzy zewnętrznych, przygotowanych w trakcie wdrożenia. Rejestracja faktur zakupu na podstawie umów wydatkowych. Monitorowanie stopnia realizacji umów wydatkowych. Monitorowanie przebiegu realizacji zatwierdzonej wersji planu na poziomie: zaangażowania, kosztów, wydatków itp. Możliwość dotarcia z planu do dokumentów źródłowych wykonania planu. Aktualizacja kwot planu na podstawie innego planu. Rozbudowany system praw. Wykorzystanie tabel przestawnych(excel) do analizy planów. 15 / 34

18 Podsystem Logistyka Zakupy, Magazynowanie, Sprzedaż: Ogólnosystemowa kartoteka kontrahentów. Automatyczna numeracja kontrahentów. Ogólnosystemowa kartoteka indeksowa. Ewidencja i podział materiałów według: PKWIU, CPV, SWW. Automatyczne rozliczanie zamówień i faktur zakupu. Rejestrowanie faktur zakupowych i dokumentów magazynowych (PZ) na podstawie zamówienia z automatyczną dekretacją do FK. Identyfikacja wewnętrznych podmiotów generujących potrzeby materiałowe. Zarządzanie stanami magazynowymi (stany minimalne, okres przechowywania). Wycena stanów magazynowych. Przeprowadzanie inwentaryzacji. Zestaw standardowych raportów i zestawień. Tworzenie rozdzielnika kosztów. Obsługa przetargów, zamówień i umów: Kartoteka: przetargów. Automatyczna numeracja umów i zamówień. Możliwość podpięcia umowy do przetargu. Powiązanie przetargu z umową, zamówieniem i fakturą zakupu. Rejestrowanie faktur zakupowych i dokumentów magazynowych (PZ) na podstawie zamówienia. Fakturowanie cykliczne sprzedaż usług powtarzalnych: Obsługa umów. Możliwość przeniesienia opisu pozycji z umowy do faktury. Fakturowanie usług powtarzalnych (cyklicznych) na podstawie obowiązującej umowy. Możliwość określenia terminu płatności podczas procesu fakturowania. Planowanie i rozliczanie prac budowlano-remontowych: Definiowanie przedsięwzięć jako zadań/zleceń budowlano-remontowych. Możliwość podzielenia przedsięwzięcia na etapy (planowanie i rozliczanie etapów). Przygotowanie nowego przedsięwzięcia na podstawie kosztorysu z zewnętrznego programu kosztorysującego (RODOS). Utworzenie planu kosztów przedsięwzięcia/budowy. Podgląd stanów magazynowych podczas analizy limitów wydań na przedsięwzięcia. Monitorowanie kosztów przedsięwzięcia//budowy. Analiza wydania z magazynu na zlecenie. Analiza zakupów bezpośrednio w koszty zlecenia. Analiza kosztów robocizny. Analiza kosztów sprzętu i transportu. 16 / 34

19 Tworzenie rozdzielników kosztów. Raportowanie odchyleń zużycia materiałów: odchylenia ilościowe - rozliczenie kierowników budów. Raportowanie odchyleń materiałów: odchylenia cenowe - rozliczenie zakupów działu zaopatrzenia. Analiza cen dla wskazanego materiału/indeksu, wspomaganie analizy kosztorysu oraz zakupów i ofert dostawców. Raportowanie odchyleń robocizny rozliczenie kierowników budów. Raport odchyleń robocizny odchylenie cenowe. Obsługa materiałów niewbudowanych Podsystem Ewidencja Majątku to: Ewidencja środków trwałych: Obsługa dokumentów: OT, LT, PT, MT z automatyczną dekretacją skutków księgowych dokumentów. Prowadzenie ewidencji środków zlikwidowanych. Podział amortyzacji na podatkową i bilansową. Automatyczne naliczanie amortyzacji. Automatyczna dekretacja. Ewidencja historii środka trwałego. Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów. Wyliczanie amortyzacji dla środków zakupionych z dotacji unijnych. Symulacja amortyzacji na okresy przyszłe. Wyliczanie daty całkowitego umorzenia. Wydruk zestawień i raportów. Przeprowadzenie inwentaryzacji przy pomocy kodów kreskowych. Prowadzenie kartotek definiowalnych przez użytkownika składników środków trwałych. Integracja kartoteki środków trwałych z modułem GIS. Możliwość uzupełnienia danych środków trwałych o dane techniczne zgromadzone w systemie GIS. Export danych do Excela. Podatek od nieruchomości: Obsługa kartoteki podatkowej. Wydruk deklaracji. Automatyczna dekretacja skutków księgowych dokumentów. Ewidencja środków niskocennych - wyposażenia: Obsługa dokumentów: RW, LT, MM z automatyczną dekretacją skutków księgowych dokumentów. Prowadzenie kartotek środków niskocennych (również w wariancie ilościowym). Wydruk standardowych zestawień i raportów. Przeprowadzenie inwentaryzacji przy pomocy kodów kreskowych. Export danych do Excela. 17 / 34

20 Ewidencja odzieży roboczej: Prowadzenie ewidencji i wydań odzieży roboczej. Prowadzenie norm odzieży. Wydruk i export do Excela zapotrzebowania Podsystem Kadry i Płace to: Kartoteki kadrowe podstawowe: Opis struktury organizacyjnej firmy, jednostki organizacyjne w układzie hierarchicznym Kartoteka główna pracowników: dane identyfikacyjne: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe, NIP, PESEL, informacje dotyczące ZUS i NFZ. - inne informacje: nr dowodu, paszportu, obywatelstwo, stan cywilny, adresy, telefony, urząd skarbowy, - zatrudnienie: nabór, data przyjęcia, zwolnienia, czas pracy, - staż pracy: daty stażu liczone do urlopu, jubileuszu, pracy w firmie, emerytury, okresy stażu, urlopy, - wykształcenie: ukończona szkoła, zawód, tytuł wyuczony. Ochrona danych osobowych zgodnie z ustawą. Informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia: karta ewidencji czasu pracy, nieobecności, umowy o pracę, angaże, historia pracy, składniki stałe wynagrodzenia, stałe płacowe, świadczenia socjalne, badania okresowe. Definiowalne harmonogramy czasu pracy. Pisma kadrowe: Umowy, angaże, świadectwa pracy, wypowiedzenia, zaświadczenia o zatrudnieniu. Możliwość zdefiniowania dowolnych dodatkowych. Płace: Modyfikowalny przez użytkownika algorytm płacowy w skład, którego wchodzą: płaca zasadnicza, premie, godziny nadliczbowe, dodatki, urlopy wypoczynkowe, zaliczki, kary pieniężne, ubezpieczenia, spłaty pożyczek, składki ZUS. Obsługa świadczeń socjalnych. Rozliczanie umów cywilno-prawnych. Naliczanie wynagrodzeń za umowy z podatkiem ryczałtowym. Możliwość naliczenia wynagrodzeń członkom zarządu. Możliwość przygotowania więcej niż jednej listy płac w miesiącu. Możliwość wydruku list kopertowych dla pracowników. Przechowywanie listy płac przez dowolny okres. Prowadzenie kartoteki zasiłkowej, podatkowej, zarobkowej. Tworzenie rozdzielnika kosztów według ewidencji czasu na zlecenia, zdefiniowanych współczynników lub kwotowo. 18 / 34

21 Możliwość zadekretowania przeliczonej listy płac na kontach księgi głównej. Rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym, ZUS. Export danych do programu Płatnik. Ewidencja wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Ewidencja wypłaconych zasiłków z budżetu Państwa. Przelewy bankowe dla pracowników z uwzględnieniem Homebankingu. Generowanie standardowych zestawień i raportów. Raporty i zestawienia: Deklaracje ZUS (RZA, RCA, RSA, DRA) Deklaracje podatkowe (PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT- 8AR). Kartoteki kadrowe dodatkowe: rodzinna, uprawnienia, szkolenia, wojsko, języki, BHP szkolenia, prace w warunkach szkodliwych, przebieg nauki szkoły, orzeczenia o niepełnosprawności, nagrody i odznaczenia, kary, warunki szczególne. Zmianowość - możliwość wygenerowania grafiku dla osób pracujących na zmianach w różnych układach, m.in. równoważny czas pracy lub praca ciągła w układzie trzyzmianowym czterobrygadowa. Obsługa PKZP, ZFM: Obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz innych rodzajów pożyczek: ZFM, pożyczka budowlana, itp. Składka na PKZP i rata pożyczki potrącane automatycznie z wynagrodzenia. Rejestracja operacji takich jak: spłata pożyczki w kasie firmy, przeksięgowanie wkładów na zadłużenie, wypłata wkładów, itp. Stan wkładów PKZP i zadłużenie na poszczególnych rodzajach pożyczek można na bieżąco monitorować oraz wydrukować na liście płac pracownika. RCP- Rejestracja Czasu Pracy: Wczytywanie rejestracji z urządzeń zegarowych. Możliwość sprawdzenia i modyfikacji danych z urządzeń zegarowych. Wyliczenie czasu przepracowanego w danym dniu i przeniesienie informacji do karty ewidencji czasu pracy. Przeglądanie i wydruk bilansu czasu pracy. Sprawozdania dodatkowe: Rp7 GUS Z03 GUS Z06 19 / 34

22 Obieg Informacji to: Obieg dokumentów, kontrola realizacji spraw: Sprawna obsługa petenta szybkie odszukanie informacji o sprawach zainteresowanego wraz z wglądem w dokumenty związane z daną sprawą. Współpraca z MS Office automatyczne tworzenie druków dokumentów na podstawie szablonów, które mogą być modyfikowane przez użytkownika systemu. Możliwość definiowania nowych szablonów wydruków dokumentów. Rejestr historii przebiegu wszystkich spraw dotyczących kontrahenta. Ewidencja wszystkich dokumentów związanych z kontrahentem. Rejestracja wszystkich spraw przetwarzanych w Biurze Obsługi Klienta wraz z dokumentami ich dotyczącymi. Formalny zapis procedur organizacyjnych za pomocą obiegu spraw określenie czynności sekwencyjnych, równoległych i warunkowych, które muszą być zrealizowane wraz z określeniem komórki lub osoby odpowiedzialnej i terminu. Możliwość łatwego wyszukiwania spraw, które oczekują na realizację przez daną komórkę czy osobę. Automatyczne przesyłanie sprawy do następnych komórek, osób zgodnie z określonym dla sprawy obiegiem, w momencie zatwierdzenia w systemie realizacji danej czynności. Śledzenie obiegu każdej sprawy kontrola stanu realizacji oraz terminowości; możliwość wyszukiwania spraw zaległych. Sprawozdawczość syntetyczna pokazująca ilość i terminowość spraw poszczególnych rodzajów realizowanych w poszczególnych komórkach lub przez poszczególne osoby. Wewnętrzny komunikator dla użytkowników: Umożliwia wysyłanie wiadomości do osób pracujących w systemie Komadres. Umożliwia podejrzenie wiadomości wysłanych i odebranych z wybranym zakresem. Rodzaje wiadomości: Normalna Krytyczna wiadomość która powinna zawierać treść znaczącą dla użytkowników systemu (zaznaczona kolorem fioletowym). Zamknięcie systemu wiadomość informująca użytkowników o konieczności zamknięcia systemu Komadres (zaznaczona kolorem czerwonym). Wybieralny czas wyświetlenia wiadomości, natychmiastowy czyli informacja o wiadomości zostanie wyświetlona w chwili sprawdzenia poczty lub wiadomość zostanie wyświetlona podczas startu systemu. W chwili pojawienia się nowej wiadomości w menu pojawi się symbol koperty. 20 / 34

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej System Komadres- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Zbyt Ciepła Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Produkcyjnych System Komadres - Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Produkcja Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Jednostek Budżetowych System Komadres - Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Finanse i Księgowość Budżetowa Logistyka Zaopatrzenie,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych System Komadres- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Zbyt Mediów System Informacji Przestrzennej (GIS)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych System Komadres- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Lokale Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych System Komadres- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Rozliczenie Budów Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Zbyt Mediów Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych

Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych 6 2.1.1. Podsystem Rozliczenie Projektów (Budów) 7 2.1.2. Podsystem

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny w firmie branży komunalnej Z y g m u n t B A J D A

System Informatyczny w firmie branży komunalnej Z y g m u n t B A J D A System Informatyczny w firmie branży komunalnej Z y g m u n t B A J D A P r e z e s Z a r z ą d u P r z e d s i ę b i o r s t w a I n f o r m a t y k i E t o b - R e s Sp z o. o Przedsiębiorstwo Informatyki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.etobres.pl 2 / 24

Spis treści. www.etobres.pl 2 / 24 Spis treści 1. Firma 4 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 5 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6 2.1.1. Podsystem Finanse i Księgowość Budżetowa..7 2.1.2. Podsystem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Produkcyjnych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Produkcja Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Jednostek BudŜetowych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Finanse i Księgowość BudŜetowa Logistyka Zaopatrzenie,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Lokale Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych

Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych 6 2.1.1. Podsystem Lokale 7 2.1.2. ibok - Internetowe

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Rozliczenie Budów Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 30

Spis treści.  2 / 30 Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6 2.1.1. Podsystem Zbyt Ciepła 7 2.1.2. ibok - Internetowe Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów 1 S t r o n a Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 149,00 zł 199,00 zł 299,00 zł brutto 183,27 zł 244,77 zł 367,77 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim,

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis Cena na jedno Licencja, instalacja, serwis Licencja na każde dodatkowe W ramach tej samej sieci komputerowej PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł eksportu

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt.

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie PODATKI/KSZOB

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ 19 lat na rynku 11 lat współpracy w branży komunalnej Nasze usługi: outsourcing informatyczny, telekomunikacyjny, outsourcing księgowo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Pożyczek

System Obsługi Pożyczek System Obsługi Pożyczek Wersja 4.0 1 System Obsługi Pożyczek wersja 4.0 System Obsługi Pożyczek to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz dla innych pośredników

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo-płacowy

Program kadrowo-płacowy Zapytanie ofertowe nr: 96085 Ważne do: 2009-11-20 23:59 Program kadrowo-płacowy Kujawsko-pomorskie TOWARY >> Pozostałe >> Komputery i elektronika >> Oprogramowanie Treść: Pamiętaj! Dzień dobry Proszę o

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Program AKTYN Płace-Kadry Pro WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Gotowe wzorce dokumentów kadrowych, deklaracji, zestawień. Program posiada wbudowane wydruki gotowe do użycia wzory deklaracji podatkowych,

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Metodologia Szkolenia

Metodologia Szkolenia Szymon Karaszewski Metodologia Szkolenia Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu Materiały ze szkolenia w postaci niniejszej prezentacji oraz innych materiałów pomocniczych zostaną udostępnione uczestnikom

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS PŁACE Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., grudzień 2016r. Zasady ogólne Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE INFO-SYSTEM. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych. Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN

ZAMÓWIENIE INFO-SYSTEM. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych. Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN INFOSYSTEM PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPEPN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo