SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn.zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok obejmujące m.in. : 1) dochody i wydatki Miasta Rzeszowa w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2013 rok, Nr XLIV/841/2012, podjętą w dniu 18 grudnia 2012 r. ustaliła budżet: 1. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł z tego; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. po stronie wydatków w wysokości ,00 zł z tego; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł W 2013 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na: 1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości ,00 zł z tego; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości ,00 zł z tego; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł Na 31 grudnia 2013 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 1. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł z tego; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. po stronie wydatków wysokości ,00 zł z tego; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2013 r. przedstawia tabela Nr 3.

2 Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2013 r. plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody razem ,19 101,04 Dochody bieżące ,61 98,72 Dochody majątkowe ,58 112,41 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,17 100,00 Dochody bieżące ,17 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,17 100,00 Dział 600 Transport i łączność ,44 118,38 Dochody bieżące ,88 93,96 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 99,10 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,66 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,50 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,99 96, ,07 91, , ,92 108, ,40 11, ,39 93,88 Dochody majątkowe ,56 126,98 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,75 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,74 127,78

3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,00 100, ,07 55,07 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,51 79,16 Dochody bieżące ,30 105,44 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,00 122,01 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty ,21 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,74 100,02 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / ,99 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,11 258,23 jednostki budżetowe - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,06 pieniężnej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,09 98,05 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,10 76,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe ,21 71,01 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa ,72 130,83 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,49 68,58 własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 710 Działalność usługowa ,90 92,74 Dochody bieżące ,01 92,73 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 991,00 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,92 89,76 - opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne ,32 89,75 - różne opłaty 0 61,60 - Opłaty cmentarne ,37 97,85 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki ,53

4 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon , ,56 36, ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,46 95,16 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania ,00 0,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 417,73 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe ,89 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,89 100,00 Dział 720 Informatyka ,35 100,00 Dochody bieżące ,35 99,96 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,35 99,96 Dochody majątkowe ,00 100,00 - Dotacje celowe w ramach programów ,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich Dział 750 Administracja publiczna ,76 81,53 Dochody bieżące ,26 81,52 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,56 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,83 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,40 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki ,18 143, , ,76

5 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon , , ,55 24, ,00 99, ,49 95, ,80 100, ,21 100, ,10 Dochody majątkowe 0 234,50 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 234,50 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,75 100,00 Dochody bieżące ,75 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,75 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,61 99,33 Dochody bieżące ,86 99,40 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,12 84,59 fizycznych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 0 797,62 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,12 92, ,86 99,91

6 Dział 756 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,19 176,29 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 100,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe ,75 97,02 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 925,70 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,36 89, ,69 99,96 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,84 99,15 Dochody bieżące ,84 99,15 - Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 98,93 - Podatek dochodowy od osób prawnych ,48 98,13 - Podatek od nieruchomości ,39 99,75 - Podatek rolny ,79 86,40 - Podatek leśny ,65 93,59 - Podatek od środków transportowych ,26 95,03 - Podatek od działalności gospodarczej osób ,47 168,42 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn ,50 88,09 - Wpływy z opłaty skarbowej ,37 95,66 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,67 104,21 - Wpływy z opłaty targowej ,95 84,50 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,83 87,68 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,42 92,47 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: ,91 92,22 - opłata za zajęcie pasa drogowego ,85 98,54 - opłata parkingowa ,37 113,51 - opłata adiacencka ,89 100,01 - renta planistyczna ,00 2,96 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,80 94,30 - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,63 127,31 - Zaległości z podatków zniesionych 0 375,40 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 300, ,93

7 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,23 66,26 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,08 87,16 - opłata za wydanie karty wędkarskiej ,00 90,00 - opłata za czynności egzekucyjne ,15 114,13 - opłata za korzystanie z przystanków ,48 81,50 komunikacyjnych oraz dworców - różne opłaty , ,05 - Wpływy z dywidend ,00 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,26 121, , ,00 144,64 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 100,19 Dochody bieżące ,88 100,15 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,39 132,98 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,03 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00 100,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: ,00 100,00 - część oświatowa ,00 100,00 - część równoważąca ,00 100,00 - Wpływy do wyjaśnienia ,33 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,13 0,00 Dochody majątkowe ,12 107,97 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,12 107,97 Dział 801 Oświata i wychowanie ,66 68,74 Dochody bieżące ,83 71,68 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,16 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,27 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,79 91,25 - opłata stała w przedszkolach ,90 91,39 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,89 76, ,89 65, ,27 76,80

8 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 120,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0, ,82 105, ,79 48, ,99 86, ,00 100, ,53 98, ,11 119, ,20 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 0,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Środki na dofinansowanie własnych zadań ,00 93,71 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe ,83 62,58 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,79 - Dotacje celowe w ramach programów ,11 49,69 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,00 93,97 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,80 85,42 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 851 Ochrona zdrowia ,46 81,08 Dochody bieżące ,46 84,16

9 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon , ,00 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,35 61,51 - opłata za czynności egzekucyjne ,35 61,51 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,76 78,41 budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 27,06 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 29, , ,00 100, ,00 97, ,07 88, ,00 0, ,67 Dochody majątkowe ,00 0,21 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 75,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,03 100,31 Dochody bieżące ,23 100,70 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 264,00 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 240,10

10 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za ,84 117,47 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych - Różne opłaty 0 510,40 - Dochody z najmu i dzierżawy składników ,60 88,08 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,53 104,74 budżetowe - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 0,00 0,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,39 94, ,76 114, ,58 115, ,84 78, ,96 99, ,00 100, ,14 99, ,60 100, ,00 100, ,70 100, ,68 100, ,11 905,65

11 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe ,80 27,23 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 2,80 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,80 49, ,00 100,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,53 79,87 Dochody bieżące ,28 98,07 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 109,96 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,75 97,11 - opłata stała w żłobkach ,75 97,11 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60 94,27 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 1, ,40 91, ,63 126, ,00 100, ,33 100, ,00 75, ,60 100,00 Dochody majątkowe ,25 18,63 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,25 18,63

12 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,87 90,57 Dochody bieżące ,87 90,57 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 88, ,20 100, , ,64 77, ,00 100, ,96 87,99 - Wpływy do budżetu pozostałości środków 0 55,24 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dochody majątkowe 0 15,00 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 15,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 135,86 Dochody bieżące ,33 153,62 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,88 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,03 - Wpływy z opłaty produktowej ,81 92,69 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,26 102,52 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,36 102,30 - różne opłaty 0 804,90 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,01 107,58 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,97 0 8,00

13 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon , ,76 207, ,00 0, ,69 100, ,33 Dochody majątkowe ,67 112,19 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,40 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,04 106, ,23 99,25 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,00 100,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział 921 Kultura inwestycyjnych i ochrona dziedzictwa narodowego ,20 80,24 Dochody bieżące ,20 85,81 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,86 fizycznych - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 1,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań bieżących , ,79 81, ,00 100,00

14 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,66 Dochody majątkowe ,00 70,66 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 720,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 42,31 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100, ,00 0,00 Dział 926 Kultura fizyczna ,11 106,43 Dochody bieżące ,11 106,48 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,52 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,27 119, ,98 89, ,66 59, ,78 161, ,90 34,15 Dochody majątkowe ,00 11,54 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 11,54

15 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody razem ,00 102,47 Dochody bieżące ,71 99,16 Dochody majątkowe ,29 115,85 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,17 100,00 Dochody bieżące ,17 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,17 100,00 Dział 600 Transport i łączność ,77 120,18 Dochody bieżące ,37 93,46 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 99,10 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,68 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,50 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,99 96, ,07 91, , ,38 104, ,40 11, ,39 93,88 Dochody majątkowe ,40 132,34 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,75 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,65 133,43

16 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,00 100,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,32 79,09 Dochody bieżące ,11 116,54 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,00 122,01 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty ,21 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,74 100,02 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / ,99 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,11 258,23 jednostki budżetowe - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,06 pieniężnej Dochody majątkowe ,21 71,01 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa ,72 130,83 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,49 68,58 własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 710 Działalność usługowa ,07 95,59 Dochody bieżące ,07 95,59 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 991,00 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 0 61,60 - różne opłaty 0 61,60 - Opłaty cmentarne ,37 97,85 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 683,20 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,34 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,56 36, ,00 100, ,00 0,00 Dział 720 Informatyka ,35 100,00 Dochody bieżące ,35 99,96

17 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Dotacje celowe w ramach programów ,35 99,96 finansowanych z udziałem środków europejskich Dochody majątkowe ,00 100,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 100,00 Dział 750 Administracja publiczna ,99 75,80 Dochody bieżące ,49 75,79 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,56 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,33 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,40 Dział 751 Dział Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,18 143, , , , , ,55 24, ,00 99,97 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,49 95,78 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 809,10 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe 0 234,50 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 234,50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,75 100,00 Dochody bieżące ,75 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,75 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,82 86,60 Dochody bieżące ,12 86,02

18 Dział 756 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,12 84,59 fizycznych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 279,05 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,95 jednostki budżetowe Dochody majątkowe 0 925,70 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 925,70 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 99,15 Dochody bieżące ,00 99,15 - Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 98,93 - Podatek dochodowy od osób prawnych ,59 98,13 - Podatek od nieruchomości ,39 99,75 - Podatek rolny ,79 86,40 - Podatek leśny ,65 93,59 - Podatek od środków transportowych ,26 95,03 - Podatek od działalności gospodarczej osób ,47 168,42 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn ,50 88,09 - Wpływy z opłaty skarbowej ,37 95,66 - Wpływy z opłaty targowej ,95 84,50 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,83 87,68 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,42 92,47 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: ,87 92,50 - opłata za zajęcie pasa drogowego ,81 332,94 - opłata parkingowa ,37 113,51 - opłata adiacencka ,89 100,01 - renta planistyczna ,00 2,96 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,80 94,30 - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,63 127,31 - Zaległości z podatków zniesionych 0 375,40 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 300, ,96 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,68 86,12 - opłata za czynności egzekucyjne ,15 114,13 - opłata za korzystanie z przystanków ,48 81,50 komunikacyjnych oraz dworców - różne opłaty ,05 241,56 - Wpływy z dywidend ,00 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,26 121,93

19 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon , ,00 144,64 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 100,57 Dochody bieżące ,88 100,45 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,39 132,98 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,03 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: ,00 100,00 - część oświatowa ,00 100,00 - część równoważąca ,00 100,00 - Wpływy do wyjaśnienia ,33 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,13 0,00 Dochody majątkowe ,12 107,97 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,12 107,97 Dział 801 Oświata i wychowanie ,78 89,39 Dochody bieżące ,34 97,19 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,16 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,86 91,21 - opłata stała w przedszkolach ,90 91,39 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,96 51, ,40 60, ,06 524, ,50 104, ,70 79, ,99 86, ,00 100,00

20 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,53 98, , ,20 - Środki na dofinansowanie własnych zadań ,00 90,49 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe ,44 64,77 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,66 - Dotacje celowe w ramach programów ,98 47,55 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,00 109,38 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,80 85,42 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 851 Ochrona zdrowia ,46 80,41 Dochody bieżące ,46 83,61 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 529,20 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,35 61,51 - opłata za czynności egzekucyjne ,35 61,51 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,76 78,41 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 27, , ,34

21 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,00 100, ,07 88, ,00 0, ,67 Dochody majątkowe ,00 0,21 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 75,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,11 100,58 Dochody bieżące ,11 100,58 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 264,00 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 240,10 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 510,40 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,59 99,74 budżetowe - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,05 93, ,78 121, ,98 121, ,96 99, ,00 100,00

22 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,14 99, ,11 905,65 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,96 77,75 Dochody bieżące ,71 97,54 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 109,96 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,75 97,11 - opłata stała w żłobkach ,75 97,11 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60 94,27 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 75,39 Dochody majątkowe ,25 18,63 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,25 18,63 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,84 88,48 Dochody bieżące ,84 88,48 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 0,01 pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów ,87 68,77 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,96 87,99 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,32 138,74 Dochody bieżące ,65 161,80 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,88

23 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,03 - Wpływy z opłaty produktowej ,81 92,69 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,58 102,99 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,68 102,65 - różne opłaty 0 804,90 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,01 107,58 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,97 0 8, , ,76 207, ,00 0, ,69 100, ,33 Dochody majątkowe ,67 112,19 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,40 - Dotacje celowe w ramach programów ,04 106,69 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,23 99,25 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,00 100,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział 921 Kultura inwestycyjnych i ochrona dziedzictwa narodowego ,18 77,73 Dochody bieżące ,18 82,71

24 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,86 0 1, , ,79 81, ,66 Dochody majątkowe ,00 70,66 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 720,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 42,31 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 926 Kultura fizyczna ,11 106,43 Dochody bieżące ,11 106,48 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,52 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników ,27 119,54 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,98 89,52 budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / ,66 59,12 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,78 161,50 jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów ,90 34,15 finansowanych z udziałem środków europejskich Dochody majątkowe ,00 11,54 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 11,54

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo NA 29R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody w tym: Zał. Nr 1 projekt bieżące majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 323 825 5 3 318 825 - wpływy z różnych dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39%

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39% Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2008 r. Analiza dochodów budżetu gminy Turek za 2008 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków Załącznik nr 1 do uchwały Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia... DOCHODY BUDśETU Poz. Dz. Nazwa Plan na 21 r. w zł DOCHODY OGÓŁEM 2 368 173 823 1 82 788 95 547 384 873 I. Dochody bieŝące ogółem: A. Dochody

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015. Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236

Dochody gminne. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015. Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236 Tabela Nr 1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2015 Dochody razem 709 951 933 Dochody bieżące 576 004 697 Dochody majątkowe 133 947 236 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 102 037 337 Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 2390 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2015r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZAŁĄCZNIK 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła DOCHODY BIEŻĄCE 21 163 604,26 21 249 332,55 100,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 947 471,80

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ TABELA 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Dział Nazwa działu i źródła w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 17.404.825,00 17.783.206,66 102,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU Poz. Dział OGÓŁEM 534 985 965,99 618 521 519,26 319 754 655,32 51,70 359 768 956,77 439 232 556,91 248 344 550,80 56,54 175 217 009,22 179 288 962,35 71 410 104,52 39,83 DOCHODY BIEŻĄCE 428 105 583,17

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo