(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 11/24 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Sposób sieciowania wielu konwergentnych systemów przesyłania wiadomości i odpowiedni system sieciowy () Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 09/27 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 11/11 (73) Uprawniony z patentu: T-Mobile International AG & Co. KG, Bonn, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 MATTHIAS RÖBKE, Köln, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Józef Własienko POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 3/7P286PL Opis [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu sieciowania wielu dostawców konwergentnej usługi przesyłania wiadomości w systemie sieciowym. Ponadto niniejszy wynalazek dotyczy odpowiedniego systemu sieciowego z sieciowaniem wielu dostawców konwergentnej usługi przesyłania wiadomości. Niniejszy wynalazek dotyczy również programu komputerowego oraz produktu w postaci programu komputerowego. Tło wynalazku 1 2 [0002] W technologii telefonii komórkowej znane są obecnie różne tak zwane usługi messaging. Pod pojęciem usługi messaging należy rozumieć w ramach niniejszego wynalazku każdy rodzaj usługi informacyjnej i usługi przesyłania wiadomości, która jest dostępna w technologii telefonii komórkowej względnie, która może zostać udostępniona. Należą do nich przykładowo SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service), EMS (Enhanced Messaging Service), IM (Instant Messaging), usługa PTT (Push-To- Talk). Te różne usługi są obecnie konstruowane jako pojedyncze tak zwane silosy. Oznacza to, że każda z tych usług funkcjonuje jak gdyby niezależnie od innej usługi. Ta panująca teraz koncepcja silosowa zostanie niebawem zastąpiona przez tak zwaną koncepcję konwergentnego messaging. Pod pojęciem konwergencji rozumie się połączenie różnych usług messaging i tym samym związanych z nimi prawdopodobnie różnych technik przesyłania. Obejmuje to być może integrację różnych usług messaging, jak np. komunikacja danych, z usługami telekomunikacyjnymi, jak komunikacja mobilna, integrację technik przesyłania oraz zawartości mediów w taki sposób, że przykładowo dane

3 -3-1 graficzne, audio, tekst i wideo mogą być przesyłane przez identyczne media. Takie zastąpienie istniejących usług messaging oznacza jednak, że każdy dostawca usług realizuje własne środowisko konwergentnego messaging. Aby móc jednak odpowiadać możliwie dużej grupie klientów, utworzone tym samym konwergentne systemy messaging względnie konwergentne systemy przesyłania wiadomości każdego dostawcy usług muszą komunikować się ze sobą. [0003] Dokument WO 00/6091 A1 przedstawia system i sposób przesyłania krótkich wiadomości między dwoma sieciami z różnymi protokołami do ich przesyłania. [0004] Ponieważ dotychczas taki scenariusz nie jest jeszcze zrealizowany, nie jest jeszcze znana możliwość, aby połączyć ze sobą w sieć możliwie prostą i wydajną komunikację między środowiskami konwergentnego messaging różnych odbiorców, aby uzyskać dobrą komunikację między tymi dostawcami. Celem wynalazku było teraz udostępnienie sposobu do realizacji wydajnego sieciowania różnych dostawców usług konwergentnej usługi messaging. Poza tym celem wynalazku było zaproponowanie odpowiedniego systemu sieciowego z efektywnym sieciowaniem takich dostawców usług. 2 Istota wynalazku [000] Wyżej wymieniony cel osiągany jest przez sposób o cechach zastrzeżenia patentowego 1 oraz przez system sieciowy o cechach zastrzeżenia patentowego 8. Odpowiednie zastrzeżenia zależne opisują korzystne postaci wykonania. Zgodnie z zastrzeżeniem patentowym 1 udostępniany jest sposób sieciowania wielu dostawców konwergentnej usługi przesyłania wiadomości w systemie sieciowym. Ponadto przewidzianych jest wiele jednostek z funkcją pośrednika,

4 które są fizycznie włączane między poszczególnych dostawców oraz podczas transportu wiadomości, który ma być przeprowadzony między dostawcami przejmującymi funkcję centralnego routingu wewnątrz systemu sieciowego. Wymieniona konwergentna usługa przesyłania wiadomości zawiera, jak już wyżej wspomniano, każdy rodzaj usługi informacyjnej i usługi przesyłania wiadomości, która jest dostępna w technologii telefonii komórkowej względnie, która może zostać udostępniona. Oznacza to, że usługa przesyłania wiadomości opisana w stanie techniki jest tutaj usługą messaging. W przypadku centralnej jednostki z funkcją pośrednika chodzi, zgodnie ze stosowaną w technologii telefonii komórkowej terminologią, o centralny pośrednik. Centralne jednostki z funkcją pośrednika, które są włączane między poszczególnych dostawców funkcjonują jako jednostki z funkcją routingu między poszczególnymi dostawcami usługi względnie między ich konwergentnymi systemami przesyłania wiadomości. Pod pojęciem routera rozumie się ogólnie rzecz biorąc miejsce pośredniczenia w systemie sieciowym, przez które pakiety danych są przekazywane z jednej sieci do drugiej. System sieciowy, jak przykładowo Internet, funkcjonuje przy tym jako związek poszczególnych sieci, które są przykładowo połączone ze sobą przez taki router. W niniejszym przypadku pośredniki służą jako funkcja routingu, która łączy ze sobą poszczególnych dostawców konwergentnej usługi przesyłania wiadomości, względnie związane z tym konwergentne usługi względnie środowiska usługi przesyłania wiadomości. Za pomocą pośredników względnie jednostek z funkcją pośrednika każdy pojedynczy dostawca konwergentnej usługi przesyłania wiadomości względnie związany z tym konwergentny system przesyłania wiadomości nie musi teraz współdziałać ze wszystkimi innymi dostawcami, lecz może komunikować się

5 centralnie z jednostkami z funkcją pośrednika względnie z pośrednikami. Jednostki z funkcją pośrednika, które są fizycznie połączone z wieloma dostawcami usług, przejmują przeznaczone do wykonania między dostawcami transportu wiadomości, transport odpowiedniej wiadomości do każdorazowego dostawcy docelowego. [0006] Oznacza to, że zgodnie z przykładem wykonania sposobu według wynalazku jednostka z funkcją pośrednika podczas transportu wiadomości od pierwszego dostawcy do drugiego dostawcy względem pierwszego dostawcy funkcjonuje jako adresat a względem drugiego dostawcy funkcjonuje jako nadawca przeznaczonej do transportowania wiadomości, przez co między jednostką z funkcją pośrednika a danymi dostawcami jest realizowana relacja 1:n. Tym samym w środowisku konwergnentnego messaging lub przesyłania wiadomości nie jest wymagane, aby realizować relację 1:1 między dostawcami usług, lecz wymagane jest jedynie jedna relacja 1:n między danym dostawcą usług a jednostką z funkcją pośrednika, aby umożliwić interworking z wieloma innymi dostawcami. [0007] Możliwe jest to, że konwergentna usługa przesyłania wiadomości łączy przynajmniej usługi z grupy składające się z SMS, MMS, IM, EMS oraz Push-To-Talk. [0008] Poza tym w sposobie według wynalazku przewidzianych jest wiele jednostek z funkcją pośrednika, które są włączane bezpośrednio lub pośrednio między dostawców. [0009] Wiele jednostek z funkcją pośrednika jest przy tym połączonych ze sobą przynajmniej częściowo szeregowo. Przez to możliwe jest, że kilka jednostek z funkcją pośrednika względnie pośredników może brać udział w transporcie wiadomości, która ma być transportowana od dostawcy do dostawcy docelowego.

6 [00] Zgodnie z innym przykładem wykonania sposobu według wynalazku do przesyłania wiadomości udostępniany jest względnie stosowany jest protokół transportowy, który przeznaczony jest do tego, aby zastosować co najmniej jedną jednostkę z funkcją pośrednika zarówno jako adresata, jak i jako nadawcę. Oznacza to, że tej co najmniej jednej jednostce z funkcją pośrednika jest przyporządkowany adres. W przypadku istnienia kilku jednostek z funkcją pośrednika odpowiedni adres musi zostać przyporządkowany do każdej z jednostek z funkcją pośrednika. [0011] Poza tym możliwe jest, że przewidziane są mechanizmy, przez które adres co najmniej jednej jednostki z funkcją pośrednika połączonej podczas transportu wiadomości może zostać udostępniony do każdego dostawcy funkcjonującego jako dostawca docelowy podczas transportu wiadomości, w celu adresowania co najmniej jednej możliwej wiadomości stanowiącej odpowiedź. Ponadto jest również możliwe, że w przypadku istnienia wielu jednostek z funkcją pośrednika, które ewentualnie biorą udział w transporcie wiadomości między dostawcą a dostawcą docelowym, dostawcy docelowemu znane są wszystkie adresy zaangażowanych jednostek z funkcją pośrednika, względnie są one udostępniane, tak że dostawca docelowy jest w stanie, aby możliwe wiadomości stanowiące odpowiedź zaadresować również bezpośrednio do każdej z jednostek z funkcją pośrednika, które z kolei mogą tę wiadomość stanowiącą odpowiedź przekazać dalej do danego dostawcy nadawczego względnie wyjściowego. [0012] Poza tym wynalazek dotyczy systemu sieciowego z sieciowaniem wielu dostawców konwergentnej usługi przesyłania wiadomości według zastrzeżenia 8.

7 [0013] Konwergentna usługa przesyłania wiadomości może przy tym łączyć przynajmniej usługi z grupy składającej się z SMS, MMS, IM, EMS, Push-To-Talk. [0014] W celu przesłania wiadomości w systemie sieciowym przewidziany jest protokół transportowy, który przeznaczony jest do tego, aby zastosować co najmniej jedną jednostkę z funkcją pośrednika zarówno jako adresata jak i jako nadawcę. W związku z tym, że w systemie sieciowym przewidzianych jest wiele jednostek z funkcją pośrednika, wszystkie działające w systemie sieci jednostki z funkcją pośrednika powinny być możliwe do zastosowania zarówno jako adresat jak i jako nadawca. Możliwe ma być przy tym, aby każdej z jednostek z funkcją pośrednika, która przewidziana jest w systemie sieciowym i która może brać udział w transporcie wiadomości między dostawcami konwergentnej usługi przesyłania wiadomości, przyporządkować adres. Dzięki temu możliwe jest to, że dostawca do którego dotrze wiadomość innego dostawcy, w celu zaadresowania wiadomości stanowiącej odpowiedź, może zaadresować jedną z jednostek z funkcją pośrednika, która brała udział w transporcie pierwotnie wysłanej wiadomości. [001] Ponadto, niniejszy wynalazek udostępnia również program komputerowy ze środkami kodu programu, za pomocą których można przeprowadzić wszystkie etapy sposobu zgodnego z wynalazkiem, gdy program komputerowy jest wykonywany na komputerze lub na odpowiedniej jednostce obliczeniowej, korzystnie wewnątrz systemu sieciowego. [0016] Niniejszy wynalazek udostępnia również produkt w postaci programu komputerowego z zapisanym na nośniku odczytywalnym przez komputer programem komputerowym ze środkami kodu programu, za pomocą których można przeprowadzić wszystkie etapy sposobu zgodnego z wynalazkiem, gdy program komputerowy jest wykonywany na

8 -8- komputerze lub na odpowiedniej jednostce obliczeniowej, korzystnie wewnątrz systemu sieciowego. [0017] Kolejne zalety i przykłady wykonania wynalazku wynikają z opisu i załączonego rysunku. [0018] Zrozumiałym jest to, że wyżej podane i wyjaśniane jeszcze niżej cechy mogą być stosowane nie tylko w podanej kombinacji, lecz również w innych kombinacjach lub samodzielnie, bez odchodzenia od zakresu niniejszego wynalazku. Krótki opis rysunku 1 [0019] Wynalazek jest przedstawiany w sposób schematyczny na rysunku na podstawie przykładu wykonania i jest poniżej szczegółowo opisywany z odwołaniem się do rysunku. Figura 1 przedstawia w sposób schematyczny przykłady wykonania systemu sieciowego według wynalazku, w którym wiele dostawców konwergentnej usługi przesyłania wiadomości jest ze sobą usieciowanych. Szczegółowy opis rysunku 2 [00] Na Figurze 1 przedstawiony jest w sposób schematyczny system sieciowy 1. Wewnątrz systemu sieciowego 1 znajduje się wiele dostawców konwergentnej usługi przesyłania wiadomości względnie konwergentnych Messaging Services KMS 1,..., KMS n. Między poszczególnymi dostawcami względnie między odpowiednio do nich przypisanymi konwergentnymi środowiskami messaging KMS 1,..., KMS n, które są tu przedstawione w postaci określonej chmury, jest włączona określana tu jako Pośrednik jednostka

9 z funkcją pośrednika. Między dostawcą KMS 1 usługi a dostawcą KMS 3 usługi jest przy tym włączona jednostka Pośrednik 1 z funkcją pośrednika, która przy przeznaczonym do wykonania transporcie wiadomości między dostawcą KMS 1 a dostawcą KMS 3, przejmuje funkcję centralnego routingu wewnątrz systemu sieciowego 1. Gdy ma jednak zostać przetransportowania wiadomość między KMS1 i KMS 2, to ta wiadomość jest przekazywana przez wiele włączonych pomiędzy dostawcami jednostek Pośrednik 1,..., Pośrednik m z funkcją pośrednika. Oznacza to, że wiele jednostek z funkcją pośrednika jest połączonych tutaj szeregowo, i wszystkie razem biorą udział w przesyłaniu wiadomości między KMS 1 i KMS 2. To samo dotyczy przesyłania wiadomości między KMS 1 i KMS n lub między KMS 3 i KMS 2, jak również między KMS 3 i KMS n. Przy przesyłaniu wiadomości między KMS 2 i KMS n jest włączony znowu tylko jeden Pośrednik m, który przy przeznaczonym do wykonania transporcie wiadomości między KMS 2 i KMS n przejmuje funkcję centralnego routingu wewnątrz systemu sieciowego 1. Niezależnie od tego, jak wiele jednostek z funkcją pośrednika jest włączonych między dostawców, między którymi ma zachodzić przesyłanie wiadomości, to każdy z wielu dostawców jest bezpośrednio połączony tylko z jednym pośrednikem względnie z jedną jednostką z funkcją pośrednika, tak że każdy z dostawców musi swoją wiadomość adresować tylko do jednej jednostki z funkcją pośrednika. Znacznie ułatwia to po stronie dostawcy adresowanie i tym samym przekazywanie wiadomości wielu innych dostawców, ponieważ zamiast wielu adresowań wymagane jest tylko jedno adresowanie, mianowicie dotyczące połączonej bezpośrednio z danym dostawcą jednostki z funkcją pośrednika. Każda z jednostek z funkcją pośrednika może być z kolei bezpośrednio połączona z wieloma dostawcami, tak że w

10 -- 1 odniesieniu do jednostki z funkcją pośrednika i dostawców usługi otrzymuje się relację 1:n. Jednostka z funkcją pośrednika może ponadto, tak jak można to zauważyć na Figurze 1, zostać połączona z kolejną jednostką z funkcją pośrednika, do której jest ewentualnie przesyłana wiadomość, zanim zostanie ona przesłana dalej przez połączoną jednostkę z funkcją pośrednika do dostawcy docelowego. Liczba jednostek z funkcją pośrednika, które mogą być połączone szeregowo względnie ze sobą jest przy tym dowolna i zależy ewentualnie od wielkości systemu sieciowego względnie od liczby obecnych w systemie sieciowym dostawców i związanych z tym konwergentnych środowisk messaging. Oznacza to, że podana tu liczba m może przyjmować wartość dowolnej liczby naturalnej większej od zera. To samo dotyczy liczby n, podającej liczbę dostawców.

11 3/7P286PL Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób sieciowania wielu dostawców (KMS1,..., KMS n) konwergentnej usługi przesyłania wiadomości w systemie sieciowym (1), przy czym przewidzianych jest wiele jednostek z funkcją pośrednika (Pośrednik 1,, Pośrednik m), które są fizycznie włączane między poszczególnych dostawców (KMS1,..., KMS n) oraz podczas transportu wiadomości, który ma być wykonany między dostawcami (KMS1,..., KMS n) przejmują funkcję centralnego routingu wewnątrz systemu sieciowego (1), przy czym wiele jednostek z funkcją pośrednika (Pośrednik 1,..., Pośrednik m) jest przynajmniej częściowo połączonych szeregowo Sposób według zastrzeżenia 1, w którym co najmniej jedna centralna jednostka z funkcją pośrednika (Pośrednik 1,..., Pośrednik m) podczas transportu wiadomości od jednego dostawcy do drugiego dostawcy funkcjonuje względem pierwszego dostawcy jako adresat a względem drugiego dostawcy jako nadawca przeznaczonej do transportu wiadomości, przez co między jednostką z funkcją pośrednika oraz odpowiednimi dostawcami jest realizowana relacja 1:n Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 albo 2, w którym konwergentna usługa przesyłania wiadomości łączy przynajmniej usługi z grupy składającej się z SMS, MMS, IM, EMS, Push-To-Talk. 4. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym jednostki z funkcją pośrednika (Pośrednik 1,..., Pośrednik m) w systemie sieciowym (1) są w każdym przypadku włączane bezpośrednio lub pośrednio między dostawców (KHS1 KHSn).

12 -12-. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym do przesyłania wiadomości stosowany jest protokół transportowy, który przeznaczony jest do tego, aby zastosować co najmniej jedną jednostkę z funkcją pośrednika (Pośrednik 1,..., Pośrednik m) zarówno jako adresata jak i jako nadawcę. 6. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym każdej z jednostek z funkcją pośrednika (Pośrednik 1,..., Pośrednik m) przyporządkowywany jest odpowiedni adres Sposób według zastrzeżenia 6, w którym adres co najmniej jednej jednostki z funkcją pośrednika (Pośrednik 1,..., Pośrednik m) połączonej podczas transportu wiadomości może zostać udostępniony do każdego dostawcy funkcjonującego jako dostawca docelowy podczas transportu wiadomości, w celu adresowania co najmniej jednej możliwej wiadomości stanowiącej odpowiedź System sieciowy z sieciowaniem wielu dostawców (KMS1,..., KMS n) konwergentnej usługi przesyłania wiadomości, przy czym w systemie sieciowym (1) przewidzianych jest wiele jednostek z funkcją pośrednika (Pośrednik 1,..., Pośrednik m), które są fizycznie włączane między poszczególnych dostawców (KMS1,..., KMS n) oraz podczas transportu wiadomości, który ma być wykonany między dostawcami (KMS1,..., KMS n) przejmują funkcję centralnego routingu wewnątrz systemu sieciowego (1), przy czym wiele jednostek z funkcją pośrednika (Pośrednik 1,..., Pośrednik m) jest przynajmniej częściowo połączonych szeregowo.

13 System sieciowy według zastrzeżenia 8, w którym co najmniej jedna centralna jednostka z funkcją pośrednika (Pośrednik 1,..., Pośrednik m) podczas transportu wiadomości od jednego dostawcy do drugiego dostawcy funkcjonuje względem pierwszego dostawcy jako adresat a względem drugiego dostawcy jako nadawca przeznaczonej do transportu wiadomości, przez co między jednostką z funkcją pośrednika oraz odpowiednimi dostawcami jest realizowana relacja 1:n.. System sieciowy według zastrzeżenia 8 albo 9, w którym konwergentna usługa przesyłania wiadomości łączy przynajmniej usługi z grupy składającej się z SMS, EMS, IM, EMS, Push-To-Talk. 11. System sieciowy według jednego z zastrzeżeń od 8 do, w którym jednostki z funkcją pośrednika Pośrednik 1,..., Pośrednik m) są przewidziane w systemie sieciowym (1), przy czym w każdym przypadku są włączane bezpośrednio lub pośrednio między dostawców (KMS1,..., KMS n) System sieciowy według jednego z zastrzeżeń od 8 do 11, w którym do przesyłania wiadomości przewidziany jest protokół transportowy, który przeznaczony jest do tego, aby zastosować co najmniej jedną jednostkę z funkcją pośrednika zarówno jako adresata jak i jako nadawcę. 13. System sieciowy według jednego z zastrzeżeń od 8 do 12, w którym każdej z jednostek z funkcją pośrednika przyporządkowany jest odpowiedni adres. 14. System sieciowy według zastrzeżenia 13, w którym adres co najmniej jednej jednostki z funkcją pośrednika połączonej podczas transportu wiadomości może zostać

14 -14- udostępniony do każdego dostawcy funkcjonującego jako dostawca docelowy podczas transportu wiadomości, w celu zaadresowania co najmniej jednej możliwej wiadomości stanowiącej odpowiedź. 1. Program komputerowy ze środkami kodu programu, które nadają się do tego, aby podczas pracy programu komputerowego na komputerze lub na odpowiedniej jednostce obliczeniowej przeprowadzić wszystkie etapy sposobu według jednego z zastrzeżeń od 1 do Produkt w postaci programu komputerowego z nośnikiem odczytywalnym przez komputer oraz z zapisanym na nośniku odczytywalnym przez komputer programem komputerowym ze środkami kodu programu, które nadają się do tego, aby podczas pracy programu komputerowego na komputerze lub na odpowiedniej jednostce obliczeniowej przeprowadzić wszystkie etapy sposobu według jednego z zastrzeżeń od 1 do 7. T-Mobile International AG & Co. KG Pełnomocnik:

15 3/7P286PL Pośrednik 1 Pośrednik m Figura 1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.3 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.,

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Konwergencja. Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji. CP.2 Konwergencja nagłówków klas

Konwergencja. Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji. CP.2 Konwergencja nagłówków klas PL Konwergencja Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Konwergencja Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Konwergencja

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 (21) Numer zgłoszenia: 319579 (2 2 ) Data zgłoszenia. 04.10.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych

Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych Jerzy J. Włodek, Ekspert w Urzędzie Patentowym RP Naturalny postęp techniczny doprowadził

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej Opublikowane w dniu 3 kwietnia 2014 r. Noty wyjaśniające dotyczące zmian

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 24 czerwca 2013 r. Spis treści I. Wstęp... 3 II. Prawne aspekty problematyki

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Dr Izabela Wróbel Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA dotycząca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo