Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7"

Transkrypt

1 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego I-7 Podejście wykorzystujące uniwersalny sterownik I-8 Cechy podejścia uniwersalnego I-9 Początki OPC I-10 Czym jest OPC? I-11 OLE Object Linking and Embedding I-12 Component Object Model - COM I-13 Obiekt COM I-14 Klient OPC I-15 Serwer OPC I-16 Modele współpracy OPC Klient-Serwer 1/2 I-17 Modele współpracy OPC Klient-Serwer 2/2 I-18 ZADANIE Wykorzystanie mechanizmów OLE/COM I-19 OPC Foundation I-20 Członkowie OPC Foundation I-21 Specyfikacje OPC - dostępność I-22 Dostępne specyfikacje OPC I-23 Certyfikacja i testowanie zgodności I-24 OPC Data Access model działania I-25 OPC Alarms&Events model działania I-26 OPC Historical Data Access model działania I-27 OPC Batch model działania I-28 OPC Security Interface model działania I-29 OPC Data exchange model działania I-30 OPC XML Data Access Interface I-31 OPC Complex Data I-32 OPC Command Execution I-33 Zależności pomiędzy specyfikacjami OPC I-34 Interfejsy OPC II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8 II-9 II-10 II-11 II-12 II-13 II-14 II-15 II-16 II-17 II-18 II-19 II-20 II-21 Zakres aplikacji dla OPC DA Przykład aplikacji dla OPC DA Elementy składowe serwera OPC DA Konfiguracja serwera OPC DA Komunikacja serwer OPC DA - urządzenie Hierarchia obiektów OPC DA Interfejsy obiektu serwera DA Interfejsy obiektu grupy DA Przykład definicji interfejsu Interfejsy klienta DA Hierarchia obiektów OPC DA - przykład Klient OPC DA Informacja zwracana przez serwer OPC DA Opis jakości zmiennej Metody dostępu do serwera OPC DA Strefa martwa parametr grupy ZADANIE Odczyt informacji z serwera OPC Właściwości komunikacji klient-serwer OPC DA Wydajność komunikacji klient-serwer DA 0-1

2 III Konfiguracja stacji PC dla OPC SIMATIC NET (wersja 0906) III-3 Konfiguracja stacji PC III-4 Możliwości konfiguracji oraz parametryzacji stacji PC III-5 Etapy konfiguracji stacji PC oraz serwera OPC III-6 Edytor konfiguracji stacji III-7 Konsola konfiguracji stacji PC III-8 Konfiguracja stacji PC III-9 Właściwości modułów stacji PC III-10 ZADANIE Konfiguracja stacji PC Dzień 2 IV Konfiguracja serwera SIMATIC NET i dostęp do danych bieżących (wersja 0911) IV-3 Serwer OPC SIMATIC NET IV-4 Etapy konfiguracji stacji z serwerem OPC IV-5 Konfiguracja obsługiwanych protokołów IV-6 Deklaracja połączeń dla serwera OPC IV-7 Konfiguracja połączeń S7 IV-8 Testowanie konfiguracji serwera OPC OPC Scout IV-9 Wykorzystanie serwera OPC jako źródła danych dla aplikacji użytkownika IV-10 ZADANIE Wykorzystanie protokołu S7 IV-11 Właściwości połączenia dla serwera OPC IV-12 Definicja i właściwości połączenia FDL IV-13 Definicja i właściwości połączeń ISO-on-TCP, TCP, ISO IV-14 Obsługa protokołu Send/Receive po stronie PLC IV-15 Wysyłanie danych: funkcja AG_SEND IV-16 Odbiór danych: funkcja AG_RECV IV-17 ZADANIE Wykorzystanie protokołu FDL/SR IV-18 Konfiguracja serwera OPC jako jednostki DP Master IV-19 Edytor symboli IV-20 Aktywacja i wykorzystanie listy symboli w serwerze OPC IV-21 Wykorzystanie symboli globalnych zdefiniowanych w aplikacji S7 IV-22 ZADANIE Wykorzystanie listy symboli 0-2

3 Dzień 3 V Dostęp do danych historycznych specyfikacja OPC Historical Data Acces (wersja 1408) V-3 Systemy archiwizacji danych produkcyjnych V-4 Zakres aplikacji dla OPC HDA V-5 Typowa aplikacja dla serwera OPC HDA V-6 Przykład wykorzystania OPC HDA V-7 Serwer OPC HDA a relacyjna baza danych V-8 Zawartość serwera OPC HDA V-9 Informacje udostępniane przez serwer OPC HDA V-10 Dostęp do danych z serwera OPC HDA V-11 Sposoby odczytu danych z serwera OPC HDA 1/2 V-12 Sposoby odczytu danych z serwera OPC HDA 2/2 V-13 Funkcje przetwarzania zdefiniowane w specyfikacji OPC HDA V-14 Wykorzystanie funkcji przetwarzania - przykład V-15 Opis jakości zmiennej czytanej z serwera OPC HDA V-16 Zbieranie danych historycznych aplikacja 1 V-17 Zbieranie danych historycznych aplikacja 2 V-18 ZADANIE Wykorzystanie serwera OPC HDA VI Udostępnianie komunikatów i alarmów - specyfikacja OPC Alarms & Events (wersja 1408) VI-3 Zakres aplikacji dla OPC AE VI-4 Przykład aplikacji dla OPC A&E 1/2 VI-5 Przykład aplikacji dla OPC A&E 2/2 VI-6 Różnice pomiędzy alarmem a zdarzeniem VI-7 Kategorie zdarzeń definiowane w OPC A&E VI-8 Atrybuty stanu dla warunku oraz podwarunku VI-9 Atrybuty zdarzeń związanych z warunkami VI-10 Diagram stanów definiowany przez specyfikację OPC AE VI-11 Uproszczony diagram stanów VI-12 Obiekty definiowane w specyfikacji OPC A&E VI-13 Komunikacja klient - serwer OPC AE VI-14 Hierarchia obiektów OPC A&E - przykład VI-15 Identyfikacja informacji zwracanych przez serwer OPC A&E VI-16 Przykładowe kategorie i warunki dla zdarzeń VI-17 Informacja zwracana przez serwer OPC AE - przykład VI-18 Połączenie funkcjonalności OPC DA i A&E VI-19 ZADANIE Wykorzystanie klienta OPC AE VII Konfiguracja i wykorzystanie komunikatów oraz alarmów w OPC SIMATIC NET (wersja 1408) VII-3 VII-4 VII-5 VII-6 VII-7 VII-8 Źródła zdarzeń udostępnianych przez serwer OPC A&E Właściwości połączenia S7 dla serwera OPC Konfiguracja komunikatów systemowych Wysyłanie komunikatów, alarmów z poziomu programu użytkownika Sprawdzanie statusu potwierdzenia alarmu ZADANIE Wykorzystanie interfejsu A&E serwera SIMATIC NET VIII Zarządzanie użytkownikami w MS Windows 2000/XP (wersja 1408) VIII-3 VIII-4 VIII-5 VIII-6 VIII-7 VIII-8 VIII-9 Użytkownicy, grupy Grupa robocza Domena Uprawnienia w MS Windows Zarządzanie lokalnymi użytkownikami w systemie Windows 2000/XP Wpływ konfiguracji sieci na OPC grupa robocza Wpływ konfiguracji sieci na OPC domena 0-3

4 IX COM/DCOM działanie i konfiguracja (wersja 1408) IX-3 IX-4 IX-5 IX-6 IX-7 IX-8 IX-9 IX-10 IX-11 IX-12 IX-13 IX-14 IX-15 IX-16 IX-17 IX-18 IX-19 IX-20 IX-21 IX-22 IX-23 IX-24 IX-25 IX-26 IX-27 Component Object Model - COM Czym jest obiekt? Wykorzystane obiektów COM Rodzaje obiektów Model funkcjonowania COM Współpraca klient - serwer Identyfikacja serwerów OPC Rejestracja serwerów COM Przeglądanie listy dostępnych serwerów OPC Modele współpracy klient - serwer OPC Komunikacja z serwerem zdalnym (DCOM) Uproszczony model funkcjonowania OPC na bazie DCOM Bezpieczeństwo DCOM Lista kontroli dostępu - ACL Mechanizm działania zabezpieczeń DCOM Wpływ zabezpieczeń na dostęp do danych w serwerze OPC Konfiguracja zabezpieczeń DCOM - DCOMCnfg Domyślne ustawienia zabezpieczeń DCOM Domyślne właściwości COM Protokoły wykorzystywane przez DCOM Właściwości specyficzne aplikacji - Ogólne Właściwości specyficzne aplikacji - Lokalizacja Właściwości specyficzne aplikacji - Zabezpieczenia Właściwości specyficzne aplikacji - Tożsamość COM/DCOM - podsumowanie X Tunelowanie komunikacji klient-serwer OPC (wersja 1408) X-3 Komunikacja klient - serwer z wykorzystaniem COM X-4 Komunikacja klient - serwer z wykorzystaniem DCOM X-5 Przykłady problemów związanych z DCOM X-6 Idealne środowisko dla DCOM X-7 Konfiguracja DCOM X-8 DCOM a bezpieczeństwo sieci X-9 Sposób na eliminację problemów z DCOM X-10 Tunelowanie komunikacji pomiędzy serwerem a klientem OPC X-11 Tunelowanie przykład konfiguracji X-12 ZADANIE Tunelowanie konfiguracja i wykorzystanie 0-4

5 Dzień 4 XI Testowanie i diagnostyka OPC (wersja 1408) XI-3 XI-4 XI-5 XI-6 XI-7 XI-8 XI-9 XI-10 XI-11 XI-12 XI-13 XI-14 XI-15 XI-16 XI-17 XI-18 XI-19 XI-20 Typowe problemy z OPC Diagnostyka podstawowy model postępowania Przydatne narzędzia systemowe Menedżer zadań Przydatne narzędzia systemowe DCOMcnfg Przydatne narzędzia systemowe Podgląd zdarzeń Przydatne narzędzia systemowe Konfiguracja usług Przydatne narzędzia systemowe Edytor rejestru Dodatkowe narzędzia diagnostyczne Testowy klient OPC Dodatkowe narzędzia diagnostyczne Symulacyjny serwer OPC Dodatkowe narzędzia diagnostyczne OPC Tunneller Dodatkowe narzędzia diagnostyczne OPC Sniffer Testowanie poprawności instalacji i konfiguracji serwera OPC Problemy związane z nieprawidłową instalacją Testowanie poprawności instalacji i konfiguracji klienta OPC Typowe problemy w komunikacji klient - serwer z wykorzystaniem DCOM Sposoby uruchamiania serwera i ich konsekwencje Problemy z przeglądaniem listy dostępnych serwerów ZADANIE Konfiguracja DCOM XII Konfiguracja OPC/DCOM w systemie MS Windows XP SP2 (wersja 1408) XII-3 Nowości w systemie Windows XP SP2 XII-4 Aktywacja/dezaktywacja zapory XII-5 Konfiguracja Windows Firewall dla OPC/DCOM 1/2 XII-6 Konfiguracja Windows Firewall dla OPC/DCOM 2/2 XII-7 Limity zabezpieczeń DCOM XII-8 ZADANIE Konfiguracja zapory systemu MS XP+SP2 XIII Redundancja w OPC (wersja 1408) XIII-3 Ta strona jest celowo niezadrukowana XIII-4 Typowe lokalizacje problemów z OPC XIII-5 Przyczyny braku dostępu do danych z serwera XIII-6 Przyczyny braku dostępu do danych z urządzenia XIII-7 Możliwości i poziom redundancji w aplikacjach wykorzystujących OPC XIII-8 Klient OPC i redundancja XIII-9 Aplikacja zarządzająca redundancją model działania XIII-10 Redundancja na poziomie aplikacji XIII-11 Rodzaje taktyki przełączania XIII-12 Przykład konfiguracji XIII-13 ZADANIE Wykorzystanie redundowanego dostępu do źródła danych 0-5

6 XIV Zbieranie danych przez sieć Internet - specyfikacja OPC XML DA (wersja 1408) XIV-3 Ograniczenia specyfikacji OPC XIV-4 DCOM a bezpieczeństwo sieci XIV-5 Zakres aplikacji dla XML-DA XIV-6 WEB Services XIV-7 Język XML XIV-8 Przykład dokumentu XML XIV-9 Komunikacja pomiędzy aplikacjami w sieci Internet XIV-10 Czym jest Simple Object Access Protocol? XIV-11 SOAP składnia komunikatu XIV-12 Powiązanie SOAP z HTTP XIV-13 Web Service Description Language XIV-14 WSDL elementy składowe XIV-15 WSDL przykład XIV-16 Infrastruktura OPC XML-DA XIV-17 Funkcje zdefiniowane w specyfikacji XML DA XIV-18 Współpraca pomiędzy klientem a serwisem OPC XML DA XIV-19 Bramki dla XML DA XIV-20 OPC XML DA <-> OPC DA XIV-21 Konfiguracja usługi OPC XML-DA XV Konfiguracja usługi XML-DA dla SIMATIC NET (wersja 1408) XV-3 XV-4 XV-5 XV-6 XV-7 XV-8 Struktura serwera OPC SIMATIC NET Serwer IIS (Internet Information Services) Definicja nowej witryny WEB Parametryzacja witryny WEB Testowanie usługi WEB ZADANIE Konfiguracja usługi WEB dla serwera SIMATIC NET XVI Kierunki rozwoju i korzyści wynikające ze stosowania OPC (wersja 1408) XVI-3 XVI-4 XVI-5 XVI-6 XVI-7 XVI-8 Zalety podejścia prezentowanego przez OPC Oferta w zakresie OPC Otwartość, wydajność, szerokie możliwości komunikacyjne Czynniki decydujące o kierunkach dalszego rozwoju Nowe obszary zastosowań OPC Unified Architecture wersja:

Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server

Web HMI OPC Client. OPC Server OPC Server. OPC Server Dr inŝ. Krzysztof Skura, Dr inŝ. Zbigniew Smalec Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej PROBLEMY INTEGRACJI SYSTEMÓW STEROWANIA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH OPARTYCH O TECHNIKĘ

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń Katalog szkoleń

Katalog szkoleń Katalog szkoleń Katalog szkoleń Katalog szkoleń Najwyższej jakości szkolenia i usługi z zakresu technik sterowania oraz przemysłowych standardów komunikacyjnych. www.intex.com.pl Centrum Szkoleniowe Systemów Automatyki

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Program nauczania Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi technik informatyk 35203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba godzin Efekty kształcenia. Korzystanie z wybranych usług oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii mobilnych do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku

Wykorzystanie technologii mobilnych do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku Wykorzystanie technologii mobilnych do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku Mariusz Nowak, Adam Szymczak Systemy inteligentnego budynku 1. Wprowadzenie Systemy automatyki budynkowej jeszcze

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl.

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl. Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Zbieranie oraz zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie

Zbieranie oraz zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie Integracja systemów informatycznych w automatyzacji procesów produkcyjnych Krzysztof Skura Zbigniew Smalec * Integracja systemów informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest zadaniem niełatwym

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

GENESIS64 Informacje o produkcie Luty 2011

GENESIS64 Informacje o produkcie Luty 2011 GENESIS64 Informacje o produkcie Największy udział w kosztach każdego projektu automatyki stanowi wynagrodzenie za pracę inżynierską. Dla przeciętnego projektu, może to być ponad 60% całkowitych wydatków.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Autor: James R. Morey Kierownik programu: Lorenzo Rizzi Opublikowano: sierpień 2004 r. Dotyczy: Microsoft Operations Manager 2005 Wersja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 7 SP1 WERSJA 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści 1. Wstęp... 5 a. Streszczenie wykonawcze... 6 b. Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo