SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH"

Transkrypt

1 KRĘCANIE AŁÓ OKRĄGŁYCH kręcanie występuje wówczas gdy para sił tworząca moment leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu konstrukcyjnego zwanego wałem Rysunek pokazuje wał obciążony dwiema parami sił oraz różne sposoby przedstawiania momentów skręcających ten wał Na kolejnym rysunku pokazano niejednoznaczne oznaczania kierunków momentów przyczyniać się do błędnej interpretacji omenty skręcające wał Różne metody zaznaczania momentów skręcających Niejednoznaczne określanie momentów Równanie równowagi: suma momentów względem osi wału Hipoteza płaskich przekrojów: potwierdzona doświadczalnie hipoteza zakładająca że okrągłe przekroje poprzeczne wału pozostają po skręceniu płaskie i okrągłe obracając się wokół osi wału o niewielki kąt Hipoteza płaskich przekrojów pozwala na określenie mechanizmu odkształceń wału oparciu o tą hipotezę wyprowadzono wzory pozwalające na obliczanie naprężeń stycznych w wale oraz kąta skręcenia wału kręcanie wałów okrągłychdoc

2 Naprężenia w skręcanym wale: dla dowolnego promienia s J dla promienia = r sr s r J J biegunowy moment bezwładności wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Liniowe rozkłady naprężeń stycznych przy skręcaniu dla wału pełnego i wydrążonego Definicja wskaźnika wytrzymałości przekroju na skręcanie: iloraz biegunowego momentu bezwładności J J i odległości skrajnego włókna od środka ciężkości r przekroju: d d d Dla wału pełnego J Jx 6 d z dw J Dla wału wydrążonego: J d L L Kąt skręcenia wału o długości L: rad L 8 z 8 zględny kąt skręcenia wału: rad / m / m L Iloczyn nosi nazwę sztywności przekroju na skręcanie (por EA przy rozciąganiu) G moduł odkształcenia postaciowego E G [Pa] moduł ścinania moduł Kirchhoffa: ( ) arunek wytrzymałościowy na skręcanie ma postać: praktycznych obliczeniach na skręcanie bardzo często jest wykorzystywany warunek na sztywność: kręcanie wałów okrągłychdoc

3 PRZYKŁAD ał o średnicy d wykonuje n = obr/min i przenosi moc N = 6 k Korzystając z warunków wytrzymałościowego i sztywnościowego wyznaczyć średnicę wału Przyjąć = 5 Pa = /m G = 8 Pa arunek wytrzymałościowy: d 6 d 6 Dla wału przenoszącego moc z zależności N = można określić wartość momentu skręcającego N n 6 N 955 n N m N k n obr min powyższym wzorze liczba 955 (dokładnie: 959) to przelicznik jednostek obliczony w przykładzie Po wykorzystaniu tego wzoru średnicę wału oblicza się z zależności N d 65 n N n cm Po podstawieniu wartości liczbowych średnica wału arunek sztywnościowy: 6 d 65 9cm 5 8 J d G N d 565 ng ng N ng cm Po podstawieniu wartości liczbowych średnica wału z warunku sztywnościowego 6 d 565 8cm 8 Dla spełnienia obu warunków należy przyjąć d = 9 cm arto zwrócić uwagę że dla = /m średnica wału d = 5 cm natomiast dla = /m średnica d = cm kręcanie wałów okrągłychdoc 5

4 PRZYKŁAD ał pokazany na rysunku jest skręcany momentami = 5 Nm i = 5 Nm ykonać wykresy: momentów skręcających naprężeń stycznych oraz kątów obrotów poprzecznych przekrojów wału Przyjąć G = 8 Pa Lewy koniec wału jest utwierdzony prawy jest swobodny Zadanie jest statycznie wyznaczalne Równanie równowagi (suma rzutów momentów na oś wału) ma postać: N m A A iły wewnętrzne w poszczególnych odcinkach wału wyznacza się korzystając z metody myślowych przekrojów Zasady tworzenia granic przedziału w którym można dokonać myślowego przekroju są takie same jak w układach prętowych a więc granicami tymi są punkty przyłożenia obciążenia oraz miejsca zmiany wielkości przekroju poprzecznego rozpatrywanym wale należy uwzględnić dwa myślowe przekroje Przekrój : Przekrój : Przekrój : Dla odcinka wału pomiędzy lewym końcem a przekrojem I I z warunku równowagi otrzymuje się: N m A Dla odcinka wału pomiędzy lewym końcem a przekrojem II II równanie równowagi ma postać: 5 5 Nm A celu kontroli poprawności obliczeń należy rozpatrzyć pozostałą część wału: 5 N m kręcanie wałów okrągłychdoc 6

5 powyższych równaniach równowagi przyjęto znak momentu skręcającego według rys b Dla ułatwienia obliczeń we wszystkich myślowych przekrojach korzystnie jest przyjmować ten sam kierunek siły wewnętrznej Uskoki na wykresie odpowiadają wartościom sił zewnętrznych biernych (reakcja w utwierdzeniu) i czynnych (momenty obciążające) Biegunowe momenty bezwładności wynoszą: d z dw d 78 cm J 795 cm J skaźniki wytrzymałości przekroju na skręcanie: J 78 d 859 cm 5 cm d 6 6 z aksymalne naprężenia styczne na odcinku AB oraz BC wału: 5 AB 8 Pa BC 9 Pa przy czym przelicznik jednostek jest tutaj równy Naprężenia styczne na wewnętrznej powierzchni wału na odcinku AB dw AB 76 Pa J 78 Kąt skręcenia odcinka AB oraz BC wału L 8 8 BA CB L Całkowity kąt skręcenia swobodnego końca wału CA BA ykres naprężeń stycznych i kątów skręcenia pokazano na rysunku CB PRZYKŁAD Dla wału przedstawionego na rysunku wykonać wykresy momentów naprężeń oraz kątów skręcenia przekrojów poprzecznych Przyjąć: = knm = 5 knm L = m d = cm G = 8 Pa ał w tym przykładzie jest utwierdzony na obu końcach zadanie jest jednokrotnie statycznie niewyznaczalne Po uwolnieniu wału z więzów równanie równowagi momentów względem osi wału ma postać: A B A B 5kNm Zadanie zostanie rozwiązane metodą myślowych przekrojów oraz metodą wykorzystującą zasadę superpozycji kręcanie wałów okrągłychdoc 7

6 etoda myślowych przekrojów Zgodnie z regułami określania myślowych przekrojów w odniesieniu do wału pokazanego na rys a należy rozpatrzyć cztery myślowe przekroje Dla pierwszego przekroju od lewej strony wału (rys b) z równania równowagi otrzymuje się A Dla kolejnych przekrojów (rys c d e): A A A Równanie równowagi dla brakującego odcinka wału pozwala na sprawdzenie poprawności obliczeń (rys f): = B Do rozwiązania zadania konieczne jest drugie równanie określane jako równanie geometryczne mówiące że kąt skręcenia wału w utwierdzeniu jest równy zeru Dla utwierdzenia B równanie kąta skręcenia przekroju B względem A ma postać: BA L L L L Po określeniu biegunowych momentów bezwładności: d 8d d d 6d J 59 J oraz po uproszczeniu równania geometrycznego A A J 795 knm d 96 Z równania statyki określa się drugi moment oporowy: B = 5 A = 95 knm Znak oznacza że na rys a przyjęto niewłaściwy kierunek reakcji B kręcanie wałów okrągłychdoc 8

7 Zasada superpozycji edług zasady superpozycji każde obciążenie działające na wał może być rozpatrywane oddzielnie a ich skutki można sumować Zgodnie z tym oblicza się kąty skręcenia przekroju B wału wywołane działaniem momentów oraz B przy czym moment oporowy B jest traktowany tutaj równoważnie z pozostałymi momentami (rys g h i) Równanie geometryczne ma wówczas postać B L L B B B B BB L L L 95 knm B BB BL BL BL oment A wyznacza się z równania statyki etoda superpozycji jako narzędzie do napisania równania geometrycznego jest pod względem pracochłonności porównywalna z metodą myślowych przekrojów celu wykonania wykresów należy zastosować metodę przekrojów pozwalająca wyznaczyć i Po obliczeniu J i oraz i można wykonać odpowiednie wykresy AC DE J cm J 9875 J cm J 595 cm 965 5d DE EB AC CD Pa 685 Pa CD EB cm cm cm 6 Pa 9 Pa Poprawność obliczeń można sprawdzić za pomocą poniższego równania geometrycznego AC CD DE EB szystkie wykresy pokazano na rys a kręcanie wałów okrągłychdoc 9

8 KRĘCANIE OBODNE PRĘTÓ O PRZEKROJU NIEOKRĄGŁY l b h J * b h spółczynniki określa się z tabeli dla stosunku h/b (h > b) Przykładowe wartości : h/b 5 5 μ μ μ Dla h / > h J h yroby hutnicze: kątowniki ceowniki teowniki dwuteowniki Pręt cienkościenny o profilu otwartym: J Ji i J n J i i J J aksymalne występuje w tej części pręta dla której J i / i osiąga maksymalną wartość i i Pręt cienkościenny o przekroju zamkniętym: L J A min A ds (wzory Bredta) A pole powierzchni ograniczone linią środkową grubość ścianki w miejscu obliczania n J hii I J największa szerokość prostokątnej części składowej przekroju współczynnik korygujący wg tabeli: kręcanie wałów okrągłychdoc

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Mykhaylo

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 3

Ć w i c z e n i e K 3 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

3. METODA PRZEMIESZCZEŃ - ZASADY OGÓLNE

3. METODA PRZEMIESZCZEŃ - ZASADY OGÓLNE Część. METODA PRZEMIESZCZEŃ - ZASADY OGÓLNE.. METODA PRZEMIESZCZEŃ - ZASADY OGÓLNE Istotę metody przemieszczeń, najwygodniej jest przedstawić przez porównanie jej do metody sił, którą wcześniej już poznaliśmy

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny stan bryły

Wewnętrzny stan bryły Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Grzegorz Samołyk Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

R o z w i ą z a n i e Przy zastosowaniu sposobu analitycznego należy wyznaczyć składowe wypadkowej P x i P y

R o z w i ą z a n i e Przy zastosowaniu sposobu analitycznego należy wyznaczyć składowe wypadkowej P x i P y Przykład 1 Dane są trzy siły: P 1 = 3i + 4j, P 2 = 2i 5j, P 3 = 7i + 3j (składowe sił wyrażone są w niutonach), przecinające się w punkcie A (1, 2). Wyznaczyć wektor wypadkowej i jej wartość oraz kąt α

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Katedra Mechaniki, Konstrukcji i Wytrzymałości Okrętu Praca Badawcza nr 01/08/DS Analiza nośności granicznej użebrowanych paneli

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUCJI BUDOWLANYCH BUDYNEK WYSOKI DI-WANG TOWER: OBLICZENIA STATYCZNE, OBLICZENIA DYNAMICZNE I KONSTRUOWANIE 79 STOREY DI-WANG

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK DO PRACY DYPLOMOWEJ: WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch U.7.01 Dlaczego pęd jest stały?. U.7.0 Energia nie znika.

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ

WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ANDRZEJ KASPRZYCKI WOJCIECH SOCHACKI WYBRANE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1.

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne); Wymagania dopełniające (zawierają wymagania rozszerzające); Wymagania wykraczające. KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Autorzy: R. Kusztelak J. Stańdo K. Szumigaj Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Recenzenci: T. Ratusiński J. Guncaga Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH CZĘŚĆ III WYPOSAŻENIE KADŁUBOWE 2014 lipiec GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w MES. Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS

Modelowanie w MES. Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS MES 5 Modelowanie w MES Część I Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS Kroki analizy Zakładamy, że model już jest uproszczony, zdefiniowany został materiał, obciążenie i umocowanie (krok 0).

Bardziej szczegółowo

n = P Q = m " a m " g = a g

n = P Q = m  a m  g = a g 1. Masa SEW Standard Empty Weight ciężar (masa) samolotu (tak jak wyprodukowany) + ciężar (masa) niezużywalnego paliwa + ciężar masa płynów (np. w instalacji hydraulicznej) + ciężar (masa) oleju silnikowego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania stropów z płyt sprężonych HC Poradnik dla projektantów JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Steelco Grzegorz Troszczyński 51-415 Wrocław, ul. Kwidzyńska 5 p.26 tel./fax: (071) 78 84 740 SYGNATURA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo