Ekonomiczna wartość dodana EVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczna wartość dodana EVA"

Transkrypt

1 Ekonomiczna wartość dodana EVA Ranking Spółek Giełdowych I półrocze 2012 Wrocław, 2012 r. [Wpisz tekst]

2 Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA Współpraca: Dariusz Ciborski Łukasz Pelc Bartosz Kaszuba Prezes Zarządu VBA Konsultant biznesowy VBA Konsultant biznesowy VBA 1

3 Spis treści Znaczenie EVA... 3 EVA I półrocze Ranking zestawienie tabelaryczne... 8 Metodyka kalkulacji EVA Spis tabel Tabela 1 Ranking EVA według sektorów... 7 Tabela 2 Ranking EVA spółek giełdowych... 9 Tabela 3 Ranking EVA spółek z sektora: budownictwo Tabela 4 Ranking EVA spółek z sektora: budownictwo, cd Tabela 5 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł chemiczny Tabela 6 Ranking EVA spółek z sektora: deweloperzy Tabela 7 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł drzewny i papierniczy Tabela 8 Ranking EVA spółek z sektora: recykling Tabela 9 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł elektromaszynowy Tabela 10 Ranking EVA spółek z sektora: energetyka Tabela 11 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł farmaceutyczny Tabela 12 Ranking EVA spółek z sektora: handel detaliczny Tabela 13 Ranking EVA spółek z sektora: handel hurtowy Tabela 14 Ranking EVA spółek z sektora: hotele i restauracje Tabela 15 Ranking EVA spółek z sektora: informatyka Tabela 16 Ranking EVA spółek z sektora: inwestycje Tabela 17 Ranking EVA spółek z sektora: rynek kapitałowy Tabela 18 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł lekki Tabela 19 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł materiałów budowlanych Tabela 20 Ranking EVA spółek z sektora: media Tabela 21 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł metalowy Tabela 22 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł motoryzacyjny Tabela 23 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł paliwowy Tabela 24 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł inne Tabela 25 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł spożywczy Tabela 26 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł surowcowy Tabela 27 Ranking EVA spółek z sektora: telekomunikacja Tabela 28 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł tworzyw sztucznych Tabela 29 Ranking EVA spółek z sektora: usługi inne Tabela 30 Ranking EVA spółek z sektora: finanse inne Spis rysunków Rysunek 1 Spółki najlepiej gospodarujące powierzonym kapitałem... 5 Rysunek 2 Spółki o największej wartości EVA [w mln PLN]

4 Znaczenie EVA Niniejszy raport prezentuje wykonany przez (VBA) ranking spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pod względem fundamentalnej wartości dla inwestorów. Opracowanie powstało na podstawie danych dostarczonych przez firmę Notoria. Ranking pokazuje giełdowe przedsiębiorstwa, w kategorii budowy wartości dla akcjonariuszy. Nasze podejście bazuje na danych fundamentalnych i oparte jest o metodę oceny poprzez Ekonomiczną Wartość Dodaną (Economic Value Added EVA, która jest zastrzeżonym znakiem towarowym Stern Stewart & Co.). Fundamentem metodyki EVA jest znana od ponad 100 lat koncepcja opisywana w literaturze akademickiej, jako dochód rezydualny (np. Alfred Marschall, 1890). Nie zmienia to faktu, że EVA doskonale promuje podejście do przedsiębiorstwa poprzez pryzmat wartości dla właścicieli. Metodyka EVA jest obecnie używana na całym świecie przez tysiące firm, konsultantów, uniwersytetów, etc. EVA umożliwia odmienne spojrzenie na zyski lub straty generowane przez spółki. Uwzględnienie kosztu kapitału własnego (pomijanego przy liczeniu zysku księgowego w sprawozdaniach finansowych), pozwala na weryfikację, czy spółka w danym okresie generuje zyski przewyższające koszt zaangażowanego kapitału. Wyliczona EVA udziela odpowiedzi, jak spółka zarządza powierzonym kapitałem. Zaleta Ekonomicznej Wartości Dodanej wynika z uwzględnienia w obliczeniach zarówno kosztu kapitału obcego, jak i własnego. Dodatnia EVA oznacza zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa i oznacza budowę wartości. Wartość zerowa pokazuje, że przedsiębiorstwo pokrywa koszt zaangażowanego kapitału. Ujemna wartość oznacza ekonomiczną stratę i destrukcję wartości. Ranking EVA pokazuje różnicę w efektywności wykorzystania i zarządzania całkowitym kapitałem zainwestowanym w spółkę. EVA (Economic Value Added) - Ekonomiczna Wartość Dodana jest miarą zysku ekonomicznego. Jest on wyliczany jako różnica między zyskiem operacyjnym netto po opodatkowaniu i alternatywnym kosztem kapitału. Koszt ten określony jest przez średni ważony koszt kapitału własnego i długu ("WACC") oraz kwotę zaangażowanego kapitału. Zrównoważony wzrost wartości EVA można osiągnąć na cztery sposoby: Inwestowanie w projekty, których stopa zwrotu przewyższa WACC; Poprawa efektywności działalności operacyjnej, skutkująca wzrostem stopy zwrotu kapitału; Wycofanie kapitału z inwestycji, których stopa zwrotu jest mniejsza od WACC oraz dla których nie ma perspektyw wzrostu i przesunięcie tych środków do inwestycji dobrze rokujących lub bezpośrednio do właścicieli; Zwiększenie stosunku długu do kapitału własnego, w sytuacji gdy stosunek ten powoduje obniżenie WACC i nie zagraża elastyczności i przetrwaniu spółki. To, co odróżnia EVA od innych wskaźników wydajności, takich jak ROE, EBITDA, czy EPS, to uwzględnienie wszystkich kosztów prowadzenia działalności spółki (operacyjnej i finansowej). EVA interpretuje się podobnie jak NPV, co oznacza, że dbanie o ciągły wzrost EVA powinno być jednym z celów organizacji opierających się na koncepcjach tworzenia wartości. Stern Stewart & Co. Przyjęty w niniejszym opracowaniu model kalkulacji opiera się o klasyczną metodę opracowaną przez Stern Stewart & Co. Ze względu na ograniczoną dostępność do danych finansowych badanych spółek, 3

5 wyliczenia nie uwzględniają dodatkowych korekt, których łącznie Stern Stewart opracował 164 (w praktyce stosuje się dla konkretnych firm kilka podstawowych korekt). Ranking obejmuje spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Ranking nie uwzględnia spółek z sektora finansowego (banki, ubezpieczenia, inne). Ranking obejmuje spółki z sektorów: budownictwo, przemysł chemiczny, deweloperzy, przemysł drzewny, przemysł elektromaszynowy, energetyka, przemysł farmaceutyczny, handel detaliczny, handel hurtowy, hotele i restauracje, informatyka, rynek kapitałowy, przemysł lekki, przemysł materiałów budowlanych, media, przemysł metalowy, przemysł motoryzacyjny, przemysł paliwowy, przemysł inne, przemysł spożywczy, surowce, telekomunikacja, przemysł tworzyw sztucznych, usługi inne. W niniejszym raporcie przedstawiono Ekonomiczną Wartość Dodaną za I półrocze 2012 i rok W celu uszeregowania spółek w rankingu posłużono się względną miarą utworzoną przez odniesienie Ekonomicznej Wartości Dodanej do wielkości całkowitego zainwestowanego kapitału (EVA/IC). W wyniku tej operacji otrzymano swego rodzaju ekonomiczną stopę zwrotu (EVA/IC), która pokazuje jak efektywnie spółka wykorzystywała w danym okresie cały swój kapitał. 4

6 EVA I półrocze 2012 EVA wskazuje na spadek fundamentalnej wartości Spółek na rynku kapitałowym po I półroczu 2012 Po I półroczu 2012 roku tylko 33 analizowanych spółek wykazywało dodatnią EVA (9,4% z analizowanych spółek), a więc kreowało wartość. Porównując, na koniec 2011 roku 138 spółek wykazywało pozytywną EVA (39% z analizowanych spółek). Sumaryczna wartość EVA po I półroczu 2012 wyniosła -32,6 mld PLN. W tym samym czasie wartość rynkowa (kapitalizacja) spółek notowanych na GPW pozostała na tym samym poziomie, co w roku 2011 i wyniosła 373,5 mld PLN. Skyline Investment SA spółką najlepiej wykorzystującą swój kapitał w 2012 roku Liderem w zestawieniu po I półroczu 2012 został Skyline Investment SA spółka specjalizująca się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm oraz w inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym. Kolejne miejsca przypadły dla spółki Investment Friends Capital SA oraz ELKOP SA. Rysunek 1 Spółki najlepiej gospodarujące powierzonym kapitałem SKYLINE 100,0% INVFRICA 78,2% ELKOP 52,1% KANIA 34,4% MEDIATEL INTEGER SILVANO IMCSA QUERCUS FAMUR 20,8% 17,7% 13,5% 11,2% 8,8% 7,6% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Najmniejszą efektywnością pod względem Ekonomicznej Wartości Dodanej charakteryzowały się spółki One-to-one SA (rozwiązania dla sektora mediów i usług marketingowych) i Hydrobudowa Polska SA (roboty inżynieryjne i hydrotechniczne oraz budownictwo ogólne). 5

7 ASTARTA HOLDING NV spółką generującą największą Ekonomiczną Wartość Dodaną W pierwszej dziesiątce dominują spółki przemysłu spożywczego, elektromaszynowego i handlu detalicznego. Pod względem wartości EVA liderem w I półroczu 2012 została spółka ASTARTA HOLDING NV (koncentrująca się na produkcji i sprzedaży cukru produkowanego z buraka cukrowego i sprzedaży zbóż). Wartość wygenerowanej EVA przez ASTARTA to prawie 95,5 mln PLN. Niewiele mniej wygenerowały dwie kolejne spółki w zestawieniu: Synthos SA (79,7 mln PLN), Famur SA (55,7 mln PLN). Największym niszczycielem wartości w zestawieniu okazały się spółki przemysłu paliwowego: PGNiG SA (strata ekonomiczna na poziomie 3 mld PLN), MOL RT. (strata ekonomiczna na poziomie 2,9 mld PLN) i PKN Orlen SA (strata ekonomiczna na poziomie 2,6 mld PLN). Rysunek 2 Spółki o największej wartości EVA [w mln PLN] ASTARTA 95,5 SYNTHOS 79,7 FAMUR 55,7 IMCSA SKYLINE 47,3 45,5 INTEGER 31,5 SILVANO LPP APATOR ELKOP 25,5 21,8 17,2 12,5 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 6

8 Inwestycje najatrakcyjniejszym sektorem pod względem wielkości EVA Jedynym kreatorem wartości w I półroczu 2012 roku jest sektor: inwestycje (łącznie Ekonomiczna Wartość Dodana na poziomie 2,5 mln PLN), a przemysł paliwowy, energetyka i budownictwo generowały największe ujemne wartości EVA (łączna strata ekonomiczna przekroczyła 18 mld PLN). Tabela 1 Ranking EVA według sektorów L.p. Sektor EVA H 2012 [tys. PLN] EVA 2011 [tys. PLN] 1 inwestycje 2 562, ,6 2 przemysł - inne , ,4 3 recykling ,2 nd 4 przemysł tworzyw sztucznych , ,8 5 przemysł motoryzacyjny , ,9 6 przemysł lekki , ,6 7 przemysł drzewny i papierniczy , ,5 8 rynek kapitałowy , ,4 9 finanse - inne , ,6 10 przemysł spożywczy , ,7 11 przemysł farmaceutyczny , ,2 12 hotele i restauracje , ,7 13 usługi - inne , ,6 14 media , ,1 15 przemysł metalowy , ,7 16 przemysł chemiczny , ,8 17 przemysł materiałów budowlanych , ,7 18 handel hurtowy , ,4 19 przemysł elektromaszynowy , ,1 20 informatyka , ,4 21 handel detaliczny , ,4 22 telekomunikacja , ,1 23 przemysł surowcowy , ,9 24 deweloperzy , ,6 25 budownictwo , ,7 26 energetyka , ,1 27 przemysł paliwowy , ,9 7

9 Ranking zestawienie tabelaryczne Poniżej zaprezentowany jest pełny ranking EVA spółek notowanych na GPW oraz ranking według sektorów. Poszczególne kolumny rankingu oznaczają: Spółka skrócona nazwa spółki; Skrót 3 znakowy kod przypisany danej spółce (stosowany przez GPW); Ranking miejsce rankingowe spółki; EVA/IC miara względna, która posłużyła do uszeregowania spółek w rankingu; określa stosunek wartości bezwzględnej EVA do wartości zainwestowanego w Spółkę kapitału; EVA wartość bezwzględna EVA ; MV wartość rynkowa Spółki wyliczona jako iloczyn liczby akcji i ceny akcji na koniec roku. Źródła danych Dane źródłowe do obliczeń zostały pozyskane dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Notoria Serwis S.A. Podstawowym materiałem źródłowym były skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe spółek oraz kursy akcji i wartości indeksów. 8

10 Tabela 2 Ranking EVA spółek giełdowych Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H SKYLINE SKL ,0% -11,9% , , , , , ,0 INVFRICA IFC ,2% -45,4% 3 545, , , , , ,0 ELKOP EKP ,1% -22,4% , , , , , ,0 KANIA KAN ,4% 5,3% 4 694, , , ,2 287, ,0 MEDIATEL MTL ,8% -17,1% 750, , , ,6 69, ,0 INTEGER ITG ,7% 11,3% , , , , , ,0 SILVANO SFG 7 nd 13,5% nd ,7 nd ,0 nd ,4 nd IMCSA IMC 8 nd 11,2% nd ,1 nd ,0 nd ,7 nd QUERCUS QRS 9 5 8,8% 59,7% 2 562, , , , , ,0 FAMUR FMF ,6% 3,0% , , , , , ,0 AC ACG ,3% 28,8% 5 858, , , , , ,0 BEDZIN BDZ ,7% 4,6% 5 649, , , , , ,0 APATOR APT ,9% 11,3% , , , , , ,0 ASTARTA AST 14 nd 5,2% nd ,7 nd ,0 nd ,4 nd BEST BST ,7% 91,1% 3 876, , , , , ,0 KREZUS KZS ,3% -42,2% 2 266, , , , , ,0 MEGAR MEG ,0% 30,1% 848, , , , , ,0 WADEX WAX ,9% 10,5% 512, , , , , ,0 ATLANTIS ATS ,8% -4,7% 2 495, , , , , ,0 VOTUM VOT ,0% 24,0% 605, , , , , ,0 LPP LPP ,2% 17,0% , , , , , ,0 SYNTHOS SNS ,1% 21,6% , , , , , ,0 ADVPL ADV ,0% 44,3% 491, , , , , ,0 ANTI ANT ,7% -48,7% 47, , , ,3 96, ,0 KINOPL KPL ,4% 26,8% 900, , , , , ,0 9

11 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H FUNMED 4FM ,0% 9,5% 363, , , , , ,0 OPENFIN OPF ,9% 84,5% 4 341, , , , , ,0 SNIEZKA SKA ,6% 6,9% 1 147, , , , , ,0 HARPER HRP ,4% 4,3% 303, , , , ,0 58,0 ZYWIEC ZWC ,3% 27,8% 3 851, , , , , ,0 OLYMPIC OEG ,2% 6,2% 586, , , , , ,3 CASHFLOW CFL ,2% 10,5% 39, , , , , ,0 WAWEL WWL ,2% 16,0% 424, , , , , ,0 CYFPOLS CPS ,0% 97,1% -763, , , , , ,0 INTERSPO IPO ,1% -28,9% -60, , , , , ,0 FASING FSG ,2% 4,0% -160, , , , , ,0 EUROCASH EUR ,5% 13,2% , , , , , ,0 MACROSFT MCL ,7% 9,4% -227, , , , , ,0 TOYA TOA ,9% 18,8% -763, , , , , ,0 BORYSZEW BRS ,0% 15,5% , , , , , ,0 PRAGMAIN PRI ,1% 15,5% , , , , , ,0 OPTIMUST CDR ,3% 17,4% , , , , , ,0 ODLEWNIE ODL ,3% 5,9% -494, , , , , ,0 CEZ CEZ ,3% 4,0% , , , , , ,6 ZETKAMA ZKA ,6% 14,0% , , , , , ,0 BUMECH BMC ,7% 10,6% , , , , , ,0 MENNICA MNC ,7% -10,0% , , , , , ,0 TRANSPOL TRN ,9% 48,8% -344, , , , , ,0 NEUCA NEU ,2% 8,4% , , , , , ,0 EUROTEL ETL ,2% 9,2% -832, , , , , ,0 10

12 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H KOGENER KGN ,5% 1,5% , , , , , ,0 MIRACUL MIR ,6% -6,9% -586, , , ,4 338,0-595,0 NG2 CCC ,7% 14,0% , , , , , ,0 PGOSA PGO ,0% 5,4% , , , , , ,0 ARTERIA ARR ,3% 10,2% , , , , , ,0 AZOTY ATT ,3% 16,5% , , , , , ,0 PGE PGE ,4% -2,1% , , , , , ,0 IDEATFI IDA ,4% 55,3% -600, , , , , ,0 TVN TVN ,6% 5,0% , , , , , ,0 URSUS URS 60 nd -3,7% nd ,8 nd ,4 nd 5 785,0 nd NFI_EMF EMF ,7% 1,3% , , , , , ,0 TAURON TPE ,8% -1,8% , , , , , ,0 POLICE PCE ,8% 35,6% , , , , , ,0 KGHM KGH ,9% 50,2% , , , , , ,0 LIBRA LBC 65 nd -3,9% nd ,4 nd ,6 nd 3 888,0 nd STOMIL_S SNK ,9% 6,4% , , , , , ,0 PRAGMAFA PRF ,0% 0,9% ,9 516, , , , ,0 K2INTERN K2I ,1% 13,3% -849, , , , , ,0 WIELTON WLT ,1% -1,4% , , , , , ,0 IZOSTAL IZS ,2% 3,1% , , , , , ,0 PANITERE TER ,3% 3,1% -759,4 528, , , , ,0 KULCZOIL KOV ,3% -9,6% , , , , , ,2 ASSECOSL ACS ,4% 2,9% , , , , , ,8 RELPOL RLP ,5% 3,3% , , , , , ,0 GPW GPW ,5% 7,6% , , , , , ,0 11

13 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H ACTION ACT ,6% 9,8% , , , , , ,0 BOWIM BOW 77 nd -4,7% nd ,0 nd ,4 nd 237,0 nd FASTFINA FFI ,8% 15,1% , , , , , ,0 ENEA ENA ,9% -3,0% , , , , , ,0 MAGELLAN MAG ,0% 1,9% , , , , , ,0 EFEKT EFK ,0% -3,7% , , , ,5 666, ,0 GRAAL GRL ,1% 0,6% , , , , , ,0 TELL TEL ,1% 4,3% , , , , , ,0 HAWE HWE ,2% 7,9% , , , , , ,0 COGNOR COG ,2% 12,4% , , , , , ,0 TP TPS ,3% 1,5% , , , , , ,0 IPOPEMA IPE ,3% 24,7% , , , , , ,0 KOFOLA KFL ,3% -1,7% , , , , , ,0 GRAJEWO GRJ ,5% 0,2% , , , , , ,0 CORMAY CRM ,5% 7,8% , , , , , ,0 FERRO FRO ,6% 34,8% , , , , , ,0 MIESZKO MSO ,7% 15,3% , , , , , ,0 ZUK ZUK ,7% 0,4% ,0 130, , , , ,0 PAMAPOL PMP ,8% -2,3% , , , , ,0-654,0 ENERGOAP ENP ,8% -1,8% -751,1-222, , ,6 830,0 975,0 PEP PEP ,0% 3,1% , , , , , ,0 INTERCAR CAR ,0% 5,3% , , , , , ,0 ZPC_OTM OTM ,0% 0,7% ,2 985, , , , ,0 PAGED PGD ,0% 4,4% , , , , , ,0 LSISOFT LSI ,1% -4,4% ,4-928, , ,7 958, ,0 12

14 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H STALEXP STX ,1% -2,9% , , , , , ,0 UNIBEP UNI ,1% 2,1% , , , , , ,0 KPPD KPD ,1% -1,0% ,1-554, , , , ,0 JSW JSW ,1% 15,3% , , , , , ,0 PEGASNON PGS 105 nd -6,2% nd ,4 nd ,9 nd ,1 nd ASSECOP ACP ,3% -0,6% , , , , , ,0 CINEMA CCI ,3% 0,6% , , , , , ,5 INDYKPOL IND ,4% -2,0% , , , , , ,0 TRAKCJA TRK ,4% 14,6% , , , , , ,0 MOL MOL ,5% -1,1% , , , , , ,8 MNI MNI ,5% 5,3% , , , , , ,0 MCI MCI ,5% -9,3% , , , , , ,0 LENTEX LTX ,6% 12,3% , , , , , ,0 MIRBUD MRB ,6% 4,1% , , , , , ,0 ALCHEMIA ALC ,7% 8,6% , , , , , ,0 MWTRADE MWT ,7% -2,2% , , , , , ,0 AMREST EAT ,8% -1,0% , , , , , ,0 DUDA DUD ,8% 2,4% , , , ,5 971, ,0 FAM FAM ,8% -6,5% , , , , ,0 510,0 EMC EMC ,8% -4,9% , , , , ,0 239,0 ENERGOIN ENI ,8% -2,7% , , , , , ,0 KETY KTY ,9% 0,8% , , , , , ,0 PC_GUARD PCG ,9% 13,2% , , , , , ,0 VINDEXUS VIN ,0% -3,2% , , , , , ,0 IQPARTNE IQP ,2% 6,0% , , , , , ,0 13

15 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H NWR NWN ,2% 2,1% , , , , , ,5 PKNORLEN PKN ,2% -5,5% , , , , , ,0 MOST_ZAB MSZ ,2% -0,2% ,4-778, , , , ,0 IMPEL IPL ,2% 7,3% , , , , , ,0 KOELNER KLR ,2% 14,0% , , , , , ,0 ARCTIC ATC ,3% -8,9% , , , , , ,0 BOGDANKA LWB ,3% -2,6% , , , , , ,0 ALMA ALM ,3% -3,9% , , , , , ,0 APLISENS APN ,4% 4,7% , , , , , ,0 ERBUD ERB ,4% -15,1% , , , , , ,0 HYDROTOR HDR ,4% -0,6% ,1-438, , , , ,0 MAKARONY MAK ,4% -8,6% , , , ,8 259, ,0 VISTULA VST ,4% -5,1% , , , , ,0 6,0 NETMEDIA NEM ,5% -5,1% , , , , , ,0 STALPROF STF ,5% 6,0% , , , , , ,0 IMPEXMET IPX ,6% 1,4% , , , , , ,0 ZPUE PUE ,6% 2,2% , , , , , ,0 MARVIPOL MVP ,6% 12,0% , , , , , ,0 KRAKCHEM KCH ,6% -0,4% ,1-263, , , , ,0 PEPEES PPS ,7% 2,3% , , , ,0 751, ,0 JW_CONST JWC ,7% -2,6% , , , , , ,0 SEKO SEK ,7% -14,3% , , , ,0 382, ,0 ACE ACE ,7% -4,2% , , , , , ,3 ULMA ULM ,8% 4,8% , , , , , ,0 COLIAN COL ,8% -4,8% , , , , , ,0 14

16 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H POZBUD POZ ,9% -2,6% , , , , , ,0 ATM ATM ,9% -2,6% , , , , , ,0 LOTOS LTS ,9% -0,6% , , , , , ,0 ASSECOBS ABS ,0% -1,1% , , , , , ,0 BIPROMET BPM ,0% -3,2% , , , , , ,0 NETIA NET ,1% -1,0% , , , , , ,0 POWERMED PWM ,1% 4,5% -349,3 162, , ,0 209,0 690,0 BSCDRUK BSC ,1% -1,7% , , , , , ,0 FON FON ,2% -14,4% , , , , , ,0 BERLING BRG ,2% 7,5% , , , , , ,0 SECOWAR SWG ,2% -1,4% , , , , , ,0 BIOTON BIO ,2% -16,0% , , , , , ,0 EKOHOLD EKO ,2% -7,5% , , , , , ,0 DECORA DCR ,3% -1,4% , , , , , ,0 FERRUM FER ,3% -5,7% , , , , , ,0 CALATRAV CTC ,3% 21,0% , , , ,0 687, ,0 INTERLUB ITB ,4% 4,6% , , , ,2-403, ,0 GINOROSS GRI ,4% -11,9% , , , , , ,0 MOBRUK MBR 169 nd -8,4% nd ,2 nd ,5 nd 575,0 nd EKO_EXP EEX ,4% 27,9% , , , , , ,0 WARIMPEX WXF 171 nd -8,4% nd ,9 nd ,0 nd 1 197,4 nd MITSA MIT ,5% -3,9% , , , , , ,0 ROPCZYCE RPC ,5% -9,3% , , , , , ,0 PLJADLO PLJ ,5% -9,3% , , , ,1 217, ,0 IZOL_JAR IZO ,5% -4,4% -905,4-428, , ,0 74,0 96,0 15

17 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H ROBYG ROB ,5% -4,1% , , , , , ,0 NOWAGALA CNG ,5% -4,8% , , , , , ,0 ORZELBIA OBL ,6% 2,2% , , , , , ,0 COMPLEX CMX ,6% 2,9% , , , ,0 920, ,0 ASSECOSE ASE ,7% -3,7% , , , , , ,0 DEBICA DBC ,7% 2,3% , , , , , ,0 PLASTBOX PLX ,7% -4,2% , , , , , ,0 ASBIS ASB ,8% 1,9% , , , , , ,1 ATLANTA ATP ,8% 11,4% , , , ,9-767, ,0 BARLINEK BRK ,8% -6,1% , , , , , ,0 STALPROD STP ,9% -4,2% , , , , , ,0 INVESTCO INC ,0% -57,6% , , , , , ,0 BUDIMEX BDX ,0% 16,7% , , , , , ,0 INSTAL_K INK ,1% 2,8% , , , , , ,0 ABCDAT ABC ,1% 18,8% , , , , , ,0 HERKULES HRS ,1% -1,8% , , , , , ,0 WOJAS WOJ ,1% 4,5% , , , ,8 924, ,0 HYGIENIK HGN ,2% -9,2% , , , ,4 285,0 115,0 PELION PEL ,2% 1,9% , , , , , ,0 MONNARI MON ,2% -15,5% , , , ,3 926, ,0 EUROFILM EEF ,3% -2,3% , , , , ,0 149,0 VANTAGE VTG 197 nd -9,3% nd ,8 nd ,0 nd 5 165,0 nd ATMG ATG ,3% -8,8% , , , ,0 98, ,0 INTROL INL ,3% -4,2% , , , , , ,0 KRYNICKI KRC ,3% -4,9% , , , ,3 883, ,0 16

18 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H RAFAMET RAF ,3% -7,8% , , , , , ,0 AMICA AMC ,4% 14,2% , , , , , ,0 SONEL SON ,5% -2,3% , , , , , ,0 GTC GTC ,5% -19,6% , , , , , ,0 AGORA AGO ,6% -6,5% , , , ,0-162, ,0 YAWAL YWL ,6% -4,6% , , , , , ,0 MAGNA 06N ,7% -13,0% , , , ,9 268, ,0 DUON CPE ,7% -10,8% , , , , , ,0 ELZAB ELZ ,7% -5,4% , , , ,7 895, ,0 ROVESE RSE ,8% -3,6% , , , , , ,0 RAINBOW RBW ,8% -5,1% , , , , , ,0 ECHO ECH ,8% 5,1% , , , , , ,0 FORTE FTE ,8% 1,9% , , , , , ,0 CAMMEDIA CAM ,8% -11,6% , , , ,1-64,0-909,0 LENA LEN ,9% -1,9% , , , , , ,0 QUMAK QSM ,9% 4,4% , , , , , ,0 HUTMEN HTM ,9% -0,4% ,3-950, , , , ,0 UNIMA U2K ,9% -8,3% , , , ,3 373,0 905,0 PROJPRZM PJP ,9% -11,2% , , , , , ,0 MAKRUM MKM ,9% -8,9% , , , , , ,0 PTI PTI ,0% 63,6% , , , , , ,0 PANOVA NVA ,0% -2,9% , , , , , ,0 PGNIG PGN ,1% -4,5% , , , , , ,0 BUDOPOL BDL ,1% -0,2% ,9-89, , , , ,0 SIMPLE SME ,1% 11,8% , , , ,9-30, ,0 17

19 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H ELBUDOWA ELB ,2% 0,1% ,3 167, , , , ,0 POLNA PLA ,2% -9,4% , , , , , ,0 COMARCH CMR ,3% -6,0% , , , , , ,0 WANDALEX WDX ,3% -8,9% , , , ,9 285, ,0 ZELMER ZLR ,3% 7,9% , , , , , ,0 AWBUD AWB ,5% -6,7% , , , ,3 94,0 205,0 ZUE ZUE ,5% 0,9% , , , , , ,0 POLNORD PND ,5% -4,9% , , , , , ,0 SELENAFM SEL ,5% -5,5% , , , , , ,0 LZPS PRT ,5% -6,7% , , , , ,0 584,0 INTAKUS ITK ,5% -25,9% , , , , , ,0 EMPERIA EMP ,6% -10,5% , , , , , ,0 LIBET LBT 238 nd -10,6% nd ,5 nd ,0 nd ,0 nd MOST_PK MSP ,6% -24,9% , , , ,0 898, ,0 IDEON IDE 240 nd -10,7% nd ,8 nd ,6 nd ,0 nd ARMATURA ARM ,8% -4,7% , , , ,0-241, ,0 MUZA MZA ,8% -15,9% , , , ,3-362,0-375,0 CKLIMA CKL ,9% 0,0% ,0-24, , , , ,0 OPTEAM OPM ,9% -1,7% ,0-495, , ,0-458, ,0 PATENTUS PAT ,9% -7,2% , , , , , ,0 JHMDEV JHM ,9% -8,1% , , , , , ,0 DOMDEVEL DOM ,9% -2,5% , , , , , ,0 ORBIS ORB ,0% -6,0% , , , , , ,0 ENERGOPL EPL ,0% -10,2% , , , ,0 761, ,0 PROCAD PRD ,0% -6,9% ,2-982, , ,8 140,0 651,0 18

20 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H FARMACOL FCL ,0% -6,3% , , , , , ,0 NOVITA NVT ,0% -4,8% , , , , , ,0 WASKO WAS ,0% -1,5% , , , , , ,0 INFOVIDE IMX ,0% -6,2% , , , , , ,0 LUBAWA LBW ,0% 7,5% , , , , , ,0 NTT NTT ,1% -7,0% , , , ,0 482,0 805,0 TELFORCE TFO ,2% -7,1% , , , ,0 480,0 430,0 KRUSZWIC KSW ,4% -0,7% , , , , , ,0 COMP_W CMP ,4% -2,6% , , , , , ,0 ERG ERG ,6% -1,3% ,0-442, , ,3-18, ,0 PETROLIN OIL ,7% -16,2% , , , , , ,0 GROCLIN GCN ,7% -8,4% , , , , ,0 625,0 PLAZACEN PLZ ,7% -14,0% , , , , , ,4 ORCO OPG 264 nd -11,7% nd ,8 nd ,4 nd ,6 nd SWISSMED SWD ,0% -18,0% , , , , , ,0 CHEMOSER CHS ,0% -7,2% , , , ,2 75, ,0 HYPERION HYP ,1% -5,4% , , , , , ,0 WIKANA WIK ,1% 5,8% , , , , , ,0 ZASTAL ZST ,1% -13,2% , , , ,4 61,0 621,0 KOPEX KPX ,1% -6,1% , , , , , ,0 NORTHC NCT ,2% -19,7% , , , ,0 432, ,0 OPONEO OPN ,3% -5,9% , , , ,8 282, ,0 ELEKTROT ELT ,3% -1,8% , , , , , ,0 BBI_DEV BBD ,5% -3,8% , , , , , ,0 MOJ MOJ ,5% -12,0% , , , ,2 227,0 904,0 19

21 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H GANT GNT ,6% -3,9% , , , , , ,0 MOST_WWA MSW ,6% -30,5% , , , , , ,0 ATLASEST ATL ,7% -5,8% , , , , , ,0 INTERFER INF ,8% -10,2% , , , ,3 476,0-590,0 KOMPAP KMP ,8% -17,7% , , , ,3-525, ,0 ARCUS ARC ,9% -21,4% , , , ,1 630, ,0 GREMISOL GRS ,0% -11,6% , , , , , ,0 RAFAKO RFK ,0% -1,0% , , , , , ,0 LCCORP LCC ,3% -2,7% , , , , , ,0 PEMUG PMG ,4% -19,6% , , , ,7 532, ,0 JUPITER JPR ,4% 5,0% , , , , , ,0 DROP DRP ,5% -10,6% , , , ,7-816, ,0 KONSORCJ KST ,5% -1,3% , , , , , ,0 CAPITALP CPA ,6% -16,6% , , , , , ,0 INPRO INP ,6% 3,1% , , , , , ,0 PERMEDIA PMD ,8% -11,7% , , , ,9 139,0 590,0 ESSYSTEM ESS ,8% -4,3% , , , ,1-158, ,0 RONSON RON ,0% -9,9% , , , , , ,0 OCTAVA 08N ,3% 8,5% , , , , , ,0 CITYINTE CIA ,4% 26,7% , , , , , ,0 POLMED POM ,5% -5,9% , , , , , ,0 TRITON TRI ,6% -7,8% , , , , , ,0 POLLENA PLE ,7% -13,1% , , , ,6-262,0-270,0 PBSFINSA PBF ,8% -20,0% , , , ,6-773, ,0 DGA DGA ,8% -13,5% , , , , , ,0 20

22 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H FOTA FOT ,9% -2,4% , , , ,9-351, ,0 MISPOL MIP ,0% -6,7% , , , , , ,0 TRANSUP TUP ,1% -4,8% , , , , , ,0 REMAK RMK ,2% -2,0% ,4-847, , , , ,0 PEKAES PEK ,4% 2,2% , , , , , ,0 TIM TIM ,4% -7,3% , , , ,6 243, ,0 PROCHEM PRM ,4% -6,3% , , , , , ,0 DROZAPOL DPL ,5% -14,8% , , , , , ,0 RANKPRO RNK ,9% 20,1% , , , , , ,0 ATREM ATR ,9% -4,5% , , , , , ,0 ENELMED ENE ,9% 5,5% , , , , , ,0 POLCOLOR PLT ,9% -15,7% , , , , , ,0 BUDVAR BDV ,6% -7,4% , , , , , ,0 QUANTUM QNT ,8% -16,8% , , , ,5-126,0 66,0 MEWA MEW ,7% -32,8% , , , , , ,0 POLAQUA PQA ,0% -1,4% , , , , , ,0 MOST_EXP MSX ,1% -59,9% , , , , , ,0 DRAGOWSK ADD ,1% -9,4% , , , , ,0 403,0 PRIMAMOD PMA ,3% 4,3% ,7 585, , ,0-940,0 551,0 EFH EFH ,6% -3,0% , , , , , ,0 PROCHNIK PRC ,6% -10,9% , , , ,5-992,0 29,0 EUROIMPL EUI ,8% -56,5% , , , , , ,0 REDAN RDN ,5% -2,0% , , , , , ,0 TALEX TLX ,3% -11,2% , , , , ,0 662,0 SANWIL SNW ,4% -20,3% , , , , , ,0 21

23 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót H H H H H PCC PCI ,5% -1,4% ,9-589, , , , ,0 DELKO DEL ,5% -5,2% , , , , ,0 519,0 WISTIL WST ,0% -15,3% , , , , , ,0 IDM IDM ,5% -39,6% , , , , , ,0 CIECH CIE ,9% -2,3% , , , , , ,0 SKOTAN SKT ,6% -9,8% , , , , , ,0 AMPLI APL ,8% -2,7% ,0-299, , , ,0 627,0 TRAVEL TVL ,0% -33,9% -855, , , ,8-585, ,0 KORBUDOM KBD 334 nd -24,8% nd ,6 nd ,7 nd ,0 nd TESGAS TSG ,0% -0,6% ,4-747, , , , ,0 POLIMEX PXM ,3% -3,4% , , , , , ,0 BYTOM BTM ,4% -133,4% , , , , , ,0 POINTG PGM ,3% -0,2% ,3-52, , , , ,0 ALTERCO ALT ,4% -5,3% , , , , , ,0 LSTCAPIT LST ,5% -26,4% , , , , , ,0 WDM WDM ,9% -6,0% , , , , , ,0 WILBO WLB ,5% -29,7% , , , , ,0 0,0 B3SYSTEM B3S ,0% -7,1% , , , , ,0-701,0 KCI KCI ,2% -11,9% , , , , , ,0 ENMONTPD EPD ,3% -9,2% , , , , , ,0 PBG PBG ,0% 1,2% , , , , , ,0 RESBUD RES ,3% -66,7% , , , , ,0 0,0 ABMSOLID ABM ,2% -29,7% , , , , , ,0 BOMI BMI ,9% -20,8% , , , , , ,0 HYDROWLO HBP ,7% 1,3% , , , , , ,0 ONE2ONE O2O ,8% -66,1% , , , , , ,0 22

24 Tabela 3 Ranking EVA spółek z sektora: budownictwo ELKOP EKP 1 (3) 52,1% , , ,0 WADEX WAX 2 (18) 3,9% 512, , ,0 ENERGOAP ENP 3 (95) -5,8% -751, ,7 830,0 UNIBEP UNI 4 (102) -6,1% , , ,0 TRAKCJA TRK 5 (109) -6,4% , , ,0 MIRBUD MRB 6 (114) -6,6% , , ,0 MOST_ZAB MSZ 7 (128) -7,2% , , ,0 ERBUD ERB 8 (135) -7,4% , , ,0 ULMA ULM 9 (149) -7,8% , , ,0 BIPROMET BPM 10 (155) -8,0% , , ,0 INTERLUB ITB 11 (167) -8,4% , ,7-403,0 BUDIMEX BDX 12 (188) -9,0% , , ,0 INSTAL_K INK 13 (189) -9,1% , , ,0 HERKULES HRS 14 (191) -9,1% , , ,0 PROJPRZM PJP 15 (219) -9,9% , , ,0 PANOVA NVA 16 (222) -10,0% , , ,0 BUDOPOL BDL 17 (224) -10,1% , , ,0 ELBUDOWA ELB 18 (226) -10,2% , , ,0 AWBUD AWB 19 (231) -10,5% , ,2 94,0 ZUE ZUE 20 (232) -10,5% , , ,0 INTAKUS ITK 21 (236) -10,5% , , ,0 MOST_PK MSP 22 (239) -10,6% , ,0 898,0 ENERGOPL EPL 23 (249) -11,0% , ,0 761,0 ELEKTROT ELT 24 (273) -12,3% , , ,0 MOST_WWA MSW 25 (277) -12,6% , , ,0 23

25 Tabela 4 Ranking EVA spółek z sektora: budownictwo, cd. PEMUG PMG 26 (285) -13,4% , ,1 532,0 PROCHEM PRM 27 (307) -15,4% , , ,0 POLAQUA PQA 28 (316) -18,0% , , ,0 MOST_EXP MSX 29 (317) -18,1% , , ,0 TESGAS TSG 30 (335) -27,0% , , ,0 POLIMEX PXM 31 (336) -28,3% , , ,0 ENMONTPD EPD 32 (345) -75,3% , , ,0 PBG PBG 33 (346) -81,0% , , ,0 RESBUD RES 34 (347) -91,3% , , ,0 ABMSOLID ABM 35 (348) -122,2% , , ,0 HYDROWLO HBP 36 (350) -154,7% , , ,0 Tabela 5 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł chemiczny SYNTHOS SNS 1 (22) 2,1% , , ,0 AZOTY ATT 2 (56) -3,3% , , ,0 POLICE PCE 3 (63) -3,8% , , ,0 CIECH CIE 4 (330) -22,9% , , ,0 24

26 Tabela 6 Ranking EVA spółek z sektora: deweloperzy JW_CONST JWC 1 (146) -7,7% , , ,0 WARIMPEX WXF 2 (171) -8,4% , , ,4 ROBYG ROB 3 (176) -8,5% , , ,0 VANTAGE VTG 4 (197) -9,3% , , ,0 GTC GTC 5 (204) -9,5% , , ,0 ECHO ECH 6 (212) -9,8% , , ,0 POLNORD PND 7 (233) -10,5% , , ,0 JHMDEV JHM 8 (246) -10,9% , , ,0 DOMDEVEL DOM 9 (247) -10,9% , , ,0 PLAZACEN PLZ 10 (263) -11,7% , , ,1 ORCO OPG 11 (264) -11,7% , , ,6 WIKANA WIK 12 (268) -12,1% , , ,0 BBI_DEV BBD 13 (274) -12,5% , , ,0 GANT GNT 14 (276) -12,6% , , ,0 ATLASEST ATL 15 (278) -12,7% , , ,4 LCCORP LCC 16 (284) -13,3% , , ,0 INPRO INP 17 (290) -13,6% , , ,0 RONSON RON 18 (293) -14,0% , , ,0 OCTAVA 08N 19 (294) -14,3% , , ,0 TRITON TRI 20 (297) -14,6% , , ,0 TRANSUP TUP 21 (303) -15,1% , , ,0 RANKPRO RNK 22 (309) -15,9% , , ,0 ALTERCO ALT 23 (339) -30,4% , , ,0 KCI KCI 24 (344) -47,2% , , ,0 25

27 Tabela 7 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł drzewny i papierniczy LIBRA LBC 1 (65) -3,9% , , ,0 GRAJEWO GRJ 2 (89) -5,5% , , ,0 PAGED PGD 3 (99) -6,0% , , ,0 KPPD KPD 4 (103) -6,1% , , ,0 FORTE FTE 5 (213) -9,8% , , ,0 KOMPAP KMP 6 (280) -12,8% , ,3-525,0 Tabela 8 Ranking EVA spółek z sektora: recykling MOBRUK MBR 1 (169) -8,4% , ,5 575,0 26

28 Tabela 9 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł elektromaszynowy FAMUR FMF 1 (10) 7,6% , , ,0 APATOR APT 2 (13) 5,9% , , ,0 BUMECH BMC 3 (46) -1,7% , , ,0 URSUS URS 4 (60) -3,7% , , ,0 RELPOL RLP 5 (74) -4,5% , , ,0 ENERGOIN ENI 6 (121) -6,8% , , ,0 APLISENS APN 7 (134) -7,4% , , ,0 HYDROTOR HDR 8 (136) -7,4% , , ,0 ZPUE PUE 9 (142) -7,6% , , ,0 SECOWAR SWG 10 (161) -8,2% , , ,0 INTROL INL 11 (199) -9,3% , , ,0 RAFAMET RAF 12 (201) -9,3% , , ,0 AMICA AMC 13 (202) -9,4% , , ,0 SONEL SON 14 (203) -9,5% , , ,0 LENA LEN 15 (215) -9,9% , , ,0 MAKRUM MKM 16 (220) -9,9% , , ,0 POLNA PLA 17 (227) -10,2% , , ,0 ZELMER ZLR 18 (230) -10,3% , , ,0 CKLIMA CKL 19 (243) -10,9% , , ,0 PATENTUS PAT 20 (245) -10,9% , , ,0 KOPEX KPX 21 (270) -12,1% , , ,0 MOJ MOJ 22 (275) -12,5% , ,7 227,0 RAFAKO RFK 23 (283) -13,0% , , ,0 ESSYSTEM ESS 24 (292) -13,8% , ,8-158,0 REMAK RMK 25 (304) -15,2% , , ,0 27

29 Tabela 10 Ranking EVA spółek z sektora: energetyka BEDZIN BDZ 1 (12) 6,7% 5 649, , ,0 CEZ CEZ 2 (44) -1,3% , , ,0 KOGENER KGN 3 (51) -2,5% , , ,0 PGE PGE 4 (57) -3,4% , , ,0 TAURON TPE 5 (62) -3,8% , , ,0 ENEA ENA 6 (79) -4,9% , , ,0 PEP PEP 7 (96) -6,0% , , ,0 Tabela 11 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł farmaceutyczny MIRACUL MIR 1 (52) -2,6% -586, ,5 338,0 PANITERE TER 2 (71) -4,3% -759, , ,0 CORMAY CRM 3 (90) -5,5% , , ,0 PEGASNON PGS 4 (105) -6,2% , , ,1 BIOTON BIO 5 (162) -8,2% , , ,0 HYGIENIK HGN 6 (193) -9,2% , ,3 285,0 POLLENA PLE 7 (298) -14,7% , ,3-262,0 EUROIMPL EUI 8 (322) -18,8% , , ,0 28

30 Tabela 12 Ranking EVA spółek z sektora: handel detaliczny SILVANO SFG 1 (7) 13,5% , , ,4 LPP LPP 2 (21) 2,2% , , ,0 INTERSPO IPO 3 (35) -0,1% -60, , ,0 EUROCASH EUR 4 (37) -0,5% , , ,0 EUROTEL ETL 5 (50) -2,2% -832, , ,0 NG2 CCC 6 (53) -2,7% , , ,0 NFI_EMF EMF 7 (61) -3,7% , , ,0 TELL TEL 8 (83) -5,1% , , ,0 ALMA ALM 9 (133) -7,3% , , ,0 VISTULA VST 10 (138) -7,4% , , ,0 EKOHOLD EKO 11 (163) -8,2% , , ,0 GINOROSS GRI 12 (168) -8,4% , , ,0 MONNARI MON 13 (195) -9,2% , ,5 926,0 EMPERIA EMP 14 (237) -10,6% , , ,0 OPONEO OPN 15 (272) -12,3% , ,6 282,0 MEWA MEW 16 (315) -17,7% , , ,0 PRIMAMOD PMA 17 (319) -18,3% , ,0-940,0 REDAN RDN 18 (323) -19,5% , , ,0 BOMI BMI 19 (349) -127,9% , , ,0 29

31 Tabela 13 Ranking EVA spółek z sektora: handel hurtowy TOYA TOA 1 (39) -0,9% -763, , ,0 NEUCA NEU 2 (49) -2,2% , , ,0 ACTION ACT 3 (76) -4,6% , , ,0 BOWIM BOW 4 (77) -4,7% , ,4 237,0 EFEKT EFK 5 (81) -5,0% , ,7 666,0 COGNOR COG 6 (85) -5,2% , , ,0 INTERCAR CAR 7 (97) -6,0% , , ,0 STALPROF STF 8 (140) -7,5% , , ,0 KRAKCHEM KCH 9 (144) -7,6% , , ,0 BERLING BRG 10 (160) -8,2% , , ,0 ASBIS ASB 11 (183) -8,8% , , ,5 ATLANTA ATP 12 (184) -8,8% , ,8-767,0 ABCDAT ABC 13 (190) -9,1% , , ,0 PELION PEL 14 (194) -9,2% , , ,0 WANDALEX WDX 15 (229) -10,3% , ,8 285,0 FARMACOL FCL 16 (251) -11,0% , , ,0 TELFORCE TFO 17 (257) -11,2% , ,9 480,0 NORTHC NCT 18 (271) -12,2% , ,0 432,0 KONSORCJ KST 19 (288) -13,5% , , ,0 FOTA FOT 20 (301) -14,9% , ,5-351,0 TIM TIM 21 (306) -15,4% , ,4 243,0 DROZAPOL DPL 22 (308) -15,5% , , ,0 DELKO DEL 23 (327) -21,5% , , ,0 AMPLI APL 24 (332) -23,8% , , ,0 30

32 Tabela 14 Ranking EVA spółek z sektora: hotele i restauracje OLYMPIC OEG 1 (31) 0,2% 586, , ,8 AMREST EAT 2 (117) -6,8% , , ,0 PLJADLO PLJ 3 (174) -8,5% , ,6 217,0 RAINBOW RBW 4 (211) -9,8% , , ,0 ORBIS ORB 5 (248) -11,0% , , ,0 INTERFER INF 6 (279) -12,8% , ,3 476,0 31

33 Tabela 15 Ranking EVA spółek z sektora: informatyka MACROSFT MCL 1 (38) -0,7% -227, , ,0 OPTIMUST CDR 2 (42) -1,3% , , ,0 ASSECOSL ACS 3 (73) -4,4% , , ,1 LSISOFT LSI 4 (100) -6,1% , ,6 958,0 ASSECOP ACP 5 (106) -6,3% , , ,0 PC_GUARD PCG 6 (123) -6,9% , , ,0 ATM ATM 7 (152) -7,9% , , ,0 ASSECOBS ABS 8 (154) -8,0% , , ,0 POWERMED PWM 9 (157) -8,1% -349, ,0 209,0 CALATRAV CTC 10 (166) -8,3% , ,5 687,0 ASSECOSE ASE 11 (180) -8,7% , , ,0 ELZAB ELZ 12 (209) -9,7% , ,1 895,0 QUMAK QSM 13 (216) -9,9% , , ,0 UNIMA U2K 14 (218) -9,9% , ,8 373,0 SIMPLE SME 15 (225) -10,1% , ,7-30,0 COMARCH CMR 16 (228) -10,3% , , ,0 OPTEAM OPM 17 (244) -10,9% , ,0-458,0 PROCAD PRD 18 (250) -11,0% , ,8 140,0 WASKO WAS 19 (253) -11,0% , , ,0 INFOVIDE IMX 20 (254) -11,0% , , ,0 NTT NTT 21 (256) -11,1% , ,0 482,0 COMP_W CMP 22 (259) -11,4% , , ,0 ARCUS ARC 23 (281) -12,9% , ,6 630,0 QUANTUM QNT 24 (314) -16,8% , ,7-126,0 TALEX TLX 25 (324) -20,3% , , ,0 B3SYSTEM B3S 26 (343) -47,0% , , ,0 ONE2ONE O2O 27 (351) -166,8% , , ,0 32

34 Tabela 16 Ranking EVA spółek z sektora: inwestycje QUERCUS QRS 1 (9) 8,8% 2 562, , ,0 Tabela 17 Ranking EVA spółek z sektora: rynek kapitałowy IDEATFI IDA 1 (58) -3,4% -600, , ,0 GPW GPW 2 (75) -4,5% , , ,0 IPOPEMA IPE 3 (87) -5,3% , , ,0 IDM IDM 4 (329) -22,5% , , ,0 WDM WDM 5 (341) -31,9% , , ,0 Tabela 18 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł lekki WOJAS WOJ 1 (192) -9,1% , ,0 924,0 LZPS PRT 2 (235) -10,5% , , ,0 NOVITA NVT 3 (252) -11,0% , , ,0 LUBAWA LBW 4 (255) -11,0% , , ,0 PROCHNIK PRC 5 (321) -18,6% , ,5-992,0 SANWIL SNW 6 (325) -20,4% , , ,0 WISTIL WST 7 (328) -22,0% , , ,0 SKOTAN SKT 8 (331) -23,6% , , ,0 BYTOM BTM 9 (337) -28,4% , , ,0 33

35 Tabela 19 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł materiałów budowlanych MEGAR MEG 1 (17) 4,0% 848, , ,0 SNIEZKA SKA 2 (28) 0,6% 1 147, , ,0 IZOSTAL IZS 3 (70) -4,2% , , ,0 FERRO FRO 4 (91) -5,6% , , ,0 POZBUD POZ 5 (151) -7,9% , , ,0 DECORA DCR 6 (164) -8,3% , , ,0 ROPCZYCE RPC 7 (173) -8,5% , , ,0 IZOL_JAR IZO 8 (175) -8,5% -905, ,0 74,0 NOWAGALA CNG 9 (177) -8,5% , , ,0 BARLINEK BRK 10 (185) -8,8% , , ,0 YAWAL YWL 11 (206) -9,6% , , ,0 ROVESE RSE 12 (210) -9,8% , , ,0 SELENAFM SEL 13 (234) -10,5% , , ,0 LIBET LBT 14 (238) -10,6% , , ,0 ARMATURA ARM 15 (241) -10,8% , ,0-241,0 POLCOLOR PLT 16 (312) -15,9% , , ,0 BUDVAR BDV 17 (313) -16,6% , , ,0 KORBUDOM KBD 18 (334) -24,8% , , ,0 34

36 Tabela 20 Ranking EVA spółek z sektora: media ADVPL ADV 1 (23) 2,0% 491, , ,0 KINOPL KPL 2 (25) 1,4% 900, , ,0 4FUNMED 4FM 3 (26) 1,0% 363, , ,0 CYFPOLS CPS 4 (34) 0,0% -763, , ,0 TVN TVN 5 (59) -3,6% , , ,0 K2INTERN K2I 6 (68) -4,1% -849, , ,0 CINEMA CCI 7 (107) -6,3% , , ,6 NETMEDIA NEM 8 (139) -7,5% , , ,0 MITSA MIT 9 (172) -8,5% , , ,0 ATMG ATG 10 (198) -9,3% , ,0 98,0 AGORA AGO 11 (205) -9,6% , ,8-162,0 CAMMEDIA CAM 12 (214) -9,8% , ,7-64,0 MUZA MZA 13 (242) -10,8% , ,2-362,0 CITYINTE CIA 14 (295) -14,4% , , ,0 POINTG PGM 15 (338) -29,3% , , ,0 35

37 Tabela 21 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł metalowy FASING FSG 1 (36) -0,2% -160, , ,0 BORYSZEW BRS 2 (40) -1,0% , , ,0 ODLEWNIE ODL 3 (43) -1,3% -494, , ,0 ZETKAMA ZKA 4 (45) -1,6% , , ,0 MENNICA MNC 5 (47) -1,7% , , ,0 PGOSA PGO 6 (54) -3,0% , , ,0 ZUK ZUK 7 (93) -5,7% , , ,0 ALCHEMIA ALC 8 (115) -6,7% , , ,0 FAM FAM 9 (119) -6,8% , , ,0 KETY KTY 10 (122) -6,9% , , ,0 KOELNER KLR 11 (130) -7,2% , , ,0 IMPEXMET IPX 12 (141) -7,6% , , ,0 FERRUM FER 13 (165) -8,3% , , ,0 ORZELBIA OBL 14 (178) -8,6% , , ,0 COMPLEX CMX 15 (179) -8,6% , ,0 920,0 STALPROD STP 16 (186) -8,9% , , ,0 HUTMEN HTM 17 (217) -9,9% , , ,0 IDEON IDE 18 (240) -10,7% , , ,0 PERMEDIA PMD 19 (291) -13,8% , ,4 139,0 36

38 Tabela 22 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł motoryzacyjny KANIA KAN 1 (4) 34,4% 4 694, ,6 287,0 AC ACG 2 (11) 7,3% 5 858, , ,0 STOMIL_S SNK 3 (66) -3,9% , , ,0 WIELTON WLT 4 (69) -4,1% , , ,0 ACE ACE 5 (148) -7,7% , , ,3 DEBICA DBC 6 (181) -8,7% , , ,0 GROCLIN GCN 7 (262) -11,7% , , ,0 Tabela 23 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł paliwowy KULCZOIL KOV 1 (72) -4,3% , , ,4 MOL MOL 2 (110) -6,5% , , ,9 PKNORLEN PKN 3 (127) -7,2% , , ,0 LOTOS LTS 4 (153) -7,9% , , ,0 DUON CPE 5 (208) -9,7% , , ,0 PGNIG PGN 6 (223) -10,1% , , ,0 PETROLIN OIL 7 (261) -11,7% , , ,0 37

39 Tabela 24 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł inne HARPER HRP 1 (29) 0,4% 303, , ,0 KRYNICKI KRC 2 (200) -9,3% , ,0 883,0 Tabela 25 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł spożywczy INVFRICA IFC 1 (2) 78,2% 3 545, , ,0 IMCSA IMC 2 (8) 11,2% , , ,7 ASTARTA AST 3 (14) 5,2% , , ,4 ZYWIEC ZWC 4 (30) 0,3% 3 851, , ,0 WAWEL WWL 5 (33) 0,2% 424, , ,0 GRAAL GRL 6 (82) -5,1% , , ,0 KOFOLA KFL 7 (88) -5,3% , , ,0 MIESZKO MSO 8 (92) -5,7% , , ,0 PAMAPOL PMP 9 (94) -5,8% , , ,0 ZPC_OTM OTM 10 (98) -6,0% , , ,0 INDYKPOL IND 11 (108) -6,4% , , ,0 DUDA DUD 12 (118) -6,8% , ,1 971,0 MAKARONY MAK 13 (137) -7,4% , ,7 259,0 PEPEES PPS 14 (145) -7,7% , ,0 751,0 SEKO SEK 15 (147) -7,7% , ,0 382,0 COLIAN COL 16 (150) -7,8% , , ,0 KRUSZWIC KSW 17 (258) -11,4% , , ,0 PBSFINSA PBF 18 (299) -14,8% , ,6-773,0 MISPOL MIP 19 (302) -15,0% , , ,0 WILBO WLB 20 (342) -33,5% , , ,0 38

40 Tabela 26 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł surowcowy KGHM KGH 1 (64) -3,9% , , ,0 JSW JSW 2 (104) -6,1% , , ,0 NWR NWN 3 (126) -7,2% , , ,8 BOGDANKA LWB 4 (132) -7,3% , , ,0 Tabela 27 Ranking EVA spółek z sektora: telekomunikacja MEDIATEL MTL 1 (5) 20,8% 750, ,7 69,0 HAWE HWE 2 (84) -5,2% , , ,0 TP TPS 3 (86) -5,3% , , ,0 MNI MNI 4 (111) -6,5% , , ,0 NETIA NET 5 (156) -8,1% , , ,0 HYPERION HYP 6 (267) -12,1% , , ,0 Tabela 28 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł tworzyw sztucznych LENTEX LTX 1 (113) -6,6% , , ,0 PLASTBOX PLX 2 (182) -8,7% , , ,0 EUROFILM EEF 3 (196) -9,3% , , ,0 ERG ERG 4 (260) -11,6% , ,0-18,0 39

41 Tabela 29 Ranking EVA spółek z sektora: usługi inne INTEGER ITG 1 (6) 17,7% , , ,0 ATLANTIS ATS 2 (19) 3,8% 2 495, , ,0 VOTUM VOT 3 (20) 3,0% 605, , ,0 ANTI ANT 4 (24) 1,7% 47, ,2 96,0 TRANSPOL TRN 5 (48) -1,9% -344, , ,0 ARTERIA ARR 6 (55) -3,3% , , ,0 STALEXP STX 7 (101) -6,1% , , ,0 EMC EMC 8 (120) -6,8% , , ,0 IMPEL IPL 9 (129) -7,2% , , ,0 ARCTIC ATC 10 (131) -7,3% , , ,0 MARVIPOL MVP 11 (143) -7,6% , , ,0 BSCDRUK BSC 12 (158) -8,1% , , ,0 FON FON 13 (159) -8,2% , , ,0 EKO_EXP EEX 14 (170) -8,4% , , ,0 INVESTCO INC 15 (187) -9,0% , , ,0 SWISSMED SWD 16 (265) -12,0% , , ,0 CHEMOSER CHS 17 (266) -12,0% , ,8 75,0 ZASTAL ZST 18 (269) -12,1% , ,6 61,0 DROP DRP 19 (287) -13,5% , ,5-816,0 POLMED POM 20 (296) -14,5% , , ,0 DGA DGA 21 (300) -14,8% , , ,0 PEKAES PEK 22 (305) -15,4% , , ,0 ATREM ATR 23 (310) -15,9% , , ,0 ENELMED ENE 24 (311) -15,9% , , ,0 DRAGOWSK ADD 25 (318) -18,1% , , ,0 PCC PCI 26 (326) -20,5% , , ,0 TRAVEL TVL 27 (333) -24,0% -855, ,0-585,0 40

42 Tabela 30 Ranking EVA spółek z sektora: finanse inne SKYLINE SKL 1 (1) 100,0% , , ,0 BEST BST 2 (15) 4,7% 3 876, , ,0 KREZUS KZS 3 (16) 4,3% 2 266, , ,0 OPENFIN OPF 4 (27) 0,9% 4 341, , ,0 CASHFLOW CFL 5 (32) 0,2% 39, , ,0 PRAGMAIN PRI 6 (41) -1,1% , , ,0 PRAGMAFA PRF 7 (67) -4,0% , , ,0 FASTFINA FFI 8 (78) -4,8% , , ,0 MAGELLAN MAG 9 (80) -5,0% , , ,0 MCI MCI 10 (112) -6,5% , , ,0 MWTRADE MWT 11 (116) -6,7% , , ,0 VINDEXUS VIN 12 (124) -7,0% , , ,0 IQPARTNE IQP 13 (125) -7,2% , , ,0 MAGNA 06N 14 (207) -9,7% , ,8 268,0 PTI PTI 15 (221) -10,0% , , ,0 GREMISOL GRS 16 (282) -13,0% , , ,0 JUPITER JPR 17 (286) -13,4% , , ,0 CAPITALP CPA 18 (289) -13,6% , , ,0 EFH EFH 19 (320) -18,6% , , ,0 LSTCAPIT LST 20 (340) -31,5% , , ,0 41

43 Metodyka kalkulacji EVA Ekonomiczna Wartość Dodana wyrażona jest formułą: Gdzie: ekonomiczna wartość dodana wypracowana w okresie t, skorygowany zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (Net Operating Profit After Tax), średnioważony koszt kapitału po opodatkowaniu (Weighted Average Cost of Capital), całkowity kapitał zainwestowany (z początku okresu). W celu wyznaczenia wartości EVA dla spółek notowanych na GPW przyjęto uproszczony model wyliczeń, bez uwzględniania korekt księgowych, zastosowano jednolitą metodę wyliczeń dla wszystkich przedsiębiorstw. NOPAT: Za wielkość NOPAT przyjęto pozycję Zysku z działalności operacyjnej (przed kosztem oprocentowania) pomniejszoną o wielkość zapłaconego podatku dochodowego: Gdzie: zysk z działalności operacyjnej w okresie t, zapłacony podatek dochodowy w okresie t. Kapitał zainwestowany (IC): W podejściu do oszacowania kosztu kapitału zainwestowanego uwzględniono rozdzielnie koszty związane z kapitałem obcym oraz własnym Koszt kapitału obcego wyliczony został z następującego wzoru: Gdzie: koszt kapitału obcego wyrażony w PLN, średnie oprocentowanie kredytów złotowych w sektorze przedsiębiorstw podawane przez NBP (w rankingu przyjęto wielkość 6,8% dla roku 2011 i 7% dla I półrocza 2012 roku, wielkość zobowiązań długoterminowych na początek badanego okresu.

44 Koszt kapitału własnego wyliczony został z następującego wzoru: Gdzie: koszt kapitału własnego wyrażony w PLN, koszt kapitału własnego wyrażony w %, wielkość kapitału własnego na początek badanego okresu. CAPM (Capital Asset Pricing Model) model wyceny aktywów kapitałowych wykorzystywany m.in. do wyliczenia kosztu kapitału własnego. Model pozwala zobrazować zależność między ponoszonym ryzykiem systematycznym (niedywersyfikowalnym), a oczekiwaną stopą zwrotu. W celu wyznaczenia procentowego kosztu kapitału własnego wykorzystano model CAPM (model wyceny aktywów kapitałowych). Na podstawie kursów akcji oraz wartości indeksu WIG wyznaczone zostały miesięczne stopy zwrotu, w oparciu o które oszacowano współczynnik beta dla spółek. Analiza obejmuje spółki, które notowane były na GPW co najmniej rok. Uznaje się, że model został opracowany niezależnie przez J. Treynora, W. Sharpe a, J. Lintnera, J. Mossina. Funkcja CAPM: R R f + β R m R f, Gdzie: R oczekiwana stopa zwrotu; R f stopa wolna od ryzyka; Beta wartość wyznaczona dla wszystkich analizowanych sektorów. Wyznaczona jest dwuetapowo. W pierwszej kolejności wyznaczona jest wartość bet dla spółek, na podstawie miesięcznych stóp zwrotu z kursów akcji względem stóp zwrotu z indeksu WIG za okres ostatnich 10 lat (120 okresów). W przypadku spółek notowanych krócej niż 10 lat (ale co najmniej rok), do wyznaczenia bety przyjęto krótszy okres notowań. Następnie w oparciu o wyznaczone bety dla poszczególnych przedsiębiorstw, wyznaczono bety sektorowe, jako średnie ważone bet spółek. Za wagi przyjęto udział danej spółki w kapitalizacji całego sektora. Stopa zwrotu z rynku roczna stopa zwrotu wyliczona na podstawie średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu z indeksu WIG za ostatnie 10 lat (120 okresów). Na rok 2011 stopa ta wyniosła 12,8%, a w I półroczu ,3%. Stopa wolna od ryzyka średnia rentowność 52- tygodniowych bonów skarbowych w danym roku, która wyniosła odpowiednio 4,51% w 2011 roku oraz 4,54% w I półroczu β współczynnik beta, określający udział ryzyka danego papieru wartościowego w ryzyku rynkowym; R m stopa zwrotu z rynku Ranking nie obejmuje spółek o ujemnej wartości zainwestowanego kapitału.

45 Value Based Advisors jest spółką świadczącą usługi doradcze i informatyczne. Zakres usług obejmuje doradztwo biznesowe, w tym organizację finansowania poprzez fundusze Venture Capital. VBA specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu modeli controllingowych oraz systemów premiowych i motywacyjnych. Zakres usług informatycznych obejmuje doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań informatycznych. VBA specjalizuje się w opracowywaniu architektury informatycznej opartej o paradygmat SOA. Ofertę uzupełniają usługi związane z przygotowywaniem aplikacji dedykowanych dla sektora energetycznego, kolejowego oraz telekomunikacyjnego klasy Business Performance Management. Więcej na stronie Notoria Serwis zajmuje się opracowywaniem i sprzedażą baz danych dotyczących podmiotów gospodarczych oraz monitorowaniem rynków finansowych. Głównymi klientami spółki są agencje informacyjne, wydawnictwa prasowe, portale internetowe oraz inwestorzy giełdowi. Więcej na stronie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 4fun Media SA 2 ABC Data 3 ABM Solid SA 4 AC SPÓŁKA AKCYJNA 5 Action SA 6 AD. Drągowski S.A. 7 Advadis SA 8 Agora SA 9 Alchemia SA 10 Alma Market SA 11 Amica Wronki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA

Ekonomiczna wartość dodana EVA Ekonomiczna wartość dodana EVA Ranking Spółek Giełdowych 2011 Wrocław, 2012 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Współpraca: Dariusz Ciborski Łukasz

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 Lista spółek uwzględnionych w raporcie 4fun Media SA ABC Data Spółka Akcyjna ABM Solid SA Action SA AD. Drągowski S.A. Advadis SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Alterco SA Amica Wronki SA Ampli

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana BEVA

Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ranking Banków 2011 Wrocław, 2012 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Współpraca: Dariusz Ciborski Łukasz Pelc Bartosz

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie ABM Solid SA AD. Drągowski SA Advanced Distribution Solutions SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Amica Wronki SA Ampli SA ANTI SA Apator SA Aplisens SA Arctic

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA. 2013 Ranking Spółek Giełdowych. Wrocław, czerwiec 2014 r.

Ekonomiczna wartość dodana EVA. 2013 Ranking Spółek Giełdowych. Wrocław, czerwiec 2014 r. Ekonomiczna wartość dodana EVA 2013 Ranking Spółek Giełdowych Wrocław, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Rafał Krawczyk Analityk biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Wsparcie merytoryczne: Dariusz Ciborski

Bardziej szczegółowo

Bankowa ekonomiczna wartość dodana BEVA. 2013 Ranking Banków notowanych na GPW. Wrocław, czerwiec 2014 r.

Bankowa ekonomiczna wartość dodana BEVA. 2013 Ranking Banków notowanych na GPW. Wrocław, czerwiec 2014 r. Bankowa ekonomiczna wartość dodana BEVA 2013 Ranking Banków notowanych na GPW Wrocław, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Rafał Krawczyk Analityk biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Wsparcie merytoryczne: Dariusz

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Na dstawie Uchwały nr 167/03 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2003 r. z późn. zm. tyczącej indeksów giełwych Giełda

Bardziej szczegółowo

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 2015-11-18 12:55 GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 listopada 2015 r. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana BEVA

Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ranking Banków notowanych na GPW 2012 Wrocław, 2013 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy rafal.krawczyk@vba.pl Wsparcie merytoryczne: Dariusz

Bardziej szczegółowo

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11 Roczna struktura aktywów grudzień 2010 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w badaniu

Lista spółek uwzględnionych w badaniu RAPORT Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku 10 edycja badania! Lista spółek uwzględnionych w badaniu 1. 4fun Media 2. ABC Data 3. ABM Solid 4. AC 5. Action 6. AD. Drągowski

Bardziej szczegółowo

Giełda a grafy planarne

Giełda a grafy planarne Giełda a grafy planarne Michał Krych Wydział Fizyki UW Spis treści Podstawy Charakterystyka danych MST i PMFG Charakterystyki grafów Inwestycje Motywacja Di Matteo T., Aste T., Mantegna R.N.,Physica A

Bardziej szczegółowo

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek Lista spółek Charakterystyka próby kryterium menedżerowie, którzy przepracowali cały 2014 rok wszyscy menedżerowie 969 100,0% 1 276 100,0% prezes zarządu 299 30,9% 382 29,9% funkcja wiceprezes zarządu

Bardziej szczegółowo

Dywidendy z zysku za 2010 r.

Dywidendy z zysku za 2010 r. Dywidendy z zysku za 2010 r. Data aktualizacji: Data ustalenia prawa dzień ustalenia prawa do dywidendy. Aby otrzymać dywidendę należy posiadać na rachunku inwestycyjnym akcje spółki na trzy dni sesyjne

Bardziej szczegółowo

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A.

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A. LISTA SPÓŁEK 1. 7bulls.com S.A. 2. ABG Ster-Projekt S.A. 3. Agora S.A. 4. Alchemia S.A. 5. Alma Market S.A. 6. Amica Wronki S.A. 7. Amrest Holdings N.V. 8. Apator S.A. 9. Arksteel S.A. 10. Artman S.A.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni 31/12/2006 Okres bieżący 31/12/2007 I. Aktywa 1 346

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 9

Zeszyty naukowe nr 9 Zeszyty naukowe nr 9 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2011 Piotr Fijałkowski O pewnym modelu zależności wahań notowań giełdowych akcji na GPW od kapitalizacji spółki Streszczenie Niniejsza praca opisuje

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku Lista spółek Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku 1 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY menedżerowie, którzy przepracowali cały rok wszyscy menedżerowie liczba osób procent liczba osób procent wszyscy wszyscy

Bardziej szczegółowo

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/2009, 17 lutego 2009

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/2009, 17 lutego 2009 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/009, 7 lutego 009 Opracowanie zawiera analizę portfelową spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuŝszy niŝ 4 sesje, na których średni

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA

Ekonomiczna wartość dodana EVA Ekonomiczna wartość dodana EVA Ranking Spółek Giełdowych 2012 Wrocław, 2013 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Wsparcie merytoryczne: Dariusz Ciborski

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych LABORATORIUM

Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych LABORATORIUM Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych LABORATORIUM Prof. dr hab. inż. Edward Radosiński kierownik Katedry Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki K4/W8, Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sezon dywidendowy 2014 za nami

Sezon dywidendowy 2014 za nami Sezon dywidendowy 2014 za nami Adrian Mackiewicz - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Emocje związane z dywidendami w tym roku już opadły. Wiemy, które spółki postanowiły podzielić się zyskiem za

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów grudzień 2011

Roczna struktura aktywów grudzień 2011 Roczna struktura aktywów grudzień 2011 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

SKARB PANSTWA BSB DS ,00 3,34. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 31/03/ ,11 1,96

SKARB PANSTWA BSB DS ,00 3,34. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 31/03/ ,11 1,96 Roczna struktura aktywów grudzień 2012 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader) ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Oferta i rachunek Noble Markets MT5 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych - rynek GPW dostępnych w systemie transakcyjnym MT5 - rynek GPW

Oferta i rachunek Noble Markets MT5 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych - rynek GPW dostępnych w systemie transakcyjnym MT5 - rynek GPW 06MAGNA.GPW Symbol Nazwa Instrumentu Rynek bazowy Wartość Nominalna Lota 2 jednego pipsa Wielkość 1 08OCTAVA.GPW 4FUNMEDIA.GPW ABCDATA.GPW ABMSOLID.GPW ABPL.GPW ACAUTOGAZ.GPW ACE.GPW ACTION.GPW ADVADIS.GPW

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka próby i lista spółek uwzględnionych w badaniu:

Charakterystyka próby i lista spółek uwzględnionych w badaniu: Charakterystyka próby i lista spółek uwzględnionych w badaniu: 1 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY menedżerowie, którzy przepracowali cały rok wszyscy menedżerowie liczba osób procent liczba osób procent wszyscy wszyscy

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Kategoria lokaty Wartość (PLN) Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin

Biuletyn miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin Biuletyn miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X styczeń 2008 January 2008 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań 5 września 2013 2013-09-05 TRIGON COVERAGE Medicalgorithmics Złożenie wniosku do KNF w sprawie przejścia na rynek główny GPW M.W. Trade Rezygnacja p. Bartosza Chytły z pełnienia funkcji członka RN Pragma

Bardziej szczegółowo

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 26/2008, 18 listopada 2008

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 26/2008, 18 listopada 2008 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 6/008, 8 listopada 008 Opracowanie zawiera analizę portfelową spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuŝszy niŝ 4 sesje, na których średni

Bardziej szczegółowo

Notowania. Impel Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca w sprawie wypłaty 1,50 PLN dywidendy

Notowania. Impel Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca w sprawie wypłaty 1,50 PLN dywidendy 23 maja 2013 2013-05-23 TRIGON COVERAGE Dom Development Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 3,68 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 12 czerwca, a termin jej wypłaty na 26 czerwca 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader) ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64%

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64% Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania

TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania 8 kwietnia 2013 2013-04-08 TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa Mennica Polska złożyła zapis na sprzedaż 1.049.378 akcji Zakładów

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów grudzień 2013

Roczna struktura aktywów grudzień 2013 Roczna struktura aktywów grudzień 2013 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns (( 99 // 22 00 00 77 )) ww rr zz ee ss ii i ee ńń 22 00 00 77 Statystyk ii M iies iięczne GPW WSE Month lly Stat iist iics I S S N 1 7 3 1-9 2 0 X (( 99 // 22 00 00 77 )) SS ee pp t ee m bb ee rr 22 00

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 1 088

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X kwiecień-2010 April 2010 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H. Notowania

TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H. Notowania 23 lipca 2013 2013-07-23 TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H Kruk Uchwała zarządu w sprawie emisji pięcioletnich obligacji serii R3 o wartości do 50

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 12 maja 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 12 maja 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 12 maja 216 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 1 818 -.39% -4.7% -28.5% 446/115 WIG3 2 27 -.46% -4.7% -26.6% 482/124 mwig4 3 514 -.13% -.9% -1.9%

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 11 597 792,42 10 782 396,86 0,00 13 225 108,11 13 217 806,76 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 185 621,70 172 576,74 0,00 264 014,99 263 869,28 0,00 3. Należności, w tym 13 044,96 145,71 3.1.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 776 991 873 763 181 142 1. Lokaty 774 479 118 758 580 292 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 512 755 4 600 850 3.1.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 12 494 159,28 12 091 538,44 13 780 016,96 13 708 411,64 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN 19 kwietnia 2013 2013-04-19 TRIGON COVERAGE CCC W I kwartale strata netto powyżej 30 mln PLN W wypowiedzi dla prasy wiceprezes przyznaje, że w I kwartale strata grupy jest wysoka i przekracza 30 mln PLN.

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Notowania. Inter Cars Dziś NWZA w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Notowania. Inter Cars Dziś NWZA w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 26 lutego 2013 2013-02-26 TRIGON COVERAGE Cyfrowy Polsat Ponad 120 tys. osób skorzystało z PPV Dostęp do walki Gołota - Saleta wykupiło w usłudze PPV Cyfrowego Polsatu i telewizji internetowej ipla ponad

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz Gwarantowany I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 5 479 918

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Tauron Polska Energia 2,53 2,85% -2,1% -2,6% -6,4% -19,6% -15, PGNiG 5,25 2,35% 1, 0,8% 2,2% -11,6% 2,2% NG2 184,00 2,26% -0,8%

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X II kwartał 2009 2nd Quarter 2009 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X III kwartał 2009 3rd Quarter 2009 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku

Bardziej szczegółowo

Indeksy giełdowe. Nowe indeksy

Indeksy giełdowe. Nowe indeksy Indeksy giełdowe Na koniec 2011 roku Giełda obliczała i podawała do publicznej wiadomości wartości siedmiu indeksów giełdowych, jedenastu subindeksów sektorowych, dwóch indeksów strategii, dwóch indeksów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X sierpień-2010 August 20010 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X III kwartał 2010 Quarter 3, 2010 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2010 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych sektorach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych sektorach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 449 459 Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Enea 8,90 2,75% 5,3% -0,1% -8, -21,6% -23,6% KGHM Polska Miedź 73,17 1,18% -0,7% -0,5% 0,7% -6,7% 14, BZ WBK 315,75 1,18% 0,5%

Bardziej szczegółowo

Spółki zagraniczne w roku 2012

Spółki zagraniczne w roku 2012 Rocznik Giełdowy 2013 Spółki zagraniczne w roku 2012 GPW dąży do wzmocnienia pozycji regionalnego centrum finansowego, koncentrując działania na pozyskiwaniu spółek z Europy Środkowej i Wschodniej. Rok

Bardziej szczegółowo

Spółki zagraniczne w roku 2011

Spółki zagraniczne w roku 2011 Rocznik Giełdowy 2012 Spółki zagraniczne w roku 2011 2011 rok stanowił kontynuację dotychczasowej strategii tworzenia w Warszawie platformy obrotu dla spółek zagranicznych. Na koniec 2011 r. na Głównym

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja PKN Orlen 67,82 2,5 1,1% 4,5% 6,1% 12,3% 5,5% Bank Pekao 145,15 1,02% 1,6% -0,6% 0,1% -0,6% 6,8% PKO BP 23,70 0,79% 3,4% 2,9%

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 5 lipca 2013 2013-07-05 TRIGON COVERAGE Kredyt Inkaso Zwiększenie wartości programu emisji obligacji przez KI I NSFIZ z 15 do 25 mln PLN Datę emisji obligacji przesunięto z 4 lipca 2013 roku na 8 lipca

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2014

Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2014 Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 1997 r. Nr 139 poz. 934 z późniejszymi zmianami) oraz 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 132 001,25 130 447,13 0,00 185 621,70 172 576,74 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X lipiec 2009 July 2009 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku Warszawa, dnia 13 stycznia 2011 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku Lp. Kategoria lokaty Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 747 684,99 3 733 503,82 0,00 5 985 175,18 5 960 902,49 0,00 3. 3.1. Należności, w tym Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań 12 lipca 2013 2013-07-12 TRIGON COVERAGE CCC Rejestracja spółki zależnej CCC Germany GmbH Kredyt Inkaso Umowa nabycia 90% udziałów spółki Mark Collect Limited Liability Company za 1,87 mln USD Rosyjska

Bardziej szczegółowo

Top 100 najbogatszych, giełdowych inwestorów indywidualnych w Polsce na początku 2011 roku.

Top 100 najbogatszych, giełdowych inwestorów indywidualnych w Polsce na początku 2011 roku. Top 100 najbogatszych, giełdowych inwestorów indywidualnych w Polsce na początku 2011 roku. Leszek Czarnecki, założyciel Getin Holdingu, Michał Sołowow, główny akcjonariusz Synthosu, Echo Investment, Cersanitu

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 193 559,66 192 673,45 0,00 311 505,91 301 375,97 0,00 3. Należności, w tym 886,21 10 129,94 3.1.

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Wskaźniki Spółek (1) Biuro Analiz DMBH. 31 sierpnia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Wskaźniki Spółek (1) Biuro Analiz DMBH. 31 sierpnia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Archicom Spółka przejęła 100% udziałów w Altona Investments (właściciel działki o powierzchni 5,77 ha we Wrocławiu) za 36,3 mln PLN. Betacom ZWZA zatwierdziło

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07/09/2015 r.

Warszawa, dnia 07/09/2015 r. Zgodnie z Regulaminem udzielania przez BOŚ S.A. "kredytów giełdowych" na zakup papierów wartościowych niżej wymienionym akcjom przyznano następujące wagi: Lista papierów wartościowych z wagą 1,0 1. ALIOR

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 30.06.2003 30.06.2003 31.12.2002 30.06.2002 149 749 92 821 42 756 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 15 5 141 2 888 Należności

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień

Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34 poz. 189 z późniejszymi zmianami) oraz 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 listopada stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 listopada stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Selvita Według Pawła Przewięźlikowskiego (Prezesa Zarządu), w przyszłym roku tempo wzrostu przychodów segmentu usługowego będzie niższe niż w tym roku (+57%

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Lotos 30.75 4.06% JSW 30.53-4.29% Mbank 465.30 2.94% Asseco Poland 42.86-1.02% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. Lotos 30.75 4.06% JSW 30.53-4.29% Mbank 465.30 2.94% Asseco Poland 42.86-1.02% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 26 sierpnia 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 45.44% 1.8% 1.3% 255/8 WIG3 2 618.43% 1.6% 2.2% 268/84 mwig4 3 46.24%.6% 6.2% 3/9 MIS8 11

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja PKN Orlen 20,75 7,22% 7,% 4,3%,8% 2,7% 3, Polimex-Mostostal 2,35 6,58% 5,4% 0,8% 0,8% -7,8% -,6% Bioton 0,22 4,53% 5,7% 3,7%

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 7 maja 2013 2013-05-07 TRIGON COVERAGE 4FM Wyniki oglądalności kanałów muzycznych za kwiecień Zgodnie z danymi NAM w kwietniu oglądalność głównego kanału grupy, 4fun.tv ukształtowała się na poziomie 0,241

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Amica Spółka liczy na przejęcie części rynku po Mastercooku i na wzrost sprzedaży. Notowania

TRIGON COVERAGE Amica Spółka liczy na przejęcie części rynku po Mastercooku i na wzrost sprzedaży. Notowania 20 listopada 2013 2013-11-20 TRIGON COVERAGE Amica liczy na przejęcie części rynku po Mastercooku i na wzrost sprzedaży w Rosji Amica liczy, że problemy europejskiego producenta AGD pozwolą jej też dynamiczniej

Bardziej szczegółowo

* Szczegóły zlecenia kupna Hawe < 3,64 #DIV/0! średnia:

* Szczegóły zlecenia kupna Hawe < 3,64 #DIV/0! średnia: POTENCJALNE BYKI NA TEN TYDZIEŃ Nazwa spółki Warunki kupna STOP * Szczegóły zlecenia kupna Hawe wybicie 3,95 < 3,64 Nazwa spółki Data wydania ŚREDNIOTERMINOWY PORTFEL BYKÓW Cena kupna Cena obecna Zmiana

Bardziej szczegółowo

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu ,00 0,65%

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu ,00 0,65% Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Notowania. Pozbud T&R Zwiększenie zaangażowania przez Allianz TFI z 4,9477% (5,7718% kapitału) do 6,1635% (7,1902% kapitału) głosów

Notowania. Pozbud T&R Zwiększenie zaangażowania przez Allianz TFI z 4,9477% (5,7718% kapitału) do 6,1635% (7,1902% kapitału) głosów 17 września 2013 2013-09-17 TRIGON COVERAGE K2 Internet K2 Media pozyskała jako klienta firmę Wittchen Agencja będzie odpowiadać za zwiększenie liczby odwiedzin internetowego sklepu marki. W ramach działań

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Mbank 470.00 2.17% LPP 7000.00-5.60% Tauron PE 4.89 1.66% PKN Orlen 67.96-2.62% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. Mbank 470.00 2.17% LPP 7000.00-5.60% Tauron PE 4.89 1.66% PKN Orlen 67.96-2.62% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 6 maja 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 58 -.6% 4.5% 5.% 614/171 WIG3 2 727 -.59% 4.5% 7.4% 668/186 mwig4 3 876 -.18% 4.1% 14.8% 143/39

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 28 sierpnia 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 28 sierpnia 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 28 sierpnia GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 118 2.9% -3.5% -12.5% 812/215 WIG3 2 338 2.18% -3.5% -9.7% 858/227 mwig4 3 628 2.58% -2.5% 6.7%

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 580 766 721 622 Środki na bieżących

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Magellan Zmniejszenie zaangażowania przez Enterprise Investors z 28,27% do 0% kapitału i głosów. Notowania INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK

TRIGON COVERAGE Magellan Zmniejszenie zaangażowania przez Enterprise Investors z 28,27% do 0% kapitału i głosów. Notowania INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK 30 lipca 2013 2013-07-30 TRIGON COVERAGE Magellan Zmniejszenie zaangażowania przez Enterprise Investors z 28,27% do 0% kapitału i głosów Notowania Kurs 1M 1Y W IG 46481 0,48% 3,87% 15,43% 61% W IG20 2299

Bardziej szczegółowo

Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych)

Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Środki pieniężne Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w krajowe papiery wartościowe 31.12.2001 31.12.2000 7 878 13 408,1 Lokaty pieniężne

Bardziej szczegółowo

Notowania. Harper Hygienics Rezygnacja p. Michała Frysa z pełnienia funkcji członka RN W jego miejsce powołano p. Wojciecha Małek.

Notowania. Harper Hygienics Rezygnacja p. Michała Frysa z pełnienia funkcji członka RN W jego miejsce powołano p. Wojciecha Małek. 26 lipca 2013 2013-07-26 TRIGON COVERAGE Czerwona Torebka Uchwała NWZA w sprawie emisji blisko 21,8 mln akcji Akcje mają posłużyć do zamknięcia transakcji przejęcia spółki Małpka posiadającej sieć sklepów

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 15 czerwca 2012. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

Raport dzienny. 15 czerwca 2012. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje Raport dzienny 15 czerwca 212 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 28 -.6% 4.6% -23.% 55/159 WIG 39 287 -.13% 3.% -2.2% 546/158 1 9 8 25 24 swig8 9 293 -.26%

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 28 czerwca 2013 2013-06-28 TRIGON COVERAGE Amica Uchwała ZWZA o wypłacie 4,58 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy został ustalony na 16 lipca, a termin jej wypłaty na 30 lipca 2013 roku. DY=5,74%. Dywidenda

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja Polimex-Mostostal 2,40 6,6% 9,6% 2,8% -0,8% -8, -2,4% BZ WBK 90,00 4,7% 9,4% 5,9% -8, -2,% -9,6% BRE Bank 37,00 4,6,9% 6,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo