Ekonomiczna wartość dodana EVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczna wartość dodana EVA"

Transkrypt

1 Ekonomiczna wartość dodana EVA Ranking Spółek Giełdowych 2011 Wrocław, 2012 r. [Wpisz tekst]

2 Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA Współpraca: Dariusz Ciborski Łukasz Pelc Bartosz Kaszuba Prezes Zarządu VBA Konsultant biznesowy VBA Konsultant biznesowy VBA 1

3 Spis treści Znaczenie EVA... 3 EVA Ranking zestawienie tabelaryczne... 9 Metodyka kalkulacji EVA Spis tabel Tabela 1 Ranking EVA według sektorów... 8 Tabela 2 Ranking EVA spółek giełdowych Tabela 3 Ranking EVA spółek z sektora: budownictwo Tabela 4 Ranking EVA spółek z sektora: budownictwo, cd Tabela 5 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł chemiczny Tabela 6 Ranking EVA spółek z sektora: deweloperzy Tabela 7 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł drzewny i papierniczy Tabela 8 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł elektromaszynowy Tabela 9 Ranking EVA spółek z sektora: energetyka Tabela 10 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł farmaceutyczny Tabela 11 Ranking EVA spółek z sektora: handel detaliczny Tabela 12 Ranking EVA spółek z sektora: handel hurtowy Tabela 13 Ranking EVA spółek z sektora: hotele i restauracje Tabela 14 Ranking EVA spółek z sektora: informatyka Tabela 15 Ranking EVA spółek z sektora: rynek kapitałowy i inwestycje Tabela 16 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł lekki Tabela 17 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł materiałów budowlanych Tabela 18 Ranking EVA spółek z sektora: media Tabela 19 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł metalowy Tabela 20 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł motoryzacyjny Tabela 21 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł paliwowy Tabela 22 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł inne Tabela 23 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł spożywczy Tabela 24 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł surowcowy Tabela 25 Ranking EVA spółek z sektora: telekomunikacja Tabela 26 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł tworzyw sztucznych Tabela 27 Ranking EVA spółek z sektora: usługi inne Tabela 28 Ranking EVA spółek z sektora: finanse inne Spis rysunków Rysunek 1 Spółki najlepiej gospodarujące powierzonym kapitałem... 5 Rysunek 2 Spółki o największej wartości EVA [w mln PLN]

4 Znaczenie EVA Niniejszy raport prezentuje wykonany przez (VBA) ranking spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pod względem fundamentalnej wartości dla inwestorów. Opracowanie powstało na podstawie danych dostarczonych przez firmę Notoria. Ranking pokazuje giełdowe przedsiębiorstwa, w kategorii budowy wartości dla akcjonariuszy. Nasze podejście bazuje na danych fundamentalnych i oparte jest o metodę oceny poprzez Ekonomiczną Wartość Dodaną (Economic Value Added EVA, która jest zastrzeżonym znakiem towarowym Stern Stewart & Co.). Fundamentem metodyki EVA jest znana od ponad 100 lat koncepcja opisywana w literaturze akademickiej, jako dochód rezydualny (np. Alfred Marschall, 1890). Nie zmienia to faktu, że EVA doskonale promuje podejście do przedsiębiorstwa poprzez pryzmat wartości dla właścicieli. Metodyka EVA jest obecnie używana na całym świecie przez tysiące firm, konsultantów, uniwersytetów, etc. EVA umożliwia odmienne spojrzenie na zyski lub straty generowane przez spółki. Uwzględnienie kosztu kapitału własnego (pomijanego przy liczeniu zysku księgowego w sprawozdaniach finansowych), pozwala na weryfikację, czy spółka w danym okresie generuje zyski przewyższające koszt zaangażowanego kapitału. Wyliczona EVA udziela odpowiedzi, jak spółka zarządza powierzonym kapitałem. Zaleta Ekonomicznej Wartości Dodanej wynika z uwzględnienia w obliczeniach zarówno kosztu kapitału obcego, jak i własnego. Dodatnia EVA oznacza zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa i oznacza budowę wartości. Wartość zerowa pokazuje, że przedsiębiorstwo pokrywa koszt zaangażowanego kapitału. Ujemna wartość oznacza ekonomiczną stratę i destrukcję wartości. Ranking EVA pokazuje różnicę w efektywności wykorzystania i zarządzania całkowitym kapitałem zainwestowanym w spółkę. EVA (Economic Value Added) - Ekonomiczna Wartość Dodana jest miarą zysku ekonomicznego. Jest on wyliczany jako różnica między zyskiem operacyjnym netto po opodatkowaniu i alternatywnym kosztem kapitału. Koszt ten określony jest przez średni ważony koszt kapitału własnego i długu ("WACC") oraz kwotę zaangażowanego kapitału. Zrównoważony wzrost wartości EVA można osiągnąć na cztery sposoby: Inwestowanie w projekty, których stopa zwrotu przewyższa WACC; Poprawa efektywności działalności operacyjnej, skutkująca wzrostem stopy zwrotu kapitału; Wycofanie kapitału z inwestycji, których stopa zwrotu jest mniejsza od WACC oraz dla których nie ma perspektyw wzrostu i przesunięcie tych środków do inwestycji dobrze rokujących lub bezpośrednio do właścicieli; Zwiększenie stosunku długu do kapitału własnego, w sytuacji gdy stosunek ten powoduje obniżenie WACC i nie zagraża elastyczności i przetrwaniu spółki. To, co odróżnia EVA od innych wskaźników wydajności, takich jak ROE, EBITDA, czy EPS, to uwzględnienie wszystkich kosztów prowadzenia działalności spółki (operacyjnej i finansowej). EVA interpretuje się podobnie jak NPV, co oznacza, że dbanie o ciągły wzrost EVA powinno być jednym z celów organizacji opierających się na koncepcjach tworzenia wartości. Stern Stewart & Co. Przyjęty w niniejszym opracowaniu model kalkulacji opiera się o klasyczną metodę opracowaną przez Stern Stewart & Co. Ze względu na ograniczoną dostępność do danych finansowych badanych spółek, 3

5 wyliczenia nie uwzględniają dodatkowych korekt, których łącznie Stern Stewart opracował 164 (w praktyce stosuje się dla konkretnych firm kilka podstawowych korekt). Ranking obejmuje spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Ranking nie uwzględnia spółek z sektora finansowego (banki, ubezpieczenia, inne). Ranking obejmuje spółki z sektorów: budownictwo, przemysł chemiczny, deweloperzy, przemysł drzewny, przemysł elektromaszynowy, energetyka, przemysł farmaceutyczny, handel detaliczny, handel hurtowy, hotele i restauracje, informatyka, rynek kapitałowy, przemysł lekki, przemysł materiałów budowlanych, media, przemysł metalowy, przemysł motoryzacyjny, przemysł paliwowy, przemysł inne, przemysł spożywczy, surowce, telekomunikacja, przemysł tworzyw sztucznych, usługi inne. W niniejszym raporcie przedstawiono Ekonomiczną Wartość Dodaną za lata 2011 i W celu uszeregowania spółek w rankingu posłużono się względną miarą utworzoną przez odniesienie Ekonomicznej Wartości Dodanej do wielkości całkowitego zainwestowanego kapitału (EVA/IC). W wyniku tej operacji otrzymano swego rodzaju ekonomiczną stopę zwrotu (EVA/IC), która pokazuje jak efektywnie spółka wykorzystywała w danym okresie cały swój kapitał. 4

6 EVA 2011 EVA wskazuje na wzrost fundamentalnej wartości Spółek na rynku kapitałowym w roku 2011 W 2011 roku 39% analizowanych spółek wykazywało dodatnią EVA, a więc kreowało wartość, co oznacza poprawę w stosunku do roku 2010, w którym 31% spółek wykazywało pozytywną EVA. Sumaryczna wartość EVA w roku 2011 wyniosła 1,7 mld PLN, w 2010 roku wartość ta była niższa i wynosiła -0,4 mld PLN. Wzrost wartości EVA może wskazywać na poprawiającą się sytuację na rynku kapitałowym, tym bardziej, że sumarycznie rynek kreuje wartość. Odmienny sygnał daje wartość rynkowa (kapitalizacja) spółek notowanych na GPW. Z punktu widzenia kapitalizacji rynkowej, wartość analizowanych podmiotów zmniejszyła się z ok. 431 mld PLN w 2010 roku do 376 mld PLN w 2011 roku. Cyfrowy Polsat spółką najlepiej wykorzystującą swój kapitał w 2011 roku Liderem w zestawieniu w roku 2011 została spółka Cyfrowy Polsat wiodąca grupa medialna w Polsce, oferująca płatną telewizję satelitarną, szerokopasmowy Internet oraz telefonię komórkową. Trzy spółki utrzymały się w pierwszej dziesiątce w porównaniu do roku poprzedniego, oprócz Cyfrowego Polsatu są to: Querqus i Grupa ADV. W pierwszej dziesiątce dominują spółki związane z sektorami usługowymi oraz z sektorem media. 37% spółek poprawiło swoją pozycję w rankingu. Rysunek 1 Spółki najlepiej gospodarujące powierzonym kapitałem Cyfrowy Polsat awansował o dwie pozycje w porównaniu do roku poprzedniego. Na wzrost kreowanej wartości dodanej wpływ miała przede wszystkim zakończona 20 kwietnia 2011 transakcja nabycia Telewizji Polsat, która generuje 99% przychodów całej grupy z tytułu reklamy i sponsoringu. 5

7 Spektakularny awans w rankingu zanotowała druga w zestawieniu spółka BEST (awans o 247 pozycji), zajmująca się zarządzaniem i monitoringiem wierzytelności funduszy inwestycyjnych. Jest to efekt poszerzenia działalności w zakresie sekurytyzacji wierzytelności zarządzanie i obsługa wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych, jak również inwestowanie w fundusze sekurytyzacyjne, odnotowujące wzrost wartości. Nie mniej gorszy awans zanotowała dziesiąta w zestawieniu spółka Police (awans o 148 pozycji), jedna z największych firm chemicznych w Polsce, co jest konsekwencją wzrostu obrotów we wszystkich segmentach działalności spółki. Najmniejszą efektywnością pod względem Ekonomicznej Wartości Dodanej charakteryzowały się spółki Drewex (wyroby wyposażenia dzieci i niemowląt) i Bytom (produkcja odzieży). Spółka Drewex znajduje się w upadłości likwidacyjnej i trzeci rok z rzędu odnotowuje pogłębiającą się stratę z działalności operacyjnej. Główna przyczyna tkwi w problemach finansowych, które powodowały ograniczenia w realizacji zamówień od kontrahentów. Spółka Bytom również już trzeci rok z rzędu odnotowuje stratę z działalności operacyjnej, przy czym w roku 2011 strata ta była mniejsza niż w latach poprzednich, co jest pozytywnym efektem działań restrukturyzacyjnych podejmowanych w grupie. KGHM spółką generującą największą Ekonomiczną Wartość Dodaną W pierwszej dziesiątce dominują spółki przemysłu ciężkiego. Pod względem wartości EVA niekwestionowanym liderem w 2011r. jest KGHM Polska Miedź. Wartość wygenerowanej EVA przez KGHM stanowi prawie 50% łącznej wartości EVA wszystkich spółek w zestawieniu, które kreowały wartość (łącznie z CEZ i Jastrzębską Spółką Węglową wartość ta wynosi prawie 70%). Głównym czynnikiem, który wpłynął na wartość EVA (ponad trzykrotnie większa niż w roku 2010) dla KGHM był znaczny wzrost wyniku operacyjnego (wzrost o 139% w stosunku do roku 2010), na co złożyły się następujące elementy: Wzrost sprzedaży miedzi, metali szlachetnych oraz produktów ubocznych działalności hutniczej, głównie na rynkach zagranicznych; Wysoka uśredniona cena miedzi i rekordowe ceny srebra w roku 2011; Sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych (Polkomtel S.A. oraz Dialog S.A.); Dodatni wynik na transakcjach zabezpieczających. W przeciwieństwie do wartości dodanej KGHM zanotował spadek wartości rynkowej o 36% z 34,6 mld PLN w roku 2010 do 22,1 mld PLN rok później. Związane jest to z dużą korelacją ceny akcji z ceną rynkową miedzi, a ta była znacznie niższa pod koniec roku 2011 niż na jego początku. Drugą spółką w tym zestawieniu jest ubiegłoroczny zwycięzca pod względem wielkości EVA - CEZ. W porównaniu do roku 2010 wartość dodana spadła o 30%, na co złożyły się niższy wynik z działalności operacyjnej i wzrost zaangażowania kapitałów obcych. 6

8 Największym niszczycielem wartości w zestawieniu okazała się spółka Central European Distribution Corporation. Spółka ta jest notowana zarówno na GPW, jak i na Nasdaq, zajmuje się dystrybucją alkoholi i produkcją wódek. Spółka w 2011 zanotowała stratę operacyjną w wysokości prawie 1 mld USD. Wynika to głównie z niższych od zakładanych wyników sprzedażowych w Polsce, Ukrainie i Rosji. Rysunek 2 Spółki o największej wartości EVA [w mln PLN] Przemysł surowcowy najatrakcyjniejszym sektorem pod względem wielkości EVA Największym kreatorem wartości w 2011 roku jest sektor surowcowy, energetyczny i chemiczny (łącznie Ekonomiczna Wartość Dodana przekroczyła 12,5 mld PLN), a handel hurtowy, przemysł paliwowy i deweloperzy generowały ujemne wartości EVA (łączna strata ekonomiczna przekroczyła 11 mld PLN). Największe zmiany bezwzględne in plus w stosunku do roku 2010 zanotowały sektory: przemysł surowcowy (dzięki wypracowanej wartości dodanej przez KGHM i Jastrzębską Spółkę Węglową), telekomunikacja (dzięki wypracowanej wartości przez Telekomunikację Polską) - łącznie wzrost o przeszło 9,1 mld PLN. Największe zmiany bezwzględne in minus w stosunku do roku 2010 zanotowały spółki z sektorów: handel hurtowy (głównie z tytułu destrukcji wartości przez Central European Distribution Corporation), energetyka (głównie przez zmniejszenie wypracowanej Ekonomicznej Wartości Dodanej przez CEZ), przemysł paliwowy (wszystkie spółki w zestawieniu poniosły stratę ekonomiczną) i deweloperzy (ogólna tendencja do psucia wartości w danym sektorze) - łącznie spadek o przeszło 9,5 mld PLN. 7

9 Tabela 1 Ranking EVA według sektorów L.p. Sektor EVA 2011 [tys. PLN] EVA 2010 [tys. PLN] 1 przemysł surowcowy , ,1 2 energetyka , ,1 3 przemysł chemiczny , ,9 4 media , ,3 5 telekomunikacja , ,3 6 przemysł spożywczy , ,1 7 przemysł drzewny i papierniczy , ,5 8 przemysł metalowy , ,9 9 przemysł tworzyw sztucznych , ,8 10 przemysł motoryzacyjny , ,6 11 finanse - inne , ,9 12 handel detaliczny , ,4 13 przemysł - inne 1 348, ,6 14 przemysł lekki , ,7 15 przemysł elektromaszynowy , ,4 16 hotele i restauracje , ,0 17 informatyka , ,2 18 usługi - inne , ,5 19 przemysł materiałów budowlanych , ,6 20 przemysł farmaceutyczny , ,1 21 rynek kapitałowy i inwestycje , ,9 22 budownictwo , ,5 23 deweloperzy , ,8 24 przemysł paliwowy , ,6 25 handel hurtowy , ,9 8

10 Ranking zestawienie tabelaryczne Poniżej zaprezentowany jest pełny ranking EVA spółek notowanych na GPW oraz ranking według sektorów. Poszczególne kolumny rankingu oznaczają: Spółka skrócona nazwa spółki; Skrót 3 znakowy kod przypisany danej spółce (stosowany przez GPW); Ranking miejsce rankingowe spółki; EVA/IC miara względna, która posłużyła do uszeregowania spółek w rankingu; określa stosunek wartości bezwzględnej EVA do wartości zainwestowanego w Spółkę kapitału; EVA wartość bezwzględna EVA ; MV wartość rynkowa Spółki wyliczona jako iloczyn liczby akcji i ceny akcji na koniec roku. Źródła danych Dane źródłowe do obliczeń zostały pozyskane dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Notoria Serwis S.A. Podstawowym materiałem źródłowym były skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe spółek oraz kursy akcji i wartości indeksów. 9

11 Tabela 2 Ranking EVA spółek giełdowych Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót CYFPOLS CPS ,1% 65,0% , , , , , ,0 BEST BST ,1% -9,8% , , , , , ,0 OPENFIN OPF 3 nd 84,5% nd ,8 nd ,5 nd , ,0 PTI PTI ,6% 13,7% , , , , , ,0 QUERCUS QRS ,7% 102,3% , , , , , ,0 IDEATFI IDA 6 nd 55,3% nd 5 519,1 nd ,9 nd 6 803, ,0 KGHM KGH ,2% 21,6% , , , , , ,0 TRANSPOL TRN ,8% 14,6% 4 645,4 873, , , , ,0 ADVPL ADV ,3% 48,0% 6 921, , , , , ,0 POLICE PCE ,6% -3,4% , , , , , ,0 FERRO FRO ,8% 11,5% , , , , , ,0 EUCO EUC 12 nd 32,1% nd 4 895,0 nd ,0 nd 7 377, ,0 MEGAR MEG 13 nd 30,1% nd 4 585,0 nd ,0 nd 5 642, ,0 AC ACG 14 nd 28,8% nd ,1 nd ,0 nd , ,0 EKO_EXP EEX ,9% 11,3% 4 253,7 769, , , , ,0 ZYWIEC ZWC ,8% 35,5% , , , , , ,0 KINOPL KPL 17 nd 26,8% nd 5 905,7 nd ,9 nd 8 520, ,0 CITYINTE CIA ,7% 157,2% , , , , , ,0 IPOPEMA IPE ,7% 29,4% , , , , , ,0 VOTUM VOT 20 nd 24,0% nd 3 630,3 nd ,0 nd 5 317, ,0 SYNTHOS SNS ,6% 9,2% , , , , , ,0 CALATRAV CTC ,0% -1,5% ,1-973, , , , ,0 RANKPRO RNK ,1% 13,1% , , , , , ,0 TOYA TOA 24 nd 18,8% nd ,4 nd ,8 nd , ,0 ABCDAT ABC ,8% 13,0% , , , , , ,0 10

12 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót OPTIMUST CDR ,4% -28,0% , , , , , ,0 LPP LPP ,0% 6,1% , , , , , ,0 BUDIMEX BDX ,7% 17,3% , , , , , ,0 AZOTY ATT ,5% 19,7% , , , , , ,0 WAWEL WWL ,0% 15,5% , , , , , ,0 PRAGMAIN PRI ,5% 13,6% 7 461, , , , , ,0 BORYSZEW BRS ,5% 17,1% , , , , , ,0 MIESZKO MSO ,3% 4,1% , , , , , ,0 JSW JSW 34 nd 15,3% nd ,0 nd ,1 nd , ,0 FASTFINA FFI ,1% 34,2% 6 924, , , , , ,0 TRAKCJA TRK ,6% -2,4% , , , , , ,0 AMICA AMC ,2% -3,4% , , , , , ,0 KOELNER KLR ,0% -6,3% , , , , , ,0 ZETKAMA ZKA ,0% -2,8% , , , , , ,0 NG2 CCC ,0% 19,7% , , , , , ,0 K2INTERN K2I ,3% 16,0% 2 676, , , , , ,0 EUROCASH EUR ,2% 26,7% , , , , , ,0 PC_GUARD PCG ,2% -4,6% 1 810,5-572, , , , ,0 SWIECIE MSC ,0% 8,0% , , , , , ,0 COGNOR COG ,4% -24,1% , , , , , ,0 LENTEX LTX ,3% -9,6% , , , , , ,0 MARVIPOL MVP ,0% 13,4% , , , , , ,0 SIMPLE SME ,8% 7,9% 1 550,0 925, , , , ,0 ATLANTA ATP ,4% -0,4% 5 283,6-380, , , , ,0 INTEGER ITG ,3% 16,7% , , , , , ,0 11

13 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót APATOR APT ,3% 3,2% , , , , , ,0 SUWARY SUW ,7% -2,9% 4 992, , , , , ,0 BUMECH BMC ,6% 20,4% 6 006, , , , , ,0 CASHFLOW CFL ,5% -4,2% 1 709,9-488, , , , ,0 WADEX WAX ,5% 10,5% 1 036, , , , , ,0 ARTERIA ARR ,2% 6,8% 5 202, , , , , ,0 ACTION ACT 57 nd 9,8% nd ,3 nd , , , ,0 4FUNMED 4FM 58 nd 9,5% nd 3 280,6 nd ,8 nd 8 033, ,0 MACROSFT MCL ,4% 4,0% 2 722, , , , , ,0 EUROTEL ETL ,2% 10,3% 3 249, , , , , ,0 RADPOL RDL ,8% 10,6% 9 478, , , , , ,0 ALCHEMIA ALC ,6% -8,6% , , , , , ,0 OCTAVA 08N ,5% -5,1% , , , , , ,0 NEUCA NEU ,4% 5,7% , , , , , ,0 HAWE HWE ,9% 4,7% , , , , , ,0 ZELMER ZLR ,9% 1,3% , , , , , ,0 CORMAY CRM ,8% -0,8% 5 619,4-329, , , , ,0 GPW GPW ,6% -2,0% , , , , , ,0 BERLING BRG ,5% 20,4% 4 263, , , , , ,0 LUBAWA LBW ,5% -15,4% 3 919, , , , , ,0 IMPEL IPL ,3% 8,3% , , , , , ,0 SNIEZKA SKA ,9% 15,5% , , , , , ,0 STOMIL_S SNK ,4% 0,6% , , , , , ,0 OLYMPIC OEG ,2% -11,6% , , , , , ,6 IQPARTNE IQP ,0% -10,9% 1 844, , , , , ,0 12

14 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót STALPROF STF ,0% 2,0% , , , , , ,0 ODLEWNIE ODL 77 nd 5,9% nd 2 538,3 nd , , , ,0 WIKANA WIK ,8% 11,4% 7 662, , , , , ,0 TFSKOK SKO ,5% -6,8% 2 941, , , ,4 814, ,0 ENELMED ENE 80 nd 5,5% nd 2 119,6 nd ,5 nd 4 087,0 969,0 PGOSA PGO 81 nd 5,4% nd 8 013,8 nd ,0 nd , ,0 MNI MNI ,3% 11,3% , , , , , ,0 IZNS KAN ,3% -24,0% 1 264, , , , , ,0 INTERCAR CAR ,3% 0,3% , , , , , ,0 ECHO ECH ,1% -4,9% , , , , , ,0 TVN TVN ,0% -1,3% , , , , , ,0 JUPITER JPR ,0% -7,1% , , , , , ,0 ULMA ULM ,8% -3,8% , , , , , ,0 APLISENS APN ,7% 0,5% 3 792,6 342, , , , ,0 BEDZIN BDZ ,6% 9,8% 3 775, , , , , ,0 INTERLUB ITB ,6% 49,6% 4 242, , , , , ,0 WOJAS WOJ ,5% -1,3% 2 641,2-623, , , , ,0 POWERMED PWM ,5% -24,0% 162,6-933, , ,0 690,0-318,0 QUMAK QSM ,4% 1,4% 3 767, , , , , ,0 PAGED PGD ,4% -1,4% , , , , , ,0 PRIMAMOD PMA ,3% -3,7% 585,2-466, , ,0 551,0 943,0 HARPER HRP ,3% 9,5% 3 948, , , ,0 58, ,0 TELL TEL ,3% 5,7% 2 832, , , , , ,0 MIRBUD MRB ,1% 11,4% , , , , , ,0 CEZ CEZ ,0% 6,8% , , , , , ,0 13

15 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót FASING FSG ,0% -5,7% 3 624, , , , , ,0 EDINV EDI 102 nd 3,7% nd 2 247,2 nd ,1 nd 9 098, ,0 RELPOL RLP ,3% -24,2% 1 787, , , , , ,0 PEP PEP ,1% 3,4% , , , , , ,0 PANITERE TER ,1% -4,9% 528,1-916, , , , ,0 INPRO INP 106 nd 3,1% nd 4 476,9 nd ,2 nd , ,0 IZOSTAL IZS 107 nd 3,1% nd 5 021,3 nd ,5 nd , ,0 FAMUR FMF ,0% -3,2% , , , , , ,0 COMPLEX CMX ,9% -4,8% 2 717, , , , , ,0 ASSECOSL ACS ,9% 0,6% , , , , , ,3 INSTAL_K INK ,8% 0,9% 4 048, , , , , ,0 DUDA DUD ,4% 6,7% , , , , , ,0 DEBICA DBC ,3% -0,5% , , , , , ,0 PEPEES PPS ,3% -6,0% 2 207, , , , , ,0 PEKAES PEK ,2% -13,2% 6 978, , , , ,0-735,0 ORZELBIA OBL ,2% 7,9% 5 097, , , , , ,0 ZPUE PUE ,2% 1,0% 3 250, , , , , ,0 NWR NWN ,1% 5,7% , , , , , ,4 UNIBEP UNI ,1% 6,2% 4 199, , , , , ,0 MAGELLAN MAG ,9% 3,8% 5 289, , , , , ,0 FORTE FTE ,9% -4,8% 6 899, , , , , ,0 PELION PEL ,9% 3,6% , , , , , ,0 ASBIS ASB ,9% -5,8% 6 122, , , , , ,9 TP TPS ,5% -7,1% , , , , , ,0 KOGENER KGN ,5% 3,7% , , , , , ,0 14

16 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót IMPEXMET IPX ,4% -2,2% , , , , , ,0 NFI_EMF EMF ,3% 4,2% , , , , , ,0 HYDROWLO HBP ,3% -1,1% 6 045, , , , , ,0 PBG PBG ,2% 1,4% , , , , , ,0 PRAGMAFA PRF ,9% -10,3% 516, , , , ,0 61,0 ZUE ZUE ,9% 8,5% 1 786, , , , , ,0 KETY KTY ,8% -1,4% 8 460, , , , , ,0 ZPC_OTM OTM ,7% 8,6% 985, , , , , ,0 GRAAL GRL ,6% -1,7% 1 461, , , , , ,0 CINEMA CCI ,6% 2,5% 6 133, , , , , ,7 ZUK ZUK ,4% -5,2% 130, , , , , ,0 GRAJEWO GRJ ,2% -2,1% 3 109, , , , , ,0 ELBUDOWA ELB ,1% 3,1% 167, , , , , ,0 CKLIMA CKL ,0% -2,8% -24, , , , , ,0 BUDOPOL BDL ,2% -4,8% -89, , , , , ,0 POINTG PGM ,2% -16,7% -52, , , , , ,0 MOST_ZAB MSZ ,2% -2,5% -778, , , , , ,0 KRAKCHEM KCH ,4% -3,4% -263, , , , , ,0 HUTMEN HTM ,4% -14,0% -950, , , , , ,0 ASSECOP ACP ,6% 1,3% , , , , , ,0 TESGAS TSG ,6% 16,4% -747, , , , , ,0 LOTOS LTS ,6% -2,7% , , , , , ,0 HYDROTOR HDR ,6% -6,0% -438, , , , , ,0 KRUSZWIC KSW ,7% -1,4% , , , , , ,0 AMREST EAT ,0% 0,9% , , , , , ,0 15

17 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót KPPD KPD ,0% -9,1% -554, , , , , ,0 NETIA NET ,0% 1,7% , , , , , ,0 RAFAKO RFK ,0% -0,1% ,5-373, , , , ,0 ASSECOBS ABS ,1% -2,1% , , , , , ,0 MOL MOL ,1% -1,2% , , , , , ,6 KONSORCJ KST ,3% -3,8% , , , , , ,0 ERG ERG ,3% -4,5% -442, , , , , ,0 PCC PCI ,4% -29,6% -589, , , , , ,0 SECOWAR SWG ,4% -11,7% , , , , , ,0 WIELTON WLT ,4% -14,9% , , , , , ,0 DECORA DCR ,4% -4,9% , , , , , ,0 POLAQUA PQA ,4% -56,8% , , , , , ,0 WASKO WAS ,5% -8,9% , , , , , ,0 BSCDRUK BSC 164 nd -1,7% nd ,2 nd ,0 nd , ,0 KOFOLA KFL ,7% -10,7% , , , , , ,0 OPTEAM OPM ,7% 5,1% -495,0 701, , , , ,0 TAURON TPE ,8% -0,6% , , , , , ,0 HERKULES HRS ,8% -0,2% ,8-362, , , ,0 557,0 ELEKTROT ELT ,8% -7,4% , , , , , ,0 ENERGOAP ENP ,8% 13,6% -222, , , ,4 975, ,0 LENA LEN ,9% -7,2% , , , , , ,0 REDAN RDN ,0% -0,3% ,3-303, , , , ,0 INDYKPOL IND ,0% -2,0% , , , , , ,0 REMAK RMK ,0% -3,2% -847, , , , , ,0 PGE PGE ,1% 0,8% , , , , , ,0 16

18 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót MWTRADE MWT ,2% 8,7% , , , , , ,0 EUROFILM EEF ,3% -4,9% , , , ,0 149, ,0 SONEL SON ,3% -5,2% , , , , , ,0 PAMAPOL PMP ,3% -2,8% , , , ,5-654, ,0 CIECH CIE ,3% -2,8% , , , , , ,0 FOTA FOT ,4% -16,0% , , , , , ,0 DOMDEVEL DOM ,5% -7,0% , , , , , ,0 ATM ATM ,6% -1,8% , , , , , ,0 POZBUD POZ ,6% 4,8% , , , , , ,0 BOGDANKA LWB ,6% -3,3% , , , , , ,0 JW_CONST JWC ,6% 9,8% , , , , , ,0 COMP_W CMP ,6% -7,8% , , , , , ,0 LCCORP LCC ,7% -8,5% , , , , , ,0 ENERGOIN ENI ,7% -19,0% , , , , , ,0 AMPLI APL ,7% -2,1% -299,1-220, , ,9 627,0 861,0 STALEXP STX ,9% -1,1% , , , , , ,0 PANOVA NVA ,9% 1,4% , , , , , ,0 ENEA ENA ,0% -3,0% , , , , , ,0 EFH EFH ,0% 3,0% , , , , , ,0 BIPROMET BPM ,2% -9,3% , , , , ,0 391,0 VINDEXUS VIN ,2% 3,3% ,2 927, , , , ,0 POLIMEX PXM ,4% -0,7% , , , , , ,0 ROVESE RSE ,6% -3,2% , , , , , ,0 ASSECOSE ASE ,7% -5,6% , , , , , ,0 EFEKT EFK ,7% -5,5% , , , , , ,0 17

19 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót BBI_DEV BBD ,8% -5,6% , , , , , ,0 MITSA MIT ,9% 9,5% , , , , , ,0 ALMA ALM ,9% -2,7% , , , , , ,0 GANT GNT ,9% -7,9% , , , , , ,0 ROBYG ROB 205 nd -4,1% nd ,5 nd ,0 nd , ,0 PLASTBOX PLX ,2% -8,7% , , , , , ,0 INTROL INL ,2% -0,8% ,6-894, , , , ,0 STALPROD STP ,2% -1,6% , , , , , ,0 ACE ACE ,2% -5,2% , , , , , ,8 ESSYSTEM ESS ,3% -5,3% , , , , , ,0 IZOL_JAR IZO ,4% 12,7% -428,2 734, , ,0 96, ,0 LSISOFT LSI ,4% -2,4% -928,8-469, , , , ,0 ATREM ATR ,5% 12,7% , , , , , ,0 PGNIG PGN ,5% -0,3% , , , , , ,0 YAWAL YWL ,6% -11,6% , , , , , ,0 ARMATURA ARM ,7% -3,6% , , , , , ,0 ATLANTIS ATS 217 nd -4,7% nd ,4 nd , , , ,0 NOWAGALA CNG ,8% -7,7% , , , , , ,0 TRANSUP TUP ,8% -3,2% , , , , , ,0 COLIAN COL ,8% -3,7% , , , , , ,0 NOVITA NVT ,8% -4,3% , , , , , ,0 POLNORD PND ,9% -9,9% , , , , , ,0 EMC EMC ,9% -6,5% , , , ,5 239,0 830,0 KRYNICKI KRC ,9% -4,1% , , , , , ,0 NETMEDIA NEM ,1% 1,4% ,7 802, , , , ,0 18

20 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót VISTULA VST ,1% -4,2% , , , ,4 6, ,0 RAINBOW RBW ,1% 3,8% ,1 666, , , , ,0 DELKO DEL ,2% 3,6% , , , ,0 519, ,0 ALTERCO ALT ,3% 26,2% , , , , , ,0 HYPERION HYP ,4% 1,5% ,7 841, , , , ,0 ELZAB ELZ ,4% -7,4% , , , , , ,0 SYGNITY SGN ,4% -24,9% , , , , , ,0 SELENAFM SEL ,5% -3,9% , , , , , ,0 PKNORLEN PKN ,5% -0,9% , , , , , ,0 FERRUM FER ,7% -14,2% , , , , , ,0 ATLASEST ATL ,8% -12,3% , , , , , ,0 POLMED POM 237 nd -5,9% nd ,9 nd ,0 nd 2 199, ,0 OPONEO OPN ,9% 3,4% , , , , , ,0 COMARCH CMR ,0% -8,0% , , , , , ,0 ORBIS ORB ,0% -10,7% , , , , , ,0 WDM WDM ,0% -10,7% , , , , , ,0 BARLINEK BRK ,1% -4,5% , , , , , ,0 KOPEX KPX ,1% -8,8% , , , , , ,0 INFOVIDE IMX ,2% -7,5% , , , , , ,0 PROCHEM PRM ,3% -6,2% , , , , , ,0 FARMACOL FCL ,3% -5,4% , , , , , ,0 AGORA AGO ,5% -4,6% , , , , , ,0 FAM FAM ,5% -7,2% , , , ,3 510, ,0 AWBUD AWB ,7% -18,2% , , , ,8 205, ,0 MISPOL MIP ,7% -4,0% , , , , ,0 125,0 19

21 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót LZPS PRT ,7% -0,9% ,5-683, , ,1 584, ,0 MIRACUL MIR ,9% 40,2% , , , ,0-595, ,0 PROCAD PRD ,9% -12,0% -982, , , ,2 651,0 622,0 NTT NTT ,0% -16,8% , , , ,0 805, ,0 B3SYSTEM B3S ,1% -2,4% ,4-429, , ,2-701, ,0 TELFORCE TFO ,1% -4,7% , , , ,4 430, ,0 DSS DSS ,1% 1,7% , , , , , ,0 PATENTUS PAT ,2% -5,7% , , , , , ,0 REINHOLD RHD ,2% -100,6% , , , , , ,6 CHEMOSER CHS ,2% -7,3% , , , , ,0 683,0 TIM TIM ,3% -11,4% , , , , , ,0 BUDVAR BDV ,4% -10,5% , , , , ,0 204,0 WARFAMA WFM ,5% -13,0% , , , , , ,0 EKOHOLD EKO ,5% 8,2% , , , , , ,0 TRITON TRI ,8% -6,8% , , , , , ,0 RAFAMET RAF ,8% -6,6% , , , , , ,0 JHMDEV JHM 267 nd -8,1% nd ,8 nd ,0 nd 5 105, ,0 UNIMA U2K ,3% -13,8% , , , ,5 905,0 91,0 GROCLIN GCN ,4% -10,5% , , , ,0 625,0 516,0 MAKARONY MAK ,6% -4,1% , , , , , ,0 ATMG ATG ,8% -8,6% , , , , , ,0 WANDALEX WDX ,9% -21,7% , , , , , ,0 ARCTIC ATC ,9% -5,9% , , , , , ,0 MAKRUM MKM ,9% -33,9% , , , , , ,0 HYGIENIK HGN ,2% -20,3% , , , ,8 115, ,0 20

22 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót ENMONTPD EPD ,2% -16,3% , , , , , ,0 MCI MCI ,3% 38,8% , , , , , ,0 ROPCZYCE RPC ,3% -15,2% , , , , , ,0 PLJADLO PLJ ,3% -13,2% , , , , , ,0 POLNA PLA ,4% -11,0% , , , , ,0 752,0 DRAGOWSK ADD ,4% -10,5% , , , ,5 403,0 38,0 KULCZOIL KOV ,6% -25,8% , , , , , ,5 SKOTAN SKT ,8% -20,3% , , , , , ,0 RONSON RON ,9% -5,5% , , , , , ,0 MENNICA MNC ,0% -1,6% , , , , , ,0 INTERFER INF ,2% -9,7% , , , ,1-590, ,0 ENERGOPL EPL ,2% -5,6% , , , , , ,0 EMPERIA EMP ,5% -6,8% , , , , , ,0 DROP DRP ,6% 20,1% , , , , , ,0 CPENERGI CPE ,8% -7,3% , , , , ,0 363,0 PROCHNIK PRC ,9% -8,1% , , , ,3 29,0 117,0 TALEX TLX ,2% -7,6% , , , ,2 662, ,0 PROJPRZM PJP ,2% -20,7% , , , , , ,0 GREMISOL GRS ,6% -14,7% , , , , , ,0 CAMMEDIA CAM ,6% -7,8% , , , ,3-909,0 929,0 PERMEDIA PMD ,7% -10,2% , , , ,8 590,0 999,0 GINOROSS GRI ,9% 6,4% , , , , , ,0 SKYLINE SKL ,9% -16,7% , , , , ,0-354,0 KCI KCI ,9% -9,6% , , , , , ,0 MOJ MOJ ,0% -13,8% , , , ,3 904,0 729,0 21

23 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót ECARD ECD 301 nd -12,5% nd ,2 nd , ,0-909, ,0 MAGNA 06N ,0% -56,9% , , , , , ,0 POLLENA PLE ,1% -9,3% , , , ,5-270,0 366,0 ZASTAL ZST ,2% -13,0% , , , ,2 621, ,0 DGA DGA ,5% -23,7% , , , , , ,0 PLAZACEN PLZ ,0% -7,2% , , , , , ,2 SEKO SEK ,3% -8,1% , , , , , ,0 FON FON ,4% -76,9% , , , , , ,0 DROZAPOL DPL ,8% -7,4% , , , , , ,0 ERBUD ERB ,1% -5,7% , , , , , ,0 WISTIL WST ,3% -17,0% , , , , , ,0 MONNARI MON 312 nd -15,5% nd ,2 nd , , , ,0 VARIANT VRT ,6% -7,9% , , , , , ,0 POLCOLOR PLT ,7% -16,5% , , , , , ,0 MUZA MZA ,9% -4,9% , , , ,1-375, ,0 BIOTON BIO ,0% -5,2% , , , , , ,0 PETROLIN OIL ,2% -20,0% , , , , , ,0 CAPITALP CPA ,6% -14,2% , , , , ,0 300,0 QUANTUM QNT ,8% -21,3% , , , ,7 66, ,0 MEDIATEL MTL ,1% -84,4% , , , , , ,0 KOMPAP KMP ,7% -15,5% , , , , , ,0 SWISSMED SWD ,0% -7,0% , , , , ,0-463,0 TRAS TIN ,0% -47,7% , , , , , ,0 PEMUG PMG ,6% -10,9% , , , , ,0 635,0 GTC GTC ,6% -5,5% , , , , , ,0 22

24 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót NORTHC NCT ,7% -15,6% , , , , , ,0 PBSFINSA PBF ,0% -19,6% , , , , , ,0 SANWIL SNW ,3% -14,5% , , , , , ,0 BOMI BMI ,8% -21,1% , , , , , ,0 ARCUS ARC ,4% -14,0% , , , , , ,0 ELKOP EKP ,4% -27,3% , , , , , ,0 CENTRZAP CZP ,8% -49,8% , , , , , ,0 MOST_PK MSP ,9% -1,0% ,6-794, , , , ,0 INTAKUS ITK ,9% -5,0% , , , , , ,0 LSTCAPIT LST ,4% -15,1% , , , , , ,0 INTERSPO IPO ,9% -3,3% , , , , , ,0 WILBO WLB ,7% -18,7% , , , ,4 0, ,0 ABMSOLID ABM ,7% 0,9% , , , , , ,0 MOST_WWA MSW ,5% -0,2% ,9-970, , , , ,0 MEWA MEW ,8% -25,9% , , , , , ,0 TRAVEL TVL ,9% -70,7% , , , , , ,0 ZREMBCH ZRE ,6% -41,8% , , , , , ,0 ADVADIS ADS ,5% -43,2% , , , , , ,0 IDM IDM ,6% -8,8% , , , , , ,0 CELPRODE CPD 345 nd -40,8% nd ,3 nd ,4 nd , ,0 KREZUS KZS ,2% -7,2% , , , , , ,0 CEDC CDC ,1% -11,5% , , , , , ,5 HERMAN IFC ,4% -24,0% , , , , , ,0 ANTI ANT ,7% -63,7% , , , , , ,0 JAGO JAG ,0% -36,0% , , , , , ,0 23

25 Ranking EVA/IC EVA [tys. PLN] MV [tys. PLN] Zysk netto [tys. PLN] Spółka Skrót EUROIMPL EUI ,5% -41,2% , , , , , ,0 INVESTCO INC ,6% 20,1% , , , , , ,0 HARDEX HDX ,1% -10,3% , , , , ,0 75,0 MOST_EXP MSX ,9% -21,2% , , , , , ,0 ONE2ONE O2O ,1% -38,2% , , , , , ,0 RESBUD RES ,7% -21,0% , , , ,6 0,0-324,0 DREWEX DRE ,4% -33,4% , , , , , ,0 BYTOM BTM ,4% -108,3% , , , , , ,0 24

26 Tabela 3 Ranking EVA spółek z sektora: budownictwo BUDIMEX BDX 1 (28) 16,7% , , ,0 TRAKCJA TRK 2 (36) 14,6% , , ,0 WADEX WAX 3 (55) 10,5% 1 036, , ,0 ULMA ULM 4 (88) 4,8% , , ,0 INTERLUB ITB 5 (91) 4,6% 4 242, , ,0 MIRBUD MRB 6 (99) 4,1% , , ,0 INSTAL_K INK 7 (111) 2,8% 4 048, , ,0 UNIBEP UNI 8 (119) 2,1% 4 199, , ,0 HYDROWLO HBP 9 (128) 1,3% 6 045, , ,0 PBG PBG 10 (129) 1,2% , , ,0 ZUE ZUE 11 (131) 0,9% 1 786, , ,0 ELBUDOWA ELB 12 (138) 0,1% 167, , ,0 BUDOPOL BDL 13 (140) -0,2% -89, , ,0 MOST_ZAB MSZ 14 (142) -0,2% -778, , ,0 TESGAS TSG 15 (146) -0,6% -747, , ,0 POLAQUA PQA 16 (162) -1,4% , , ,0 HERKULES HRS 17 (168) -1,8% , , ,0 ELEKTROT ELT 18 (169) -1,8% , , ,0 ENERGOAP ENP 19 (170) -1,8% -222, ,6 975,0 PANOVA NVA 20 (192) -2,9% , , ,0 BIPROMET BPM 21 (195) -3,2% , , ,0 POLIMEX PXM 22 (197) -3,4% , , ,0 PROCHEM PRM 23 (245) -6,3% , , ,0 AWBUD AWB 24 (249) -6,7% , ,3 205,0 ENMONTPD EPD 25 (276) -9,2% , , ,0 25

27 Tabela 4 Ranking EVA spółek z sektora: budownictwo, cd. ENERGOPL EPL 26 (287) -10,2% , , ,0 PROJPRZM PJP 27 (293) -11,2% , , ,0 ERBUD ERB 28 (310) -15,1% , , ,0 PEMUG PMG 29 (324) -19,6% , , ,0 ELKOP EKP 30 (331) -22,4% , , ,0 MOST_PK MSP 31 (333) -24,9% , , ,0 INTAKUS ITK 32 (334) -25,9% , , ,0 ABMSOLID ABM 33 (338) -29,7% , , ,0 MOST_WWA MSW 34 (339) -30,5% , , ,0 MOST_EXP MSX 35 (354) -59,9% , , ,0 RESBUD RES 36 (356) -66,7% , ,0 0,0 Tabela 5 Ranking EVA spółek z sektora: przemysł chemiczny POLICE PCE 1 (10) 35,6% , , ,0 SYNTHOS SNS 2 (21) 21,6% , , ,0 AZOTY ATT 3 (29) 16,5% , , ,0 CIECH CIE 4 (180) -2,3% , , ,0 26

28 Tabela 6 Ranking EVA spółek z sektora: deweloperzy RANKPRO RNK 1 (23) 20,1% , , ,0 OCTAVA 08N 2 (63) 8,5% , , ,0 WIKANA WIK 3 (78) 5,8% 7 662, , ,0 ECHO ECH 4 (85) 5,1% , , ,0 EDINV EDI 5 (102) 3,7% 2 247, , ,0 INPRO INP 6 (106) 3,1% 4 476, , ,0 DOMDEVEL DOM 7 (182) -2,5% , , ,0 JW_CONST JWC 8 (186) -2,6% , , ,0 LCCORP LCC 9 (188) -2,7% , , ,0 BBI_DEV BBD 10 (201) -3,8% , , ,0 GANT GNT 11 (204) -3,9% , , ,0 ROBYG ROB 12 (205) -4,1% , , ,0 TRANSUP TUP 13 (219) -4,8% , , ,0 POLNORD PND 14 (222) -4,9% , , ,0 ALTERCO ALT 15 (229) -5,3% , , ,0 ATLASEST ATL 16 (236) -5,8% , , ,0 REINHOLD RHD 17 (259) -7,2% , , ,7 TRITON TRI 18 (265) -7,8% , , ,0 JHMDEV JHM 19 (267) -8,1% , , ,0 RONSON RON 20 (284) -9,9% , , ,0 KCI KCI 21 (299) -11,9% , , ,0 PLAZACEN PLZ 22 (306) -14,0% , , ,4 GTC GTC 23 (325) -19,6% , , ,0 CELPRODE CPD 24 (345) -40,8% , , ,0 27

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 Lista spółek uwzględnionych w raporcie 4fun Media SA ABC Data Spółka Akcyjna ABM Solid SA Action SA AD. Drągowski S.A. Advadis SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Alterco SA Amica Wronki SA Ampli

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 4fun Media SA 2 ABC Data 3 ABM Solid SA 4 AC SPÓŁKA AKCYJNA 5 Action SA 6 AD. Drągowski S.A. 7 Advadis SA 8 Agora SA 9 Alchemia SA 10 Alma Market SA 11 Amica Wronki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA

Ekonomiczna wartość dodana EVA Ekonomiczna wartość dodana EVA Ranking Spółek Giełdowych I półrocze 2012 Wrocław, 2012 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Współpraca: Dariusz Ciborski

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie ABM Solid SA AD. Drągowski SA Advanced Distribution Solutions SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Amica Wronki SA Ampli SA ANTI SA Apator SA Aplisens SA Arctic

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA. 2013 Ranking Spółek Giełdowych. Wrocław, czerwiec 2014 r.

Ekonomiczna wartość dodana EVA. 2013 Ranking Spółek Giełdowych. Wrocław, czerwiec 2014 r. Ekonomiczna wartość dodana EVA 2013 Ranking Spółek Giełdowych Wrocław, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Rafał Krawczyk Analityk biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Wsparcie merytoryczne: Dariusz Ciborski

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Na dstawie Uchwały nr 167/03 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2003 r. z późn. zm. tyczącej indeksów giełwych Giełda

Bardziej szczegółowo

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 2015-11-18 12:55 GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 listopada 2015 r. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni 31/12/2006 Okres bieżący 31/12/2007 I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana BEVA

Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ranking Banków 2011 Wrocław, 2012 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Współpraca: Dariusz Ciborski Łukasz Pelc Bartosz

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w badaniu

Lista spółek uwzględnionych w badaniu RAPORT Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku 10 edycja badania! Lista spółek uwzględnionych w badaniu 1. 4fun Media 2. ABC Data 3. ABM Solid 4. AC 5. Action 6. AD. Drągowski

Bardziej szczegółowo

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11 Roczna struktura aktywów grudzień 2010 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Giełda a grafy planarne

Giełda a grafy planarne Giełda a grafy planarne Michał Krych Wydział Fizyki UW Spis treści Podstawy Charakterystyka danych MST i PMFG Charakterystyki grafów Inwestycje Motywacja Di Matteo T., Aste T., Mantegna R.N.,Physica A

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni 31/12/2006 Okres bieżący 31/12/2007 I. Aktywa 1 346

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 9

Zeszyty naukowe nr 9 Zeszyty naukowe nr 9 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2011 Piotr Fijałkowski O pewnym modelu zależności wahań notowań giełdowych akcji na GPW od kapitalizacji spółki Streszczenie Niniejsza praca opisuje

Bardziej szczegółowo

Dywidendy z zysku za 2010 r.

Dywidendy z zysku za 2010 r. Dywidendy z zysku za 2010 r. Data aktualizacji: Data ustalenia prawa dzień ustalenia prawa do dywidendy. Aby otrzymać dywidendę należy posiadać na rachunku inwestycyjnym akcje spółki na trzy dni sesyjne

Bardziej szczegółowo

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek Lista spółek Charakterystyka próby kryterium menedżerowie, którzy przepracowali cały 2014 rok wszyscy menedżerowie 969 100,0% 1 276 100,0% prezes zarządu 299 30,9% 382 29,9% funkcja wiceprezes zarządu

Bardziej szczegółowo

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A.

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A. LISTA SPÓŁEK 1. 7bulls.com S.A. 2. ABG Ster-Projekt S.A. 3. Agora S.A. 4. Alchemia S.A. 5. Alma Market S.A. 6. Amica Wronki S.A. 7. Amrest Holdings N.V. 8. Apator S.A. 9. Arksteel S.A. 10. Artman S.A.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz IKE Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni 31/12/2005 Okres bieżący 31/12/2006 I. Aktywa 1 910 702

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych LABORATORIUM

Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych LABORATORIUM Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych LABORATORIUM Prof. dr hab. inż. Edward Radosiński kierownik Katedry Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki K4/W8, Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Commercial Union - Fundusz Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni 31/12/2005 Okres bieżący 31/12/2006 I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Sezon dywidendowy 2014 za nami

Sezon dywidendowy 2014 za nami Sezon dywidendowy 2014 za nami Adrian Mackiewicz - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Emocje związane z dywidendami w tym roku już opadły. Wiemy, które spółki postanowiły podzielić się zyskiem za

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni 31/12/2005 Okres bieŝący 31/12/2006 I. Aktywa 1 292 524 6 742

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA

Ekonomiczna wartość dodana EVA Ekonomiczna wartość dodana EVA Ranking Spółek Giełdowych 2012 Wrocław, 2013 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Wsparcie merytoryczne: Dariusz Ciborski

Bardziej szczegółowo

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/2009, 17 lutego 2009

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/2009, 17 lutego 2009 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/009, 7 lutego 009 Opracowanie zawiera analizę portfelową spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuŝszy niŝ 4 sesje, na których średni

Bardziej szczegółowo

Bankowa ekonomiczna wartość dodana BEVA. 2013 Ranking Banków notowanych na GPW. Wrocław, czerwiec 2014 r.

Bankowa ekonomiczna wartość dodana BEVA. 2013 Ranking Banków notowanych na GPW. Wrocław, czerwiec 2014 r. Bankowa ekonomiczna wartość dodana BEVA 2013 Ranking Banków notowanych na GPW Wrocław, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Rafał Krawczyk Analityk biznesowy VBA rafal.krawczyk@vba.pl Wsparcie merytoryczne: Dariusz

Bardziej szczegółowo

Struktura portfela akcyjnego funduszy inwestycyjnych

Struktura portfela akcyjnego funduszy inwestycyjnych www.analizy.pl 29-11-2004 Struktura portfela akcyjnego funduszy inwestycyjnych Kategorie lokat Wartość papierów udziałowych (akcje polskie i zagraniczne, akcje NFI, prawa do akcji, prawa poboru, udziały

Bardziej szczegółowo

Odsetek pozytywnych rekomendacji dla spółek z GPW wzrósł do 45,3 proc. - zestawienie PAP

Odsetek pozytywnych rekomendacji dla spółek z GPW wzrósł do 45,3 proc. - zestawienie PAP Date: 11/04/2017 Source: Biznes.pap.pl Title: Positive recommendations share at the WSE rose to 45.3% - PAP Odsetek pozytywnych rekomendacji dla spółek z GPW wzrósł do 45,3 proc. - zestawienie PAP 16:58

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku Lista spółek Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku 1 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY menedżerowie, którzy przepracowali cały rok wszyscy menedżerowie liczba osób procent liczba osób procent wszyscy wszyscy

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

-> Spółka musi być niedoceniona przez innych inwestorów. (Wykorzystujemy wskaźniki niedowartościowania).

-> Spółka musi być niedoceniona przez innych inwestorów. (Wykorzystujemy wskaźniki niedowartościowania). 187 Poniższy portfel jest kontynuacją eksperymentu inwestycyjnego, który przeprowadzałem na moim blogu. Analiza wyników po 12 tygodniach pokazała, że strategia inwestycyjna oparta niemal wyłącznie na analizie

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns (( 99 // 22 00 00 77 )) ww rr zz ee ss ii i ee ńń 22 00 00 77 Statystyk ii M iies iięczne GPW WSE Month lly Stat iist iics I S S N 1 7 3 1-9 2 0 X (( 99 // 22 00 00 77 )) SS ee pp t ee m bb ee rr 22 00

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2008 r. Lp Składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery emitowane

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana BEVA

Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ekonomiczna wartość dodana BEVA Ranking Banków notowanych na GPW 2012 Wrocław, 2013 r. [Wpisz tekst] Opracowanie: Rafał Krawczyk Konsultant biznesowy rafal.krawczyk@vba.pl Wsparcie merytoryczne: Dariusz

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 1 088

Bardziej szczegółowo

Notowania. Impel Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca w sprawie wypłaty 1,50 PLN dywidendy

Notowania. Impel Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca w sprawie wypłaty 1,50 PLN dywidendy 23 maja 2013 2013-05-23 TRIGON COVERAGE Dom Development Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 3,68 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 12 czerwca, a termin jej wypłaty na 26 czerwca 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns II VV kk ww aa rr t aa łł ł 22 00 00 77 Statystyk ii Kwarta llne GPW WSE Quarter lly Stat iist iics I S S N 1 7 3 1-9 2 0 X 44 t hh QQ uu aa rr t ee rr 22 00 00 77 Stopy zwrotu z akcji Shares with highest

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X kwiecień-2010 April 2010 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów grudzień 2011

Roczna struktura aktywów grudzień 2011 Roczna struktura aktywów grudzień 2011 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin

Biuletyn miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin Biuletyn miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X styczeń 2008 January 2008 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs

Bardziej szczegółowo

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 26/2008, 18 listopada 2008

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 26/2008, 18 listopada 2008 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 6/008, 8 listopada 008 Opracowanie zawiera analizę portfelową spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuŝszy niŝ 4 sesje, na których średni

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns II II II kk ww aa rr t aa łł ł 22 00 00 77 Statystyk ii Kwarta llne GPW WSE Quarter lly Stat iist iics I S S N 1 7 3 1-9 2 0 X 33 rr dd QQ uu aa rr t ee rr 22 00 00 77 Stopy zwrotu z akcji Shares with

Bardziej szczegółowo

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 6/2009, 10 lutego 2009

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 6/2009, 10 lutego 2009 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 6/009, 0 lutego 009 Opracowanie zawiera analizę portfelową spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuŝszy niŝ 4 sesje, na których średni

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns Statystyk ii M iies iięczne GPW WSE Month lly Stat iist iics I S S N 1 7 3 1-9 2 0 X (( 00 66 // 22 00 00 77 )) CC zz ee rr ww ii i ee cc 22 00 00 77 (( 00 66 // 22 00 00 77)) JJ uu nn ee 22 00 00 77 Stopy

Bardziej szczegółowo

SKARB PANSTWA BSB DS ,00 3,34. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 31/03/ ,11 1,96

SKARB PANSTWA BSB DS ,00 3,34. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 31/03/ ,11 1,96 Roczna struktura aktywów grudzień 2012 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 11 597 792,42 10 782 396,86 0,00 13 225 108,11 13 217 806,76 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 674 728 152 819 326 787 1. Lokaty 670 916 349 805 528 991 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 3 811 803 13 797 796 3.1.

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H. Notowania

TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H. Notowania 23 lipca 2013 2013-07-23 TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H Kruk Uchwała zarządu w sprawie emisji pięcioletnich obligacji serii R3 o wartości do 50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań 5 września 2013 2013-09-05 TRIGON COVERAGE Medicalgorithmics Złożenie wniosku do KNF w sprawie przejścia na rynek główny GPW M.W. Trade Rezygnacja p. Bartosza Chytły z pełnienia funkcji członka RN Pragma

Bardziej szczegółowo

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64%

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64% Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 185 621,70 172 576,74 0,00 264 014,99 263 869,28 0,00 3. Należności, w tym 13 044,96 145,71 3.1.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 8 008 910,11 7 783 943,27 0,00 13 159 379,46 13 156 245,87 0,00 3. Należności, w tym 224 966,84 3

Bardziej szczegółowo

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader) ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 12 494 159,28 12 091 538,44 13 780 016,96 13 708 411,64 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Notowania. Inter Cars Dziś NWZA w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Notowania. Inter Cars Dziś NWZA w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 26 lutego 2013 2013-02-26 TRIGON COVERAGE Cyfrowy Polsat Ponad 120 tys. osób skorzystało z PPV Dostęp do walki Gołota - Saleta wykupiło w usłudze PPV Cyfrowego Polsatu i telewizji internetowej ipla ponad

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania

TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania 8 kwietnia 2013 2013-04-08 TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa Mennica Polska złożyła zapis na sprzedaż 1.049.378 akcji Zakładów

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja fundamentalna CIECH Chemia Sprzedaj Niedoważaj 45, GRUPAAZOTY Chemia Sprzedaj Niedoważaj 50,00

Rekomendacja fundamentalna CIECH Chemia Sprzedaj Niedoważaj 45, GRUPAAZOTY Chemia Sprzedaj Niedoważaj 50,00 Jesteś tu: Bossa.pl Rekomendacje DM BOŚ Rekomendacje oraz Wycena publikowane są dla użytkowników niezalogowanych nie wcześniej niż po 7 dniach kalendarzowych od daty wydania/aktualizacji Rekomendacji.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X II kwartał 2009 2nd Quarter 2009 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X lipiec 2009 July 2009 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X sierpień-2010 August 20010 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz Gwarantowany I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 5 479 918

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 12 maja 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 12 maja 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 12 maja 216 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 1 818 -.39% -4.7% -28.5% 446/115 WIG3 2 27 -.46% -4.7% -26.6% 482/124 mwig4 3 514 -.13% -.9% -1.9%

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X grudzień-2010 December 2010 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X III kwartał 2009 3rd Quarter 2009 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn kwartalny GPW WSE Quarterly Bulletin

Biuletyn kwartalny GPW WSE Quarterly Bulletin Biuletyn kwartalny GPW WSE Quarterly Bulletin ISSN 1731-920X maj 2008 May 2008 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs Kurs Kurs

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka próby i lista spółek uwzględnionych w badaniu:

Charakterystyka próby i lista spółek uwzględnionych w badaniu: Charakterystyka próby i lista spółek uwzględnionych w badaniu: 1 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY menedżerowie, którzy przepracowali cały rok wszyscy menedżerowie liczba osób procent liczba osób procent wszyscy wszyscy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin

Biuletyn miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin Biuletyn miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X czerwiec 2008 June 2008 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku Kurs Kurs

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X I półrocze 2009 1st Half 2009 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku roku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny GPW WSE Statistic Bulletin ISSN 1731-920X III kwartał 2010 Quarter 3, 2010 Stopy zwrotu z akcji / Shares with highest return Stopa zwrotu na koniec okresu Stopa zwrotu od początku

Bardziej szczegółowo

Spółki zagraniczne w roku 2011

Spółki zagraniczne w roku 2011 Rocznik Giełdowy 2012 Spółki zagraniczne w roku 2011 2011 rok stanowił kontynuację dotychczasowej strategii tworzenia w Warszawie platformy obrotu dla spółek zagranicznych. Na koniec 2011 r. na Głównym

Bardziej szczegółowo

Wyniki kwartalne spółek giełdowych I kwartał 2016 r. przychody netto wynik brutto wynik netto spółka I kw I kw I kw I kw.

Wyniki kwartalne spółek giełdowych I kwartał 2016 r. przychody netto wynik brutto wynik netto spółka I kw I kw I kw I kw. przychody netto wynik brutto wynik netto spółka I kw. 2016 I kw. 2015 I kw. 2016 I kw. 2015 I kw. 2016 I kw. 2015 PKN Orlen 16 213 000 20 005 000 336 000 868 000 216 000 968 000 PGNiG 10 980 000 12 495

Bardziej szczegółowo

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader) ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Indeksy giełdowe. Nowe indeksy

Indeksy giełdowe. Nowe indeksy Indeksy giełdowe Na koniec 2011 roku Giełda obliczała i podawała do publicznej wiadomości wartości siedmiu indeksów giełdowych, jedenastu subindeksów sektorowych, dwóch indeksów strategii, dwóch indeksów

Bardziej szczegółowo

Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Agresywnego Inwestowania Bilans na dzień (tysiące złotych) Zbyte jednostki uczestnictwa

Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Agresywnego Inwestowania Bilans na dzień (tysiące złotych) Zbyte jednostki uczestnictwa Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Agresywnego Inwestowania Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w papiery wartościowe Środki na bieżących rachunkach bankowych

Bardziej szczegółowo

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN 19 kwietnia 2013 2013-04-19 TRIGON COVERAGE CCC W I kwartale strata netto powyżej 30 mln PLN W wypowiedzi dla prasy wiceprezes przyznaje, że w I kwartale strata grupy jest wysoka i przekracza 30 mln PLN.

Bardziej szczegółowo

4 FUN MEDIA AIRWAY MEDIA

4 FUN MEDIA AIRWAY MEDIA 4 FUN MEDIA 4FUNMEDIA (9.53000, 9.53000, 9.34000, 9.0, -0.0), intminw (7.37920), intmaxw (8.44150), SMTrW (9.42300) 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 0 18 27 8 1 AIRWAY MEDIA

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 776 991 873 763 181 142 1. Lokaty 774 479 118 758 580 292 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 512 755 4 600 850 3.1.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 132 001,25 130 447,13 0,00 185 621,70 172 576,74 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Kategoria lokaty Wartość (PLN) Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Oferta i rachunek Noble Markets MT5 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych - rynek GPW dostępnych w systemie transakcyjnym MT5 - rynek GPW

Oferta i rachunek Noble Markets MT5 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych - rynek GPW dostępnych w systemie transakcyjnym MT5 - rynek GPW 06MAGNA.GPW Symbol Nazwa Instrumentu Rynek bazowy Wartość Nominalna Lota 2 jednego pipsa Wielkość 1 08OCTAVA.GPW 4FUNMEDIA.GPW ABCDATA.GPW ABMSOLID.GPW ABPL.GPW ACAUTOGAZ.GPW ACE.GPW ACTION.GPW ADVADIS.GPW

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów grudzień 2013

Roczna struktura aktywów grudzień 2013 Roczna struktura aktywów grudzień 2013 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów

Roczna struktura aktywów 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; 8 490 613 916,85 50,14 - Nazwa papieru - Data wykupu Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 5 lipca 2013 2013-07-05 TRIGON COVERAGE Kredyt Inkaso Zwiększenie wartości programu emisji obligacji przez KI I NSFIZ z 15 do 25 mln PLN Datę emisji obligacji przesunięto z 4 lipca 2013 roku na 8 lipca

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Enea 8,90 2,75% 5,3% -0,1% -8, -21,6% -23,6% KGHM Polska Miedź 73,17 1,18% -0,7% -0,5% 0,7% -6,7% 14, BZ WBK 315,75 1,18% 0,5%

Bardziej szczegółowo

Spółki zagraniczne w roku 2012

Spółki zagraniczne w roku 2012 Rocznik Giełdowy 2013 Spółki zagraniczne w roku 2012 GPW dąży do wzmocnienia pozycji regionalnego centrum finansowego, koncentrując działania na pozyskiwaniu spółek z Europy Środkowej i Wschodniej. Rok

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 808 959,97 3 805 084,54 4 174 093,73 4 148 068,93 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Tauron Polska Energia 2,53 2,85% -2,1% -2,6% -6,4% -19,6% -15, PGNiG 5,25 2,35% 1, 0,8% 2,2% -11,6% 2,2% NG2 184,00 2,26% -0,8%

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 580 766 721 622 Środki na bieżących

Bardziej szczegółowo

Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych sektorach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych sektorach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 449 459 Ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym w wybranych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 747 684,99 3 733 503,82 0,00 5 985 175,18 5 960 902,49 0,00 3. 3.1. Należności, w tym Z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań 12 lipca 2013 2013-07-12 TRIGON COVERAGE CCC Rejestracja spółki zależnej CCC Germany GmbH Kredyt Inkaso Umowa nabycia 90% udziałów spółki Mark Collect Limited Liability Company za 1,87 mln USD Rosyjska

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 18 070 485,49 17 678 916,67 23 442 256,95 22 783 503,35 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2010 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 193 559,66 192 673,45 0,00 311 505,91 301 375,97 0,00 3. Należności, w tym 886,21 10 129,94 3.1.

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja PKN Orlen 67,82 2,5 1,1% 4,5% 6,1% 12,3% 5,5% Bank Pekao 145,15 1,02% 1,6% -0,6% 0,1% -0,6% 6,8% PKO BP 23,70 0,79% 3,4% 2,9%

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Lotos 30.75 4.06% JSW 30.53-4.29% Mbank 465.30 2.94% Asseco Poland 42.86-1.02% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. Lotos 30.75 4.06% JSW 30.53-4.29% Mbank 465.30 2.94% Asseco Poland 42.86-1.02% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 26 sierpnia 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 45.44% 1.8% 1.3% 255/8 WIG3 2 618.43% 1.6% 2.2% 268/84 mwig4 3 46.24%.6% 6.2% 3/9 MIS8 11

Bardziej szczegółowo