Adres IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "156.17.4.13. Adres IP"

Transkrypt

1 Adres IP Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej adres IP składa się z czterech oddzielonych kropkami części, z których każda jest liczbą naturalną z przedziału [0, 255]. Adres IP występuje jako część adresu skrzynki poczty elektronicznej i między użytkownikami jest podawany w postaci adresu domenowego. Nadawaniem adresów domenowych i tłumaczeniem ich na adresy IP zajmuje się serwer nazw domenowych. Przykłady. Adres IP komputera, na którym był pisany ten leksykon: Adres komputera, na którym znajduje się w sieci Internet ten leksykon ma postać:

2 adres URL, URL (ang. Uniform Resource Locator) Ujednolicony lokalizator zasobów (lub uniwersalny identyfikator zasobów) w sieci WWW. Jest to ciąg znaków, który określa lokalizację zasobu w tej sieci. Zasobem mogą być: dokument HTML, plik programu, obraz (grafika), wiadomości, a także usługa telnetowa. Na przykład ten leksykon jest umieszczony pod adresem URL: Adres URL składa się z następujących części: nazwy protokołu transmisji, po której następuje znak dwukropka - może nią być http, ftp, news, Gopher, Telnet; nazwy domeny poprzedzonej dwoma kreskami //; ścieżki dostępu; nazwy pliku. W przykładzie powyżej są to odpowiednio: //www.wsip.com.pl, serwisy/ti, index.htm. Przykłady. Inne przykłady adresów URL:

3 adres domenowy, nazwa domenowa (ang. domain name) Adres IP, czyli adres komputera w sieci, zapisany w postaci słownej, łatwej do zapamiętania. W tej postaci występuje on w adresach poczty elektronicznej. Na podstawie tego adresu można na ogół określić instytucję, w której znajduje się komputer, przechowujący skrzynkę pocztową o tym adresie. Adresy te wygodnie jest czytać od końca. Ostatnia część oznacza państwo, a przedostatnia - domenę, czyli typ instytucji, w której znajduje się komputer. Skróty niektórych państw: pl - Polska, de - Niemcy, uk - Wielka Brytania, fr - Francja, dk - Dania. Adresy komputerów w Stanach Zjednoczonych nie mają na końcu oznaczenia państwa. Skróty ważniejszych domen: edu - instytucje naukowe i edukacyjne (np. mimuw.edu.pl - serwer Uniwersytetu Warszawskiego); com - instytucje i firmy komercyjne (np. wsip.com.pl - serwer Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, na którym znajduje się ten leksykon); gov - instytucje rządowe i administracja państwowa (np. sejm.gov.pl - serwer Sejmu RP); mil - instytucje wojskowe (np. - strona Ministerstwa Obrony Narodowej); net - instytucje związane z obsługą sieci (np. - krakowski serwis internetowy); org - organizacje niekomercyjne (np. - strona Biblioteki Narodowej w Warszawie); int - organizacje międzynarodowe. Nie wszystkie adresy komputerów znajdujących się w Polsce mają adresy zbudowane w pełni zgodnie z tą zasadą. Przykładem może być adres ii.uni.wroc.pl, w którym nazwa domeny wroc jest skrótem nazwy miasta. Nadawaniem adresów domenowych i tłumaczeniem ich na adresy IP zajmuje się serwer nazw domenowych.

4 protokół (ang. protocol) Zbiór obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania i wymiany danych między różnymi urządzeniami, w szczególności między komputerami. W protokole jest określona m.in. szybkość transmisji, postać (format) danych i sposób synchronizacji. W sieci Internet obowiązuje protokół TCP/IP, a w sieci WWW - protokół HTTP. protokół TCP/IP, (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Protokół komunikacyjny, określający podstawowe zasady wymiany informacji w sieci Internet. Składa się z dwóch części: protokołu TCP i protokołu IP. Protokół TCP jest odpowiedzialny za sterowanie przesyłaniem danych w sieci Internet. Jest wykorzystywany m.in. w takich usługach w sieci Internet, jak: FTP, Telnet, przesyłanie poczty elektronicznej. Protokół IP jest odpowiedzialny za połączenia sieciowe. Oprogramowanie stworzone dla tego protokołu zajmuje się: adresowaniem komputerów sieciowych, wyborem trasy dla rozsyłanych informacji, dzieleniem komunikatów na pakiety i ich składaniem z powrotem oraz przekazywaniem pakietów pod wskazane adresy. protokół HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) Protokół służący do przesyłania hipertekstowej informacji w sieci WWW. Informacja ta na ogół jest zapisana w języku HTML. protokół przesyłania plików FTP, FTP (ang. file transfer protocol) Zasady przesyłania plików pomiędzy komputerami w sieci Internet, na ogół przyłączonymi do różnych sieci lokalnych znajdujących się w odległych miejscach. Aby skorzystać z tej usługi na swoim komputerze, należy mieć dostęp do sieci Internet, zainstalowaną u siebie przeglądarkę (która jest klientem FTP) i posiadać własne konto w sieci, z której mają być pobierane pliki. W wielu przypadkach jednak konto nie jest wymagane, wtedy należy korzystać z anonimowego protokołu FTP. Adresy. Wyszukiwarka plików w archiwach FTP: Polskie serwery FTP: ftp://ftp.icm.edu.pl/, ftp://ftp.cyf-kr.edu.pl/

5 Internet, sieć Internet, Sieć Ogólnoświatowa sieć komputerowa. Złożona jest z mniejszych sieci, rozlokowanych w różnych instytucjach edukacyjnych (szkoły, wyższe uczelnie), przemysłowych, administracyjnych i rządowych. Komunikacja między różnymi sieciami i komputerami w różnych sieciach jest możliwa dzięki zastosowaniu i przyjęciu przez wszystkie sieci tego samego protokołu TCP/IP, który służy do wymiany pakietów z danymi między komputerami użytkowników i serwerami. serwer (ang. server) 1. Oprogramowanie wykonywane na wydzielonym i na ogół dość silnym komputerze, działającym w sieci, z którego mogą korzystać użytkownicy innych komputerów sieciowych, tzw. klienci. Do wykonywania w sieci różnorodnych funkcji, stosowne są wyspecjalizowane serwery, na przykład: serwer listy dyskusyjnej, serwer grupy dyskusyjnej, serwer plików, serwer baz danych, serwer poczty elektronicznej, serwer stron WWW, serwer FTP. 2. Komputer w sieci, na ogół o dużej mocy obliczeniowej i dużej pamięci operacyjnej i dyskowej, w którym są umieszczone i działają serwery w rozumieniu definicji 1. Komputer taki wykonuje operacje na rzecz innych komputerów, które mają do niego dostęp. Najpopularniejszym programem działającym na serwerze jest serwer plików, który współpracuje z lokalnym twardym dyskiem w zakresie zleceń odczytu i zapisu na nim plików, pochodzących od zdalnych użytkowników.

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe. Sieć terminalowa. Podział sieci komputerowych. Sieć kliencka. Podział sieci komputerowych. Podstawowe pojęcia

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe. Sieć terminalowa. Podział sieci komputerowych. Sieć kliencka. Podział sieci komputerowych. Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieci komputerowe Podstawowe pojęcia to grupy połączonych ze sobą komputerów w celu wspólnego korzystania z informacji i zasobów sprzętowych; użytkownicy mogą wymieniać między sobą informacje

Bardziej szczegółowo

Sieć Internet - historia, pojęcia

Sieć Internet - historia, pojęcia Sieć Internet - historia, pojęcia Wykład: sieć globalna, historia powstania Internetu, początki Internetu w Polsce, NASK, IP, TCP/IP, DNS, IANA, domeny, edu, com, gov, org, net, mil, int, HTTP, FTP, VoIP,

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Internet. informacje dodatkowe

Internet. informacje dodatkowe Internet informacje dodatkowe Internet (od International network) Globalna, ogólnoświatowa sieć komputerowa, logicznie połączona w jednolitą sieć adresową, opartą na protokole IP (Internet Protokol) Powstał

Bardziej szczegółowo

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

sieć lokalna łączy kilka do kilkuset komputerów na niewielkim

sieć lokalna łączy kilka do kilkuset komputerów na niewielkim Internet 1 sieć lokalna łączy kilka do kilkuset komputerów na niewielkim na ogół obszarze co daje? możliwość swobodnej wymiany informacji i wspólnego korzystania z: drogich urządzeń drogiego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych

Tworzenie stron internetowych Tworzenie stron internetowych Wprowadzenie Ucz się,, jak gdybyś miałŝyć wiecznie, Ŝyj jak gdybyś miał umrzeć jutro Św. Izydor z Sewilli Tomasz Piłka Tworzenie stron ale wcześniej Zasoby Internetu. Technologie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r.

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. Adres IP: Liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, lub grupie interfejsów, służąca identyfikacji urządzeń w obrębie sieci lokalnej lub publicznej. Adres

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Podział sieci ze względu na zasięg

Podział sieci ze względu na zasięg Sieć komputerowa Sieć komputerowa to grupa urządzeń, takich jak komputery, drukarki, koncentratory (ang. hub), przełączniki (ang. switch) i pozostałe, które są ze sobą połączone i są w stanie komunikować

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Internet jako ocean informacji

Internet jako ocean informacji Internet jako ocean informacji Internet jako sieć komputerowa umożliwia dostęp do nieograniczonych zasobów informacji z dowolnej dziedziny, kontakt z innymi użytkownikami Internetu poprzez pocztę e - mail,

Bardziej szczegółowo

Internet oraz sieć WWW podstawowe informacje Język HTML oraz XHTML Arkusze stylów CSS Formularze Java Script Aplety oraz serwlety

Internet oraz sieć WWW podstawowe informacje Język HTML oraz XHTML Arkusze stylów CSS Formularze Java Script Aplety oraz serwlety Internet oraz sieć WWW podstawowe informacje Język HTML oraz XHTML Arkusze stylów CSS Formularze Java Script Aplety oraz serwlety ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) rok powstania 1967.

Bardziej szczegółowo

1 z 10 2014-01-03 13:24

1 z 10 2014-01-03 13:24 1 z 10 2014-01-03 13:24 SK Moduł 9 From Studia Informatyczne Pod koniec lat 60 eksperymentalna, rozległa sieć komputerowa ARPAnet finansowana przez Agencję ds. Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA)

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Cele oraz Podejście. Definicja sieci. Protokół. Typy sieci. Sieci równorzędne

Sieci Komputerowe. Cele oraz Podejście. Definicja sieci. Protokół. Typy sieci. Sieci równorzędne Cele oraz Podejście Sieci Komputerowe poznanie elementów sprzętowych sieci lokalnych, zasady działania sieci protokoły stosowane w sieciach planowanie sieci Podejście - sieć - część infrastruktury IT (podejście

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

1 Internet a inne media

1 Internet a inne media 1 a inne media Słowo internet powstało z połączenia dwóch słów łacińskiego inter- (między) i angielskiego net, oznaczającego sieć. można określić jako ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem

Bardziej szczegółowo

You Tube. autor: T. Petkowicz 1

You Tube. autor: T. Petkowicz 1 Co to jest Internet? You Tube autor: T. Petkowicz 1 Zacznijmy od początku Jak powstał Internet? autor: T. Petkowicz 2 Większość przełomowych wynalazków jest dziełem : zbiegu okoliczności lenistwa efektem

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Platformy softwarowe dla rozwoju systemów intranetowych i internetowych

Platformy softwarowe dla rozwoju systemów intranetowych i internetowych Platformy softwarowe dla rozwoju systemów intranetowych i internetowych Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie

Bardziej szczegółowo

zna standardy klasyfikacji i metadanych stosowanych w opisie zasobów www potrafi identyfikować nowe i wiarygodne źródła danych

zna standardy klasyfikacji i metadanych stosowanych w opisie zasobów www potrafi identyfikować nowe i wiarygodne źródła danych PROCEDURA TWORZENIA I ZATWIERDZANIA KURSU W RAMACH PROJEKTU ŁAMIGŁÓWKI DLA NOMADA METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU TYTUŁ KURSU: Przeszukiwanie zasobów Internetu (Protokoły i usługi Internetu,

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 5

Spis treści. Wstęp... 5 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Ogólne informacje o komputerze (SiSoftware Sandra i Everest)... 7 Płyta główna...8 Systemy jedno- i wieloprocesorowe...8 Chipset...10 Kontrolery pamięci...10 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Sieciowy. Wersja 0 POL

Przewodnik Sieciowy. Wersja 0 POL Przewodnik Sieciowy W niniejszym dokumencie Przewodnik sieciowy zawarto podstawowe informacje na temat zaawansowanych funkcji urządzeń Brother, jak również terminologię sieciową i ogólną. Obsługiwane protokoły

Bardziej szczegółowo