Numer ewidencyjny 07/04/02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ewidencyjny 07/04/02"

Transkrypt

1 Raport analityczny Stalprodukt S.A. Warszawa, Numer ewidencyjny 07/04/02

2 x10 Stalprodukt S.A. Kurs akcji 1070 zł Range roczny 192, ,0 zł Kapitalizacja mln zł Free float mln zł Udział w WIG 1,80% Beta 0,69 Wol. śr. (1 m-c) szt WIG Stalprodukt vs. WIG June July August September October November December pkt STALPRODUKT Zaklad Przetworstwa Hutniczego (1,101.00, 1,101.00, 1,075.00, 1,100.00), WIG (57,952.36, 58,269.61, 57,780.33, 57,981.75) February March April Struktura akcjonariatu Mittal Steel Poland 33,77% Bogdan Celiński. 9,62% Stanisław Kurnik 6,70% Pozostali 49,91% Rekomendacja Trzymaj Wycena zł Poprzednie rekomendacje (12 m-cy) Data Rodzaj Kurs redukuj 789 zł kupuj 315 zł trzymaj 258 zł Wycena Akcje Stalproduktu zostały wycenione dwiema metodami: porównawczą i modelem zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wycenie modelem DCF przyznano wagę 4/5 wyceny końcowej, a wycenie metodą porównawczą 1/5 wyceny końcowej. Wartość 1 akcji w oparciu o wycenę porównawczą wyniosła 1 013,37 zł, a w oparciu o model DCF 1 148,36 zł. Średnia ważona z obu wycen dała cenę 1 121,36 zł. Akcje są obecnie notowane z premią do wyceny porównawczej, ale z niewielkim dyskontem do wyceny z modelu DCF. Rekomendujemy trzymanie akcji i określamy cenę docelową na zł. Streszczenie Skonsolidowane wyniki grupy Stalproduktu za czwarty kwartał były zgodne z naszymi oczekiwaniami dużo lepsze w ujęciu r/r, ale nieco gorsze w porównaniu z poprzednim kwartałem. W dalszym ciągu zdecydowanie najlepsze rezultaty osiąga segment blach rentowność była tu nawet nieco wyższa niż w trzecim kwartale. Po publikacji raportu finansowego za czwarty kwartał zarząd poinformował o rozpoczęciu drugiego etapu inwestycji w spółce. Ma on na celu zwiększenie potencjału produkcyjnego w zakresie blach transformatorowych (z 58 tys. do 100 tys. ton), zakup kolejnych linii profilowania oraz uruchomienie nowych składów handlowych. Inwestycje mają pochłonąć aż 450 mln zł (w ramach poprzedniego programu inwestycyjnego w latach zostało wydane 140 mln zł) i zakończyć się już na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2008 r. Szeroki program inwestycyjny przyczyni się do znacznego wzrostu możliwości produkcyjnych i handlowych, i w konsekwencji do wyraźnie szybszego wzrostu sprzedaży niż szacowaliśmy w ramach poprzednich prognoz. Korzyści wynikające z przeprowadzonych inwestycji powinny w pełni znaleźć odzwierciedlenie w wynikach 2009 r. Przewidujemy, że struktura sprzedaży i wyników poszczególnych segmentów działalności w najbliższych latach nie ulegnie istotnej zmianie (inwestycje mają być prowadzone we wszystkich segmentach). Nadal centrum generowania zysków będzie segment blach transformatorowych, dla którego perspektywy na najbliższe lata są bardzo korzystne. Wybrane pozycje rachunku wyników oraz wskaźniki przy cenie 1070 zł Wyszczególnienie (tys. zł) P 2008 P 2009 P Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto EPS (zł) 1,83 10,23 12,13 40,57 53,04 60,85 79,94 P/E 585,3 104,6 88,2 26,4 20,2 17,6 13,4 BVPS (zł) 18,33 39,77 49,42 84,79 122,76 163,78 222,38 P/BV 58,37 26,90 21,65 12,62 8,72 6,53 4,81 Marża EBITDA 7,0% 11,9% 12,8% 27,3% 27,7% 26,5% 26,5% ROE 11,8% 55,8% 30,5% 82,1% 61,9% 49,6% 48,8% ROS 1,9% 8,0% 8,9% 20,8% 21,1% 20,3% 20,5% Zespół Analiz BM Banku BPH S.A.: ul. Towarowa 25, Warszawa; tel.: (22) , , , , fax:

3 WYCENA Akcje Stalproduktu zostały wycenione w oparciu o analizę porównawczą i dochodową. Wycenie metodą DCF przyznano wagę 4/5 wyceny końcowej. Ze względu na różnice w profilu działalności oraz ograniczoną liczbę spółek użytych do porównania, wycenie metodą porównawczą przypisano tylko 1/5 udziału w wycenie końcowej. Wycena porównawcza Wycena porównawcza została sporządzona na bazie trzech wskaźników rynkowych: P/E (stosunek ceny do zysku netto na akcję), EV/EBITDA (stosunek kapitalizacji powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego i amortyzacji) oraz P/CE (stosunek ceny do przepływów pieniężnych na akcję). Wskaźniki rynkowe dla Stalproduktu porównano ze wskaźnikami siedmiu innych, notowanych na WGPW, spółek zajmujących się handlem wyrobami ze stali bądź też działających w branży hutniczej. Wartości wskaźników wyznaczono w oparciu o prognozy BM BPH na lata Wycenę akcji Stalproduktu ustalono w oparciu o średnie wartości wskaźników spółek użytych do porównania. Spółka P/E '07 P/E '08 P/E '09 EV/EBITDA '07 EV/EBITDA '08 EV/EBITDA '09 P/CE '07 P/CE '08 P/CE '09 Centrostal 40,5 26,7 20,3 19,1 14,9 12,6 24,2 17,9 14,3 Drozapol Profil 31,2 25,6 22,2 24,3 19,5 16,7 27,4 21,7 18,8 Ferrum 20,1 18,0 16,3 13,1 11,7 10,7 12,7 11,7 10,8 Hutmen 19,3 16,5 14,7 11,3 9,9 8,9 13,4 11,7 10,3 Impexmetal 14,9 13,4 12,2 9,9 8,8 8,2 10,7 9,7 8,8 Kęty 16,5 14,7 13,4 10,7 9,4 8,7 11,2 10,1 9,2 Stalprofil 16,5 14,8 14,2 12,8 11,4 10,3 14,7 13,1 12,4 Mediana 19,3 16,5 14,7 12,8 11,4 10,3 13,4 11,7 10,8 Stalprodukt 20,1 17,5 13,4 15,4 13,3 10,4 18,8 16,3 12,5 Wycena akcji Stalproduktu 1028, , ,19 889,44 912, ,14 765,28 766,29 919,05 Wycena akcji 1013,37 Akcje spółki są obecnie wyceniane z premią do rynku. Najkorzystniej akcje wypadają w przypadku porównywania wskaźnika P/E, najbardziej przeszacowane są zaś w oparciu o wskaźnik P/CE. Uśredniona wycena Stalproduktu na bazie trzech wskaźników wynosi 1013,37 zł za 1 akcję. Wycena modelem DCF Wolne przepływy gotówkowe grupy kapitałowej Stalproduktu zostały obliczone na podstawie prognozy wyników skonsolidowanych na lata oraz założonego stałego długoterminowego wzrostu wolnych przepływów gotówkowych po okresie prognozy. W modelu wyceny akcji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) przyjęto założenia: przychody ze sprzedaży w 2007 r. zwiększą się o 27% r/r, w 2008 r. o 20%, w 2009 r. o 30%, zaś w kolejnych pięciu latach tempo przyrostu przychodów obniży się do docelowo 7% r/r, marża operacyjna w 2007 r. wyniesie 26,1%, w 2008 r. 25,0%, w 2009 r. 25,1%, następnie będzie zaś powoli spadać, do 21% w 2014 r., 3

4 średnia marża EBITDA w całym okresie prognozy wyniesie 24,9% (między 22,5% a 27,6%), wydatki inwestycyjne w dwóch najbliższych latach wyniosą 480 mln zł, a średnioroczny poziom wydatków w latach na poziomie 60 mln zł, średnioroczny poziom amortyzacji w latach w wysokości 44 mln zł, relacja długu oprocentowanego do kapitałów własnych utrzyma się na poziomie 0,05 w całym okresie prognozy, stały wzrost wolnych przepływów gotówkowych po okresie szczegółowej prognozy wyniesie 1,0%, średni ważony koszt kapitału w okresie na poziomie 8,8% (spadek z 9,6% w 2007 r. do 8,4% w 2014 r.), średni koszt kapitału własnego w całym okresie na poziomie 9,0% oraz średni koszt długu (z uwzględnieniem tarczy podatkowej) na poziomie 5,0%. liczba akcji w wysokości tys. akcji (założono, że skupione miesiąc temu przez spółkę 69,7 tys. akcji imiennych zostanie umorzone). Suma FCF [mln zł] 3 192,5 Suma DFCF [mln zł] 2 055,8 Stopa wzrostu FCF 1,0% Wartość rezydualna [mln zł] 8 383,3 DRV [mln zł] 5 450,3 DFCF+DRV [mln zł] 7 506,1 Gotówka [mln zł] 161,4 Dług [mln zł] 24,8 Wartość KW [mln zł] 7 642,7 Akcje [tys.] Wartość na jedną akcję [zł] 1 148,36zł Suma zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych w latach wyniosła mln zł, zaś zdyskontowana wartość rezydualna spółki mln zł. Zdyskontowana wartość kapitału własnego mln zł. Po uwzględnieniu gotówki i oprocentowanego długu, bieżąca wartość kapitału własnego akcjonariuszy wyniosła mln zł. Oszacowana na podstawie modelu DCF wartość 1 akcji to 1 148,36 zł. Analiza wrażliwości wyceny akcji na zmiany WACC i stopy wzrostu FCF pokazała, że większy wpływ na wycenę ma różnicowanie średniego ważonego kosztu kapitału zmiana WACC o 2 pkt proc. zmienia wycenę akcji o ok. 10% bardziej niż zmiana stopy wzrostu FCF o 2 pkt proc. Zmiana Stopa wzrostu FCF WACC 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% -1,0% zł zł zł zł zł -0,5% zł zł zł zł zł 0,0% zł zł zł zł zł 0,5% 982 zł zł zł zł zł 1,0% 925 zł 963 zł zł zł zł Wycena końcowa Wartość akcji Stalproduktu wyznaczona w oparciu o porównanie wskaźników rynkowych dla akcji spółki do średnich wskaźników dla dystrybutorów stali oraz firm hutniczych wyniosła 1 013,37 zł. Wartość akcji w oparciu o model DCF wyniosła 1 148,36 zł. Średnia ważona z obu rodzajów wyceny dała cenę na poziomie 1121,36 zł za akcję. 4

5 Wyniki finansowe Wyniki osiągnięte przez spółkę w czwartym kwartale były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Rezultaty były dużo lepsze od wyników osiągniętych przed rokiem, ale jednocześnie nieco gorsze od osiągniętych w rekordowym trzecim kwartale. Wyraźnie niższa niż w poprzednich kwartałach była dynamika kosztów ogólnego zarządu, w pewnej mierze wynikało to jednak z relatywnie wysokich kosztów zaksięgowanych w IV kwartale 2005 r. Pomimo nieco niższej niż w trzecim kwartale sprzedaży, dynamika kosztów sprzedaży przyspieszyła. Skonsolidowane wyniki Stalproduktu tys. zł IVQ'06 IVQ'05 Zmiana I-IVQ'06 I-IVQ'05 Zmiana Przychody ze sprzedaży ,4% ,2% Zysk brutto ze sprzedaży ,5% ,2% Koszty sprzedaży ,8% ,2% Koszty ogólnego zarządu ,3% ,3% Zysk ze sprzedaży ,7% ,1% Pozostałe przychody i koszty operacyjne Zysk operacyjny ,1% ,0% Przychody i koszty finansowe Zysk brutto ,2% ,9% Zysk netto akcjonariuszy Stalproduktu ,0% ,2% Marża brutto ze sprzedaży 30,8% 18,5% 66,9% 31,2% 15,9% 95,7% Marża operacyjna 24,9% 14,4% 72,8% 25,7% 10,7% 140,9% Marża netto 20,0% 12,4% 61,7% 20,8% 8,8% 135,4% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki Wysoka roczna dynamika sprzedaży w IVQ06 wyraźnie się obniżyła, a przychody były o 2% niższe od osiągniętych w trzecim kwartale. Główną przyczyną był dosyć mocny, 23%, spadek sprzedaży kształtowników, co z kolei związane było z sezonowością obserwowaną w tym segmencie oraz bardzo wysoką wielkością sprzedaży w trzecim kwartale. Zmiana sprzedaży kw artalnej w ujęciu r/r 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% IQ'03 IIQ'03 IIIQ'03 IVQ'03 IQ'04 IIQ'04 IIIQ'04 IVQ'04 IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki Ze względu na niską bazę porównawczą roczna dynamika sprzedaży w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku przyspieszy, drugie półrocze najprawdopodobniej przyniesie jednak wyraźniejsze spowolnienie tempa zwiększania przychodów. 5

6 W czwartym kwartale marże brutto ze sprzedaży, operacyjna i netto były od 2,2 do 3,3 pkt proc. niższe od uzyskanych w poprzednim kwartale, nadal ich poziom jest jednak bardzo wysoki. 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Marże w ujęciu kw artalnym IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IIV'06 Marża brutto ze sprzedaży Marża operacy jna Marża netto Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki Segment blach wygenerował podobne przychody jak w poprzednim kwartale, zwiększyła się nieco sprzedaż towarów, ale wyraźnie obniżyła sprzedaż profili. W całym 2006 r. sprzedaż blach transformatorowych w ujęciu ilościowym zwiększyła się o 14% r/r, kształtowników zimnogiętych o 34% r/r, a barier drogowych o 30% r/r. Najbardziej wzrosły ceny blach transformatorowych średnio o 23% w porównaniu z 2005 r. Ceny kształtowników i barier drogowych wzrosły w tym czasie nieco ponad 7%. Kwartalne przychody segmentów działalności Segment blach Segment prof ili Segment towarów IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki Struktura wyników nie zmieniła się znacząco. Nadal największe i najbardziej stabilne rezultaty są uzyskiwane w przypadku segmentu blach. Marża brutto w tym segmencie w czwartym kwartale nieznacznie się poprawiła, można jednak uznać, że od czterech kwartałów rentowność jest tutaj dość stabilna (głównie dzięki istotnemu wzrostowi cen blach transformatorowych w stosunku do 2005 r.). Z kolei obniżyła się nieco zyskowność segmentu profili. Ujemna rentowność wystąpiła w segmencie towarów, co było efektem niewielkich spadków cen produktów w ostatnich miesiącach 2006 r. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% Rentowność segmentów IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 Segment blach Segment prof ili Segment towarów Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki 6

7 Plany kolejnych znaczących inwestycji Na początku 2005 r. Stalprodukt planował przeznaczyć na inwestycje 145 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat. Kwota ta została wydana jednak praktycznie już w 2005 i 2006 r. Najistotniejszym efektem zrealizowanych inwestycji był znaczący wzrost zdolności produkcyjnych w zakresie blach transformatorowych. Ich produkcja zwiększyła się z 28,1 tys. ton w 2004 r. do 48,7 tys. ton w 2006 r. (przy obecnych możliwościach produkcyjnych na poziomie 58 tys. ton rocznie). Spółka wprowadziła również do produkcji nowe rodzaje kształtowników oraz blachy zimnowalcowane w arkuszach. Obecnie Stalprodukt rozpoczyna realizację drugiego etapu inwestycji w zakresie zwiększenia możliwości wytwórczych blach transformatorowych z obecnych 58 tys. ton do 100 tys. ton rocznie. W ramach inwestycji w tym segmencie planowane są zakupy nowej azotowani i wodorowni, pieców kołpakowych i baz oraz rozbudowa hali produkcyjnej. Te inwestycje mają pochłonąć 230 mln zł i mają zostać zakończone na przełomie drugiego i trzeciego kwartału przyszłego roku. Spółka zamierza także kontynuować inwestycje w zakresie budowy centrów serwisowych blach zimno- i gorącowalcowanych. Planowane są zakupy linii profilowania do profili zamkniętych i otwartych do produkcji kształtowników o podwyższonej wytrzymałości. Realizacja inwestycji w segmencie profili ma zakończyć się w trzecim kwartale przyszłego roku. Ma być również rozwijana sieć dystrybucji poszerzenie o dwa nowe składy handlowe. Ogółem na inwestycje w segment profili i sieć dystrybucji spółka ma zamiar wydać 220 mln zł. W wyniku planowanych inwestycji zatrudnienie w spółce ma zwiększyć się o 18%, do 2,4 tys. osób. Zdaniem zarządu, realizacja inwestycji będzie skutkować podwojeniem skonsolidowanej sprzedaży grupy w ciągu dwóch lat. Wysokie marże w segmencie blach mogą się utrzymać Obecna produkcja blach transformatorowych wynosi 1,77 mln ton rocznie, co daje Stalproduktowi blisko 3% udział w rynku. Produkcja blach transformatorowych jest silnie skoncentrowana. Trzech największych producentów, Nippon Steel, Thyssen Krupp i AK Steel, ma nieco ponad 35% udział w światowej produkcji blach. Dziesięć największych podmiotów zaspokaja zaś ok. 90% światowego zapotrzebowania na ten rodzaj blach. Po zwiększeniu zdolności produkcyjnych do 100 tys. ton, udział Stalproduktu w światowym rynku zbliży się do 5%. Mimo bardzo wysokich marż uzyskiwanych przy produkcji blach transformatorowych bariery wejścia na ten rynek są bardzo poważne. Proces wytwarzania blach jest dosyć skomplikowany, a firmy działające w tym segmencie strzegą swoich technologii. Nie ma zatem istotnego zagrożenia, że wysoka zyskowność skłoni nowe podmioty do pojawienia się na tym rynku w najbliższych latach. Oczekuje się, że do 2015 r. produkcja blach transformatorowych zwiększy się o 25 30%, do 2,2 2,3 mln ton. Mimo to, przewiduje się, że rynek w dalszym ciągu będzie pozostawać w stanie niedosytu popyt będzie przewyższać podaż. Taka sytuacja ma być konsekwencją dosyć szybkiego wzrostu zużycia energii elektrycznej prognozowane jest zwiększenie zużycia energii o ponad 30% w ciągu 10 najbliższych lat (+1,5% r/r). Powinno się to przełożyć na ok. 40% wzrost zapotrzebowania na blachy transformatorowe. Głównym inicjatorem tego wzrostu mają być Chiny. 7

8 Prognoza wyników finansowych W najbliższych latach oczekujemy względnie szybkiego wzrostu popytu na kształtowniki, bariery drogowe (przede wszystkim w kraju) i blachy transformatorowe. Przewidujemy jednak, że skonsolidowana sprzedaż w tym roku zwiększać się będzie w stopniu nieco wolniejszym niż w ubiegłym (+27% r/r). Znaczące inwestycje zaplanowane przez spółkę powinny zostać zrealizowane do końca trzeciego kwartału przyszłego roku, czyli ich pełny wpływ na wyniki będzie widoczny w 2009 r. szacujemy wtedy wzrost sprzedaży o 30% r/r. Prognozujemy, że w segmencie blach transformatorowych będzie nadal utrzymywać się bardzo wysoka rentowność, nie przewidujemy też dużych zmian w poziomie marży realizowanej w segmencie profili. Dosyć wyraźnie w krótkich okresach czasu może za to zmieniać się rentowność segmentu towarów. W dłuższym terminie nie powinno to jednak w znaczący sposób wpływać na zyskowność całej działalności. Oczekujemy, że koniunktura na rynku stali w tym roku będzie równie dobra jak w poprzednim, w związku z czym marże uzyskiwane przez Stalprodukt nie powinny być gorsze. W przyszłym roku spodziewamy się jednak mniej korzystnych tendencji cenowych i w konsekwencji lekkiego obniżenia marż. Oczekujemy, że koszy sprzedaży będą zwiększać się w stopniu zbliżonym do wzrostu sprzedaży. Spodziewamy się jednocześnie powolnego spadku relacji kosztów ogólnego zarządu do poziomu sprzedaży. Zgodnie z deklaracjami zarządu Stalproduktu oczekujemy, że spółka w najbliższych latach będzie na dywidendę kierować 30% wypracowanego zysku netto. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku wyników oraz bilansu Stalproduktu Wyszczególnienie (tys. zł) P 2008 P 2009 P Przychody ze sprzedaży Wynik brutto ze sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży Zysk ze sprzedaży Saldo pozostałych przych. i koszt. oper Wynik operacyjny (EBIT) EBITDA Saldo przychodów i kosztów fin Wynik brutto Podatek Wynik netto przyp. akcj. jedn. dom Marża brutto ze sprzedaży 10,3% 15,4% 15,9% 31,2% 31,4% 30,4% 30,4% Marża EBIT 3,7% 9,2% 10,7% 25,7% 26,2% 25,0% 25,1% Marża EBITDA 7,0% 11,9% 12,8% 27,3% 27,7% 26,5% 26,5% Marża netto 1,9% 8,0% 8,9% 20,8% 21,1% 20,3% 20,5% Aktywa ogółem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Kapitał własny przyp. akcj. Stalporoduktu Wartość księgowa na akcję (zł) 18,33 39,77 49,42 84,79 122,76 163,78 222,38 Zysk na akcję (zł) 1,83 10,23 12,13 40,57 53,04 60,85 79,94 P prognoza BM BPH 8

9 Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych kupuj oznacza prognozowanie mocnego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie akcji do poziomu ceny docelowej akumuluj oznacza prognozowanie lekkiego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie przy zniżkach ceny do poziomu ceny docelowej trzymaj oznacza prognozowanie zmiany ceny papieru wartościowego na poziomie zbliżonym do zmiany wartości indeksu, z jednoczesnym brakiem przewidywań, co do istotnego spadku ceny papieru wartościowego redukuj oznacza prognozowanie spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedawać powyżej ceny docelowej sprzedaj oznacza prognozowanie mocnego spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedaż akcji powyżej ceny docelowej Rekomendacja długoterminowa rekomendacja jest aktualna w terminie 6 miesięcy od daty jej wydania, chyba że została zmieniona. Rekomendacja krótkoterminowa rekomendacja jest aktualna w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty jej wydania chyba, że została zmieniona Biuro Maklerskie Banku BPH Zespół Analiz ul. Towarowa 25, Warszawa tel.: (22) , Jacek Buczynski analityk, makler papierów wartościowych Stefan Knopik kierownik zespołu, doradca inwestycyjny Sobiesław Kozłowski analityk Dariusz Nawrot analityk, makler papierów wartościowych Biuro Maklerskie Banku BPH Al. Pokoju 1, Kraków tel.: (12)

10 Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Banku BPH S.A. Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BPH S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z najlepszą wiedzą osób uczestniczących w jego sporządzeniu, dochowaniem należytej staranności, oraz rzetelności przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. BM Banku BPH nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze opracowanie nie zostało ujawnione emitentowi instrumentów finansowych, których dotyczy. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BM Banku BPH oraz osobami sporządzającym niniejsze opracowanie, lub ich osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu niniejszego raportu nie jest zależne od wyników finansowych transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej BM Banku BPH dotyczących instrumentów finansowych, których niniejsze opracowanie dotyczy. Podmiot powiązany z Bankiem BPH, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., pełni funkcję animatora emitenta i rynku Stalporduktu. Osoby uczestniczące w sporządzaniu niniejszego raportu nie posiadają informacji o wystąpieniu sytuacji, o których mowa w 10 pkt. 1 pp. 8 i 9 oraz, w zakresie podmiotów powiązanych z Bankiem BPH, w 10 pkt. 1 pp. 7 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.im. rynki walutowe, stropy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Metody wyceny zastosowane w niniejszym raporcie opierają się na modelach opisanych w literaturze ekonomicznej i powszechnie stosowanych. Należy zaznaczyć, że do prawidłowej wyceny wymagane jest oszacowanie dużej ilości parametrów takich jak np.: stopy procentowe, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i inne. Parametry te są zmienne w czasie i mogą różnić się od przyjętych w modelu wyceny. Wycena jest zależna od wartości wprowadzanych parametrów i wrażliwa na zmianę tych parametrów. Warranted Equity Model (model uzasadnionej wyceny kapitałów własnych) uzależnia wycenę akcji spółki od efektywności działania spółki mierzonej zwrotem na kapitale własnym (ROE). Metoda ta opiera się na wyznaczeniu wartości spółki w oparciu o relację między spodziewanym ROE, a wymaganym przez inwestorów kosztem kapitału własnego dla danej spółki (COE).Im wyższe spodziewane ROE i niższe COE, tym wyższa wycena spółki, czyli w efekcie wyższa wycena wartości księgowej przedsiębiorstwa. Mocna strona metody to wycena na podstawie przyszłych, docelowych parametrów rentowności spółki. Słabe strony to subiektywizm w oszacowaniu przyszłej rentowności ROE, ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy, możliwość błędnego oszacowania stopy zwrotu wolnej od ryzyka oraz wymaganej przez inwestora. Wycena metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) polega na dyskontowaniu przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Technika uważana za jedną z najlepszych z metodologicznego punktu widzenia. Wadą jest duża wrażliwość wyceny na zmianę parametrów modelu. Wycena modelem zdyskontowanych dywidend bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach z tytułu dywidend. Jej mocne strony to ujęcie w wycenie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidendy. Słabe strony to subiektywizm w oszacowaniu przyszłych wyników finansowych, ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy, możliwość błędnego oszacowania stopy zwrotu wolnej od ryzyka oraz wymaganej przez inwestora. Wycena metodą porównawczą - opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki ze wskaźnikami innych porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mała ilość parametrów szacowanych, większa obiektywność wyceny. Słabe strony to niepewność dotycząca właściwego doboru porównywanych spółek i efektywności ich rynkowej wyceny oraz oparcie na bieżących wynikach finansowych, które w przyszłości są zazwyczaj inne. Opis wskaźników i miar używanych w raporcie P/E - (Cena/Zysk) - Cena / zannualizowany zysk netto przypadający na jedną akcję P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena / wartość księgowa przypadająca na jedną akcję P/CF (Cena/CashFlow) Cena do Cash Flow (Cash Flow - zysk netto plus amortyzacja) ROE - (Zwrot na kapitale własnym) - Zysk netto / średni stan kapitałów własnych ROA - (Zwrot na aktywach) - Zysk netto / średnia wartość aktywów Stopa dyskontowa stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko) EBIT - zysk na działalności operacyjnej EBITDA - (zysk operacyjny plus amortyzacja) zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 10

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/11/02

numer ewidencyjny 05/11/02 Raport analityczny STALPROFIL S.A. Warszawa, 15 listopada 2005 numer ewidencyjny 05/11/02 Kurs akcji 9,15 zł Range roczny 6,0-16,50 zł Kapitalizacja 160,1 mln zł Free float 69,0 mln zł Udz. w WIG 0,09%

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny 06/07/03

Numer ewidencyjny 06/07/03 Raport analityczny Polimex Mostostal S.A. Warszawa, Numer ewidencyjny 06/07/03 Kurs akcji 94,00 zł Range roczny 37,70-104,00 zł Kapitalizacja 1 433 mln zł Free float 782 mln zł Udział w WIG 1,10% Wol.

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/10/03

numer ewidencyjny 05/10/03 Raport analityczny MOSTOSTAL EXPORT S.A. Warszawa, 17 października 2005 numer ewidencyjny 05/10/03 Kurs akcji 1,32 zł Range roczny 0,88-1,80 zł Kapitalizacja 58,8 mln zł Free float 53,6 mln zł Udz. w WIRR

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/01/02

numer ewidencyjny 05/01/02 Raport Analityczny BZ WBK S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 05/01/02 WIG20 1 840 pkt Kurs akcji 91 zł Range roczny 74,1-99,5 zł Kapitalizacja 6 639 mln zł Free float 1 961 mln zł Udział w WIG20 4,16% Beta

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny 07/05/04

Numer ewidencyjny 07/05/04 Raport analityczny Mostostal Warszawa S.A. Warszawa, Numer ewidencyjny 07/05/04 Kurs akcji 44,30 zł Range roczny 14,50-70,00 zł Kapitalizacja 886 mln zł Free float 186 mln zł Udział w WIG 0,20% Beta 1,06

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny 06/12/03

Numer ewidencyjny 06/12/03 Raport analityczny modyfikacja ZTS Ząbkowice-Erg S.A. UWAGA. Informujemy, że do raportu analitycznego dotyczącego spółki ZTS Ząbkowice-Erg S.A z dnia 6.11.2006r. numer ewidencyjny 06/11/03 wkradł się błąd.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/12/04

numer ewidencyjny 05/12/04 Raport Analityczny TIM S.A. Warszawa, 09 grudnia 2005 numer ewidencyjny 05/12/04 TIM (8.8000, 9.0000, 8.7500, 8.8000-0.1500), WIG (34,368.22, 34,482.04, 34,362.83, 34,403.40-77.8398) ber October November

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny 07/03/01

Numer ewidencyjny 07/03/01 Raport analityczny Wandalex S.A. Warszawa, Numer ewidencyjny 07/03/01 x10 Wandalex S.A. Kurs akcji 8,90 zł Range roczny 4,70-10,70 zł Kapitalizacja 82,3 mln zł Free float 21,8 mln zł Udział w WIRR 0,58%

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za I półrocze 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za I półrocze 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 2 września 2013 r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I połowie 2013 r. P.R.E.S.C.O. GROUP

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/10/04

numer ewidencyjny 05/10/04 Raport Analityczny ALMA Market S.A. Warszawa, 18 października 2005 numer ewidencyjny 05/10/04 Kurs Alma Market 24,5 zł Range roczny 20,5-29,9 zł Kapitalizacja 103,3 mln zł Free float 44,8 mln zł Udz. w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Warszawa 14 listopada 2013

Warszawa 14 listopada 2013 Warszawa 1 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki finansowe III kwartał 2013 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży po 3 kwartałach 2013 roku wyniosły 227.494 tys. zł i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku 12 czerwiec 2013 1 Struktura akcjonariatu Stalprofil SA na dzień 31.12.2012r. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/11/03

numer ewidencyjny 05/11/03 Raport Analityczny Inter Cars S.A. Warszawa, 16 listopada 005 numer ewidencyjny 05/11/0 Kurs Inter Cars,0 zł Range roczny,1-4,8 zł Kapitalizacja 71,9 mln zł Free float 74,1 mln zł Udz. w WIG 0,1% Beta

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży - solidny 10% wzrost w kraju i 27% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku Wrzesień 2018 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

4,70 613,9 50,3% 4,0 10,2

4,70 613,9 50,3% 4,0 10,2 Auto Partner AutoPartner 4Q 18 1Q 19 2019-05-22 14:33 2019-05-22 14:30 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE Podstawowe dane o spół ce Cena 4,70 Kapitalizacja (mln zł) 613,9 Free float 50,3% Wartość dzienna obrotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE za FY Warszawa, 9 grudnia 2013

WYNIKI FINANSOWE za FY Warszawa, 9 grudnia 2013 WYNIKI FINANSOWE za FY 2013 Warszawa, 9 grudnia 2013 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. ( Spółka ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 8,97 PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN kupuj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018 Zmiany w Strukturze Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w 2018r. 1. zbycie Kolb do Izostal S.A.; 2. utworzenie STF

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 214 roku Maj 214 Komentarz do sytuacji w I kwartale 214 Czynniki rynkowe w I kwartale Zmiany na rynku Popyt na wyroby Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

I kwartał 2014 Raport jednostkowy i skonsolidowany Analiza finansowa. Analiza finansowa. 1. Wskaźniki rentowności

I kwartał 2014 Raport jednostkowy i skonsolidowany Analiza finansowa. Analiza finansowa. 1. Wskaźniki rentowności 1. Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności informują ile zysku przynosi jeden złoty uzyskany z przychodów ze sprzedaży (rentowność EBIT, EBITDA, netto) lub też obrazuje wielkość zysku wygospodarowanego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa WYNIKI SKONSOLIDOWANE Raport Roczny 2011 21 marca, Warszawa Podsumowanie finansowe 2011 Rekordowe wyniki w historii Grupy Dynamiczny wzrost zysku netto r/r Wyniku netto Wzrost r/r Poprawa na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres

Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres TAX-NET S.A. Katowice, 14 lutego 2013 r. SPIS TREŚCI List do akcjonariuszy TAX-NET S.A.... 3 Informacje podstawowe... 4 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 18 maja 2007 r. 1

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 18 maja 2007 r. 1 Warszawa, 18 maja 2007 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 18 maja 2007 r. 1 PGF wysoka efektywność działania CAGR stały wzrost od debiutu Średnioroczna stopa wzrostu od debiutu Przychody ze

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w III kwartale 2007 roku

Wyniki Spółki w III kwartale 2007 roku Wyniki Spółki w III kwartale 2007 roku Listopad 2007 Prezentacja na spotkanie z Analitykami w dniu 9 listopada 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszt

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Prezentacja Grupy Kapitałowej Bowim 1 Sosnowiec, maj 215 Władze Spółki Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Zakres odpowiedzialności 1. Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 2003

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 2003 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 23 Sytuacja makroekonomiczna 2 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE KWARTALNY WZROST PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (R/R) 1 9,1 9, 8 6 4 3,3 4,6 4,4 2-2 -4-1,6

Bardziej szczegółowo

WAWEL Reuters: WAWL.WA Wycena: 501,60 PLN

WAWEL Reuters: WAWL.WA Wycena: 501,60 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 460 PLN WAWEL Reuters: WAWL.WA Wycena: 501,60 PLN akumuluj GPW: WWL Profil spółki Wawel SA to jedna z najstarszych fabryk cukierniczych w Polsce. Jej udział w rynku cukierniczym

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży zarówno w kraju ok. 15%, jak i na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo