DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego i przedstawienia Radzie Miejskiej Zawiercia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) ustalić sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawiercie wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. Prezydent Miasta Zawiercia Ryszard Mach

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Dz. % wykonania Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie za % wykonania budżetowej na na 2013r. 2013r. 5:3 5:4 2013r. 10:8 10: Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,05 0,0 101, , , , ,1 100,0 600 Transport i łączność , , ,46 151,0 101, , , ,14 140,3 97,0 630 Turystyka 0,00 0,00 39,60 0,0 0, , , ,96 64,7 96,6 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,06 100,5 86, , , ,71 96,8 92,4 710 Działalność usługowa , , ,89 101,5 101, , , ,16 65,1 68,7 750 Administracja publiczna , , ,62 48,2 68, , , ,48 78,0 92,2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 205, , ,84 99,6 99, , , ,84 99,6 99,6 752 Obrona narodowa 0,00 300,00 958,32 0,0 319,4 0,00 958,32 958,32 0,0 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,28 60,9 59, , , ,63 89,1 84,4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,05 110,5 104,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,0 0, , , ,83 42,9 69,2 758 Różne rozliczenia , , ,37 99,1 99, , ,18 0,00 0,0 0,0 801 Oświata i wychowanie , , ,32 141,5 95, , , ,08 99,1 99,1 851 Ochrona zdrowia 9 532, , ,10 151,4 124, , , ,89 99,7 99,5 852 Pomoc społeczna , , ,15 113,9 96, , , ,32 109,7 97,8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,53 147,3 89, , , ,56 101,0 92,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,15 0,0 70, , , ,32 113,9 92,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,68 5,2 30, , , ,69 94,1 92,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,28 193,7 100, , , ,28 100,7 99,0 925 Wyszczególnienie Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chrononej przyrody Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. SPRAWOZDANIE zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Dochody Wykonanie za 2013r. Załącznik nr 1 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. 0,00 0,00 0,00 0,0 0, , , ,00 100,0 100,0 926 Kultura fizyczna , , ,26 122,7 92, , , ,57 111,8 95,8 RAZEM DOCHODY I WYDATKI , , ,01 99,5 98, , , ,86 101,4 95,6 Wydatki

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Przychody Rozchody Par. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. % wykonania Plan wg uchwały % wykonania Plan po zmianach Wykonanie za budżetowej na na 2013r. 2013r. 5:3 5:4 2013r. 10:8 10: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych , , ,00 0,0 100, Przychody z zaciagniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt. 6 ustawy Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , , ,68 54,8 99, , , ,94 347,0 229, , , ,00 15,3 100,0 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,39 53,3 100,0 RAZEM PRZYCHODY I ROZCHODY , , ,62 133,1 132, , , ,39 17,4 100,0 OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY , , ,63 103,9 103, , , ,25 96,5 95,6

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów budżetu miasta za 2013r. Załącznik nr 2 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej DOCHODY OGÓŁEM Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 99,5 98,6 106,4 101,8 133,0 96,5 81,0 62,3 33,4 76,8 dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 19:13 1. DOCHODY BIEŻĄCE , , ,85 0, , , , , , , , , , , , , , ,57 109,1 100,2 106,1 101,5 133,0 96,5 0,0 95,9 83,8 78,7 2. DOCHODY MAJĄTKOWE , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 45,1 80,5 117,1 112,2 0,0 0,0 76,6 61,1 25,4 75,9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,0 101,5 0,0 179,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,0 101,5 0,0 179,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , , ,39 0,0 0,0 0,0 179,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66 0,00 0,00 0, ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (związkom gmin) ustawami ~ Pozostała działalność 0, , , , ,66 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 Transport i łączność , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,06 0, , ,30 151,0 101,7 457,0 179,6 0,0 101,8 0,0 0,0 109,0 100,1 > dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,0 105,9 457,0 179,6 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, , ,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych opłat , , , , , ,34 121,4 121,4 121,4 121,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ korzystanie z przystanków autobusowych , , , , , ,34 121,4 121,4 121,4 121,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0, , , , ,12 0,0 0,0 0,0 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 jednostkami samorządu terytorialnego ~ Lokalny transport zbiorowy 0, , , , ,06 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0,00 0,00 0, , , ,30 0,00 0,00 0, , ,30 109,0 100, ,0 0,0 0,0 0,0 109,0 100,1 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt , , , , , , , , ,30 109,0 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 100,1 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ~ Drogi publiczne gminne , , , , , , , , ,67 91,9 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,9 100,1 ~ Lokalny transport zbiorowy 0, , , , , , ,63 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,60 39,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,60 39,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 39,60 39,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,21 0, ,00 0,00 0, , ,06 0, ,00 0,00 0,00 100,5 86,7 115,9 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 113,7 107,1 113,7 107,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , , , , ,22 105,1 105,1 105,1 105,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych opłat 0,00 0, , ,14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , , ,31 100,1 100,1 100,1 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0, , ,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ koszty upomnień od przekształcenia wieczystego nieruchomości na własność 0,00 0,00 26,40 26,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ spłata hipoteki 0,00 164,87 164,87 ~ zwrot za centralne ogrzewanie 0, , ,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ odkupienie dokumentacji na przyłącze energetyczne - Tauron S.A. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości > dochody majątkowe 0,00 0, , ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,21 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,85 0, ,00 0,00 0,00 97,2 82,2 116,8 111,9 0,0 0,0 0,0 53,4 0,0 0,0 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w , , , , , ,85 69,2 69,2 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , , , , , ,00 117,6 112,6 117,6 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nieruchomości środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych , , , , , ,00 72,6 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,4 0,0 0,0 źródeł ~ zakłady gospodarki komunalnej , , , , , ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 ~ pozostała działalność , , , , , ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,9 0,0 0,0 710 Działalność usługowa ,85 0, ,85 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,27 0,00 0,00 0,00 101,5 101,5 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące ,85 0, ,85 0,00 0,00 0, ,73 0, ,73 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 102,1 101,6 0,0 0,0 100,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, , ,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje pozostałe odsetki 0,00 0,00 72,96 72,96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w tym wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,60 149,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ koszty upomnień geodezyjnych 0,00 0,00 149,60 149,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 19:13

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,85 0, ,85 0,00 0,00 0, ,73 0, ,73 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,5 100,0 0,0 0,0 100,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 terytorialnego ~ Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , , , ,00 100,5 100,0 0,0 0,0 100,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 4 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 rządowej ~ Cmentarze 4 000, , , , , ,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody majątkowe ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,27 0, ,27 0,00 0,00 0, ,27 0, ,27 0,00 0,00 0,00 85,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19: , , , , , ,27 85,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , , , ,27 85,5 100,0 0,0 0,0 85,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750 Administracja publiczna , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 48,2 68,6 108,6 101,9 97,1 100,0 0,0 0,0 43,3 62,1 > dochody bieżące , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,77 90,9 92,1 93,2 87,5 97,1 100,0 0,0 0,0 89,4 90,8 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 8 000, , , , , ,71 81,1 81,1 81,1 81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 91,3 85,0 91,3 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ refundacja z PUP cześci wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne , , , , , ,71 39,7 39,7 39,7 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wpływy z tytułu ubezpieczenia majątku 0, , , , ,60 0,0 366,6 0,0 366,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ sprzedaż złomu 0,00 0, , ,30 ~ za rozmowy telefoniczne 0,00 0, , ,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ pozostałe wpłaty 0,00 0, , ,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych 0,00 0, , ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot kosztów opracowania studium 0,00 0,00 900,00 900,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19:13 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 150,00 150,00 150,00 344,00 344,00 229,3 229,3 229,3 229,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 97,1 100,0 0,0 0,0 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Urzędy wojewódzkie , , , , , ,00 97,1 100,0 0,0 0,0 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt , , , , , , , , ,77 89,4 90,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,4 90,8 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ~ Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , ,77 88,9 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,9 91,1 ~ Pozostała działalność 7 300, , , , , ,00 0,0 55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,1 > dochody majątkowe ,27 0,00 0, , , , ,28 0,00 0, , , , , ,68 0, , , ,79 38,0 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 52,8 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0, , ,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ~ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , , , , ,79 33,6 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52, , , , , , , , , ,79 33,6 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52, , , , , , ,00 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9 205,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 sądownictwa > dochody bieżące 9 205,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ~ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 205,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,84 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 958,32 658,32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 958,32 658,32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,32 658,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot za świadczenie pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 658,32 658,32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Pozostałe wydatki obronne 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 60,9 59,4 58,5 58,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 60,9 59,4 58,5 58,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , , , , ,28 57,6 57,6 57,6 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 19:13 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 675,00 675,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 terytorialnego ~ Obrona cywilna 0, , , , ,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 110,5 104,0 110,5 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 oraz wydatki związane z ich poborem < dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 110,5 104,0 110,5 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w tym podatek dochodowy od osób fizycznych , , , , , ,00 96,4 96,4 96,4 96,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , ,14 133,7 133,7 133,7 133,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od nieruchomości od osób prawnych , , , , , ,71 116,8 112,2 116,8 112,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od nieruchomości od osób fizycznych , , , , , ,06 105,2 105,2 105,2 105,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek rolny od osób prawnych , , , , , ,00 53,7 53,7 53,7 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek rolny od osób fizycznych , , , , , ,40 149,4 149,4 149,4 149,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek leśny 1 600, , , , , ,00 364,0 364,0 364,0 364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od środków transportowych od osób prawnych , , , , , ,00 113,8 113,8 113,8 113,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od środków transportowych od osób fizycznych , , , , , ,33 117,3 117,3 117,3 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , , , ,78 82,7 82,7 82,7 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od spadków i darowizn , , , , , ,54 181,6 181,6 181,6 181,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 opłata od posiadania psów , , , , , ,52 83,1 83,1 83,1 83,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z opłaty skarbowej , , , , , ,22 106,3 106,3 106,3 106,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 0, , ,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych , , , , , ,25 136,6 136,6 136,6 136,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , , , , ,10 101,7 101,7 101,7 101,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych , , , , , ,00 77,7 77,7 77,7 77,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych , , , , , ,02 116,4 116,4 116,4 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , ,19 0,0 91,6 0,0 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ opłata za zajęcie pasa drogowego , , , , , ,51 0,0 111,7 0,0 111,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ~ jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiana środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 0, , , , ,37 0,0 90,7 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,87 0,0 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wpływy z reklam ZGM , , , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ opłata adiacencka , , , , , ,44 0,0 224,4 0,0 224,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 259,20 259,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych opłat 0,00 0, , ,55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 912,54 912,54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z opłat za koncesje i licencjie 0,00 0, , ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , , , ,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0, , ,31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 492,81 492,81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ koszty upomnień dotyczące zajęcia pasa drogowego 0,00 0,00 457,61 457,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wartości koszty upomnień nieruchomości od opłaty adiacenckiej 0,00 8,80 8,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ koszty upomnienia dotyczące wzrostu wartości nieruchomości 0,00 0,00 26,40 26,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1 99,1 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1 99,1 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9 100,0 99,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , , , ,00 99,9 100,0 99,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , , , ,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki , , , , , ,37 56,7 56,7 56,7 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 141,5 95,7 102,3 99,4 0,0 88,2 0,0 98,2 0,0 76,4 > dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 141,5 95,7 102,3 99,4 0,0 88,2 0,0 98,2 0,0 76,4 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , , ,26 108,4 108,4 108,4 108,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z usług , , , , , ,59 101,7 99,4 101,7 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , , ,00 0,0 173,0 0,0 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów , , , , , ,01 144,9 93,4 144,9 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wpływy z tytułu ubezpieczenia majątku , , , , , ,61 0,0 58,6 0,0 58,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ rozmowy telefoniczne 0,00 0,00 59,05 59,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 500, , , , , ,00 131,0 131,0 131,0 131,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ duplikaty świadectw 0,00 0,00 466,00 466,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot za obsługę kasy zapomogowo - pożyczkowej prowadzonej przez MZOEAS wspólnie ze szkołami z innych gmin , , , , , ,35 151,3 151,3 151,3 151,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19:13

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 rządowej w tym ~ Pozostała działalność 0, , , , ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 19:13

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , , , ,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Przedszkola 0, , , , ,09 0,0 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,0 76,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ~ Szkoły podstawowe 0, , , , , , ,60 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 ~ Gimnazja 0, , , , , , ,40 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, ,19 0,00 0, ,37 0, ,37 0,00 0,00 0,0 43,4 0,0 0,0 0,0 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ~ Przedszkola 0, , , , ,37 0,0 43,4 0,0 0,0 0,0 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,0 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,2 0,0 0,0 do sektora finansów publicznych ~ Szkoły podstawowe 0, , , , ,00 0,0 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 851 Ochrona zdrowia 9 532, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 151,4 124,0 134,9 134,9 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 9 532, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 151,4 124,0 134,9 134,9 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 000, , , , , ,13 90,7 90,7 90,7 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług 1 000, , , , , ,60 303,6 303,6 303,6 303,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 169,65 169,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot za rozmowy telefoniczne 0,00 0,00 169,65 169,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,46 0,46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , ,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 532,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 0,0 0,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (związkom gmin) ustawami ~ Pozostała działalność 1 532, , , , , ,00 237,6 100,0 0,0 0,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 852 Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 113,9 96,0 131,4 120,6 117,5 97,7 0,0 87,6 74,8 73,2 > dochody bieżące , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,80 114,0 96,1 131,4 120,6 117,5 97,7 0,0 94,4 74,8 73,2 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, , ,49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,00 134,6 134,6 134,6 134,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19:13 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 350, , , ,00 559,47 559,47 8,8 8,8 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z usług , , , , , ,80 104,5 97,1 104,5 97,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0, , ,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 176,9 145,0 176,9 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ refundacja z PUP cześci wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne , , , , , ,20 203,2 172,5 203,2 172,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ odszkodowania 0, , , , ,88 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot za rozmowy telefoniczne 0,00 0, , ,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składkach ZUS ~ zwrot kosztów trwałego zarządu budynku noclegowni ~ dodatki mieszkaniowe i nienależne z lat poprzednich 0,00 0, , ,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 79,02 79,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0, , ,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot nienależnych zasiłków z lat poprzednich , , , , , ,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwrot składki za ubezpieczenie zdrowotne za rok 2012 ~ zwrot przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 47,61 47,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,74 36,7 36,7 36,7 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,18 122,6 122,6 122,6 122,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,45 0,00 0,00 0, , , ,52 0,00 0,00 0, , , ,55 0,00 0,00 0, , ,80 74,8 73,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,8 73,2 ~ Pozostała działalność , , , , , , , , ,80 74,8 73,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,8 73,2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 105,2 97,6 0,0 0,0 105,2 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 (związkom gmin) ustawami ~ Ośrodki wsparcia , , , , , ,88 100,6 98,4 0,0 0,0 100,6 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,42 103,5 97,6 0,0 0,0 103,5 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ~ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej inne środki i dotacje dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19: , , , , , ,40 100,9 95,6 0,0 0,0 100,9 95,6 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Ośrodki pomocy społecznej 800,00 800, , , , ,32 284,2 98,4 0,0 0,0 284,2 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19:13

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje ~ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , ,36 102,2 91,9 0,0 0,0 102,2 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Pozostała działalność 0, , , , ,23 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 0,00 0, ,69 0, ,69 0,00 0,00 0,00 163,3 97,9 0,0 0,0 163,3 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 (związków gmin) w tym ~ Wspieranie rodziny 0, , , , ,50 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , , , , ,00 125,1 100,0 0,0 0,0 125,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ~ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , ,19 213,0 95,8 0,0 0,0 213,0 95,8 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Zasiłki stałe , , , , , ,00 138,3 100,0 0,0 0,0 138,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,00 108,5 100,0 0,0 0,0 108,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Pozostała działalność , , , , , ,00 165,1 100,0 0,0 0,0 165,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,60 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,0 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,4 0,0 0,0 sektora finansów publicznych ~ Pozostała działalność 0, , , , ,60 0,0 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,4 0,0 0,0 > dochody majątkowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,96 0,00 0, ,96 0,00 0,00 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 dotacje otrzymane z państwiowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,96 0,00 0, ,96 0,00 0,00 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ~ Pozostała działalność , , , , , ,96 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,53 0,00 0,00 0,00 147,3 89,2 82,4 82,4 0,0 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,53 0,00 0,00 0,00 147,3 89,2 82,4 82,4 0,0 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19: , , , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z usług , , , , , ,00 137,1 137,1 137,1 137,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku 0,00 0,00 73,00 73,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochodowym od osób fizycznych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 (związkom gmin) ustawami ~ Pozostała działalność 0, , , , ,53 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Żłobki 0, , , , ,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 69,8 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 69,8 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 (związkom gmin) ustawami ~ Świetlice szkolne 0, , , , ,31 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Pozostała działalność 0, , ,00 384,00 384,00 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (związków gmin) ~ Pomoc materialna dla uczniów 0, , , , ,13 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,71 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,0 46,7 0,0 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Pomoc materialna dla uczniów 0, , , , ,71 0,0 46,7 0,0 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,18 0,00 0, , ,50 5,2 30,2 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 11,2 > dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 31,3 31,3 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 31,0 31,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków , , , , , ,18 31,0 31,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 227,00 227,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości > dochody majątkowe 0,00 0,00 0, , ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,16 0,00 0,00 0, , , ,63 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0, , ,50 0,1 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 11,2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt ,16 0,00 0,00 0, , , ,63 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0, , ,50 0,1 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 11,2 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ~ Pozostała działalność , , , , , , , , ,50 0,8 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 11,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,28 702, ,91 0,00 0,00 0,00 193,7 100,7 0,0 0,0 192,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19:13 > dochody bieżące ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,28 702, ,91 0,00 0,00 0,00 193,7 100,7 0,0 0,0 192,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w tym ~ zwrot stypendium 0,00 0,00 600,00 600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 1,22 1,22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 19:13

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Plan po zmianach na 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych Wykonanie za 2013r. w tym dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych % wykonania Dział Nazwa dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 0,00 101,15 101,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (związkom gmin) ustawami ~ Pozostałe zadania w zakresie kultury 0, , ,00 0, , ,91 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , , , , ,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 terytorialnego ~ Biblioteki , , , , , ,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użtkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dochody własne, subwencje dotacje inne środki i dotacje w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15:3 15:9 16:4 16:10 17:5 17:11 18:6 18:12 19:7 0,00 0, , , , ,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , , , ,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 926 Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0, ,00 0,00 0, , ,26 0, ,00 0,00 0,00 123,2 92,1 98,5 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 98,5 90,3 98,5 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19:13 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, , ,88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , , , , ,31 83,9 75,0 83,9 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług , , , , , ,09 94,8 94,8 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy z różnych dochodów , , , ,56 0,00 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 264,7 113,9 264,7 113,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ zwroty mediów i podatku od nieruchomości od najemców lokali użytkowych , , , , , ,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wpływy z kiosku hotelowego 0, , , , ,80 0,0 122,0 0,0 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na roboty publiczne 0, , , , ,56 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pozostałe odsetki 0,00 0,00 565,10 565,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości > dochody majątkowe 0,00 0, , ,82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ~ Pozostała działalność 0, , , , ,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz SPRAWOZDANIE o dotacjach otrzymanych za 2013r. Załącznik nr 2A do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Dział Nazwa Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorzadu terytorialnego Plan dotacji po zmianach na 2013r. Dotacje otrzymane za 2013r. % wykonania w tym w tym dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania realizowane w własne i zadania realizowane w dotacje na zadania realizowane w własne i zadania realizowane w zlecone z drodze umów lub bieżące z zakresu drodze umów lub zlecone z drodze umów lub bieżące z zakresu drodze umów lub zakresu administracji rządowej porozumień z organami administracji rządowej edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa porozumień z jednostkami samorzadu terytorialnego zakresu administracji rządowej porozumień z organami administracji rządowej edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa porozumień z jednostkami samorzadu terytorialnego 13:3 13:8 14:4 14:9 15:5 15:10 16:6 16:11 17:7 17: DOTACJE OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , , , ,70 133,0 96,5 106,0 97,7 0,0 100,0 204,0 94,6 381,7 95,2 1. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE , , , , , , , , , , , , , , ,43 133,0 96,5 106,0 97,7 0,0 100,0 204,0 94,6 0,0 95,2 2. DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE ,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0, ,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 0, ,06 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,8 > dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 0, ,06 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,8 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 0, ,06 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,8 710 Działalność usługowa ,85 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,27 0, ,00 0, ,27 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 > dotacje na zadania bieżące ,85 0, ,00 0, , ,73 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 100,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,5 100,0 Cmentarze 4 000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej > dotacje na zadania majątkowe ,85 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,5 100, ,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0, ,27 85,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5 100,0 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0, ,27 85,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5 100,0 750 Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 97,1 100,0 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 97,1 100,0 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 97,1 100,0 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa > dotacje na zadania bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 205, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostałe wydatki obronne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa > dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, , , , ,46 0, , , ,37 0,0 88,2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 43,4 > dotacje na zadania bieżące Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, , , , ,46 0, , , ,37 0,0 88,2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 43,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Przedszkola 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0, , , ,46 0,00 0, , ,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 851 Ochrona zdrowia 1 532, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > dotacje na zadania bieżące 1 532, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostała działalność 1 532, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 852 Pomoc społeczna , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,50 0, , ,61 0, ,69 0,00 117,5 97,7 105,2 97,6 0,0 0,0 163,3 97,9 0,0 0,0 > dotacje na zadania bieżące , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,50 0, , ,61 0, ,69 0,00 117,5 97,7 105,2 97,6 0,0 0,0 163,3 97,9 0,0 0,0 Ośrodki wsparcia , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 0,00 100,6 98,4 100,6 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Wspieranie rodziny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0,00 0,00 103,5 97,6 103,5 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Dział Nazwa Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorzadu terytorialnego Plan dotacji po zmianach na 2013r. Dotacje otrzymane za 2013r. % wykonania w tym w tym dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania dotacje na zadania realizowane w własne i zadania realizowane w dotacje na zadania realizowane w własne i zadania realizowane w zlecone z drodze umów lub bieżące z zakresu drodze umów lub zlecone z drodze umów lub bieżące z zakresu drodze umów lub zakresu administracji rządowej porozumień z organami administracji rządowej edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa porozumień z jednostkami samorzadu terytorialnego zakresu administracji rządowej porozumień z organami administracji rządowej edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa porozumień z jednostkami samorzadu terytorialnego 13:3 13:8 14:4 14:9 15:5 15:10 16:6 16:11 17:7 17: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,40 0, ,00 0,00 119,9 99,2 100,9 95,6 0,0 0,0 125,1 100,0 0,0 0,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,19 0,00 0, ,19 0,00 213,0 95,8 0,0 0,0 0,0 0,0 213,0 95,8 0,0 0,0 Zasiłki stałe ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 138,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,3 100,0 0,0 0,0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 102,2 91,9 102,2 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ośrodki pomocy społecznej ,00 800,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,32 0, ,00 0,00 108,7 100,0 284,2 98,4 0,0 0,0 108,5 100,0 0,0 0,0 Pozostała działalność , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 244,4 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 165,1 100,0 0,0 0,0 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej > dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,53 0, ,00 0,00 0,0 99,7 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,53 0, ,00 0,00 0,0 99,7 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Żłobki 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,53 0,00 0,00 0,00 0,0 98,7 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Edukacyjna opieka 854 wychowawcza > dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,31 0, ,84 0,00 0,0 69,8 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,31 0, ,84 0,00 0,0 69,8 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0,0 Świetlice szkolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,84 0,00 0, ,84 0,00 0,0 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0,0 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 384,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego > dotacje na zadania bieżące Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 192,4 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 192,4 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Biblioteki ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz SPRAWOZDANIE z wykonania wydatków budżetu miasta za 2013r. Załącznik nr 3 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Plan po zmianach na 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej samorządu terytorialnego Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wykonanie wydatków za 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej samorządu terytorialnego Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21: WYDATKI OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 101,4 95,6 98,0 95,4 106,0 97, ,0 100,0 204,0 94,6 396,0 98,7 1. WYDATKI BIEŻĄCE , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 102,1 96,1 97,5 95,9 106,0 97, ,0 100,0 204,0 94,6 405,1 98,7 1.1 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,9 96,3 99,5 96,2 117,0 96, ,0 100,0 220,6 99,1 101,2 100,0 1.1.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE 1.1.B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ 1.2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1.4 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I A WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,12 0, , ,15 99,3 97,9 97,3 97,9 106,4 96,6 0,0 0,0 220,6 99,1 0,0 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,85 104,5 92,9 104,6 92,8 189,9 97, ,0 100,0 0,0 0,0 28,8 100, , ,75 0,00 0,00 0, , , ,28 0,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 0, ,46 99,5 97,1 92,1 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 98, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,82 0, ,03 0,00 115,6 96,8 102,1 97,9 104,6 97,8 0,0 0,0 199,2 93,3 0,0 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 95,1 89,1 95,1 89,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,47 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0, , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 94,0 96,2 94,0 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.5 WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.6 OBSŁUGA DŁUGU , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 45,1 72,5 45,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. WYDATKI MAJĄTKOWE , ,75 0,00 0,00 0, , , ,74 0,00 0,00 0, , , ,52 0,00 0,00 0, ,27 99,3 93,9 99,3 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE , ,75 0,00 0,00 0, , , ,74 0,00 0,00 0, , , ,52 0,00 0,00 0, ,27 99,3 93,9 99,3 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.A. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, , ,78 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 100,1 97,7 100,1 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT. 2 I ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWGO 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 136,9 99,3 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Izby rolnicze 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 99,2 99,2 99,2 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 99,2 99,2 99,2 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 99,2 99,2 99,2 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 500, , , , , ,01 99,2 99,2 99,2 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 99,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 99,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 99,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 0, , , , , , ,66 0,0 100,0 0,0 99,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 Transport i łączność , ,10 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0,00 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 0, ,00 140,3 97,0 134,3 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100, Lokalny transport zbiorowy , ,75 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, , , ,62 0,00 0,00 0, ,00 136,8 99,1 106,6 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 > wydatki bieżące , ,75 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0, ,00 132,5 99,1 101,2 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , , , ,40 0,0 51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące , , , , , , , ,00 131,3 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 > wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 255,1 99,5 255,1 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , ,47 255,1 99,5 255,1 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , , ,40 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , , ,46 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Drogi publiczne gminne , ,35 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 137,9 96,8 137,9 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 134,9 97,0 134,9 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 134,9 97,0 134,9 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,02 134,9 97,0 134,9 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe , ,35 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 138,1 96,7 138,1 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , ,53 138,1 96,7 138,1 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 na programy finansowane z udziałem środków, o których , , , , , ,69 146,1 98,6 146,1 98,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 99,7 99,7 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 6 072, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1 99,1 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 6 072, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1 99,1 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 072, , , , , ,11 99,1 99,1 99,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , ,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630 Turystyka , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 64,7 96,6 64,7 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zadania w zakresie upowszechniania , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 64,7 96,6 64,7 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 turystyki > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 64,7 96,6 64,7 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 70,1 99,3 70,1 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,50 70,1 99,3 70,1 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące , , , , , ,46 63,5 95,9 63,5 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,97 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 96,8 92,4 96,8 92,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,97 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 106,1 100,0 106,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,9 100,0 112,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące , , , , , ,00 112,9 100,0 112,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe , ,97 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,9 80,2 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , ,50 0,0 99,9 80,2 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 118,7 80,1 118,7 80,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 79,1 74,7 79,1 74,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 79,0 77,3 79,0 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,23 79,0 77,3 79,0 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,13 0,0 63,7 0,0 63,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 85,7 214,2 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , ,32 0,0 85,7 214,2 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 92,6 90,2 92,6 90,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,32 32,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 97,9 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,32 32,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 97,9 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 33,00 33,00 32,32 32,32 0,0 97,9 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 92,6 90,2 92,6 90,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , ,21 92,6 90,2 92,6 90,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 Działalność usługowa , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,89 0, ,00 0, ,27 65,1 68,7 52,8 56,8 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 33,2 71,7 33,2 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 33,2 71,7 33,2 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 33,2 71,7 33,2 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,00 58,5 93,7 58,5 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. % wykonania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień Dz. Rozdz. Nazwa rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21:15 budżetu państwa budżetu państwa budżetu państwa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,89 13,0 38,9 13,0 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej porozumień z edukacyjnej opieki z jednostkami rządowej samorządu administracją wychowawczej samorządu terytorialnego rządową finansowane z terytorialnego budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21: Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,9 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,9 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,9 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,00 0,0 99,9 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0, ,27 63,4 63,4 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0, ,00 63,1 63,0 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,5 100, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0,00 0, ,00 63,1 63,0 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,5 100,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , , , , , , ,15 84,2 59,1 41,9 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , ,85 29,7 90,2 50,1 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 100,0 > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,27 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 73,6 77,9 73,6 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 73,6 77,9 73,6 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 73,6 77,9 73,6 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,66 73,6 77,9 73,6 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Cmentarze 4 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000, , , , , ,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 37,7 52,9 37,7 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 37,7 52,9 37,7 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 37,7 52,9 37,7 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,61 37,7 52,9 37,7 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750 Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 78,0 92,2 77,8 92,1 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 93,8 95,0 92,7 93,4 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 93,8 95,0 92,7 93,4 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 93,8 95,0 92,7 93,4 97,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , ,00 95,4 96,3 95,0 95,0 96,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , ,00 82,1 84,9 79,0 83,1 113,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 104,9 96,2 104,9 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 104,9 96,2 104,9 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,50 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000, , , , , ,50 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , , , , , ,08 106,5 97,6 106,5 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 75,5 92,1 75,5 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 92,9 91,6 92,9 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 93,0 91,7 93,0 91,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,45 95,6 94,5 95,6 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,14 83,2 81,4 83,2 81,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , , , , , ,80 31,0 31,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 51,5 93,3 51,5 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,30 51,5 93,3 51,5 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,98 43,3 97,0 43,3 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 98,3 0,0 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 98,3 0,0 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 98,4 0,0 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , , , ,97 0,0 98,7 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , , , ,41 0,0 98,2 0,0 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 0, , , , ,00 0,0 98,2 0,0 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 88,6 90,0 88,6 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 88,6 90,0 88,6 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 97,7 99,8 97,7 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000, , , , , ,00 112,0 98,2 112,0 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,81 97,5 99,9 97,5 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,00 62,9 62,9 62,9 62,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 103,6 74,2 103,6 74,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 103,6 74,2 103,6 74,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 90,5 60,4 90,5 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,92 90,5 60,4 90,5 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,00 108,0 92,5 108,0 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 0, , , , ,00 0,0 41,1 0,0 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9 205,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa > wydatki bieżące 9 205,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 9 205,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 99,6 99,6 0,0 0,0 99,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 179, , , , , ,40 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 026, , , , , ,44 98,3 98,3 0,0 0,0 98,3 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958,32 658,32 300,00 0,00 0,00 0,00 958,32 658,32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Wojska lądowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,32 658,32 0,00 0,00 0,00 0,00 658,32 658,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,32 658,32 0,00 0,00 0,00 0,00 658,32 658,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 658,32 658,32 658,32 658,32 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozostałe wydatki obronne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , , ,63 0,00 0,00 0, ,00 89,1 84,4 89,0 84,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 95,0 87,4 95,0 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 95,0 87,4 95,0 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 67,3 82,5 67,3 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,96 78,2 85,5 78,2 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,06 65,0 81,7 65,0 81,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej porozumień z edukacyjnej opieki z jednostkami rządowej samorządu administracją wychowawczej samorządu terytorialnego rządową finansowane z terytorialnego budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21: ~ dotacje na zadania bieżące ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , ,6 94, ,6 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,59 45,4 98,4 45,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Obrona cywilna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0,00 0,00 0, ,00 86,3 82,4 81,6 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0,00 0,00 0, ,00 86,3 82,4 81,6 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0,00 0,00 0, ,00 86,3 82,4 81,6 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , ,00 86,3 82,4 81,6 81,6 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100, Straż gminna (miejska) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 79,1 82,1 79,1 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 77,8 82,0 77,8 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,6 82,7 78,6 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,53 83,6 83,3 83,6 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,47 48,9 76,9 48,9 76,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , ,12 63,8 69,3 63,8 69,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 87,1 0,0 87,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,50 0,0 87,1 0,0 87,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 93,5 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 87,4 0,0 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 90,7 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , , , ,00 0,0 47,2 0,0 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , , , ,62 0,0 94,9 0,0 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , , ,00 0,0 37,5 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,2 0,0 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,25 0,0 99,2 0,0 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 42,9 69,2 42,9 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. > wydatki bieżące ~ obsługa długu Rozliczenie z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostke samorządu terytorialnego > wydatki bieżące ~ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 45,1 72,5 45,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 45,1 72,5 45,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,83 45,1 72,5 45,1 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,18 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0, , , , , ,53 0, , , ,46 99,1 99,1 97,4 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 101,2 99,7 101,2 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 101,2 99,7 101,2 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 100,7 99,7 100,7 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,15 100,5 99,9 100,5 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,00 0,00 102,0 98,2 102,0 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , , , , , ,04 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,91 97,9 94,9 97,9 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,57 224,5 94,8 224,5 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,88 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,84 0,00 0, ,00 0,00 100,1 99,3 87,6 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,84 0,00 0, ,00 0,00 100,1 99,3 87,6 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,84 0,00 0, ,00 0,00 100,1 99,3 87,6 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , ,00 100,3 99,3 86,8 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,99 97,6 99,3 97,6 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 876, , , , , ,00 90,5 90,5 90,5 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Przedszkola , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0, , , , ,07 0,00 0, , ,46 86,5 98,5 81,1 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0, , , , ,90 0,00 0, , ,46 86,1 98,5 80,7 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,48 0,00 0, ,09 0,00 83,5 99,0 78,7 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , ,09 89,9 99,7 83,7 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,07 61,6 95,6 61,6 95,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , ,46 109,5 95,6 98,0 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88, , , , , , ,31 96,6 96,3 96,6 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 164,9 98,9 164,9 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,17 0,0 98,9 164,9 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Gimnazja , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 91,6 98,9 91,6 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 98,0 98,9 98,0 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 97,9 99,4 97,9 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,71 97,8 99,6 97,8 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,84 98,3 97,9 98,3 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,64 90,1 90,1 90,1 90,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,11 87,2 87,2 87,2 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,19 187,0 90,3 187,0 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 117,9 94,1 117,9 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 117,9 94,1 117,9 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 117,9 94,1 117,9 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,50 94,5 94,5 0,0 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,78 119,2 94,1 119,2 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 97,7 99,1 97,7 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 97,7 99,1 97,7 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 97,6 99,1 97,6 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,36 99,5 99,6 99,5 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,03 88,1 96,0 88,1 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 800, , , , ,00 165,9 94,8 165,9 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 75,6 75,6 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 75,6 75,6 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 84,4 83,7 84,4 83,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,40 86,6 86,6 86,6 86,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,79 58,1 52,3 58,1 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,79 63,3 64,1 63,3 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 192,7 99,7 192,7 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 192,7 99,7 192,7 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 192,9 99,7 192,9 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,86 205,8 99,9 205,8 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. % wykonania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień Dz. Rozdz. Nazwa rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21:15 budżetu państwa budżetu państwa budżetu państwa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,88 181,4 99,6 181,4 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej porozumień z edukacyjnej opieki z jednostkami rządowej samorządu administracją wychowawczej samorządu terytorialnego rządową finansowane z terytorialnego budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21: ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100, , , ,00 808,58 808,58 38,5 42,6 38,5 42,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,61 0, ,00 0,00 0,00 98,6 99,8 96,3 99,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,61 0, ,00 0,00 0,00 98,6 99,8 96,3 99,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,61 0, ,00 0,00 0,00 98,6 99,8 96,3 99,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , , , ,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , ,00 97,9 99,8 95,7 99,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 851 Ochrona zdrowia , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 99,7 99,5 99,4 99,4 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,00 95,0 100,0 95,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000, , , , , ,00 110,7 100,0 110,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Pełnomocnik Prezydenta) > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 99,5 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 99,5 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 99,3 99,3 99,3 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , , , , ,04 92,1 100,0 92,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,50 125,8 97,6 125,8 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny) > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , , , , , ,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 99,5 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 99,5 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 99,3 99,5 99,3 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,55 87,6 99,4 87,6 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,80 123,1 99,7 123,1 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 2 500, , , , , ,00 156,0 100,0 156,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 29,3 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 29,3 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 29,3 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 800,00 800,00 800,00 234,00 234,00 0,0 29,3 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Izby wytrzeźwień , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozostała działalność 1 532,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 0,0 0,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 1 532,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 0,0 0,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 237,6 100,0 0,0 0,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 532, , , , ,00 0, ,00 237,6 100,0 0,0 0,0 237,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 852 Pomoc społeczna , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,50 0, , , ,61 0, ,69 0,00 109,7 97,8 101,2 97,8 105,2 97,6 0,0 0,0 163,3 97,9 0,0 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 101,5 100,0 101,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 100,9 100,0 100,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 100,7 100,0 100,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,86 98,5 100,0 98,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,70 104,0 100,0 104,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000, , , , , ,00 175,0 100,0 175,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,81 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ośrodki wsparcia , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0,00 97,8 98,4 70,5 98,4 100,6 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0,00 97,8 98,4 70,5 98,4 100,6 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0,00 97,7 98,4 70,5 98,4 100,5 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , ,51 0, ,51 101,0 99,9 0,0 0,0 101,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , , ,37 92,3 95,8 70,5 98,4 99,2 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 2 000, , , , ,00 0, ,00 140,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 190,2 95,1 190,2 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 190,2 95,1 190,2 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 190,2 95,1 190,2 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000, , , , , ,36 190,2 95,1 190,2 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Wspieranie rodziny , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,50 0, , ,78 0,00 0, ,50 0,00 0,0 94,1 87,9 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,50 0, , ,78 0,00 0, ,50 0,00 0,0 94,1 87,9 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,50 0, , ,78 0,00 0, ,50 0,00 0,0 94,1 96,0 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , ,50 0,0 100,0 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,37 0,0 86,4 156,0 86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , , , , , ,00 0,0 100,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0,00 103,3 97,7 96,4 99,7 103,5 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0,00 103,3 97,7 96,4 99,7 103,5 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,92 0,00 0,00 0,00 106,6 95,7 96,5 99,7 110,4 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , ,92 107,3 95,5 96,4 100,0 110,4 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,37 96,8 98,8 96,8 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , , , , , , , , ,50 103,1 97,8 85,0 100,0 103,1 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,32 181, ,40 0, ,00 0,00 112,2 98,1 0,0 0,0 100,9 95,6 0,0 0,0 125,1 100,0 0,0 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,32 181, ,40 0, ,00 0,00 112,2 98,1 0,0 0,0 100,9 95,6 0,0 0,0 125,1 100,0 0,0 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,32 181, ,40 0, ,00 0,00 112,2 98,1 0,0 0,0 100,9 95,6 0,0 0,0 125,1 100,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , ,32 181, , ,00 112,2 98,1 0,0 0,0 100,9 95,6 0,0 0,0 125,1 100,0 0,0 0,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,47 0,00 0, ,19 0,00 135,6 97,6 98,1 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 213,0 95,8 0,0 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,47 0,00 0, ,19 0,00 135,6 97,6 98,1 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 213,0 95,8 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 134,9 98,5 134,9 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutuwych zadań , , , , , ,67 134,9 98,5 134,9 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , ,19 135,7 97,4 87,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213,0 95,8 0,0 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 109,6 99,9 109,6 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 109,6 99,9 109,6 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 87,5 87,5 87,5 87,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, , , , , ,10 87,5 87,5 87,5 87,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,72 109,7 99,9 109,7 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,30 0,00 0, ,00 0,00 140,8 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,3 100,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,30 0,00 0, ,00 0,00 140,8 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,3 100,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 42,6 71,0 42,6 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. % wykonania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień Dz. Rozdz. Nazwa rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego rządowej porozumień z administracją rządową edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z z jednostkami samorządu terytorialnego 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21:15 budżetu państwa budżetu państwa budżetu państwa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, , , , , ,49 42,6 71,0 42,6 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej porozumień z edukacyjnej opieki z jednostkami rządowej samorządu administracją wychowawczej samorządu terytorialnego rządową finansowane z terytorialnego budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21: ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , ,00 141,2 99,6 0,0 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 138,3 100,0 0,0 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 800,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,32 0, ,00 0,00 99,9 98,7 98,4 98,5 0,0 98,4 0,0 0,0 108,5 100,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 800,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,32 0, ,00 0,00 99,6 98,7 98,1 98,5 0,0 98,4 0,0 0,0 108,5 100,0 0,0 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,75 0,00 0, ,00 0,00 99,5 98,7 98,0 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 108,5 100,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , ,00 100,3 98,7 98,6 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 108,5 100,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutuwych zadań , , , , , ,39 95,1 98,8 95,1 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 800,00 0, , , , , , ,32 0,00 113,9 99,9 109,4 100,0 0,0 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,5 0,0 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,00 0,0 99,5 0,0 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0,00 0,00 0,00 102,5 98,2 102,5 99,3 102,2 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0,00 0,00 0,00 102,5 98,2 102,5 99,3 102,2 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0,00 0,00 0,00 102,5 98,2 102,6 99,3 102,1 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , ,36 102,8 98,3 103,1 99,4 101,5 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 669, , , , , , ,00 94,4 94,6 92,1 94,7 0,0 93,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 700, ,00 700, , ,00 800, , ,00 800,00 101,1 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Centra integracji społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 98,4 98,4 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 98,4 98,4 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,50 98,4 98,4 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,00 0,00 193,9 96,7 128,2 89,3 0,0 100,0 0,0 0,0 165,1 100,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,23 0, ,00 0,00 250,5 100,0 281,8 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 165,1 100,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , , , ,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , , , , , ,23 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność - Projekt EFS "Promocja aktywnej integracji społecznej na tetrenie miasta Zawiercie" > wydatki bieżące ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , , , , ,00 231,3 100,0 271,8 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 165,1 100,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 78,7 0,0 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,90 0,0 78,7 0,0 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,08 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,08 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,42 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,27 0,0 95,5 0,0 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostała działalność - Projekt EFS "Lepsza droga do przyszłości - działania na rzecz zawierciańskich Romów" > wydatki bieżące ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i , ,20 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 96,6 0,0 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 96,6 0,0 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,70 0,0 96,6 0,0 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,52 0,0 97,7 0,0 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,53 0, ,00 0,00 101,0 92,3 91,6 91,6 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 społecznej Żłobki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,03 0,00 0, ,00 0,00 99,0 92,2 91,6 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,03 0,00 0, ,00 0,00 98,3 92,1 90,9 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,03 0,00 0, ,00 0,00 98,5 92,1 91,2 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , ,00 108,5 90,6 96,7 89,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,44 81,9 95,7 81,9 95,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , , , ,53 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,31 0, ,84 0,00 113,9 92,0 97,9 97,0 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0, Świetlice szkolne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,31 0,00 0,00 0,00 98,9 98,9 98,8 98,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,31 0,00 0,00 0,00 98,9 98,9 98,8 98,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,31 0,00 0,00 0,00 98,9 98,9 98,8 98,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,03 98,7 99,0 98,7 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , ,31 102,6 98,2 99,7 98,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 715, , , , , ,00 93,9 93,9 93,9 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 66,2 66,2 66,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 66,2 66,2 66,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 66,3 66,3 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,57 64,6 64,6 64,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 760, , , , , ,00 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 269,00 269,00 269,00 269,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,28 0,00 0, ,84 0,00 629,6 71,4 105,7 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,28 0,00 0, ,84 0,00 629,6 71,4 105,7 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000, , , , , ,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , ,84 0,0 71,4 0,0 81,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 0,0 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,0 88,2 0,0 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,0 88,2 0,0 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 384,00 0,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , ,00 384,00 384,00 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące , , , , , ,00 108,3 90,3 108,3 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,21 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 94,1 92,1 94,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 141,6 96,4 141,6 96,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 91,0 89,0 91,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 96,1 93,8 96,1 93,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , , , ,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,72 93,6 93,6 93,6 93,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , ,08 29,5 29,5 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 149,3 97,2 149,3 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,27 149,3 97,2 149,3 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Gospodarka odpadami , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 497,1 64,2 497,1 64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 489,7 64,0 489,7 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 650,2 62,6 650,2 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , , , ,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,80 649,3 62,6 649,3 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące > wydatki majątkowe ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , ,18 94,7 99,9 94,7 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 86,1 0,0 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,00 0,0 86,1 0,0 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie wydatków za 2013r. Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania Wydatki na zadania w tym : Wydatki własne Wydatki na zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu realizowane w własne i zadania realizowane w drodze zlecone z zakresu umów lub porozumień administracji drodze umów lub bieżące z zakresu umów lub porozumień administracji z jednostkami rządowej porozumień z edukacyjnej opieki z jednostkami rządowej samorządu administracją wychowawczej samorządu terytorialnego rządową finansowane z terytorialnego budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową Wydatki na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego % wykonania 16:04 16:10 17:05 17:11 18:06 18:12 19:07 19:13 20:08 20:14 21:09 21: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 96,9 96,9 96,9 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 96,9 96,9 96,9 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 96,9 96,9 96,9 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,20 96,9 96,9 96,9 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 35,7 73,5 35,7 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 35,7 73,5 35,7 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 19,5 100,0 19,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,12 19,5 100,0 19,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące , , , , , ,90 36,3 73,1 36,3 73,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Schroniska dla zwierząt , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,65 136,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 13,7 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,65 136,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 13,7 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 136,65 136,65 0,0 13,7 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 101,9 94,9 101,9 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 94,0 94,9 94,0 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 94,0 94,9 94,0 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,18 94,0 94,9 94,0 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 225,8 95,3 225,8 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , ,42 225,8 95,3 225,8 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 145,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 145,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,5 100,0 145,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,00 145,5 100,0 145,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozostała działalność , ,21 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 65,2 92,9 65,2 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 60,3 80,5 60,3 80,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 64,7 79,9 64,7 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,11 64,7 79,9 64,7 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące , , , , , ,00 21,7 100,0 21,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe , ,21 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 65,7 94,2 65,7 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , ,06 65,7 94,2 65,7 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa , , , , , ,11 54,7 90,6 54,7 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 100,7 99,0 99,6 99,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,91 0,00 0,00 0,00 111,1 99,6 107,8 99,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,91 0,00 0,00 0,00 111,1 99,6 107,8 99,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,91 0,00 0,00 0,00 155,9 100,0 148,4 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , , , ,00 0,0 99,9 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , , , ,91 126,2 100,0 118,7 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące , , , , , ,99 98,7 98,7 98,7 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,00 28,0 100,0 28,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,2 100,0 93,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,2 100,0 93,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące , , , , , ,00 93,2 100,0 93,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,16 0,00 0,00 0, ,00 104,1 100,0 104,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 ~ dotacje na zadania bieżące , , , , , , , , ,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 > wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , , ,16 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,83 0, ,00 0,00 0,00 0,0 76,9 0,0 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,83 0, ,00 0,00 0,00 0,0 76,9 0,0 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,83 0, ,00 0,00 0,00 0,0 76,9 0,0 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , , , , , ,00 0,0 76,9 0,0 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozostała dzialalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , , , ,00 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe 7 565, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące 7 565, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,1 100,0 92,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące 7 565, , , , , ,00 92,1 100,0 92,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 926 Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 111,8 95,8 111,8 95,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 89,8 0,0 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 89,8 0,0 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , , ,00 0,0 89,8 0,0 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Instytucje kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 102,9 98,3 102,9 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 102,9 99,9 102,9 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 102,9 99,9 102,9 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,69 101,2 99,9 101,2 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,62 105,0 99,9 105,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,63 87,0 99,3 87,0 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,6 77,5 103,6 77,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , ,00 103,6 77,5 103,6 77,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 89,4 93,2 89,4 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - upowszechnianie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,0 93,3 89,0 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w mieście > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,0 93,3 89,0 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,9 97,0 33,9 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,00 33,9 97,0 33,9 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ dotacje na zadania bieżące , , , , , ,00 89,9 89,9 89,9 89,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,00 95,8 100,0 95,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - upowszechnianie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 92,9 92,9 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 w szkołach > wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 92,9 92,9 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 92,9 92,9 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , , ,37 92,9 92,9 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 436,3 82,0 436,3 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 436,3 82,0 436,3 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , ,26 436,3 82,0 436,3 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz SPRAWOZDANIE z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2013r. Załącznik nr 4 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Przychody Rozchody Par. Nazwa % wykonania Plan wg Plan po % wykonania uchwały Wykonanie za zmianach na budżetowej na 2013r. 5:3 5:4 2013r. 2013r. 10:8 10: PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM , , ,62 133,1 132, , , ,39 17,4 100,0 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych , , ,00 100,0 100,0 Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 952 krajowym Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r , , ,94 347,0 229, , , ,68 54,8 99, , , ,00 15,3 100,0 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,39 53,3 100,0

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz SPRAWOZDANIE o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2013r. Załącznik nr 5 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie za 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych % wykonania 10:4 10:7 11:5 11:8 12:6 12: DOTACJE OGÓŁEM 1. PRZEDMIOTOWE 2. PODMIOTOWE 3. CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST 4. CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JST , , , , , ,30 102,1 97,3 114,1 99,9 74,6 89, , ,75 0, , ,75 0,00 122,7 100,0 122,7 100,0 0,0 0, , , , , , ,00 99,0 98,4 95,7 100,0 106,4 95, , , , , , ,30 66,9 87,8 112,3 99,2 53,7 82, , ,10 0, , ,46 0,00 0,0 98,9 0,0 98,9 0,0 0,0 600 Transport i łączność , ,85 0, , ,67 0,00 144,3 99,9 144,3 99,9 0,0 0, Lokalny transport zbiorowy , ,75 0, , ,21 0,00 136,0 100,0 136,0 100,0 0,0 0,0 > przedmiotowe , ,75 0, , ,75 0,00 131,3 100,0 131,3 100,0 0,0 0,0 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w tym: dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst , ,75 0, , ,75 0,00 131,3 100,0 131,3 100,0 0,0 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 > celowe związane z realizacją zadań jst , ,00 0, , ,46 0,00 318,7 99,5 318,7 99,5 0,0 0,0 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorzadowych zakładów budżetowych , ,00 0, , ,46 0,00 318,7 99,5 318,7 99,5 0,0 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, , ,46 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 > celowe na pomoc finansową dla innych jst , ,00 0, , ,46 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, , ,46 0,00 0,0 99,8 0,0 99,8 0,0 0,0

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie za 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych % wykonania 10:4 10:7 11:5 11:8 12:6 12: Drogi publiczne gminne 3 719, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > celowe na pomoc finansową dla innych jst 3 719, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 719, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630 Turystyka ,00 0, , ,72 0, ,72 64,6 97,7 0,0 0,0 64,6 97, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , ,72 0, ,72 64,6 97,7 0,0 0,0 64,6 97,7 > celowe związane z realizacją zadań jst ,00 0, , ,72 0, ,72 64,6 97,7 0,0 0,0 64,6 97,7 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) ,00 0, , ,72 0, ,72 64,6 97,7 0,0 0,0 64,6 97,7 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,50 0, , ,50 0,00 106,1 100,0 106,1 100,0 0,0 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,50 0, , ,50 0,00 106,1 100,0 106,1 100,0 0,0 0,0 754 > przedmiotowe , ,00 0, , ,00 0,00 112,9 100,0 112,9 100,0 0,0 0,0 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , ,00 0, , ,00 0,00 112,9 100,0 112,9 100,0 0,0 0,0 > celowe związane z realizacją zadań jst , ,50 0, , ,50 0,00 80,2 99,9 80,2 99,9 0,0 0,0 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorzadowych zakładów budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,50 0, , ,50 0,00 80,2 99,9 80,2 99,9 0,0 0, ,00 0, , ,19 0, , ,6 94,5 0,0 0,0 0,0 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , ,19 0, , ,6 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 > celowe związane z realizacją zadań jst ,00 0, , ,19 0, , ,6 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) , , , , ,6 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie za 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych % wykonania 10:4 10:7 11:5 11:8 12:6 12:9 801 Oświata i wychowanie , , , , , ,00 106,8 95,1 0,0 0,0 106,4 95, Szkoły podstawowe ,00 0, , ,08 0, ,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > podmiotowe ,00 0, , ,08 0, ,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,08 0, ,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Przedszkola , , , , , ,28 109,5 95,6 0,0 0,0 109,1 95,9 > podmiotowe ,19 0, , ,28 0, ,28 109,1 95,9 0,0 0,0 109,1 95,9 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,19 0, , ,28 0, ,28 109,1 95,9 0,0 0,0 109,1 95,9 > celowe związane z realizacją zadań jst , ,85 0, , ,29 0,00 126,6 86,3 126,6 86,3 0,0 0,0 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,85 0, , ,29 0,00 126,6 86,3 0,0 86,3 0,0 0, Gimnazja ,00 0, , ,64 0, ,64 90,1 90,1 0,0 0,0 90,1 90,1 > podmiotowe ,00 0, , ,64 0, ,64 90,1 90,1 0,0 0,0 90,1 90,1 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, , ,64 0, ,64 90,1 90,1 0,0 0,0 90,1 90,1 851 Ochrona zdrowia , , , , , ,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 > celowe związane z realizacją zadań jst ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100, Izby wytrzeźwień , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 > celowe związane z realizacją zadań jst , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

30 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie za 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych % wykonania 10:4 10:7 11:5 11:8 12:6 12:9 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 852 Pomoc społeczna ,00 0, , ,50 0, ,50 98,4 98,4 0,0 0,0 98,4 98, Centra integracji społecznej ,00 0, , ,50 0, ,50 98,4 98,4 0,0 0,0 98,4 98,4 > celowe związane z realizacją zadań jst ,00 0, , ,50 0, ,50 98,4 98,4 0,0 0,0 98,4 98,4 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) ,00 0, , ,50 0, ,50 98,4 98,4 0,0 0,0 98,4 98,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , ,00 0, ,00 108,3 90,3 0,0 0,0 108,3 90, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0, ,00 108,3 90,3 0,0 0,0 108,3 90,3 > celowe związane z realizacją zadań jst ,00 0, , ,00 0, ,00 108,3 90,3 0,0 0,0 108,3 90, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , ,00 0, ,00 108,3 90,3 0,0 0,0 108,3 90, ,68 0, , ,16 0, ,16 37,5 74,1 0,0 0,0 37,5 74, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , ,08 0, ,08 29,5 29,5 0,0 0,0 29,5 29,5 > celowe związane z realizacją zadań jst ,00 0, , ,08 0, ,08 29,5 29,5 0,0 0,0 29,5 29,5 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , ,08 0, ,08 29,5 29,5 0,0 0,0 29,5 29, Gospodarka odpadami ,00 0, , ,18 0, ,18 94,7 99,9 0,0 0,0 94,7 99,9 > celowe związane z realizacją zadań jst ,00 0, , ,18 0, ,18 94,7 99,9 0,0 0,0 94,7 99,9 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , ,18 0, ,18 94,7 99,9 0,0 0,0 94,7 99,9

31 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wykonanie za 2013r. w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych % wykonania 10:4 10:7 11:5 11:8 12:6 12: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,68 0, , ,90 0, ,90 36,3 73,1 0,0 0,0 36,3 73,1 > celowe związane z realizacją zadań jst ,68 0, , ,90 0, ,90 36,3 73,1 0,0 0,0 36,3 73,1 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,68 0, , ,90 0, ,90 36,3 73,1 0,0 0,0 36,3 73, Pozostała działalność 6 500,00 0, , ,00 0, ,00 21,7 100,0 0,0 0,0 21,7 100,0 > celowe związane z realizacją zadań jst 6 500,00 0, , ,00 0, ,00 21,7 100,0 0,0 0,0 21,7 100,0 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) 6 500,00 0, , ,00 0, ,00 21,7 100,0 0,0 0,0 21,7 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,99 97,3 100,0 97,2 100,0 98,7 98, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, , ,99 0, ,99 98,7 98,7 0,0 0,0 98,7 98,7 > celowe związane z realizacją zadań jst ,00 0, , ,99 0, ,99 98,7 98,7 0,0 0,0 98,7 98,7 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) ,00 0, , ,99 0, ,99 98,7 98,7 0,0 0,0 98,7 98, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, , ,00 0,00 93,2 100,0 93,2 100,0 0,0 0,0 > podmiotowe , ,00 0, , ,00 0,00 93,2 100,0 93,2 100,0 0,0 0,0 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 93,2 100,0 93,2 100,0 0,0 0, Biblioteki , ,00 0, , ,16 0,00 104,1 100,0 104,1 100,0 0,0 0,0 > podmiotowe , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 > celowe związane z realizacją zadań jst , ,00 0, , ,16 0,00 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0

32 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. % wykonania Dział Rozdział Wyszczególnienie w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym : dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 10:4 10:7 11:5 11:8 12:6 12: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,00 0, , ,16 0,00 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0, Parki krajobrazowe 7 565, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 > celowe na pomoc finansową dla innych jst 7 565, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 965, ,00 0, , ,00 0,00 92,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 926 Kultura fizyczna ,00 0, , ,74 0, ,74 89,5 89,5 0,0 0,0 89,5 89, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , ,74 0, ,74 89,5 89,5 0,0 0,0 89,5 89,5 > celowe związane z realizacją zadań jst ,00 0, , ,74 0, ,74 89,5 89,5 0,0 0,0 89,5 89,5 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) ,00 0, , ,74 0, ,74 89,5 89,5 0,0 0,0 89,5 89,5

33 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz SPRAWOZDANIE z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych za 2013r. Załącznik nr 6 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Lp. Nazwa Stan środków obrotowych na początku roku Przychody ogółem Koszty ogółem w tym : dotacja przedmiotowa w tym : w tym : na zadania w drodze porozumień Suma bilansowa wpłata do budżetu nadwyżki środków koszty amortyzacji pomniejszone o odsetki od należności nie zapłaconych w terminie Stan środków obrotowych na koniec roku Suma bilansowa 1 Zakład Komunikacji Miejskiej Plan wg uchwały budżetowej na 2013r. 100, , ,75 0, , ,50 0,00 0,00 100, ,50 Plan po zmianach na 2013r , , , , , ,50 0, ,00 100, ,50 Wykonanie za 2013r , , , , , ,34 0, , , ,57 2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Plan wg uchwały budżetowej na 2013r , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 Plan po zmianach na 2013r , , ,00 0, , ,00 0, , , ,56 Wykonanie za 2013r , , ,75 0, , ,69 0, , , ,02 a Działalność mieszkaniowa - wykonanie , , ,75 0, , ,37 0, ,24 727, ,37 b Cmentarz komunalny - wykonanie , ,59 0,00 0, , ,32 0, , , ,65 OGÓŁEM WYKONANIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH , , , , , ,03 0, , , ,59

34 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2013r. Lp. Nazwa Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w tym: środki z lat ubiegłych dotacje celowe środki własne inne środki Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego w tym: środki z lat ubiegłych dotacje celowe środki własne inne środki 1 Zakład Komunikacji Miejskiej ,00 0, , ,00 0, ,46 0, , ,00 0,00 2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,50 0, ,50 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 0,00 a Działalność mieszkaniowa - wykonanie ,50 0, ,50 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 0,00 b Cmentarz komunalny - wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM WYKONANIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ,50 0, , ,00 0, ,96 0, , ,00 0,00

35 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 35 Poz L.p. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" za 2013r. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. Załącznik nr 7 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013r. Wykonanie za 2013r % wykonania 1. Przychody ogółem , ,52 95,2 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercie , ,00 100,0 Pozostałe dotacje , ,00 100,0 > dotacja z Narodowego Centrum Kultury , ,00 100,0 Przychody własne , ,52 83,3 > przychody ze sprzedaży usług własnych , ,28 82,0 > pozostałe przychody , ,41 100,0 > darowizny 5 850, ,00 100,0 > przychody ze sprzedaży utworów Płyta CD 927,00 926,83 100,0 2. Koszty bieżące ogółem , ,03 101,5 Wynagrodzenia , ,72 100,0 Wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia) , ,00 100,0 Pochodne od wynagrodzeń , ,54 100,0 Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 99,9 Zakup energii , ,93 100,0 Zakup usług remontowych , ,29 99,9 Zakup usług transportowych, komunikacyjnych, pocztowych i komunalnych , ,40 100,0 Pozostałe koszty , ,48 98,4 Pozostałe koszty operacyjne 5 500, ,19 99,7 Wynajem kopii filmowych, organizacja imprez, kursy i koła zainteresowań , ,96 106,1 Podatki i opłaty , ,41 100,0 Podróże służbowe 7 700, ,35 99,4 Usługi bankowe 4 200, ,43 99,2 4 : 3

36 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 36 Poz L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. % wykonania Ubezpieczenia , ,98 100,0 Świadczenia na rzecz pracowników , ,08 99,8 Odpisy na ZFŚS , ,53 100,0 Amortyzacja , ,78 100,0 3. Wynik finansowy na dzień r. 0, ,51 4. Stan należności na dzień r ,07 w tym wymagalnych ,33 5. Stan zobowiązań na dzień r ,08 w tym wymagalnych 0,00 6. Stan środków pieniężnych na dzień r ,24 7. Stan środków pieniężnych na dzień r ,17 4 : 3 L.p. INFORMACJA o wydatkach inwestycyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury Centrum w 2013r. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r % wykonania 1. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych , ,82 100,0 Środki własne , ,82 100,0 2. Wydatki inwestycyjne 3 500, ,00 100,0 Zakup zestawu komputerowego ALIANS OPTIMA 3 500, ,00 100,0 Zakup nagłośnieniowo - odsłuchowy dla Fili w Kromołowie , ,82 100,0 Szafa pancerna 4 900, ,00 100,0 4 : 3

37 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 37 Poz Załącznik nr 8 do sprawozdania Prezydenta Miasta Zawiercia z wykonania budżetu miasta za 2013 r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2013r. L.p % wykonania 4 : 3 1. Przychody ogółem , ,41 99,9 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercie , ,00 100,0 w tym: Wyszczególnienie dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst (Starostwo Powiatowe w Zawierciu) Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r , ,00 100,0 Dotacja z fundacji ORANGE , ,45 100,0 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek , ,00 100,0 Przychody własne , ,51 98,4 Zwrot nadpłaconych składek z Funduszu Pracy , ,53 100,0 Refundacja PUP 9 445, ,92 99,2 2. Koszty ogółem , ,30 100,1 Koszty zadań realizowanych w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej , ,30 100,1 Wynagrodzenia , ,25 100,2 Wynagrodzenia bezosobowe , ,65 97,4 Pochodne od wynagrodzeń , ,49 100,0 Zakup książek , ,21 100,8 Zakup materiałów, czasopism i wyposażenia , ,51 94,6 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne , ,28 100,8 Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody , ,50 102,9 Remonty 8 670, ,02 98,6 Zakup usług pozostałych , ,63 102,2 Podatki, wieczyste użytkowanie 8 535, ,00 100,0 Podróże służbowe 1 700, ,08 98,5 Ubezpieczenia majątkowe 8 064, ,00 71,6 Odpisy na ZFŚS , ,79 102,6 Świadczenia na rzecz pracowników , ,19 97,9 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 101,2

38 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 38 Poz L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. % wykonania 4 : Promocja MBP 2 000, ,32 103,4 Amortyzacja , ,38 100,5 Koszty zadań realizowanych w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej , ,00 100,0 Wynagrodzenia , ,16 100,0 Pochodne od wynagrodzeń 7 643, ,17 99,8 Koszty rzeczowe i eksploatacyjne 1 318, ,77 93,8 Odpisy na ZFŚS 1 093, ,93 100,0 Promocja PBP 500,00 600,00 120,0 Świadczenia na recz pracowników 711,97 711,97 100,0 3. Wynik finansowy na dzień r. 0, ,89 4. Stan należności na dzień r. 16,87 w tym wymagalnych 0,00 5. Stan zobowiązań na dzień r ,87 w tym wymagalnych 0,00 6. Stan środków pieniężnych na dzień r ,89 7. Stan środków pieniężnych na dzień r ,23 L.p. SPRAWOZDANIE o wydatkach inwestycyjnych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2013r. Wyszczególnienie % wykonania 1. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych , ,16 99,8 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reralizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 : , ,16 99,8 2. Wydatki inwestycyjne , ,16 99,8 Modernizacja kanalizacji deszczowej wokół budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu przy ul. Szymańskiego 2 Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r , ,16 99,8

39 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 39 Poz SPIS TREŚCI : I II III IV V VI VII VIII Dane ogólne o wykonaniu budżetu... 2 Dochody budżetu miasta Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki budżetu miasta Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Informacja o długu publicznym 107 Samorządowe zakłady budżetowe Zakład Komunikacji Miejskiej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Działalność w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym Działalność usługowa w zakresie cmentarza komunalnego Instytucje kultury Miejski Ośrodek Kultury Centrum Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Podsumowanie. 119 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : 1. Sprawozdanie zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2013r. 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2013r. 2.A Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych za 2013r. 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2013r. 4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2013r. 5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2013r. 6. Sprawozdanie z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych za 2013r. 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury Centrum za 2013r. 8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2013r.

40 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 40 Poz I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2013r. Lp. Nazwa Plan uchwały budżetowej na 2013r. Plan po zmianach na 2013r. Wykonanie za 2013r. 5:3 5: Dochody , , ,01 99,5 98,6 - bieżące , , ,34 109,1 100,2 dochody własne , , ,51 108,1 101,9 subwencje , , ,00 99,9 100,0 dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,86 106,0 97,7 dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa , , ,62 204,0 94,6 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej 4.000, , , ,0 100,0 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , , ,43 390,4 95,2 inne środki i dotacje , ,60-95,9 dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych , , ,32 83,8 78,7 ~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej , , ,57 83,2 77,9 - majątkowe , , ,67 45,1 80,5 dochody własne , , ,53 117,1 112,2 dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych , , ,91 25,4 75,9 ~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej , , ,59 25,8 76,8 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , , ,27 85,4 100,0 inne środki i dotacje , , ,96 76,6 61,1 2. Wydatki , , ,86 101,4 95,6 - bieżące , , ,07 102,1 96,1 - majątkowe , , ,79 99,3 93,9

41 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 41 Poz Wynik finansowy (1-2) , , , Przychody , , ,62 133,1 132,6 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych , , ,00 100,0 100,0 w tym na pokrycie deficytu: , , ,17 160,5 88,7 - wolne środki , , ,94 347,0 229,9 w tym na pokrycie deficytu: , pożyczki , , ,68 54,8 99,7 w tym na pokrycie deficytu: , , ,68 54,8 99,7 5. Rozchody , , ,39 17,4 100,0 - spłata pożyczek , , ,39 17,4 100,0 ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA W TOKU JEGO REALIZACJI W trakcie realizacji, budżet miasta został zwiększony o kwotę per saldo ,13 zł, z tego : - na zadania związane z realizacją zadań zleconych, na zadania własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania realizowane w drodze porozumień i umów kwota ,35 zł, - na zadania własne kwota /-/ ,61 zł, - na sfinansowanie rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek kwota /-/ ,61 zł. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyznano środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych województwa śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , ,66 zmniejszono środki w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013 na zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych /-/ 5.994,00 przyznano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego 300,00

42 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 42 Poz przyznano środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 100,- zł ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r ,00 przyznano środki na realizację zadań związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony 107,00 przyznano środki na wydatki rzeczowe oprawę ksiąg dla Urzędu Stanu Cywilnego 600,00 zwiększono środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej zwiększono środki na sfinansowanie realizacji zadania: prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zwiększono środki na realizacje świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.) zwiększono środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2.108, , , ,00 2. zwiększono środki na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 18 ust 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zwiększono środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej przyznano środki na realizacje zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyznano środki na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich w ramach programu rządowego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce przyznano środki od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na wykonanie remontu elewacji zachodniej budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu przy ul. Szymańskiego 1.511, , , , ,00 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,50 przyznano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty ,00 przyznano środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 przyznano środki na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat ,00 przyznano środki na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 Asystent rodziny wprowadzone zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,50 zwiększono środki na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - wypłatę zasiłków okresowych ,00

43 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 43 Poz zwiększono środki na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - wypłatę zasiłków stałych ,00 zwiększono środki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 zwiększono środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej , , zwiększono środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 przyznano środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. Wyprawka szkolna ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin Ogrodzieniec, Poręba, Włodowice i Siewierz, w związku z podpisanymi aneksami do zawartych porozumień komunalnych , ,00 środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami gmin Ogrodzieniec, Poręba, Łazy, Włodowice, Pilica, Dąbrowa Górnicza i Kroczyce, a uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie Gminy Zawiercie ,19 6. zwiększono środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na wykonanie zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń stanowiących akty wykonawcze do tej ustawy w zakresie dotyczącym jednostki ewidencyjnej Zawiercie zgodnie z podpisanym aneksem do zawartego porozumienia w sprawie przekazania zadań i kompetencji Starosty w zakresie geodezji i kartografii środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania związane z obroną cywilną z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu zgodnie z podpisanym aneksem do zawartego porozumienia w sprawie przekazania zadań i kompetencji Starosty w zakresie geodezji i kartografii na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania GEO- INFO V 1.452, ,00 /-/ 1.452,73 /-/ 1.452,73 7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 8. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kosztów realizacji inwestycji środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, bieżnia) Gimnazjum Nr , ,00

44 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 44 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /-/ ,65 środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: /-/ 809,72 > Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie 1.342,78 > To jest Twoja decyzja 1.095,00 > Lepsza droga do przyszłości działania na rzecz zawierciańskich Romów /-/ 3.247,50 środki z budżetu Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: ,79 > Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie ,29 > To jest Twoja decyzja 6.205,00 > Lepsza droga do przyszłości działania na rzecz zawierciańskich Romów /-/ ,50 środki z budżetu Unii Europejskiej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS ,90 > środki na realizację projektu COMENIUS w Zespole Szkół Gimnazjum Nr 6 i Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: Świat mitów i tajemnic ,90 środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich : /-/ ,00 > Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej przesunięcie niewykorzystanych środków z 2012r ,00 > Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie przesunięcie realizacji zadania na 2014r. /-/ ,00 środki z budżetu Unii Europejskiej Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata /-/ ,62 > Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej przesunięcie terminu płatności na 2014r ,93 > Projekt Uczenie się przez całe życie COMENIUS realizowany w Szkole Podstawowej Nr 9 - przesunięcie niewykorzystanych środków z 2012r ,00 > zabezpieczono środki na realizację projektu COMENIUS Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół w Gimnazjum Nr 1 i 2 - przesunięcie niewykorzystanych środków z 2012r. > Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie przesunięcie realizacji zadania na 2014r. /-/ ,72 > Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie strefy Aktywności Gospodarczej Obszar A w Zawierciu przesunięcie realizacji zadania na 2014r ,00 /-/ ,92 > Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej Obszar B w Zawierciu przesunięcie realizacji zadania na 2014r. /-/ ,58 > Budowa i wyposażenie Parku Przemysłowo Technologicznego w Zawierciu przesunięcie realizacji zadania na 2014r. /-/ ,45 > zmniejszono wydatki zaplanowane na koszty operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oszczędności po przetargu /-/ ,88 środki z budżetu Unii Europejskiej Fundusz Spójności /-/ , > Gospodarka ściekowa Zawiercia przesunięcie terminu płatności końcowej projektu na 2014r. /-/ ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00

45 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 45 Poz środki z WFOŚiGW ,00 > dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013 (tzw. zielone szkoły) ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem środków finansowych na zakres przewidziany do realizacji w 2013r., środki przeznaczono na: , ,00 > dofinansowano zadanie pn. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej ,00 środki z WFOŚIGW w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu i Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu > zmniejszono środki na dofinansowanie realizacji zadań pn. Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu i Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu środki z NFOŚIGW w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła /-/ ,00 /-/92.964,00 /-/ ,00 > zmniejszono środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła /-/ , Ponadplanowe wykonanie dochodów własnych ,76 zwrot dotacji wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej w zakładzie budżetowym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,21 > zabezpieczono środki na dofinansowanie zadnia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu > zabezpieczono środki na dofinansowanie zadnia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu , ,22 > wprowadzono do planu inwestycyjnego zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 45 w Zawierciu ,00 > wprowadzono do planu inwestycyjnego zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 5 w Zawierciu II etap ,00 > wprowadzono do planu inwestycyjnego zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 7 w Zawierciu II etap 7.001,60 zwrot dotacji wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej w zakładzie budżetowym Zakład Komunikacji Miejskiej ,00 > zabezpieczono środki na częściowe sfinansowanie zadnia inwestycyjnego pn.: Wykonanie pomieszczenia socjalnego dla kierowców na placu przy Dworcu PKP ,00 > zwiększono środki na wypłaty diet dla przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów 8.400,00 wpływy z opłaty za zajecie pasa drogowego ,00 > zabezpieczono środki na uiszczenie opłaty za zajecie pasa drogowego w obszarze dróg powiatowych oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej przy realizacji projektu Budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia ,00 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00

46 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 46 Poz > zabezpieczono środki na realizację zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,00 wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie 1.703,81 > zabezpieczono środki dla kół łowieckich na dokarmianie zwierzyny leśnej 1.703,81 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 > zabezpieczono środki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na własność przez Skarb Państwa niezbędne do realizacji inwestycji drogowej pn.: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej skrzyżowanie z drogą krajową nr 78, rondo przy ul. Wojska Polskiego ,00 wpływy z otrzymanej darowizny z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 1.200,00 > zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr ,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych ,00 > zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Reymonta ,00 > zwiększono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych ,00 wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ,00 > zwiększono środki na zakup żywności w stołówkach szkolnych ,00 wpływy z tytułu zwrotów kosztów za podatek od nieruchomości od najemców lokali w OSiR Zawiercie ,53 > zwiększono środki na pokrycie kosztów energii w Ośrodku Sportu i Rekreacji ,53 wpływy z różnych dochodów ,21 > zabezpieczono środki na wydatki remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy na ul. Krzywej 3 w Zawierciu 7.414,00 > zabezpieczono środki na zakup materiałów uszkodzonych w wyniku awarii sieci wodociągowej w Środowiskowym Domu Samopomocy na ul. Krzywej 3 w Zawierciu 1.437,00 > zwiększono środki na zakup wyposażenia dla Przedszkoli Nr 2, 3 i 4, Szkół Podstawowych Nr 5, 9, Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa Nr 13 Gimnazjum Nr 6 oraz Gimnazjum Nr 1 i ,00 > zabezpieczono środki na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.446,00 > zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na roboty publiczne ,21 > zabezpieczono środki na pokrycie kosztów energii w Ośrodku Sportu i Rekreacji , Przychody z tytułu zaangażowania wolnych środków ,57 zwiększono plan wydatków projektu pn.: Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa realizowanego w Zespole Szkół Gimnazjum Nr 6 i Szkoła Podstawowa Nr ,60 zabezpieczono środki na wypłatę prowizji dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za sprzedaż działek położonych przy ul. Cerefisko ,00 zabezpieczono środki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na własność przez Skarb Państwa niezbędne do realizacji inwestycji drogowej pn.: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej skrzyżowanie z drogą krajową nr 78, rondo przy ul. Wojska Polskiego ,70

47 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 47 Poz zabezpieczono środki na częściowe sfinansowanie zadnia inwestycyjnego pn.: Wykonanie pomieszczenia socjalnego dla kierowców na placu przy Dworcu PKP ,00 dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej ,17 zabezpieczono środki na wypłatę kaucji mieszkaniowych ,00 zabezpieczono środki na zwrot kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Zawiercie, a uczęszczające do niepublicznych jednostek oświatowych w Gminie Kroczyce, Gminie Siewierz i Mieście Dąbrowa Górnicza zabezpieczono środki na sporządzenie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zawiercie ,00 częściowo dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ul. Reymonta ,00 częściowo dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 7 w Zawierciu II etap 4.418,40 częściowo zabezpieczono środki na wykonanie remontu elewacji zachodniej budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu ,00 zmniejszono plan w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego /-/ ,00 zmniejszono środki zaplanowane na wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki, działań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez krajobrazowo - turystycznych w związku z wystąpieniem w tym zakresie oszczędności zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu 8.412,48 /-/ ,00 /-/ 2.979,50 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie /-/ ,28 zmniejszono częściowo środki zaplanowane w Straży Miejskiej na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i szkolenia pracowników w związku z wystąpieniem w tym zakresie oszczędności zmniejszono częściowo środki zaplanowane na krzewienie postaw ekologicznych oraz uświadamianie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska w związku z wystąpieniem w tym zakresie oszczędności /-/ 1.200,00 /-/ 876, Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /-/ ,90 dokonano zmniejszenia kwoty pożyczki ze środków WFOŚiGW na realizację programu pn.: Program Ograniczenie Niskiej Emisji dla gminy Zawiercie /-/ ,32 > zmniejszono plan wydatków zaplanowanych na dofinansowanie dla mieszkańców gminy środków na zakup niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Zawiercie dokonano zmniejszenia kwoty pożyczki ze środków WFOŚiGW na realizację zadań pn.: Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu i Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu > zmniejszono plan dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu /-/ ,32 /-/ ,58 /-/ ,46

48 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 48 Poz > zmniejszono plan dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizację budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu dokonano zmniejszenia kwoty pożyczki ze środków NFOŚiGW na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła /-/ ,12 /-/ ,00 > zmniejszono plan dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła /-/ 469,019, Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /-/ ,61 zmniejszono plan spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zawiercie 2011 rok w związku z jej częściowym umorzeniem > dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie budowa sięgaczy kanału sanitarnego wraz z chodnikiem i odwodnieniem w ul. Siewierskiej w Zawierciu /-/ , ,61 Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu 758 Różne rozliczenia, rozdział Rezerwy ogólne i celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w łącznej wysokości ,82 zł na pokrycie następujących wydatków: REZERWA OGÓLNA DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 600 Transport i łączność ,00 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa , Gospodarka mieszkaniowa ,00 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu , Administracja publiczna ,00 zabezpieczenie środków na realizację zadań wyborczych i pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą administracyjną referendum ,00 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miejskiego 4.500,00 zabezpieczenie środków na realizację zadania pn.: Opracowanie Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata , Obrona narodowa 658,32 zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów świadczenia pieniężnego wypłacanego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe 658, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00

49 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 49 Poz zabezpieczenie środków na zakup kalendarzy, opon oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych w jednostkach OSP ,00 zabezpieczenie środków na wypłacenie nagrody za pomoc w ujęciu osób, które wyrzuciły beczki do lasu ze szkodliwymi odpadami 1.500, Pomoc społeczna 4.120,00 zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów komorniczych bezskutecznej egzekucji z funduszu alimentacyjnego 4.120, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.952,00 zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów opracowania dokumentów dotyczących, Strategii rozwoju transportu miejskiego w subregionie centralnym i Programu działań dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych realizowanych w subregionie centralnym 2.952, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zabezpieczenie środków na zawarcie umów o dzieło z pięcioma artystami rzeźbiarzami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w celu realizacji pleneru rzeźbiarskiego pod przewodnim hasłem Pamięć ,00 zabezpieczenie środków na sfinansowanie przeprowadzenia cyklu 10 seminariów w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Zawierciu ,00 zabezpieczenie środków na dofinansowanie realizacji II edycji Zawierciańskiej Sceny Młodych 2.500,00 zabezpieczenie środków na realizację bieżących zadań z zakresu kultury 5.000,00 zabezpieczenie środków na renowację mebli do tworzonej Galerii Muzealnej 5.000,00 REZERWA CELOWA DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,50 pokrycie kosztów w związku z prowadzonymi działaniami podczas akcji ratowniczo gaśniczej w budynku na ul. Siennej 7 oraz pokrycie kosztów związanych z oceną stanu technicznego budynku po pożarze ,50 pokrycie kosztów usunięcia odpadów niewiadomego pochodzenia ,00 pokrycie kosztów wykonania kompleksowej ekspertyzy stanu technicznego budynku wraz z opracowaniem projektowym w związku z pożarem budynku przy ul. Niedziałkowskiego ,00 W ramach upoważnienia Rady Miejskiej dokonano przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale budżetu miasta na kwotę ,03 zł.

50 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 50 Poz ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3. W trakcie realizacji, budżet miasta został zwiększony o kwotę per saldo ,22 zł, z tego : - na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków bieżących kwota ,07 zł, - na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków majątkowych kwota ,15 zł. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,10 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej ,10 > dofinansowano zadanie inwestycyjne w związku z niewykorzystaniem środków w 2012r. ze względu na ogłoszenie przez wykonawcę, lidera konsorcjum - firmę INPROREM Sp. z o.o. wniosku o upadłość i wstrzymaniem prac ,10 > zmniejszono środki w związku z przesunięciem terminu na 2014r. wykupu terenów niezbędnych do realizacji zadania /-/ , ADMINISTRACJA PUBLICZNA /-/ , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /-/ ,00 budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia ,00 > zabezpieczono w budżecie środki na uiszczenie opłaty za zajecie pasa drogowego w obszarze dróg gminnych oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej przy realizacji projektu ,00 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie /-/ ,00 > zmniejszono środki w związku z przesunięciem terminu płatności z tytułu wykonanych robót na 2014r. /-/ , Pozostała działalność 7.300,00 To jest Twoja decyzja 7.300,00 > wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu.: To jest Twoja decyzja którego Urząd Miejski jest partnerem, a liderem Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu 7.300, OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa ,00 > zwiększono plan wydatków w związku z niewykorzystaniem w 2012r. środków w projekcie realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr ,00 > wprowadzono środki na realizację nowego projektu pn.: Podróż do magicznego świata realizowanego w Szkole Podstawowej Nr ,00

51 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 51 Poz Gimnazja ,00 uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa 2.325,00 > zwiększono plan wydatków w związku z niewykorzystaniem w 2012r. środków w projektach realizowanych w Gimnazjach Nr 1, ,00 uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa ,00 > wprowadzono do budżetu środki na Partnerski Projekt Szkół pn.: Świat mitów i tajemnic realizowany przez Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 i Szkołę Podstawową nr POMOC SPOŁECZNA , , Pozostała działalność ,07 promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie ,07 > zwiększono plan wydatków w związku z realizacją nowego zadania związanego z organizacją staży dla mieszkańców ,07 lepsza droga do przyszłości działania na rzecz zawierciańskich Romów /-/ ,00 > zmniejszono środki w związku z przesunięciem terminu realizacji części wydatków projektu na 2014r. /-/ , GOSPODRAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA /-/ , Pozostała działalność /-/ ,95 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar A w Zawierciu /-/ ,92 > zmniejszono środki w związku z przesunięciem terminu realizacji i płatności na 2014r. /-/ ,92 przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej Obszar B w Zawierciu /-/ ,58 > zmniejszono środki w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2014r. /-/ ,58 budowa i wyposażenie Parku Przemysłowo Technologicznego w Zawierciu /-/ ,45 > zmniejszono środki w związku z przesunięciem terminu płatności na 2014r. /-/ ,45 II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Dochody budżetu miasta zrealizowano w 2013r. w wysokości ,01 zł, co stanowi 98,6% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości ,04 tj. 101,8% planu rocznego.

52 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 52 Poz STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2013 ROKU DOCHODY BIEŻĄCE TREŚĆ PLAN WYKONANIE % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,05 101,5% DOCHODY WŁASNE 1.703, ,39 179,1% > wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, który wpływa do gminy zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawa łowieckiego (Dz. U. z 2005r. Nr 127 poz.1066) 1.703, ,39 179,1%

53 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 53 Poz DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , ,66 100,0% > pozostała działalność środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , ,66 100,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,16 105,9% DOCHODY WŁASNE , ,10 179,6% > opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych > rozliczenie z zakładem budżetowym > wpływy nie objęte planem wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Zawiercie, tj. za każdorazowe zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym , ,34 121,4% zwrot dotacji z Zakładu Komunikacji Miejskiej wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej za 2012r , ,12 140,1% kara umowna za nieterminowe wykonanie robót ,64 - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO > lokalny transport zbiorowy środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba, Włodowice, Siewierz i Ogrodzieniec w związku z podpisanymi aneksami do zawartych porozumień komunalnych , ,06 101,8% , ,06 101,8% 630 TURYSTYKA - 39,60 - DOCHODY WŁASNE - 39,60 - > wpływy nie objęte planem pozostałe odsetki - 39, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,21 107,1% DOCHODY WŁASNE , ,21 107,1% > wpływy z mienia gminy > rozliczenie z zakładem budżetowym > wpływy nie objęte planem dochody z opłat rocznych od osób fizycznych, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych przedsiębiorstw i zakładów tj. wpływy od użytkowników i wieczystych użytkowników dochody z dzierżawy i reklam wpływy pochodzą z tytułu dzierżawy terenów pod garażami i kioskami handlowymi oraz terenów na cele uprawy warzyw (844 umów dzierżawy), z tytułu uiszczenia opłat za ekspozycje reklam na terenach będących własnością Gminy , , , ,53 102,6% zwrot dotacji z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej za 2012r , ,21 100,0% wpływy z różnych opłat odsetki od dzierżawy i od zakupu lokali 9.120,14 zwrot za centralne ogrzewanie 1.897,30 spłata hipoteki 164,87 odkupienie dokumentacji na przyłącze energetyczne Tauron , ,47 -

54 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 54 Poz odsetki z tytułu zmiany wieczystego użytkowania oraz przekształcenia z dzierżawy we własność ,76 zwrot kosztów upomnień od przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości we własność 26, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,62 101,6% DOCHODY WŁASNE ,62 - kara umowna za nieterminowe wykonanie operatu szacunkowego 4.408,06 > wpływy nie objęte pozostałe odsetki 72,96 planem zwrot kosztów upomnień dotyczących nieterminowej realizacji usług geodezyjnych 149,60 DOTACJE NA ZADNIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Zawierciu na realizację zadań wynikających z ustawy prawo > ośrodki dokumentacji geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń stanowiących akty wykonawcze do tej ustawy w zakresie geodezyjnej i dotyczącym jednostki ewidencyjnej Zawiercie, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przekazania kartograficznej zadań i kompetencji Starosty w zakresie geodezji i kartografii DOTACJE NA ZADNIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ środki przeznaczone na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie > cmentarze Gminy Zawiercie , , ,00 100,0% , ,00 100,0% 4.000, ,00 100,0% 4.000, ,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,83 92,1% DOCHODY WŁASNE , ,06 87,5% > dochody własne Urzędu Miasta > wpływy nie objęte planem dochody z czynszów za wynajem lokali w budynku UM 6.490,71 refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na roboty publiczne ,71 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) 344, , ,42 42,2% kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji 1.890, ,64 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania pdof 1.763,00 odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku ,60 zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników urzędu 1.182,37 sprzedaż złomu 4.000,30 pozostałe dochody 6.809,16 zwrot środków za opracowanie studium wykonalności dla projektu Kryształowy Szlak w związku z podpisanym porozumieniem z Hutą Szkła Zawiercie na partycypowanie w kosztach 900,00 DOTACJE NA ZADNIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , ,00 100,0% > Urzędy wojewódzkie środki na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności , ,00 100,0% DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH , ,77 90,8%

55 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 55 Poz > promocja jednostek samorządu terytorialnego > pozostała działalność 751 środki z RPO WŚL na lata na realizację projektu pn.: Promocja terenów inwestycyjnych w Gminie Zawiercie rozliczenie końcowe projektu środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. To jest Twoja decyzja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3.570,00 środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. To jest Twoja decyzja 450,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,77 91,1% 7.300, ,00 55,1% 9.205, ,84 99,6% DOTACJE NA ZADNIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 9.205, ,84 99,6% > urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 9.205, ,84 99,6% 752 OBRONA NARODOWA 300,00 958,32 319,4% DOCHODY WŁASNE - 658,32 - > wpływy nie objęte planem zwrot za świadczenie pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe - 658,32 - DOTACJE NA ZADNIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 300,00 300,0 100,0% > pozostałe wydatki obronne środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 300,00 300,0 100,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,28 59,4% DOCHODY WŁASNE , ,28 58,5% > dochody Straży Miejskiej dochody z kar, grzywien oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską , ,28 57,6% > wpływy nie objęte planem kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - 675,00 - DOTACJE NA ZADNIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.900, ,00 100,0% > obrona cywilna 756 środki na realizację zadań związanych z obroną cywilną miasta Zawiercia konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.900, ,00 100,0% , ,05 104,0% DOCHODY WŁASNE , ,05 104,0%

56 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 56 Poz > udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych > udziały w podatku dochodowym od osób prawnych > podatek od nieruchomości od osób prawnych > podatek od nieruchomości od osób fizycznych > podatek rolny od osób prawnych > podatek rolny od osób fizycznych > podatek leśny > podatek od środków transportowych od osób prawnych podatek od środków transportowych od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosiła w 2013r. 37,42% plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest dla każdej z gmin przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje także gminom comiesięczne dochody z tego tytułu zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosiła w 2013r. 6,71% wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowywanych dochodów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień r. wynoszą ,- zł > zaległości w kwocie ,- zł dotyczą 7 zakładów w upadłości > zaległości w kwocie ,- zł dotyczą 1 zakładu w likwidacji > zaległości w kwocie ,- zł dotyczą 36 zakładów funkcjonujących na terenie gminy > w celu odzyskania należności : - zaległości w kwocie ,- zł zgłoszono do sądu, - zaległości w kwocie ,- zł przeniesiono odpowiedzialność na osoby trzecie, - zaległości w kwocie ,- zł objęto hipoteką zabezpieczono poprzez wpis do zastawów skarbowych zaległości 2 podmiotów na kwotę ,- zł umorzono na wniosek zaległości 4 podmiotów na kwotę ,- zł wystawiono 115 upomnień na kwotę ,- zł dla 36 zakładów rozłożono na raty zaległości 2 podmiotów na kwotę ,- zł wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę ,- zł dla 8 zakładów w trakcie realizacji są 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę ,- zł wykonanie na wyższym poziomie wynika z bieżących działań kontrolnych oraz przekwalifikowania gruntów z użytków rolnych na tereny budowlane na podstawie zmian geodezyjnych otrzymywanych z Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , ,00 96,4% , ,14 133,7% , ,71 112,2% , ,06 105,2% wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości podmiotów gospodarczych objętych podatkiem rolnym , ,00 53,7% wykonanie na powyższym poziomie wynika z przekwalifikowania gruntów rolnych na podstawie zmian geodezyjnych otrzymanych z Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z klas III i IV na grunty klasy B oraz w związku z wyższą niż planowano średnią ceną skupu żyta wg której obliczany jest podatek wpływy z podatku leśnego od nadleśnictw; wykonanie na powyższym poziomie wynika z większej ilości wniosków do opodatkowania podatkiem leśnym wykonanie na wyższym poziomie jest wynikiem bieżących działań kontrolnych przeprowadzanych w oparciu o bazę danych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz wzrostem ilości pojazdów objętych tym podatkiem wykonanie na wyższym poziomie jest wynikiem bieżących działań kontrolnych przeprowadzanych w oparciu o bazę danych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz wzrostem ilości pojazdów objętych tym podatkiem wykonanie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na powyższym poziomie wynika z braku wpłat dokonywanych przez podatników z powodu zawieszenia działalności, odpisu składki zdrowotnej za poprzedni rok, zmiany stanu zatrudnienia , ,40 149,4% 1.600, ,00 364,0% , ,00 113,8% , ,33 117,3% , ,78 82,7%

57 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 57 Poz podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat > wpływy nie objęte planem wykonanie podatku na wyższym poziomie wynika z większej ilości zadeklarowanych wpłat przez podatników bądź wymierzonych przez tutejszy organ skarbowy zobowiązań do zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami opłatę od posiadania psów uiszcza się do końca marca danego roku oraz po wejściu w posiadanie psa; wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości osób podlegających opłacie od posiadania psa wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z większej niż planowano ilości spraw wymagających uiszczenia tejże opłaty , ,54 181,6% , ,52 83,1% , ,22 106,3% wykonanie na wyższym poziomie wynika z ilości podmiotów podlegających opłacie targowej , ,25 136,6% wykonanie na wyższym poziomie wynika z osiągnięcia w 2012r. przez część przedsiębiorców wyższych wartości sprzedaży napojów alkoholowych, co skutkuje koniecznością wniesienia wyższych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013r. wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu oraz ze zmiany sposobu opłacania ustanowionych hipotek; poprzednio podatek wynosił 0,1% wartości hipoteki natomiast w 2013r. podatek był płacony w stałej kwocie 19,- zł wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu oraz ze zmiany sposobu opłacania ustanowionych hipotek; poprzednio podatek wynosił 0,1% wartości hipoteki natomiast w 2013r. podatek był płacony w stałej kwocie 19,- zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, tj.: - prowadzenie robót w pasach drogowych ,51 - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej - umieszczenie obiektów budowlanych oraz reklam - zajęcie pasa na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej wpływy z opłat adiacenckich dochód z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym ,44 jej podziałem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,37 dochody związane z jednorazową opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ,87 z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego , ,10 101,7% , ,00 77,7% , ,02 116,4% , ,19 91,6% odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,28 133,2% wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.034,10 pozostałe odsetki 2.261,31 kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 259,20 wpływy z różnych opłat ,55 wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.815,00 wpływy z ekspozycji reklam na budynkach ZGM 912,54 zwrot kosztów upomnienia dotyczącego wzrostu wartości nieruchomości 26, ,51 -

58 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 58 Poz zwrot kosztów upomnienia za zajęcia pasa drogowego 457,61 zwrot kosztów upomnienia za opłatę adiacencką 8, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,37 99,1% DOCHODY WŁASNE , ,37 56,7% > pozostałe odsetki dochody pochodzą z oprocentowania środków znajdujących się na rachunku podstawowym Gminy lokowanych na lokacie Over Night , ,37 56,7% SUBWENCJE , ,00 100,0% część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin część oświatowa subwencji ogólnej na 2013r. naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 wysokość określona przez Ministra Finansów według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0% , ,00 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,32 95,7% DOCHODY WŁASNE , ,86 99,4% szkoły podstawowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych > przedszkola gimnazja zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół > stołówki szkolne i przedszkolne > wpływy nie objęte dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz z czynszów za lokale mieszkalne znajdujących się w placówkach szkolnych, odszkodowań z tytułu strat w ubezpieczonym majątku, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowań z tytułu strat w ubezpieczonym majątku opłata za pobyt dzieci ponad podstawę programową odszkodowań z tytułu strat w ubezpieczonym majątku wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz za lokale mieszkalne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za duplikaty świadectw oraz odszkodowań z tytułu strat w ubezpieczonym majątku wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot wynagrodzenia pracownika prowadzącego wspólną obsługę PKZP, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników odpłatność za wyżywienie uczniów szkołach ,09 posiłki w przedszkolach , , ,02 113,0% , ,50 64,4% , ,49 78,3% , ,56 91,4% , ,40 153,4% , ,09 104,2% za wynajem powierzchni reklamowej i pomieszczeń ,80 - planem DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 9.100, ,00 100,0%

59 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 59 Poz > pozostała działalność środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczone na zakup podręczników, artykułów szkolnych oraz plecaków dla uczniów romskich w ramach programu rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA > przedszkola i oddziały przedszkolne 9.100, ,00 100,0% , ,09 98,0% środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego , ,09 98,0% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO > przedszkola środki otrzymane jako zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zawiercie, a będące mieszkańcem gmin: > Gmina Ogrodzieniec 8.291,14 > Gmina Łazy ,18 > Gmina Włodowice ,15 > Gmina Poręba 4.322,16 > Gmina Myszków 1.974,52 > Gmina Dąbrowa Górnicza 1.974,52 > Gmina Pilica 1.480,89 > Gmina Kroczyce 1.620, , ,37 43,4% , ,37 43,4% INNE ŚRODKI I DOTACJE , ,00 98,2% > szkoły podstawowe środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013 (tzw. zielone szkoły) , ,00 98,2% DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH , ,00 76,4% > szkoły podstawowe środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Programu Comenius Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Świat mitów i tajemnic środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Programu Comenius Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Podróż do magicznego świata środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Programu Comenius Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Człowiek zostawia dziedzictwo kulturowe, natura zostawia dziedzictwo geologiczne , , , , ,00 76,4% 851 OCHRONA ZDROWIA , ,10 124,0% DOCHODY WŁASNE 8.000, ,10 134,9% dochody Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny > wpływy nie objęte planem dochody z opłat za pobyt w hostelu oraz z najmu lokali 8.000, ,73 117,3% zwrot za rozmowy telefoniczne 169,65 pozostałe odsetki 0,46 zwrot dotacji dokonany przez Zawierciańskie Towarzystwo Trzeźwościowe Przystań 1.238, ,37 -

60 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 60 Poz DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.640, ,00 100,0% > pozostała działalność środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 3.640, ,00 100,0% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,19 96,1% DOCHODY WŁASNE , ,74 120,6% > dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej > wpływy nie objęte planem dochody ze sprzedaży posiłków dla podopiecznych ,08 zwrot od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,18 zwrot nienależnych zasiłków z lat poprzednich 8.247,01 wpływy z opłat za opiekę nad chorymi w domach ,42 odzyskane od dłużników zaliczki alimentacyjne 6.233,74 wpływy za udostępnianie miejsca pod reklamy ,00 dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami 559,47 odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku 8.851,88 odpłatność za pobyt świadczeniobiorców w domach pomocy społecznej ,30 refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne ,20 kary umowne za nieterminowe dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu oraz nieterminowe wykonanie umowy o przeprowadzenie kursów szkoleniowych 2.926,49 wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych 1.337,12 zwrot kosztów trwałego zarządu budynku 79,02 zwrot składki za ubezpieczenie zdrowotne za rok ,61 zwrot nienależnych dodatków mieszkaniowych z lat poprzednich 1.514,63 pozostałe odsetki 6.968,95 zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników 3.015, , ,28 116,5% ,46 - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , ,61 97,6% > ośrodki wsparcia > świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego środki na finansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka , ,88 98,4% , ,42 97,6%

61 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 61 Poz > składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze > ośrodki pomocy społecznej > pozostała działalność środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku , ,40 95,6% środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS , ,36 91,9% środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, któremu Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce remonty lokali romskich oraz wyjazdy do miejsc związanych ,23 z martyrologią Romów środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających ,00 świadczenie pielęgnacyjne DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA środki na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy > wspieranie rodziny zastępczej na rok 2013 Asystent rodziny wprowadzone zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej > składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku 2.311, ,32 98,4% , ,23 100,0% , ,69 97,9% , ,50 100,0% , ,00 100,0% środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , ,19 95,8%

62 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 62 Poz > zasiłki stałe środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z budżetu państwa , ,00 100,0% > ośrodki pomocy społecznej > pozostała działalność środki na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS , ,00 100,0% środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania , ,00 100,0% INNE ŚRODKI I DOTACJE , ,60 94,4% > pozostała działalność środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych , ,60 94,4% DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH , ,55 73,2% > pozostała działalność środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. Integracja poprzez edukację i aktywizację społeczno-zawodową grupy zawierciańskich Romów środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Lepsza droga do przyszłości działania na rzecz zawierciańskich Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. Lepsza droga do przyszłości działania na rzecz zawierciańskich Romów , , , , , ,55 73,2% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,53 89,2% DOCHODY WŁASNE , ,00 82,4% > dochody Żłobka Miejskiego > wpływy nie objęte planem odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w Żłobku , ,00 82,8% wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych - 73,00 - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , ,53 98,7% środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej > pozostała działalność w Polsce zatrudnienie lidera grupy Romów DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,53 98,7% , ,00 100,0% > żłobki środki na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat , ,00 100,0% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,15 70,0% DOCHODY WŁASNE ,00 - > wpływy nie objęte planem zwrot dotacji dokonany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej ,00 -

63 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 63 Poz DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 6.300, ,31 85,4% > świetlice szkolne środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - funkcjonowanie romskiej świetlicy romskiej oraz ubezpieczenie dzieci romskich od NNW DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA > pomoc materialna dla uczniów środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. Wyprawka szkolna , , , ,31 85,4% , ,84 69,7% , ,84 69,7% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,18 31,3% DOCHODY WŁASNE , ,18 31,3% > wpływy z różnych wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków , ,18 31,0% dochodów > wpływy nie objęte pozostałe odsetki 227, ,00 - planem zwrot dotacji dokonany przez Polski Związek Wędkarski 5.000, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,28 192,4% DOCHODY WŁASNE > wpływy nie objęte planem pozostałe odsetki 1,22 zwrot stypendium 600,00 zwrot dotacji dokonany przez Centrum Inicjatyw Lokalnych 101,15-702, ,37 - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 9.000, ,91 100,0% > pozostałe zadania w zakresie kultury środki na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce dofinansowanie działalności zespołu romskiego Ciercheń 9.000, ,91 100,0% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , ,00 100,0% > ochrona zabytków i opieka nad zabytkami środki od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na wykonanie remontu elewacji zachodniej budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu przy ul. Szymańskiego DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO > biblioteki środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej , ,00 100,0% , ,00 100,0% , ,00 100,0% 926 KULTURA FIZYCZNA , ,26 90,3% DOCHODY WŁASNE , ,26 90,3%

64 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 64 Poz > dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji > wpływy nie objęte planem dochody z dzierżawy lokali, terenów i garaży, wynajmu hal sportowych, kortów oraz wpływy z opłat startowych od drużyn i zawodników ,31 odpłatności za pobyt w hotelu, biletów na saunę, siłownię, basen, lodowisko i imprezy sportowe ,09 zwroty za media i podatek od nieruchomości od najemców lokali użytkowych ,14 wpływy ze sprzedaży artykułów w kiosku hotelowym 3.660,80 pozostałe odsetki 565,10 zwrot dotacji dokonany przez Klub Sportowy Warta Zawiercie 5.332, , ,34 89,5% ,92 - DOCHODY MAJĄTKOWE TREŚĆ PLAN WYKONANIE % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,30 100,1% DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH , ,30 100,1% > drogi publiczne gminne > lokalny transport zbiorowy środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO - 5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata płatność końcowa projektu , ,67 100,1% , ,63 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,85 82,2% DOCHODY WŁASNE , ,85 111,9% > dochody z mienia gminy wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w 2013r. sprzedano 94 lokali mieszkalnych i 8 działek wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dokonane w latach ubiegłych oraz 3 nowe decyzje o przekształceniu wieczystego użytkowania we własność , , , ,85 111,9% INNE ŚRODKI I DOTACJE , ,00 53,4% > zakłady gospodarki komunalnej dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c. o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c. o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu , , , ,00 100,0%

65 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 65 Poz > pozostała działalność środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu pn.: Program wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu pn.: Program wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu , , , ,00 52,9% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8.547, ,27 100,0% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO > ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania GEO-INFO V 8.547, ,27 100,0% 8.547, ,27 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,79 52,8% DOCHODY WŁASNE > dochody ze sprzedaży majątku ,68 - wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Passat ,68 - DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH , ,11 52,8% > urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. Wirtualne biuro obsługi inwestora w Zawierciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata płatność końcowa projektu środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. Budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata środki z budżetu państwa na zadanie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie , , , , , ,11 52,8% INNE ŚRODKI I DOTACJE , ,00 100,0% > urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła , ,00 100,0% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,96 78,0% INNE ŚRODKI I DOTACJE , ,96 78,0%

66 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 66 Poz > pozostała działalność środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II , ,96 78,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,50 11,2% DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH , ,50 11,2% > pozostała działalność środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar A w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , ,50 11,2% 926 KULTURA FIZYCZNA , ,00 100,0% INNE ŚRODKI I DOTACJE , ,00 100,0% > pozostała działalność środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, bieżnia) - Gimnazjum Nr , ,00 100,0% III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA Wydatki budżetu miasta, łącznie z wydatkami związanymi z realizacją zadań zleconych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów, wykonane zostały w 2013r. w wysokości ,86 zł, tj. 95,6% planu rocznego po zmianach, w tym: wydatki bieżące w wysokości ,07 zł, tj. 96,1% planu rocznego, z tego: ~ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wykonane zostały w wysokości ,98 zł, tj. 97,9% planu rocznego, ~ dotacje z budżetu miasta przekazano w wysokości ,30 zł, tj. 97,1% planu rocznego, wydatki majątkowe w wysokości ,79 tj. 93,9% planu rocznego.

67 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 67 Poz STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2013 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE TREŚĆ PLAN WYKONANIE % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,08 99,9% IZBY ROLNICZE 4.500, ,01 99,2% WYDATKI WŁASNE 4.500, ,01 99,2% wydatki jednostek budżetowych 4.500, ,01 99,2% wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 4.500, ,01 99,2% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,07 100,0% WYDATKI WŁASNE 1.703, ,41 99,7%

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Szemud z.. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 148 918,15 145 285,34 01095 Pozostała działalność 148 918,15 145 285,34 0750 dochody z najmu i dżierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo