Zeszyty naukowe nr 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty naukowe nr 9"

Transkrypt

1 Zeszyty naukowe nr 9 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2011 Piotr Fijałkowski O pewnym modelu zależności wahań notowań giełdowych akcji na GPW od kapitalizacji spółki Streszczenie Niniejsza praca opisuje próbę budowy modelu ekonometrycznego zależności wahań notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od kapitalizacji spółek. Danymi do modelu są notowania akcji z 50 kolejnych sesji Giełdy Papierów Wartościowych Abstract The present article describes the attempt to construction of an econometric model of dependence between the fluctuations of stock quotations on Warsaw Stock Exchange and the capitalizations of companies. The data to the model are the stock quotations from 50 following sessions of Warsaw Stock Exchange. 1. Wstęp Prawidłowością obserwowaną na rynkach akcji jest fakt, że większa kapitalizacja spółki często wiąże się ze stosunkowo mniejszymi wahaniami cen akcji. Jest to zasada, której mechanizm jest dość łatwy do zrozumienia podobne zainteresowanie inwestorów małą spółką podnosi cenę jej akcji w większym stopniu, niż spółki dużej, ze względu na różnicę wartości podaży. Mechanizm ten jest wykorzystywany przez kapitał spekulacyjny, co oczywiście może jeszcze bardziej wzmocnić ten efekt. Spektakularnym przykładem z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) może tu być bardzo skuteczna spekulacja akcjami spółek o bardzo niewielkiej kapitalizacji Domplast S.A., Chemiskór S.A. i EchoPress S.A., którą zajmowała się w latach grupa inwestorów zwana poznańską WIRR-ówką.

2 160 Celem niniejszej pracy jest próba budowy modelu ekonometrycznego opisującego zależności wahań notowań akcji spółek na GPW (zmienna wyjaśniana od ich kapitalizacji (zmienna wyjaśniająca x). Model taki, choćby niedoskonały, mógłby być ciekawym statystycznym potwierdzeniem rzeczywistego istnienia takiej prawidłowości. Aby precyzyjnie opisać model, uściślimy zagadnienie. Przez kapitalizację będziemy rozumieć iloczyn liczby akcji danej spółki i średniego kursu akcji. Miarą wahania cen akcji jest w niniejszej pracy współczynnik ich zmienności, czyli iloraz odchylenia standardowego przez wartość średnią ceny akcji w pewnym okresie. Ze względu na nieporównywalność walorów, jakimi są akcje różnych spółek, odchylenie standardowe nie byłoby odpowiednią miarą wahania cen. Będziemy rozważać cztery modele - liniowy, potęgowy, wykładniczy i logarytmiczny, które mogłyby opisać wspomnianą zależność. 2. Dane Dane do niniejszego opracowania pochodzą ze strony internetowej [4]. Wybór źródła jest podyktowany jego wiarygodnością i możliwością pobierania danych w postaci plików xls, a więc w formie gotowej do dalszego przetwarzania. Poniżej przedstawione jest tabelaryczne zestawienie liczby akcji, średnich kursów akcji i współczynników zmienności z 50 kolejnych notowań w dniach od do włącznie dla wszystkich spółek notowanych na GPW, które brały udział we wszystkich tych notowaniach. Średnie kursy zostały policzone jako średnie arytmetyczne kursów zamknięcia sesji. Kapitalizacja x jest rozumiana tu jako iloczyn liczby akcji przez średni kurs akcji w milionach złotych. Tabela1. Liczba akcji, średni kurs, kapitalizacja x i współczynniki zmienności y dla spółek, które brały udział we wszystkich sesjach GPW w dniach na podstawie [4] L.p. Skrót nazwy Liczba akcji spółki Średni kurs (PLN) Kapital. x (mln PLN) Wsp. zmien. y L.p. Skrót nazwy spółki Liczba akcji Średni kurs (PLN) Kapital.x (mln PLN) Wsp. zmien. y 1. 06N , ,6466 0, KOM , ,9865 0, N , ,4441 0, KOV , ,7206 0, ABC , ,7830 0, KPX , ,5970 0, ABM , ,3892 0, KRB , ,7000 0, ABS , ,2035 0, KRI , ,4605 0, ACE , ,4201 0, KSW , ,8860 0, ACP , ,1610 0, KTY , ,1980 0,0227

3 ACS , ,4264 0, KZS , ,8319 0, ACT , ,6388 0, LBW , ,5261 0, ADD , ,5237 0, LCC , ,4079 0, ADS , ,6572 0, LEN , ,3965 0, ADV , ,4932 0, LPP , ,0020 0, AGM , ,6722 0, LST , ,7517 0, AGO , ,6440 0, LTS , ,9200 0, ALC , ,3660 0, LWB , ,2020 0, ALM , ,1909 0, MAK , ,4951 0, ALT , ,9398 0, MAR ,4164 2,2600 0, AMB , ,4986 0, MCI , ,4171 0, AMC , ,7626 0, MCR , ,6301 0, APL , ,5080 0, MDS , ,7458 0, APT , ,8039 0, MEW , ,4072 0, ARM , ,8560 0, MIC ,7832 7,0932 0, ARR , ,0306 0, MIL , ,8610 0, ART ,0586 0,2505 0, MIP , ,3142 0, AST , ,9250 0, MIT , ,3744 0, ATC , ,3520 0, MLK , ,0630 0, ATE , ,0249 0, MMP , ,3230 0, ATG , ,7552 0, MNI , ,5307 0, ATM , ,6250 0, MOL , ,9400 0, ATO , ,9210 0, MON , ,3535 0, ATP , ,8025 0, MRB , ,1850 0, ATR , ,3993 0, MSA , ,9182 0, ATS , ,1276 0, MSC , ,5500 0, ATT , ,5220 0, MSO , ,5764 0, AUX , ,5804 0, MSP , ,6448 0, AZC , ,6659 0, MSW , ,6680 0, BBC , ,9685 0, MSX , ,2440 0, BBD , ,2498 0, MSZ , ,6658 0, BBZ , ,5713 0, MVP , ,5482 0, BCM , ,0632 0, MWT , ,6276 0, BDX , ,2530 0, MZA , ,7200 0, BDZ , ,1335 0, NEM , ,6460 0, BHW , ,5000 0, NET , ,2370 0, BIO , ,2464 0, NGS , ,6195 0, BLI , ,5856 0, NOV , ,0458 0,1290

4 BMC , ,0168 0, NTT , ,1368 0, BMI , ,4654 0, NVS , ,2240 0, BMP , ,7175 0, NWR , ,1500 0, BPC , ,0479 0, O2O , ,5332 0, BPH , ,4950 0, OBL , ,1447 0, BPM , ,1568 0, ODL , ,6945 0, BPN , ,6010 0, OIL , ,6556 0, BRE , ,6600 0, OPG , ,1099 0, BRK , ,2316 0, OPN , ,5781 0, BRS , ,3480 0, OPT , ,4232 0, BSK , ,5900 0, ORB , ,1600 0, BTG ,0398 3,9800 0, ORL , ,9044 0, BTM , ,7930 0, ORN , ,1045 0, BVD , ,1690 0, OTM , ,0952 0, BZW , ,5900 0, PAT , ,0725 0, CCC , ,5870 0, PBG , ,9270 0, CCI , ,9880 0, PCE , ,5100 0, CDC , ,9950 0, PCG , ,9948 0, CER , ,6892 0, PCI , ,8247 0, CEZ , ,7400 0, PEK , ,9972 0, CFL , ,8030 0, PEO , ,5900 0, CHS , ,7071 0, PEP , ,3861 0, CIA , ,3813 0, PFR ,4624 8,2626 0, CIE , ,9570 0, PGD , ,4368 0, CMP , ,9841 0, PGE , ,0700 0, CMR , ,5865 0, PGF , ,3903 0, CNG , ,3729 0, PGM , ,3885 0, COG , ,6436 0, PGN , ,8800 0, CPA , ,9997 0, PHO , ,0640 0, CPE , ,3915 0, PJP , ,4567 0, CPS , ,2800 0, PKN , ,9200 0, CRM , ,9699 0, PKO , ,7500 0, CST , ,9320 0, PLJ , ,8158 0, CTC , ,6796 0, PLT , ,8133 0, CZP , ,9402 0, PLX , ,8912 0, DAM , ,6202 0, PLZ , ,9480 0, DBC , ,1880 0, PMA , ,6701 0, DFP ,6004 7,0229 0, PMD , ,5952 0,0254

5 DGA , ,4054 0, PMP , ,9704 0, DOM , ,6190 0, PND , ,6367 0, DPL , ,7427 0, POL ,4472 2,7950 0, DRE , ,3565 0, POZ , ,4583 0, DSS , ,9144 0, PPS , ,7938 0, DUD , ,8285 0, PQA , ,0553 0, EAT , ,5780 0, PRC , ,2017 0, ECD , ,9559 0, PRM , ,5781 0, ECH , ,1140 0, PRO , ,6942 0, EEF , ,5518 0, PRT , ,1443 0, EEX , ,8256 0, PSW , ,3929 0, EFH , ,5046 0, PTI , ,6840 0, EKO , ,4674 0, PUE , ,0750 0, EKP , ,6336 0, PXM , ,7450 0, ELS , ,3943 0, PZU , ,1200 0, EMC , ,3676 0, RBC , ,4090 0, EMF , ,2230 0, RBW , ,4572 0, EMP , ,8510 0, RCU , ,0726 0, ENA , ,5220 0, RDG , ,8801 0, EPD , ,2372 0, RDL , ,4176 0, EPI , ,8370 0, RDN , ,4479 0, EPL , ,6530 0, RFK , ,0210 0, ERG , ,7460 0, RHD , ,7904 0, ETL , ,2965 0, RLP , ,6481 0, EUC , ,1936 0, RMK , ,5556 0, EUI , ,3348 0, RNK , ,3602 0, EUR , ,4190 0, ROB , ,5349 0, FAM , , , RON , ,2219 0, FCL , ,4830 0, RPC , ,5465 0, FER , ,3639 0, RUN , ,5999 0, FMF , ,9930 0, SFG , ,7784 0, FON , ,4800 0, SFS , ,2522 0, FSG , , , SGN , ,5648 0, FTE , ,8275 0, SGR , ,0873 0, GCN , ,2604 0, SKL , ,5580 0, GNB , ,6830 0, SKO , ,7164 0, GNT , ,0980 0, SKT , ,9568 0, GOA , ,1163 0, SME , ,8095 0,0391

6 GPF ,0622 9,1353 0, SNK , ,8795 0, GPH , ,2380 0, SNS , ,6100 0, GPW , ,2560 0, SNW , ,6728 0, GRI , ,6844 0, SOB , ,3720 0, GRJ , ,4762 0, SRT , ,4271 0, GRL , ,0299 0, SSI , ,7519 0, GTC , ,1730 0, STF , ,4260 0, GTN , ,1400 0, STP , ,9560 0, GWR , ,4920 0, STX , ,9571 0, GZU , ,4504 0, SWD , ,8374 0, HBP , ,892 0, SZR , ,2160 0, HDR , ,4841 0, TEL , ,2981 0, HDX , ,0394 0, TFO , ,4170 0, HEF ,4920 8,0981 0, TIN , ,2924 0, HEL , ,8970 0, TLX , ,5944 0, HGN , ,6538 0, TPE , ,3800 0, HMS ,1538 3,0522 0, TPS , ,9200 0, HOT , ,4164 0, TRI , ,7038 0, HRT ,5182 5,4231 0, TRK , ,0422 0, HTM , ,4610 0, TSG , ,4063 0, HWE , ,7384 0, TUP , ,3986 0, IDM , ,7204 0, TVL , ,4417 0, IGR , ,4206 0, TVN , ,1550 0, IMX , ,2646 0, ULM , ,1133 0, INB ,0902 5,5002 0, VED , ,8557 0, INC , ,4517 0, VEN ,0210 6,5763 0, IND , ,0887 0, VIC ,0978 4,1967 0, INK , ,4446 0, VIN , ,4032 0, INL , ,2675 0, VIV , ,7500 0, IPL , ,1772 0, VST , ,9718 0, IPO , ,0120 0, VTR , ,2691 0, IPX , ,6800 0, WAS , ,9289 0, ITG , ,5677 0, WBY ,2814 5,6061 0, ITX , ,1764 0, WDM , ,4945 0, IZN , ,9195 0, WDX , ,4598 0, IZO , ,5934 0, WFM , ,1521 0, JAG , ,1460 0, WIK , ,0532 0, JPR , ,1392 0, WLB , ,4537 0,0820

7 JTZ , ,3562 0, WXF , ,6932 0, JWC , ,5146 0, XPL , ,9392 0, K2I , ,3147 0, ZAK , ,8958 0, KCH , ,6540 0, ZAP , ,666 0, KER , ,2610 0, ZKA , ,1296 0, KFL , ,9451 0, ZLR , ,0626 0, KGH , ,2000 0, ZRE , ,3518 0, KGN , ,3730 0, ZST , ,9344 0, KLR , ,9516 0, ZWC , ,5760 0, KMP , ,9511 0, Modele zależności Hipotetyczna zależność między kapitalizacją spółki x i współczynnikiem zmienności y nie musi być silna i, jeśli w ogóle występuje, niekoniecznie musi mieć charakter liniowy. Poniżej rozważamy, prócz liniowego, trzy modele nieliniowe, które mogłyby opisywać tę zależność - potęgowy, wykładniczy i logarytmiczny. Są to modele sprowadzalne do modelu liniowego przez zamianę zmiennych, często występujące w zastosowaniach ekonometrii Model liniowy Konstrukcję modelu liniowego zaczynamy od wyznaczenia współczynnika korelacji liniowej między zmiennymi x i y ze wzoru (zobacz na przykład [1], s.481): r n i n ( ( x x)( y = 1 i i ( x, =. 2 n 2 x = i i x) ( y i= i 1 1 W przypadku wartości współczynnika korelacji istotnie różnej od zera ma sens konstrukcja modelu liniowego postaci (zobacz na przykład [1], s ) y = α x + β + ε, gdzie ε jest składnikiem losowym. Parametry α i β estymujemy za pomocą metody najmniejszych kwadratów, która polega na minimalizacji wartości wyrażenia n 2 = ( y ˆi ), i 1 i y

8 166 gdzie (y i )są wartościami obserwowanymi (rzeczywistymi) zmiennej y, a ( ŷ i ) teoretycznymi, to znaczy obliczonymi według wzoru: yˆ = ax b. i i + Z powyższego kryterium otrzymujemy następujące wzory pozwalające obliczyć oceny a i b parametrów strukturalnych α i β modelu: a n ( i= 1 = n xi x)( yi, 2 ( x x) i= 1 b = y ax. Miarą dopasowania wartości rzeczywistych i teoretycznych może być współczynnik determinacji r 2 ( x,, którego wartości bliskie 1 wskazują na dobre dopasowanie oszacowanego modelu do danych (zobacz [3], s.41) Model potęgowy Przez model potęgowy rozumiemy hipotetyczną zależność postaci α ε y = βx e. Logarytmując obie strony powyższej równości, sprowadzamy model potęgowy do modelu liniowego: ln y = α ln x + ln β + ε. Przyjmując β '= ln β, x'= ln x, y'= ln y, uzyskujemy równość y ' = α x' + β ' + ε. Jest to tak zwana postać liniowa modelu potęgowego. Po wyznaczeniu wartości zmiennych x i y możemy wyznaczyć dla nich współczynnik korelacji liniowej, na podstawie którego ocenimy celowość konstrukcji modelu potęgowego. Jeżeli współczynnik ten okaże się istotny, to tak jak w modelu liniowym znajdujemy oceny a i b współczynników α i β odpowiednio. b' Po wyznaczeniu b = e, znajdujemy oszacowaną postać modelu potęgowego. i

9 Model wykładniczy Przez model wykładniczy rozumiemy hipotetyczną zależność postaci x ε y = βα e Logarytmując obie strony powyższej równości, sprowadzimy model potęgowy do modelu liniowego: ln y = xlnα + ln β + ε. Przyjmując β '= ln β, α'= lnα, y'= ln y, uzyskujemy postać liniową modelu wykładniczego: y ' = α ' x + β ' + ε. Dalej postępujemy analogicznie jak w przypadku modelu potęgowego. Model logarytmiczny Przez model logarytmiczny rozumiemy tu hipotetyczną zależność postaci y = α ln x + β + ε. Przyjmując x'= ln x, uzyskujemy postać liniową modelu logarytmicznego: y = α x'+ β + ε. Dalej postępujemy analogicznie jak w poprzednich przypadkach. 4. Wybór modelu i konstrukcja Z przedstawionego w rozdziale 3 opisu wynika, że wyboru najbardziej odpowiedniego modelu można dokonać na podstawie współczynnika korelacji odpowiednich zmiennych w modelu zlinearyzowanym. Obliczamy zatem współczynniki korelacji r ( x,, r ( x', y' ), r( x, y' ) i r ( x', : r ( x, = 0,099, r ( x', y') = 0,351, r ( x, y') = 0,126, r ( x', = 0,283.

10 168 Zagadnienie statystycznego przetestowania istotności tych współczynników dla całej populacji notowań jest trudne ze względu na charakter zmiennych x i y są one estymacjami odpowiednio średniej kapitalizacji i współczynnika zmienności dla wszystkich notowań danej spółki uzyskane z próby 50 notowań z określonego okresu. Tymczasem standardowe testy istotności współczynnika korelacji dotyczą jego estymacji na próbie rzeczywistych wartości danych. Problem, jak zbudować test w naszym przypadku, jest interesujący i chyba niełatwy zrezygnujemy tu z prób jego rozwiązania. Powyższe zestawienie pokazuje, że największą wartość bezwzględną współczynnika korelacji mają zmienne x i y, co oznacza wybór modelu potęgowego. Wyznaczamy oceny parametrów strukturalnych: a = 0,125, b ' = 2,388. Oszacowanie zlinearyzowanego modelu ma zatem postać: y ' = 0,125x' 2, ε. Współczynnik determinacji dla tego modelu wynosi r 2 ( x', y') = 0, 123, co oczywiście oznacza, że dopasowanie modelu do danych rzeczywistych jest bardzo słabe. b' 2,388 Po wyznaczeniu b = e = e = 0, 092 uzyskujemy oszacowany model potęgowy dla zmiennych x i y: lub y = 0,092x y 0,092 0,125 e ε = e. 8 x ε 5. Wnioski Ujemne współczynniki korelacji zdają się potwierdzać prawidłowość polegającą na mniejszych wahaniach kursów akcji spółek o większej kapitalizacji. Fakt, że otrzymany model jest słabo zgodny z danymi rzeczywistymi nie jest specjalnie zaskakujący istnieją inne czynniki wpływających na wahania kursów. Czynnikiem zwiększającym wahania kursów akcji niezwiązanym z małą kapitalizacją spółki może być przewidywanie wysokich zysków spółek inwestujących w nowe technologie. Przykładem mogą być spółki z branży

11 169 informatycznej, których notowania szybko rosły pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Korekta nadmiernych oczekiwań wobec zysków z nowych technologii spowodowała odwrócenie trendu wzrostowego i w latach notowania tych spółek szybko spadły, nawet o 80% w przypadku Amazon, czy Yahoo! (zobacz [2], s. 410). Mechanizm taki jest wzmacniany przez efekt samospełniającej się prognozy, gdy prognozowany wzrost cen akcji stymuluje zwiększony popyt spowodowany nadzieją na zyski z inwestycji w akcje, co powoduje dalszy wzrost notowań. W sytuacji, gdy dalszy wzrost nie ma uzasadnienia fundamentalnego i rynek przez dłuższy czas dostatecznie nie koryguje cen, dochodzi do powstania bąbla spekulacyjnego (zobacz [2], s.422 i 449). Pękniecie bąbla, czyli gwałtowna korekta, wyzwala mechanizm samospełniającej się przepowiedni w odwrotnym kierunku prognozowany spadek notowań zwiększa liczbę chętnych do pozbycia się zniżkujących walorów, przez co spadek pogłębia się. W rezultacie rynki, które nadmiernie zwyżkują, mają tendencje do nadmiernych spadków po odwróceniu się trendu ([2], s.449). Przyczyna dużego wahnięcia kursu akcji może oczywiście mieć charakter całkiem fundamentalny informacja o dobrych wynikach finansowych z reguły powoduje wzrost, a informacja przeciwna spadek kursu akcji.

12 170 Bibliografia 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000, ISBN Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, IBSN Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 2008, ISBN

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LIX ZESZYT 3 2012 ANETA ZGLIŃSKA-PIETRZAK ZASTOSOWANIE METODY BOOTSTRAPOWEJ W ANALIZIE PORTFELOWEJ 1.

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LIX ZESZYT 3 2012 ANETA ZGLIŃSKA-PIETRZAK ZASTOSOWANIE METODY BOOTSTRAPOWEJ W ANALIZIE PORTFELOWEJ 1. PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LIX ZESZYT 3 2012 ANETA ZGLIŃSKA-PIETRZAK ZASTOSOWANIE METODY BOOTSTRAPOWEJ W ANALIZIE PORTFELOWEJ 1. WSTĘP Metody bootstrapowe, zwane też sznurowadłowymi (zob. np. Domański, Pruska,

Bardziej szczegółowo

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 2015-11-18 12:55 GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 listopada 2015 r. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/2009, 17 lutego 2009

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/2009, 17 lutego 2009 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/009, 7 lutego 009 Opracowanie zawiera analizę portfelową spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuŝszy niŝ 4 sesje, na których średni

Bardziej szczegółowo

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 26/2008, 18 listopada 2008

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 26/2008, 18 listopada 2008 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 6/008, 8 listopada 008 Opracowanie zawiera analizę portfelową spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuŝszy niŝ 4 sesje, na których średni

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych)

Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Środki pieniężne Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w krajowe papiery wartościowe 31.12.2001 31.12.2000 7 878 13 408,1 Lokaty pieniężne

Bardziej szczegółowo

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych 3.1. Estymacja parametrów i ocena dopasowania modeli z jedną zmienną 23. Właściciel komisu w celu zbadania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski Narzędzia statystyczne i ekonometryczne Wykład 1 dr Paweł Baranowski Informacje organizacyjne Wydział Ek-Soc, pok. B-109 pawel@baranowski.edu.pl Strona: baranowski.edu.pl (w tym materiały) Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA

Ekonomiczna wartość dodana EVA Ekonomiczna wartość dodana EVA Ranking Spółek Giełdowych 2011 Wrocław, 2012 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Współpraca: Dariusz Ciborski Łukasz

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych LABORATORIUM

Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych LABORATORIUM Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych LABORATORIUM Prof. dr hab. inż. Edward Radosiński kierownik Katedry Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki K4/W8, Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA KORELACJE I REGRESJA LINIOWA Korelacje i regresja liniowa Analiza korelacji: Badanie, czy pomiędzy dwoma zmiennymi istnieje zależność Obie analizy się wzajemnie przeplatają Analiza regresji: Opisanie modelem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA

Ekonomiczna wartość dodana EVA Ekonomiczna wartość dodana EVA Ranking Spółek Giełdowych I półrocze 2012 Wrocław, 2012 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Współpraca: Dariusz Ciborski

Bardziej szczegółowo

Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych sektorach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych sektorach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 449 459 Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych

Bardziej szczegółowo

O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW

O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW Rafał Czyżycki, Marcin Hundert, Rafał Klóska Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW Wprowadzenie Poruszana

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 28 kwietnia 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 28 kwietnia 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 28 kwietnia 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, ale skala ruchu nie była znacząca. Po słabszym otwarciu WIG- 20 odnotował spadek do dziennego

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 9

Zeszyty naukowe nr 9 Zeszyty aukowe r 9 Wyższej Szkoły Ekoomiczej w Bochi 2011 Piotr Fijałkowski Model zależości otowań giełdowych a przykładzie otowań ołowiu i spółki Orzeł Biały S.A. Streszczeie Niiejsza praca opisuje próbę

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

Informacja o wysokości parametrów dla derywatów na 3 lutego 2016 r.

Informacja o wysokości parametrów dla derywatów na 3 lutego 2016 r. Informacja o wysokości parametrów dla derywatów na 3 lutego 2016 r. Dom Maklerski informuje, że inwestycje w derywaty obarczone są dużym ryzykiem. Wykorzystanie dźwigni finansowej daje możliwość osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów Tomasz Gruszczyk Informatyka i Ekonometria I rok, nr indeksu: 156012 Sopot, styczeń

Bardziej szczegółowo

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN 19 kwietnia 2013 2013-04-19 TRIGON COVERAGE CCC W I kwartale strata netto powyżej 30 mln PLN W wypowiedzi dla prasy wiceprezes przyznaje, że w I kwartale strata grupy jest wysoka i przekracza 30 mln PLN.

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie Karol Klimczak Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych TIAL przy Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Analiza zdarzeń Event studies

Analiza zdarzeń Event studies Analiza zdarzeń Event studies Dobromił Serwa akson.sgh.waw.pl/~dserwa/ef.htm Leratura Campbell J., Lo A., MacKinlay A.C.(997) he Econometrics of Financial Markets. Princeton Universy Press, Rozdział 4.

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonometrii. Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF

Podstawy ekonometrii. Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF Podstawy ekonometrii Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF Cele przedmiotu: I. Ogólne informacje o przedmiocie. - Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod modelowania

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF 120 I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod statystycznych.

Bardziej szczegółowo

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE oferowane od dnia 4 maja 2015 r. w oddziałach BGŻ BNP Paribas S.A. będących przed dniem połączenia Banku BGŻ S.A. i BNP Paribas S.A. oddziałami BGŻ S.A. Niniejszy materiał

Bardziej szczegółowo

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE oferowane od dnia 4 maja 2015 r. w oddziałach BGŻ BNP Paribas S.A. będących przed dniem połączenia Banku BGŻ S.A. i BNP Paribas S.A. oddziałami BGŻ S.A. Niniejszy materiał

Bardziej szczegółowo

Analiza Współzależności

Analiza Współzależności Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka Analiza Współzależności Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag oraz Biostatystyka

Bardziej szczegółowo

Które z wymienionych miar obrazują zmiany zjawiska w czasie? Uczniowie winni wskazać: przyrost absolutny, przyrost względny, tempo wzrostu, indeks.

Które z wymienionych miar obrazują zmiany zjawiska w czasie? Uczniowie winni wskazać: przyrost absolutny, przyrost względny, tempo wzrostu, indeks. Praca zaliczeniowa Ewa Nowak Scenariusz lekcji ze statystyki Giełda jest dynamiczna 245 min. I) Cele a) wiedza: po lekcji uczeń - zna miary dynamiki i sposób ich wyliczania, - potrafi wymienić pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp. Sprawdzian 2. Zadanie 1. Za pomocą KMNK oszacowano następującą funkcję produkcji: Gdzie: P wartość produkcji, w tys. jp (jednostek pieniężnych) K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys.

Bardziej szczegółowo

REGRESJA (postać liniowa funkcji) - ROZWIĄZANIA Komentarze kursywą, rozwiązania oraz treści zadań pismem prostym.

REGRESJA (postać liniowa funkcji) - ROZWIĄZANIA Komentarze kursywą, rozwiązania oraz treści zadań pismem prostym. REGRESJA (postać liniowa funkcji) - ROZWIĄZANIA Komentarze kursywą, rozwiązania oraz treści zadań pismem prostym. Zadanie 1 W celu ustalenia zależności między liczbą braków a wielkością produkcji części

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1. tel. 44 683 1 55 tel. kom. 64 566 811 e-mail: biuro@wszechwiedza.pl Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: gdzie: y t X t y t = 1 X 1

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 8

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 8 STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 8 Regresja wielokrotna Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X 1, X 2, X 3,...) na zmienną zależną (Y).

Bardziej szczegółowo

Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 32 obserwacji 1964-1995 Zmienna zależna: st_g

Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 32 obserwacji 1964-1995 Zmienna zależna: st_g Zadanie 1 Dla modelu DL dla zależności stopy wzrostu konsumpcji benzyny od stopy wzrostu dochodu oraz od stopy wzrostu cen benzyny w latach 1960 i 1995 otrzymaliśmy następujące oszacowanie parametrów.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA. 2013 Ranking Spółek Giełdowych. Wrocław, czerwiec 2014 r.

Ekonomiczna wartość dodana EVA. 2013 Ranking Spółek Giełdowych. Wrocław, czerwiec 2014 r. Ekonomiczna wartość dodana EVA 2013 Ranking Spółek Giełdowych Wrocław, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Rafał Krawczyk Analityk biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Wsparcie merytoryczne: Dariusz Ciborski

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1 Zadanie 1 a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1 b) W naszym przypadku populacja są inżynierowie w Tajlandii. Czy można jednak przypuszczać, że na zarobki kobiet-inżynierów

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2. Co to są ciągi i do czego służą?

Pytanie 2. Co to są ciągi i do czego służą? TECHNIKI ANALITYC ZNE W BIZNESIE 0 pytań do specjalisty Pytanie. Czy TECHNIKI ANALITYCZNE W BIZNESIE są częścią jakiegoś przedmiotu wykładanego na innych uczelniach? W zasadzie nie ma takiego jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania

TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania 8 kwietnia 2013 2013-04-08 TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa Mennica Polska złożyła zapis na sprzedaż 1.049.378 akcji Zakładów

Bardziej szczegółowo

H. Markowitz: Portfolio Selection. The Journal of Finance March 1952, Vol. 7, No. 1. 2

H. Markowitz: Portfolio Selection. The Journal of Finance March 1952, Vol. 7, No. 1. 2 Rafał Buła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach RYZYKO INWESTYCJI A WYMIAR FRAKTALNY Wprowadzenie W teorii inwestycji finansowych problemem, któremu przypisano ogromną wagę, jest kwestia oceny ryzyka.

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Samer Masri ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Najbardziej rewolucyjnym aspektem ogólnej teorii Keynesa 1 było jego jasne i niedwuznaczne przesłanie, że w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Wielkość dziennego obrotu w tys. zł. (y) Liczba ekspedientek (x) 6 2 4 5,5 6,6

Wielkość dziennego obrotu w tys. zł. (y) Liczba ekspedientek (x) 6 2 4 5,5 6,6 Zad. 1. Zbadano wydajność odmiany pomidorów na 100 poletkach doświadczalnych. W wyniku przeliczeń otrzymano przeciętną wydajność na w tonach na hektar x=30 i s 2 x =7. Przyjmując, że rozkład plonów pomidora

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana BEVA

Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ranking Banków 2011 Wrocław, 2012 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Współpraca: Dariusz Ciborski Łukasz Pelc Bartosz

Bardziej szczegółowo

APROKSYMACJA ZJAWISK RYNKOWYCH NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PODEJMOWANIE DECYZJI

APROKSYMACJA ZJAWISK RYNKOWYCH NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PODEJMOWANIE DECYZJI APROKSYMACJA ZJAWISK RYNKOWYCH NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PODEJMOWANIE DECYZJI Łukasz MACH Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane aspekty prognozowania czynników istotnie określających sytuację na

Bardziej szczegółowo

2. Zasady obliczania indeksu. Σ P(i)*S(i) WIG = ----------------------------- *1000,00 Σ (P(0)*S(0))* K(t)

2. Zasady obliczania indeksu. Σ P(i)*S(i) WIG = ----------------------------- *1000,00 Σ (P(0)*S(0))* K(t) 1. Charakterystyka indeksu Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Analiza wariancji. dr Janusz Górczyński

Analiza wariancji. dr Janusz Górczyński Analiza wariancji dr Janusz Górczyński Wprowadzenie Powiedzmy, że badamy pewną populację π, w której cecha Y ma rozkład N o średniej m i odchyleniu standardowym σ. Powiedzmy dalej, że istnieje pewien czynnik

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRZEDAŻY: - rozproszenia

ANALIZA SPRZEDAŻY: - rozproszenia KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ANALIZA SPRZEDAŻY: - rozproszenia - koncentracji - sezonowości Spis treści Wstęp... 3 Analiza rozproszenia sprzedaży... 4 Analiza koncentracji sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość indeksu WIG20

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Ekonometrii

Wykłady z Ekonometrii Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Ekonometria pojęcia podstawowe 2 1.1 Idea modelu ekonometrycznego............................ 2 1.2 Równanie stochastyczne a deterministyczne..................... 2 1.3

Bardziej szczegółowo

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych dr Piotr Sulewski POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych Wprowadzenie Obecnie bardzo

Bardziej szczegółowo

Metoda Johansena objaśnienia i przykłady

Metoda Johansena objaśnienia i przykłady Metoda Johansena objaśnienia i przykłady Model wektorowej autoregresji rzędu p, VAR(p), ma postad gdzie oznacza wektor zmiennych endogenicznych modelu. Model VAR jest stabilny, jeżeli dla, tzn. wielomian

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Statystyka i eksploracja danych (nr 3) Kamil Krzysztof Derkowski

Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Statystyka i eksploracja danych (nr 3) Kamil Krzysztof Derkowski Projekt zaliczeniowy z przedmiotu Statystyka i eksploracja danych (nr 3) Kamil Krzysztof Derkowski Zadanie 1 Eksploracja (EXAMINE) Informacja o analizowanych danych Obserwacje Uwzględnione Wykluczone Ogółem

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w analizie struktury podmiotowej sektora usług w Polsce

Metody ilościowe w analizie struktury podmiotowej sektora usług w Polsce Rafał Klóska* Metody ilościowe w analizie struktury podmiotowej sektora usług w Polsce Wstęp Tematem rozważań wielu ekonomistów i polityków jest często rozwój przedsiębiorczości w Polsce a rosnące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Kilka uwag o testowaniu istotności współczynnika korelacji

Kilka uwag o testowaniu istotności współczynnika korelacji 341 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Piotr Peternek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Marek Kośny Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kilka uwag o testowaniu istotności

Bardziej szczegółowo

R-PEARSONA Zależność liniowa

R-PEARSONA Zależność liniowa R-PEARSONA Zależność liniowa Interpretacja wyników: wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej (np. zarobków) liniowo rosną wartości drugiej zmiennej (np. kwoty przeznaczanej na wakacje) czyli np. im wyższe

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2011 r.

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2011 r. Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2011 r. Lp. Kod ISIN Instrument Emitent Rynek / ¹ Obligacje korporacyjne 1 PLNFI0600028 06N0213 NFI MAGNA POLONIA GPW ASO BS ASO 2 PLADMBT00021 ADM1212 ADMIRAL

Bardziej szczegółowo

zestaw zadań nr 7 Cel: analiza regresji regresja prosta i wieloraka MODELE

zestaw zadań nr 7 Cel: analiza regresji regresja prosta i wieloraka MODELE zestaw zadań nr 7 Cel: analiza regresji regresja prosta i wieloraka Przebieg regresji liniowej: 1. Znaleźć funkcję y=f(x) (dopasowanie modelu) 2. Sprawdzić: a) Wsp. determinacji R 2 b) Test istotności

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA ( 4 (wykład Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Regresja prosta liniowa Regresja prosta jest

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami Załącznik nr 1 do raportu końcowego z wykonania pracy badawczej pt. Handel zagraniczny w województwach (NTS2) realizowanej przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej z siedzibą w Jachrance na podstawie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Tytuł: Autor: MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Wstęp Książka "Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R" powstała na bazie materiałów, które wykorzystywałem przez ostatnie

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)

Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 Inwestycje w papiery wartosciowe 31.12.2003 31.12.2002 255 681 189 683 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 180 52 Lokaty pieniezne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Egzamin ze Statystyki, Studia Licencjackie Stacjonarne czerwiec 2007 Temat A

Egzamin ze Statystyki, Studia Licencjackie Stacjonarne czerwiec 2007 Temat A (imię, nazwisko, nr albumu).. Przy rozwiązywaniu zadań, jeśli to konieczne, naleŝy przyjąć poziom istotności 0,01 i współczynnik ufności 0,95. Zadanie 1 W 005 roku przeprowadzono badanie ankietowe, którego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć:

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć: Wprowadzenie Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych (np. środowiskowych) uzyskanych podczas badania statystycznego (np. badań terenowych, laboratoryjnych).

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 ceny mieszkań

Przykład 1 ceny mieszkań Przykład ceny mieszkań Przykład ceny mieszkań Model ekonometryczny zaleŝności ceny mieszkań od metraŝu - naleŝy do klasy modeli nieliniowych. - weryfikację empiryczną modelu przeprowadzono na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Korelacje krzyżowe kryzysów finansowych w ujęciu korelacji potęgowych. Analiza ewolucji sieci na progu liniowości.

Korelacje krzyżowe kryzysów finansowych w ujęciu korelacji potęgowych. Analiza ewolucji sieci na progu liniowości. Korelacje krzyżowe kryzysów finansowych w ujęciu korelacji potęgowych. Analiza ewolucji sieci na progu liniowości. Cross-correlations of financial crisis analysed by power law classification scheme. Evolving

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

POMIAR SZYBKOŚCI DOSTOSOWANIA CENY PAPIERU WARTOŚCIOWEGO DO ZMIAN W ZBIORZE INFORMACJI RYNKOWYCH NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK Z GPW W WARSZAWIE S.A.

POMIAR SZYBKOŚCI DOSTOSOWANIA CENY PAPIERU WARTOŚCIOWEGO DO ZMIAN W ZBIORZE INFORMACJI RYNKOWYCH NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK Z GPW W WARSZAWIE S.A. Joanna Olbryś Politechnika Białostocka POMIAR SZYBKOŚCI DOSTOSOWANIA CENY PAPIERU WARTOŚCIOWEGO DO ZMIAN W ZBIORZE INFORMACJI RYNKOWYCH NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK Z GPW W WARSZAWIE S.A. Wprowadzenie Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007 Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie Paweł Cibis pawel@cibis.pl 1 kwietnia 2007 1 Współczynnik zmienności Współczynnik zmienności wzory Współczynnik zmienności funkcje 2 Korelacja

Bardziej szczegółowo

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE oferowane przed dniem 4 maja 2015 r. w oddziałach BGŻ BNP Paribas S.A. będących przed dniem połączenia Banku BGŻ S.A. i BNP Paribas S.A. oddziałami BGŻ S.A. Niniejszy materiał

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych

Weryfikacja hipotez statystycznych Weryfikacja hipotez statystycznych Hipoteza Test statystyczny Poziom istotności Testy jednostronne i dwustronne Testowanie równości wariancji test F-Fishera Testowanie równości wartości średnich test t-studenta

Bardziej szczegółowo

Główny Rynek GPW. Rocznik Giełdowy. Dane statystyczne za rok. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie

Główny Rynek GPW. Rocznik Giełdowy. Dane statystyczne za rok. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie Główny Rynek GPW Rocznik 20072008 Giełdowy Dane statystyczne za rok GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie 1 Rocznik Giełdowy 2008 Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Copyright

Bardziej szczegółowo

Model dopasowywania się cen na rynku

Model dopasowywania się cen na rynku Model dopasowywania się cen na rynku autor: Milena Ścisłowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wydział Matematyczno Przyrodniczy Warszawa 2013 Prosty model rynku - kupujący i sprzedający na

Bardziej szczegółowo

istocie dziedzina zajmująca się poszukiwaniem zależności na podstawie prowadzenia doświadczeń jest o wiele starsza: tak na przykład matematycy

istocie dziedzina zajmująca się poszukiwaniem zależności na podstawie prowadzenia doświadczeń jest o wiele starsza: tak na przykład matematycy MODEL REGRESJI LINIOWEJ. METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW Analiza regresji zajmuje się badaniem zależności pomiędzy interesującymi nas wielkościami (zmiennymi), mające na celu konstrukcję modelu, który dobrze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań 5 września 2013 2013-09-05 TRIGON COVERAGE Medicalgorithmics Złożenie wniosku do KNF w sprawie przejścia na rynek główny GPW M.W. Trade Rezygnacja p. Bartosza Chytły z pełnienia funkcji członka RN Pragma

Bardziej szczegółowo

Liniowy model ekonometryczny Metoda najmniejszych kwadratów Laboratorium 1.

Liniowy model ekonometryczny Metoda najmniejszych kwadratów Laboratorium 1. Liniowy model ekonometryczny Metoda najmniejszych kwadratów Laboratorium 1. mgr mgr Krzysztof Czauderna Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

klasa III technikum I. FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA Wiadomości i umiejętności

klasa III technikum I. FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA Wiadomości i umiejętności I. FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA - zna i rozumie pojęcia, zna własności figur: ogólne równanie prostej, kierunkowe równanie prostej okrąg, równanie okręgu - oblicza odległość dwóch punktów na płaszczyźnie -

Bardziej szczegółowo