(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 ( ) H04L 29/12 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/08 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Sposób, system i serwer do wykonywania bezpiecznego przypisania adresu DHCP (30) Pierwszeństwo: CN (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2008/02 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/07 (73) Uprawniony z patentu: Huawei Technologies Co., Ltd., Shenzhen, CN (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 JIAHONG WEI, Shenzhen, CN JUN LI, Shenzhen, CN WUMAO CHEN, Shenzhen, CN (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 14058/12/P-RO/GP/KM EP Opis Sposób, system i serwer do wykonywania bezpiecznego przypisania adresu DHCP Dziedzina wynalazku [0001] Wynalazek dotyczy dziedziny techniki komunikacji sieciowej, zwłaszcza sposobu, systemu i serwera do wykonywania bezpiecznego przypisania adresu protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP). Tło wynalazku [0002] Wraz z rozwojem technologii dostępu, takich jak ADSL (asymetryczne cyfrowe łącze abonenckie) czy Ethernet, dostęp szerokopasmowy staje się coraz bardziej popularny; a usługi wideo IPTV (telewizja IP) oraz VoIP (protokół przesyłania głosu przez Internet), opracowane na podstawie dostępu szerokopasmowego do sieci, stają się coraz liczniejsze. Rozwój takich usług wymusza zastosowanie terminala dedykowanego, na przykład usługi wideo wymagają użycia STB (dekodera STB), usługi głosowe wymagają użycia IAD (urządzenia zintegrowanego dostępu). Każdy terminal dedykowany musi uzyskać adres lokalny, zanim usługa będzie realizowana, a następnie każda usługa może być realizowana przy użyciu adresu lokalnego. [0003] W sieci komunikacyjnej każdy terminal uzyskuje adres IP (protokołu internetowego) na podstawie protokołu DHCP. Jednak w tradycyjnych usługach online zazwyczaj wykorzystuje się protokół PPPoE (protokół komunikacyjny między dwiema stacjami poprzez Ethernet), a serwer AAA (uwierzytelnianie, autoryzacja i ewidencjonowanie) musi dokonać uwierzytelnienia dostępu abonenta i przypisania adresu IP. Zazwyczaj, serwer AAA może być serwerem RADIUS (usługi zdalnego adresu użytkownika wykorzystującego łącza komutowane) lub innym serwerem uwierzytelniającym. [0004] Figura 1 przedstawia strukturę systemu sieci komunikacyjnej, w której uwierzytelnianie jest realizowane przez serwer RADIUS, a adres IP jest uzyskiwany z serwera DHCP. [0005] Serwer DHCP jest serwerem zarządzającym adresami IP i jest przystosowany do odpowiadania na żądania komputera przypisania adresu i przypisywania komputerowi odpowiedniego adresu IP. [0006] Klient DHCP jest terminalem przystosowanym do uzyskiwania parametrów sieci, takich jak adres IP, przy użyciu protokołu DHCP, w tym komputera, STB i IAD. [0007] Serwer RADIUS jest przystosowany do zarządzania kontem i hasłem abonenta oraz realizacji uwierzytelniania dostępu abonenta. [0008] Serwer BRAS (serwer zdalnego dostępu szerokopasmowego) jest przystosowany do zarządzania dostępem abonenta usługi szerokopasmowej, a w przypadku abonenta PPPoE

3 - 2 - serwer BRAS zachowuje się tak, jak klient RADIUS i inicjuje dla serwera RADIUS żądanie uwierzytelniania i w przypadku abonenta DHCP serwer BRAS realizuje funkcję przekazywania DHCP. [0009] Sieć dostępu jest siecią pośrednią między domem abonenta i serwerem BRAS. [0010] Węzeł dostępu jest urządzeniem łączącym się z linią abonenta bezpośrednio w sieci dostępu, takim jak urządzenie dostępu DSLAM (multiplekser dostępu do cyfrowego łącza abonenckiego). [0011] System OSS (system wspomagający działanie operacyjne) jest systemem dla operatora do wprowadzania i zarządzania usługą. [0012] Na fig. 1 klient DHCP, taki jak STB i IAD, może być przypisany przez serwer DHCP umieszczony w sieci do odpowiadającego mu adresu IP przy użyciu protokołu DHCP. [0013] Specyficzny proces, w którym każdy klient DHCP z fig. 1 uzyskuje adres, jest pokazany na fig. 2 i obejmuje następujące etapy, [0014] Etap 21: klient DHCP zostaje włączony, wysyła komunikat DHCP Discovery dla wyszukania serwera zdolnego dostarczyć usługę DHCP. [0015] Etap 22: jako przekaźnik DHCP serwer BRAS przekazuje do wyznaczonego serwera DHCP komunikat DHCP Discovery. [0016] Etap 23: serwer DHCP zwraca komunikat DHCP Offer dla wskazania, że serwer DHCP jest w stanie przypisać adres IP do klienta. [0017] Etap 24: klient DHCP wysyła komunikat DHCP Request, a serwer BRAS przekazuje komunikat DHCP Request do serwera DHCP. [0018] Etap 25: serwer DHCP przypisuje odpowiedni adres IP i zwraca komunikat DHCP Reply. [0019] W ten sposób klient DHCP może uzyskać adres IP, a zatem uzyskać dostęp do sieci i usługi sieciowej. [0020] W powyższym procesie przypisania adresu przez DHCP można zauważyć, że: podczas procesu, w czasie którego klient DHCP uzyskuje adres IP w trybie DHCP, niewłaściwy abonent może łatwo uzyskać odpowiedni adres IP i w ten sposób uzyskać usługę sieciową. Zatem łatwo może wystąpić problem, gdy haker złośliwie użyje zasobów adresów IP i dokona ataku na sieć. Ponadto po tym, jak haker dokona ataku na sieć, nie może zostać namierzony. [0021] Ponadto operator musi używać serwera DHCP do zarządzania adresami IP użytkownika klienta DHCP i serwera RADIUS do zarządzania adresami IP użytkownika klienta PPPoE. W wyniku tego występują mechanizmy zarządzania zasobami dwóch puli adresów IP, dane są decentralizowane, a koszty zarządzania wysokie. Dodatkowo dokument WO 99/16266 A ujawnia następującą treść. Aplikacje uruchomione w stacji ruchomej lub w jednostce sieci zewnętrznej, takiej jak dostawca usługi internetowej, mogą na podstawie indywidualnych aplikacji określać żądaną jakość usługi. Na podstawie

4 - 3 - takiego żądania jakości usługi jest określany optymalny typ transmisji do przesyłania danych aplikacji przez sieć komunikacji ruchomej. Na przykład, transmisja z komutacją obwodów może być stosowana, jeżeli żądanie dotyczy usługi w czasie rzeczywistym, a transmisja komutowanych pakietów może być stosowana, jeżeli żądanie dotyczy usługi niebędącej usługą w czasie rzeczywistym. Można stosować wiele innych kryteriów podejmowania decyzji. Zarówno stacja ruchoma, jak i węzeł bramy sieci ruchomej zawierają jednostkę mapującą do mapowania ruchu danej aplikacji dla transmisji sieci z komutacją obwodów lub sieci z komutacją pakietów, w zależności od żądanej jakości usługi dla ruchu danej aplikacji. Parametry jakości usługi warstwy sieci, odpowiadające ruchowi danej aplikacji, są mapowane do parametrów transmisji z komutacją obwodów, jeżeli ruch aplikacji jest mapowany do sieci z komutacją obwodów, i do parametrów transmisji z komutacją pakietów, jeżeli ruch aplikacji jest mapowany do sieci z komutacją pakietów. Węzeł bramy obejmuje serwer dostępu wspólnego, który zezwala stacji ruchomej na początkowe zestawienie sesji komunikacyjnych z jednostką sieci zewnętrznej dla realizowania jedynie pojedynczej procedury dostępu wspólnego dla kolejnych połączeń komunikacyjnych, wykorzystujących sieci z komutacją obwodów i z komutacją pakietów. Po zakończeniu tej procedury dostępu wspólnego, ruch kolejnych aplikacji między stacją ruchomą i jednostką sieci zewnętrznej jest zestawiany przy użyciu skróconych procedur, bez konieczności uzyskiwania dostępu do jednostki sieci zewnętrznej. Ponadto norma IETF DHCP Relay Agent Information Option; rfc 3046.txt ujawnia zawartość techniczną odnoszącą się do elementu DHCP Relay Agent. Dodatkowo zgłoszenie patentowe (WO/2004/006503) dostarcza układ i sposób dynamicznej konfiguracji portów wyposażenia sieci do komunikacji w sieci szerokopasmowej. Centralna zarządzająca baza danych w połączeniu z serwerem protokołu dynamicznej konfiguracji węzłów przechowuje szablony z zapisanymi parametrami wyposażenia sieci dla fizycznych ustawień portów i stosowanych usług. Umożliwia zatem dynamiczne aktualizowanie ustawień portów przez przenoszenie zapisanych parametrów z serwera protokołu dynamicznej konfiguracji hosta. Ustawienia parametrów są aktualizowane środkami pośrednimi. Jednak w rozwiązaniu technicznym z D3, ze względu na to że baza danych jest umieszczona poza serwerem DHCP, koszty zarządzania danymi są wysokie, a bezpieczeństwo transmisji danych małe. Krótki opis wynalazku [0022] Biorąc pod uwagę powyższe problemy w stanie techniki, celem wynalazku jest zapewnie sposobu, systemu i serwera do wykonywania bezpiecznego przypisania adresu DHCP. Wtedy bezpieczeństwo sposobu przypisania adresów serwera DHCP może zostać zapewnione efektywnie, a koszty zarządzania danymi są niskie. [0023] Cel wynalazku jest zrealizowany za pomocą poniższych rozwiązań technicznych. Sposób wykonywania bezpiecznego przypisania adresu DHCP, obejmujący: odbiór, przez serwer dostępu, komunikatu DHCP Discovery;

5 - 4 - wstawianie do komunikatu DHCP Discovery, przez serwer dostępu, informacji o położeniu klienta DHCP; wysyłanie do serwera uwierzytelniającego DHCP, przez serwer dostępu, komunikatu DHCP Discovery z informacjami o położeniu klienta DHCP; odbiór, przez serwer uwierzytelniający DHCP, komunikatu DHCP Discovery z informacjami o położeniu klienta DHCP, przy czym serwer uwierzytelniający DHCP jest serwerem DHCP wyposażonym w funkcję uwierzytelniania, skonfigurowaną lokalnie, serwer uwierzytelniający DHCP zawiera lokalną bazę danych zawierającą zapisane lokalnie informacje identyfikujące dla uprawnionego abonenta; realizowanie, przez serwer uwierzytelniający DHCP, uwierzytelniania klienta DHCP na podstawie informacji o położeniu i informacji identyfikujących, zapisanych lokalnie dla uprawnionego abonenta i wysyłanie, przez serwer uwierzytelniający DHCP, komunikatu DHCP z informacjami o adresie, który został przypisany do klienta DHCP, który przeszedł pomyślnie uwierzytelnianie przez serwer dostępu, po przejściu uwierzytelniania klienta DHCP. Serwer uwierzytelniający DHCP do wykonywania bezpiecznego przypisania adresu DHCP, serwer uwierzytelniający DHCP wyposażony w lokalnie skonfigurowaną funkcję uwierzytelniającą i zawierający moduł przetwarzający uwierzytelnianie, serwer DHCP do przypisywania adresów IP klientom DHCP, którzy żądają adresów IP oraz lokalna baza danych zawierająca informacje identyfikujące zapisane lokalnie dla uprawnionego abonenta, w którym: moduł przetwarzający uwierzytelnianie jest przystosowany do uzyskiwania informacji o położeniu klienta inicjującego proces DHCP, realizowania uwierzytelniania uprawnienia klienta na podstawie informacji o położeniu i informacji identyfikujących, zapisanych dla uprawnionego abonenta oraz wysyłanie do serwera DHCP komunikatu DHCP Discovery klienta DHCP, który pomyślnie przeszedł uwierzytelnianie uprawnienia i serwer DHCP jest przystosowany do odbioru komunikatu DHCP Discovery wysyłanego przez moduł przetwarzający uwierzytelnianie i wysyłania komunikatu DHCP Offer do klienta DHCP oraz przypisywania adresu IP do odpowiedniego klienta DHCP z puli adresów serwera DHCP, gdy klient DHCP wysyła komunikat DHCP Request. System do wykonywania bezpiecznego przypisania adresu DHCP, zawierający serwer dostępu i serwer uwierzytelnienia DHCP, w którym serwer dostępu jest przystosowany do odbioru komunikatu DHCP Discovery wysyłanego przez klienta DHCP, wstawiania informacji o położeniu klienta DHCP do komunikatu DHCP Discovery oraz wysyłania do serwera uwierzytelniającego DHCP komunikatu DHCP Discovery z informacjami o położeniu i serwer uwierzytelniający DHCP ma skonfigurowaną lokalnie funkcję uwierzytelniania i jest przystosowany do odbioru komunikatu DHCP Discovery z informacjami o położeniu klienta DHCP oraz wykonywania uwierzytelniania klienta DHCP na podstawie informacji o położeniu i informacji identyfikujących, zapisanych lokalnie dla uprawnionego abonenta; i wysyłania komunikatu DHCP z informacjami o adresie, który został przypisany do klienta DHCP, który pomyślnie przeszedł uwierzytelnianie przez serwer dostępu.

6 - 5 - [0024] Ponadto w tym wynalazku adresy mogą być wspólnie zarządzane przez serwer RADIUS, czyli innymi słowy serwer DHCP i serwer RADIUS wspólnie zarządzają adresami IP, zatem koszty zarządzania siecią mogą zostać połączone. Ponadto pierwotne środki zabezpieczające serwera RADIUS mogą być używane do kontrolowania liczby adresów IP możliwych do uzyskania przez abonenta, aby można było efektywnie zapobiec atakowi z wykorzystaniem złośliwych adresów. Nawet jeżeli dojdzie do ataku sieciowego lub innego problemu z bezpieczeństwem sieci, fizyczne położenie abonenta może zostać odnalezione na podstawie adresu IP, dzięki czemu haker może zostać efektywnie powstrzymany od wykonania ataku. [0025] Ten wynalazek ma dobrą kompatybilność, innymi słowy podczas realizacji niniejszego wynalazku żaden dodatkowy interfejs i polecenia nie są dodawane do systemu OSS, a proces zarządzania usługą dla użytkownika klienta DHCP jest spójny z procesem zarządzania usługą pierwotnie wydaną dla klienta PPPoE. W wyniku tego inwestycja operatora może być ochroniona. Krótki opis rysunków [0026] Figura 1 przedstawia strukturę szerokopasmowego systemu dostępu; [0027] Figura 2 przedstawia schemat reprezentujący proces, w którym serwer DHCP uzyskuje adres; [0028] Figura 3 przedstawia strukturę serwera uwierzytelniającego DHCP według wynalazku; [0029] Figura 4 przedstawia inną strukturę systemu według wynalazku i [0030] Figura 5 przedstawia schemat reprezentujący proces przypisywania adresu DHCP opartego na systemie pokazanym na fig. 4. Szczegółowy opis przykładów wykonania [0031] Główna idea wynalazku polega na tym, że: podczas procesu, w którym klient DHCP uzyskuje adres z serwera DHCP, proces uwierzytelniania uprawnienia jest dodawany po stronie klienta, dzięki czemu nieuprawniony abonent może zostać powstrzymany przed zaatakowaniem serwera DHCP. Ponadto, opierając się na powyższej idei, zarządzanie adresami serwera DHCP i serwer uwierzytelniający mogą zostać połączone, dzięki czemu łatwo jest zrealizować zarządzanie adresami. Serwer uwierzytelniający obejmuje serwer AAA, taki jak serwer RADIUS. Opcjonalnie serwer uwierzytelniający może być innym serwerem uwierzytelniającym z podobną funkcją. [0032] Jeden przykład wykonania niniejszego wynalazku zapewnia sposób realizacji bezpiecznego przypisania adresu DHCP, obejmujący głównie co następuje. [0033] (1) Klient DHCP wysyła przez sieć dostępu komunikat DHCP Discovery. [0034] (2) Serwer dostępu po stronie sieci (taki jak BRAS i węzeł dostępu) na podstawie informacji o porcie wejściowym komunikatu DHCP Discovery określa informacje identyfikujące klienta DHCP, takie jak numer portu, VPI (identyfikatory ścieżki wirtualnej), NCI (identyfikatory kanału wirtualnego) oraz VLAN ID (identyfikator wirtualnej sieci

7 - 6 - lokalnej) i realizuje uwierzytelnianie klienta DHCP na podstawie informacji identyfikujących klienta DHCP i wstępnie skonfigurowanych informacji identyfikujących dla uprawnionego abonenta. [0035] (3) Komunikat DHCP Discovery klienta DHCP, który pomyślnie przeszedł uwierzytelnianie, jest wysyłany do serwera DHCP, a adres jest przypisywany przez serwer DHCP do klienta DHCP. Właściwy proces przypisywania adresu jest taki sam, jak standardowy proces przypisywania adresu, a jego powtórny opis jest z tego powodu pominięty. [0036] Ponadto właściwy serwer DHCP z funkcją uwierzytelniania może zostać skonfigurowany w sieci tak, aby po odbiorze komunikatu DHCP Discovery wysłanego z klienta DHCP, serwer DHCP mógł najpierw zrealizować proces uwierzytelniania, a odpowiedni adres zostanie przypisany po tym, jak uwierzytelnianie będzie pomyślne. [0037] Ten wynalazek zapewnia serwer uwierzytelniający DHCP z funkcją uwierzytelniania. W tej części jest umieszczony opis serwera uwierzytelniającego DHCP w odniesieniu do odpowiednich rysunków. [0038] Dla serwera uwierzytelniającego DHCP z funkcją uwierzytelniania, funkcja uwierzytelniania jest skonfigurowana i zrealizowana lokalnie. Specyficzna struktura serwera uwierzytelniającego DHCP, obejmująca moduł przetwarzający uwierzytelnianie i moduł serwera DHCP, jest przedstawiona na fig. 3. [0039] Moduł przetwarzający uwierzytelnianie jest przystosowany do uzyskiwania informacji identyfikujących klienta DHCP podczas inicjowania procesu DHCP, realizowania uwierzytelniania uprawnionego klienta na podstawie informacji identyfikujących, zapisanych dla uprawnionego abonenta, a następnie do wysyłania wyniku uwierzytelniania do modułu serwera DHCP, w którym informacje identyfikujące uprawnionego abonenta są zapisane w odpowiednim module przechowywania danych (niepokazanym). [0040] Moduł serwera DHCP jest przystosowany do uzyskiwania wyniku uwierzytelniania dla klienta DHCP z modułu przetwarzającego uwierzytelnianie, wysyłania komunikatu DHCP Offer z wynikiem uwierzytelniania PASSED do klienta DHCP, aby wskazać, że serwer DHCP może przypisać odpowiedni adres IP do klienta DHCP, a następie przypisania odpowiedniego adresu IP do klienta DHCP po tym, jak klient DHCP wyśle komunikat DHCP Request. Zatem funkcja serwera DHCP jest realizowana. [0041] W tym punkcie serwer uwierzytelniający DHCP pracuje w trybie serwera odpowiadającego serwerowi DHCP z funkcją bezpiecznego uwierzytelniania i może realizować niezależnie uwierzytelnianie i przypisywanie adresu dla klienta. [0042] Powyższy serwer uwierzytelniający DHCP z funkcją uwierzytelniania może być skonfigurowany w dowolnej sieci, która wymaga serwera DHCP do realizacji odpowiedniej funkcji przypisania adresów. [0043] Ten wynalazek zapewnia także właściwy system z przypisywaniem adresu DHCP i funkcją uwierzytelniania dla wykonania bezpiecznego przypisywania adresu DHCP.

8 - 7 - Struktura systemu jest przedstawiona na fig. 4 i w szczególności zawiera klienta DHCP, sieć dostępu i serwer uwierzytelniający DHCP. Serwer uwierzytelniający DHCP jest przystosowany do wykonania uwierzytelniania uprawnienia komunikatu DHCP Discovery klienta DHCP, uzyskanego przez sieć dostępu i wykonania przypisania adresu do klienta DHCP, który pomyślnie przeszedł uwierzytelnianie. [0044] W systemie według wynalazku serwer uwierzytelniający DHCP może realizować uwierzytelnianie klienta DHCP i przypisanie odpowiedniego adresu IP w poniższym trybie. [0045] Tak, jak pokazane zostało to na fig. 5, uwierzytelnianie uprawnienia jest realizowane dla informacji identyfikujących klienta DHCP na podstawie informacji identyfikującej uprawnionego abonenta, zapisanej lokalnie, a serwer DHCP może przypisać odpowiedni adres IP do klienta DHCP, który pomyślnie przeszedł uwierzytelnianie. [0046] W szczególności w systemie węzeł dostępu i serwer BRAS wspierają przechwytywanie komunikatu DHCP i wstawianie opcji Option82 do komunikatu DHCP tak, aby serwer uwierzytelniający DHCP mógł uzyskać odpowiednie informacje identyfikujące klienta DHCP po odbiorze komunikatu DHCP. W opcji Option82 są identyfikowane informacje o położeniu abonenta, które pełnią funkcję informacji identyfikujących. W szczególności informacje o położeniu abonenta obejmują informacje o porcie, informacje VPI/VCI oraz VLAN ID. Opcja Option82 może być wstawiona do komunikatu DHCP w węźle dostępu lub opcja Option82 może być wstawiona do komunikatu DHCP w serwerze BRAS. [0047] Wynalazek zapewnia także właściwy sposób wykonania bezpiecznego przypisywania adresu DHCP w oparciu o powyższy system. Poniżej jest przedstawiony szczegółowy opis. [0048] Na przykład, sposób jest opisany w przypadku, gdy serwer uwierzytelniający DHCP pracuje w trybie serwera, jak przedstawiają to fig. 4 i 5. [0049] Etap 91: gdy abonent otwiera konto, operator dodaje do serwera uwierzytelniającego DHCP część danych i zapisuje informacje o położeniu abonenta, a tryb kodowania jest spójny z opcją Option82 wstawioną przez węzeł dostępu lub serwer BRAS i adres MAC terminala (STB, IAD) może być zapisywany selektywnie. [0050] Etap 92: gdy klient DHCP wymaga uzyskać adres IP, klient DHCP musi wysłać do serwera BRAS komunikat DHCP Discovery. [0051] Etap 93: jako przekaźnik DHCP, serwer BRAS przechwytuje komunikat DHCP i wstawia opcję Option82 do komunikatu, a następnie wysyła do serwera uwierzytelniającego DHCP komunikat DHCP Discovery przenoszący informacje o położeniu abonenta. Informacje o położeniu abonenta, takie jak informacje o porcie, VPI/VCI i VLAN ID, są identyfikowane w opcji Option82. [0052] Serwer uwierzytelniający DHCP odbiera komunikat DHCP przekazany przez BRAS, wyciąga opcję Option82 i adres MAC terminala jako informacje identyfikujące, odpytuje lokalną bazę danych i realizuje uwierzytelnianie informacji identyfikujących klienta DHCP na podstawie informacji identyfikujących, zapisanych lokalnie dla uprawnionego abonenta.

9 - 8 - Jeżeli uwierzytelnianie będzie pomyślne, serwer uwierzytelniający DHCP zwróci komunikat DHCP Offer do klienta DHCP, tak jak jest to opisane w etapie 94. [0053] Etap 94: serwer uwierzytelniający DHCP wysyła do klienta DHCP komunikat DHCP Offer. [0054] Etap 95: po odbiorze komunikatu DHCP Offer, klient DHCP wysyła do serwera uwierzytelniającego DHCP komunikat DHCP Request. [0055] Etap 96: serwer uwierzytelniający DHCP przypisuje adres IP do klienta DHCP i wysyła adres IP do klienta DHCP za pomocą komunikatu DHCP Reply. [0056] Podobnie, jak jest to opisane w etapie 93 fig. 5, serwer BRAS wstawia opcję Option82. W zastosowaniu praktycznym opcja Option82 może być także wstawiona przez węzeł dostępu, taki jak DSLAM, a BRAS będzie pełnił jedynie funkcję przekaźnika DHCP. Inne procesy są takie same, jak opisane powyżej. [0057] W końcu wynalazek może znacznie zwiększyć bezpieczeństwo przypisywania adresu w trybie DHCP i może realizować uwierzytelnianie dostępu abonenta na podstawie informacji o położeniu i jedynie przypisywać adres IP dla uprawnionego abonenta lub uprawnionego terminala. Zatem można efektywnie zapobiec atakowi z wykorzystaniem złośliwego adresu. Ponadto gdy dojdzie do ataku sieciowego lub innego problemu z bezpieczeństwem sieci, fizyczne położenie abonenta może zostać odnalezione na podstawie adresu IP, dzięki czemu haker może zostać efektywnie powstrzymany od wykonania ataku. [0058] Specjaliści w tej dziedzinie łatwo znajdą dodatkowe zalety i modyfikacje. Z tego powodu wynalazek w szerszych przykładach wykonania nie jest ograniczony do specyficznych szczegółów i reprezentatywnych przykładów wykonania, przedstawionych i opisanych tutaj. Zgodnie z tym różne modyfikacje i zmiany mogą być dokonywane bez odchodzenia od zakresu tego wynalazku, jako określony przez dołączone zastrzeżenia i ich równoważniki. Sporządziła i zweryfikowała Grażyna Palka Rzecznik patentowy

10 - 9 - Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wykonywania bezpiecznego przypisania adresu DHCP, obejmujący: odbiór, przez serwer dostępu, komunikatu DHCP Discovery (91); wstawianie do komunikatu DHCP Discovery, przez serwer dostępu, informacji o położeniu klienta DHCP (93); wysyłanie do serwera uwierzytelniającego DHCP, przez serwer dostępu, komunikatu DHCP Discovery z informacjami o położeniu klienta DHCP (93); odbiór, przez serwer uwierzytelniający DHCP, komunikatu DHCP Discovery z informacjami o położeniu klienta DHCP (93), znamienny tym, że: serwer uwierzytelniający DHCP jest serwerem DHCP wyposażonym w funkcję uwierzytelniania skonfigurowaną lokalnie, przy czym serwer uwierzytelniający DHCP zawiera lokalną bazę danych, zawierającą zapisane lokalnie informacje identyfikujące dla uprawnionego abonenta; przy czym sposób obejmuje także: realizowanie, przez serwer uwierzytelniający DHCP, uwierzytelniania klienta DHCP na podstawie informacji o położeniu i informacji identyfikujących, zapisanych lokalnie dla uprawnionego abonenta i wysyłanie, przez serwer uwierzytelniający DHCP, komunikatu DHCP z informacjami o adresie, który został przypisany do klienta DHCP, który przeszedł pomyślnie uwierzytelnianie przez serwer dostępu, po przejściu uwierzytelniania klienta DHCP (96). 2. Sposób wykonania bezpiecznego przypisania adresu DHCP, według zastrzeżenia 1, w którym informacje o położeniu zawierają: numer portu, numer obwodu i numer połączenia klienta DHCP. 3. Sposób wykonywania bezpiecznego przypisania adresu DHCP, według zastrzeżenia 1 albo 2, w którym odbiór komunikatu DHCP Discovery z informacjami o położeniu klienta DHCP przez serwer uwierzytelniający DHCP i realizowanie uwierzytelniania klienta DHCP na podstawie informacji o położeniu i informacji identyfikujących, zapisanych lokalnie dla uprawnionego abonenta przez serwer uwierzytelniający DHCP, obejmuje: odbiór, przez serwer uwierzytelniający DHCP, komunikatu DHCP Discovery z informacjami o położeniu klienta DHCP i realizowanie uwierzytelniania uprawnienia klienta DHCP na podstawie informacji o położeniu i informacji identyfikujących, zapisanych lokalnie dla uprawnionego abonenta. 4. Sposób wykonywania bezpiecznego przypisania adresu DHCP, według zastrzeżenia 3 obejmujący także:

11 przypisanie, przez serwer uwierzytelniający DHCP, informacji o adresie do klienta DHCP, który pomyślnie przeszedł uwierzytelnianie, po odbiorze informacji o przejściu uwierzytelniania. 5. Serwer uwierzytelniający DHCP do wykonywania bezpiecznego przypisania adresu DHCP, zawierający serwer DHCP do przypisywania adresu IP do klienta DHCP, który żąda adresu IP znamienny tym, że: serwer uwierzytelniający DHCP ma funkcję uwierzytelniania skonfigurowaną lokalnie i serwer uwierzytelniający DHCP zawiera także: moduł przetwarzający uwierzytelnianie, a lokalna baza danych zawiera informacje identyfikujące, zapisane lokalnie dla uprawnionego abonenta, przy czym: moduł przetwarzający uwierzytelnianie jest przystosowany do uzyskiwania informacji o położeniu klienta inicjującego proces DHCP, realizowania uwierzytelniania uprawnienia klienta na podstawie informacji o położeniu i informacji identyfikujących, zapisanych dla uprawnionego abonenta oraz wysyłania do serwera DHCP komunikatu DHCP Discovery klienta DHCP, który pomyślnie przeszedł uwierzytelnianie uprawnienia i serwer DHCP jest przystosowany do odbioru komunikatu DHCP Discovery wysyłanego przez moduł przetwarzający uwierzytelnianie i wysyłania do klienta DHCP komunikatu DHCP Offer i przypisywania adresu IP do odpowiedniego klienta DHCP w puli adresów serwera DHCP, gdy klient DHCP wyśle komunikat DHCP Request. 6. Serwer uwierzytelniający DHCP, według zastrzeżenia 5, w którym informacje o położeniu zawierają: numer portu, numer obwodu i numer połączenia klienta DHCP. 7. System do wykonywania bezpiecznego przypisywania adresu DHCP, zawierający serwer dostępu i serwer uwierzytelniający DHCP, w którym serwer dostępu jest przystosowany do odbioru komunikatu DHCP Discovery wysłanego przez klienta DHCP, wstawiania informacji o położeniu klienta DHCP do komunikatu DHCP Discovery oraz wysyłania do serwera uwierzytelniającego DHCP komunikatu DHCP Discovery z informacjami o położeniu; znamienny tym, że: serwer uwierzytelniający DHCP ma funkcję uwierzytelniającą, skonfigurowaną lokalnie i jest przystosowany do odbioru komunikatu DHCP Discovery z informacjami o położeniu klienta DHCP i wykonywania uwierzytelniania klienta DHCP na podstawie informacji o położeniu i informacje identyfikujących, zapisanych lokalnie dla uprawnionego abonenta oraz wysyłania komunikatu DHCP z informacjami o adresie, który został przypisany do klienta DHCP, który przeszedł pomyślnie uwierzytelnianie przez serwer dostępu.

12 System według zastrzeżenia 7, w którym serwer uwierzytelniający DHCP jest serwerem uwierzytelniającym DHCP jak określony w zastrzeżeniu 5. Sporządziła i zweryfikowała Grażyna Palka Rzecznik patentowy

13 - 12 -

14 - 13 -

15 - 14 -

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445140 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.12.2009 09847012.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2008 08785479.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F16L 21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1957760 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.10.2006 06807111.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 13/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001172 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2007 07721447.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/56 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2028811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2007 07014467.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2.

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie.

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369252 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2004 (51) Int.Cl. H04B 3/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2587748 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2012 12189308.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 290040 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.11 11187849.2 (13) (1) T3 Int.Cl. G0B 19/4097 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie Wykorzystując Internet mamy możliwość uzyskania dostępu do komputera w odległej sieci z wykorzystaniem swojego komputera, który

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1661542 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.08.2004 04762070.3 (51) Int. Cl. A61G7/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2328822 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.09.2009 09782487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 15/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1508941 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2004 04018799.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250784 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2008 08717390.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2401852 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2010 10710079.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/24 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2309685. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08876817.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2309685. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08876817. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2309685 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08876817.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika MODUŁ SMS Kraków, kwiecień 2010 MODUŁ SMS... 3 Warunki techniczne... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Przygotowanie bazy do wysyłania SMS...

Bardziej szczegółowo

Protokół DHCP. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Protokół DHCP. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Protokół DHCP Patryk Czarnik Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2010/11 Patryk Czarnik (MIMUW) 10 DHCP BSK 2010/11 1 / 18 DHCP ogólnie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1839417 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2006 06700722.9 (51) Int. Cl. H04L12/58 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2525609 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.05.2012 12168166.2

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326839 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2008 08813786.4 (13) (51) T3 Int.Cl. F04B 33/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem motp. 1. Aplikacje motp 1.1. DroidOTP 1.2. Mobile-OTP. 2. Konfiguracja serwera VPN

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem motp. 1. Aplikacje motp 1.1. DroidOTP 1.2. Mobile-OTP. 2. Konfiguracja serwera VPN 1. Aplikacje motp 1.1. DroidOTP 1.2. Mobile-OTP 2. Konfiguracja serwera VPN 3. Konfiguracja klienta VPN 4. Status połączenia 4.1. Klient VPN 4.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na poniższym

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3. Zaawansowana konfiguracja i zarządzanie zaporami sieciowymi D-Link NetDefend cz.3.

Laboratorium 3. Zaawansowana konfiguracja i zarządzanie zaporami sieciowymi D-Link NetDefend cz.3. Laboratorium 3 Zaawansowana konfiguracja i zarządzanie zaporami sieciowymi D-Link NetDefend cz.3. 1. Konfiguracja VLAN Przywrócić domyślne ustawienia zapory. Skonfigurować VLAN o VLANID: 2 na przełączniku

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1671552 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05026319.3 (13) T3 (51) Int. Cl. A23L1/305 A23J3/16

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 10232 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.2004 04102787.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E0C9/00 (2006.01) E0C9/02

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem Windows Vista/7. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem Windows Vista/7. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN 4. Problemy 5. Brama domyślna Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie.

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem Windows XP. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem Windows XP. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN 4. Problemy 5. Brama domyślna Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2058988. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08748539.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2058988. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08748539. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2058988 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08748539.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo