Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/2009, 17 lutego 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/2009, 17 lutego 2009"

Transkrypt

1 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 7/009, 7 lutego 009 Opracowanie zawiera analizę portfelową spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuŝszy niŝ 4 sesje, na których średni sesyjny obrót jednostronny z ostatniego tygodnia jest większy od 50 tys. złotych. Metodologia oparta jest na analizie portfelowej pozwalającej na porównanie poszczególnych walorów pod kątem osiąganych wyników historycznych oraz poziomu ryzyka dotyczącego inwestycji w poszczególne akcje. Z zestawienia wykluczono Bank Pekao SA. W pierwszej części opracowania przedstawiono historyczne wyniki zbudowanych portfeli. Zakupu instrumentów dokonuje się wg cen otwarcia w dniu sporządzenia analizy, zaś ich sprzedaŝy na otwarciu sesji tydzień później (porównywane są wtorkowe otwarcia z dwóch kolejnych tygodni). Takie rozwiązanie pozwala na odpowiednie dostosowanie struktury portfela bez konieczności sprzedaŝy wszystkich walorów, w przypadku gdy dana spółka po raz kolejny wchodzi w skład portfela modelowego. Druga część to tabelaryczne zestawienie wskaźników analizy portfelowej wyliczonych na podstawie dziennych stóp zwrotu poszczególnych akcji z ostatnich 4 sesji. Do analizy wykorzystano dzienne stopy zwrotu liczone wg cen zamknięcia, oczyszczone z wpływu praw poboru oraz splitów, lecz uwzględniające nabyte prawa do dywidend. Wyniki przyrównano do benchmark u, za który przyjęto indeks WIG. W trzeciej części opracowania dokonano wyboru najlepszych spółek obecnego tygodnia, na podstawie których zbudowano dwa modelowe portfele o jednakowych udziałach. Pierwszy z nich Portfel Stabilny zbudowany został w oparciu o wskaźniki: Tracking Error, Wskaźnik Sharpe a oraz Beta Standard. Drugi portfel Portfel Agresywny zbudowano w oparciu o parametry rozkładu stóp zwrotu poszczególnych walorów. Omówienie wybranych wskaźników i ich interpretacja znajdują się na końcu opracowania. Opracowanie: Piotr Kaźmierkiewicz Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani CDM Pekao SA, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak równieŝ za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 005 r. Nr 06, poz. 75). Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 8, Warszawa, dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS , nr NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego ,00 PLN, infolinia:

2 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji - wtorek, 7 lutego 009 Wyniki wybranych spółek z poprzedniego opracowania Cena sprzed Obecna cena tygodnia RóŜnica kursowa Dywidenda Tygodniowa Portfel Analiza STABILNY Portfelowa Akcji, 7 lutego 009 Wpływ na portfel* Cena sprzed tygodnia Portfel AGRESYWNY Obecna cena RóŜnica kursowa Dywidenda Wpływ na portfel* WIG 4 374,48 789,77-584,7 n/a n/a -6,50% WIG 4 374,48 789,77-584,7 n/a n/a -6,50% CYFRPLSAT 5,7 zł 4,90 zł -0,37 zł 0,00 zł 0% -0,4% JWCONSTR 5,3 zł 4,93 zł -0,39 zł 0,00 zł 0% -0,73% ENEA 4,50 zł 4,70 zł 0,0 zł 0,00 zł 0% 0,4% TFONE,35 zł,36 zł 0,0 zł 0,00 zł 0% 0,04% KGHM 36,60 zł 34,50 zł -,0 zł 0,00 zł 0% -0,57% HUTMEN,66 zł,53 zł -0,3 zł 0,00 zł 0% -0,78% BORYSZEW,3 zł,4 zł -0,09 zł 0,00 zł 0% -0,40% GANT 0,96 zł 0,35 zł -0,6 zł 0,00 zł 0% -0,56% PGNIG 3,5 zł 3,3 zł -0,0 zł 0,00 zł 0% -0,57% PPWK 0,79 zł 0,73 zł -0,06 zł 0,00 zł 0% -0,76% TPSA 9,8 zł 8,84 zł -0,44 zł 0,00 zł 0% -0,3% BANKBPH 33,89 zł 3,60 zł -,9 zł 0,00 zł 0% -0,68% PPWK 0,79 zł 0,73 zł -0,06 zł 0,00 zł 0% -0,76% LCCORP 0,59 zł 0,58 zł -0,0 zł 0,00 zł 0% -0,7% BUDIMEX 55,90 zł 53,60 zł -,30 zł 0,00 zł 0% -0,4% 05VICT,08 zł,0 zł -0,06 zł 0,00 zł 0% -0,56% BANKBPH 33,89 zł 3,60 zł -,9 zł 0,00 zł 0% -0,68% BORYSZEW,3 zł,4 zł -0,09 zł 0,00 zł 0% -0,40% STALEXP,9 zł,86 zł -0,05 zł 0,00 zł 0% -0,6% MCI,65 zł, zł -0,53 zł 0,00 zł 0% -,00% Portfel (suma) -3,99% Portfel (suma) -6,59% * Stopa zwrotu x waloru, gdzie stopa zwrotu liczona jest jako relacja ceny z poniedziałkowego zamknięcia do kursu otwarcia z wtorku ubiegłego tygodnia (z uwzględnieniem nabytych praw do dywidendy) Historyczne wyniki zbudowanych portfeli Relatywna stopa zwrotu % Skumulowana stopa zwrotu 0% 0% 8% -0% 6% -0% 4% % -30% 0% -% -40% -4% -50% -6% -8% % Relatywna stopa STABILNY Relatywna stopa AGRESYWNY Skumulowany WIG Skumulowany STABILNY Skumulowany AGRESYWNY Portfel STABILNY składa się ze spółek, których kurs w okresie analizy podąŝał w stabilnym trendzie, zaś stopy zwrotu osiągane przez poszczególne walory były relatywnie wyŝsze od benchmark u, przy porównywalnym poziomie ryzyka inwestycji. Portfel AGRESYWNY kursy spółek wybranych do portfela charakteryzują się duŝą zmiennością, co skutkuje wzrostem ryzyka inwestycji i znacznymi wahaniami wartości portfela, ale takŝe pozwala oczekiwać wyŝszej stopy zwrotu w okresach pozytywnych zmian benchmark u. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 8, Warszawa, dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS , nr NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego ,00 PLN, infolinia:

3 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji - wtorek, 7 lutego 009 Wskaźniki Analizy Portfelowej na koniec dnia porównaj nad Wszystkie Rynek Okres stóp zwrotu dzienne Miara ryzyka S(x) 0 Wibor 3M 5,99% Ilość sesji 4 Porównany indeks WIG Miara stóp zwrotu historyczna Poziom istotności (alfa) 0,05 Koniec dniowa Analiza Portfelowa Akcji, 7 lutego = kwota Liczba okresów w badaniu n/d 4 4 n/d n/d Lp Symbol Nazwa waloru Benchmark Stopa zwr. Ryzyko Tracking Stopa zwrotu z waloru Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Beta RóŜnica Bet Wsk. Poziom Cena / War. Cena / Zysk historyczna S(x) error T YTD Sharpe'a Treynor'a Jensen'a Modiglianich standard wzrostów spadków ( Wz - Sp ) Sortino bezpiecz. Księgowa WIG Indeks n/a -0,50%,89% n/d -6,87% -6,30% -0,759 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 7,5 0,76 05N 05VICT -0,05% 7,94% 7,95% -5,56% 3,33% -0,0079-0,003 0,8% 0,5% 0,465-0,58,455 -,037 0,46 0,530 x 4,33 06N 06MAGNA swig80 -,0% 5,5% 4,89% -0,74% -,67% -0,876-0,0073-0,30% 0,7%,46,54,530 -,06-0,403 0,468 x,8 3 AGO AGORA WIG0-0,35% 3,03%,9% 0,9% -5,43% -0,5-0,0035 0,8% 0,9%,050,9 0,944 0,75 0,0745 0,597 9,40 0,6 4 ALC ALCHEMIA swig80-0,07%,9%,99% 0,4% -,5% -0,0746-0,006-0,0% 0,38% 0,43 0,47 0,34 0,58 0,575 0,6409,0,5 5 EAT AMREST mwig40-0,6%,88%,87% -,7% -,9% -0,475 0,070-0,36% 0,4% -0,63-0,870-0,36-0,50 0,760 0,554 3,50,0 6 ACP ASSECOPOL WIG0-0,9%,8%,94% -,46% -,30% -0,0953-0,003 0,3% 0,34% 0,640-0,485 0,709 -,93 0,564 0,5570,30,7 7 AST ASTARTA swig80-0,80% 3,90% 4,8%,50% -8,8% -0,094-0,304-0,78% 0,3% 0,063 0,365-0,66,05-0,47 0,4696 3,00 0,54 8 ATS ATLANTIS 0,48% 8,9% 8,45%,56% 5,49% 0,05 0,009,3% 0,6%,65,99,857 0,44 0,879 0,5440 x 0,00 9 ATT AZOTYTARNOW swig80-0,0% 3,5%,8% 0,8%,57% -0,000-0,0004 0,38% 0,50% 0,787 0,750,75-0,45 0,70 0,566 3,70 0,6 0 BPH BANKBPH mwig40-0,% 3,95% 3,55% -5,67% -0,3% -0,0347-0,005 0,34% 0,45% 0,98,7 0,535,59 0,809 0,5387,40 0,56 BIO BIOTON WIG0 0,% 5,08% 4,35% 9,5% 5,00% 0,076 0,0006 0,85% 0,55%,465,93,08,885 0, 0,5478 x 0,63 BRE BRE WIG0 -,54% 4,3% 3,00% -5,9% -4,37% -0,3773-0,0095-0,7% -0,9%,63,36,54 0,06-0,355 0,4008 4,00 0,88 3 BDX BUDIMEX mwig40-0,06%,94%,74% -4,% 4,89% -0,0379-0,00 0,4% 0,45% 0,600 0,94 0,03 0,739 0,446 0,59 5,00,5 4 BZW BZWBK WIG0-0,89% 3,73%,43% -8,44% -33,75% -0,439-0,0056-0,06% 0,06%,66,34,60 0,73-0,656 0,4584 5,40,07 5 CZP CENTROZAP WIG -0,36% 7,7% 7,0%,67% 0,00% -0,0490-0,004 0,44% 0,43%,577 -,707,35-4,059 0,0445 0,5074 x 3,84 6 CST CERSANIT WIG0 -,0% 5,08% 4,35% -,55% -30,70% -0,0-0,0070-0,6% 0,4%,47,590-0,4,83-0,773 0,4603,0, 7 CEZ CEZ WIG0-0,3%,3%,3% -,3% -,69% -0,044-0,0039 0,08% 0,3% 0,63 0,99 0,799-0,600 0,4 0,5476 8,00,4 8 CPS CYFRPLSAT mwig40 0,9%,63%,4% -,55% 0,37% 0,06 0,0076 0,9% 0,7% 0,8 0,956 0,09 0,864 0,7859 0,6647 8,30 5,94 9 DUD DUDA mwig40 -,8% 6,58% 6,3% -3,0% -33,33% -0,97-0,06-0,7% 0,5%, -,05,0-3,074-0,58 0,4530,90 0,7 0 ECH ECHO mwig40-0,3% 3,50%,80% -,74% -0,93% -0,076-0,00 0,33% 0,39%,9 0,43 0,405 0,06 0,5 0,5308 7,0 0,56 ENA ENEA 0,63%,6%,6%,38% 30,3% 0,350 0,03 0,87% 0,96% 0,50-0,073 0,35-0,45,5435 0, ,30 0,9 EUR EUROCASH mwig40-0,6%,64% 3,0% -3,6% -7,50% -0,356-0,0305-0,5% 0,08% 0,04 0,63 0,38 0,4-0,0553 0,4846 5,40 4,33 3 FER FERRUM WIG -,37% 5,45% 5,36% -6,59% -40,04% -0,549-0,09 -,06% 0,04% 0,633 0,75,5-0,500-0,370 0,4367 7,0 0,5 4 GNT GANT mwig40-0,36% 3,66%,98% -,45% -0,67% -0,035-0,0034 0,% 0,33%,8,97 0,88,35 0,0733 0,555,40 0,9 5 GTN GETIN WIG0-0,9% 3,54%,68% -4,73% -33,60% -0,63-0,0074-0,8% 0,03%,5,78 0,776,007-0,886 0,454 4,0 0,66 6 GCN GROCLIN WIG -0,7% 5,96% 5,5% 4,76%,63% -0,0485-0,004 0,34% 0,43%,00 0,978 0,636 0,34 0,086 0,555 x 0,09 7 GTC GTC WIG0-0,7% 3,69% 3,%,% -7,6% -0,963-0,0069-0,7% 0,5%,057,95 0,74 0,57-0,099 0,4779 4,30 0,74 8 BHW HANDLOWY mwig40 -,% 3,7% 3,06% -0,67% -40,00% -0,33-0,009-0,64% -0,0%,35,07,030 0,997-0,63 0,44 5,50 0,66 9 HWE HAWE swig80-0,37%,8%,34% -5,6% -,93% -0,375-0,0046 0,05% 0,6% 0,840,46 0,699 0,77 0,0737 0,589 8,30 0,56 30 HBP HBPOLSKA mwig40-0,6%,99%,5% 0,00% -9,53% -0,377-0,063-0,9% 0,6% 0,68,068 0,4 0,87 0,6 0,549 0,40,50 3 HTM HUTMEN WIG -0,65% 6,53% 5,78% -7,83% 4,08% -0,0-0,0037 0,6% 0,33%,789 3,955,574,38-0,0447 0,49 x 0,3 3 BSK INGBSK mwig40-0,97% 3,3% 3,4% -7,64% -33,37% -0,960-0,070-0,68% -0,04% 0,579,066-0,056, -0,74 0,4446 5,50 0,87 33 IZN IZNS,8% 5,36% 5,0% 39,53% 53,85% 0,365 0,073,65% 0,97% 0,733 0,463 0,667-0,04,69 0,6307 9,90,43 34 IZO IZOLACJA,3% 9,69% 9,59% -8,90% 6,7% 0,85 0,089,6% 0,95% 0,767 -,740 0,45 -,885 0,7907 0,6 x,40 35 JWC JWCONSTR swig80 0,08% 5,40% 4,67% -7,6%,64% 0,05 0,0004 0,86% 0,54%,58 3,546,084,46 0,4 0,5430,60 0,44 36 KER KERNEL mwig40 0,76% 5,36% 5,56%,67% 50,00% 0,390 0,0375 0,85% 0,78% 0,99 0,009 0,09-0,08 0,377 0,5933 5,90,39 37 KTY KETY mwig40-0,53%,34%,36%,88% -0,50% -0,337-0,0-0,9% 0,08% 0,488,06-0,64,80-0,057 0,4955 8,70 0,77 38 KGH KGHM WIG0 0,35% 4,67% 3,49% -7,88%,69% 0,074 0,008,30% 0,66%,847,738,55,483 0,368 0,579,00 0,67 39 KOL KOLASTYNA WIG -0,5% 5,06% 4,94% 8,06% -5,9% -0,040-0,0078-0,7% 0,3% 0,676 0,77 0,453 0,63-0,00 0, ,00 0,36 40 KPX KOPEX mwig40-0,38% 3,86% 3,9% 0,5% -6,3% -0,05-0,0034 0,% 0,33%,65,496,353 0,43 0,0469 0,53 0,00 0,3 4 KZS KREZUS swig80-0,73% 3,00%,6% -9,8% -5,83% -0,473-0,0093-0,33% 0,05% 0,800,849 0,99 0,857-0,9 0,4705 x 0,89 4 KRS KROSNO WIG -0,9% 0,8% 0,37% -0,4% -,7% -0,0900-0,0374-0,80% 0,35% 0,47,04 0,64,399-0,080 0,4843 x 0,09 43 LCC LCCORP mwig40-0,4% 3,34%,69% -,69% 0,00% -0,86-0,004 0,% 0,8%,054,30 0,643,658 0,047 0,508 6,90 0,8 44 LTS LOTOS WIG0-0,5% 4,5% 3,80% 3,6% -5,90% -0,8-0,005 0,0% 0,9%,06 0,388 0,6-0,4-0,000 0,4998,70 0,8 45 MCI MCI swig80 -,57% 6,7% 5,77% -8,46% -33,33% -0,59-0,07-0,88% 0,04%,354,383,454-0,07-0,3033 0,435,30 0,47 46 MIL MILLENNIUM mwig40 -,5% 3,%,7% -3,54% -4,36% -0,489-0,083 -,09% -0,40% 0,834,63,09 0,63-0,433 0,3736,80 0,5 47 MSX MOSTALEXP mwig40-0,49%,64%,07% -7,60% -5,05% -0,96-0,0058-0,05% 0,6% 0,876,,06-0,085 0,009 0,503 3,00 0,57 48 MSW MOSTALWAR mwig40-0,38%,88%,88% -8,4% -,59% -0,07-0,0080-0,4% 0,% 0,496 0,949 0,80 0,39 0,0855 0,566,0 4,4 49 MWT MWTRADE -,67% 6,6% 7,9% 4,55% -43,03% -0,544 0,083 -,99% 0,04% -0,595,77 -,99 4,763-0,38 0,430,70 0,37 50 NET NETIA mwig40 0,7%,3%,39% 5,93%,67% 0,070 0,0045 0,3% 0,65% 0,333 0,56 0,86-0,300 0,7443 0,636 7,40 0,54 5 ODL ODLEWNIE WIG -,40%,9%,5% 7,69% -43,6% -0,869-0,0 -,39% 0,7%,976-0,49,30 -,794-0,747 0,447,80 0,4 5 OPT OPTIMUS -0,35% 5,5% 4,30% -,94% -7,34% -0,0699-0,00 0,56% 0,39%,773,559,99,59 0,053 0,57 4,0 4,9 53 ORB ORBIS mwig40-0,67%,68% 3,08%,48% -,0% -0,566-0,0393-0,60% 0,04% 0,75 0,6 0,354 0,57-0,08 0,475 8,70 0,65 54 PBG PBG WIG0-0,3%,4%,7% -4,50% -,55% -0,3-0,0050 0,0% 0,3% 0,483 0,68-0,05 0,73 0,895 0,556 0,60,47 55 OIL PETROLINV mwig40-0,3% 7,5% 7,06% -5,83% 7,3% -0,0439-0,003 0,4% 0,44%,45-0,373,709 -,083 0,0497 0,50 x 0,75 56 PGN PGNIG WIG0-0,3%,03%,% -5,70% -8,06% -0,070-0,0037 0,06% 0,39% 0,390 0,9 0,63-0,340 0,75 0,5738 6,60 0,93 57 PKN PKNORLEN WIG0-0,57% 3,39%,% -9,83% -9,39% -0,77-0,004 0,6% 0,0%,44,005,548-0,543-0,073 0,497,90 0,4 58 PKO PKOBP WIG0 -,07% 3,59%,08% -4,37% -34,87% -0,307-0,0064-0,0% -0,05%,703,57,505-0,48-0,388 0,4377 6,40,70 59 PQA POLAQUA mwig40-0,4% 3,04%,34% -0,4% -7,8% -0,434-0,004 0,0% 0,5%,030 0,767,43-0,656 0,0465 0,50 6,50 0,6 60 PCE POLICE mwig40-0,55% 3,54% 3,%,38% 5,7% -0,607-0,0070-0,5% 0,% 0,83,0 0,,888-0,04 0,4945 0,90 0,30 6 PXM POLIMEXMS WIG0-0,83% 3,40%,4% -7,50% -7,% -0,50-0,0065-0,7% 0,05%,300,457,09 0,366-0,605 0,464 8,80 0,97 6 PND POLNORD WIG0-0,76% 3,3%,43% -,99% -4,38% -0,353-0,0065-0,5% 0,08%,05,538,408 0,9-0,40 0,4689 4,50 0,40 63 PWK PPWK swig80-0,3% 3,4%,88% -8,75% 0,00% -0,094-0,0033 0,9% 0,34% 0,980,94,0 0,09 0,0793 0,53 47,30 0,30 64 ZAP PULAWY mwig40-0,33% 3,% 3,3% 5,38% -9,77% -0,085-0,0060-0,05% 0,3% 0,578 0,663 0,470 0,93 0,0877 0,5,60 0,58 65 RFK RAFAKO swig80-0,0% 3,66% 3,8% -,94% 3,79% -0,004-0,0004 0,46% 0,50% 0,96,33,57 0,066 0,69 0,554 4,80 0,64 66 SKT SKOTAN swig80-0,84% 3,46% 3,00% -5,48% -5,85% -0,463-0,0093-0,38% 0,06% 0,93 0,066,455 -,389-0,569 0,468 x 0,36 67 STX STALEXP mwig40-0,5% 3,36%,97% -3,3% -0,53% -0,049-0,000 0,8% 0,43% 0,847 0,35 0,983-0,63 0,688 0,540 6,0,3 68 SNS SYNTHOS mwig40-0,5% 4,% 3,39% -,7%,7% -0,0635-0,009 0,45% 0,40%,373,667,70 0,397 0,88 0,540 3,80 0,4 69 TPS TPSA WIG0-0,5%,9%,05% -,36% -,88% -0,0734-0,006 0,7% 0,38% 0,647 0,693,08-0,35 0,53 0,56 9,80,47 70 TVN TVN WIG0-0,78% 3,96%,88% -4,75% -3,8% -0,000-0,005 0,0% 0,4%,535 0,68,30 -,449-0,093 0,477 7,90,04 7 VST VISTULA mwig40 -,00% 3,47% 3,33% -9,07% -5,46% -0,98-0,06-0,69% -0,03% 0,63,35 0,676 0,459-0,783 0,443 7,40 0,47 7 ZNT ZNTKLAPY swig80 -,% 0,04% 9,8% -8,% -4,07% -0, -0,0-0,65% 0,9%,0 -,88-0,647 -,35-0,34 0,479 x,05 73 PUE ZPUE WIG -,77% 9,4% 8,96% -3,64% -59,37% -0,3047-0,094 -,9% -0,05% 0,946-0,67,4 -,579-0,37 0,40 3,80 0,55 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 8, Warszawa, dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS , nr NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego ,00 PLN, infolinia:

4 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji - wtorek, 7 lutego 009 Zestawienie TOP0 spółek Obecna cena T YTD Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji, 7 lutego 009 Portfel Stabilny w portfelu WIG 789,77-6,87% -6,30% 00,0% CYFRPLSAT 4,90 zł -,55% 0,37% 0,0% ENEA 4,70 zł,38% 30,3% 0,0% ALCHEMIA 7,0 zł 0,4% -,5% 0,0% NETIA,68 zł 5,93%,67% 0,0% BUDIMEX 53,60 zł -4,% 4,89% 0,0% PGNIG 3,3 zł -5,70% -8,06% 0,0% KGHM 34,50 zł -7,88%,69% 0,0% TPSA 8,84 zł -,36% -,88% 0,0% KERNEL 8,45 zł,67% 50,00% 0,0% ASSECOPOL 4,57 zł -,46% -,30% 0,0% Beta portfela 0,553 Ryzyko portfela,5% Portfel Agresywny Obecna cena T YTD w portfelu WIG 789,77-6,87% -6,30% 00,0% ENEA 4,70 zł,38% 30,3% 0,0% ASTARTA 9,00 zł,50% -8,8% 0,0% RAFAKO 3,30 zł -,94% 3,79% 0,0% KOLASTYNA 0,67 zł 8,06% -5,9% 0,0% JWCONSTR 4,93 zł -7,6%,64% 0,0% IZOLACJA 33,89 zł -8,90% 6,7% 0,0% LOTOS 0,05 zł 3,6% -5,90% 0,0% BANKBPH 3,60 zł -5,67% -0,3% 0,0% PULAWY 48,00 zł 5,38% -9,77% 0,0% OPTIMUS,0 zł -,94% -7,34% 0,0% Beta portfela 0,878 Ryzyko portfela,3% Mapa "Ryzyko-Zysk",0% KER 0,5% ENA KGH Oczekiwana stopa zwrotu 0,0% -0,5% -,0% ALC CPS NET BDX PGN ACP TPS PBGCEZ RFK STX BPH BIO JWC ECH SNS HWEAGOZAP GNTKPX PQA LCC OPT MSX PKNPCE LTS KOL ORB KZS GTC PND PXM AST GTNBZW BSK VST PKO CST 06N HTM OIL -,5% składniki Porftela Stabilnego składniki Portfela Agresywnego MIL BHW BRE MCI DUD -,0% 0,0%,0%,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 0,0% Ryzyko mierzone odchyleniem standardowym Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 8, Warszawa, dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS , nr NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego ,00 PLN, infolinia:

5 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji - wtorek, 7 lutego 009 Definicje i metodologia Historyczna stopa zwrotu średnia dzienna logarytmiczna stopa zwrotu. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji, 7 lutego 009 C R ln k t =, gdzie R t jest logarytmiczną stopa zwrotu z jednego okresu. Cp Stopa wolna od ryzyka średnia historyczna roczna stopa zwrotu pozbawiona ryzyka w badanym okresie. Za stopę wolną od ryzyka w niniejszym opracowaniu rozumie się stawkę WIBOR 3M. T µ = µ, gdzie µ 0,t jest stopą pozbawioną ryzyka w podokresie t (t=,,t) 0 0,t T t= Miary ryzyka Ryzyko S(x) odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu. σ = T T t= ( R t R) Ryzyko SV(x) semiodchylenie standardowe miara wywodząca się bezpośrednio ze zwykłego odchylenia standardowego. Uwzględnia tylko odchylenia in minus od minimalnej wymaganej stopy zwrotu (w niniejszym opracowaniu za minimalną wymaganą stopę zwrotu przyjęto wartość dla benchmark u). Θ= T t= T [ ( R t r) ] Beta standard (β ) miara zmienności stóp zwrotu waloru odniesiona do reszty rynku. Miara ryzyka związana z inwestycją w akcje danej spółki informująca z jaką siłą stopy zwrotu z akcji reagują na stopy zwrotu wybranego indeksu charakteryzującego rynek jako całość. Wartość większa od oznacza, Ŝe stopa zwrotu danego waloru wzrasta (lub spada) w przybliŝeniu o więcej, niŝ stopa zwrotu czynnika objaśniającego (benchmark u). Zjawisko pozytywne w czasie dobrej koniunktury. Wartość z przedziału (0,) oznacza, Ŝe stopa zwrotu danego waloru wzrasta (lub spada) w przybliŝeniu o mniej, niŝ stopa zwrotu czynnika objaśniającego (benchmark u). Wartość będąca liczbą ujemną oznacza, Ŝe stopa zwrotu danego waloru spada (rośnie), gdy rynek (opisany jako benchmark) rośnie (spada). Zjawisko poŝądane w czasie dekoniunktury. Beta wzrostów współczynnik beta liczony jedynie na stopach zwrotu akcji w okresach dodatnich stóp zwrotu benchmark u. Beta spadków współczynnik beta liczony jedynie na stopach zwrotu akcji w okresach ujemnych stóp zwrotu benchmark u. Tracking Error odchylenie standardowe stóp zwrotu waloru od stóp zwrotu osiąganych przez benchmark. Miara ta objaśnia jak ściśle kursy danej spółki podąŝają za rynkiem. Im mniejsza wartość tym notowania waloru w większym stopniu odtwarzają ruchy indeksu. Wysoka wartość TE wskazuje na duŝą rozbieŝność pomiędzy kursem waloru a benchmark iem. VaR (Value at Risk) wartość naraŝona na ryzyko odzwierciedla prawdopodobieństwo osiągnięcia straty z inwestycji w dany walor lub jej przekroczenia w zadanym przedziale czasowym. WyraŜona w postaci kwoty oznacza stratę, której przekroczenie w pojedynczym okresie jest równe zadanemu poziomowi tolerancji. W niniejszym opracowaniu za okres przyjęto jeden tydzień, zaś poziom istotności wynosi α=0,05. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 8, Warszawa, dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS , nr NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego ,00 PLN, infolinia:

6 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji - wtorek, 7 lutego 009 Miary efektywności inwestycji Tygodniowa Wskaźnik Analiza Sharpe a Portfelowa względna Akcji, 7 oczekiwana lutego 009 premia za ryzyko, czyli stosunek oczekiwanej premii za ryzyko (róŝnica pomiędzy średnią stopą zwrotu akcji oraz stopą zwrotu wolną od ryzyka) do ryzyka inwestycji. Ujemna wartość wskaźnika oznacza, Ŝe inwestycja w dany walor przyniosła stopę zwrotu niŝszą od stopy wolnej od ryzyka. S = R µ 0 σ Wskaźnik Treynor a róŝnica pomiędzy średnią stopą zwrotu akcji oraz stopą wolną od ryzyka podzielona przez współczynnik beta waloru. Ujemny wskaźnik oznacza, Ŝe inwestycja w dany walor przyniosła stopę zwrotu niŝszą od stopy wolnej od ryzyka. T = R µ 0 β Wskaźnik Jensen a stanowi porównanie stóp zwrotu danej akcji z inwestycją pasywną w indeks stabilizowaną walorem pozbawionym ryzyka. ( µ + β ( 0 )) J = R F 0 µ J>0 oznacza, Ŝe rozpatrywany walor znajduje się powyŝej linii rynku papierów wartościowych (wskazuje to na dobrą relację pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a ryzykiem), J<0 oznacza, Ŝe rozpatrywany walor znajduje się poniŝej linii rynku papierów wartościowych (wskazuje to na niekorzystną relację pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a ryzykiem). Wskaźnik Modiglianich róŝnica w punktach procentowych pomiędzy zrealizowaną stopą zwrotu z waloru a stopą zwrotu portfela rynkowego skorygowanego o poziom ryzyka. Rankingi tworzone według wskaźników Sharpe'a i Modiglianich są identyczne, jednak procentowe ujęcie wskaźnika Modiglianich uwaŝa się za bardziej przejrzyste w interpretacji. M = 0 µ F+ S σ F, gdzie σ to historyczne ryzyko portfela odtwarzającego indeks F. Wskaźnik Sortino modyfikacja wskaźnika Sharpe'a, w której zamiast stopy zwrotu wolnej od ryzyka uŝyto minimalnej akceptowanej przez inwestora stopy zwrotu (w niniejszym opracowaniu jest to historyczna stopa zwrotu benchmark u), zaś miarą ryzyka jest semiodchylenie standardowe. R r Sort= ΘR Poziom bezpieczeństwa (Safety Level) prawdopodobieństwo osiągnięcia stopy zwrotu z inwestycji w dany walor większej, bądź równej stopie zrealizowanej przez benchmark. Wartość SL jest równa polu powierzchni pod krzywą gęstości rozkładu prawdopodobieństwa, przy załoŝeniu iŝ rozkład ten jest rozkładem normalnym bądź zbliŝonym do normalnego. Większa wartość SL świadczy o większej szansie na uzyskanie stopy zwrotu ponad rynkową. P R t < R ) =α ( b, gdzie za R b przyjęto historyczną stopę zwrotu z benchmark u. Objaśnienia dotyczące wybranych wskaźników oraz horyzontu analizy Wykorzystanie zbyt długiego szeregu danych doprowadziłoby do niepoŝądanego zakotwiczenia wnioskowania w przeszłości. Z drugiej strony autor opracowania chciał uniknąć zbyt duŝej zmienności otrzymanych rezultatów, do czego mogłoby doprowadzić nadmierne skrócenie horyzontu analizy. Przeprowadzone badania efektywności poszczególnych wskaźników analizy portfelowej miały na celu dobór zestawu parametrów, na podstawie których zbudowany portfel zwracałby wyniki lepsze niŝ benchmark. Szczególny nacisk połoŝono na ograniczenie ryzyka inwestycji w celu ochrony wartości modelowego portfela. Stąd, na podstawie wcześniejszych analiz, dokonano wyboru przedziału czasowego, a otrzymane rezultaty skłaniają do stwierdzenia, iŝ horyzont ostatnich 4 sesji najlepiej odzwierciedla krótkoterminowe ryzyko inwestycji w dany walor. Ponadto zastosowany okres analizy pozwala na odpowiednio szybką sygnalizację zmiany trendu, w którym poruszają się notowania poszczególnych spółek. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 8, Warszawa, dokumentacja w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS , nr NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego ,00 PLN, infolinia:

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 26/2008, 18 listopada 2008

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 26/2008, 18 listopada 2008 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 6/008, 8 listopada 008 Opracowanie zawiera analizę portfelową spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuŝszy niŝ 4 sesje, na których średni

Bardziej szczegółowo

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 6/2009, 10 lutego 2009

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 6/2009, 10 lutego 2009 Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 6/009, 0 lutego 009 Opracowanie zawiera analizę portfelową spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuŝszy niŝ 4 sesje, na których średni

Bardziej szczegółowo

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 10/2009, 10 marca 2009

Ponad Rynek. Tygodniowa Analiza Portfelowa Akcji 10/2009, 10 marca 2009 Ponad ynek ygodniowa Analiza Portfelowa Akcji /9, marca 9 Opracowanie zawiera analizę portfelową spółek wchodzących w skład indeksu WIG, notowanych na GPW przez okres dłuższy niż 4 sesje, na których średni

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE BYKI NA TEN TYDZIEŃ. * Szczegóły zlecenia kupna Kernel < 64,7 ŚREDNIOTERMINOWY PORTFEL BYKÓW. Cormay ,20 14,34 28,04%

POTENCJALNE BYKI NA TEN TYDZIEŃ. * Szczegóły zlecenia kupna Kernel < 64,7 ŚREDNIOTERMINOWY PORTFEL BYKÓW. Cormay ,20 14,34 28,04% POTENCJALNE BYKI NA TEN TYDZIEŃ Nazwa spółki Warunki kupna STOP * Szczegóły zlecenia kupna Kernel wybicie 70 < 64,7 ŚREDNIOTERMINOWY PORTFEL BYKÓW Nazwa spółki Data wydania Cena kupna Cena obecna Zmiana

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Na dstawie Uchwały nr 167/03 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2003 r. z późn. zm. tyczącej indeksów giełwych Giełda

Bardziej szczegółowo

* Szczegóły zlecenia kupna Bogdanka MCI < 120,1 < 4,6 ŚREDNIOTERMINOWY PORTFEL BYKÓW. średnia: 2,85%

* Szczegóły zlecenia kupna Bogdanka MCI < 120,1 < 4,6 ŚREDNIOTERMINOWY PORTFEL BYKÓW. średnia: 2,85% POTENCJALNE BYKI NA TEN TYDZIEŃ Nazwa spółki Warunki kupna STOP * Szczegóły zlecenia kupna Bogdanka MCI wybicie 125,5 wybicie 5 < 120,1 < 4,6 ŚREDNIOTERMINOWY PORTFEL BYKÓW Nazwa spółki Data wydania Cena

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

* Szczegóły zlecenia kupna Hawe < 3,64 #DIV/0! średnia:

* Szczegóły zlecenia kupna Hawe < 3,64 #DIV/0! średnia: POTENCJALNE BYKI NA TEN TYDZIEŃ Nazwa spółki Warunki kupna STOP * Szczegóły zlecenia kupna Hawe wybicie 3,95 < 3,64 Nazwa spółki Data wydania ŚREDNIOTERMINOWY PORTFEL BYKÓW Cena kupna Cena obecna Zmiana

Bardziej szczegółowo

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 2015-11-18 12:55 GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 listopada 2015 r. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja Polimex-Mostostal 2,40 6,6% 9,6% 2,8% -0,8% -8, -2,4% BZ WBK 90,00 4,7% 9,4% 5,9% -8, -2,% -9,6% BRE Bank 37,00 4,6,9% 6,2%

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja Grupa Lotos 8,60 7,47% 7,% 5,2% -3,8% -44,4% -5,7% TVN 0,30 8,74% -7,7% -7,9% -9,3% -0,% -0,3% KGHM Polska Miedź 3,50 7,9%,2%

Bardziej szczegółowo

Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading

Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading Krzysztof Borowski KBC Securities Krzysztof Borowski - Analiza techniczna 1 AT / AF Metody analizy na giełdzie: Analiza

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja PKN Orlen 20,75 7,22% 7,% 4,3%,8% 2,7% 3, Polimex-Mostostal 2,35 6,58% 5,4% 0,8% 0,8% -7,8% -,6% Bioton 0,22 4,53% 5,7% 3,7%

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Wtorek, 7 luty 2009 Ostatnia sesja Cersanit 9,55 0,9% 7,4% 4,6% -2,% -7,% -7,2% KGHM Polska Miedź 34,50 6,29% 7,% -,% 2,7% 54,8% 46,6% PBG

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja KGHM Polska Miedź 29,0 4,34% 4,3% 7,8% 0,9% 22, 22,5% PBG 96,50 4,7% 3,% 5,9% 9,8% 2,5% 8,6% Grupa Lotos 7,25 3,9% -4,2% -6,%

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych:

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: Metodologia wyznaczania greckich współczynników. (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość zamknięcia indeksu WIG20 (pkt),

Bardziej szczegółowo

In mask, replace this form by your picture and put it backside

In mask, replace this form by your picture and put it backside In mask, replace this form by your picture and put it backside BIURO MAKLERSKIE WARSZAWA WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W USŁUDZE DORADZTWA INWESTYCYJNEGO i portfeli modelowych w usłudze Doradztwa Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015

Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015 Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015 z dnia 18-05-2015 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość indeksu WIG20

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2008 r. Lp Składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery emitowane

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 32,382,959.42 41,479,767.55 1. Lokaty 32,382,959.42 41,479,542.54 2. Środki pieniężne 0.00 0.00 3. Należności, w tym 0.00 225.01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 1 088

Bardziej szczegółowo

WIG Control. zarabiaj na zmienności Indeksu WIG20 ze 100% gwarancją kapitału na koniec okresu ubezpieczenia

WIG Control. zarabiaj na zmienności Indeksu WIG20 ze 100% gwarancją kapitału na koniec okresu ubezpieczenia WIG Control zarabiaj na zmienności Indeksu WIG20 ze 100% gwarancją kapitału na koniec okresu ubezpieczenia Charakterystyka ubezpieczenia WIG Control Charakterystyka produktu ubezpieczeniowego WIG Control

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 088 469 221 934 988 485 1. Lokaty 1 086 272 699 934 988 418 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 190 027 67 3.1. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Indeksy giełdowe. Bohdan Wyżnikiewicz. Sopot, 12 marca 2015 r.

Indeksy giełdowe. Bohdan Wyżnikiewicz. Sopot, 12 marca 2015 r. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz Sopot, 12 marca 2015 r. Plan wykładu Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych Historia i charakterystyka indeksów GPW Metodologia indeksów GPW od 19-03-2007 i formuły

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r. ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 4 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 808 959,97 3 805 084,54 4 174 093,73 4 148 068,93 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia Test spółek o niskim poziomie zadłużenia W poprzedniej części naszych testów rozpoczęliśmy od przedstawienia w jaki sposób zachowują się spółki posiadające niski poziom zobowiązań. W tym artykule kontynuować

Bardziej szczegółowo

Spółki Prowzrostowe: WIG20 DTFM niedziela, 7 października 2012

Spółki Prowzrostowe: WIG20 DTFM niedziela, 7 października 2012 Spółki Prowzrostowe: WIG20 DTFM niedziela, 7 października 2012 WIG20 WIG20, Interwał 4H W kończącym się tygodniu indeks doszedł do strefy 78,6% poziomu Fibo. Odejście, chociaż wydłużyło spadek, nie zeszło

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 30.06.2003 30.06.2003 31.12.2002 30.06.2002 149 749 92 821 42 756 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 15 5 141 2 888 Należności

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 51 830 132 17 796 934 1. Lokaty 51 830 132 17 757 855 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 38 825 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 9,086, ,086, ,654, ,654,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 9,086, ,086, ,654, ,654, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz Gwarantowany I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 5 479 918

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Tauron Polska Energia 2,53 2,85% -2,1% -2,6% -6,4% -19,6% -15, PGNiG 5,25 2,35% 1, 0,8% 2,2% -11,6% 2,2% NG2 184,00 2,26% -0,8%

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 132 001,25 130 447,13 0,00 185 621,70 172 576,74 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 2,377,149.24 5,542,237.90 1. Lokaty 2,377,149.24 5,498,417.01 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 43,820.89 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 11 597 792,42 10 782 396,86 0,00 13 225 108,11 13 217 806,76 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 117,340,003.53 200,890,980.32 1. Lokaty 117,340,003.53 196,673,306.86 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 4,217,673.46 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 185 621,70 172 576,74 0,00 264 014,99 263 869,28 0,00 3. Należności, w tym 13 044,96 145,71 3.1.

Bardziej szczegółowo

Ósemka WIG Control. 6,48%* gwarantowanego zysku juŝ po pierwszych 12 miesiącach ubezpieczenia plus zyski ze zmienności Indeksu WIG20

Ósemka WIG Control. 6,48%* gwarantowanego zysku juŝ po pierwszych 12 miesiącach ubezpieczenia plus zyski ze zmienności Indeksu WIG20 Ósemka WIG Control 6,48%* gwarantowanego zysku juŝ po pierwszych 12 miesiącach ubezpieczenia plus zyski ze zmienności Indeksu WIG20 Charakterystyka ubezpieczenia Ósemka WIG Control Charakterystyka produktu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 12 494 159,28 12 091 538,44 13 780 016,96 13 708 411,64 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

-> Spółka musi być niedoceniona przez innych inwestorów. (Wykorzystujemy wskaźniki niedowartościowania).

-> Spółka musi być niedoceniona przez innych inwestorów. (Wykorzystujemy wskaźniki niedowartościowania). 48 Poniższy portfel jest kontynuacją eksperymentu inwestycyjnego, który przeprowadzałem na moim blogu. Analiza wyników po 12 tygodniach pokazała, że strategia inwestycyjna oparta niemal wyłącznie na analizie

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP

Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP Marcel Czeczko Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w fundusze inwestycyjne otwarte na przykładzie krajowych funduszy akcji WSTĘP Niniejsza praca stanowi próbę oceny zasadności lokowania

Bardziej szczegółowo

Inne kryteria tworzenia portfela. Inne kryteria tworzenia portfela. Poziom bezpieczeństwa. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3. Dr Katarzyna Kuziak

Inne kryteria tworzenia portfela. Inne kryteria tworzenia portfela. Poziom bezpieczeństwa. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3. Dr Katarzyna Kuziak Inne kryteria tworzenia portfela Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3 Dr Katarzyna Kuziak. Minimalizacja ryzyka przy zadanym dochodzie Portfel efektywny w rozumieniu Markowitza odchylenie standardowe

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja PKN Orlen 67,82 2,5 1,1% 4,5% 6,1% 12,3% 5,5% Bank Pekao 145,15 1,02% 1,6% -0,6% 0,1% -0,6% 6,8% PKO BP 23,70 0,79% 3,4% 2,9%

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004 OPCJE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004 CO TO JEST OPCJA, RODZAJE OPCJI Opcja - prawo do kupna, lub sprzedaży instrumentu bazowego po

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki efektywności Sharpe a, Treynora, Jensena, Information Ratio, Sortino

Wskaźniki efektywności Sharpe a, Treynora, Jensena, Information Ratio, Sortino Ćwiczenia 5 Pojęcie benchmarku, tracking error Wskaźniki efektywności Sharpe a, Treynora, Jensena, Information Ratio, Sortino Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 1 Współczynnik Sharpe a Renata Karkowska,

Bardziej szczegółowo

Market Multiples Review

Market Multiples Review Sierpień Market Multiples Review Sektor energetyczny Charakterystyka sektora sektor energetyczny Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem Market Multiples Review na temat kształtowania się mnożników

Bardziej szczegółowo

Polska Edycja limitowana Biuletyn informacyjny. sobota, 18 marca 2017

Polska Edycja limitowana Biuletyn informacyjny. sobota, 18 marca 2017 sobota, 18 marca SSECO POLND SSECOPOL (53.7000, 55.3200, 53.2000, 55.3200, +2.22000), intminw (53.8815), intmaxw (54.8788), SMTrW (55.7070) 58.5 58.0 57.5 57.0 56.5 56.0 55.5 55.0 54.5 54.0 53.5 53.0 52.5

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2002 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych 31-12-2002 31-12-2001 92 821 5 500 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 5

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 18 070 485,49 17 678 916,67 23 442 256,95 22 783 503,35 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Dr hab. Renata Karkowska Wykład 3, 4 Renata Karkowska, Wydział Zarządzania 1 Wykład 3 - cel 3. Konstrukcja i zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1. Cele i ograniczenia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ PO SESJI

KOMENTARZ PO SESJI 2011.01.21 - KOMENTARZ PO SESJI Europa nie wymusiła na nas wzrostu Witam. Dzisiejsza sesja zakończyła się wzrostem indeksu WIG20 o 0,26% do 2733,31pkt. Obroty na spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20

Bardziej szczegółowo

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 193 559,66 192 673,45 0,00 311 505,91 301 375,97 0,00 3. Należności, w tym 886,21 10 129,94 3.1.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Enea 9,75 9,04% 8,1% 9,7% 1,5% -13,6% -16,3% Energa 8,19 8,05% 8,7% 8,7% 7,2% -19,8% -33,3% Tauron Polska Energia 2,58 5,63%

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,701,034.28 4,084,870.69 1. Lokaty 1,678,579.03 4,084,870.69 2. Środki pieniężne 8,794.19 0.00 3. Należności, w tym 13,661.06 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Spekulacje na dywidendach

Spekulacje na dywidendach Spekulacje na dywidendach Chociaż stosunkowo niewiele spółek publicznych decyduje się na podział zysku między akcjonariuszy, to jednak istnieją i takie, które regularnie wypłacają dywidendy, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje Zasady obrotu

Opcje na akcje Zasady obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Opcje na akcje Zasady obrotu Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Notowań i Rozwoju Rynku Zasady obrotu (1) Instrumenty bazowe (akcje

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa. Historyczne analogie. +14% na debiucie

Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa. Historyczne analogie. +14% na debiucie Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa Historyczne analogie W historii transformacji własnościowej polskiej gospodarki oraz ewolucji rynku kapitałowego, duŝe giełdowe prywatyzacje spółek

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. RozwaŜmy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 747 684,99 3 733 503,82 0,00 5 985 175,18 5 960 902,49 0,00 3. 3.1. Należności, w tym Z tytułu

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący. 0,00 0,00 3. Należności, w tym

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący. 0,00 0,00 3. Należności, w tym I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 58 386,64 1. Lokaty 0,00 57 988,59 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 398,05 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne 31-12-2002 31.12.2001 551 382 580 766 Środki na bieżących rachunkach bankowych 196 249 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 16 610 23 380 Należności

Bardziej szczegółowo

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt)

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) II Etap Maj 2013 Zadanie 1 II Etap Maj 2013 1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) 1.1/podaj definicję składnika

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 sierpnia stron. CCC Spółka opublikowała wyniki za II kwartał

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 sierpnia stron. CCC Spółka opublikowała wyniki za II kwartał Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek CCC Spółka opublikowała wyniki za II kwartał Przychody 608 609 0% 609 0% 496 23% EBITDA 112 117-4% 125-10% 97.7 15% EBIT 95.5 102-7% 105-9% 87.2 10% Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2001 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.2001 5 500 Środki pieniężne Lokaty pieniężne krótkoterminowe 355 Należności Odsetki 68 Pozostałe 2 Aktywa (razem) 5 925 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 grudnia stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 grudnia stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Alior KNF zgodził się na zaliczenie 183,4 mln PLN z emisji obligacji podporządkowanych do kalkulacji wskaźnika Tier II. Bank BGŻ BNP Paribas Bank szacuje wpływy

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Enea 8,90 2,75% 5,3% -0,1% -8, -21,6% -23,6% KGHM Polska Miedź 73,17 1,18% -0,7% -0,5% 0,7% -6,7% 14, BZ WBK 315,75 1,18% 0,5%

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie symulacyjne granicy minimalnej w portfelu Markowitza

Wyznaczanie symulacyjne granicy minimalnej w portfelu Markowitza Wyznaczanie symulacyjne granicy minimalnej w portfelu Markowitza Łukasz Kanar UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WARSZAWA 2008 1. Portfel Markowitza Dany jest pewien portfel n 1 spółek giełdowych.

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

DYWIDENDY. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

DYWIDENDY. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych DYWIDENDY Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Podstawowe prawa akcjonariuszy: 1) Prawo do dywidendy - prawo do udziału w zyskach spółki 2) Prawo poboru - prawo do zakupu akcji nowej emisji 3)

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 października stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 października stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Ambra ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 PLN na akcję (stopa dywidendy 5,8%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 21 października, dzień wypłaty

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka komentarz po sesji

Analiza Techniczna Andrzej Klempka komentarz po sesji Amerykanie powrócili do lekceważenia złych danych Dzisiejsza sesja zakończyła się wzrostem indeksu WIG20 o 1,65% do 2391,15pkt. Obroty na spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20 wyniosły 670 milionów

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku Najlepsze wyniki inwestycyjne w historii PKO TFI Rok 2010 był pierwszym okresem, w którym funduszami PKO TFI zarządzał nowy zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

maj 2009 r. określenie metodyki badania zawiązanie porozumienia pomiędzy partnerami powstaje nazwa dla projektu RESPECTIndex

maj 2009 r. określenie metodyki badania zawiązanie porozumienia pomiędzy partnerami powstaje nazwa dla projektu RESPECTIndex 13 czerwca 2012 kalendarium wydarzeń luty 2009 r. partnerzy projektu (GPW, Kulczyk Investments, Deloitte, Forbes) tworzą koncepcję projektu maj 2009 r. określenie metodyki badania zawiązanie porozumienia

Bardziej szczegółowo