(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/08 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Sposób pozyskiwania zasobów przejścia, węzła równorzędnego i systemu równorzędnego (30) Pierwszeństwo: CN (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2010/10 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/07 (73) Uprawniony z patentu: Huawei Technologies Co., Ltd., Shenzhen, CN (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 XINGFENG JIANG, Shenzhen, CN (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 14088/12/P-RO/GP/KM EP Opis Dziedzina wynalazku Sposób pozyskiwania zasobów przejścia, węzła równorzędnego i systemu równorzędnego [0001] Wynalazek dotyczy dziedziny komunikacji, zwłaszcza sposobu pozyskiwania zasobów przejścia, węzła równorzędnego (P2P) i systemu P2P. Tło wynalazku [0002] W sieci Internet jest szeroko stosowane tłumaczenie adresów sieciowych (NAT). Technologia NAT jest stosowana do izolowania sieci wewnętrznej od sieci zewnętrznej (będącej zwykle siecią Internet), aby zapewnić bezpieczeństwo sieci wewnętrznej, a także rozwiązać problem z tym, że protokół internetowy w wersji 4 (IPv4) nie ma dostatecznej liczby adresów. W przypadku NAT host w wewnętrznej sieci NAT jest nazywany hostem wewnętrznym, a host w zewnętrznej sieci NAT jest nazywany hostem zewnętrznym. [0003] Technologia równorzędna (P2P) zwykle w pełni wykorzystuje potencjał każdego węzła w sieci tak, aby węzły dostarczały usługi sobie nawzajem. Technologia NAT umożliwia, że pakiet wysłany przez hosta zewnętrznego, który komunikował się z hostem wewnętrznym, wchodzi do sieci wewnętrznej, ale pakiet wysłany przez hosta zewnętrznego, który nigdy nie komunikował się z hostem wewnętrznym, może zostać odrzucony. W technologii P2P każdy węzeł P2P (równorzędny) może służyć jako serwer, a inne węzły równorzędne inicjują żądania pobierania zasobów od hosta wewnętrznego, działającego jako równorzędny. Technologia NAT może odrzucić informacje wysyłane przez węzły równorzędne sieci zewnętrznej. Aby rozwiązać problem, w sieci P2P z NAT, host wewnętrzny może korzystać z trzech typów adresów jak następuje. Pierwszym jest adres hosta kandydata, który jest adresem interfejsu hosta wewnętrznego. Drugim jest adres serwera kandydata zwrotnego, który jest adresem przypisanym do hosta wewnętrznego przez NAT. Trzecim jest adres kandydata na przekaźniku, który jest adresem przypisanym do hosta wewnętrznego przez przejście używające przekaźników wokół serwera NAT (TURN). Po pozyskaniu trzech typów adresów, host zewnętrzny może komunikować się z hostem wewnętrznym przy użyciu technologii P2P. Przejście NAT oznacza, że komunikacja między hostem wewnętrznym i hostem zewnętrznym NAT została zestawiona. Zasoby przejścia NAT oznaczają jednostkę zapewniającą usługi przypisane do przejścia NAT. Węzeł równorzędny P2P przesyła dalej komunikaty według określonej polisy trasowania. Proces trasowania oznacza, że komunikat jest trasowany i przesyłany dalej do sieci nakładkowej na podstawie wartości klucza. Węzeł równorzędny, przesyłający komunikat dalej, jest zwany pośrednim równorzędnym. Węzeł docelowy komunikatu jest zwany docelowym węzłem równorzędnym. [0004] W tej dziedzinie techniki zasoby przejścia NAT są pozyskiwane przez mechanizm uniwersalnego wykrywania usług. P2P stosuje algorytm mieszający do obliczania wartości klucza zasobów przejścia NAT i zapisuje węzeł równorzędny, który może dostarczyć zasoby przejścia NAT o wartości klucza. Gdy pierwszy węzeł równorzędny musi wyszukać zasoby

3 - 2 - przejścia NAT, ten pierwszy węzeł równorzędny wysyła do sieci P2P komunikat wyszukiwania zasobów przejścia NAT. Następnie, na podstawie wartości klucza zasobów przejścia NAT, uzyskiwany jest węzeł równorzędny, zarządzający wartością klucza. Następnie węzeł równorzędny, zarządzający wartością klucza, wysyła do pierwszego węzła równorzędnego zasoby usługi NAT o wartości klucza, tak że pierwszy węzeł równorzędny pozyskuje zasoby przejścia NAT. [0005] W procesie badania i realizacji tej dziedziny techniki wynalazca odkrył poniższe problemy w tej dziedzinie techniki. Liczba węzłów równorzędnych w sieci P2P jest raczej duża. Większość węzłów równorzędnych jest hostami wewnętrznymi NAT. Aby zrealizować komunikację P2P z innymi węzłami równorzędnymi, hosty wewnętrzne wysyłają komunikaty wyszukiwania zasobów przejścia NAT. Ze względu na to, że wszystkie te komunikaty są wysyłane do hosta równorzędnego, zarządzającego wartościami klucza zasobów przejścia NAT, host równorzędny ma wyjątkowo duże obciążenie, co może powodować niepowodzenie przy wyszukiwaniu. [0006] Ford B i inni w dokumencie Peer-to-peer communication across network address translators PROCEEDINGS OF THE USENIX ANNUAL TECHNICAL CONFERENCE, opisuje jedną z najprostszych, ale najbardziej solidnych i praktycznych technik przejścia NAT, powszechnie znaną jako dziurkowanie. Technika ta podaje, w jaki sposób dziurkowanie może być także niezawodnie użyte do ustalania strumieni równorzędnych TCP. Streszczenie wynalazku [0007] Różne przykłady wykonania niniejszego wynalazku zapewniają sposób pozyskiwania zasobów przejścia, węzła równorzędnego (P2P) i systemu P2P dla pozyskania zasobów przejścia tłumaczenia adresu sieciowego (NAT) w procesie trasowania. [0008] W celu rozwiązania problemów technicznych, przykłady wykonania wynalazku zostały zrealizowane za pomocą poniższych rozwiązań technicznych. [0009] Sposób pozyskiwania zasobów przejścia NAT, w którym zasoby przejścia NAT oznaczają jednostkę dostarczającą usługi skojarzone z przejściem NAT, ten sposób obejmuje: generowanie, przez jednostkę P2P generującą, komunikatu przenoszącego żądanie pobrania zasobów przejścia NAT i wysyłanie do węzła docelowego P2P komunikatu przenoszącego żądanie pobrania zasobów przejścia NAT, pobieranie, przez węzeł pośredni P2P i węzeł docelowy P2P odbierający komunikat przenoszący żądanie pobrania zasobów przejścia NAT, zasobów przejścia NAT oraz wysyłanie, przez pośredniczący węzeł P2P i węzeł docelowy P2P, pobranych zasobów przejścia NAT do pierwszego węzła P2P. [0010] Sposób pozyskiwania zasobów przejścia NAT, w którym zasoby przejścia NAT oznaczają jednostkę zapewniającą usługi związane z przejściem NAT, ten sposób obejmuje: odbiór, przez węzeł pośredni P2P, informacji o zdolności usługi przejścia NAT, publikowanych przez inne węzły P2P poprzez tabelę trasowania i/lub tabelę sąsiadów oraz pozyskiwanie, przez węzeł pośredni P2P, zasobów przejścia NAT na podstawie informacji o zdolności usługi przejścia NAT.

4 - 3 - [0011] Węzeł P2P zawiera jednostkę odbierającą komunikat, jednostkę pobierającą zasoby przejścia i jednostkę wysyłającą zasoby przejścia. Jednostka odbierająca komunikat jest skonfigurowana do odbioru komunikatu przenoszącego żądanie pobrania zasobów przejścia NAT, przy czym zasoby przejścia NAT oznaczają jednostkę dostarczającą usługi przypisane do przejścia NAT. Jednostka pobierająca zasoby przejścia jest skonfigurowana do pobierania zasobów przejścia NAT, gdy jednostka odbierająca komunikat odbierze komunikat przenoszący żądanie pobrania zasobów przejścia NAT. Jednostka wysyłająca zasoby przejścia jest skonfigurowana do wysyłania zasobów przejścia NAT pobranych przez jednostkę pobierającą zasoby przejścia. [0012] System P2P zawiera jednostkę P2P, węzeł pośredni P2P i węzeł docelowy P2P. Jednostka P2P jest skonfigurowana do generowania i wysyłania komunikatu przenoszącego żądanie pobrania zasobów przejścia NAT, przy czym zasoby przejścia NAT oznaczają jednostkę dostarczającą usługi skojarzone z przejściem NAT. Węzeł pośredni P2P jest skonfigurowany do odbioru komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, wysłanego przez jednostkę P2P, pobrania zasobów przejścia NAT oraz wysyłania pobranych zasobów przejścia NAT do pierwszego węzła P2P, a także jest skonfigurowany do przesyłania dalej odebranego komunikatu przenoszącego żądanie pobrania zasobów przejścia NAT, gdy zostanie określone, że celem odebranego komunikatu przenoszącego żądanie pobrania zasobów przejścia NAT nie jest węzeł pośredni P2P. Węzeł docelowy P2P jest skonfigurowany do odbioru komunikatu przenoszącego żądanie pobrania zasobów przejścia NAT, wysłanego przez pierwszy węzeł P2P, pobrania zasobów przejścia NAT oraz wysłania pobranych zasobów przejścia NAT do pierwszego węzła P2P. [0013] Jak widać z rozwiązań technicznych, w przykładach wykonania niniejszego wynalazku, jednostka P2P generuje komunikat przenoszący żądanie pobrania zasobów przejścia NAT i wysyła komunikat przenoszący żądanie pobrania zasobów przejścia NAT do węzła docelowego P2P. Węzeł pośredni P2P odbiera komunikat przenoszący żądanie pobrania zasobów przejścia NAT, pobiera zasoby przejścia NAT oraz wysyła pobrane zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła P2P. Ponieważ komunikat przenoszący żądanie pobrania zasobów przejścia NAT jest przesyłany w sieci P2P za pomocą trasowania, komunikat może przejść przez kilka węzłów pośrednich P2P, zanim osiągnie węzeł docelowy P2P. W rozwiązaniach technicznych węzeł pośredni P2P może pobrać zasoby przejścia NAT i wysłać zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła P2P tak, że zasoby przejścia NAT są pozyskiwane podczas procesu trasowania, ograniczając przez to obciążenie docelowego węzła P2P. Krótki opis rysunków [0014] Fig. 1 jest siecią działań dla sposobu pozyskiwania zasobów przejścia NAT według pierwszego przykładu wykonania wynalazku i Fig. 2 jest widokiem schematycznym systemu P2P według szóstego przykładu wykonania wynalazku.

5 - 4 - Szczegółowy opis przykładów wykonania Przykład wykonania 1 [0015] Fig. 1 jest siecią działań dla sposobu pozyskiwania zasobów przejścia NAT według przykładu wykonania 1 wynalazku. [0016] W etapie 101 pierwszy węzeł równorzędny generuje komunikat przenoszący żądanie pobrania zasobów przejścia NAT i wysyła komunikat przenoszący żądanie pobrania zasobów przejścia NAT do docelowego węzła równorzędnego. [0017] Komunikat jest trasowany i przesyłany w sieci nakładkowej na podstawie wartości klucza, którą może być komunikat przechowania zasobów (komunikat Put) lub komunikat wyszukiwania zasobów (komunikat Get). W tym przykładzie wykonania komunikat według standardowej techniki jest rozszerzany i komunikat przenosi żądanie pobrania zasobów przejścia NAT. [0018] Zasoby przejścia NAT obejmują proste przekazywanie przejścia protokołu pakietów użytkownika (UDP) przez serwer NAT (STUN) i serwer przejścia używający przekaźnika NAT (TURN). Wiele węzłów równorzędnych może dostarczać funkcje serwera STUN/serwera TURN i te węzły równorzędne mogą służyć jako zasoby przejścia NAT. [0019] W etapie 102 pośredni węzeł równorzędny odbiera komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, pobiera zasoby przejścia NAT, gdy pośredni węzeł równorzędny odkryje, że komunikat przenosi żądanie pobierania zasobów przejścia NAT oraz wysyła zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła równorzędnego. [0020] W tym przykładzie wykonania pośredni węzeł równorzędny i docelowy węzeł równorzędny są nazywane w odniesieniu do komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT. Węzeł równorzędny, który przesyła dalej komunikat, jest nazywany pośrednim węzłem równorzędnym. Cel komunikatu jest nazywany docelowym węzłem równorzędnym. Pierwszy węzeł równorzędny i docelowy węzeł równorzędny odnoszą się do konkretnego węzła równorzędnego. Komunikat może przejść przez kilka pośrednich węzłów równorzędnych, zanim osiągnie docelowy węzeł równorzędny. Pośrednie węzły równorzędne odnoszą się do typów równorzędnych, które przesyłają komunikat. [0021] W tym przykładzie wykonania węzeł równorzędny ze zdolnością usługi przejścia NAT może informować inne węzły równorzędne o zdolności usługi przejścia NAT, dostarczonej przez węzeł równorzędny poprzez tablicę trasowania i/lub przez tablicę sąsiadów. W takim przypadku pośredni węzeł równorzędny może pobierać zasoby przejścia NAT przez tablicę trasowania i/lub tablicę sąsiadów. Należy zrozumieć, że sam pośredni węzeł równorzędny może stać się zasobami przejścia NAT. [0022] Pośredni węzeł równorzędny może zwrócić pobrane zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła równorzędnego w postaci odpowiedzi lub może także wysłać pobrane zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła równorzędnego przez węzeł docelowy.

6 - 5 - Przykład wykonania 2 [0023] Ten przykład wykonania jest oparty na przykładzie wykonania 1. W tym przykładzie wykonania komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT jest przesyłany dalej za pomocą trasowania iteracyjnego. [0024] Komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT może przejść przez kilka pośrednich węzłów równorzędnych. Gdy pośredni węzeł równorzędny odbiera komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, ze względu na iteracyjny sposób trasowania pośredni węzeł równorzędny pozyskuje z węzła następnego hopu informacje komunikatu, pobiera zasoby przejścia NAT oraz zwraca pobrane zasoby przejścia NAT i informacje o węźle równorzędnym następnego hopu do pierwszego węzła równorzędnego w postaci odpowiedzi. [0025] Węzeł docelowy odbiera komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów pośrednich NAT, przetwarza zadania samego komunikatu, dalej pobiera zasoby przejścia NAT oraz zwraca pobrane zasoby przejścia NAT i wynik przetwarzania komunikatu do pierwszego węzła równorzędnego w postaci odpowiedzi. Przykład wykonania 3 [0026] Ten przykład wykonania jest oparty na przykładzie wykonania 1. W tym przykładzie wykonania komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT jest przesyłany dalej w procesie trasowania formie trasowania rekurencyjnego. [0027] Komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT może przejść przez wiele pośrednich węzłów równorzędnych. Gdy pośredni węzeł równorzędny odbiera komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, ze względu na rekurencyjny sposób trasowania pośredni węzeł równorzędny pobiera zasoby przejścia NAT, dodaje pobrane zasoby przejścia NAT do komunikatu, wysyła komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT i zasoby przejścia NAT do węzła docelowego oraz wysyła pobrane zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła równorzędnego przez węzeł docelowy. [0028] Zanim komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, wysłany przez pierwszy węzeł równorzędny do docelowego węzła równorzędnego, osiągnie docelowy węzeł równorzędny, komunikat może przejść przez kilka pośrednich węzłów równorzędnych. Docelowy węzeł równorzędny odbiera komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT i zasoby przejścia NAT, przetwarza zadania samego komunikatu, dalej pobiera zasoby przejścia NAT oraz wysyła pobrane zasoby przejścia NAT wraz z zasobami przejścia NAT przenoszonymi w komunikacie do pierwszego węzła równorzędnego. [0029] Dla wygodnej transmisji komunikatu, zasoby złożone z zasobów przejścia NAT mogą być ustalone w komunikacie przenoszącym żądanie pobierania zasobów przejścia NAT. Gdy pośredni węzeł równorzędny dodaje pobrane zasoby przejścia NAT do komunikatu, to pobrane zasoby przejścia NAT są najpierw porównywane z zestawem zasobów w komunikacie. Jeżeli pobrane zasoby przejścia NAT nie istnieją z zestawie zasobów,

7 - 6 - to pobrane zasoby przejścia NAT są dodawane do zestawu zasobów. Jeżeli pobrane zasoby przejścia NAT istnieją już w zestawie zasobów, to zasoby przejścia NAT nie są dodawane. Gdy docelowy węzeł przejścia odbiera komunikat przenoszący zestaw zasobów, pobrane zasoby przejścia NAT są najpierw porównywane z zestawem zasobów w komunikacie. Jeżeli pobrane zasoby przejścia NAT nie istnieją w zestawie zasobów, to zasoby przejścia NAT są dodawane do zestawu komunikatu. Jeżeli pobrane zasoby przejścia NAT istnieją już w zestawie zasobów, zasoby przejścia NAT nie są dodawane. Docelowy węzeł równorzędny wysyła zestaw zasobów do pierwszego węzła równorzędnego. Przykład wykonania 4 [0030] Ten przykład wykonania jest oparty na przykładzie wykonania 2 lub przykładzie wykonania 3. W tym przykładzie wykonania jest opisana aplikacja P2P, stosująca protokół inicjowania sesji (SIP). W sieci P2P opartej na protokole SIP są identyfikowane dwa typy jednostek sieciowych, tj. węzły równorzędne i klienci P2P. Węzły równorzędne tworzą sieć nakładkową i dostarczają usługi trasowania i przechowywania. Klienci wyszukują zasoby w sieci nakładkowej i przechowują zasoby w sieci nakładkowej przez węzły równorzędne skojarzone z klientem. [0031] Klient P2P wysyła komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT do pierwszego węzła równorzędnego, skojarzonego z klientem P2P. Po odebraniu komunikatu, pierwszy węzeł równorzędny pobiera zasoby przejścia NAT, dodaje pobrane zasoby przejścia NAT do tymczasowej tablicy zasobów, generuje komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT na podstawie komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, wysłanego przez klienta P2P oraz wysyła komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT do docelowego węzła równorzędnego. Według sposobu z przykładu wykonania 2 lub przykładu wykonania 3, pośredni węzeł równorzędny i docelowy węzeł równorzędny wysyłają zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła równorzędnego. Pierwszy węzeł równorzędny dodaje odebrane zasoby przejścia NAT do tymczasowej tabeli zasobów i wysyła tymczasową tabelę zasobów do klienta P2P. [0032] W tym przykładzie wykonania węzeł równorzędny może komunikować się z klientem skojarzonym z węzłem równorzędnym i sprawdzać, czy klient dysponuje zdolnością przejścia NAT, czy też nie. Klient ze zdolnością przejścia NAT jest uznawany za zasoby przejścia NAT. [0033] Jeżeli sam węzeł równorzędny pozyskuje zasoby przejścia NAT, komunikat Join dla przyłączania się do sieci nakładkowej może zostać przystosowany do przenoszenia żądania pobierania zasobów przejścia NAT. Ewentualnie komunikat Get lub komunikat Put może także być przystosowany do przenoszenia żądania pobierania zasobów przejścia NAT. W odróżnieniu od tego, klient nie musi przyłączać się do sieci nakładkowej, tak więc komunikat Join nie może być przystosowany do przenoszenia żądania pobierania zasobów przejścia NAT. Komunikat Get lub komunikat Put może być przystosowany do przenoszenia żądania pobierania zasobów przejścia NAT.

8 - 7 - Przykład wykonania 5 [0034] W tym przykładzie wykonania sieć P2P zawiera pierwszy węzeł P2P, węzeł pośredni P2P i węzeł docelowy P2P. [0035] Pierwszy węzeł P2P jest skonfigurowany do generowania komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT i wysyłania komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT. Węzeł pośredni P2P jest skonfigurowany do odbioru komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, wysłanego przez pierwszy węzeł P2P, pobierania zasobów przejścia NAT oraz wysyłania pobranych zasobów przejścia NAT do pierwszego węzła P2P. Gdy zostanie określone, że celem odebranego komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT nie jest węzeł pośredni P2P, to węzeł pośredni P2P przesyła dalej odebrany komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT. Węzeł docelowy P2P jest skonfigurowany do odbioru komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, wysłanego przez pierwszy węzeł P2P, pobierania zasobów przejścia NAT oraz wysyłania pobranych zasobów przejścia NAT do pierwszego węzła P2P. [0036] Gdy pierwszy węzeł P2P wysyła komunikat przenoszący żądanie pobieranie zasobów przejścia NAT, pierwszy węzeł P2P w szczególności wysyła komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT do docelowego węzła P2P. [0037] Węzeł pośredni P2P może także zawierać jednostkę odbierającą komunikat, jednostkę pobierającą zasoby przejścia, jednostkę wysyłającą zasoby przejścia i jednostkę przesyłającą dalej komunikat. [0038] Jednostka odbierająca komunikat jest skonfigurowana do odbioru komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT. [0039] Jednostka pobierająca zasoby przejścia jest skonfigurowana do pobierania zasobów przejścia NAT, gdy jednostka odbierająca komunikat odbierze komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT. [0040] Jednostka wysyłająca zasoby przejścia jest skonfigurowana do wysyłania zasobów przejścia NAT pobranych przez jednostkę pobierającą zasoby przejścia. [0041] Jednostka przesyłająca dalej komunikat jest skonfigurowana do przesyłania komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, odebranego przez jednostkę odbierającą komunikat, gdy zostanie określone, że celem komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, odebranego przez jednostkę odbierającą komunikat, nie jest węzeł pośredni P2P. [0042] Zasoby przejścia NAT mogą być pobrane przez tablicę trasowania i/lub tablicę sąsiadów. Odpowiednio jednostka pobierająca zasoby przejścia może obejmować moduł do pobierania zasobów przejścia NAT przez tablicę trasowania i/lub moduł do pobierania zasobów przejścia NAT przez tablicę sąsiadów. Komunikat może być komunikatem do trasowania i przesyłania dalej w sieci nakładkowej na podstawie wartości klucza.

9 - 8 - [0043] Ponadto węzeł pośredni P2P może wysyłać pobrane zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła P2P na dwa sposoby przedstawione poniżej. [0044] Jeżeli komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT jest przesyłany dalej za pomocą trasowania iteracyjnego w procesie trasowania, węzeł pośredni P2P zwraca pobrane zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła P2P w postaci odpowiedzi. [0045] Jeżeli komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT jest przesyłany dalej za pomocą trasowania rekurencyjnego w procesie trasowania, węzeł pośredni P2P dodaje pobrane zasoby przejścia NAT do komunikatu, wysyła komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT i zasoby przejścia NAT do docelowego węzła P2P oraz wysyła pobrane zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła P2P przez węzeł docelowy P2P. Gdy komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT jest przesyłany dalej za pomocą trasowania rekurencyjnego, węzeł pośredni P2P może także zwrócić pobrane zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła P2P w postaci odpowiedzi. [0046] W przypadku trasowania rekurencyjnego, węzeł docelowy P2P odbiera komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT i zasoby przejścia NAT, pobiera zasoby przejścia NAT oraz wysyła pobrane zasoby przejścia NAT wraz z zasobami przejścia NAT przenoszonymi w komunikacie do pierwszego węzła P2P. Przykład wykonania 6 [0047] Fig. 2 jest widokiem schematycznym systemu sieci P2P według przykładu wykonania 6 wynalazku. [0048] W tym przykładzie wykonania jest opisana aplikacja P2P oparta na protokole SIP. W sieci P2P opartej na protokole SIP są zdefiniowane dwa typy jednostek sieciowych, tj. węzły P2P i klienci P2P. W tym przykładzie wykonania sieć P2P zawiera klienta P2P 201, pierwszy węzeł P2P 202, węzeł pośredni P2P 203 i węzeł docelowy P2P 204. Klient P2P 201 jest skonfigurowany do wysyłania komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT. Pierwszy węzeł P2P 202 jest skonfigurowany do odbioru komunikatu przenoszącego żądanie pozyskiwania zasobów przejścia NAT, wysłanego przez klienta P2P 201, pobierania zasobów przejścia NAT, dodawania pobranych zasobów przejścia do tymczasowej tablicy zasobów, generowania komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT na podstawie komunikatu przenoszącego żądanie pozyskiwania zasobów przejścia NAT i wysyłania komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT oraz wysyłania komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT. Węzeł pośredni P2P 203 jest skonfigurowany do odbioru komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, wysłanego przez pierwszy węzeł 202, pobierania zasobów przejścia NAT i wysyłania pobranych zasobów przejścia NAT do pierwszego węzła 202. Węzeł pośredni P2P jest skonfigurowany także do przesyłania dalej odebranego komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, gdy zostanie określone, że celem odebranego komunikatu przenoszącego żądanie przesyłania dalej zasobów przejścia NAT nie jest węzeł pośredni P2P 203. Węzeł docelowy 204 jest skonfigurowany do odbioru komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia

10 - 9 - NAT, wysłanego przez pierwszy węzeł P2P 202, pobierania zasobów przejścia NAT i wysyłania pobranych zasobów przejścia NAT do pierwszego węzła P2P 202. [0049] Gdy pierwszy węzeł P2P 202 wysyła komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, pierwszy węzeł P2P 202 w szczególności wysyła komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT do docelowego węzła P2P 204. [0050] Przy odbiorze zasobów przejścia NAT, wysłanych przez węzeł pośredni P2P 203 i węzeł docelowy P2P 204, pierwszy węzeł P2P 202 dodaje odebrane zasoby przejścia NAT do tymczasowej tablicy zasobów i wysyła tymczasową tablicę zasobów do klienta P2P 201. [0051] Zasoby przejścia NAT mogą być pobrane przez tablicę trasowania i/lub przez tablicę sąsiadów. Komunikat może być komunikatem trasowania i przesyłania dalej w sieci nakładkowej na podstawie wartości klucza. [0052] Ponadto węzeł pośredni P2P 203 może wysłać pobrane zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła P2P 202 w dwóch sposobach przedstawionych poniżej. [0053] Jeżeli komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT jest przesyłany dalej za pomocą trasowania iteracyjnego w procesie trasowania, węzeł pośredni P2P 203 może zwrócić pobrane zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła P2P 202 w postaci odpowiedzi. [0054] Jeżeli komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT jest przesyłany dalej za pomocą trasowania rekurencyjnego w procesie trasowania, węzeł pośredni P2P 203 dodaje pobrane zasoby przejścia NAT do komunikatu, wysyła komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT i zasoby przejścia NAT do docelowego węzła P2P 204 oraz wysyła pobrane zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła P2P 202 przez węzeł docelowy P2P 204. [0055] W przypadku trasowania rekurencyjnego, węzeł docelowy P2P 204 odbiera komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT i zasoby przejścia NAT, pobiera zasoby przejścia NAT i wysyła pobrane zasoby przejścia NAT wraz z zasobami przejścia NAT przenoszonymi w komunikacie do pierwszego węzła P2P 202. [0056] Jak widać z powyższych rozwiązań technicznych, w przykładach wykonania wynalazku pierwszy węzeł P2P 202 generuje komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT i wysyła komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT do docelowego węzła P2P 204. Węzeł pośredni P2P 203 odbiera komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, pobiera zasoby przejścia NAT oraz wysyła pobrane zasoby przejścia NAT do pierwszego węzła P2P 202. Gdy komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT jest przesyłany w sieci P2P za pomocą trasowania, komunikat może przejść przez kilka pośrednich węzłów P2P 203, zanim osiągnie węzeł docelowy P2P 204. W rozwiązaniach technicznych zasoby przejścia NAT mogą być pobierane przez węzły pośrednie 203 tak, że zasoby przejścia NAT są pobierane w procesie trasowania i przez to obciążenie węzła docelowego jest ograniczane.

11 [0057] Jak widać z powyższych rozwiązań technicznych, w przykładach wykonania wynalazku nie jest wymagane tworzenie komunikatu skonfigurowanego wyłącznie do wysyłania żądania pobierania zasobów przejścia NAT. Zamiast tego rozszerzany jest komunikat trasowania i przesyłania dalej w istniejącej sieci nakładkowej na podstawie wartości klucza. W szczególności żądanie pobierania zasobów przejścia NAT jest dodatkowo przenoszone w takim komunikacie. Ze względu na to, że wiele komunikatów jest trasowanych i przesyłanych dalej w sieci nakładkowej na podstawie wartości kluczy, pewien komunikat może zostać wybrany do rozszerzenia na podstawie praktycznego środowiska, dzięki czemu jest zwiększana elastyczność realizacji rozwiązania. [0058] Jak widać z powyższych rozwiązań technicznych, w przykładach wykonania wynalazku, gdy węzeł P2P odbiera komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, zasoby przejścia NAT są pobierane przez tablicę trasowania i/lub tablicę sąsiadów, zamiast przez wartość klucza. Osiągana jest rozproszona funkcja, gdy zasoby przejścia NAT są pobierane przez tablicę trasowania i/lub tablicę sąsiadów, dzięki czemu zwiększana jest zdolność pozyskiwania zasobów przejścia. [0059] Sposób pozyskiwania zasobów przejścia, węzeł P2P i system P2P, zapewnione w przykładach wykonania wynalazku, zostały przedstawione szczegółowo. Osoby o zwykłej wiedzy technicznej mogą dokonać zmian i modyfikacji przykładów wykonania wynalazku w postaci określonych realizacji i zakresów zastosowań według idei niniejszego wynalazku. Zatem ten opis nie jest stworzony jako ograniczenie wynalazku. Sporządziła i zweryfikowała Grażyna Palka Rzecznik patentowy

12 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób pozyskiwania zasobów przejścia tłumaczenia adresów sieciowych NAT, w którym zasoby przejścia NAT oznaczają jednostkę dostarczającą usługi skojarzone z przejściem NAT, a ten sposób obejmuje: generowanie (101), przez jednostkę równorzędną P2P, komunikatu przenoszącego żądanie pobrania zasobów przejścia NAT i wysyłanie (101) do węzła docelowego P2P komunikatu przenoszącego żądanie pobrania zasobów przejścia NAT, pobieranie (102), przez węzeł pośredni P2P i węzeł docelowy P2P odbierający komunikat przenoszący żądanie pobrania zasobów przejścia NAT, zasobów przejścia NAT oraz wysyłanie (102), przez pośredniczący węzeł P2P i węzeł docelowy P2P, pobranych zasobów przejścia NAT do pierwszego węzła P2P. 2. Sposób według zastrz. 1, w którym wysyłanie (102), przez węzeł pośredni P2P i węzeł docelowy P2P, pobranych zasobów pośrednich NAT do pierwszego węzła P2P obejmuje ponadto: zwracanie, przez węzeł pośredni P2P i węzeł docelowy P2P, zasobów przejścia NAT odpowiednio pobranych przez węzeł pośredni P2P i węzeł docelowy P2P do pierwszego węzła P2P w postaci odpowiedniej odpowiedzi. 3. Sposób według zastrz. 1, w którym wysyłanie (102), przez węzeł pośredni P2P i węzeł docelowy P2P, pobranych zasobów pośrednich NAT do pierwszego węzła P2P obejmuje ponadto: dodawanie, przez węzeł pośredni P2P, pobranych zasobów przejścia NAT do komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów pośrednich NAT i wysyłanie komunikatu do węzła docelowego P2P oraz odbiór, przez węzeł docelowy P2P, komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT i zasobów przejścia NAT, pobieranie zasobów przejścia NAT oraz wysyłanie zasobów przejścia NAT, pobranych przez węzeł docelowy P2P i zasobów przejścia NAT, przenoszonych w komunikacie do pierwszego węzła P2P. 4. Sposób według zastrz. 1 albo 2 albo 3, w którym jednostką P2P jest pierwszy węzeł P2P. 5. Sposób według zastrzeżenia 1 albo 2 albo 3, w którym jednostką P2P jest klient P2P, a sposób obejmuje ponadto: odbiór, przez pierwszy węzeł P2P, komunikatu przenoszącego żądanie pozyskiwania zasobów przejścia NAT, wysłanego przez klienta P2P, pobieranie zasobów przejścia NAT i dodawanie pobranych zasobów przejścia NAT do tymczasowej tabeli zasobów oraz

13 generowanie, przez pierwszy węzeł P2P, komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT na podstawie komunikatu przenoszącego żądanie pozyskiwania zasobów przejścia NAT, wysłanego przez klienta P2P. 6. Sposób według zastrz. 5, obejmujący ponadto: odbiór, przez pierwszy węzeł P2P, zasobów przejścia NAT pobranych przez węzeł pośredni P2P i węzeł docelowy P2P, dodawanie odebranych zasobów przejścia NAT do tymczasowej tabeli zasobów oraz wysyłanie tymczasowej tabeli zasobów do klienta P2P. 7. Sposób według dowolnego z zastrz. 1 do 3, w którym pobieranie zasobów przejścia NAT obejmuje ponadto pobieranie zasobów przejścia NAT poprzez tabelę trasowania i/lub tabelę sąsiadów. 8. Sposób według dowolnego z zastrz. 1 do 3, w którym komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT jest komunikatem trasowanym i przesyłanym dalej do sieci nakładkowej na podstawie wartości klucza. 9. Sposób pozyskiwania zasobów przejścia tłumaczenia adresów sieciowych NAT, w którym zasoby przejścia NAT oznaczają jednostkę zapewniającą usługi związane z przejściem NAT, a ten sposób obejmuje: odbiór (102), przez pośredni węzeł równorzędny P2P, informacji o zdolności usługi przejścia NAT, publikowanych przez inne węzły P2P poprzez tabelę trasowania i/lub tabelę sąsiadów oraz pozyskiwanie (102), przez węzeł pośredni P2P, zasobów przejścia NAT na podstawie informacji o zdolności usługi przejścia NAT. 10. Sposób według zastrz. 9, obejmujący ponadto: wysyłanie (102), przez węzeł pośredni P2P, pozyskanych zasobów przejścia NAT do pierwszego węzła P2P, gdy węzeł pośredni P2P odbierze komunikat przenoszący żądanie pobierania zasobów przejścia NAT. 11. Węzeł równorzędny P2P, zawierający: jednostkę odbierającą komunikat, skonfigurowaną do odbioru komunikatu przenoszącego żądanie pobrania zasobów przejścia tłumaczenia adresów sieciowych NAT, przy czym zasoby przejścia NAT oznaczają jednostkę dostarczającą usługi przypisane do przejścia NAT, jednostkę pobierającą zasoby przejścia, skonfigurowaną do pobierania zasobów przejścia NAT, gdy jednostka odbierająca komunikat odbierze komunikat przenoszący żądanie pobrania zasobów przejścia NAT oraz jednostkę wysyłającą zasoby przejścia, skonfigurowaną do wysyłania zasobów przejścia NAT, pobranych przez jednostkę pobierającą zasoby przejścia. 12. Węzeł P2P według zastrz. 11, zawierający ponadto:

14 jednostkę przesyłającą dalej komunikat, skonfigurowaną do przesyłania komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT odebranych przez jednostkę odbierającą komunikat, gdy zostanie określone, że celem komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, odebranych przez jednostkę odbierającą komunikat, nie jest węzeł P2P. 13. Węzeł P2P według zastrz. 11 albo 12, w którym jednostka pobierająca zasoby przejścia zawiera ponadto: moduł skonfigurowany do pobierania zasobów przejścia NAT przez tablicę trasowania i/lub moduł skonfigurowany do pobierania zasobów przejścia NAT przez tablicę sąsiadów. 14. System równorzędny P2P, zawierający: jednostkę P2P skonfigurowaną do generowania i wysyłania komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia tłumaczenia adresów sieciowych NAT, przy czym zasoby przejścia NAT oznaczają jednostkę dostarczającą usługi skojarzone z przejściem NAT, węzeł pośredni P2P (203) skonfigurowany do odbioru komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, wysłanego przez jednostkę P2P, pobierania zasobów przejścia NAT, wysyłania pobranych zasobów przejścia NAT do pierwszego węzła P2P i przesyłania dalej odebranego komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, gdy zostanie określone, że celem odebranego komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT nie jest węzeł pośredni P2P oraz węzeł docelowy P2P (204) skonfigurowany do odbioru komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, wysłanego przez pierwszy węzeł P2P, pobierania zasobów przejścia NAT i wysyłania pobranych zasobów przejścia NAT do pierwszego węzła P2P. 15. System P2P według zastrz. 14, w którym węzeł pośredni P2P (203) jest skonfigurowany także do dodawania pobranych zasobów przejścia NAT do przesyłanego dalej komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT oraz węzeł docelowy P2P (204) jest skonfigurowany także do wysyłania zasobów przejścia NAT w komunikacie przenoszącym żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, przesłanego dalej przez węzeł pośredni P2P do pierwszego węzła P2P. 16. System P2P według zastrz. 14 albo 15, w którym jednostka P2P jest pierwszym węzłem P2P (202). 17. System P2P według zastrz. 14 albo 15, w którym jednostką P2P jest klient P2P (201), klient P2P (201) jest skonfigurowany do wysyłania komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT oraz

15 pierwszy węzeł P2P (201) jest skonfigurowany także do odbioru komunikatu przenoszącego żądanie pobierania zasobów przejścia NAT, wysłanego przez klienta P2P, pobierania zasobów przejścia NAT i dodawania pobranych zasobów przejścia NAT do tymczasowej tablicy zasobów oraz jest skonfigurowany także do odbioru zasobów przejścia NAT pobranych przez węzeł pośredni P2P i węzeł docelowy P2P, dodawania odebranych zasobów przejścia NAT do tymczasowej tablicy zasobów i wysyłania tymczasowej tablicy zasobów do klienta P2P. Sporządziła i zweryfikowała Grażyna Palka Rzecznik patentowy

16 - 15 -

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2058988. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08748539.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2058988. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08748539. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2058988 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08748539.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445140 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.12.2009 09847012.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250784 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2008 08717390.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1957760 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.10.2006 06807111.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 13/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2328822 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.09.2009 09782487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 15/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2587748 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2012 12189308.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1671552 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05026319.3 (13) T3 (51) Int. Cl. A23L1/305 A23J3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1661542 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.08.2004 04762070.3 (51) Int. Cl. A61G7/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755549 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05780098.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2528702 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2010 10796315.9 (13) (51) T3 Int.Cl. B21D 53/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2028811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2007 07014467.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326839 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2008 08813786.4 (13) (51) T3 Int.Cl. F04B 33/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2309685. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08876817.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2309685. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08876817. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2309685 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08876817.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1802536 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.09.2004 04774954.4 (13) T3 (51) Int. Cl. B65D77/20 B65D85/72

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 10232 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.2004 04102787.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E0C9/00 (2006.01) E0C9/02

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Klient-Serwer Komunikacja przy pomocy gniazd

Klient-Serwer Komunikacja przy pomocy gniazd II Klient-Serwer Komunikacja przy pomocy gniazd Gniazda pozwalają na efektywną wymianę danych pomiędzy procesami w systemie rozproszonym. Proces klienta Proces serwera gniazdko gniazdko protokół transportu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1750564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2005 05735180.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 5/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2008 08785479.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F16L 21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 171664 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.12.04 0480016. (1) Int. Cl. H04B7/06 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - administracja

Sieci komputerowe - administracja Sieci komputerowe - administracja warstwa sieciowa Andrzej Stroiński andrzej.stroinski@cs.put.edu.pl http://www.cs.put.poznan.pl/astroinski/ warstwa sieciowa 2 zapewnia adresowanie w sieci ustala trasę

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1999308 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2007 07727422.3 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 35/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18761 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.06 06726163.6 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1960017 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.07.2006 0674727.3 (13) (1) T3 Int.Cl. A61M 1/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 2103073 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2103073 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2008 08705099.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A41B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2179743 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09460028.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2057877 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.11.2008 08019246.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A01C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach 1 1. Klasy adresów IP a) klasa A sieć host 0 mało sieci (1 oktet), dużo hostów (3 oktety) pierwszy bit równy 0 zakres adresów dla komputerów 1.0.0.0-127.255.255.255

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241139 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:..08 08868460.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 290040 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.11 11187849.2 (13) (1) T3 Int.Cl. G0B 19/4097 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 8294 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.01.08 08001421.0 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo