Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)"

Transkrypt

1 Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland

2 Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością firmy Anica System S.A.. Zawarte tu pomysły, procedury, opisy procesów, koncepcje, bez względu na formę przedstawienia stanowią tajemnicę handlową firmy Anica System S.A. Wszystkie elementy wymienione powyżej są prawnie chronione, dlatego też wszelkie prawa, w szczególności prawo do kopiowania i rozpowszechniania jak również prawo do tłumaczenia niniejszej pracy są zastrzeżone. Opracowanie, skład i produkcja: Anica System S.A., ul. Bartosza Głowackiego 13, Lublin, Poland Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland wersja dokumentu kwiecień 2007

3 Spis treści Wstęp Opis techniczny Definicja pojęć Modele komunikacji systemu Opis komunikacji Punkt styku aplikacji klienta Funkcje aplikacji klienta Kontrola gotowości danych do przesłania Aplikacja klienta EBI Connector Client Wymagania klienta Procedura instalacji Czynności poinstalacyjne

4 4 WSTĘP Dokument zawiera opis mechanizmów komunikacyjnych i transmisji danych na potrzeby intregracji systemu EBI i systemu centralnego u klienta. 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Definicja pojęć Serwer element systemu komunikacyjnego znajdujący się po stronie systemu EBI. Klient element systemu komunikacyjnego znajdujący się po stronie systemu dystrybutora. EBICC aplikacja EBI Connector Client realizująca funkcje transmisji danych. Punkt styku jest fizycznym miejscem przeznaczenia określonej informacji, w którym kończy się zakres działania systemu EBICC lub klienta usługi ftp Modele komunikacji systemu Możliwe są trzy sposoby komunikacji: 1. Komunikacja dwukierunkowa klient-serwer (klient EBICC) Wymiana danych realizowana jest przy pomocy klienta EBI Connector Client połączenie inicjowane jest przez stronę klienta, 1.2. wymiana komunikatów może być dwukierunkowa, wielomagazynowa, 1.3. wymaga posiadania stałego połączenia do sieci Internet. 2. Komunikacja dwukierunkowa klient-serwer (z użyciem protokołu ftp/tls) Komunikacja do Klienta jest zestawiona z użyciem własnych mechanizmów używających protokołu ftp połączenie jest zawsze inicjowane od strony systemu klienta, 2.2. klient we własnym zakresie zapewnia oprogramowanie do zestawienia wymiany komunikatów zapewniające bezpieczną komunikację i integralność danych, 2.3. wymaga posiadania stałego połączenia do sieci Internet. EBICC_Komunikacja_ Anica System S.A.

5 5 3. Komunikacja dwukierunkowa serwer-klient (z użyciem protokołu ftp/tls) Wymiana danych realizowana jest przy pomocy protokołu ftp/tls do serwera ftp znajdującego się w siedzibie klienta połączenie jest zawsze inicjowane od strony serwera, 3.2. wymaga posiadania statycznego adresu IP po stronie Klienta, 3.3. pożądane jest, aby serwer ftp umożliwiał szyfrowanie sesji Opis komunikacji Na potrzeby komunikacji Anica System S.A. może dostarczyć aplikację EBI Connector Client, realizującą wszystkie funkcje związane z transmisją danych pomiędzy serwerem a klientem. Aplikacja ma możliwość obsłużenia modelu komunikacji, opisanego w punkcie 1. Model opisany w punkcie 2 wymaga zastosowania własnego rozwiązania opracowanego przez klienta. Model opisany w punkcie 3 realizowany jest przez aplikacje działające po stronie Anica System S.A., wymaga działającego serwera ftp po stronie klienta Punkt styku aplikacji klienta Punktem styku dla aplikacji klienta jest określona struktura katalogów na dysku lokalnym. Istnieje możliwość zdefiniowania innych punktów styku niż przedstawiona w przykładzie, w przypadku określonych wymagań ze strony systemu klienta. Opis punktu styku musi być zgłoszony do osoby reprezentującej Anica System S.A. w celu poprawnej konfiguracji klienta. Wymaganą strukturę katalogów po stronie systemu klienta definiuje poniższy schemat. Ilość podkatalogów dla magazynów należy dostosować do ilości magazynów (oddziałów) klienta, które będą obsługiwane przez system (w przypadku tylko jednego magazynu powinien być jeden podkatalog): KATALOG GŁÓWNY magazyn1 export import recv sent magazyn2 export import recv sent Przeznaczenie poszczególnych katalogów: import pliki otrzymane z systemu EBI do pobrania przez system magazynowy export pliki otrzymane z systemu magazynowego do pobrania przez aplikację klienta

6 6 i przetransmitowania do systemu EBI sent pliki historyczne pobrane przez aplikację klienta i przetransmitowane do systemu EBI recv pliki historyczne otrzymane z systemu EBI i pobrane przez system magazynowy Zarządzanie plikami przez system magazynowy Pliki pobrane przez system magazynowy z katalogu import powinny być automatycznie przenoszone (przez interfejs systemu magazynowego) do katalogu recv Funkcje aplikacji klienta Działanie aplikacji klienta polega na: 1. pobraniu danych (plików) z określonego punktu styku po stronie systemu klienta i przetransmitowanie ich do systemu EBI, 2. odebranie danych (plików) z systemu EBI i zapisanie ich do punktu styku po stronie klienta, 3. zapewnienie poufności i integralności transmitowanych komunikatów, 4. monitorowaniu i logowaniu wszelkich obsługiwanych transakcji Kontrola gotowości danych do przesłania W celu wyeliminowania możliwości pobrania (przez aplikację klienta EBICC lub interfejs do systemu magazynowego) niepełnych danych, po stronie aplikacji eksportującej dane do EBI powinna być stosowana następująca procedura: zapisywanie plików do katalogu export pod nazwą tymczasową, najlepiej wg. schematu: <nazwa_pliku_docelowego>.tmp, np.: plik tymczasowy: zam.tmp plik docelowy: zam, a po pomyślnym zapisaniu pliku zmieniana jest jego nazwa z tymczasowej na docelową lub zapisywanie plików w katalogu tymczasowym na tym samym dysku co punkt styku (struktura) W przypadku braku możliwości zastosowania powyższego schematu, możliwe jest również zastosowanie weryfikacji poprawności zapisu danych przez zastosowanie mechanizmu plików kontrolnych. W tym przypadku każdy zapisany w katalogu plik powinien być dodatkowo potwierdzony zapisaniem w tym samym katalogu pliku kontrolnego, zbudowanego wg schematu: <nazwa_pliku_glownego>.ok, przy czym człon nazwa_pliku_glownego może stanowić całą nazwę pliku włącznie z rozszerzeniem lub bez rozszerzenia, np.: plik główny: zam plik potwierdzenia: zam.ok lub plik główny: zam plik potwierdzenia: ok EBICC_Komunikacja_ Anica System S.A.

7 7 2. APLIKACJA KLIENTA EBI CONNECTOR CLIENT Klient EBICC jest aplikacją realizującą wszystkie funkcje związane z transmisją danych pomiędzy serwerem a systemem klienta, dostarczaną przez Anica System Wymagania klienta W celu uruchomienia aplikacji wymagane jest: system operacyjny Windows 98/2000/NT/XP, Linux, Solaris, inne Java Virutal Machine w wersji co najmniej 1.5 komputer klasy Pentium 166MHz lub szybszy minimum 64 MB RAM (nie dotyczy pamięci wykorzystywanej przez system operacyjny i inne aplikacje) 9 MB wolnego miejsca na dysku twardym (nie dotyczy miejsca wykorzystywanego na wymianę danych oraz JVM) środowisko graficzne możliwość nawiązywania połączeń do serwera (adres: clients.connector.ebi.pl) na porcie 443 bezpośrednio lub przez serwer proxy Procedura instalacji Klient EBI Connector jest dostarczany w postaci natywnego, graficznego instalatora dla MS Windows, wykonywalnego archiwum Java dla MS Windows i Linux lub archiwum zip w przypadku nieautomatycznej instalacji Instalator natywny MS Windows 98 Instalator przeznaczony dla systemu MS Windows 98 instaluje klienta jako samodzielną aplikację. Sterowanie aplikacją jest możliwe przy pomocy ikony w zasobniku systemowym (Systray) lub przy pomocy konsoli programu Instalator natywny MS Windows 2000/2003/XP Instalator przeznaczony dla systemu MS Windows 2000/2003/XP instaluje klienta jako usługę systemową, sterowanie aplikacją może odbywać się przy pomocy narzędzi systemu operacyjnego lub konsoli programu Instalator w postaci wykonywalnego archiwum Java dla MS Windows, Linux Uruchomienie wykonywalnego archiwum Java spowoduje uruchomienie graficznego instalatora wspólnego dla wszystkich systemów.

8 8 Czynności instalacyjne: 1. Uruchomienie instalatora Uruchomienie instalatora spowoduje otwarcie powitalnego okna: 2. Parametry logowania Kolejne okno pozwala wprowadzić dane autentykacyjne uzyskane od Anica Syatem S.A. EBICC_Komunikacja_ Anica System S.A.

9 9 3. Okno wyboru pakietów Po wprowadzeniu danych autentykacyjnych należy zaakceptować listę niezbędnych pakietów 4. Okno wyboru ścieżki instalacji 5. Umieszczenie skrótów do programu 6. Zakończenie instalacji

10 10 Po zamknięciu okna informacującego o zakończeniu instalacji, należy wykonać czynnosci poinstalacyjne Czynności poinstalacyjne Po zakończeniu instalacji klienta EBICC, należy: 1. sprawdzić, czy usługi systemowe działają, 2. sprawdzić, czy uprawnienia użytkownika na którym działają usługi pozwalają na operacje, na plikach w strukturze punktu styku, 3. przekazać osobom prowadzącym wdrożenie dane dotyczące punktu styku i stosowania plików potwierdzeń. Konfiguracja klienta przeprowadzona zostanie zdalnie. EBICC_Komunikacja_ Anica System S.A.

11 11 Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

PAKIET DLA ADMINISTR ACJI INFORMACJE WYMIAROWE PRZEZ INTERNET

PAKIET DLA ADMINISTR ACJI INFORMACJE WYMIAROWE PRZEZ INTERNET PAKIET DLA ADMINISTR ACJI epodatki INFORMACJE WYMIAROWE PRZEZ INTERNET 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Opis funkcjonalny... 3 Wykorzystanie usługi przez podatnika... 3 PayByNet... 4 Wykorzystanie usługi w połączeniu

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Biuletyn Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Spis treści 1. Ogólna konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE

Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE... 1 Wstęp... 2 Opis systemu i komunikacji między programami... 2 Komunikacja między programami...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW Dokument dostęny do pobrania Z początkiem bieżącego roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch CDN XL 10.5. Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch CDN XL 10.5. Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch CDN XL 10.5 Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo