Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r."

Transkrypt

1 ZIEMNIAK Ziemniak jest rośliną, która z powodzeniem może być uprawiana na każdym polu, pod warunkiem, że jest ono wcześniej odpowiednio przygotowane. Najlepiej żeby przedplonami były zboża, rośliny strączkowe, mieszanki roślin motylkowych z trawami. Niewskazana jest uprawa ziemniaka po łubinie nasiennym, kukurydzy. Należy przestrzegać zasady, by w zmianowaniu ziemniaki były uprawiane po sobie nie częściej niż 4-5 lat. Należyta uprawa gleby polegająca na głębokim spulchnianiu warstwy ornej, zniszczeniu chwastów (szczególnie rozłogowych), rozbiciu brył, wymieszaniu nawozów mineralnych i odkamienianiu powoduje zwyżkę plonu przeciętnie o 0,4 t/ha. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na jakość bulw i wysokość plonu ziemniaka jest wzbogacenie gleby składnikami pokarmowymi w formie organicznej i mineralnej. Rok 2012 był rokiem nieznacznych zmian areału uprawy ziemniaków w strukturze zasiewów w Polsce i aktualnie (wg GUS) wynosi 393 tys. ha. W województwie podlaskim powierzchnia uprawy ziemniaka ustabilizowała się na poziomie 17,2 tys. ha. Mniej korzystnie kształtuje się powierzchnia plantacji nasiennych, która wyklucza możliwość wymiany sadzeniaków przynajmniej co 4 lata. Stan taki wynika z faktu, że ziemniak przestał być rośliną pastewną i zastępowany jest przez kukurydzę, która wykorzystywana jest do karmienia bydła mlecznego. Opracowanie niniejsze zawiera wyniki doświadczeń, z odmianami zarejestrowanymi, w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego przeprowadzonych w 2012 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie i Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Marianowie. Odmiany badano w czterech oddzielnych grupach wczesności: bardzo wczesne, wczesne, średniowczesne, średniopóźne i późne oraz po raz kolejny odmiany skrobiowe. Zgodnie z metodyką badań wszystkie doświadczenia były chronione chemicznie przed zarazą ziemniaka i stonką ziemniaczaną. Zbiór doświadczeń w grupie bardzo wczesnych przeprowadzono w dwóch terminach: I termin 40 dni od wschodów, II termin po zakończeniu wegetacji, w pozostałych grupach zbiór następował po zakończeniu wegetacji. Plon handlowy z wyjątkiem ziemniaków bardzo wczesnych to bulwy o średnicy powyżej 35 mm. Dla wszystkich analizowanych doświadczeń wzorzec stanowiła średnia wszystkich odmian badanych w danej grupie wczesności.

2 Tabela 54. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r. Wyszczególnienie Marianowo Kompleks glebowy 5 4 Klasa bonitacyjna gleby V IV a ph gleby 4,5 6,1 Zasobność gleby mg/100 g P K 2 0 Mg 22,1 13,5 2,8 22,2 8,3 4,7 Przedplon Jęczmień ozimy Pszenica ozima Data sadzenia b. wczesne Data sadzenia wczesne Data sadzenia średniowczesne Data sadzenia śr.póżne i późne Data sadzenia skrobiowe Data zbioru b. wczesne II termin kopania Data zbioru wczesne Data zbioru średniowczesne Data zbioru śr.póżne i późne Data zbioru skrobiowe N kg/ha P kg/ha K 2 0 kg/ha Insektycydy Karate Zeon 050 CS 2 x 80 g Decis 2,5 EC 0,25 l. Herbicydy dawka Fungicydy Afalon Dysp. 450 SC 1,5 l. Fusilade Forte 150 EC 2,5 l. Ridomil Gold MZ 68 WG 2 kg Pyton Consento 450 SC 2 x 2 l. Revus 250 SC 0,6 l. Altima 500 SC 0,4 l. Ridomil Gold MZ 68 WG 2 x 2 kg Revus 250 SC 0,6 l. Pyton 60 WG 1,5 l. Altima 500 SC 0,4 l.

3 Zawartość skrobi Tabela 55. Plon ziemniaków bardzo wczesnych badanych w 2012 roku (dt. z ha). I termin zbioru II termin zbioru Plon ogólny Plon handlowy Plon ogólny Plon handlowy Wzorzec dt z ha 218 x 214 x 609 x 603 x 12,5 1 Arielle ,7 2 Denar ,6 3 Impala ,0 4 Ingrid ,9 5 Justa ,9 6 Lord ,5 7 Miłek ,8 8 Viviana ,9 Wzorzec stanowi średnia ze wszystkich odmian.

4 Odchylenie od wzorca Odchylenie od wzorca Plon skrobi dt z ha Zawartość skrobi % Tabela 56. Plon ziemniaków wczesnych badanych w 2012 roku (dt. z ha). Plon ogólny Plon handlowy Wzorzec dt z ha 548 x x 539 x x 71,1 13,0 1 Altesse , , ,5 11,9 2 Aruba , , ,2 14,9 3 Bellarosa , , ,2 13,8 4 Carrera , , ,7 10,9 5 Cyprian , , ,6 14,0 6 Gwiazda 540-7, , ,4 12,3 7 Michalina , , ,6 12,7 8 Oman , , ,9 13,5 9 Owacja , , ,7 13,3 10 Vineta 548-0, , ,2 13,0 - Wzorzec stanowi średnia ze wszystkich odmian.

5 Plon handlowy Plon ogólny Tabela 57. Plon ziemniaków średniowczesnych badanych w 2012 roku (dt. z ha). Marianowo Wzorzec % x 1 Ametyst Bartek Bursztyn Cekin Dali Finezja Gawin Jurek Jutrzenka Legenda Oberon Promyk Sagitta Satina Stasia Tajfun Tetyda Irga 476 x 91 Wzorzec dt z ha x 1 Ametyst Bartek Bursztyn Cekin Dali Finezja Gawin Jurek Jutrzenka Legenda Oberon Promyk Sagitta Satina Stasia Tajfun Tetyda Irga 471 x 92

6 Plon skrobi z ha Zawartość skrobi Tabela 58. Zawartość i plon skrobi ziemniaków średniowczesnych (% i dt. z ha). Marianowo Wzorzec % 14,4 15,5 15,0 x 1 Ametyst 14,2 16,7 15, Bartek 14,0 16,3 15, Bursztyn 16,4 17,9 17, Cekin 14,9 15,6 15, Dali 13,2 12,4 12, Finezja 15,9 16,1 16, Gawin 16,3 16,5 16, Jurek 11,9 14,5 13, Jutrzenka 15,0 16,1 15, Legenda 16,1 18,0 17, Oberon 12,9 14,0 13, Promyk 14,0 14,8 14, Sagitta 14,5 14,8 14, Satina 14,1 13,2 13, Stasia 14,2 16,1 15, Tajfun 16,2 17,1 16, Tetyda 13,0 13,1 13, Irga 13,2 x 91 Wzorzec dt z ha 75,6 59,7 67,7 x 1 Ametyst 88,0 76,5 82, Bartek 69,5 71,8 70, Bursztyn 77,5 63,2 70, Cekin 77,3 50,9 64, Dali 63,9 41,2 52, Finezja 70,1 69,5 69, Gawin 80,0 64,9 72, Jurek 76,0 60,5 68, Jutrzenka 70,9 76,5 73, Legenda 81,8 56,7 69, Oberon 81,5 56,8 69, Promyk 70,1 59,7 64, Sagitta 66,6 53,3 60, Satina 72,8 52,7 62, Stasia 68,6 40,7 54, Tajfun 90,5 76,0 83, Tetyda 80,8 44,0 62, Irga 63,0 43,0 53,0 83

7 Zawartość skrobi Plon handlowy Plon ogólny Marianowo Plon skrobi (dt z ha) Tabela 59. Plon ziemniaków późnych jadalnych badanych w 2012 r. (dt. z ha). Wzorzec dt z ha x 1 Gustaw Jelly Syrena Zagłoba Zenia Wzorzec dt z ha x 1 Gustaw Jelly Syrena Zagłoba Zenia Wzorzec dt z ha 13,1 14,2 13,7 x 60,2 1 Gustaw 15,9 17,6 16, ,7 2 Jelly 13,3 12,9 13, ,0 3 Syrena 13,1 15,2 14, ,6 7 Zagłoba 10,9 11,0 11, ,4 8 Zenia 12,2 14,3 13, ,4

8 Plon handlowy Plon ogólny Srednia 2011 Marianowo Tabela 60. Plon ziemniaków skrobiowych badanych w 2011 i 2012 roku. (dt. z ha) Wzorzec dt z ha x Adam Glada Jubilat Pasat Zuzanna Bosman Danuta Hinga Inwestor Kuras Pokusa Wzorzec dt z ha x Adam Glada Jubilat Pasat Zuzanna Bosman Danuta Hinga Inwestor Kuras Pokusa

9 Zawartość skrobi Plon skrobi Srednia 2011 Marianowo Tabela 61. Plon i zawartość skrobi ziemniaków skrobiowych badanych w 2011 i 2012 r. (dt. z ha i %) Wzorzec dt z ha 98,5 79,7 87,6 83,6 x 91,1 1 Adam 57,0 49,2 69,7 59, ,3 2 Glada 78,5 67,6 86,5 77, ,8 3 Jubilat 83,3 68,7 79,3 74, ,7 4 Pasat 95,8 66,6 65,4 66, ,9 5 Zuzanna 87,2 79,7 75,0 77, ,3 6 Bosman 84,8 70,2 70,2 70, ,5 7 Danuta x 96,8 71,3 84,1 100 x 8 Hinga 114,7 90,6 118,5 104, ,7 9 Inwestor 93,6 71,4 95,3 83, ,5 10 Kuras 125,6 106,9 121,9 114, ,0 11 Pokusa 104,5 108,5 111,0 109, ,2 Wzorzec dt z ha 19,7 18,9 20,3 19,6 x 19,7 1 Adam 16,4 16,7 18,9 17, ,1 2 Glada 19,8 18,9 19,4 19, ,5 3 Jubilat 18,5 18,2 21,7 20, ,3 4 Pasat 17,7 18,1 18,1 18, ,9 5 Zuzanna 17,9 19,5 19,7 19, ,8 6 Bosman 19,6 19,2 18,9 19, ,4 7 Danuta x 20,2 20,1 20,2 103 x 8 Hinga 22,1 20,1 23,0 21, ,9 9 Inwestor 20,3 18,8 21,3 20, ,2 10 Kuras 19,8 19,0 21,5 20, ,1 11 Pokusa 17,2 19,1 20,4 19, ,5

Tabela 63. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2013 r.

Tabela 63. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2013 r. ZIEMNIAK Znaczenie gospodarcze ziemniaka wynika z ważnej roli, jaką jego uprawa odgrywa w płodozmianie zwłaszcza na słabych glebach lekkich, jakich Polska posiada ponad 65 %, gdzie nie udają się pszenica

Bardziej szczegółowo

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Ziemniak Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone były dwa doświadczenia z ziemniakiem w stacjach doświadczalnych i. Ze środków pozabudżetowych prowadzone

Bardziej szczegółowo

bardzo wczesne - jadalne wczesne - jadalne

bardzo wczesne - jadalne wczesne - jadalne Ziemniak. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Wzorzec dt z ha 201 x x

Wzorzec dt z ha 201 x x ZIEMNIAK Uprawa ziemniaków w Polsce jest bardzo rozproszona, przez co nie odnotowujemy postępu w plonowaniu. Drobni producenci nie są zainteresowani odnową materiału sadzeniakowego, a ze względu na znikomy

Bardziej szczegółowo

ZIEMNIAK. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z ziemniakiem realizowanych w środkowo-wschodniej części Polski.

ZIEMNIAK. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z ziemniakiem realizowanych w środkowo-wschodniej części Polski. ZIEMNIAK Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z ziemniakiem realizowanych w środkowo-wschodniej części Polski. W roku (wg danych GUS) ziemniaki uprawiano na powierzchni 373 tys./ha. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZIEMNIAK. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych P O R E J E S T R O W E D O Ś W I A D C Z A L N I C T W O O D M I A N O WE

ZIEMNIAK. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych P O R E J E S T R O W E D O Ś W I A D C Z A L N I C T W O O D M I A N O WE P O R E J E S T R O W E D O Ś W I A D C Z A L N I C T W O O D M I A N O WE CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych ZIEMNIAK 2016

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA RONICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU CHARAKTERSTKA ODMIAN ZIEMNIAKA Opracowanie: mgr inż. Janusz Sychowicz Charakterystykę odmian ziemniaka opracowano w oparciu o istę opisową

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA RONICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU CHARAKTERSTKA ODMIAN ZIEMNIAKA Opracowanie: mgr inż. Janusz Sychowicz Charakterystykę odmian ziemniaka opracowano w oparciu o istę opisową

Bardziej szczegółowo

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Ziemniak Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono dwa doświadczenia z ziemniakiem w stacjach doświadczalnych i. Ze środków pozabudżetowych prowadzone były

Bardziej szczegółowo

13. Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

13. Ziemniak. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 13. Ziemniak Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono doświadczenia z ziemniakiem w stacjach doświadczalnych i. Ze środków pozabudżetowych prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Tabela 79. Plon ziemniaków bardzo wczesnych w 2016 r. (dt ha -1 ). Wzorzec dt ha x x

Tabela 79. Plon ziemniaków bardzo wczesnych w 2016 r. (dt ha -1 ). Wzorzec dt ha x x ZIEMNIAK Ziemniak należy do nielicznej grupy roślin uprawnych, które charakteryzują się wielostronnym użytkowaniem. Bulwy ziemniaka mogą być wykorzystane do konsumpcji bezpośredniej i produkcji przetworów

Bardziej szczegółowo

proporcji (1:1:1,5), natomiast w doświadczeniach nawożenie było zwiększone proporcjonalnie o 30%. Do nawadniania używano deszczowni

proporcji (1:1:1,5), natomiast w doświadczeniach nawożenie było zwiększone proporcjonalnie o 30%. Do nawadniania używano deszczowni WSTĘP Opracowanie zawiera wyniki doświadczeń porejestrowych (PDO) z odmianami ziemniaka przeprowadzonych w roku 2010, na tle wyników roku 2009. Celem badań jest sprawdzenie aktualnej wartości gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim.

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Ziemniak WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Średnia zawartość skrobi wynosiła od 11,5% w 2014 do 13,0 % w 2013 roku. Wyższą odznaczały się odmiany Miłek i Justa, a niższą Impala, Denar, Lord i

Średnia zawartość skrobi wynosiła od 11,5% w 2014 do 13,0 % w 2013 roku. Wyższą odznaczały się odmiany Miłek i Justa, a niższą Impala, Denar, Lord i ZIEMNIAK Doświadczenia z ziemniakiem, w ramach makroregionu południowo zachodniego, obejmującego województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie i łódzkie prowadzono w Masłowicach i Sulejowie (woj. łódzkie),

Bardziej szczegółowo

Ziemniak. Wstęp. Opracował: dr inż. Piotr Pszczółkowski

Ziemniak. Wstęp. Opracował: dr inż. Piotr Pszczółkowski Ziemniak Opracował: dr inż. Piotr Pszczółkowski Wstęp Opracowanie zawiera wyniki doświadczeń (PDOiR) z odmianami ziemniaka, przeprowadzonych w 2011 roku oraz ich porównanie z danymi uzyskanymi w latach

Bardziej szczegółowo

Produkcja nasienna ziemniaka 1)

Produkcja nasienna ziemniaka 1) Produkcja nasienna ziemniaka 1) Według danych GIORiN, do kwalifikacji polowej w 2015 r. zgłoszono 2143 plantacje nasienne ziemniaka o łącznej powierzchni 5640 ha (w 2014 r. 2123 plantacje). Oznacza to,

Bardziej szczegółowo

Ziemniak. Rysunek 1. Ziemniak. Powierzchnia uprawy, plonowanie w kraju i w doświadczeniach COBORU. Lata

Ziemniak. Rysunek 1. Ziemniak. Powierzchnia uprawy, plonowanie w kraju i w doświadczeniach COBORU. Lata Ziemniak Ziemniak jest podstawowym źródłem pożywienia w wielu rejonach świata. Sprzyjające warunki klimatyczne i glebowe w naszym kraju powinny zachęcać do uprawy ziemniaka, jednak od wielu lat jego udział

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5.

Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5. Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5.2 Tadeusz Oleksiak, ZNiN IHAR-PIB Radzików Wojciech Nowacki

Bardziej szczegółowo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo Ziemniak Polski 2013 nr 3 15 Nasiennictwo i odmianoznawstwo PLONOWANIE ODMIAN ZIEMNIAKA W DOŚWIADCZENIACH PDOiR W 2011 I 2012 ROKU dr inż. Tomasz Lenartowicz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

LZO Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku

LZO Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku LZO Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku Lista zalecanych odmian ziemniaka jadalnego została opracowana dla województwa lubelskiego na podstawie wyników uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Sprzyjające warunki klimatyczne i glebowe w naszym kraju powinny zachęcać do uprawy ziemniaka(rys. 1). W 2016 roku Polska zajmowała 10

Ziemniak Sprzyjające warunki klimatyczne i glebowe w naszym kraju powinny zachęcać do uprawy ziemniaka(rys. 1). W 2016 roku Polska zajmowała 10 Ziemniak Sprzyjające warunki klimatyczne i glebowe w naszym kraju powinny zachęcać do uprawy ziemniaka(rys. 1). W 2016 roku Polska zajmowała 10 miejsce na świecie w produkcji ziemniaka. Według GUS całkowite

Bardziej szczegółowo

14. Ziemniak odmiany jadalne - średnio wczesne i średnio późne i późne

14. Ziemniak odmiany jadalne - średnio wczesne i średnio późne i późne 14. Ziemniak odmiany jadalne - średnio wczesne i średnio późne i późne mgr inż. Marta Michałowska SDOO Przecław Uwagi ogólne Aktualnie w Polsce jest zarejestrowanych 112 odmian ziemniaka /we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i Rolniczych Zboża jare, zboża ozime, groch siewny, rzepak ozimy, ziemniak odmiany jadalne 2013r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i Rolniczych Zboża jare, zboża ozime, groch siewny, rzepak ozimy, ziemniak odmiany jadalne 2013r. Przewodniczący Lubelskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dr inż. Piotr Pszczółkowski Stacja Koordynująca PDOiR w woj. Lubelskim Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin

Bardziej szczegółowo

8,4 8,8 13,7 12,9 18,7 17,9 18,2

8,4 8,8 13,7 12,9 18,7 17,9 18,2 Produkcja nasienna ziemniaka 1) Tadeusz Oleksiak Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN), do kwalifikacji polowej w 2016 r. zgłoszono 2153 plantacje nasienne ziemniaków

Bardziej szczegółowo

Tabela Liczba odmian ziemniaków w Krajowym Rejestrze na dzień 30 kwietnia 2016 Grupa wczesności średnio- średnio- Krajowe Zagraniczne wczesne

Tabela Liczba odmian ziemniaków w Krajowym Rejestrze na dzień 30 kwietnia 2016 Grupa wczesności średnio- średnio- Krajowe Zagraniczne wczesne ROZDZIAŁ 13 Ziemniak W stępnych rejestrach odmian roślin uprawnych krajów należących Unii Europejskiej znajduje się stosunkowo duża liczba odmian ziemniaka. To wynik pracy howców, którzy nieustannie dążą

Bardziej szczegółowo

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XVIII

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XVIII Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin CHARAKTERYSTYKA KRAJOWEGO REJESTRU ODMIAN ZIEMNIAKA Wydanie XVIII Jadwisin 2015 Spis tabel Strona Tabela 1. Tabela

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2013 ROK ZIEMNIAK

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2013 ROK ZIEMNIAK LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2013 ROK ZIEMNIAK BARDZO WCZESNE: 1. DENAR (2) 2. LORD (2) 3. ARIELLE (1) * WCZESNE: 1. CYPRIAN (2) 2. OWACJA (2) 3. VINETA (2) 4. MICHALINA (1) ŚREDNIOWCZESNE: 1. SATINA

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2014 ROK ZIEMNIAK

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2014 ROK ZIEMNIAK LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2014 ROK ZIEMNIAK ZIEMNIAK JADALNY BARDZO WCZESNE: 1. DENAR (3) 2. LORD (3) 3. ARIELLE (2) 4. VIVIANA (1) WCZESNE: 1. CYPRIAN (3) 2. OWACJA (3) 3. VINETA (3) 4. MICHALINA

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2015 ROK ZIEMNIAK

LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2015 ROK ZIEMNIAK LISTA ODMIAN ZALECANYCH (LOZ) NA 2015 ROK ZIEMNIAK ZIEMNIAK JADALNY BARDZO WCZESNE: 1. DENAR (4) 2. LORD (4) 3. VIVIANA (2) 4. IMPALA (1) WCZESNE: 1. CYPRIAN (4) 2. OWACJA (4) 3. VINETA (4) 4. MICHALINA

Bardziej szczegółowo

Tabela 56. Kukurydza kiszonkowa odmiany badane w 2013 r.

Tabela 56. Kukurydza kiszonkowa odmiany badane w 2013 r. KUKURYDZA. Kukurydza odznacza się wszechstronnością użytkowania i jest wykorzystywana na cele: pastewne, spożywcze, przemysłowe. Jako pasza energetyczna (ziarno, kiszonka z całych roślin, kiszonka z kolb,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POREJESTROWYCH DOŒWIADCZEÑ ODMIANOWYCH

WYNIKI POREJESTROWYCH DOŒWIADCZEÑ ODMIANOWYCH P O R E J E S T R O W E D O Œ W I A D C Z A L N I C T W O O D M I A N O W E CENTRALNY OŒRODEK BADANIA ODMIAN ROŒLIN UPRAWNYCH WYNIKI POREJESTROWYCH DOŒWIADCZEÑ ODMIANOWYCH Ziemniak 2007 S UPIA WIELKA,

Bardziej szczegółowo

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XIX

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XIX Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin CHARAKTERYSTYKA KRAJOWEGO REJESTRU ODMIAN ZIEMNIAKA Wydanie XIX Jadwisin 2016 IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie przekazuje

Bardziej szczegółowo

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XV

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XV Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin CHARAKTERYSTYKA KRAJOWEGO REJESTRU ODMIAN ZIEMNIAKA Wydanie XV Jadwisin 2012 3 IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie przekazuje

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i Rolniczych

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i Rolniczych Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Lublinie Wyniki Porejestrowych Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Ziemniaki bardzo wczesne

Ziemniaki bardzo wczesne LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Ziemniaki bardzo wczesne DENAR bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie uŝytkowego, o dobrym smaku. Bardzo

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo

Nasiennictwo i odmianoznawstwo 4 Ziemniak Polski 2015 nr 1 Nasiennictwo i odmianoznawstwo ANALIZA STRUKTURY ODMIANOWEJ NASIENNICTWA ZIEMNIAKA W POLSCE W 2013 ROKU mgr inż. Irena Stypa IHAR PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

Materiał i metody. Słowa kluczowe: nasiennictwo ziemniaka, udział odmian, ziemniak

Materiał i metody. Słowa kluczowe: nasiennictwo ziemniaka, udział odmian, ziemniak STRUKTURA ODMIANOWA NASIENNICTWA ZIEMNIAKA W POLSCE W 2015 ROKU mgr inż. Irena Stypa, dr inż. Janusz Urbanowicz IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie e-mail: irenastypa@wp.pl urbanowicz@ziemniak-bonin.pl

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku.

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2012 nr 2 1 Agrotechnika i mechanizacja NAWOŻENIE AZOTEM NOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA UPRAWIANYCH NA GLEBACH LEKKICH dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie,

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XIV

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin. Wydanie XIV Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Jadwisin CHARAKTERYSTYKA KRAJOWEGO REJESTRU ODMIAN ZIEMNIAKA Wydanie XIV Jadwisin 2011 IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie przekazuje

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Polski 2014 nr 1

Ziemniak Polski 2014 nr 1 46 mgr Krystyna Żalejko IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie 76-009 Bonin k. Koszalina, tel. (94) 342 30 31, fax (94) 342 70 28 zalejko@ziemniak-bonin.pl Uwaga! Poniższy wykaz ofert

Bardziej szczegółowo

Tabela 28. Pszenica jara - badane odmiany w 2011 roku.

Tabela 28. Pszenica jara - badane odmiany w 2011 roku. Pszenica jara Powierzchnia uprawy i znaczenie pszenicy jarej w naszym kraju stopniowo się zmniejsza, niemniej jest to gatunek uprawiany głównie na ziarno przeznaczone na cele młynarsko-piekarskie, a także

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA

PSZENICA OZIMA WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA PSZENICA OZIMA ROK WPISANIA NA LOZ WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA ZIMOTRWAŁOŚĆ skala 9 o 1 ARKADIA KR 2012 A 6 98 101 2 BAMBERKA KR 2011 A 3 99 100 3 BRILLIANT CCA 2008 A 3 99 100 4 JULIUS CCA 2011 E 5 100 101

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja 20 Agrotechnika i mechanizacja ODMIANOWE ZRÓŻNICOWANIE ODPORNOŚCI BULW ZIEMNIAKA NA USZKODZENIA MECHANICZNE dr inż. Barbara Lutomirska, mgr Joanna Jankowska IHAR-PIB, Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Wynika to ze stosunkowo niskich wymagań glebowych pszenżyta pozwalających

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna informacja o realizacji prac w roku 2015 (lipiec grudzień)

Syntetyczna informacja o realizacji prac w roku 2015 (lipiec grudzień) Zał. do zad. 5.2 cel.2 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE O STANIE REALIZACJI Zadania 5.2 cel.2 Zadanie 5.2: Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

Kukurydza Uwagi ogólne

Kukurydza Uwagi ogólne Kukurydza Uwagi ogólne W roku 2014 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzone zostały dwa doświadczenia z kukurydzą na kiszonkę w SDOO i ZDOO Rychliki. Opracowanie zostało wzbogacone o dane

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA. Opracowanie: mgr inż. Irena Stypa, IHAR PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie Wstęp

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA. Opracowanie: mgr inż. Irena Stypa, IHAR PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie Wstęp CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZIEMNIAKA Opracowanie: mgr inż. Irena Stypa, IHAR PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie Wstęp W Polsce w 2015 r. w krajowym rejestrze (KR) znajduje się 114 odmian

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka odmian ziemniaka i cech zewnętrznych bulw po zbiorze

Charakterystyka odmian ziemniaka i cech zewnętrznych bulw po zbiorze Charakterystyka odmian ziemniaka i cech zewnętrznych bulw po zbiorze Irena Stypa, Dorota Michałowska Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści Tytuł Technologie produkcji roślinnej Autor praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1999 Liczba stron 437 Wymiary 235x165 Okładka miękka ISBN 83-09-01629 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii produkcji

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Powierzchnia uprawy grochu zarówno form ogólnoużytkowych jak i pastewnych nie zwiększa się. Duże znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie jest powszechnie uznawane

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Groch siewny 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Groch siewny 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Groch siewny WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie odmian ziemniaka w okresie wegetacji (kiełki, kwiaty, pokrój roślin), urzędowy opis odmian

Rozpoznawanie odmian ziemniaka w okresie wegetacji (kiełki, kwiaty, pokrój roślin), urzędowy opis odmian Rozpoznawanie odmian ziemniaka w okresie wegetacji (kiełki, kwiaty, pokrój roślin), urzędowy opis odmian Irena Stypa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Zakład Ochrony i Nasiennictwa Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2012/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5.

Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5. Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na integrowana ochronę i produkcje roślin Zadanie.5.2 Tadeusz Oleksiak, ZNiN IHAR-PIB Radzików Wojciech Nowacki

Bardziej szczegółowo

Przewodnicz¹cy Lubelskiego Zespo³u Porejestrowego Doœwiadczalnictwa Odmianowego mgr in. Wies³aw Czajka Dyrektor SDOO Cicibór

Przewodnicz¹cy Lubelskiego Zespo³u Porejestrowego Doœwiadczalnictwa Odmianowego mgr in. Wies³aw Czajka Dyrektor SDOO Cicibór Przewodnicz¹cy Lubelskiego Zespo³u Porejestrowego Doœwiadczalnictwa Odmianowego mgr in. Wies³aw Czajka Dyrektor SDOO Cicibór Stacja Koordynuj¹ca PDO w woj. lubelskim Stacja Doœwiadczalna Oceny Odmian w

Bardziej szczegółowo

Rzepak jary. Uwagi ogólne

Rzepak jary. Uwagi ogólne Rzepak jary Uwagi ogólne Rzepak jary zarówno w województwie, jak i w całym kraju, ma mniejsze znaczenie gospodarcze niż rzepak ozimy. W latach 2000-2010 powierzchnia uprawy wahała się od 22 do 81 tys.ha

Bardziej szczegółowo

Z praktyki gospodarczej

Z praktyki gospodarczej Ziemniak Polski 2011 nr 3 1 Z praktyki gospodarczej HODOWLA I NASIENNICTWO ZIEMNIAKA W POMORSKO-MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA mgr inż. Mariola Siewierska Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Spółka z o.

Bardziej szczegółowo

Mikrorozmnażanie - szybka i nowoczesna metoda uzyskania materiałów wyjściowych dla produkcji nasiennej ziemniaka. Materiał wyjściowy stanowią rośliny

Mikrorozmnażanie - szybka i nowoczesna metoda uzyskania materiałów wyjściowych dla produkcji nasiennej ziemniaka. Materiał wyjściowy stanowią rośliny Mikrorozmnażanie, czyli skąd się biorą materiały przedbazowe ziemniaka, znaczenie banku genów ziemniaka in vitro w nasiennictwie oraz korzyści dla ekosystemów rolniczych Dorota Michałowska Mikrorozmnażanie

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2014, 2015 i 2016 roku. Doświadczenia w roku 2016 przeprowadzono w

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Tabela 14.1 Groch siewny. Odmiany badane. Rok zbioru:. Lp. Rodzaj ulistnienia Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Druk: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku Oddział w Lubniewicach tel , tel

Druk: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku Oddział w Lubniewicach tel , tel Opracowanie: mgr inŝ. Jan Soloch Projekt okładki: Małgorzata Tews-Janicka Druk: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku Oddział w Lubniewicach tel. 0 68 385 20 91, tel. 0 95 755 71 67 Nakład: 1500

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 11. Groch siewny 11.1. Uwagi ogólne Obecnie w Krajowym Rejestrze w grupie odmian ogólnoużytkowych przeznaczonych do uprawy na glebach żyznych są wyłącznie formy wąsolistne łącznie 14 odmian. W województwie

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Owies jary WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Lp Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat w LZO Kod kraju - pochod zenia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo

ogółem pastewne jadalne

ogółem pastewne jadalne Znaczenie roślin strączkowych w polskim rolnictwie Powierzchnia uprawy Powierzchnia zasiewów roślin strączkowych w Polsce w okresie ostatnich 25 lat ulegała dużym zmianom, największą powierzchnię, (ponad

Bardziej szczegółowo

Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka dobór odmian do systemu uprawy

Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka dobór odmian do systemu uprawy Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka dobór odmian do systemu uprawy Wojciech Nowacki Zakład Agronomii Ziemniaka, IHAR PIB Oddział w Jadwisinie Miejsce polskiego rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż niewielkie w stosunku do korzyści, jakie wynikają ze specyficznych

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo