Microsoft Exchange Server 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Exchange Server 2013"

Transkrypt

1 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013

2 Spis treści Wstęp xi 1 Exchange Server 2013 przegląd administracji Pierwsze kroki z produktem Exchange 2013 i Exchange Online Exchange Server 2013 a używany sprzęt Wersje Exchange Server Exchange Server a system Windows Usługi dla Exchange Server Uwierzytelnianie i zabezpieczenia Exchange Server Grupy zabezpieczeń Exchange Server Exchange Server i Active Directory Przechowywanie informacji w programie Exchange Routing wiadomości w programie Exchange Exchange Online i Office Korzystanie z graficznych narzędzi administracyjnych Używanie narzędzia Exchange Management Shell Wdrażanie Exchange Server Role Exchange Server Działanie ról Exchange Server Wdrażanie serwerów Mailbox: podstawy Wdrażanie serwerów Client Access: podstawy Wdrażanie usług Transport: podstawy Wdrażanie zunifikowanej obsługi wiadomości: podstawy Integracja ról Exchange Server z usługą Active Directory Używanie serwerów Mailbox z usługą Active Directory Używanie serwerów Client Access z usługą Active Directory Używanie usługi Unified Messaging z usługą Active Directory Używanie serwerów Edge Transport z usługą Active Directory Integracja Exchange Server 2013 z istniejącymi organizacjami Exchange Współistnienie a usługa Active Directory Konfigurowanie Exchange Server 2013 do pracy z istniejącymi organizacjami Exchange Ustawianie domyślnej książki adresowej trybu offline Migracja do wersji Exchange Server Uruchamianie i modyfikowanie działania Exchange Server 2013 Setup Instalowanie nowych serwerów Exchange Instalowanie Exchange Server Weryfikacja i kończenie instalacji Dodawanie, modyfikowanie lub odinstalowanie ról serwera Działanie aktualizacji zbiorczych i pakietów serwisowych Używanie aktualizacji zbiorczych i pakietów serwisowych v

3 Stosowanie aktualizacji zbiorczych i pakietów serwisowych Śledzenie numerów wersji Exchange Server Używanie aktualizacji zabezpieczeń za pomocą aktualizacji zbiorczych i pakietów serwisowych Instalowanie aktualizacji zbiorczych i pakietów serwisowych Przygotowanie do instalacji aktualizacji zbiorczej lub pakietu serwisowego Instalowanie aktualizacji zbiorczej lub pakietu serwisowego Exchange Server 2013 podstawy administracji Uzyskiwanie dostępu i używanie programu Exchange Admin Center Dostęp do programu Exchange Admin Center Usługi uwierzytelniania i proxy dla połączeń Używanie certyfikatów Exchange Server Konfigurowanie programu Exchange Admin Center Pomijanie programu Exchange Admin Center i rozwiązywanie problemów Zdalne wykonywanie w programie Exchange Admin Center Omijanie programu Exchange Admin Center i Exchange Management Shell.. 87 Rozwiązywanie problemów aplikacji Outlook Web App, ECP, PowerShell i innych Rozwiązywanie problemów dotyczących certyfikatów SSL Rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji Outlook Web App, ECP lub innych katalogów wirtualnych Sprawdzenie poprawności licencjonowania Exchange Server Korzystanie z usług programu Exchange i zarządzanie nimi Praca z usługami programu Exchange Sprawdzenie wymaganych usług Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług Exchange Server Konfigurowanie uruchamiania usług Konfigurowanie odzyskiwania usługi Dostosowywanie usług zarządzania zdalnego Korzystanie z powłoki Exchange Management Shell Używanie powłoki Windows PowerShell Wprowadzenie do powłoki Windows PowerShell Uruchamianie i wykorzystywanie powłoki Windows PowerShell Wykonywanie i używanie poleceń cmdlet Uruchamianie i używanie innych poleceń i programów narzędziowych Praca z poleceniami cmdlet Używanie poleceń cmdlet powłoki Windows PowerShell Używanie parametrów polecenia cmdlet Błędy poleceń cmdlet Używanie aliasów poleceń cmdlet Korzystanie z powłoki Exchange Management Shell Uruchamianie i używanie powłoki Exchange Management Shell Używanie poleceń cmdlet dla programu Exchange vi Spis treści

4 Używanie zbiorów obiektów i przekierowywanie danych wyjściowych Używanie ręcznej powłoki zdalnej do pracy z programem Exchange Przygotowanie powłoki zdalnej Ręczne łączenie się z serwerami Exchange Ręczne łączenie się z programem Exchange Online Zarządzanie sesjami zdalnymi Zarządzanie klientami Exchange Server Konfigurowanie obsługi poczty dla programu Outlook Listy adresowe, książki adresowe trybu offline i funkcja wykrywania automatycznego Konfigurowanie programu Outlook po raz pierwszy Konfigurowanie programu Outlook dla serwera Exchange Dodawanie internetowych kont pocztowych do programu Outlook Naprawa i zmiana konta poczty programu Outlook Pozostawianie poczty na serwerze dla kont POP Sprawdzanie prywatnych i publicznych folderów w przypadku IMAP4 i serwerów UNIX Zarządzanie konfiguracją Exchange w programie Outlook Zarządzanie dostarczaniem i przetwarzaniem wiadomości Naprawa plików danych pst Naprawa pliku danych ost Dostęp do wielu skrzynek pocztowych Exchange Przydzielanie uprawnień dostępu do folderów bez delegowania dostępu Używanie profilów poczty do dostosowywania środowiska poczty Tworzenie, kopiowanie i usuwanie profilów pocztowych Wybór określonego profilu używanego podczas uruchamiania Administracja użytkownikami i kontaktami Użytkownicy i kontakty Podstawy routingu poczty Zarządzanie adresatami w siedzibie i w sieci Zarządzanie kontami użytkowników i funkcjami poczty Wyszukiwanie istniejących skrzynek pocztowych, kontaktów i grup Wyszukiwanie zsynchronizowanych, nielicencjonowanych, nieaktywnych i zablokowanych użytkowników Tworzenie kont użytkowników z włączoną obsługą skrzynek pocztowych i poczty Dodawanie skrzynek pocztowych do istniejących kont użytkowników domeny Ustawianie lub zmienianie nazwy pospolitej (CN) i nazwy logowania dla kont użytkowników domeny Ustawianie lub zmienianie informacji kontaktowych w kontach użytkowników 193 Zmiana identyfikatora logowania lub domeny logowania dla użytkowników trybu online Zmiana nazwy wyświetlania i aliasu użytkownika programu Exchange Server 194 Spis treści vii

5 Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie adresów i innych adresów Ustawianie domyślnego adresu zwrotnego dla konta użytkownika Zmienianie dla użytkownika opcji dotyczących sieci Web, usług bezprzewodowych i protokołów Wymaganie zmiany haseł kont użytkowników Usuwanie skrzynek pocztowych kont użytkowników Usuwanie kont użytkowników i ich skrzynek pocztowych Zarządzanie kontaktami Tworzenie kontaktów z włączoną obsługą poczty Ustawianie lub zmiana nazwy i aliasu kontaktu Ustawianie dodatkowych informacji katalogowych o kontaktach Zmiana adresów skojarzonych z kontaktami Wyłączanie i usuwanie atrybutów programu Exchange Usuwanie kontaktów Administracja skrzynkami pocztowymi Tworzenie skrzynek pocztowych specjalnego przeznaczenia Korzystanie ze skrzynek pocztowych pomieszczenia i sprzętu Tworzenie skrzynek pocztowych pomieszczenia Tworzenie skrzynek pocztowych sprzętu Tworzenie połączonych skrzynek pocztowych Tworzenie skrzynek pocztowych przekierowania Tworzenie i używanie archiwalnych skrzynek pocztowych Tworzenie skrzynek pocztowych rozstrzygania Tworzenie skrzynek pocztowych wykrywania Tworzenie udostępnionych skrzynek pocztowych Tworzenie skrzynek pocztowych folderu publicznego Zarządzanie skrzynkami pocztowymi: podstawy Wyświetlanie bieżących informacji o rozmiarze, liczbie wiadomości i ostatnim logowaniu Konfigurowanie aplikacji dla skrzynek pocztowych Ukrywanie skrzynek pocztowych na listach adresowych Definiowanie niestandardowych atrybutów skrzynek pocztowych dla list adresowych Przywracanie użytkowników i skrzynek pocztowych w instalacji dla siedziby. 242 Przywracanie użytkowników i skrzynek pocztowych dla instalacji online Naprawa skrzynek pocztowych Przenoszenie skrzynek pocztowych Importowanie i eksportowanie danych poczty Przenoszenie i migracja skrzynek pocztowych w instalacji w siedzibie Przeprowadzanie przeniesienia skrzynki pocztowej w siedzibie Konfigurowanie ograniczeń dostarczania, uprawnień i limitów magazynu Ustawianie ograniczeń rozmiaru wiadomości dla kontaktów Ustawianie ograniczeń rozmiaru wiadomości dostarczanych do i od poszczególnych skrzynek pocztowych Ustawianie dla kontaktów ograniczeń dotyczących wysyłania i odbierania viii Spis treści

6 Ustawianie ograniczeń, dotyczących wysyłania i odbierania wiadomości dla poszczególnych skrzynek pocztowych Zezwalanie innym użytkownikom na dostęp do skrzynki pocztowej Przekazywanie wiadomości do nowego adresu Ustawianie ograniczeń magazynu dla skrzynki pocztowej i archiwum Ustawianie okresu przechowywania elementów usuniętych dla poszczególnych skrzynek pocztowych Grupy dystrybucyjne i listy adresowe Używanie grup zabezpieczeń i dystrybucyjnych Typy, zakresy i identyfikatory grup Kiedy używane są grupy zabezpieczeń i standardowe grupy dystrybucyjne Kiedy używane są dynamiczne grupy dystrybucyjne Używanie grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych Zasada nazewnictwa grup Tworzenie grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych Przypisywanie i usuwanie członkostwa poszczególnych użytkowników, grup i kontaktów Dodawanie i usuwanie menedżerów Konfigurowanie ograniczeń dla członków i moderowanie Praca z dynamicznymi grupami dystrybucyjnymi Tworzenie dynamicznych grup dystrybucyjnych Zmiana filtrów kwerendy i warunków filtru Wyznaczanie serwera rozwinięcia Modyfikowanie dynamicznych grup dystrybucyjnych za pomocą poleceń cmdlet Przeglądanie listy członków dynamicznej grupy dystrybucyjnej Pozostałe istotne zadania związane z zarządzaniem grupami Zmiana informacji dotyczących nazwy grupy Zmienianie, dodawanie i usuwanie adresów grupy Ukrywanie grup na listach adresowych programu Exchange Nakładanie ograniczeń na korzystanie z grup Tworzenie moderowanych grup Usuwanie grup Zarządzanie listami adresowymi w trybie online Używanie domyślnych list adresowych Używanie zasad książki adresowej Tworzenie i stosowanie nowych list adresowych Konfigurowanie programów klienckich, by możliwe było korzystanie z list adresowych Aktualizowanie konfiguracji i członkostwa list adresowych za pośrednictwem domeny Przeglądanie i edytowanie list adresowych Zmiana nazw i usuwanie list adresowych Zarządzanie książkami adresowymi trybu offline Tworzenie książek adresowych trybu offline Spis treści ix

7 Konfigurowanie programów klienckich do używania książki adresowej trybu offline Wyznaczanie serwerów generowania książki OAB i harmonogramów Ręczne ponowne konstruowanie książki OAB Ustawianie domyślnej książki adresowej trybu offline Zmiana właściwości książki adresowej trybu offline Usuwanie książek adresowych trybu offline Implementowanie zabezpieczeń programu Exchange Konfigurowanie standardowych uprawnień dla programu Exchange Przypisywanie uprawnień programu Exchange Server i Exchange Online Grupy zarządzania programu Exchange Przypisywanie uprawnień do zarządzania użytkownikom i grupom Zaawansowane uprawnienia programu Exchange Server Przypisywanie zaawansowanych uprawnień serwera Exchange Konfigurowanie uprawnień opartych na rolach dla programu Exchange Działanie uprawnień opartych na rolach Tworzenie grup ról i zarządzanie nimi Wyświetlanie, dodawanie i usuwanie członków grup ról Bezpośrednie przypisywanie ról lub za pośrednictwem zasady Konfigurowanie uprawnień zarządzania kontem Zarządzanie uprawnieniami zaawansowanymi Tworzenie niestandardowych ról Tworzenie niestandardowych zakresów ról Tworzenie niestandardowych wpisów ról Korzystanie ze współużytkowanych i rozdzielonych uprawnień Uprawnienia współużytkowane Uprawnienia rozdzielone Indeks x Spis treści

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit

Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson i Kristin L. Griffin przy współpracy Remote Desktop Virtualization Team Przekład: Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i instalacja

Konfiguracja i instalacja Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo