New Matura Solutions Upper-Intermediate Kryteria oceny klasa IIc unit 1-6 Rok szkolny 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "New Matura Solutions Upper-Intermediate Kryteria oceny klasa IIc unit 1-6 Rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 New Matura Solutions Upper-Intermediate Kryteria oceny klasa IIc unit 1-6 Rok szkolny 2014/2015 UNIT 1 NOWEJ PODSTAWY Znajomość środków językowych słownictwo z Unitu 1; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się przymiotnikami złożonymi, przyimkami i wyrażeniami przyimkowymi, poprawnie stosuje czasy present perfect, present perfect continuous, present simple i present continuous, czasowniki statyczne i dynamiczne, a także konstrukcje z czasownikami: czasownik + bezokolicznik z to, czasownik + czasownik z końcówką ing, czasownik + dopełnienie + bezokolicznik z to, czasownik + dopełnienie + bezokolicznik bez to, czasownik + dopełnienie+ forma past participle. stosuje poznane słownictwo z Unitu 1; na ogół poprawnie posługuje się przymiotnikami złożonymi, przyimkami i wyrażeniami przyimkowymi, stosuje czasy present perfect, present perfect continuous, present simple i present continuous, czasowniki statyczne i dynamiczne, a także konstrukcje z czasownikami: czasownik + bezokolicznik z to, czasownik + czasownik z końcówką ing, czasownik + dopełnienie + bezokolicznik z to, czasownik + dopełnienie + bezokolicznik bez to, czasownik + dopełnienie+ forma past participle, popełniając nieliczne poznane słownictwo z Unitu 1; nie zawsze poprawnie posługuje się przymiotnikami złożonymi, przyimkami i wyrażeniami przyimkowymi; stosuje czasy present perfect, present perfect continuous, present simple i present continuous, czasowniki statyczne i dynamiczne, a także konstrukcje z czasownikami: czasownik + bezokolicznik z to, czasownik + czasownik z końcówką ing, czasownik + dopełnienie + bezokolicznik z to, czasownik + dopełnienie + bezokolicznik bez to, czasownik + dopełnienie+ forma past participle, popełniając liczne Unitu; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu przymiotników złożonych, przyimków i wyrażeń przyimkowych, stosuje czasy present perfect, present perfect continuous, present simple i present continuous, czasowniki statyczne i dynamiczne, a także konstrukcje z czasownikami: czasownik + bezokolicznik z to, czasownik + czasownik z końcówką ing, czasownik + dopełnienie + bezokolicznik z to, czasownik + dopełnienie + bezokolicznik bez to, czasownik + dopełnienie+ forma past participle, popełniając bardzo liczne Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa myśl główną poszczególnych części tekstu, znajduje w tekście informacje dotyczące charakteru i wyglądu zewnętrznego osób występujących lub opisanych w nagraniu, nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera osoby do zdań oraz zaznacza właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji. Uczeń określa myśl główną poszczególnych części tekstu oraz znajduje w tekście informacje dotyczące charakteru i wyglądu zewnętrznego osób występujących lub opisanych w nagraniu, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera osoby do zdań. Uczeń z pewną trudnością określa myśl główną poszczególnych części tekstu oraz znajduje w tekście informacje dotyczące charakteru i wyglądu zewnętrznego osób występujących lub opisanych w nagraniu, popełniając dość liczne błędy; dobierając osoby do zdań popełnia liczne Uczeń z trudnością określa myśl główną poszczególnych części tekstu oraz z trudem znajduje w tekście informacje dotyczące charakteru i wyglądu zewnętrznego osób występujących lub opisanych w nagraniu, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając osoby do zdań popełnia bardzo liczne tekstach dotyczących pisarzy, dorastania, utalentowanych osób i ich problemów w życiu społecznym, z łatwością rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu; z łatwością określa główną myśl tekstu; w tekstach dotyczących pisarzy, dorastania, utalentowanych osób i ich problemów w życiu społecznym, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, określa główną myśl tekstu. dotyczących pisarzy, dorastania, utalentowanych osób i ich problemów w życiu społecznym, popełniając liczne błędy; nie zawsze poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, nie zawsze poprawnie określa myśl główną tekstu. informacje w tekstach dotyczących pisarzy, dorastania, utalentowanych osób i ich problemów w życiu społecznym, popełniając bardzo liczne błędy; nieudolnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, z trudnością określa myśl główną tekstu. New Matura Solutions Upper-Intermediate: kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

2 Opis ludzi, miejsc, czynności Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd zewnętrzny oraz osobowość różnych osób, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów; stosując urozmaicone słownictwo i poprawne struktury gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje przedstawiające ludzi wykonujących niezwykłe czynności. Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny oraz osobowość różnych osób, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wypowiedzi; opisuje ilustracje przedstawiające ludzi wykonujących niezwykłe czynności, nieliczne błędy na ogół nie zakłócają Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny oraz osobowość różnych osób, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające komunikację; opisuje ilustracje przedstawiające ludzi wykonujących niezwykłe czynności, stosując ograniczony zakres słownictwa i popełniając liczne błędy językowe częściowo zakłócające Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny oraz osobowość różnych osób, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje przedstawiające ludzi wykonujących niezwykłe czynności, popełniając liczne błędy językowe znacznie zakłócające uzasadnia swoją opinię na temat związku pomiędzy byciem geniuszem i problemami w życiu społecznym, wyglądem zewnętrznym i osobowością oraz na temat różnych cech osobowości, nie popełniając większych błędów. opinię na temat związku pomiędzy byciem geniuszem i problemami w życiu społecznym, wyglądem zewnętrznym i osobowością oraz na temat różnych cech osobowości, popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń wyraża swoją opinię na temat związku pomiędzy byciem geniuszem i problemami w życiu społecznym, wyglądem zewnętrznym i osobowością oraz na temat różnych cech osobowości, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie temat związku pomiędzy byciem geniuszem i problemami w życiu społecznym, wyglądem zewnętrznym i osobowością oraz na temat różnych cech osobowości, popełniając liczne błędy proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, pytanie o radę i udzielanie rad Uczeń swobodnie pyta i prosi o radę związaną z problemami w nawiązywaniu kontaktów społecznych, proponuje, przyjmuje lub odrzuca propozycje, a także udziela rad; ewentualnie popełnione błędy językowe nie zakłócają Uczeń pyta i prosi o radę związaną z problemami w nawiązywaniu kontaktów społecznych, proponuje, przyjmuje lub odrzuca propozycje, a także udziela rad; nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń pyta i prosi o radę związaną z problemami w nawiązywaniu kontaktów społecznych, proponuje, przyjmuje lub odrzuca propozycje, a także udziela rad, popełniając dość liczne błędy językowe, częściowo zakłócające Uczeń nieudolnie pyta i prosi o radę związaną z problemami w nawiązywaniu kontaktów społecznych, proponuje, przyjmuje lub odrzuca propozycje, a także udziela rad, popełniając liczne błędy językowe znacznie zakłócające Reagowanie ustne udzielanie i, pytanie o opinię Uczeń w sposób płynny, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając większych błędów, wyraża i uzasadnia swoją opinię, a także pyta o opinię na temat różnych zachowań w kontaktach z ludźmi, cech osobowości itp. opinię, a także pyta o opinię na temat różnych zachowań w kontaktach z ludźmi, cech osobowości itp.; nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń wyraża swoją opinię, a także pyta o opinię na temat różnych zachowań w kontaktach z ludźmi, cech osobowości itp., popełniając dość liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię, a także pyta o opinię na temat różnych zachowań w kontaktach z ludźmi, cech osobowości itp., popełniając liczne błędy językowe, które znacznie zakłócają Uczeń pisze krótki tekst na temat wybranego dziecka, będącego geniuszem, dłuższy tekst w formie opisu dwóch zupełnie różnych osób oraz opis wybranej osoby, mającej duży wpływ na kogoś, nie popełniając większych błędów i stosując urozmaicone słownictwo oraz właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki tekst na temat wybranego dziecka, będącego geniuszem, dłuższy tekst w formie opisu dwóch zupełnie różnych osób oraz opis wybranej osoby, mającej duży wpływ na kogoś, popełniając wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki tekst na temat wybranego dziecka, będącego geniuszem, dłuższy tekst w formie opisu dwóch zupełnie różnych osób oraz opis wybranej osoby, mającej duży wpływ na kogoś, popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki tekst na temat wybranego dziecka, będącego geniuszem, dłuższy tekst w formie opisu dwóch zupełnie różnych osób oraz opis wybranej osoby, mającej duży wpływ na kogoś, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje właściwej formy i stylu. UNIT 2 New Matura Solutions Upper-Intermediate: kryteria oceny Oxford University Press Strona 2

3 NOWEJ PODSTAWY Znajomość środków językowych słownictwo z Unitu 2, w tym idiomami związanymi z pieniędzmi; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się used to and would, czasem past simple, past continuous, past perfect simple i past perfect continuous, poprawnie stosuje drugi tryb warunkowy. stosuje poznane słownictwo z Unitu 2, w tym idiomami związanymi z pieniędzmi; na ogół poprawnie posługuje się used to and would, czasem past simple, past continuous, past perfect simple i past perfect continuous, popełniając nieliczne błędy, w większości poprawnie stosuje drugi tryb warunkowy. poznane słownictwo z Unitu 2, w tym idiomami związanymi z pieniędzmi; nie zawsze poprawnie posługuje się used to and would, czasem past simple, past continuous, past perfect simple i past perfect continuous; stosuje drugi tryb warunkowy, popełniając liczne Unitu 2, w tym idiomami związanymi z pieniędzmi; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu used to and would, czasu past simple, past continuous, past perfect simple i past perfect continuous, stosuje drugi tryb warunkowy, popełniając bardzo liczne Rozumienie wypowiedzi ze słuchu informacje dotyczące różnych domów, osób bezdomnych, występujących lub opisanych w nagraniu nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera osoby do zdań. informacje dotyczące różnych domów, osób bezdomnych, występujących lub opisanych w nagraniu, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera osoby do zdań. Uczeń z pewną trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz różnych domów, osób bezdomnych, występujących lub opisanych w nagraniu, popełniając dość liczne błędy; dobierając osoby do, popełnia liczne Uczeń z trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz z trudem różnych domów, osób bezdomnych, występujących lub opisanych w nagraniu, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając osoby do zdań, popełnia bardzo liczne tekstach dotyczących loterii pieniężnych, działalności milionerów na rzecz innych osób, znalezienia dużej kwoty pieniędzy; z łatwością określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu; w tekstach dotyczących loterii pieniężnych, działalności milionerów na rzecz innych osób, znalezienia dużej kwoty pieniędzy, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie określa główną myśl dotyczących loterii pieniężnych, działalności milionerów na rzecz innych osób, znalezienia dużej kwoty pieniędzy, popełniając liczne błędy; nie zawsze poprawnie określa myśl główną informacje w tekstach dotyczących loterii pieniężnych, działalności milionerów na rzecz innych osób, znalezienia dużej kwoty pieniędzy, popełniając bardzo liczne błędy; z trudnością określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu. Opis ludzi, miejsc, czynności i zjawisk Uczeń w sposób płynny opisuje sposób, w jaki można zarządzań pieniędzmi, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów; stosując urozmaicone słownictwo i poprawne struktury gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje przedstawiające dzikich lokatorów, osoby otrzymujące prezenty. Uczeń opisuje sposób, w jaki można zarządzań pieniędzmi, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wypowiedzi; opisuje ilustracje przedstawiające dzikich lokatorów, osoby otrzymujące prezenty, nieliczne błędy na ogół nie zakłócają Uczeń opisuje sposób, w jaki można zarządzań pieniędzmi, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające komunikację; opisuje ilustracje przedstawiające dzikich lokatorów, osoby otrzymujące prezenty, stosując ograniczony zakres słownictwa i popełniając liczne błędy językowe częściowo zakłócające Uczeń opisuje sposób, w jaki można zarządzań pieniędzmi, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje przedstawiające dzikich lokatorów, osoby otrzymujące prezenty, popełniając liczne błędy językowe znacznie zakłócające uzasadnia swoją opinię na temat sytuacji ludzi bezdomnych, dzikich lokatorów i właścicieli budynków przez nich zamieszkanych, działalności charytatywnej milionerów, nie popełniając większych błędów. opinię na temat sytuacji ludzi bezdomnych, dzikich lokatorów i właścicieli budynków przez nich zamieszkanych, działalności charytatywnej milionerów, popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń wyraża swoją opinię na temat sytuacji ludzi bezdomnych, dzikich lokatorów i właścicieli budynków przez nich zamieszkanych, działalności charytatywnej milionerów, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu temat sytuacji ludzi bezdomnych, dzikich lokatorów i właścicieli budynków przez nich zamieszkanych, działalności charytatywnej milionerów, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie New Matura Solutions Upper-Intermediate: kryteria oceny Oxford University Press Strona 3

4 Relacjonowanie wydarzeń i opisywanie doświadczeń Uczeń w sposób płynny relacjonuje i opisuje swoje doświadczenia z dzieciństwa i przeszłości, przeszłe zdarzenia, czynności i uczucia oraz ich konsekwencje w przeszłości, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając większych błędów. Uczeń relacjonuje i opisuje swoje doświadczenia z dzieciństwa i przeszłości, przeszłe zdarzenia, czynności i uczucia oraz ich konsekwencje w przeszłości, popełniając nieliczne błędy, które na ogół nie zakłócają zrozumienia Uczeń relacjonuje i opisuje swoje doświadczenia z dzieciństwa i przeszłości, przeszłe zdarzenia, czynności i uczucia oraz ich konsekwencje w przeszłości, popełniając dość liczne błędy, które częściowo zakłócają zrozumienie Uczeń nieudolnie rel relacjonuje i opisuje swoje doświadczenia z dzieciństwa i przeszłości, przeszłe zdarzenia, czynności i uczucia oraz ich konsekwencje w przeszłości, popełniając liczne błędy, które znacznie zakłócają zrozumienie wyrażanie pewności, przypuszczeń i wątpliwości Uczeń w sposób płynny wyraża pewność, wątpliwości i/lub przypuszczenie na temat tego, co można zrobić z dużą sumą pieniędzy, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża pewność, wątpliwości i/lub przypuszczenie na temat tego, co można zrobić z dużą sumą pieniędzy, popełniając drobne Uczeń wyraża pewność, wątpliwości i/lub przypuszczenie na temat tego, co można zrobić z dużą sumą pieniędzy, popełniając błędy, które częściowo zaburzają zrozumienie Uczeń nieudolnie wyraża pewność, wątpliwości i/lub przypuszczenie na temat tego, co można zrobić z dużą sumą pieniędzy, popełniając błędy, które znacznie zaburzają zrozumienie relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Uczeń w sposób płynny opisuje wydarzenia związane z otrzymaniem prezentu i uczuciami temu towarzyszącymi, stosując urozmaicone słownictwo i poprawne struktury gramatyczne i nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje wydarzenia związane z otrzymaniem prezentu i uczuciami temu towarzyszącymi, popełniając niewielkie błędy językowe, na ogół nie Uczeń opisuje wydarzenia związane z otrzymaniem prezentu i uczuciami temu towarzyszącymi, popełniając dość liczne błędy językowe, częściowo wpływające na zrozumienie Uczeń nieudolnie opisuje wydarzenia związane z otrzymaniem prezentu i uczuciami temu towarzyszącymi, popełniając liczne błędy językowe, znacznie proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji; prowadzenie prostych negocjacji Uczeń swobodnie proponuje i negocjuje, przyjmuje lub odrzuca propozycje związane z pozostaniem lub usunięciem dzikich lokatorów w budynku właściciela; ewentualnie popełnione błędy językowe nie zakłócają Uczeń proponuje i negocjuje, przyjmuje lub odrzuca propozycje związane z pozostaniem lub usunięciem dzikich lokatorów w budynku właściciela; nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń proponuje i negocjuje, przyjmuje lub odrzuca propozycje związane z pozostaniem lub usunięciem dzikich lokatorów w budynku właściciela, popełniając dość liczne błędy językowe, częściowo zakłócające Uczeń nieudolnie proponuje i negocjuje, przyjmuje lub odrzuca propozycje związane z pozostaniem lub usunięciem dzikich lokatorów w budynku właściciela popełniając liczne błędy językowe znacznie zakłócające Uczeń pisze streszczenie przeczytanego tekstu, opowiadanie na temat związany z pieniędzmi, nie popełniając większych błędów i stosując urozmaicone słownictwo oraz właściwą formę i styl Uczeń pisze streszczenie przeczytanego tekstu, opowiadanie na temat związany z pieniędzmi, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą formę i styl Uczeń pisze streszczenie przeczytanego tekstu, opowiadanie na temat związany z pieniędzmi, popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą formę i styl Uczeń pisze streszczenie przeczytanego tekstu, opowiadanie na temat związany z pieniędzmi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje właściwej formy i stylu. UNIT 3 NOWEJ PODSTAWY New Matura Solutions Upper-Intermediate: kryteria oceny Oxford University Press Strona 4

5 Znajomość środków językowych słownictwo z Unitu 3, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się pytaniami pośrednimi, pytaniami szczegółowymi, pytaniami rozłącznymi (question tags); poprawnie stosuje stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków, a także konstrukcję as as, the + stopień wyższy przymiotnika, the + stopień wyższy przymiotnika. stosuje poznane słownictwo z 3; na ogół poprawnie posługuje się pytaniami pośrednimi, pytaniami szczegółowymi, pytaniami rozłącznymi (question tags), stosuje stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków, a także konstrukcję as as, the + stopień wyższy przymiotnika, the + stopień wyższy przymiotnika, popełniając nieliczne poznane słownictwo z Unitu 3; nie zawsze poprawnie posługuje się pytaniami pośrednimi, pytaniami szczegółowymi, pytaniami rozłącznymi (question tags); stosuje stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków, a także konstrukcję as as, the + stopień wyższy przymiotnika, the + stopień wyższy przymiotnika, popełniając liczne Unitu 3; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu pytań pośrednich, szczegółowych, pytań rozłącznych (question tags) stosuje stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków, a także konstrukcję as as, the + stopień wyższy przymiotnika, the + stopień wyższy przymiotnika, popełniając bardzo liczne Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście informacje dotyczące członków rodziny, rodzinnych relacji, zachowania i intencji występujących lub opisanych w nagraniu osób, populacji ludzi na świecie, planowanych odwiedzin gości, nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera osoby do zdań. Uczeń znajduje w tekście informacje dotyczące członków rodziny, rodzinnych relacji, zachowania i intencji występujących lub opisanych w nagraniu osób, populacji ludzi na świecie, planowanych odwiedzin gości, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera osoby do zdań. w tekście informacje dotyczące członków rodziny, rodzinnych relacji, zachowania i intencji występujących lub opisanych w nagraniu osób, populacji ludzi na świecie, planowanych odwiedzin gości, popełniając dość liczne błędy; dobierając osoby do zdań. Uczeń z trudnością znajduje w tekście informacje dotyczące członków rodziny, rodzinnych relacji, zachowania i intencji występujących lub opisanych w nagraniu osób, populacji ludzi na świecie, planowanych odwiedzin gości, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając osoby do zdań. tekstach dotyczących relacji rodzinnych; z łatwością rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, nie popełnia większych błędów przy tekście; z łatwością określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu oraz bez problemu oddziela fakty od opinii w przeczytanym tekście. w tekstach dotyczących relacji rodzinnych, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia pewne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście; na ogół rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi; określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu oraz w większości prawidłowo oddziela fakty od opinii w przeczytanym tekście. dotyczących relacji rodzinnych, popełniając liczne błędy; nie zawsze poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia dość liczne błędy przy tekście; często nie rozróżnia formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi; nie zawsze poprawnie określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu oraz oddziela niektóre fakty od opinii w przeczytanym tekście. informacje w tekstach dotyczących relacji rodzinnych, popełniając bardzo liczne błędy; nieudolnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście; z trudnością określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu oraz nie potrafi odróżnić faktów od opinii w przeczytanym tekście. Opis ludzi, miejsc, czynności Uczeń w sposób płynny opisuje członków swojej rodziny, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów; stosując urozmaicone słownictwo i poprawne struktury gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje przedstawiające starzejących się ludzi i hotelową recepcję. Uczeń opisuje członków swojej rodziny, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi; opisuje ilustracje przedstawiające starzejących się ludzi i hotelową recepcję, nieliczne błędy na ogół nie zakłócają Uczeń opisuje członków swojej rodziny, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające komunikację; opisuje ilustracje przedstawiające starzejących się ludzi i hotelową recepcję, stosując ograniczony zakres słownictwa i popełniając liczne błędy językowe częściowo zakłócające Uczeń opisuje członków swojej rodziny, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje przedstawiające starzejących się ludzi i hotelową recepcję, popełniając liczne błędy językowe znacznie zakłócające New Matura Solutions Upper-Intermediate: kryteria oceny Oxford University Press Strona 5

6 uzasadnia swoją opinię na tematy związane z wiekiem, sytuacją ludzi starszych, populacją świata, relacjami między rodzicami i ich dziećmi, wolnością nastolatków, nie popełniając większych błędów. opinię na tematy związane z wiekiem, sytuacją ludzi starszych, populacją świata, relacjami między rodzicami i ich dziećmi, wolnością nastolatków, popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń wyraża swoją opinię na tematy związane z wiekiem, sytuacją ludzi starszych, populacją świata, relacjami między rodzicami i ich dziećmi, wolnością nastolatków, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu tematy związane z wiekiem, sytuacją ludzi starszych, populacją świata, relacjami między rodzicami i ich dziećmi, wolnością nastolatków, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji; prowadzenie prostych negocjacji Uczeń swobodnie proponuje, sugeruje, przyjmuje lub odrzuca propozycje związane z wizytą i podróżą; ewentualnie popełnione błędy językowe nie zakłócają Uczeń proponuje, sugeruje, przyjmuje lub odrzuca propozycje związane z wizytą i podróżą; nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń proponuje, sugeruje, przyjmuje lub odrzuca propozycje związane z wizytą i podróżą, popełniając dość liczne błędy językowe, częściowo zakłócające Uczeń nieudolnie proponuje, sugeruje, przyjmuje lub odrzuca propozycje związane z wizytą i podróżą, popełniając liczne błędy językowe znacznie zakłócające udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela informacji i prosi o informacje i opinie związane ze swoją rodziną, ewentualnie popełnione błędy językowe nie zakłócają Uczeń udziela informacji i prosi o informacje związane ze swoją rodziną, popełniając nieliczne błędy językowe, które na ogół nie zakłócają Uczeń udziela informacji i prosi o informacje związane ze swoją rodziną, popełniając liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie udziela informacji i prosi o informacje związane ze swoją rodziną, popełniając liczne błędy zakłócają komunikację Uczeń pisze rozprawkę na temat zalet i wad spędzania wakacji z rodzicami i samodzielnie, na temat wad i zalet bycia nastolatkiem w porównaniu z byciem dorosłym, nie popełniając większych błędów i stosując urozmaicone słownictwo oraz właściwą formę i styl Uczeń pisze rozprawkę na temat zalet i wad spędzania wakacji z rodzicami i samodzielnie, na temat wad i zalet bycia nastolatkiem w porównaniu z byciem dorosłym, popełniając wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą formę i styl Uczeń pisze rozprawkę na temat zalet i wad spędzania wakacji z rodzicami i samodzielnie, na temat wad i zalet bycia nastolatkiem w porównaniu z byciem dorosłym, popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą formę i styl Uczeń pisze rozprawkę na temat zalet i wad spędzania wakacji z rodzicami i samodzielnie, na temat wad i zalet bycia nastolatkiem w porównaniu z byciem dorosłym, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje właściwej formy i stylu. UNIT 4 NOWEJ PODSTAWY Znajomość środków językowych słownictwo z Unitu 4; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasami present simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous; poprawnie stosuje czasownik will, czas present continuous, czasowniki must, can/can t, may, might, could, should dla wyrażenia prawdopodobieństwa, a także wyrażenie be going to. stosuje poznane słownictwo z Unitu 4; na ogół poprawnie posługuje się czasami present simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous, stosuje czasownik will, czas present continuous, czasowniki must, can/can t, may, might, could, should dla wyrażenia prawdopodobieństwa, a także wyrażenie be going to, popełniając nieliczne poznane słownictwo z Unitu 4; nie zawsze poprawnie posługuje się czasami present simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous; stosuje czasownik will, czas present continuous, czasowniki must, can/can t, may, might, could, should dla wyrażenia prawdopodobieństwa, a także wyrażenie be going to, popełniając liczne Unitu 4; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu czasów present simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous; stosuje czasownik will, czas present continuous, czasowniki must, can/can t, may, might, could, should dla wyrażenia prawdopodobieństwa, a także wyrażenie be going to, popełniając bardzo liczne New Matura Solutions Upper-Intermediate: kryteria oceny Oxford University Press Strona 6

7 Rozumienie wypowiedzi ze słuchu informacje dotyczące polityki, akcji protestacyjnych, nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera osoby do zdań opisujących ich stosunek do polityki; poprawnie uzupełnia tekst słuchanej piosenki. informacje dotyczące polityki, akcji protestacyjnych, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera osoby do zdań opisujących ich stosunek do polityki i uzupełnia tekst słuchanej piosenki Uczeń z pewną trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz polityki, akcji protestacyjnych, popełniając dość liczne błędy; dobierając osoby do zdań opisujących ich stosunek do polityki i uzupełniając tekst słuchanej piosenki, popełnia liczne Uczeń z trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz z trudem polityki, akcji protestacyjnych, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając osoby do zdań opisujących ich stosunek do polityki i uzupełniając tekst słuchanej piosenki, popełnia bardzo liczne tekstach dotyczących polityki, protestów i zamieszek na tle politycznym i religijnym; nie popełnia większych błędów przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście; z łatwością określa główną myśl w tekstach dotyczących polityki, protestów i zamieszek na tle politycznym i religijnym, popełniając nieliczne błędy; popełnia pewne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście; na ogół poprawnie określa główną myśl dotyczących polityki, protestów i zamieszek na tle politycznym i religijnym, popełniając liczne błędy; popełnia dość liczne błędy przy tekście; nie zawsze poprawnie określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu. informacje w tekstach dotyczących polityki, protestów i zamieszek na tle politycznym i religijnym, popełniając bardzo liczne błędy; popełnia liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście; z trudnością określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu. Opis ludzi, miejsc, czynności Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi, miejsca i czynności, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów; płynnie opisuje ilustracje przedstawiające protestujących ludzi oraz zamieszki na tle politycznym i religijnym. Uczeń opisuje ludzi, miejsca i czynności, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając wypowiedzi; opisuje ilustracje przedstawiające protestujących ludzi oraz zamieszki na tle politycznym i religijnym, nieliczne błędy na ogół nie zakłócają Uczeń opisuje ludzi, miejsca i czynności, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające komunikację; opisuje ilustracje przedstawiające protestujących ludzi oraz zamieszki na tle politycznym i religijnym, stosując ograniczony zakres słownictwa i popełniając liczne błędy językowe częściowo zakłócające Uczeń opisuje ludzi, miejsca i czynności, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje przedstawiające protestujących ludzi oraz zamieszki na tle politycznym i religijnym, popełniając liczne błędy językowe znacznie zakłócające uzasadnia swoją opinię na temat polityki i polityków, wolności słowa i dostępu do informacji, a także różnych akcji protestacyjnych, nie popełniając większych błędów. opinię na temat polityki i polityków, wolności słowa i dostępu do informacji, a także różnych akcji protestacyjnych, popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń wyraża swoją opinię na temat polityki i polityków, wolności słowa i dostępu do informacji, a także różnych akcji protestacyjnych, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu temat polityki i polityków, wolności słowa i dostępu do informacji, a także różnych akcji protestacyjnych, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji; prowadzenie prostych negocjacji Uczeń swobodnie proponuje różne rozwiązania związane z planowaną akcją protestacyjną, przyjmuje lub odrzuca propozycje, ewentualnie popełnione błędy językowe nie zakłócają Uczeń proponuje różne rozwiązania związane z planowaną akcją protestacyjną, przyjmuje lub odrzuca propozycje; nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń proponuje różne rozwiązania związane z planowaną akcją protestacyjną, przyjmuje lub odrzuca propozycje, popełniając dość liczne błędy językowe, częściowo zakłócające Uczeń nieudolnie proponuje różne rozwiązania związane z planowaną akcją protestacyjną, przyjmuje lub odrzuca propozycje, popełniając liczne błędy językowe znacznie zakłócające Uczeń pisze list z protestem przeciwko budowie giełdy handlowej oraz przeciwko planom odwołania letniego karnawału, nie popełniając większych błędów i stosując urozmaicone słownictwo oraz właściwą formę i styl Uczeń pisze list z protestem przeciwko budowie giełdy handlowej oraz przeciwko planom odwołania letniego karnawału, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą formę i styl Uczeń pisze list z protestem przeciwko budowie giełdy handlowej oraz przeciwko planom odwołania letniego karnawału, popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą formę i styl Uczeń pisze list z protestem przeciwko budowie giełdy handlowej oraz przeciwko planom odwołania letniego karnawału, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje właściwej formy i stylu. New Matura Solutions Upper-Intermediate: kryteria oceny Oxford University Press Strona 7

8 UNIT 5 NOWEJ PODSTAWY Znajomość środków językowych słownictwo z Unitu 5; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasem present simple i innymi czasami teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi; poprawnie stosuje tryb rozkazujący, stronę bierną oraz konstrukcje was/were going to, would i czas past continuous dla opisywania przyszłych zdarzeń w przeszłości. stosuje poznane słownictwo z Unitu 5; na ogół poprawnie posługuje się czasem present simple i innymi czasami teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi, popełniając nieliczne błędy, w większości poprawnie stosuje tryb rozkazujący, stronę bierną oraz konstrukcje was/were going to, would i czas past continuous dla opisywania przyszłych zdarzeń w przeszłości. poznane słownictwo z Unitu 5; nie zawsze poprawnie posługuje się czasem present simple i innymi czasami teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi; stosuje tryb rozkazujący, stronę bierną oraz konstrukcje was/were going to, would i czas past continuous dla opisywania przyszłych zdarzeń w przeszłośc, popełniając liczne Unitu 5; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu czasu present simple i innych czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych; stosuje tryb rozkazujący, stronę bierną oraz konstrukcje was/were going to, would i czas past continuous dla opisywania przyszłych zdarzeń w przeszłości, popełniając bardzo liczne Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl oraz obsługi komputera i Internetu, inżynierii genetycznej, badań naukowych, nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera osoby do zdań na podstawie ich Uczeń określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje dotyczące obsługi komputera i Internetu, inżynierii genetycznej, badań naukowych, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera osoby do zdań na podstawie ich Uczeń z pewną trudnością określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje dotyczące obsługi komputera i Internetu, inżynierii genetycznej, badań naukowych, popełniając dość liczne błędy; dobierając osoby do zdań na podstawie ich wypowiedzi, popełnia liczne błędy Uczeń z trudnością określa myśl główną oraz z trudem znajduje w tekście informacje dotyczące obsługi komputera i Internetu, inżynierii genetycznej, badań naukowych, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając osoby do zdań na podstawie ich wypowiedzi, popełnia bardzo liczne tekstach dotyczących inżynierii genetycznej, przestępczości w Internecie; z łatwością rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, nie popełnia większych błędów przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście; z łatwością określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu oraz oddziela fakty od opinii. w tekstach dotyczących inżynierii genetycznej, przestępczości w Internecie, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia pewne błędy przy tekście; określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu oraz w większości poprawnie oddziela fakty od opinii.. dotyczących inżynierii genetycznej, przestępczości w Internecie, popełniając liczne błędy; nie zawsze poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia dość liczne błędy przy tekście; nie zawsze poprawnie określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu oraz oddziela fakty od opinii, popełniając sporo błędów. informacje w tekstach dotyczących inżynierii genetycznej, przestępczości w Internecie, popełniając bardzo liczne błędy; nieudolnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście; z trudnością określa myśl główną tekstu/poszczególnych części. Opis ludzi, miejsc, czynności Uczeń w sposób płynny opisuje sposób obsługi bardziej i mniej skomplikowanych urządzeń oraz Internetu, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów; stosując urozmaicone słownictwo i poprawne struktury gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje przedstawiające różne szkoły językowe, fabryki, pokoje hotelowe. Uczeń opisuje sposób obsługi bardziej i mniej skomplikowanych urządzeń oraz Internetu, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając wypowiedzi; opisuje ilustracje przedstawiające różne szkoły językowe, fabryki, pokoje hotelowe, nieliczne błędy na ogół nie zakłócają Uczeń opisuje sposób obsługi bardziej i mniej skomplikowanych urządzeń oraz Internetu, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające komunikację; opisuje ilustracje przedstawiające różne szkoły językowe, fabryki, pokoje hotelowe, stosując ograniczony zakres słownictwa i popełniając liczne błędy językowe częściowo zakłócające Uczeń opisuje sposób obsługi bardziej i mniej skomplikowanych urządzeń oraz Internetu, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje przedstawiające różne szkoły językowe, fabryki, pokoje hotelowe, popełniając liczne błędy językowe znacznie zakłócające New Matura Solutions Upper-Intermediate: kryteria oceny Oxford University Press Strona 8

9 uzasadnia swoją opinię na temat inżynierii genetycznej, prywatności w Internecie, przestępstw dokonywanych w cyberprzestrzeni, wyboru zdjęcia do kampanii przeciwko nielegalnemu ściąganiu plików z Internetu, nie popełniając większych błędów. opinię na temat inżynierii genetycznej, prywatności w Internecie, przestępstw dokonywanych w cyberprzestrzeni, wyboru zdjęcia do kampanii przeciwko nielegalnemu ściąganiu plików z Internetu, popełniając błędy językowe, na ogół nie wpływające na zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię na temat inżynierii genetycznej, prywatności w Internecie, przestępstw dokonywanych w cyberprzestrzeni, wyboru zdjęcia do kampanii przeciwko nielegalnemu ściąganiu plików z Internetu, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu temat inżynierii genetycznej, prywatności w Internecie, przestępstw dokonywanych w cyberprzestrzeni, wyboru zdjęcia do kampanii przeciwko nielegalnemu ściąganiu plików z Internetu, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela informacji i prosi o informacje i opinie na temat doświadczeń związanych z korzystaniem z Internetu, telefonu i innych urządzeń i gadżetów elektronicznych, ewentualnie popełnione błędy językowe nie zakłócają Uczeń udziela informacji i prosi o informacje na temat doświadczeń związanych z korzystaniem z Internetu, telefonu i innych urządzeń i gadżetów elektronicznych, popełniając nieliczne błędy językowe, które na ogół nie zakłócają Uczeń udziela informacji i prosi o informacje na temat doświadczeń związanych z korzystaniem z Internetu, telefonu i innych urządzeń i gadżetów elektronicznych, popełniając liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie udziela informacji i prosi o informacje na temat doświadczeń związanych z korzystaniem z Internetu, telefonu i innych urządzeń i gadżetów elektronicznych, popełniając liczne błędy zakłócają komunikację Uczeń pisze opowiadanie o tym, jak urządzenie elektroniczne spowodowało problem oraz jak pomogło bohaterowi, nie popełniając większych błędów i stosując urozmaicone słownictwo oraz właściwą formę i styl Uczeń pisze opowiadanie o tym, jak urządzenie elektroniczne spowodowało problem oraz jak pomogło bohaterowi, popełniając wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą formę i styl Uczeń pisze opowiadanie o tym, jak urządzenie elektroniczne spowodowało problem oraz jak pomogło bohaterowi, popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą formę i styl Uczeń pisze opowiadanie o tym, jak urządzenie elektroniczne spowodowało problem oraz jak pomogło bohaterowi, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje właściwej formy i stylu. UNIT 6 NOWEJ PODSTAWY Znajomość środków językowych słownictwo z Unitu 6; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasami teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi; poprawnie stosuje stronę bierną w konstrukcjach bezosobowych z czasownikami typu know, believe, w konstrukcjach z czasownikami modalnymi, bezokolicznikami i czasownikami z końcówką ing (gerund), przedimki określone, nieokreślone i brak przedimków przed rzeczownikami, kwantyfikatory some, stosuje poznane słownictwo z Unitu 6; na ogół poprawnie stosuje stronę bierną w konstrukcjach bezosobowych z czasownikami typu know, believe, w konstrukcjach z czasownikami modalnymi, bezokolicznikami i czasownikami z końcówką ing (gerund), przedimki określone, nieokreślone i brak przedimków przed rzeczownikami, kwantyfikatory some, any,, no, (a) few, few/little, whole, all, both, either, neither; posługuje się poznane słownictwo z Unitu 6; nie zawsze poprawnie posługuje się czasami teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi; stosuje stronę bierną w konstrukcjach bezosobowych z czasownikami typu know, believe, w konstrukcjach z czasownikami modalnymi, bezokolicznikami i czasownikami z końcówką ing (gerund), przedimki określone, nieokreślone i brak przedimków przed rzeczownikami, kwantyfikatory some, Unitu 6; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych; stosuje stronę bierną w konstrukcjach bezosobowych z czasownikami typu know, believe, w konstrukcjach z czasownikami modalnymi, bezokolicznikami i czasownikami z końcówką ing (gerund), przedimki określone, nieokreślone i brak przedimków przed rzeczownikami, New Matura Solutions Upper-Intermediate: kryteria oceny Oxford University Press Strona 9

10 any,, no, (a) few, few/little, whole, all, both, either, neither. czasami teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi, popełniając nieliczne any,, no, (a) few, few/little, whole, all, both, either, neither, popełniając liczne kwantyfikatory some, any,, no, (a) few, few/little, whole, all, both, either, neither, popełniając bardzo liczne Rozumienie wypowiedzi ze słuchu informacje dotyczące jedzenia i różnych potraw, opinii na temat promocji zdrowego odżywiania się, zdrowego i niezdrowego trybu życia oraz restauracji, nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera osoby do zdań. informacje dotyczące jedzenia i różnych potraw, opinii na temat promocji zdrowego odżywiania się, zdrowego i niezdrowego trybu życia oraz restauracji, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera osoby do zdań. Uczeń z pewną trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz jedzenia i różnych potraw, opinii na temat promocji zdrowego odżywiania się, zdrowego i niezdrowego trybu życia oraz restauracji, popełniając dość liczne błędy; dobierając osoby do zdań, popełnia liczne Uczeń z trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz z trudem jedzenia i różnych potraw, opinii na temat promocji zdrowego odżywiania się, zdrowego i niezdrowego trybu życia oraz restauracji, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając osoby do zdań, popełnia bardzo liczne tekstach dotyczących odżywiania się i prowadzenia niezdrowego trybu życia; z łatwością rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, nie popełnia większych błędów przy tekście; z łatwością określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu; w tekstach dotyczących odżywiania się i prowadzenia niezdrowego trybu życia, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia pewne błędy przy tekście; określa główną myśl dotyczących odżywiania się i prowadzenia niezdrowego trybu życia, popełniając liczne błędy; nie zawsze poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia dość liczne błędy przy tekście; nie zawsze poprawnie określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu. informacje w tekstach dotyczących odżywiania się i prowadzenia niezdrowego trybu życia, popełniając bardzo liczne błędy; nieudolnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście; z trudnością określa myśl główną Opis ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje smak i teksturę jedzenia, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów; stosując urozmaicone słownictwo i poprawne struktury gramatyczne, płynnie opisuje ilustracje przedstawiające różne potrawy, ludzi jedzących coś na plaży. Uczeń opisuje smak i teksturę jedzenia, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając wypowiedzi; opisuje ilustracje przedstawiające różne potrawy, ludzi jedzących coś na plaży, nieliczne błędy na ogół nie zakłócają Uczeń opisuje smak i teksturę jedzenia, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające komunikację; opisuje ilustracje przedstawiające różne potrawy, ludzi jedzących coś na plaży, stosując ograniczony zakres słownictwa i popełniając liczne błędy językowe częściowo zakłócające Uczeń opisuje smak i teksturę jedzenia, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje przedstawiające różne potrawy, ludzi jedzących coś na plaży, popełniając liczne błędy językowe znacznie zakłócające uzasadnia swoją opinię na temat roli rządu w promocji zdrowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia, na tematy związane z jedzeniem w domu, poza domem, kupowaniem produktów spożywczych w różnych miejscach, wegetarianizmem i rodzajami posiłków oraz restauracji, którą poleca, nie popełniając większych błędów. opinię na temat roli rządu w promocji zdrowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia, na tematy związane z jedzeniem w domu, poza domem, kupowaniem produktów spożywczych w różnych miejscach, wegetarianizmem i rodzajami posiłków oraz restauracji, którą poleca, popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń wyraża swoją opinię na temat roli rządu w promocji zdrowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia, na tematy związane z jedzeniem w domu, poza domem, kupowaniem produktów spożywczych w różnych miejscach, wegetarianizmem i rodzajami posiłków oraz restauracji, którą poleca, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie temat roli rządu w promocji zdrowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia, na tematy związane z jedzeniem w domu, poza domem, kupowaniem produktów spożywczych w różnych miejscach, wegetarianizmem i rodzajami posiłków oraz restauracji, którą poleca, popełniając liczne błędy New Matura Solutions Upper-Intermediate: kryteria oceny Oxford University Press Strona 10

11 proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji; prowadzenie prostych negocjacji Uczeń swobodnie proponuje możliwe rozwiązania dotyczące problemu prowadzenia niezdrowego trybu życia obywateli, przyjmuje lub odrzuca propozycje, składa reklamację u kierownika restauracji w sprawie zjedzonego posiłku, ewentualnie popełnione błędy językowe nie zakłócają Uczeń proponuje możliwe rozwiązania dotyczące problemu prowadzenia niezdrowego trybu życia obywateli, przyjmuje lub odrzuca propozycje, składa reklamację u kierownika restauracji w sprawie zjedzonego posiłku; nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń proponuje możliwe rozwiązania dotyczące problemu prowadzenia niezdrowego trybu życia obywateli, przyjmuje lub odrzuca propozycje, składa reklamację u kierownika restauracji w sprawie zjedzonego posiłku, popełniając dość liczne błędy językowe, częściowo zakłócające Uczeń nieudolnie proponuje możliwe rozwiązania dotyczące problemu prowadzenia niezdrowego trybu życia obywateli, przyjmuje lub odrzuca propozycje, składa reklamację u kierownika restauracji w sprawie zjedzonego posiłku, popełniając liczne błędy językowe znacznie zakłócające Reagowanie ustne udzielanie i i preferencji, pytanie o opinię i preferencje Uczeń w sposób płynny, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając większych błędów, wyraża i uzasadnia swoją opinię i preferencje, a także pyta o opinię i preferencje związane z różnymi napojami. opinię, określa preferencje, a także pyta o opinię i preferencje związane z różnymi napojami nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń wyraża swoją opinię, określa preferencje, a także pyta o opinię i preferencje związane z różnymi napojami, popełniając dość liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię, określa preferencje, a także pyta o opinię i preferencje związane z różnymi napojami, popełniając liczne błędy językowe, które znacznie zakłócają Uczeń tworzy pisemny opis restauracji, którą polecałby/polecałaby jako idealne miejsce spotkań dla nastolatków, restauracji, którą można polecić na uroczysty rodzinny posiłek oraz pisze list oficjalny z reklamacją posiłku, nie popełniając większych błędów i stosując urozmaicone słownictwo oraz właściwą formę i styl Uczeń tworzy pisemny opis restauracji, którą polecałby/polecałaby jako idealne miejsce spotkań dla nastolatków, restauracji, którą można polecić na uroczysty rodzinny posiłek oraz pisze list oficjalny z reklamacją posiłku, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą formę i styl Uczeń tworzy pisemny opis restauracji, którą polecałby/polecałaby jako idealne miejsce spotkań dla nastolatków, restauracji, którą można polecić na uroczysty rodzinny posiłek oraz pisze list oficjalny z reklamacją posiłku, popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą formę i styl Uczeń tworzy pisemny opis restauracji, którą polecałby/polecałaby jako idealne miejsce spotkań dla nastolatków, restauracji, którą można polecić na uroczysty rodzinny posiłek oraz pisze list oficjalny z reklamacją posiłku, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje właściwej formy i stylu. New Matura Solutions Upper-Intermediate: kryteria oceny Oxford University Press Strona 11

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Przedmiotowy System Oceniania język angielski klasa II LO New Matura Solutions Intermediate UNIT 1 słownictwo z Unitu 1; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasami present simple, present continuous;

Bardziej szczegółowo

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016)

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) New English Zone 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V WELCOME Opis miejsc Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy Uczeń opisuje swój dom,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY 1 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA ACCESS 4 Starter zwrotów z Modułu 0. wyrazów i zwrotów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 1 Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 Ocena 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy

Bardziej szczegółowo

English Plus 1 Kryteria oceny

English Plus 1 Kryteria oceny English Plus 1 Kryteria oceny Poziom III.0 (dla kl. I i pierwszego okresu klasy II) STARTER UNIT CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Opis miejsc Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje swoją

Bardziej szczegółowo

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA. imię w odpowiedzi na pytanie o nie,

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA. imię w odpowiedzi na pytanie o nie, Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa III Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Język angielski Kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum (grupa podstawowa) Kryteria oceniania obejmują zakres ocen od 2 do 5, nie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016 First Steps PODSTAWY językowe uwzględnione w rozdziale First Steps i wykonuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: SZKOŁA OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

ROZDZIAŁ 1: SZKOŁA OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Przedmiotowy System Oceniania język angielski klasa III a LO, IV TI Oxford Excellence for matura New Exam Builder + New Exam Extender ROZDZIAŁ 1: SZKOŁA 1 o informacje związane z organizacją pracy w szkole,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1 Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa IV Steps in English 1 Ogólne zasady: 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania lub braku zadania lub braku podręczników raz na semestr. Każde następne

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Oxford Matura Trainer Poziom rozszerzony Plan wynikowy

Oxford Matura Trainer Poziom rozszerzony Plan wynikowy Oxford Matura Trainer Poziom rozszerzony Plan wynikowy ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 1 Przymiotniki opisujące charakter Idiomy i wyrażenia związane z sukcesem i porażką

Bardziej szczegółowo

Angielski dla klasy I gimnazjum

Angielski dla klasy I gimnazjum Angielski dla klasy I gimnazjum Ocena dopuszczająca 1. przedstawić się, 2. liczyć do 20 3. przeliterować swoje imię i nazwisko 4. podać swój numer telefonu 5. odpowiedzieć na proste pytanie 1. proste pytania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PODRĘCZNIK : World Explorer 1 Zakres tematyczny/ słownictwa : -członkowie rodziny - przymiotniki określające charakter - wygląd zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZAAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu (0,5 pkt) 1.1. туристов 1.2.

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wypowiada się na temat oznak

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Głównym celem zajęć z języka niemieckiego jest opanowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2. Rozdział Starter: Join Discovery Web!

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2. Rozdział Starter: Join Discovery Web! WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2 Znajomość środków Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter: Join

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 Klasa 1 (gr. FI/1) Jednostki 1-6 Kryteria oceny

Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 Klasa 1 (gr. FI/1) Jednostki 1-6 Kryteria oceny Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 Klasa 1 (gr. FI/1) Jednostki 1-6 Kryteria oceny UNITE 1 - Rencontres słownictwo z Unitu 1 (liczby, narodowości, zwroty grzecznościowe); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Umiejętności wg UNIT 1 Przeważnie poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika be i have got w czasie Present Simple;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Ocenianie prac

Bardziej szczegółowo

PRE TEST, UNIT TEST, POST TEST, ankieta ewaluacyjna

PRE TEST, UNIT TEST, POST TEST, ankieta ewaluacyjna PROGRAM SZKOLENIA Temat szkolenia Język Angielski poziom A2/B1 Liczba godzin 120 h po 45 min Data realizacji szkolenia 15.05.2014 Miejsce szkolenia ul. Heleny Marusarz 9b, 33-0 Tarnów Opiekun merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy brak wymagań

Poziom podstawowy brak wymagań PROGRAM SZKOLENIA Temat szkolenia Język Angielski poziom A1/A2 Liczba godzin 120 h po 45 min Data realizacji szkolenia.06.2014 28..2014 Miejsce szkolenia ul. Słoneczna 32/9, 33-0 Tarnów / ul. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY Elementary A1 face2face Elementary Units 1-3 to be l. mnoga zaimki wskazujące have got dopełniacz Saksoński przyimki miejsca Present Simple zaimki w dopełnieniu przysłówki przyimki czasu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2 Module 6 Our wonderful world Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM Aleksandra Radecka Rozdział I. Rund um die Welt, Sommerferien Uczeń potrafi: dopuszczający: - nazywać kontynenty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - KLASA II - poziom III.0

JĘZYK NIEMIECKI - KLASA II - poziom III.0 JĘZYK NIEMIECKI - KLASA II - poziom III.0 Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1) Unité 1/ Rozdział 1 czasowniki I grupy. wymienić zaimki osobowe. czasowniki I grupy. czasowniki avoir i être. osobowe.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH MACIEJ MATASEK JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH GIMNAZJUM / LICEUM HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Wymagania edukacyjne dla klasy 4 SP do książki StepsForward 1 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak. Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Z językiem obcym na Ty

Regulamin Konkursu Z językiem obcym na Ty Regulamin Konkursu Z językiem obcym na Ty 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu ropczycko sędziszowskiego. 2. W Konkursie może wziąć udział po 2 uczestników z danej szkoły

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów;

1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; Przedmiotowy system Oceniania z języka angielskiego jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie. 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Egzamin gimnazjalny z języka francuskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Guter Start! A = 3 godziny w tygodniu B = 2 godziny w tygodniu Wir sind wieder alle da! Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła Nazwy przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA: 1. Cele wychowawcze Nauczanie języka obcego jest częścią kształcenia ogólnego i powinno przyczynić się do wszechstronnego rozwoju osobowości

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA Treści nauczania / temat rozdziału Starter! podstawowe (P) Uczeń: zna nazwy członków rodziny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III EDUKACJA POLONISTYCZNA Poziom osiągnięć Treść edukacji W - Pełne Z - Rozszerzone P - Podstawowe S - Konieczne 1 Czytanie Wypowiedzi 2 - czyta płynnie, biegle i wyraziście

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych opracowała: Anita Waluch Kamienna Góra, 18.05.2006 r. KLASA I Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: swoimi wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa 4. Rok szkolny 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa 4. Rok szkolny 2012/2013 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Starter WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: Środki językowe Dobiera liczby do zapisu słownego. Dobiera

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 334 Przystąpiło łącznie: 4 049 przystąpiło: 4 000 przystąpiło: 3 972 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 631

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM 1. Ocenianie wewnątrzszkolne wykorzystuje elementy oceniania kształtującego i obejmuje podanie uczniom na początku każdego roku szkolnego wymagań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o treść ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Realizowany program: w klasach IV-VI Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4 6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Załącznik do Zarządzenia Nr 60 /15 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI

Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI Obowiązujące wyposażenie na zajęciach Podręcznik, zeszyt dwiczeo, przybory do pisania: ołówek (długopis), kredki,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 4

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 4 Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 4 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie podstawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki mgr Anna Dolczewska Samela psycholog kliniczny, terapeuta tel.: 607 25 48 27 e-mail: samela@konto.pl WCZESNA ADOLESCENCJA 13 17 rok życia CENTRALNY

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r.

ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ul.gen.nm.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r. w sprawie planu dofinansowania form

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KL. V SP WINNERS 1, 2. NAUCZYCIEL: ANNA HEROK UNIT 12 TEMAT, ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE, NR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PLAN WYNIKOWY KL. V SP WINNERS 1, 2. NAUCZYCIEL: ANNA HEROK UNIT 12 TEMAT, ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE, NR PODSTAWY PROGRAMOWEJ PLAN WYNIKOWY KL. V SP WINNERS 1, 2. I SEMESTR NAUCZYCIEL: ANNA HEROK UNIT 12 TEMAT, ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE, NR PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE REALIZACJA Lekcja

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH L5 Ile masz lat? L6 Koszulki piłkarzy w PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Realizacja wymagań szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Założenia ogólne: Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Celem zajęć jest rozwijanie 4 sprawności językowych na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu

SYLABUS. Celem zajęć jest rozwijanie 4 sprawności językowych na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu SYLABUS Nazwa przedmiotu Lektorat języka angielskiego Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo