Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne"

Transkrypt

1 Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne

2 Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS WAS (Web Administration Services) zarządzanie konfiguracją i procesami działającymi w trybie użytkownika procedury obsługi aplikacji/procesy robocze aplikacje działające w trybie użytkownika IIS Admin Service serwer FTP serwer SMTP serwer NNTP metabaza IIS Internetowe Usługi Informacyjne 2

3 Bezpieczeństwo IIS Podział funkcjonalności między cztery procesy Możliwość blokowania funkcjonalności IIS Domyślny start w trybie ograniczonym (ASP włączane ręcznie) Konto usługi IIS ma niskie przywileje Niezależne procesy robocze dla aplikacji i witryn WWW Izolacja użytkowników FTP Poprawiona implementacja SSL Wbudowana obsługa Kerberosa Zabezpieczenie dostępu do kodu oddzielenie kodu użytkownika od kodu jądra Obsługa zaufanych podsystemów i tożsamości (Passport, LiveID) Internetowe Usługi Informacyjne 3

4 Skalowalność IIS Poprawa wydajności; zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby i skrócenie czasu odpowiedzi Obsługa platformy 64-bitowej Zwiększenie liczby witryn (>10tys.) Poprawa obsługi zdalnej serwera Internetowe Usługi Informacyjne 4

5 Zarządzanie IIS Odświeżanie serwera WWW bez zatrzymywania usługi dla użytkowników Metabaza IIS oparta na XML pozwala na edycję online Eksport i import konfiguracji witryn i aplikacji Rozszerzona obsługa skryptów WMI (Windows Management Interface) Zarządzanie IIS z wiersza poleceń i skryptów Internetowe Usługi Informacyjne 5

6 Instalacja IIS w WS 2008 (1) Internetowe Usługi Informacyjne 6

7 Instalacja IIS w WS 2008 (2) Internetowe Usługi Informacyjne 7

8 Instalacja IIS w WS 2008 (3) Internetowe Usługi Informacyjne 8

9 IIS Management Console Internetowe Usługi Informacyjne 9

10 Grupy ustawień Uwierzytelnianie Kompresja Dokument domyślny Przeglądanie katalogu Strony błędów Mapowanie obsługi Nagłówki odpowiedzi HTTP Dziennik żądań Typy MIME Moduły Buforowanie wyjścia Certyfikaty serwera Procesy robocze Internetowe Usługi Informacyjne 10

11 Uwierzytelnianie anonimowe Internetowe Usługi Informacyjne 11

12 Ustawienia kompresji Internetowe Usługi Informacyjne 12

13 Dokument domyślny Internetowe Usługi Informacyjne 13

14 Przeglądanie katalogu Internetowe Usługi Informacyjne 14

15 Strony błędów Internetowe Usługi Informacyjne 15

16 Mapowanie obsługi Internetowe Usługi Informacyjne 16

17 Nagłówki odpowiedzi HTTP Internetowe Usługi Informacyjne 17

18 Dziennik żądań Internetowe Usługi Informacyjne 18

19 Typy MIME Internetowe Usługi Informacyjne 19

20 Moduły Internetowe Usługi Informacyjne 20

21 Buforowanie wyjścia Internetowe Usługi Informacyjne 21

22 Zasady buforowania Internetowe Usługi Informacyjne 22

23 Certyfikaty serwera import certyfikatu Internetowe Usługi Informacyjne 23

24 Certyfikaty serwera wysłanie żądania Internetowe Usługi Informacyjne 24

25 Certyfikaty serwera rejestracja certyfikatu Internetowe Usługi Informacyjne 25

26 Certyfikaty serwera tworzenie własnego certyfikatu Internetowe Usługi Informacyjne 26

27 Przeglądanie procesów roboczych Internetowe Usługi Informacyjne 27

28 Pule aplikacji Internetowe Usługi Informacyjne 28

29 Domyślna witryna WWW Internetowe Usługi Informacyjne 29

30 Ustawienia witryny WWW Internetowe Usługi Informacyjne 30

31 Ustawienia SSL Internetowe Usługi Informacyjne 31

32 Eksploracja zawartości witryny Internetowe Usługi Informacyjne 32

33 Edycja uprawnień do witryny Internetowe Usługi Informacyjne 33

34 Przypisanie IP i portów do witryny Internetowe Usługi Informacyjne 34

35 Ustawienie ścieżki witryny Internetowe Usługi Informacyjne 35

36 Zarządzanie aplikacjami witryny Internetowe Usługi Informacyjne 36

37 Zarządzanie katalogami wirtualnymi Internetowe Usługi Informacyjne 37

38 Katalogi wirtualne Fizyczna lokalizacja C:\Inetpub\wwwroot Alias katalog macierzysty (brak) Ścieżka adresu URL \\Server2\SalesData\ProdCustomers Klienci C:\Inetpub\wwwroot\Wycena Brak C:\Inetpub\wwwroot\StanZamowienia Brak D:\Mktng\PR PR Internetowe Usługi Informacyjne 38

39 Limity połączeń Internetowe Usługi Informacyjne 39

40 Ustawienia zaawansowane Internetowe Usługi Informacyjne 40

41 Usługi doinstalowywane Nieanonimowe uwierzytelnianie Reguły uwierzytelniania Przekierowywanie HTTP Ograniczenia IP i domen Kompresja zawartości dynamicznej (vs. statycznej) Zarządzanie dziennikiem (logging) Śledzenie aplikacji Serwer aplikacji ASP.NET Serwer FTP Internetowe Usługi Informacyjne 41

42 Sposoby uwierzytelnienia anonimowe użytkownicy nie podają tożsamości; wszyscy klienci mają dostęp do witryny podstawowe (Basic) użytkownicy podają login i hasło, stosowane jest słabe szyfrowanie; do zastosowania tylko przy bezpiecznych połączeniach zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows użytkownicy podają skrót (hash) hasła, stosowany NTLM lub Kerberos; do zastosowania w sieci Intranet uwierzytelnianie szyfrowane dla serwerów domeny systemu Windows (Digest) użytkownicy podają skrót (hash) hasła, stosowane jest szyfrowanie, kontroler domeny potwierdza poprawność skrótu; wymaga przeglądarki obsługującej protokół HTTP 1.1 po stronie klienta uwierzytelnianie przez certyfikaty klienta Active Directory AD zapewnia mapowanie użytkowników na certyfikaty klienta; umożliwia automatyczne uwierzytelnianie Internetowe Usługi Informacyjne 42

43 Reguły uwierzytelniania Internetowe Usługi Informacyjne 43

44 Ograniczenia IP Internetowe Usługi Informacyjne 44

45 Przekierowanie HTTP Internetowe Usługi Informacyjne 45

46 Aplikacje ASP Statyczna strona HTML Przetwarzanie pliku ASP Internetowe Usługi Informacyjne 46

47 Ustawienia aplikacji ASP.NET Internetowe Usługi Informacyjne 47

48 Obszary opcji Kompilacja.NET Globalizacja.NET Profile.NET Role.NET Poziomy zaufania.net Użytkownicy.NET Ustawienia aplikacji Łańcuchy połączeń Klucz maszyny Strony i formanty (kontrolki) Dostawcy Stan sesji SMTP Internetowe Usługi Informacyjne 48

49 Opcje kompilacji.net Internetowe Usługi Informacyjne 49

50 Opcje globalizacji.net Internetowe Usługi Informacyjne 50

51 Profile.NET Internetowe Usługi Informacyjne 51

52 Role.NET Internetowe Usługi Informacyjne 52

53 Poziomy zaufania.net Internetowe Usługi Informacyjne 53

54 Użytkownicy.NET Internetowe Usługi Informacyjne 54

55 Ustawienia aplikacji Internetowe Usługi Informacyjne 55

56 Łańcuchy połączeń Internetowe Usługi Informacyjne 56

57 Klucz maszyny Internetowe Usługi Informacyjne 57

58 Opcje stron i kontrolek Internetowe Usługi Informacyjne 58

59 Dostawcy Internetowe Usługi Informacyjne 59

60 Stan sesji Internetowe Usługi Informacyjne 60

61 SMTP Internetowe Usługi Informacyjne 61

62 Zarządzanie witrynami FTP Internetowe Usługi Informacyjne 62

63 Właściwości witryny FTP Internetowe Usługi Informacyjne 63

64 Anonimowe uwierzytelnianie FTP Internetowe Usługi Informacyjne 64

65 Komunikaty FTP Internetowe Usługi Informacyjne 65

66 Katalog domowy FTP Internetowe Usługi Informacyjne 66

67 Przekierowanie witryny FTP Internetowe Usługi Informacyjne 67

68 Bezpieczeństwo katalogu (ograniczenie dostępu) Internetowe Usługi Informacyjne 68

69 Dobre praktyki dot. bezpieczeństwa (1/2) Utworzyć kopię zapasową konfiguracji serwera Korzystać z aktualizacji automatycznych Ograniczyć dostęp dla użytkownika IUSR_nazwa-komputera do plików cmd.exe, wscript.exe, cscript.exe, ftp.exe i command.com Zmienić nazwę konta Administrator na inną i zabezpieczyć mocnym hasłem. Wyłączyć konto gościa Włączyć logi dla witryny i okresowo przeglądać w poszukiwaniu błędów. Serwis who.is może dostarczyć informacji o intruzach. Wyłączyć nieużywane usługi Korzystać z narzędzi szyfrujących FTP (np. IPSec) Wyłączyć usługę indeksowania zasobów Internetowe Usługi Informacyjne 69

70 Dobre praktyki dot. bezpieczeństwa (2/2) Zmienić standardową lokalizację witryny na inną Zmienić standardową lokalizację witryny Windows (podczas instalacji) Usunąć rozszerzenia programów FrontPage i InterDev Usunąć mapowania nieużywanych aplikacji (np..cer,.cdx,.asa,.htr,.idc,.shtml,.shtm,.printer,.asp,.pl) Wyłączyć opcję przeglądania katalogów Usunąć katalog Scripts lub zmień jego nazwę Usunąć katalogi dla rozszerzeń FrontPage (_vti_cnf, _vti_script) Sprawdzić i ew. usunąć prawa do zapisu do katalogu macierzystego witryny Nie włączać uwierzytelniania podstawowego dla serwerów WWW i FTP Internetowe Usługi Informacyjne 70