(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L 29/06 (06.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 13/43 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Moduł aplikacji oraz serwer zarządzania zdalnego z modelem opisu parametrów () Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 08/46 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 14/01 (73) Uprawniony z patentu: Alcatel Lucent, Paris, FR (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 WERNER LIEKENS, Sint-Katelijne-Waver, BE CHRISTOPH STEVENS, Stekene, BE PASCAL JUSTEN, Brussel, BE JAN COPPENS, Merelbeke, BE CHRISTELE BOUCHAT, Antwerpen, BE WILLEM ACKE, Rijmenam, BE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Alicja Rumpel RUMPEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA Al. Śmigłego-Rydza 29/ Łódź Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 1 1 2 Moduł aplikacji oraz serwer zarządzania zdalnego z modelem opisu parametrów Opis patentowy Dziedzina wynalazku [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy zarządzania zdalnego, tzn. instalacji, konfiguracji oraz usuwania modułów aplikacji lub oprogramowania usługowego tak zwanych pakietów zainstalowanych na urządzeniach abonenckich w siedzibie użytkownika (CPE) z serwera znajdującego się w dowolnej lokalizacji w sieci, z której można połączyć się z urządzeniami CPE. W dalszej części niniejszego wniosku serwer ten jest zwany serwerem konfiguracji automatycznej lub serwerem zarządzania zdalnego. Do urządzeń CPE lub urządzeń abonenckich należą np. modem DSL (ang. Digital Subscriber Line), dekoder STB (ang. Set-Top Box), terminal bezprzewodowy, np. telefon komórkowy, palmtop (ang. Personal Digital Assistant) itp. Niniejszy wynalazek dotyczy w szczególności przekazywania do serwera zarządzania zdalnego modelu parametrów, który stanowi nieodłączoną część nowego zainstalowanego pakietu lub modułu aplikacji. Podstawy wynalazku [0002] System zarządzania zdalnego składa się z platformy zarządzającej w urządzeniu abonenckim, serwera zarządzania zdalnego w sieci oraz protokołu zarządzania zdalnego umożliwiającego komunikację pomiędzy klientem lub agentem zarządzającym zainstalowanym na platformie zarządzającej w urządzeniu abonenckim oraz serwerze zarządzania zdalnego. [0003] Jako przykładową platformę zarządzającą można podać platformę usługową OSGi (ang. Open Service Gateway initiative), która wykorzystuje język programowania Java, zainstalowaną dodatkowo do maszyny wirtualnej Java (JVM) w zdalnie zarządzanym urządzeniu abonenckim. Platforma usługowa OSGi w urządzeniu abonenckim umożliwia zdalne instalowanie, aktualizowanie i/lub usuwanie pakietów, tzn. modułów lub komponentów oprogramowania, np. aplikacji FTP (ang. File Transfer Protocol), z serwera konfiguracji automatycznej w dowolnej lokalizacji w sieci, bez zakłócenia obsługi urządzenia abonenckiego. W ten sposób możliwa jest instalacja aplikacji oprogramowania, aktualizacja wersji aplikacji oprogramowania, ponowna konfiguracja aplikacji, dodawanie lub aktywowanie nowych funkcji aplikacji, a także usunięcie aplikacji z urządzenia abonenckiego bez

3 2 1 2 konieczności wysyłania technika do siedziby klienta oraz bez konieczności interwencji ze strony klienta. Dzięki platformie zarządzającej usługi lub aplikacje oprogramowania zainstalowane na pojedynczym urządzeniu abonenckim wspólnie wykorzystują dostępne funkcje. [0004] Agent zarządzający lub klient zarządzający pełni funkcję interfejsu pomiędzy pakietem lub aplikacją oprogramowania oraz serwerem zarządzania zdalnego, a także umożliwia dostępność do parametrów, którymi można zarządzać, z serwera zarządzania zdalnego za pośrednictwem platformy zarządzającej w urządzeniu abonenckim. [000] Protokół zarządzający zapewnia mechanizm, za pomocą którego serwer konfiguracji automatycznej może w bezpieczny sposób odczytać lub zapisać wartości parametrów w celu konfiguracji oprogramowania w urządzeniu abonenckim oraz ewentualnie monitorować status i dane statystyczne urządzenia abonenckiego. Przykładowym protokołem zarządzającym, umożliwiającym zdalne zarządzanie urządzeniem abonenckim, jest protokół TR-069 zdefiniowany przez Forum DSL w Raporcie Technicznym TR-069 pt. Protokół zarządzający CPE ze strony sieci WAN, który można pobrać np. ze strony internetowej Protokół TR-069 to protokół zdalnego wywoływania procedur (RPC), tzn. mechanizm oparty na komunikatach ogólnych, umożliwiających serwerowi konfiguracji automatycznej odczytywanie / zapisywanie / konfigurowanie parametrów i atrybutów parametrów komponentu oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu CPE. Każdy parametr występuje w postaci pary nazwa-wartość. Nazwa służy do identyfikacji poszczególnych parametrów oraz posiada strukturę hierarchiczną podobną do struktury plików w katalogu, przy czym kolejne poziomy są oddzielone za pomocą kropki. Wartość parametru może stanowić jeden z kilku określonych typów danych. Dodatkowo każdy parametr można zdefiniować jako parametr przeznaczony tylko do odczytu lub parametr przeznaczony do odczytu/zapisu w zależności od tego, czy serwer konfiguracji automatycznej może tylko odczytywać parametry lub również zmieniać wartość parametrów. [0006] Jako przykład można podać usługę lub aplikację na bazie protokołu HTTP (ang. HyperText Transfer Protocol), zainstalowaną na modemie ADSL lub VDSL w

4 3 1 2 celu umożliwienia komunikacji pomiędzy klientem i serwerem. Wszystkie parametry aplikacji w standardzie HTTP składają się na model parametrów aplikacji w standardzie HTTP. Przykładowym parametrem jest numer lub identyfikator portu przypisanego do aplikacji w standardzie HTTP. Modem ADSL lub VDSL powinien być wyposażony w platformę OSGi zainstalowaną dodatkowo do maszyny wirtualnej Java. Platforma OSGi umożliwia współużytkowanie funkcji aplikacji w standardzie HTTP przez inne aplikacje, np. wyszukiwarkę internetową. Za pomocą agenta zarządzającego w standardzie TR-069, zainstalowanego dodatkowo do platformy OSGi, parametry aplikacji w standardzie HTTP mogą być widoczne i udostępniane dla serwera konfiguracji automatycznej (ACS) w sieci DSL lub dowolnego innego pakietu w standardzie TR-069. [0007] Zgodnie z dotychczasowym stanem techniki nowe parametry modelowe można wprowadzać do serwera konfiguracji automatycznej, np. podczas instalacji nowego pakietu, na trzy sposoby. [0008] Pierwszy sposób wprowadzenia nowego parametru modelowego polega na podaniu standardowego (znormalizowanego) opisu parametru. Znormalizowane parametry modelowe są rozpoznawalne dla serwerów konfiguracji automatycznej zgodnych z odpowiednim standardem, a w rezultacie mogą zostać w niezależny sposób zidentyfikowane, pobrane, a następnie przekazane od klienta do serwera po zakończeniu instalacji nowego pakietu oprogramowania. Oczywiście, rozwiązanie to jest pracochłonne i wymaga synchronizacji, a ponadto nie jest odpowiednie w przypadku niestandardowych lub zastrzeżonych parametrów modelowych. [0009] Alternatywny sposób wprowadzenia nowego parametru modelowego do serwera konfiguracji automatycznej polega na zdefiniowaniu z góry takiego nowego parametru modelowego, np. w pliku wykorzystującym rozszerzony język znacznikowy (XML), a następnie ręcznym wprowadzeniu utworzonego pliku XML do serwera konfiguracji automatycznej. Rozwiązanie wymagające interwencji ze strony operatora wiąże się jednakże z ryzykiem wystąpienia błędów, jest nieefektywne i kosztowne. [00] Trzecie rozwiązanie znane ze stanu techniki polega na zdefiniowaniu nowego atrybutu dla protokołu zarządzania zdalnego, np. protokołu TR-069, w postaci dodatkowego pola dla jednego lub kilku komunikatów umożliwiających przekazanie

5 4 1 2 opisu parametru, np. schematu w standardzie rozszerzonego języka znacznikowego (XML), definiującego nowy parametr modelowy, z interfejsu northbound urządzenia CPE do interfejsu southbound serwera konfiguracji automatycznej. Trzecie rozwiązanie znane ze stanu techniki, o którym mowa powyżej, opisano np. w dokumencie dsi pt. Wprowadzanie nowego atrybutu autorstwa Christele Bouchat i Wernera Liekensa w związku ze Specyfikacją Forum DSL TR69v2 lub WT- 148, przekazanym na rzecz Forum DSL w marcu 07 r. Chociaż rozwiązanie to nie wymaga interwencji ze strony operatora, jest ono niekorzystne, ponieważ wymaga dopasowania protokołu zarządzania konfiguracją. Należy wprowadzić dodatkowy atrybut, który ponownie wymaga przeprowadzenia synchronizacji i normalizacji. Nawet w przypadku przeprowadzenia normalizacji, w przypadku trzeciego rozwiązania występuje kwestia kompatybilności z zastosowanymi serwerami konfiguracji automatycznej oraz istniejącymi aplikacjami oprogramowania, które nie obsługują dodatkowego atrybutu. Kolejną wadą tego rozwiązania jest niekorzystny wpływ na wydajność procesu konfiguracji zdalnej. W rzeczywistości, w wyniku dodatkowego atrybutu, pomiędzy urządzeniem CPE i serwerem konfiguracji automatycznej muszą zostać przekazane co najmniej dwa komunikaty w celu wprowadzenia nowego parametru modelowego do serwera. W pierwszej kolejności zostają przekazane nazwy i wartości parametrów w odpowiedzi np. na polecenie GetParameterValues w standardzie TR-069. Następnie zostają przekazane atrybuty, w tym atrybuty opisujące nowe parametry, w odpowiedzi np. na polecenie GetParameterAttributes w standardzie TR-069. [0011] W dokumencie DE U1 oraz równoważnym mu dokumencie US07/ A1 ujawniono rozwiązanie umożliwiające konwertowanie typu usługowego urządzeń podłączonych do bramki kontrolnej. W urządzeniu zapisane są dane opisujące urządzenie, a urządzenie jest obsługiwane jako urządzenie usługowe pierwszego typu. Pomiędzy urządzeniem i otwartą platformą znajduje się bramka kontrolna, która przechowuje lub uzyskuje dane urządzenia i przekazuje takie dane do otwartej platformy. Opisany sposób umożliwia rozwiązanie problemu związanego z integracją różnych urządzeń podłączonych do bramki kontrolnej i kontrolowanych przez taką bramkę kontrolną w otwartej platformie usługowej.

6 1 2 [0012] W Raporcie Technicznym TR-111 opublikowanym przez Forum DSL pt.: Stosowanie protokołu TR-069 do zdalnego zarządzania domowymi urządzeniami sieciowymi (Grudzień 0) zdefiniowano m. in. rozszerzenie protokołu TR-069 umożliwiające serwerowi ACS identyfikację bramki, za pośrednictwem której połączone jest dane urządzenie. Przykładowo, serwer ACS monitorujący poziom jakości (QoS) określonej usługi musi zapewniać możliwość obsługi zarówno urządzenia, jak i bramki, za pośrednictwem której połączone jest dane urządzenie. W takim przypadku serwer ACS musi zidentyfikować daną bramkę kontrolną. [0013] W dokumencie Wymagania dotyczące zarządzania urządzeniami (wersja 1.2), opublikowanym przez Open Mobile Alliance (OMA), ujawniono zestaw wymagań funkcjonalnych dotyczących zarządzania parametrami urządzenia, które mogą być zmieniane, z punktu widzenia podmiotu zarządzającego. Dokument ten nie nawiązuje jednakże do protokołu TR-069. [0014] Celem niniejszego wynalazku jest ujawnienie modułu (lub pakietu) aplikacji oraz serwera zarządzania zdalnego (lub serwera ACS), umożliwiających wyeliminowanie problemów występujących w przypadku powyżej opisanych rozwiązań znanych ze stanu techniki. W szczególności celem niniejszego wynalazku jest ujawnienie modułu aplikacji oraz serwera zarządzania zdalnego, umożliwiających automatyczne wykrywanie nowych niestandardowych parametrów modelowych, bez konieczności dostosowania standardowego protokołu zarządzania zdalnego oraz bez wpływu na wydajność mechanizmu zarządzania zdalnego. Skrót opisu wynalazku [001] Niniejszy wynalazek umożliwia wyeliminowanie problemów występujących w rozwiązaniach znanych ze stanu techniki, przy czym powyżej wskazane cele można zrealizować poprzez zastosowanie modułu aplikacji według zastrzeżenia 1, obejmującego co najmniej jeden parametr opisowy, który zapewnia formalny opis nowego parametru modelowego i powoduje automatyczne utworzenie nowego parametru modelowego w serwerze zarządzania zdalnego. [0016] W ten sposób model parametrów pakietu zawiera dodatkowe parametry, które zawierają formalny opis nowych parametrów modelowych, np. nazwę i typ nowego parametru. Ponieważ opis stanowi element dodatkowych parametrów, nie ma konieczności definiowania nowych pól lub atrybutów w protokole zarządzania

7 6 1 2 zdalnego w celu przekazania opisu nowych parametrów do serwera zarządzania zdalnego. Parametry dodatkowe, w dalszej części niniejszego wniosku zwane parametrami opisowymi, są przekazywane automatycznie z interfejsu northbound urządzenia CPE do interfejsu southbound serwera ACS w odpowiedzi np. na polecenie GetParameterValues w standardzie TR-069 z serwera ACS. Ponadto parametry opisowe umożliwiają dynamiczne spowodowanie utworzenia nowych parametrów modelowych w serwerze zarządzania zdalnego. Wraz z rozpoznaniem zadanej nazwy lub części nazwy parametru opisowego przez serwer zarządzania zdalnego, do serwera zarządzania zostaje przekazana np. informacja, że odebrane dane zawierają nazwę i typ nowego parametru modelowego. Innymi słowy, serwer zarządzania zdalnego automatycznie uzyskuje dane niezbędne do utworzenia nowego parametru modelowego z towarzyszących parametrów opisowych, przekazywanych pomiędzy urządzeniem CPE i serwerem ACS z wykorzystaniem istniejących atrybutów lub pól zgodnie ze standardem protokołu. Nie ma konieczności przeprowadzania normalizacji lub interwencji ze strony operatora. [0017] Dodatkowo do modułu lub pakietu aplikacji według zastrzeżenia 1, niniejszy wynalazek dotyczy serwera zarządzania zdalnego lub serwera ACS według zastrzeżenia 8, umożliwiającego zdalną instalację i konfigurację modułu aplikacji na urządzeniu abonenckim oraz odbiór modelu parametrów z co najmniej jednym parametrem modelowym z modułu aplikacji w standardzie protokołu zarządzania zdalnego, odbiór parametrów opisowych, zawierających formalny opis co najmniej jednego parametru modelowego, a także automatyczne utworzenie co najmniej jednego parametru modelowego w serwerze zarządzania zdalnego w oparciu o parametry opisowe. [0018] Opcjonalna funkcja modułu aplikacji polega na tym, że parametry opisowe mogą stanowić parametry tylko do odczytu, według zastrzeżenia 2. [0019] W ten sposób, podczas audytu przeprowadzanego przez serwer zarządzania zdalnego zostaną przekazane wszelkie dane niezbędne do utworzenia, zanalizowania składni, zapisania i obsługi nowych parametrów modelowych, z tym że serwer zarządzania zdalnego nie umożliwia modyfikacji danych zawartych w parametrach opisowych. W rezultacie niemożliwe jest uszkodzenie danych opisowych, umożliwiających utworzenie parametru modelowego.

8 7 1 2 [00] Kolejny aspekt opcjonalny modułu aplikacji według zastrzeżenia 3 polega na tym, że parametry opisowe zawierają w nazwie komponent powodujący automatyczne utworzenie nowych parametrów modelowych w serwerze zarządzania zdalnego. [0021] W rzeczywistości zadana nazwa parametru, np. Dynamic.parameter lub Description.parameter, bądź zadana część nazwy parametru umożliwia serwerowi zarządzania zdalnego odróżnienie parametrów opisowych od parametrów modelowych podczas audytu klienta zarządzającego. Wraz z rozpoznaniem zadanej nazwy lub zadanej części nazwy parametru do serwera zarządzania zdalnego zostaje przekazana informacja, że odebrane dane zawierają komponenty opisowe umożliwiające utworzenie nowego parametru modelowego w serwerze zarządzania zdalnego. [0022] Opcjonalnie, według zastrzeżenia 4, słowo Dynamic w nazwie parametru może powodować utworzenie nowego parametru modelowego. [0023] W rzeczywistości, jeżeli na urządzeniu CPE jest zainstalowana np. aplikacja FTP, może zachodzić konieczność utworzenia nowego parametru modelowego o nazwie InternetGatewayDevice.Service.FTP.url. Dodatkowo model parametrów aplikacji FTP może zawierać parametr opisowy o nazwie InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Name oraz wartości w postaci ciągu znaków InternetGatewayDevice.Service.FTP.url. Po zakończeniu audytu przez serwer zarządzania zdalnego serwer rozpozna słowo Dynamic w nazwie parametru dodatkowego i na tej podstawie ustali, że należy utworzyć nowy parametr modelowy o nazwie InternetGatewayDevice.Service.FTP.url. Oczywiście, jakakolwiek inna zadana nazwa lub część nazwy, bądź jakakolwiek inna konwencja, umożliwiająca rozpoznanie parametru opisowego przez serwer zarządzania zdalnego jest funkcjonalnie równoważna, przy czym obecny wynalazek nie jest ograniczony w zakresie sposobu rozróżniania parametrów opisowych od parametrów modelowych. [0024] Kolejny aspekt opcjonalny polega na tym, że parametry opisowe mogą zawierać parametr nazwy w celu zapewnienia opisu nazwy nowego parametru modelowego. Powyższy aspekt został zdefiniowany w zastrzeżeniu. [002] Parametry opisowe mogą dodatkowo lub zamiennie zawierać parametr typu w celu zapewnienia formalnego opisu typu nowego parametru modelowego. Powyższy aspekt został zdefiniowany w zastrzeżeniu 6.

9 8 1 2 [0026] Kolejny aspekt opcjonalny polega na tym, że parametry opisowe mogą zawierać parametr definicji w celu formalnego zdefiniowania nowego parametru modelowego w języku naturalnym. Powyższy aspekt został zdefiniowany w zastrzeżeniu 7. [0027] W związku z powyższym do przykładowych parametrów, które zapewniają formalny opis nowego parametru modelowego, należą parametr nazwy, parametr typu oraz parametr definicji. Oczywiście, obecny wynalazek nie jest ograniczony w zakresie wyboru parametru opisowego lub zbioru parametrów opisowych. Zbiór parametrów opisowych do nowych parametrów modelowych może składać się z takich samych komponentów w przypadku każdego nowego parametru modelowego, np. nazwy i typu, lub różnych komponentów w przypadku różnych nowych parametrów modelowych, np. nazwy i typu w przypadku pierwszego nowego parametru modelowego, nazwy, typu i podtypu w przypadku drugiego nowego parametru modelowego, nazwy, typu i opisu w przypadku trzeciego nowego parametru modelowego itd. [0028] Jak wskazano już w części wstępnej niniejszego wniosku patentowym, Forum DSL zdefiniowało w Raporcie Technicznym TR-069 protokół zarządzania zdalnego, tzn. sposób nazywania parametrów z zachowaniem struktury hierarchicznej oraz sposób bezpiecznego odczytu / zapisu takich parametrów z lokalizacji zdalnej w sieci za pośrednictwem sekwencji komunikatów. Oczywiście, koncepcja parametrów opisowych, które zapewniają formalny opis nowych parametrów modelowych oraz automatycznie powodują utworzenie takich nowych parametrów modelowych nie jest ograniczona do określonego istniejącego lub przyszłego protokołu zarządzania zdalnego. Jako przykładowy protokół zarządzania można wskazać protokół OMA-DM (ang. Open Mobile Alliance Device Management) do mobilnych urządzeń abonenckich lub protokół SNMP (ang. Simple Network Management Protocol). Krótki opis rysunków [0029] Fig. 1 przedstawia sieć z przykładem wykonania serwera zarządzania zdalnego 2 zgodnie z obecnym wynalazkiem oraz urządzeniem abonenckim 1, w którym zainstalowano przykład wykonania modułu aplikacji 114 zgodnie z obecnym wynalazkiem; oraz

10 9 1 2 Fig. 2 przedstawia w bardziej szczegółowy sposób model parametrów 1 dla modułu aplikacji 114 z Fig. 1. Szczegółowy opis przykładów wykonania wynalazku [00] Fig. 1 przedstawia urządzenie CPE 1, np. modem ADSL lub VDSL, z możliwością nawiązania połączenia 3 w standardzie TR-069 z serwerem konfiguracji automatycznej ACS 2, znajdującym się w dowolnej lokalizacji w sieci internetowej. Urządzenie CPE 1 jest wyposażone w platformę OSGi 112 z agentem zarządzającym 113 w standardzie TR-069, zainstalowanym dodatkowo do maszyny wirtualnej Java 111. Ponadto Fig. 1 przedstawia moduł aplikacji 114, np. aplikację oprogramowania klient FTP / serwer, zdalnie zainstalowaną i zarządzaną za pośrednictwem agenta zarządzającego 113 w standardzie TR-069. Po zakończeniu instalacji aplikacja oprogramowania 114 współużytkuje model parametrów 1 z agentem zarządzającym 113 w standardzie TR-069. Powyższy model parametrów 1 zawiera parametry modelowe 121 oraz parametry opisowe 122. Parametry opisowe 122 zapewniają formalny model opisowy w standardzie TR-069 w celu opisu parametrów modelowych 121 w standardzie TR-069, zgodnie z poniżej podanym objaśnieniem. [0031] Model parametrów 1 w standardzie TR-069 do aplikacji FTP 113, przedstawiony szczegółowo na Fig. 2, zawiera trzy parametry modelowe oraz formalny opis odnośnych trzech parametrów modelowych. Opis formalny występuje w postaci trzech parametrów dodatkowych, zawierających odpowiednio nazwę, typ i definicję dla każdego parametru modelowego. [0032] Trzy parametry modelowe aplikacji FTP 113 mają następujące nazwy: InternetGatewayDevice.service.FTP.url InternetGatewayDevice.service.FTP.login InternetGatewayDevice.service.FTP.password [0033] Pierwszy parametr, InternetGatewayDevice.service.FTP.url, zawiera adres URL pliku lub katalogu na serwerze internetowym dostępnym za pośrednictwem aplikacji FTP. Składnia adresu URL aplikacji FTP została opisana w Memorandum RFC 99 Internetowego Zespołu ds. Technicznych (IETF). Drugi parametr, InternetGatewayDevice.service.FTP.login, zawiera nazwę identyfikatora logowania lub nazwę użytkownika, która będzie wykorzystywana przez aplikację FTP w celu

11 1 2 uzyskania dostępu do serwera internetowego, natomiast trzeci parametr, InternetGatewayDevice.service.FTP.password, zawiera hasło niezbędne w celu uzyskania dostępu do serwera internetowego. W przykładzie wykonania przedstawionym na Fig. 2 powyższe trzy parametry mają wartości początkowe odpowiednio FTP://host.dom/, myname oraz mypassword w momencie instalacji aplikacji FTP. [0034] Dodatkowo model parametrów 113 zawiera dla każdego z powyższych parametrów modelowych trzy parametry opisowe o zadanych nazwach, rozpoznawalne przez serwer konfiguracji automatycznej 2 podczas audytu parametrów. Zadane nazwy trzech parametrów opisowych: InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.{i}.Name InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.{i}.Type InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.{i}.Definition [003] W powyżej podanych przykładach {i} oznacza indeks parametru modelowego, któremu odpowiada parametr opisowy. W powyższym przykładzie można przyjąć, że np. indeks pierwszego parametru modelowego, InternetGatewayDevice.service.FTP.url, jest równy 1, indeks drugiego parametru, InternetGatewayDevice.service.FTP.login, jest równy 2, natomiast indeks trzeciego parametru, InternetGatewayDevice.service.FTP.password, jest równy 3. Pierwszy z powyższych trzech parametrów opisowych zapewnia formalny opis nazwy nowego parametru modelowego, który ma zostać utworzony, drugi z powyższych trzech parametrów opisowych zapewnia formalny opis typu nowego parametru modelowego, który ma zostać utworzony, natomiast trzeci parametr definiuje nowy parametr modelowy w języku naturalnym. [0036] W ten sposób dla trzech parametrów modelowych aplikacji FTP 114: InternetGatewayDevice.Service.FTP.url InternetGatewayDevice.Service.FTP.login InternetGatewayDevice.Service.FTP.password pakiet 114 implementuje również następujące 9 parametrów opisowych: InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Name o wartości: InternetGatewayDevice.Service.FTP.url ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Type o wartości:

12 Ciąg znaków ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Definition o wartości: Adres URL pliku lub katalogu na serwerze internetowym dostępnym za pośrednictwem aplikacji FTP ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.2.Name o wartości: InternetGatewayDevice.Service.FTP.login ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.2.Type o wartości: Ciąg znaków ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.2.Definition o wartości: Identyfikator logowania wykorzystywany przez aplikację FTP w celu uzyskania dostępu do serwera internetowego ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.3.Name o wartości: InternetGatewayDevice.Service.FTP.password ; InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.3.Type o wartości: Ciąg znaków ; oraz InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.3.Definition o wartości: Nazwa użytkownika wykorzystywana przez aplikację FTP w celu uzyskania dostępu do serwera internetowego. [0037] Kiedy pakiet FTP 114 zostanie pobrany i zainstalowany na urządzeniu CPE 1, pakiet 114 rejestruje parametry w standardzie TR-069 za pośrednictwem agenta zarządzającego 113. Innymi słowy, kiedy pakiet FTP 114 zostanie pobrany i zainstalowany na platformie OSGi 112 w urządzeniu CPE 1, model parametrów 1 w standardzie TR-069 będzie w całości dostępny dla agenta zarządzającego 113 w standardzie TR-069. Do agenta zarządzającego 113 zostaje w ten sposób przekazana informacja, że poniżej wyszczególnione parametry w standardzie TR-069 są obsługiwane przez nowo zainstalowaną aplikację 114: InternetGatewayDevice.service.FTP.url InternetGatewayDevice.service.FTP.login InternetGatewayDevice.service.FTP.password InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Name InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Type InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Definition

13 InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.2.Name InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.2.Type InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.2.Definition InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.3.Name InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.3.Type InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.3.Definition [0038] Kiedy serwer konfiguracji automatycznej 2 przeprowadza audyt klienta zarządzającego 113 w standardzie TR-069, np. poprzez wysłanie polecenia GetParameterValues w standardzie TR-069, serwer konfiguracji automatycznej 2 automatycznie otrzyma wszystkie dane niezbędne do utworzenia / zanalizowania składni / zapisu i obsługi trzech nowych parametrów modelowych. W rzeczywistości, po otrzymaniu pierwszego parametru modelowego, InternetGatewayDevice.service.FTP.url, serwer konfiguracji automatycznej 2 nie rozpozna nowego parametru modelowego i dlatego serwer zapamięta odebrane dane. Wraz z rozpoznaniem zadanej nazwy pierwszego parametru opisowego, InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Name, do serwera konfiguracji automatycznej 2 zostaje przekazana informacja, że odebrane dane zawierają nazwę nowego parametru, w związku z czym serwer zapamięta odebrane dane. W podobny sposób, wraz z rozpoznaniem zadanej nazwy parametru InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Type, do serwera konfiguracji automatycznej 2 zostaje przekazana informacja, że odebrane dane zawierają typ nowego parametru, w związku z czym serwer zapamięta odebrane dane. Wreszcie, wraz z rozpoznaniem zadanej nazwy parametru InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Definition, do serwera konfiguracji automatycznej 2 zostaje przekazana informacja, że odebrane dane zawierają definicję nowego parametru w języku naturalnym, w związku z czym serwer zapamięta odebrane dane. Następnie, dzięki danym uzyskanym na podstawie wartości powyższych trzech parametrów, serwer konfiguracji automatycznej utworzy i zanalizuje składnię nowego parametru modelowego InternetGatewayDevice.service.FTP.url. [0039] W podobny sposób, jak opisano w poprzedzającym akapicie, serwer konfiguracji automatycznej 2 automatycznie uzyska dane niezbędne w celu

14 utworzenia drugiego nowego parametru modelowego, InternetGatewayDevice.service.FTP.login, oraz trzeciego nowego parametru modelowego, InternetGatewayDevice.service.FTP.password. [0040] Dzięki uwzględnieniu parametrów opisowych 122 w modelu parametrów 1 oraz danych umożliwiających rozpoznanie odnośnych parametrów opisowych przez serwer konfiguracji automatycznej 2, a następnie utworzenie parametrów modelowych w oparciu o dane uzyskane z parametrów opisowych, nie ma konieczności ręcznego wprowadzania opisu parametrów w serwerze konfiguracji automatycznej 2. W rezultacie wyeliminowana zostaje konieczność edytowania pliku z opisem modelu parametrów w standardzie XML. [0041] Ponieważ parametry opisowe zostają automatycznie przekazane w odpowiedzi na audyt parametrów z serwera konfiguracji automatycznej 2, nie ma konieczności pobierania dodatkowych danych, w wyniku czego proces nie ma wpływu na wydajność zarządzania zdalnego. Podany przykład jest dodatkowo korzystny ze względu na brak konieczności wykorzystania pamięci dodatkowej po stronie klienta, a także ze względu na brak konieczności definiowania nowego pola w protokole TR- 069 w celu przekazania danych dotyczących nowego pakietu, tzn. parametrów opisowych, z interfejsu northbound urządzenia CPE 1 do interfejsu southbound serwera konfiguracji automatycznej 2. [0042] Jako model aplikacji można wykorzystać dowolny komponent lub pakiet oprogramowania usługowego, np. Http Services, Log, Configuration Management, Preferences, XML Parsing, Device Access, Package Admin, Permission Admin, Start Level, User Admin, IO Connector, Wire Admin, Jini, UPnP Exporter, Application Tracking, Signed Bundles, Declarative Services, Power Management, Device Management, Security Policies, Diagnostic/Monitoring, Framework Layering itp. Innymi słowy, wynalazek ma obejmować wszelkiego rodzaju modyfikacje, zmiany lub równoważne operacje zgodne z zakresem podstawowych zasad, których zasadnicze atrybuty są przedmiotem zastrzeżeń wyszczególnionych w niniejszym wniosku patentowym. Ponadto, zapoznając się z treścią niniejszego wniosku patentowego, należy pamiętać, że słowa obejmujący/-a lub obejmuje, zawierający/-a lub zawiera nie wyłączają innych elementów lub etapów procedury, słowa występujące w liczbie pojedynczej nie wyłączają liczby mnogiej,

15 14 a pojedynczy element, np. system komputerowy, procesor lub inna wbudowana jednostka, mogą spełniać funkcje kilku elementów sprzętowych według zastrzeżeń w niniejszym wniosku patentowym. Odwołania występujące w zastrzeżeniach wyszczególnionych w niniejszym wniosku patentowym nie ograniczają zakresu zastosowania stosownych zastrzeżeń. Oznaczenia pierwszy, drugi, trzeci, a, b, c itp., występujące w opisie lub zastrzeżeniach wyszczególnionych w niniejszym wniosku patentowym, wprowadzono w celu odróżnienia podobnych elementów lub etapów procedury; oznaczenia te nie odnoszą się do określonej kolejności lub porządku chronologicznego. Podobnie, oznaczenia górny, dolny, nad, pod itp. wprowadzono na potrzeby adekwatnego opisu; oznaczenia te nie odnoszą się do określonego położenia w przestrzeni.

16 1 Zastrzeżenia patentowe 1. Moduł aplikacji (114) przystosowany do zdalnej instalacji na urządzeniu abonenckim (1) oraz do zdalnej konfiguracji z serwera zarządzania zdalnego (2), dodatkowo rzeczony moduł aplikacji (114) zawierający model parametrów (1) z co najmniej jednym parametrem modelowym (121), który może być przekazywany automatycznie pomiędzy klientem zarządzania zdalnego (113), znajdującym się w rzeczonym urządzeniu abonenckim (1), oraz rzeczonym serwerem zarządzania zdalnego (2) w oparciu o protokół zarządzania zdalnego (3), znamienny tym, że rzeczony protokół zarządzania zdalnego (3) stanowi protokół zarządzania w standardzie TR-069; rzeczony klient zarządzania zdalnego (113) obejmuje agenta zarządzającego w standardzie TR-069, zainstalowanego dodatkowo do wirtualnej maszyny Java (111); rzeczony model parametrów (1) stanowi model parametrów w standardzie TR-069, dodatkowo obejmujący co najmniej jeden parametr opisowy (122), który zawiera formalny opis rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121) oraz powoduje automatyczne utworzenie rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121) w rzeczonym serwerze zarządzania zdalnego (2). 2. Moduł aplikacji (114) według zastrz. 1, znamienny tym, że rzeczony co najmniej jeden parametr opisowy (122) zawiera co najmniej jeden parametr tylko do odczytu. 3. Moduł aplikacji (114) według zastrz. 1, znamienny tym, że rzeczony co najmniej jeden parametr opisowy (122) zawiera w swojej nazwie element powodujący automatyczne utworzenie rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121) w rzeczonym serwerze zarządzania zdalnego (2). 4. Moduł aplikacji (114) według zastrz. 3, znamienny tym, że rzeczony element wyzwalający obejmuje słowo Dynamic.. Moduł aplikacji (114) według zastrz. 1, znamienny tym, że rzeczony co najmniej jeden parametr opisowy (122) zawiera parametr nazwy (InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Name) w celu formalnego opisu nazwy rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121). 6. Moduł aplikacji (114) według zastrz. 1, znamienny tym, że rzeczony co najmniej jeden parametr opisowy (122) zawiera parametr typu

17 16 (InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Type) w celu formalnego opisu typu rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121). 7. Moduł aplikacji (114) według zastrz. 1, znamienny tym, że rzeczony co najmniej jeden parametr opisowy (122) zawiera parametr definicji (InternetGatewayDevice.Dynamic.Parameter.1.Definition) w celu formalnego zdefiniowania rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121) w języku naturalnym. 8. Serwer zarządzania zdalnego (2) przystosowany do zdalnego instalowania i konfigurowania modułu aplikacji (114) na urządzeniu abonenckim (1), obejmującym klienta zarządzania zdalnego (113), rzeczony serwer zarządzania zdalnego (2) obejmujący elementy umożliwiające automatyczny odbiór modelu parametrów (1) z co najmniej jednym parametrem modelowym (121) z rzeczonego modułu aplikacji (114) w oparciu o protokół zarządzania (3), znamienny tym, że rzeczony protokół zarządzania zdalnego (3) stanowi protokół zarządzania w standardzie TR-069; rzeczony klient zarządzania zdalnego (113) składa się z agenta zarządzającego w standardzie TR-069, zainstalowanego dodatkowo do wirtualnej maszyny Java (111); rzeczony model parametrów (1) stanowi model parametrów w standardzie TR-069; oraz rzeczony serwer zarządzania zdalnego (2) zawiera dodatkowo elementy umożliwiające automatyczny odbiór co najmniej jednego parametru opisowego (122), przystosowanego do formalnego opisu rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121), oraz elementy automatycznie powodujące utworzenie rzeczonego co najmniej jednego parametru modelowego (121) w rzeczonym serwerze zarządzania zdalnego (2) w oparciu o rzeczony co najmniej jeden parametr opisowy (122).

18 17

19 18

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie Wykorzystując Internet mamy możliwość uzyskania dostępu do komputera w odległej sieci z wykorzystaniem swojego komputera, który

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2401852 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2010 10710079.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/24 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 2103073 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2103073 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2008 08705099.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx Kamery: i7-cx3xx (firmware v4, PL)

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2 aplikacji transportowa Internetu Stos TCP/IP dostępu do sieci Warstwa aplikacji cz.2 Sieci komputerowe Wykład 6 FTP Protokół transmisji danych w sieciach TCP/IP (ang. File Transfer Protocol) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2028811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2007 07014467.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.0

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM):

Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): http://em24din.eltron.pl/ 1 Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): http://em24din.eltron.pl/ Nazwa użytkownika: user Hasło: user 2 Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): Swobodny

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2007 07290821.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2007 07290821.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2009875 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2007 07290821.3 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L12/56 H04L29/08

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP

Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP Wstęp W niektórych przypadkach aktualizacja firmware urządzenia za pośrednictwem FTP jest korzystniejsza od standardowej aktualizacji z poziomu hosta.

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji systemu zabezpieczeń Check Point VPN-1/FireWall-1 SmallOffice NG SmallOffice jest uproszczoną w zakresie zarządzania wersją systemu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium Konfiguracja NAP Network Access Protection 1. Instalacja serwera NAP. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012 Sieć laboratoryjna powinna składać

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo