INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Koszalin 31 sierpnia 2011 roku

2 Uchwała Nr XIV / 143 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje : 1. Przyjmuje Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Husejko

3 Zarządzenie Nr 100 / 506 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku zamyka się następującymi kwotami: A/ Dochody budżetowe ogółem : plan zł, wykonanie zł, z tego: - dochody gminy plan zł, wykonanie zł, - dochody powiatu plan zł, wykonanie zł, 1) dochody bieżące: plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł, 2) dochody majątkowe: plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł, 1. Dochody na zadania własne ogółem plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) dochody gminy plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł,

4 2 b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2) dochody powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) dochody gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) dochody powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie 0 zł, 3. Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) dochody gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) dochody powiatu plan zł, bieżące wykonanie zł. B/ Wydatki budżetowe ogółem: plan zł, wykonanie zł, z tego: - wydatki gminy plan zł, wykonanie zł, - wydatki powiatu plan zł, wykonanie zł, 1) wydatki bieżące plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł,

5 3 2) wydatki majątkowe plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł, 1. Wydatki na zadania własne ogółem plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) wydatki gminy plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2) wydatki powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) wydatki gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) wydatki powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, c) majątkowe plan zł, wykonanie 0 zł, 3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) wydatki gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) wydatki powiatu - plan zł, bieżące wykonanie zł.

6 4 C/ Deficyt budżetowy D/ Przychody E/ Rozchody plan wykonanie (nadwyżka) plan wykonanie plan wykonanie zł, zł zł, zł zł, zł. F/ Samorządowy zakład budżetowy przychody: plan zł, wykonanie zł, koszty: plan zł, wykonanie zł. G/ Samorządowe instytucje kultury przychody : plan zł, wykonanie zł, koszty : plan zł, wykonanie zł. 2. Informacja, o której mowa w 1 zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7 SPIS TREŚCI strona Wstęp 7 Tabela nr 1 - Realizacja planu budżetowego - Syntetyczne zestawienie budżetu za I półrocze 2011 roku 9 ROZDZIAŁ I-DOCHODY 10 Tabela nr 2 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg źródeł powstawania 11 Tabela nr 3 - dochodów Koszalina wg źródeł powstawania wiatach Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 16 Tabela nr 5 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na zadania bieżące i majątkowe 20 Syntetyczne objaśnienia do wykonania dochodów za I półrocze 2011 r. 23 Tabela nr 6 - planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. 32 ROZDZIAŁ II-WYDATKI 62 Tabela nr 7 - Realizacja planu wydatków Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 63 Tabela nr 8 - Dynamika wydatków Miasta Koszalina wg działów klsyfikacji budżetowej w latach Tabela nr 9 - Realizacja wydatków na zadania własne gminy, własne powiatu, zlecone gminie i powiatowi w I półroczu 2011 r. w układzie działów z podziałem na wydatki bieżące, i majątkowe 69 Syntetyczne objaśnienia do wykonania wydatków za I półrocze 2011 r. 81 Tabela nr 10 - planu dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 110 Tabela nr 11 - planu dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 112 Tabela nr 12 - planu dochodów i wydatków zadań realizowanych

8 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 114 Tabela nr 13 - dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 r. 115 Tabela nr 14 - Informacja o wysokości i źródłach pokrycia deficytu budżetowego w 2011 r. 116 Tabela nr 15 - Dotacje udzielone z budżetu miasta w I półroczu 2011 r. na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych 117 Tabela nr 16 - Dotacje udzielone z budżetu miasta w I półroczu 2011 r. na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 121 Tabela nr 17 - Dochody i wydatki Miasta Koszalina na projekty realizowane ze środków zewnętrznych za I półrocze 2011 r. 124 planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta za I półrocze 2011 r Samorządowy zakład budżetowy Instytucje kultury 135 Tabela nr 18 - planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r. 139 ROZDZIAŁ III - CZĘŚĆ INFORMACYJNA Informacja o dokonanych w budżecie Miasta Koszalina w I półroczu 2011 r. 140 Tabela nr 19 - Informacja z realizacji wydatków majątkowych i remontów w I półroczu 2011 r. 148 Tabela nr 20 - Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2011 r. 168 Tabela nr 21 - planu wydatków Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg pełnej klasyfikacji budżetowej 173 Tabela nr 22 - Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomoniczych Rad Osiedli za I półrocze 2011 r.

9 7 WSTĘP Prezydent Koszalina wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Zaplanowane dochody w kwocie ,5 tys. zł zostały wykonane w wysokości ,8 tys. zł, tj. w 46,8, w tym dochody bieżące w kwocie ,9 tys. zł (53,6 planu), a majątkowe ,9 tys. zł (15,0 planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 109,4, w tym dochodów bieżących 107,8, a majątkowych 144,7. Zaplanowane wydatki w wysokości ,6 tys. zł zostały wykonane w kwocie ,6 tys. zł, co stanowi 37,7 planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ,8 tys. zł (48,9 planu), a wydatki majątkowe w wysokości ,8 tys. zł (13,6 planu). Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 106,7. Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni i wynosi 16,1 mln zł. wydatków budżetowych realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę budżetową, która wynosi 5.200,2 tys. zł, na zaplanowany roczny deficyt w wysokości ,1 tys. zł. Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca br. wynosiło ,3 tys. zł, co stanowi 32,8 planowanych dochodów ogółem. W I półroczu spłacono 8.289,5 tys. zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, co stanowi 4,1 uzyskanych wpływów w tym okresie. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 3.072,9 tys. zł (42,8 planu rocznego), w tym 4,2 tys. zł stanowią koszty emisji samorządowych papierów wartościowych. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą 3.869,1 tys. zł. W I półroczu udzielono pożyczki dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w wysokości 2 mln zł na zakup autobusów. Jest to zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

10 8 Na obecnym etapie realizacji budżet wykonywany jest prawidłowo po stronie dochodów i wydatków, stosownie do zawartych umów oraz harmonogramów ich realizacji. Konieczna jest korekta budżetu uwględniająca zmiany głównie w realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych na ich dofinansowanie. Stosowny projekt uchwały zmieniającej budżet zostanie przedłożony Radzie Miejskiej na najbliższej sesji. W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2011 rok oraz pełnego wykonania zadań rzeczowych należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie realizować wydatki. W związku z tym należy: - na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, m.in. poprzez ścisłe przestrzeganie przez dysponentów budżetu zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków, - wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie, - kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych, - skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu.

11 Lp. Treść REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU WYKONANIE I półrocze 2010r. pierwotny 2011 rok WYKONANIE I półrocze dynamika 6:3 w złotych planu 6:4 planu 6: I. DOCHODY OGÓŁEM ,4 46,9 46,8 z tego: dochody bieżące ,8 54,7 53,6 dochody majątkowe ,7 14,0 15,0 1. Dochody na zadania własne gminy i powiatu ,2 46,3 46,3 dochody bieżące ,5 54,7 53,6 dochody majątkowe Dotacje na zadania zlecone ,7 14,0 15,1 2. gminie i powiatowi z zakresu administracji ,8 54,5 53,8 rządowej dochody bieżące ,8 55,1 54,3 dochody majątkowe * 0,0 0,0 3. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 0,0 0,0 dochody bieżące ,2 455,8 92,0 II. WYDATKI OGÓŁEM ,7 38,0 37,7 1. z tego: wydatki bieżące ,0 50,1 48,9 wydatki majątkowe ,1 13,3 13,6 Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu ,2 37,2 36,9 wydatki bieżące ,3 49,9 48,7 wydatki majątkowe ,1 13,3 13,7 2. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu ,0 51,4 50,8 administracji rządowej wydatki bieżące ,0 52,0 51,3 wydatki majątkowe * 0,0 0,0 3. Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie ,3 56,2 11,3 porozumień z organami administracji rządowej wydatki bieżące ,3 56,2 11,3 III. Deficyt budżetowy bieżące majątkowe IV. Nadwyżka budżetowa bieżące majątkowe

12 ROZDZIAŁ I DOCHODY

13 10 DOCHODY Przyjęty przez Radę Miejską 20 stycznia 2011 roku plan dochodów ogółem na 2011 rok wynosił ,7 tys. zł. W trakcie I półrocza został zwiększony o 1.201,8 tys. zł do wysokości ,5 tys. zł. Zmiana wielkości planu dochodów w ciągu I półrocza br. wynika głównie z wprowadzenia do planu dochodów dywidend z działalności spółek miejskich za 2010 rok, z otrzymania dotacji celowych na realizację programu z zakresu bezpieczeństwa publicznego (program Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych - Razem skuteczni, razem bezpieczni ), na program Radosna Szkoła ). dochodów ogółem za I półrocze wynosi ,8 tys. zł, co stanowi 46,8 planu. W ogólnej kwocie wpływów dochody majątkowe wynoszą ,9 tys. zł, a dochody bieżące ,9 tys. zł. Za I półrocze wystąpiło wysokie zaawansowanie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (55,3 planu), podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (59,4 planu) oraz pozostałych dochodów (62,4 ). Niższe zaawansowanie planu występuje w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (43,1 ) oraz w dochodach ze środków zewnętrznych - 7,9 planu. Za I półrocze br. roczny plan dochodów został wykonany: wpływy na realizację zadań własnych w 46,3, dotacje na zadania zlecone w 53,8, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 92,0. Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 109,4.

14 11 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA OGÓŁEM GMINA POWIAT Stru PLAN PO PLAN PLAN PO PLAN PLAN PO ZMIANY WYKONANIE ktura WYKONANIE WYKONANIE ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH A DOCHODY WŁASNE (I - VI) ,1 52, , ,3 I PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby prawne) ,6 10, ,6 1 Podatek od nieruchomości , ,3 2 Podatek rolny , ,1 3 Podatek leśny , ,1 4 Podatek od środków transportowych , ,3 5 Opłata targowa , ,8 II PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby fizyczne) ,3 3, ,3 1 Podatek od nieruchomości , ,7 2 Podatek rolny , ,7 3 Podatek leśny , ,2 4 Podatek od środków transportowych , ,6 5 Opłata targowa , ,9 PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ III URZĄD SKARBOWY ,4 2, ,4 1 Karta podatkowa , ,7 2 Podatek od spadku i darowizn , ,2 Podatek od czynności 3 cywilnoprawnych (osoby prawe) , ,8 Podatek od czynności 4 cywilnoprawnych (osoby fizyczne) , ,0 IV DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA ,5 6, ,5 Wpływy z opłat za zarząd i 1 użytkowanie nieruchomości (osoby , ,2 Dochody z dzierżawy nieruchomości i 2 najmu , ,8 3 Dochody ze sprzedaży nieruchomości , ,6 4 Wpływy z tytułu przekształceń , ,9 5 Pozostałe wpływy , ,1 Tabela nr 2 w złotych wykon.

15 12 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY OGÓŁEM GMINA POWIAT Stru PLAN PO PLAN PLAN PO PLAN PLAN PO ZMIANY WYKONANIE ktura WYKONANIE WYKONANIE ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH V UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU ,1 21, , ,5 PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób 1 fizycznych , , ,8 Podatek dochodowy od osób 2 prawnych , , ,2 VI POZOSTAŁE DOCHODY ,4 9, , ,1 B SUBWENCJE ,8 33, , ,3 1 Część oświatowa , , ,5 2 Część równoważąca , , ,0 3 Część wyrównawcza , ,0 C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - UNIJNE ,9 2, , ,5 D DOTACJE CELOWE NA ZADANIA: ,8 11, , , ,9 1 Własne , , ,5 Zlecone z zakresu administracji 2 rządowej Realizowane na podstawie 3 porozumień z organami administracji rządowej DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) , , , , , , , ,8 100, , ,2 z tego : bieżące ,6 94, , ,4 majątkowe ,0 5, , ,1 wykon. Zadania własne Zadania zlecone Zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej , , , , , , , , ,0

16 WYKONANIE DOCHODÓW KOSZALINA W LATACH wg źródeł ich powstawania stan na 30 czerwca

17 14 WYKONANIE DOCHODÓW KOSZALINA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA W LATACH stan na 30 czerwca Tabela nr 3 Lp I półrocze 2010 po I półrocze Dynamika (5 : 3) w złotych A RAZEM DOCHODY WŁASNE (od I do VI) ,2 49,1 bieżące ,6 49,8 majątkowe ,5 40,0 I PODATKI I OPŁATY LOKALNE osoby prawne ,1 49,6 1 Podatek od nieruchomości ,9 49,3 2 Podatek rolny ,3 41,1 3 Podatek leśny ,3 52,1 4 Podatek od środków transportowych ,3 58,3 5 Opłata targowa ,1 43,8 II PODATKI I OPŁATY LOKALNE osoby fizyczne ,1 55,3 1 Podatek od nieruchomości ,0 55,7 2 Podatek rolny ,0 59,7 3 Podatek leśny ,0 44,2 4 Podatek od środków transportowych ,0 46,6 5 Opłata targowa ,6 47,9 III PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY ,6 59,4 1 Wpływy z podatku opłacane w formie karty podatkowej ,2 37,7 2 Podatek od spadków i darowizn ,4 66,2 3 Podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby prawne ,9 224,8 4 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne planu (5 : 4) ,5 56,0 IV DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA ,9 51,5 1 bieżące ,7 71,3 majątkowe ,4 38,9 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) ,2 70,2 2 Dochody z dzierżawy nieruchomości i najmu ,6 60,8 3 Dochody ze sprzedaży nieruchomości ,0 35,6 4 Wpływy z tytułu przekształceń ,2 114,9 5 Pozostałe wpływy ,4 89,1 V UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA 2011 rok ,6 43,1 1 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,4 42,8 2 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,6 47,4

18 15 Lp I półrocze 2010 po 2011 rok I półrocze Dynamika (5 : 3) VI POZOSTAŁE DOCHODY ,0 62,4 bieżące ,2 62,1 majątkowe ,9 86,2 B SUBWENCJA ,5 60,8 1 Część na cele oświatowe ,3 61,5 2 Część równoważąca ,0 50,0 3 Część wyrównawcza ,8 50,0 C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, UNIJNE ,9 7,9 bieżące ,3 31,1 majątkowe ,9 6,2 D DOTACJE CELOWE, z tego: , ,3 49,8 bieżące ,2 55,3 majątkowe ,5 25,9 1 na realizację własnych zadań ,4 42,4 2 3 bieżące ,3 58,0 majątkowe ,5 26,8 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planu (5 : 4) , ,8 53,8 bieżące ,8 54,3 majątkowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,2 92,0 bieżące ,2 92,0 majątkowe DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) , ,00 109,4 46,8 z tego : bieżące , ,8 53,6 majątkowe ,7 15, ,2 46,3 z tego : bieżące ,5 53,6 majątkowe ,7 15, , ,8 53,8 z tego : bieżące , ,8 54,3 majątkowe ,0 96,6 z tego : bieżące ,0 96,6 majątkowe ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

19 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 1 Tabela nr Dział pierwotny po OGÓŁEM GMINA POWIAT I półrocze 2011 r. planu Struktur a po I półrocze 2011 r. planu po w złotych I półrocze 2011 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 0, ,0 - zlecone TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,4 0, , ,6 - własne GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,3 6, , #### - własne , ,9 - zlecone , ,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 0, , ,0 - własne , , ,9 - zlecone , ,0 - porozumienia z organami administracji rządowej , ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,5 0, , , własne , , ,9 - zlecone , , ,8 - porozumienia z organami , ,0 administracji rządowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,0 0, ,0 - zlecone OBRONA NARODOWA własne planu

20 Dział pierwotny po 2 OGÓŁEM GMINA POWIAT I półrocze 2011 r. planu Struktur a po I półrocze 2011 r. planu po I półrocze 2011 r BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,5 2, , ,1 PRZECIWPOŻAROWA - własne zlecone , ,0 - porozumienia z organami administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,1 40, , ,2 - własne RÓŻNE ROZLICZENIA ,4 34, , ,8 - własne OŚWIATA I WYCHOWANIE ,8 2, , ,1 - własne OCHRONA ZDROWIA ,2 0, ,0 - własne zlecone , POMOC SPOŁECZNA ,9 6, , ,8 - własne, w tym: , , ,5 porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego , ,7 - zlecone , , ,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,5 0, , ,2 SPOŁECZNEJ - własne, w tym: , ,3 porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego , ,0 - zlecone , ,2 EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA ,7 0, , ,1 - własne planu

OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 15 Roczny plan dochodów ogółem w kwocie 464.993,8 tys. zł został wykonany w wysokości 224.294,4 tys. zł, tj. w 48,2%. W porównaniu do I półrocza

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo