Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 Klasa 1 (gr. FI/1) Jednostki 1-6 Kryteria oceny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 Klasa 1 (gr. FI/1) Jednostki 1-6 Kryteria oceny"

Transkrypt

1 Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 Klasa 1 (gr. FI/1) Jednostki 1-6 Kryteria oceny UNITE 1 - Rencontres słownictwo z Unitu 1 (liczby, narodowości, zwroty grzecznościowe); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasownikami: être, avoir, s appeller i aller w czasie teraźniejszym, pytaniami z użyciem qui, rodzajnikami określonymi i nieokreślonymi w liczbie pojedynczej, rzeczownikami rodzaju męskiego i żeńskiego w liczbie mnogiej i pojedynczej, przyimki + nazwa państwa, zaimki przymiotne dzierżawcze w liczbie pojedynczej, przymiotnik pytający quelle Uczeń, popełniając nie, stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 (liczby, narodowości, zwroty grzecznościowe) na ogół poprawnie posługuje się czasownikami: être, avoir, s appeller i aller w czasie teraźniejszym, pytaniami z użyciem qui, rodzajnikami określonymi i nieokreślonymi w liczbie pojedynczej, rzeczownikami rodzaju męskiego i żeńskiego w liczbie mnogiej i pojedynczej, przyimki + nazwa państwa, zaimki przymiotne dzierżawcze w liczbie pojedynczej, przymiotnik pytający quelle Uczeń, popełniając, stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 (liczby, narodowości, zwroty grzecznościowe); nie zawsze poprawnie posługuje się czasownikami: être, avoir, s appeller i aller w czasie teraźniejszym, pytaniami z użyciem qui, rodzajnikami określonymi i nieokreślonymi w liczbie pojedynczej, rzeczownikami rodzaju męskiego i żeńskiego w liczbie mnogiej i pojedynczej, przyimki + nazwa państwa, zaimki przymiotne dzierżawcze w liczbie pojedynczej, przymiotnik pytający quelle Uczeń, posługuje się bardzo ograniczonym zakresem słownictwa z Unitu 1 (cechy charakteru, zajęcia czasu wolnego, style muzyczne); popełnia bardzo w konstrukcji i zastosowaniu: czasowników: être, avoir, s appeller i aller w czasie teraźniejszym, pytań z użyciem qui, rodzajników określonymi i nieokreślonymi w liczbie pojedynczej, rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego w liczbie mnogiej i pojedynczej, przyimków + nazwa państwa, zaimków przymiotnych dzierżawczych w liczbie pojedynczej, przymiotników pytających quelle Rozumienie ze słuchu zamieszkania, narodowości, wieku, numeru telefonu, rozumie również zwroty grzecznościowe zamieszkania, narodowości, wieku, numeru telefonu, rozumie również zwroty grzecznościowe popełniając nie zamieszkania, narodowości, wieku, numeru telefonu, rozumie również zwroty grzecznościowe popełniając dość zamieszkania, narodowości, wieku, numeru telefonu, rozumie również zwroty grzecznościowe popełnia przy tym liczne błędy Rozumienie pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie znajduje określone informacje w tekstach dotyczące przedstawiania się, podawania adresu zamieszkania i swoich upodobań Uczeń znajduje określone informacje w tekstach dotyczące przedstawiania się, podawania adresu zamieszkania i swoich upodobań Uczeń z pewną trudnością znajduje określone informacje w tekstach dotyczące przedstawiania się, podawania adresu zamieszkania i swoich upodobań Uczeń z trudnością znajduje określone informacje w tekstach dotyczące przedstawiania się, podawania adresu zamieszkania i swoich upodobań Tworzenie ustnej Uczeń w sposób płynny przekazuje swoje dane osobowe, adres, narodowość, adres mailowy oraz zainteresowania; potrafi również zadać pytania, aby uzyskać powyższe informacje Uczeń przekazuje swoje dane osobowe, adres, narodowość, adres mailowy oraz zainteresowania; zadaje pytania, aby uzyskać powyższe informacje popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie, nieliczne błędy na ogół nie zakłócają komunikacji. Uczeń przekazuje swoje dane osobowe, adres, narodowość, adres mailowy oraz zainteresowania; zadaje pytania, aby uzyskać powyższe informacje popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające komunikację; stosuje ograniczony zakres słownictwa popełniając językowe częściowo zakłócające komunikację. Uczeń przekazuje swoje dane osobowe, adres, narodowość, adres mailowy oraz zainteresowania; zadaje pytania, aby uzyskać powyższe informacje popełniając językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie (zakłócając komunikacje).

2 Tworzenie pisemnej Uczeń pisze krótki tekst przedstawiający jego osobę, zawierający dane osobowe, adres, wiek, narodowość i zainteresowania nie popełniając większych błędów Uczeń pisze krótki tekst przedstawiający jego osobę, zawierający dane osobowe, adres, wiek, narodowość i zainteresowania popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń pisze krótki tekst przedstawiający jego osobę, zawierający dane osobowe, adres, wiek, narodowość i zainteresowania popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie Uczeń pisze krótki tekst przedstawiający jego osobę, zawierający dane osobowe, adres, wiek, narodowość i zainteresowania, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na zrozumienie UNITE 2 Portraits słownictwo z Unitu 2 (kolory, przedmioty codzienne i meble, ubrania); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się konstrukcją il y a, rodzajnikami i rzeczownikami w liczbie mnogiej, przyimkami miejsca, pytaniami o konstrukcji: qu est-ce que, zaimkami tonicznymi: moi, toi, lui, elle, vous, negacją ne pas, przymiotnikami uzgodnionymi z rzeczownikiem, zaimki przymiotne dzierżawcze w liczbie mnogiej, pytaniami: comment, combien, zaimkami rzeczownymi wskazującymi: ce, cette, ces, cet Uczeń, popełniając nie, stosuje poznane słownictwo z Unitu 2 (kolory, przedmioty codzienne i meble, ubrania); posługuje się konstrukcją il y a, rodzajnikami i rzeczownikami w liczbie mnogiej, przyimkami miejsca, pytaniami o konstrukcji: qu est-ce que, zaimkami tonicznymi: moi, toi, lui, elle, vous, negacją ne pas, przymiotnikami uzgodnionymi z rzeczownikiem, zaimki przymiotne dzierżawcze w liczbie mnogiej, pytaniami: comment, combien, zaimkami rzeczownymi wskazującymi: ce, cette, ces, cet popełniając nie nie zaburzające komunikacji poznane słownictwo z Unitu 2 (kolory, przedmioty codzienne i meble, ubrania); posługuje się konstrukcją il y a, rodzajnikami i rzeczownikami w liczbie mnogiej, przyimkami miejsca, pytaniami o konstrukcji: qu est-ce que, zaimkami tonicznymi: moi, toi, lui, elle, vous, negacją ne pas, przymiotnikami uzgodnionymi z rzeczownikiem, zaimki przymiotne dzierżawcze w liczbie mnogiej, pytaniami: comment, combien, zaimkami rzeczownymi wskazującymi: ce, cette, ces, cet Uczeń, posługuje się bardzo ograniczonym zakresem słownictwa z Unitu 2 (kolory, przedmioty codzienne i meble, ubrania); w ograniczonym stopniu posługuje się konstrukcją il y a, rodzajnikami i rzeczownikami w liczbie mnogiej, przyimkami miejsca, pytaniami o konstrukcji: qu est-ce que, zaimkami tonicznymi: moi, toi, lui, elle, vous, negacją ne pas, przymiotnikami uzgodnionymi z rzeczownikiem, zaimki przymiotne dzierżawcze w liczbie mnogiej, pytaniami: comment, combien, zaimkami rzeczownymi wskazującymi: ce, cette, ces, cet Rozumienie ze słuchu dotyczące położenia przedmiotów, opisu ubioru oraz zakupów dotyczące położenia przedmiotów, opisu ubioru oraz zakupów popełniając nie dotyczące położenia przedmiotów, opisu ubioru oraz zakupów popełniając dość dotyczące położenia przedmiotów, opisu ubioru oraz zakupów popełnia przy tym Rozumienie pisemnej znajduje określone informacje w tekstach dotyczące położenia przedmiotów w mieszkaniu, ubioru i wyglądu zewnętrznego oraz zakupów odzieży Uczeń znajduje określone informacje w tekstach dotyczące położenia przedmiotów w mieszkaniu, ubioru i wyglądu zewnętrznego oraz zakupów odzieży Uczeń z pewną trudnością znajduje określone informacje w tekstach dotyczące położenia przedmiotów w mieszkaniu, ubioru i wyglądu zewnętrznego oraz zakupów odzieży Uczeń z trudnością znajduje określone informacje w tekstach dotyczące położenia przedmiotów w mieszkaniu, ubioru i wyglądu zewnętrznego oraz zakupów odzieży Tworzenie ustnej Uczeń w sposób płynny przekazuje opisuje wnętrze mieszkania i położenie poszczególnych przedmiotów, opisuje wygląd zewnętrzy; potrafi również prowadzić dialog podczas zakupów w sklepie odzieżowym uzyskując informacje dotyczące ceny, rozmiaru i koloru odzieży Uczeń opisuje wnętrze mieszkania i położenie poszczególnych przedmiotów, opisuje wygląd zewnętrzy; potrafi również komunikować się podczas zakupów w sklepie odzieżowym uzyskując informacje dotyczące ceny, rozmiaru i koloru odzieży popełniając Uczeń opisuje wnętrze mieszkania i położenie poszczególnych przedmiotów, opisuje wygląd zewnętrzy; potrafi również komunikować się podczas zakupów w sklepie odzieżowym uzyskując informacje dotyczące ceny, rozmiaru i koloru odzieży popełniając językowe częściowo zakłócające komunikację. Uczeń opisuje wnętrze mieszkania i położenie poszczególnych przedmiotów, opisuje wygląd zewnętrzy; potrafi również komunikować się podczas zakupów w sklepie odzieżowym uzyskując informacje dotyczące ceny, rozmiaru i koloru odzieży, popełnia przy tym liczne blędy, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie (zakłócając

3 komunikacje). Tworzenie pisemnej Uczeń pisze krótki tekst opisujący wygląd zewnętrzny nie popełniając większych błędów Uczeń pisze krótki tekst opisujący wygląd zewnętrzny popełniając Uczeń pisze krótki tekst opisujący wygląd zewnętrzny popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie Uczeń pisze krótki tekst opisujący wygląd zewnętrzny popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na zrozumienie UNITE 3 Ça se trouve où? słownictwo z Unitu 3 (miasto, wskazywanie drogi, środki transportu, podróż); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się zaimkami tonicznymi w liczbie mnogiej, pytaniami: où, trybem rozkazującym, przyimkami i rodzajnikami ściągniętymi, zaimkiem miejsca y; stosuje konstrukcję c est +lieu/+article+nom/+adjectif nie poznane słownictwo z Unitu 3 (miasto, wskazywanie drogi, środki transportu, podróż); posługuje się zaimkami tonicznymi w liczbie mnogiej, pytaniami: où, trybem rozkazującym, przyimkami i rodzajnikami ściągniętymi, zaimkiem miejsca y; stosuje konstrukcję c est +lieu/+article+nom/+adjectif popełniając nieliczne poznane słownictwo z Unitu 3 (miasto, wskazywanie drogi, środki transportu, podróż); posługuje się zaimkami tonicznymi w liczbie mnogiej, pytaniami: où, trybem rozkazującym, przyimkami i rodzajnikami ściągniętymi, zaimkiem miejsca y; stosuje konstrukcję c est +lieu/+article+nom/+adjectif popełniając Unitu 3 (miasto, wskazywanie drogi, środki transportu, podróż); popełnia bardzo posługując się zaimkami tonicznymi w liczbie mnogiej, pytaniami: où, trybem rozkazującym, przyimkami i rodzajnikami ściągniętymi, zaimkiem miejsca y; stosuje konstrukcję c est +lieu/+article+nom/+adjectif Rozumienie ze słuchu mieszkania na podstawie wysłuchanego tekstu, zrozumieć treść ogłoszenia o wynajmie, sprzedaży mieszkania / domu, zrozumieć i wykorzystać informacje dotyczące drogi do określonego miejsca mieszkania na podstawie wysłuchanego tekstu, zrozumieć treść ogłoszenia o wynajmie, sprzedaży mieszkania / domu, zrozumieć i wykorzystać informacje dotyczące drogi do określonego miejsca popełniając nie mieszkania na podstawie wysłuchanego tekstu, zrozumieć treść ogłoszenia o wynajmie, sprzedaży mieszkania / domu, zrozumieć i wykorzystać informacje dotyczące drogi do określonego miejsca popełniając dość mieszkania na podstawie wysłuchanego tekstu, zrozumieć treść ogłoszenia o wynajmie, sprzedaży mieszkania / domu, zrozumieć i wykorzystać informacje dotyczące drogi do określonego miejsca popełnia przy tym Rozumienie pisemnej znajduje określone informacje w krótkich ogłoszeniach dotyczących nieruchomości, rozumie tekst wskazujący drogę do celu Uczeń znajduje określone informacje w krótkich ogłoszeniach dotyczących nieruchomości, rozumie tekst wskazujący drogę do celu Uczeń z pewną trudnością znajduje określone informacje w krótkich ogłoszeniach dotyczących nieruchomości, rozumie tekst wskazujący drogę do celu Uczeń z trudnością znajduje określone informacje w krótkich ogłoszeniach dotyczących nieruchomości, rozumie tekst wskazujący drogę do celu Tworzenie ustnej Uczeń w sposób płynny potrafi określić położenie, opisać rozkład mieszkania, zapytać o drogę i wskazać ją, podać środek transportu, udzielić rady, porównać walory dwóch mieszkań Uczeń potrafi określić położenie, opisać rozkład mieszkania, zapytać o drogę i wskazać ją, podać środek transportu, udzielić rady, porównać walory dwóch mieszkań popełniając Uczeń potrafi określić położenie, opisać rozkład mieszkania, zapytać o drogę i wskazać ją, podać środek transportu, udzielić rady, porównać walory dwóch mieszkań popełniając językowe częściowo zakłócające komunikację. Uczeń potrafi określić położenie, opisać rozkład mieszkania, zapytać o drogę i wskazać ją, podać środek transportu, udzielić rady, porównać walory dwóch mieszkań popełnia przy tym, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie (zakłócając komunikacje).

4 Tworzenie pisemnej miejsce swojego pobytu, redaguje krótkie ogłoszenie jako osoba szukająca mieszkania / domu do wynajęcia / kupienia miejsce swojego pobytu, redaguje krótkie ogłoszenie jako osoba szukająca mieszkania / domu do wynajęcia / kupienia popełniając miejsce swojego pobytu, redaguje krótkie ogłoszenie jako osoba szukająca mieszkania / domu do wynajęcia / kupienia popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie miejsce swojego pobytu, redaguje krótkie ogłoszenie jako osoba szukająca mieszkania / domu do wynajęcia / kupienia popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na zrozumienie UNITE 4 Au rythme du temps słownictwo z Unitu 4 (liczebniki, czynności codzienne, zawody, podawanie daty i godziny, zakup biletu); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się pytaniami: quand, quelle, qu est-ce que, ou est-ce que, quand estce que, czasownikami nieregularnymi: prendre, faire, partir, lire, ecrire, oraz czasownikami zwrotnymi, faire de, jouer de + sport, rodzajem rzeczownika. poznane słownictwo z Unitu 4 (liczebniki, czynności codzienne, zawody, podawanie daty i godziny, zakup biletu); posługuje się pytaniami: quand, quelle, qu est-ce que, ou est-ce que, quand est-ce que, czasownikami nieregularnymi: prendre, faire, partir, lire, ecrire, oraz czasownikami zwrotnymi, faire de, jouer de + sport, rodzajem rzeczownika popełniając nieliczne poznane słownictwo z Unitu 4 (liczebniki, czynności codzienne, zawody, podawanie daty i godziny, zakup biletu); posługuje się pytaniami: quand, quelle, qu est-ce que, ou est-ce que, quand estce que, czasownikami nieregularnymi: prendre, faire, partir, lire, ecrire, oraz czasownikami zwrotnymi, faire de, jouer de + sport, rodzajem rzeczownika, popełniając liczne Unitu 4 (gatunki filmowe, programy telewizyjne, tworzenie filmów, przymiotniki opiniujące); się pytaniami: quand, quelle, qu est-ce que, ou est-ce que, quand est-ce que, czasownikami nieregularnymi: prendre, faire, partir, lire, ecrire, oraz czasownikami zwrotnymi, faire de, jouer de + sport, rodzajem rzeczownika popełniając bardzo liczne błędy. Rozumienie ze słuchu Uczeń poprawnie rozumie proste informacje na temat podróży nie Uczeń rozumie proste informacje na temat podróży popełniając nieliczne Uczeń rozumie proste informacje na temat podróży popełniając dość liczne Uczeń rozumie proste informacje na temat podróży popełniając liczne Rozumienie pisemnej rozumie prosty tekst prasowy dotyczący rozkładu dnia, czynności codziennych, zainteresowań sportowych Uczeń rozumie prosty tekst prasowy dotyczący rozkładu dnia, czynności codziennych, zainteresowań sportowych popełniając nieliczne Uczeń rozumie prosty tekst prasowy dotyczący rozkładu dnia, czynności codziennych, zainteresowań sportowych popełniając dość liczne Uczeń rozumie prosty tekst prasowy dotyczący rozkładu dnia, czynności codziennych, zainteresowań sportowych popełniając liczne Tworzenie ustnej Uczeń w sposób płynny pyta o godzinę, datę, porę dnia, stosuje proste formy grzecznościowe, pyta o rozkład dnia, wykonywany zawód, przedstawia swój rozkład dnia. Uczeń pyta o godzinę, datę, porę dnia, stosuje proste formy grzecznościowe, pyta o rozkład dnia, wykonywany zawód, przedstawia swój rozkład dnia popełniając nie językowe, na ogół nie wpływające na zrozumienie. Uczeń pyta o godzinę, datę, porę dnia, stosuje proste formy grzecznościowe, pyta o rozkład dnia, wykonywany zawód, przedstawia swój rozkład dnia popełniając dość językowe, częściowo. Uczeń pyta o godzinę, datę, porę dnia, stosuje proste formy grzecznościowe, pyta o rozkład dnia, wykonywany zawód, przedstawia swój rozkład dnia popełniając językowe, znacznie. Tworzenie pisemnej Uczeń opisuje rozkład swojego dnia nie popełniając większych błędów i stosując adekwatne słownictwo. Uczeń opisuje rozkład swojego dnia popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje rozkład swojego dnia popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie Uczeń opisuje rozkład swojego dnia popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na zrozumienie

5 UNITE 5 La vie de tous les jours słownictwo z Unitu 5 (żywienie, kuchnia, święta we Francji); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie stosuje rodzajnik cząstkowy, tworzy i stosuje czas przeszyły passé composé, konstrukcje pour lub dans + durée futur, odmienia czasowniki boire, manger, acheter oraz uzgadnia przymiotnik nieregularny beau. poznane słownictwo z Unitu 5 (żywienie, kuchnia, święta we Francji); popełniając niewielkie błędy stosuje rodzajnik cząstkowy, tworzy i stosuje czas przeszyły passé composé, konstrukcje pour lub dans + durée futur, odmienia czasowniki boire, manger, acheter oraz uzgadnia przymiotnik nieregularny beau. poznane słownictwo z Unitu 5 (żywienie, kuchnia, święta we Francji ); popełnia, stosuje rodzajnik cząstkowy, tworzy i stosuje czas przeszyły passé composé, konstrukcje pour lub dans + durée futur, odmienia czasowniki boire, manger, acheter oraz uzgadnia przymiotnik nieregularny beau. Unitu 5 ( żywienie, kuchnia, święta we Francji), popełniając ; nieudolnie stosuje rodzajnik cząstkowy, tworzy i stosuje czas przeszyły passé composé, konstrukcje pour lub dans + durée futur, odmienia czasowniki boire, manger, acheter oraz uzgadnia przymiotnik nieregularny beau. Rozumienie ze słuchu Uczeń poprawnie rozpoznaje ze słuchu listę zakupów, potrafi określić główną myśl tekstu dotyczącej przeszłości nie Uczeń na ogół poprawnie rozpoznaje ze słuchu listę zakupów, potrafi określić główną myśl tekstu dotyczącej przeszłości popełniając nieliczne Uczeń z pewną trudnością rozpoznaje ze słuchu listę zakupów, potrafi określić główną myśl tekstu dotyczącej przeszłości popełniając dość liczne Uczeń z trudnością rozpoznaje ze słuchu listę zakupów, potrafi określić główną myśl tekstu dotyczącej przeszłości popełniając liczne Rozumienie pisemnej określa myśl główną oraz znajduje określone informacje w dialogach dotyczących żywności i zakupów oraz tekstach na temat Świąt we Francji. Uczeń określa myśl główną oraz znajduje określone informacje w dialogach dotyczących żywności i zakupów oraz tekstach na temat Świąt we Francji popełniając nieliczne Uczeń z pewną trudnością określa myśl główną oraz znajduje określone informacje w dialogach dotyczących żywności i zakupów oraz tekstach na temat Świąt we Francji popełniając dość liczne Uczeń z trudnością określa myśl główną oraz znajduje określone informacje w dialogach dotyczących żywności i zakupów oraz tekstach na temat Świąt we Francji, popełniając liczne Tworzenie ustnej Uczeń w sposób płynny, stosując adekwatne słownictwo i nie popełniając większych błędów, potrafi opowiedzieć o swoim dniu w czasie przeszłym, potrafi wyrazić swoją opinię, pyta o szczegóły związane z podróżą, opowiada i dowiaduje się o zwyczajach żywieniowych, radzi sobie podczas zakupów w sklepie spożywczym. Uczeń potrafi opowiedzieć o swoim dniu w czasie przeszłym, potrafi wyrazić swoją opinię, pyta o szczegóły związane z podróżą, opowiada i dowiaduje się o zwyczajach żywieniowych, radzi sobie podczas zakupów w sklepie spożywczym popełniając niewielkie błędy językowe, na ogół nie wpływające na zrozumienie. Uczeń potrafi opowiedzieć o swoim dniu w czasie przeszłym, potrafi wyrazić swoją opinię, pyta o szczegóły związane z podróżą, opowiada i dowiaduje się o zwyczajach żywieniowych, radzi sobie podczas zakupów w sklepie spożywczym., popełniając dość liczne błędy językowe, częściowo wpływające na zrozumienie. Uczeń nieudolnie opisuje swój dzień w czasie przeszłym, wyraża swoją opinię, pyta o szczegóły związane z podróżą, opowiada i dowiaduje się o zwyczajach żywieniowych, radzi sobie podczas zakupów w sklepie spożywczym, popełniając językowe, znacznie. Tworzenie pisemnej Uczeń pisze kartkę pocztową opisującą pobyt w określonym miejscu w czasie przeszłym, nie popełnia przy tym większych błędów, stosuje urozmaicone słownictwo i właściwą formę. Uczeń pisze kartkę pocztową opisującą pobyt w określonym miejscu w czasie przeszłym, popełnione przy tym niewielkie błędy na ogół nie wpływają na właściwe zrozumienie ; stosuje w miarę właściwą formę i. Uczeń pisze kartkę pocztową opisującą pobyt w określonym miejscu w czasie przeszłym, popełnione przy tym dość językowe częściowo wpływają na odpowiednie zrozumienie, właściwa forma nie zawsze jest zachowana Uczeń pisze kartkę pocztową opisującą pobyt w określonym miejscu w czasie przeszłym, popełnione przy tym liczne błędy językowe znacznie zakłócają zrozumienie, właściwa forma nie jest zachowana. UNITE 6 Vivre avec les autres

6 słownictwo z Unitu 6 (związane z prośbą, zakazem, nakazem, umiejętności, chęci, konieczności wykonania czegoś, organizacja uroczystości, akceptowanie i odrzucanie propozycji); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie używa konstrukcji Il faut+ infinitif, tworzy i stosuje czas przyszły Futur proche, formę przeczącą trybu rozkazującego, zaimki dopełnienia dalszego i bliższego, odmienia czasowniki pouvoir, vouloir, savoir, connaitre. poznane słownictwo z Unitu 6 (związane z prośbą, zakazem, nakazem, umiejętności, chęci, konieczności wykonania czegoś, organizacja uroczystości, akceptowanie i odrzucanie propozycji); popełniając niewielkie błędy używając konstrukcji Il faut+ infinitif, tworząc i stosując czas przyszły Futur proche, formę przeczącą trybu rozkazującego, zaimki dopełnienia dalszego i bliższego, odmieniając czasowniki pouvoir, vouloir, savoir, connaitre. Uczeń, popełniając dość, stosuje poznane słownictwo z Unitu 6 (związane z prośbą, zakazem, nakazem, umiejętności, chęci, konieczności wykonania czegoś, organizacja uroczystości, akceptowanie i odrzucanie propozycji); popełnia, używając konstrukcji Il faut+ infinitif, tworząc i stosując czas przyszły Futur proche, formę przeczącą trybu rozkazującego, zaimki dopełnienia dalszego i bliższego, odmieniając czasowniki pouvoir, vouloir, savoir, connaitre. Unitu 6 ( związane z prośbą, zakazem, nakazem, umiejętności, chęci, konieczności wykonania czegoś, organizacja uroczystości, akceptowanie i odrzucanie propozycji); popełniając liczne błędy, nieudolnie używa konstrukcji Il faut+ infinitif, tworzy i stosuje czas przyszły Futur proche, formę przeczącą trybu rozkazującego, zaimki dopełnienia dalszego i bliższego, odmienia czasowniki pouvoir, vouloir, savoir, connaitre. Rozumienie ze słuchu Rozumienie pisemnej Uczeń poprawnie określa myśl główną oraz znajduje określone informacje w nagraniach dotyczących zakazów i nakazów oraz rozmowy kwalifikacyjnej nie rozumie prosty tekst zawierający porady dotyczące przygotowania się do rozmowy o pracę, zrozumieć proste ogłoszenie zawierające ofertę pracy. Uczeń na ogół poprawnie określa myśl główną oraz znajduje określone informacje w nagraniach dotyczących zakazów i nakazów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, popełniając nieliczne Uczeń rozumie prosty tekst zawierający porady dotyczące przygotowania się do rozmowy o pracę, zrozumieć proste ogłoszenie zawierające ofertę pracy popełniając nie przy wykonywanie ćwiczeń Uczeń z pewną trudnością określa myśl główną oraz znajduje określone informacje w nagraniach dotyczących zakazów i nakazów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, popełniając dość liczne Uczeń z pewną trudnością rozumie prosty tekst zawierający porady dotyczące przygotowania się do rozmowy o pracę oraz proste ogłoszenie zawierające ofertę pracy popełniając dość ; nie zawsze poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu Uczeń z trudnością określa myśl główną oraz znajduje określone informacje w nagraniach dotyczących zakazów i nakazów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, popełniając liczne Uczeń z trudnością rozumie prosty tekst zawierający porady dotyczące przygotowania się do rozmowy o pracę oraz proste ogłoszenie zawierające ofertę pracy popełniając ; z trudnością rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu Tworzenie ustnej Uczeń w sposób płynny formułuje nakazy, zakazy, prośby, chęć, wyraża zobowiązanie i propozycję, akceptuje i odrzuca propozycję stosując urozmaicone słownictwo i nie Uczeń formułuje nakazy, zakazy, prośby, chęć, wyraża zobowiązanie i propozycję, akceptuje i odrzuca propozycję, popełniając niewielkie błędy językowe, na ogół nie. Uczeń formułuje nakazy, zakazy, prośby, chęć, wyraża zobowiązanie i propozycję, akceptuje i odrzuca propozycję popełniając dość językowe, częściowo wpływające na zrozumienie. Uczeń nieudolnie formułuje nakazy, zakazy, prośby, chęć, wyraża zobowiązanie i propozycję, akceptuje i odrzuca propozycję, popełniając liczne błędy językowe, znacznie wpływające na zrozumienie. Tworzenie pisemnej Uczeń pisze krótką odpowiedź na ogłoszenie o pracę nie popełnia przy tym większych błędów, stosuje adekwatne słownictwo i właściwą formę. Uczeń pisze krótką odpowiedź na ogłoszenie o pracę popełnione przy tym nie na ogół nie wpływają na zrozumienie, właściwa forma są raczej zachowane. Uczeń pisze krótką odpowiedź na ogłoszenie o pracę popełnione przy tym dość częściowo wpływają na zrozumienie, forma są nie do końca właściwe. Uczeń nieudolnie pisze krótką odpowiedź na ogłoszenie o pracę popełnione przy tym znacznie zaburzają zrozumienie, forma i styl nie są właściwe.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1) Unité 1/ Rozdział 1 czasowniki I grupy. wymienić zaimki osobowe. czasowniki I grupy. czasowniki avoir i être. osobowe.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1 Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa IV Steps in English 1 Ogólne zasady: 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania lub braku zadania lub braku podręczników raz na semestr. Każde następne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016 First Steps PODSTAWY językowe uwzględnione w rozdziale First Steps i wykonuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 1 Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 Ocena 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy

Bardziej szczegółowo

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Przedmiotowy System Oceniania język angielski klasa II LO New Matura Solutions Intermediate UNIT 1 słownictwo z Unitu 1; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasami present simple, present continuous;

Bardziej szczegółowo

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016)

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) New English Zone 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych opracowała: Anita Waluch Kamienna Góra, 18.05.2006 r. KLASA I Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: swoimi wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. KLASA I.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. KLASA I. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. Na podstawie metody Deja vu 1 TREŚCI PROGRAMOWE: KLASA I. GRAMATYKA. - rodzajniki

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V WELCOME Opis miejsc Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy Uczeń opisuje swój dom,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM Aleksandra Radecka Rozdział I. Rund um die Welt, Sommerferien Uczeń potrafi: dopuszczający: - nazywać kontynenty

Bardziej szczegółowo

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA. imię w odpowiedzi na pytanie o nie,

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA. imię w odpowiedzi na pytanie o nie, Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa III Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje

Bardziej szczegółowo

Angielski dla klasy I gimnazjum

Angielski dla klasy I gimnazjum Angielski dla klasy I gimnazjum Ocena dopuszczająca 1. przedstawić się, 2. liczyć do 20 3. przeliterować swoje imię i nazwisko 4. podać swój numer telefonu 5. odpowiedzieć na proste pytanie 1. proste pytania,

Bardziej szczegółowo

English Plus 1 Kryteria oceny

English Plus 1 Kryteria oceny English Plus 1 Kryteria oceny Poziom III.0 (dla kl. I i pierwszego okresu klasy II) STARTER UNIT CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Opis miejsc Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje swoją

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wypowiada się na temat oznak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA Treści nauczania / temat rozdziału Starter! podstawowe (P) Uczeń: zna nazwy członków rodziny,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PODRĘCZNIK : World Explorer 1 Zakres tematyczny/ słownictwa : -członkowie rodziny - przymiotniki określające charakter - wygląd zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2. Rozdział Starter: Join Discovery Web!

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2. Rozdział Starter: Join Discovery Web! WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2 Znajomość środków Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter: Join

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Kryteria oceny klasa IIc unit 1-6 Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Kryteria oceny klasa IIc unit 1-6 Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Kryteria oceny klasa IIc unit 1-6 Rok szkolny 2014/2015 UNIT 1 NOWEJ PODSTAWY Znajomość środków językowych słownictwo z Unitu 1; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Ocenianie prac

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 4

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 4 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 4 Nauczyciel: mgr Jadwiga Stołowska-Skrzypczyk Discover English 1 Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język francuski Kod:

Przedmiot: Język francuski Kod: Przedmiot: Język francuski Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/semestr: I stopień 1-3/1-6 Specjalność: HG Tryby: S Liczba godzin/ semestr: razem 180/30 na semestr Wykłady: Ćwiczenia: 180 Laboratoria:

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Umiejętności wg UNIT 1 Przeważnie poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika be i have got w czasie Present Simple;

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH L5 Ile masz lat? L6 Koszulki piłkarzy w PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Realizacja wymagań szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa 4. Rok szkolny 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa 4. Rok szkolny 2012/2013 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Starter WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: Środki językowe Dobiera liczby do zapisu słownego. Dobiera

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Język angielski Kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum (grupa podstawowa) Kryteria oceniania obejmują zakres ocen od 2 do 5, nie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - ETAP REJONOWY 1.Uczniowie przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka francuskiego na poziomie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Egzamin gimnazjalny z języka francuskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE IV INFORMACJE OGÓLNE: PRZEDMIOT OCENY 1. Wiadomości: gramatyka słownictwo, 2. Umiejętności / sprawności językowe /: słuchanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Głównym celem zajęć z języka niemieckiego jest opanowanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA: 1. Cele wychowawcze Nauczanie języka obcego jest częścią kształcenia ogólnego i powinno przyczynić się do wszechstronnego rozwoju osobowości

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach V a i b w roku szkolnym 2013 / 2014

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach V a i b w roku szkolnym 2013 / 2014 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach V a i b w roku szkolnym 2013 / 2014 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową w oparciu o podręczniki Sky High

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Z językiem obcym na Ty

Regulamin Konkursu Z językiem obcym na Ty Regulamin Konkursu Z językiem obcym na Ty 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu ropczycko sędziszowskiego. 2. W Konkursie może wziąć udział po 2 uczestników z danej szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1 PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA : a) słownictwo opanowanie poznanych słów i zwrotów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Realizowany program: w klasach IV-VI Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4 6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Przedmiotowy system oceniania z języka w edukacji wczesnoszkolnej 1. Ocenie podlegają umiejętności mówienia, słuchania (rozumienia), czytania, pisania. Na ocenę składają się również zaangażowanie dziecka

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - KLASA II - poziom III.0

JĘZYK NIEMIECKI - KLASA II - poziom III.0 JĘZYK NIEMIECKI - KLASA II - poziom III.0 Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM 1. Ocenianie wewnątrzszkolne wykorzystuje elementy oceniania kształtującego i obejmuje podanie uczniom na początku każdego roku szkolnego wymagań

Bardziej szczegółowo

Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Wymagania edukacyjne dla klasy 4 SP do książki StepsForward 1 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak. Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasie I (New English Adventure 1)

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasie I (New English Adventure 1) Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasie I (New English Adventure 1) ILOŚĆ PUNKTÓW Kryteria oceniania ogólne 1 2 3 4 5 6 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15

Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Rozkład materiału dla klas 1F (2 grupa), G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2014/15 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I etap edukacyjny

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I etap edukacyjny Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I etap edukacyjny Klasa: I Rok szkolny: 2014/2015 Imię i nazwisko nauczyciela: Wioletta Magryta Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów;

1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; Przedmiotowy system Oceniania z języka angielskiego jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie. 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i

Bardziej szczegółowo

Materiał językowy Wymagania edukacyjne Ilość Gramatyka: Leksyka: Fonetyka: podstawowe rozszerzone

Materiał językowy Wymagania edukacyjne Ilość Gramatyka: Leksyka: Fonetyka: podstawowe rozszerzone PLAN DYDAKTYCZNY VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot: język francuski Nauczyciel: Olga Skórzewska klasa druga Poziom początkujący IV.0 Wymiar zajęć: dwie godziny lekcyjne

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy brak wymagań

Poziom podstawowy brak wymagań PROGRAM SZKOLENIA Temat szkolenia Język Angielski poziom A1/A2 Liczba godzin 120 h po 45 min Data realizacji szkolenia.06.2014 28..2014 Miejsce szkolenia ul. Słoneczna 32/9, 33-0 Tarnów / ul. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Język angielski dla zasadniczej szkoły zawodowej. DKOS- 5002-73/03 nr dop. 345/03

Język angielski dla zasadniczej szkoły zawodowej. DKOS- 5002-73/03 nr dop. 345/03 Język angielski dla zasadniczej szkoły zawodowej DKOS- 500-73/03 nr dop. 345/03 Klasa: 1ZSK Podręcznik: My profession autorzy:m.m.mizak Nauczyciel uczący: Daria Bigus Osiągnięcia ucznia Test diagnozujący

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas 1F, G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2013/14

Rozkład materiału dla klas 1F, G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2013/14 Rozkład materiału dla klas 1F, G, H według podręcznika Adosphère 1 i Adosphère 2 w roku 2013/14 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 Nauczyciele uczący

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 PSO został sporządzony na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN i S z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 16/KP/A Trener: Marta Kaczmarek Miejsce: Zespół Szkół w Występie, ul. Wiejska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: SZKOŁA OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

ROZDZIAŁ 1: SZKOŁA OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Przedmiotowy System Oceniania język angielski klasa III a LO, IV TI Oxford Excellence for matura New Exam Builder + New Exam Extender ROZDZIAŁ 1: SZKOŁA 1 o informacje związane z organizacją pracy w szkole,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 4

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 4 Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 4 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie podstawy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III EDUKACJA POLONISTYCZNA Poziom osiągnięć Treść edukacji W - Pełne Z - Rozszerzone P - Podstawowe S - Konieczne 1 Czytanie Wypowiedzi 2 - czyta płynnie, biegle i wyraziście

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2 Module 6 Our wonderful world Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZAAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu (0,5 pkt) 1.1. туристов 1.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I. Kryteria wymagań na poszczególne oceny w klasach IV-VI Ocena celująca Sprawność mówienia:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego.

Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego. Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego. 1) Celem nauczania j. rosyjskiego w liceum jest opanowanie przez ucznia języka w stopniu umożliwiającym mu w miarę sprawną i skuteczną komunikację językową

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Guter Start! A = 3 godziny w tygodniu B = 2 godziny w tygodniu Wir sind wieder alle da! Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła Nazwy przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE PLAN WYNIKOWY KL.IV SP STEPS IN ENGLISH 1 I SEMESTR NAUCZYCIEL: ANNA HEROK WELCOME TEMAT, ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE, NR PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI

Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI Obowiązujące wyposażenie na zajęciach Podręcznik, zeszyt dwiczeo, przybory do pisania: ołówek (długopis), kredki,

Bardziej szczegółowo

Procedury zwolnień ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

Procedury zwolnień ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach Procedury zwolnień ucznia z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach 1.Cel procedury: procedura określa tryb postępowania wobec ucznia. którego rodzice ubiegają się o częściowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. dla klas IV-VI SP w Łętowem

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. dla klas IV-VI SP w Łętowem Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VI SP w Łętowem NAUCZYCIEL: Anna Bielak 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem programowych oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki mgr Anna Dolczewska Samela psycholog kliniczny, terapeuta tel.: 607 25 48 27 e-mail: samela@konto.pl WCZESNA ADOLESCENCJA 13 17 rok życia CENTRALNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Założenia ogólne Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy na zajęciach z języka francuskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas II i III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła METRYCZKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI. obowiązuje w roku szkolnym 2014 / 2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI. obowiązuje w roku szkolnym 2014 / 2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI obowiązuje w roku szkolnym 2014 / 2015 Imiona i nazwiska nauczycieli: Katarzyna Adamus, Daniel Mielcarek, Katarzyna Pliszka, Artur Pytel

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI Mgr Joanna Bętkowska 1 KONTAKT Z UCZNIAMI 1.W CIĄGU SEMESTRU KAśDY UCZEŃ OTRZYMUJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka hiszpańskiego w klasie czwartej

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka hiszpańskiego w klasie czwartej Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka hiszpańskiego w klasie czwartej Nauczyciel: mgr Karolina Ćwik Obowiązujący podręcznik: Compañeros A1, F. Castro, I. Rodero, C. Sardinero, wyd. Sgel Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Struktura lekcji. Na kartach kursu ESKK spotkasz siê tak e z nastêpuj¹cymi oznaczeniami u³atwiaj¹cymi przyswajanie

Struktura lekcji. Na kartach kursu ESKK spotkasz siê tak e z nastêpuj¹cymi oznaczeniami u³atwiaj¹cymi przyswajanie Wstêp W dzisiejszych czasach nauka jêzyków obcych jest du ¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ ka dego z nas. Jêzyki obce, zw³aszcza po otwarciu granic na terenie Wspólnoty Europejskiej oraz przy ogromnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program zajęd językowych Poznaję świat - język niemiecki prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęd językowych Poznaję świat - język niemiecki prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęd językowych Poznaję świat - język niemiecki prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 7N Trener: Monika Modlioska Miejsce: Zespół Szkół w Otyniu ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego na poziomie podstawowym

Kurs języka rosyjskiego na poziomie podstawowym Kurs języka rosyjskiego na poziomie podstawowym Termin: 4 listopada do 5 marca 2015 r. Ilość godzin nauki: 62 Lektor: Ludmiła Witkowska Tematy: 1. Temat: Kto to? - Кто это? Co to? - Что это? Wskazywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd. Hachette.

Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd. Hachette. Rozkład materiału dla klas 1F (grupa 1 - zaawansowana) w roku 2014/15 Program nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych nr 118/1/2009 Podręcznik Adosphère 2 et Adosphère 3, wyd.

Bardziej szczegółowo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo

Leçon 5. Zdania wzorcowe. S³ownictwo Leçon 5 Zdania wzorcowe Monique: Monique: Voici Ania. Voilà un hamster. Il est très grand. C est le hamster d Ania. C est son hamster. Et voilà Pierre. Monique est avec lui. Pierre est un ami de Monique.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PROGRAM: Przyrodo, witaj! WSiP, PODRĘCZNIK, ZESZYT UCZNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ (tylko klasa piąta) Przyrodo, witaj! E.Błaszczyk, E.Kłos

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu I etap edukacyjny: klasy I-III Co będziemy sprawdzać? Czy uczeń 1) rozumie proste polecenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo