English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.)"

Transkrypt

1 English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.) UNIT 1 słownictwo z Unitu 1; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasownikiem to be w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających; poprawnie stosuje zaimki osobowe i dzierżawcze oraz tryb rozkazujący. stosuje poznane słownictwo z Unitu 1; na ogół poprawnie czasownikiem to be w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających; popełniając nieliczne błędy, stosuje zaimki osobowe i dzierżawcze oraz tryb rozkazujący. poznane słownictwo z Unitu ; nie zawsze poprawnie posługuje się czasownikiem to be w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających; stosuje zaimki osobowe i dzierżawcze oraz tryb rozkazujący, popełniając liczne Uczeń posługuje się bardzo Unitu 1; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu czasownika to be w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających; stosuje zaimki osobowe i dzierżawcze oraz tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne Uczeń znajduje w tekście informacje dotyczące poznawania innych osób, pochodzenia i narodowości, danych osobowych w formularzu, poleceń w klasie, wmeldowania się w hotelu, nie popełniając większych błędów; typu prawda/fałsz oraz poprawnie uzupełnia luki w tekście. Uczeń znajduje w tekście informacje dotyczące poznawania innych osób, pochodzenia i narodowości, danych osobowych w formularzu, poleceń w klasie, wmeldowania się w hotelu, popełniając nieliczne błędy; na ogół otwarte, pytania wielokrotnego wyboru i pytania typu prawda/fałsz oraz poprawnie uzupełnia luki w tekście i wysłuchanej piosence. Uczeń znajduje w tekście informacje dotyczące poznawania innych osób, pochodzenia i narodowości, danych osobowych w formularzu, poleceń w klasie, wmeldowania się w hotelu; popełniając dość liczne błędy; odpowiadając na pytania typu prawda/fałsz oraz uzupełniając luki w tekście, popełnia liczne Uczeń z trudnością znajduje w tekście informacje dotyczące poznawania innych osób, pochodzenia i narodowości, danych osobowych w formularzu, poleceń w klasie, wmeldowania się w hotelu; popełnia przy tym bardzo liczne błędy; odpowiadając na pytania typu prawda/fałsz oraz uzupełniając luki w tekście, popełnia bardzo liczne Reagowanie ustne nawiązywanie kontaktów towarzyskich, udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając większych błędów, pozdrawia inne osoby i udziela podstawowych informacji o swoich danych osobowych i danych innych osób, a także uzyskuje podstawowe informacje od kogoś. Uczeń pozdrawia inne osoby i udziela podstawowych informacji o swoich danych osobowych i danych innych osób, a także uzyskuje podstawowe informacje od kogoś, nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń pozdrawia inne osoby i udziela podstawowych informacji o swoich danych osobowych i danych innych osób, a także uzyskuje podstawowe informacje o kimś, popełniając dość liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają Uczeń pozdrawia inne osoby i udziela podstawowych informacji o swoich danych osobowych i danych innych osób, a także uzyskuje podstawowe informacje o kimś, popełniając liczne błędy językowe, które znacznie zakłócają Reagowanie ustne - wyrażanie próśb, proponowanie i przyjmowanie sugestii Uczeń w sposób płynny, nie popełniając większych błędów, prosi kogoś o coś do picia lub podanie i zrobienie czegoś, a także przyjmuje lub odrzuca ofertę. Uczeń prosi kogoś o coś do picia lub podanie i zrobienie czegoś, a także przyjmuje lub odrzuca ofertę, nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń prosi kogoś o coś do picia lub podanie i zrobienie czegoś, a także przyjmuje lub odrzuca ofertę, popełniając dość liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie prosi kogoś o coś do picia lub podanie i zrobienie czegoś, a także przyjmuje lub odrzuca ofertę, znacznie zakłócają UNIT 2 English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

2 słownictwo z Unitu 2; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się przedimkami a/an oraz liczbą mnogą rzeczowników, poprawnie stosuje zaimki wskazujące, przymiotniki i tryb rozkazujący. stosuje poznane słownictwo z Unitu 2; przedimkami a/an oraz liczbą mnogą rzeczowników; popełniając nieliczne błędy, stosuje zaimki wskazujące, przymiotniki i tryb rozkazujący. poznane słownictwo z Unitu 2; nie zawsze poprawnie posługuje się przedimkami a/an oraz liczbą mnogą rzeczowników; stosuje zaimki wskazujące, przymiotniki i tryb rozkazujący, popełniając liczne Uczeń posługuje się bardzo Unitu 2; popełnia bardzo liczne błędy w zastosowaniu przedimków a/an oraz liczby mnogiej rzeczowników, stosuje zaimki wskazujące, przymiotniki i tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne Uczeń określa główną myśl tekstu i znajduje określone informacje dotyczące przedmiotów znajdujących się na biurku i problemów podczas podróży, otwarte i pytania wielokrotnego wyboru. Uczeń określa główną myśl tekstu i znajduje określone informacje dotyczące przedmiotów znajdujących się na biurku, problemów podczas podróży, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie odpowiada na pytania otwarte i pytania wielokrotnego wyboru.. Uczeń z pewną trudnością określa główną myśl tekstu i znajduje określone informacje dotyczące przedmiotów znajdujących się na biurku, problemów podczas podróży, popełniając dość liczne błędy; odpowiadając na pytania otwarte i pytania wielokrotnego wyboru, popełnia liczne Uczeń z trudnością określa główną myśl tekstu i znajduje określone informacje dotyczące przedmiotów znajdujących się na biurku, problemów podczas podróży, popełnia przy tym liczne błędy; odpowiadając na pytania otwarte i pytania wielokrotnego wyboru, popełnia bardzo liczne określa główną myśl i znajduje określone informacje w tekstach dotyczących opisu słynnych osób oraz języka angielskiego; z łatwością odpowiada napytania typu prawda/fałsz. Uczeń określa główną myśl i znajduje dotyczących opisu słynnych osób oraz języka angielskiego; na ogół typu prawda/fałsz. Uczeń z pewną trudnością określa główną myśl i znajduje określone informacje w tekstach dotyczących opisu słynnych osób oraz języka angielskiego; nie zawsze poprawnie odpowiada na pytania typu prawda/fałsz. Uczeń z trudnością określa główną myśl i znajduje dotyczących opisu słynnych osób oraz języka angielskiego; z trudnością odpowiada na pytania typu prawda/fałsz. Opis ludzi i przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje kolory flag oraz sławne osoby, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych Uczeń opisuje kolory flag oraz sławne osoby, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje kolory flag oraz sławne osoby, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające Uczeń opisuje kolory flag oraz sławne osoby, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy Reagowanie na wypowiedzi udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela informacji i prosi o informacje dotyczące pokazywanych przedmiotów oraz słynnych osób, ewentualnie popełnione błędy językowe nie zakłócają Uczeń udziela informacji i prosi o informacje dotyczące pokazywanych przedmiotów oraz słynnych osób, popełniając nieliczne błędy językowe, które na ogół nie zakłócają Uczeń udziela informacji i prosi o informacje dotyczące pokazywanych przedmiotów oraz słynnych osób, popełniając dość liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie udziela informacji i prosi o informacje dotyczące pokazywanych przedmiotów oraz słynnych osób, popełniając liczne błędy zakłócają Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy krótki opis słynnej osoby, nie popełniając większych błędów i stosując urozmaicone słownictwo oraz właściwą formę i styl Uczeń tworzy krótki opis słynnej osoby, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą formę i styl Uczeń tworzy krótki opis słynnej osoby, popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą formę i styl Uczeń tworzy krótki opis słynnej osoby, znacznym stopniu wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje właściwej formy i stylu. UNIT 3 English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 2

3 słownictwo z Unitu 3; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasem present simple, poprawnie stosuje szyk wyrazów w zdaniach pytających. stosuje poznane słownictwo z Unitu 3; czasem present simple, stosuje szyk wyrazów w zdaniach pytających, popełniając nieliczne poznane słownictwo z Unitu 3; nie zawsze poprawnie posługuje się czasem present simple, stosuje szyk wyrazów w zdaniach pytających, popełniając liczne Unitu 3; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i stosowaniu czasu present simple, stosuje szyk wyrazów w zdaniach pytających, popełniając bardzo liczne Uczeń znajduje w tekście informacje dotyczące zawodów osób występujących w teleturnieju, znajomości i randek internetowych, poznawania nowych osób, kupowania w kawiarni oraz pierwszego dnia w pracy, nie popełniając większych błędów; otwarte, pytania typu prawda/fałsz oraz poprawnie uzupełnia luki w tekście. Uczeń znajduje w tekście informacje dotyczące zawodów osób występujących w teleturnieju, znajomości i randek internetowych, poznawania nowych osób, kupowania w kawiarni oraz pierwszego dnia w pracy, popełniając nieliczne błędy; na ogół otwarte, pytania typu prawda/fałsz oraz na ogół poprawnie uzupełnia luki w tekście. Uczeń znajduje w tekście informacje dotyczące zawodów osób występujących w teleturnieju, znajomości i randek internetowych, poznawania nowych osób, kupowania w kawiarni oraz pierwszego dnia w pracy, popełniając dość liczne błędy; odpowiadając na pytania otwarte, pytania typu prawda/fałsz oraz uzupełniając luki w tekście, popełnia liczne Uczeń z trudnością znajduje w tekście informacje dotyczące zawodów osób występujących w teleturnieju, znajomości i randek internetowych, poznawania nowych osób, kupowania w kawiarni oraz pierwszego dnia w pracy, popełnia przy tym bardzo liczne błędy; odpowiadając na pytania otwarte, pytania typu prawda/fałsz oraz uzupełniając luki w tekście, popełnia bardzo liczne określa główną myśl poszczególnych części tekstu i znajduje informacje w tekstach dotyczących pozytywnych aspektów Wielkiej Brytanii, noszenia mundurków i stroju do pracy; z łatwością odpowiada na pytania prawda/fałsz, nie popełnia większych błędów przy dobieraniu osób do zdań. Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu i znajduje informacje w tekstach dotyczących pozytywnych aspektów Wielkiej Brytanii, noszenia mundurków i stroju do pracy, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie odpowiada na pytania prawda/fałsz i dobiera osób do zdań. Uczeń z pewną trudnością określa główną myśl poszczególnych części tekstu i znajduje informacje w tekstach dotyczących pozytywnych aspektów Wielkiej Brytanii, noszenia mundurków i stroju do pracy, popełniając liczne błędy; popełnia dość liczne błędy przy odpowiadaniu u na pytania prawda/fałsz i dobieraniu osób do zdań Uczeń z trudnością określa główną myśl poszczególnych części tekstu i znajduje dotyczących pozytywnych aspektów Wielkiej Brytanii, noszenia mundurków i stroju do pracy, popełniając bardzo liczne błędy; popełnia liczne błędy przy odpowiadania u na pytania prawda/fałsz i dobieraniu osób do zdań. Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje różne aspekty mieszkania w swoim mieście lub państwie, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych Uczeń opisuje różne aspekty mieszkania w swoim mieście lub państwie, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje różne aspekty mieszkania w swoim mieście lub państwie, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające Uczeń opisuje różne aspekty mieszkania w swoim mieście lub państwie, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, właściwe zrozumienie opisywanie wydarzeń dnia codziennego Uczeń w sposób płynny opowiada o tym, co robi w weekendy i w ciągu tygodnia, stosując różnorodne słownictwo i nie popełniając większych Uczeń opowiada o tym, co robi w weekendy i w ciągu tygodnia, popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń opowiada o tym, co robi w weekendy i w ciągu tygodnia, pewnym zrozumienie Uczeń opowiada o tym, co robi w weekendy i w ciągu tygodnia, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym zrozumienie English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 3

4 uzasadnia opinię na temat znajomości internetowych i noszenia mundurków, stosując różnorodne słownictwo i nie popełniając większych Uczeń wyraża i uzasadnia opinię na temat znajomości internetowych i noszenia mundurków, popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń wyraża i uzasadnia opinię na temat znajomości internetowych i noszenia mundurków, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu Uczeń wyraża i uzasadnia opinię na temat znajomości internetowych i noszenia mundurków, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym zrozumienie Reagowanie ustne udzielanie i uzyskiwanie informacji, nawiązywanie kontaktów towarzyskich Uczeń w sposób płynny, nie popełniając większych błędów, udziela i uzyskuje informacje na temat czynności wykonywanych w weekend i w ciągu tygodnia oraz różnych upodobań i hobby. Uczeń udziela i uzyskuje informacje na temat czynności wykonywanych w weekend i w ciągu tygodnia oraz różnych upodobań i hobby, nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń udziela i uzyskuje informacje na temat czynności wykonywanych w weekend i w ciągu tygodnia oraz różnych upodobań i hobby; popełnione liczne błędy językowe częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie udziela i uzyskuje informacje na temat czynności wykonywanych w weekend i w ciągu tygodnia oraz różnych upodobań i hobby; popełnione liczne błędy językowe w znacznym stopniu zakłócają Reagowanie ustne wyrażanie próśb Uczeń w sposób płynny, nie popełniając większych błędów, zamawia jedzenie i napoje w kawiarni. Uczeń zamawia jedzenie i napoje w kawiarni; nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń zamawia jedzenie i napoje w kawiarni; popełnione liczne błędy językowe częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie zamawia jedzenie i napoje w kawiarni; popełnione liczne błędy językowe w znacznym stopniu zakłócają UNIT 4 słownictwo z Unitu 4; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się dopełniaczem saksońskim, poprawnie stosuje przyimki określające czas i miejsce, a także przysłówki i zwroty określające częstotliwość. stosuje poznane słownictwo z Unitu 4; dopełniaczem saksońskim, popełniając nieliczne błędy, stosuje przyimki określające czas i miejsce, a także przysłówki i zwroty określające częstotliwość. poznane słownictwo z Unitu 4; nie zawsze poprawnie posługuje się dopełniaczem saksońskim, stosuje przyimki określające czas i miejsce, a także przysłówki i zwroty określające częstotliwość, popełniając liczne Unitu 4; popełnia bardzo liczne błędy w zastosowaniu dopełniacza saksońskiego, stosuje przyimki określające czas i miejsce, a także przysłówki i zwroty określające częstotliwość, popełniając bardzo liczne Uczeń określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje dotyczące osób przedstawionych na zdjęciach i życia codziennego nastolatki, nie popełniając większych błędów; wielokrotnego wyboru i uzupełnia luki w zdaniach. Uczeń określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje osób przedstawionych na zdjęciach i życia codziennego nastolatki, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie odpowiada na pytania wielokrotnego wyboru i uzupełnia luki w zdaniach. główną oraz znajduje w tekście informacje dotyczące osób przedstawionych na zdjęciach i życia codziennego nastolatki, popełniając dość liczne błędy; odpowiadając na pytania wielokrotnego wyboru i uzupełniając luki w zdaniach, popełnia dość liczne Uczeń z trudnością określa myśl główną oraz z trudem znajduje w tekście informacje dotyczące osób przedstawionych na zdjęciach i życia codziennego nastolatki, popełnia przy tym liczne błędy; odpowiadając na pytania wielokrotnego wyboru i uzupełniając luki w zdaniach, popełnia bardzo liczne określa główną myśl tekstu i znajduje dotyczących dnia codziennego szefa kuchni, długowiecznych ludzi w różnych krajach oraz typowego Brytyjczyka; z łatwością dopasowuje miejsca do Uczeń określa główną myśl tekstu i znajduje określone informacje w tekstach dotyczących dnia codziennego szefa kuchni, długowiecznych ludzi w różnych krajach oraz typowego Brytyjczyka, popełniając nieliczne błędy; na ogół Uczeń z pewną trudnością określa główną myśl tekstu i znajduje określone informacje w tekstach dotyczących dnia codziennego szefa kuchni, długowiecznych ludzi w różnych krajach oraz typowego Brytyjczyka; nie zawsze poprawnie dopasowuje miejsca do Uczeń z trudnością określa główną myśl tekstu i znajduje określone informacje w tekstach dotyczących dnia codziennego szefa kuchni, długowiecznych ludzi w różnych krajach oraz typowego Brytyjczyka; nieudolnie dopasowuje miejsca do rzeczy, popełnia liczne błędy English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 4

5 rzeczy, nie popełnia większych błędów przy odpowiadaniu na pytania szczegółowe. poprawnie dopasowuje miejsca do rzeczy, popełnia pewne błędy przy odpowiadaniu na pytania szczegółowe. rzeczy, popełnia dość liczne błędy przy odpowiadaniu na pytania szczegółowe przy odpowiadaniu na pytania szczegółowe. uzasadnia swoją opinię na temat stresującego dnia i trybu życia, nie popełniając większych Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat stresującego dnia i trybu życia, popełniając błędy językowe, na ogół nie wpływające na zrozumienie Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat stresującego dnia i trybu życia, pewnym zrozumienie Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na temat stresującego dnia i trybu życia, właściwe zrozumienie opisywanie wydarzeń życia codziennego Uczeń w sposób płynny, stosując różnorodne słownictwo, opisuje czynności wykonywane w ciągu tygodnia, nie popełniając większych Uczeń, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, opisuje czynności wykonywane w ciągu tygodnia, popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń, stosując mało urozmaicone słownictwo, opisuje czynności wykonywane w ciągu tygodnia, pewnym zrozumienie Uczeń nieudolnie opisuje czynności wykonywane w ciągu tygodnia, właściwe zrozumienie UNIT 5 słownictwo z Unitu 5; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasami present simple i present continuous, poprawnie stosuje czasowniki can i can t. stosuje poznane słownictwo z Unitu 5; czasami present simple i present continuous; popełniając nieliczne błędy, stosuje czasowniki can i can t. poznane słownictwo z Unitu 5; nie zawsze poprawnie posługuje się czasami present simple i present continuous; stosuje czasowniki can i can t, popełniając liczne Unitu 5; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu czasów present simple i present continuous; stosuje czasowniki can i can t, popełniając bardzo liczne Uczeń określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje dotyczące przepisów związanych z hałasem, pogody w Londynie, kupowania odzieży, spotkań na ulicy, nie popełniając większych błędów; poprawnie uzupełnia luki w tekście, odpowiada na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz. Uczeń określa myśl główną i znajduje w tekście informacje dotyczące przepisów związanych z hałasem, pogody w Londynie, kupowania odzieży, spotkań na ulicy, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie uzupełnia luki w tekście, odpowiada na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz. główną i znajduje informacje dotyczące przepisów związanych z hałasem, pogody w Londynie, kupowania odzieży, spotkań na ulicy, popełniając dość liczne błędy; uzupełniając luki w tekście, odpowiadając na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz, popełnia dość liczne Uczeń z trudnością określa myśl główną i z trudem znajduje w tekście informacje dotyczące przepisów związanych z hałasem, pogody w Londynie, kupowania odzieży, spotkań na ulicy, popełnia przy tym liczne błędy; uzupełniając luki w tekście, odpowiadając na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz, popełnia bardzo liczne znajduje określone informacje w tekstach dotyczących zwycięzców programów szukających talentów i atrakcji turystycznych w Londynie; z łatwością dopasowuje czynności do miejsc i odpowiada na pytania otwarte. w tekstach dotyczących zwycięzców programów szukających talentów i atrakcji turystycznych w Londynie, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dopasowuje czynności do miejsc i odpowiada na pytania otwarte. dotyczących zwycięzców programów szukających talentów i atrakcji turystycznych w Londynie, popełniając liczne błędy; nie zawsze poprawnie dopasowuje czynności do miejsc i odpowiada na pytania otwarte. informacje w tekstach dotyczących zwycięzców programów szukających talentów i atrakcji turystycznych w Londynie, popełniając bardzo liczne błędy; nieudolnie dopasowuje czynności do miejsc i odpowiada na pytania otwarte. English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 5

6 Opis miejsc i zjawisk Uczeń w sposób płynny opisuje pogodę w swoim kraju, atrakcje turystyczne w swoim mieście, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych Uczeń opisuje pogodę w swoim kraju, atrakcje turystyczne w swoim mieście, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje pogodę w swoim kraju, atrakcje turystyczne w swoim mieście, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające Uczeń opisuje pogodę w swoim kraju, atrakcje turystyczne w swoim mieście, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy opowiadanie o faktach życia codziennego Uczeń w sposób płynny opowiada o hałaśliwych sąsiadach, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych Uczeń opowiada o hałaśliwych sąsiadach, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opowiada o hałaśliwych sąsiadach, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające Uczeń opowiada o hałaśliwych sąsiadach, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym zrozumienie uzasadnia swoją opinię na temat zasad związanych z hałasem w Szwajcarii i w Polsce, zwycięzców programów szukających talentów oraz atrakcji turystycznych, nie popełniając większych Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat zasad związanych z hałasem w Szwajcarii i w Polsce, zwycięzców programów szukających talentów oraz atrakcji turystycznych, popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń wyraża swoją opinię na temat zasad związanych z hałasem w Szwajcarii i w Polsce, zwycięzców programów szukających talentów oraz atrakcji turystycznych, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na temat zasad związanych z hałasem w Szwajcarii i w Polsce, zwycięzców programów szukających talentów oraz atrakcji turystycznych, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym zrozumienie Reagowanie ustne wyrażanie przeprosin i podziękowań Uczeń swobodnie wyraża przeprosiny i podziękowania; ewentualnie popełnione błędy językowe nie zakłócają Uczeń wyraża przeprosiny i podziękowania; nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń wyraża przeprosiny i podziękowania, popełniając dość liczne błędy językowe, częściowo zakłócające Uczeń nieudolnie wyraża przeprosiny i podziękowania, popełniając liczne błędy językowe znacznie zakłócające Reagowanie ustne udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny, nie popełniając większych błędów, udziela informacji na temat atrakcji turystycznych w swoim mieście i swoich sąsiadów, a także uzyskuje informacje związane z kupowaniem odzieży. Uczeń udziela informacji na temat atrakcji turystycznych w swoim mieście i swoich sąsiadów, a także uzyskuje informacje związane z kupowaniem odzieży; nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń udziela informacji na temat atrakcji turystycznych w swoim mieście i swoich sąsiadów, a także uzyskuje informacje związane z kupowaniem odzieży, popełniając dość liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie udziela informacji na temat atrakcji turystycznych w swoim mieście i swoich sąsiadów, a także uzyskuje informacje związane z kupowaniem odzieży, popełniając liczne błędy językowe, które znacznie zakłócają UNIT 6 słownictwo z Unitu 6; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się operatorami do i does oraz czasownikiem be; poprawnie stosuje zaimki dopełnieniowe oraz czasowniki typu like z czasownikami z ing. stosuje poznane słownictwo z Unitu 6; operatorami do i does oraz czasownikiem be; popełniając nieliczne błędy, stosuje zaimki dopełnieniowe oraz czasowniki typu like z czasownikami z ing. poznane słownictwo z Unitu 6; nie zawsze poprawnie posługuje się operatorami do i does oraz czasownikiem be; stosuje zaimki dopełnieniowe oraz czasowniki typu like z czasownikami z ing, popełniając liczne Unitu 6; popełnia bardzo liczne błędy w stosowaniu operatorów do i does oraz czasownika be; stosuje zaimki dopełnieniowe oraz czasowniki typu like z czasownikami z ing, popełniając bardzo liczne English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 6

7 Uczeń określa główną myśl tekstu i znajduje określone informacje dotyczące opowiadania o pomyłce telefonicznej, ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, nie popełniając większych błędów; poprawnie uzupełnia luki w tekście oraz odpowiada na pytania otwarte. Uczeń określa główną myśl tekstu i znajduje określone informacje dotyczące opowiadania o pomyłce telefonicznej, ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie uzupełnia luki w tekście oraz odpowiada na pytania otwarte. Uczeń z pewną trudnością określa główną myśl tekstu i znajduje określone informacje dotyczące opowiadania o pomyłce telefonicznej, ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, popełniając dość liczne błędy; uzupełniając luki w tekście oraz odpowiadając na pytania otwarte, popełnia liczne Uczeń z trudnością określa główną myśl tekstu i znajduje określone informacje dotyczące opowiadania o pomyłce telefonicznej, ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, popełnia przy tym liczne błędy; uzupełniając luki w tekście oraz odpowiadając na pytania otwarte, popełnia bardzo liczne znajduje określone informacje w tekstach dotyczących treści książki prezentowanej na okładce, ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, Dublina, muzyki, która zmienia życie młodych ludzi; z łatwością odpowiada na pytania otwarte; z łatwością określa główną myśl tekstu i dopasowuje miejsca do czynności oraz książki do opisów. w tekstach dotyczących treści książki prezentowanej na okładce, ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, Dublina, muzyki, która zmienia życie młodych ludzi, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie odpowiada na pytania otwarte, popełnia pewne błędy przy określaniu głównej myśli tekstu i dopasowaniu miejsc do czynności oraz książek do opisów. dotyczących treści książki prezentowanej na okładce, ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, Dublina, muzyki, która zmienia życie młodych ludzi, popełniając liczne błędy; nie zawsze poprawnie odpowiada na pytania otwarte, popełnia dość liczne błędy przy określaniu głównej myśli tekstu i dopasowaniu miejsc do czynności oraz książek do opisów. informacje w tekstach dotyczących treści książki prezentowanej na okładce, ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, Dublina, muzyki, która zmienia życie młodych ludzi, popełniając bardzo liczne błędy; nieudolnie odpowiada na pytania otwarte, z trudnością określa główną myśl tekstu i dopasowuje miejsca do czynności oraz książki do opisów. uzasadnia swoją opinię na temat ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, oraz ulubionych czynności, a także ulubionej muzyki, piosenkarzy, i zespołów, nie popełniając większych Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, oraz ulubionych czynności, a także ulubionej muzyki, piosenkarzy i zespołów, popełniając błędy językowe, na ogół nie wpływające na zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię na temat ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, oraz ulubionych czynności, a także ulubionej muzyki, piosenkarzy i zespołów, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na temat ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, oraz ulubionych czynności, a także ulubionej muzyki, piosenkarzy i zespołów, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym zrozumienie Reagowanie na wypowiedzi udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela informacji, a także uzyskuje informacje dotyczące ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, oraz ulubionych czynności; ewentualnie popełnione błędy językowe nie zakłócają Uczeń udziela informacji, a także uzyskuje informacje dotyczące ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, oraz ulubionych czynności, popełniając nieliczne błędy językowe, które na ogół nie zakłócają Uczeń udziela informacji, a także uzyskuje informacje dotyczące ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, oraz ulubionych czynności, popełniając liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie udziela informacji, a także uzyskuje informacje dotyczące ulubionych pór roku/dnia, miesiąca, dni tygodnia i świąt, oraz ulubionych czynności, popełniając liczne błędy zakłócają Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy artykuł na temat ulubionych pór dnia/roku, ulubionego miesiąca, ulubionych dni tygodnia i świąt, nie popełniając większych błędów i stosując urozmaicone słownictwo oraz właściwą formę i styl Uczeń t tworzy artykuł na temat ulubionych pór dnia/roku, ulubionego miesiąca, ulubionych dni tygodnia i świąt, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą formę i styl Uczeń tworzy artykuł na temat ulubionych pór dnia/roku, ulubionego miesiąca, ulubionych dni tygodnia i świąt, popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą formę i styl Uczeń tworzy artykuł na temat ulubionych pór dnia/roku, ulubionego miesiąca, ulubionych dni tygodnia i świąt, znacznym stopniu wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje właściwej formy i stylu. UNIT 7 English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 7

8 słownictwo z Unitu 7; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasem past simple i trybem rozkazującym. stosuje poznane słownictwo z Unitu 7; czasem past simple i trybem rozkazującym. poznane słownictwo z Unitu 7; nie zawsze poprawnie posługuje się czasem past simple i trybem rozkazującym. Unitu 7; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i stosowaniu czasu past simple i trybu rozkazującego. Uczeń określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje dotyczące sławnych ludzi, podróży taksówką trzech sióstr, niezapomnianej nocy, planów związanych z porankiem, wskazywania drogi do celu, zwiedzania Londynu, nie popełniając większych błędów; otwarte i pytania typu prawda/fałsz oraz poprawnie uzupełnia luki w tekście i uporządkowuje zdania chronologicznie. Uczeń określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje dotyczące sławnych ludzi, podróży taksówką trzech sióstr, niezapomnianej nocy, planów związanych z porankiem, wskazywania drogi do celu, zwiedzania Londynu, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie odpowiada na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz oraz na ogół poprawnie uzupełnia luki w tekście i uporządkowuje zdania chronologicznie. główną oraz znajduje w tekście informacje dotyczące sławnych ludzi, podróży taksówką trzech sióstr, niezapomnianej nocy, planów związanych z porankiem, wskazywania drogi do celu, zwiedzania Londynu, popełniając dość liczne błędy; odpowiadając na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz oraz uzupełniając luki w tekście i uporządkowując zdania chronologicznie, popełnia liczne Uczeń z trudnością określa myśl główną oraz z trudem znajduje w tekście informacje dotyczące sławnych ludzi, podróży taksówką trzech sióstr, niezapomnianej nocy, planów związanych z porankiem, wskazywania drogi do celu, zwiedzania Londynu, popełnia przy tym liczne błędy; odpowiadając na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz oraz uzupełniając luki w tekście i uporządkowując zdania chronologicznie, popełnia bardzo liczne znajduje określone informacje w tekstach dotyczących galerii portretów, słynnych postaci z historii Wielkiej Brytanii i niezapomnianej nocy, nie popełnia większych błędów przy odpowiadaniu na pytania otwarte; z łatwością dopasowuje pytania do akapitów. w tekstach dotyczących galerii portretów, słynnych postaci z historii Wielkiej Brytanii i niezapomnianej nocy, popełniając nieliczne błędy; popełnia pewne błędy przy odpowiadaniu na pytania otwarte; z na ogół łatwością dopasowuje pytania do akapitów. dotyczących galerii portretów, słynnych postaci z historii Wielkiej Brytanii i niezapomnianej nocy, popełniając liczne błędy; popełnia dość liczne błędy przy odpowiadaniu na pytania otwarte; nie zawsze poprawnie dopasowuje pytania do akapitów. informacje w tekstach dotyczących galerii portretów, słynnych postaci z historii Wielkiej Brytanii i niezapomnianej nocy, popełniając bardzo liczne błędy; popełnia bardzo liczne błędy przy odpowiadaniu na pytania otwarte; z trudnością dopasowuje pytania do akapitów. relacjonowanie wydarzeń Uczeń w sposób płynny relacjonuje różne wydarzenia ze swojej przeszłości, opowiada o nieżyjących osobach i opowiada o swojej niezapomnianej nocy, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych Uczeń relacjonuje różne wydarzenia ze swojej przeszłości, opowiada o nieżyjących osobach i opowiada o swojej niezapomnianej nocy, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń relacjonuje różne wydarzenia ze swojej przeszłości, opowiada o nieżyjących osobach i opowiada o swojej niezapomnianej nocy, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające Uczeń relacjonuje różne wydarzenia ze swojej przeszłości, opowiada o nieżyjących osobach i opowiada o swojej niezapomnianej nocy, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, właściwe zrozumienie uzasadnia swoją opinię na temat pomyłek dotyczących miejsc oraz czyjejś niezapomnianej nocy, nie popełniając większych Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat pomyłek dotyczących miejsc oraz czyjejś niezapomnianej nocy, popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń wyraża swoją opinię na temat pomyłek dotyczących miejsc oraz czyjejś niezapomnianej nocy, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na temat pomyłek dotyczących miejsc oraz czyjejś niezapomnianej nocy, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym zrozumienie Reagowanie ustne udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela informacji, a także uzyskuje informacje związane z nieżyjącymi osobami, czyimiś wydarzeniami z przeszłości, a Uczeń udziela informacji, a także uzyskuje informacje związane z nieżyjącymi osobami, czyimiś wydarzeniami z przeszłości, a także Uczeń udziela informacji, a także uzyskuje informacje związane z nieżyjącymi osobami, czyimiś wydarzeniami z przeszłości, a także Uczeń nieudolnie udziela informacji, a także uzyskuje informacje związane z nieżyjącymi osobami, czyimiś wydarzeniami z przeszłości, a także English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 8

9 także udziela i uzyskuje wskazówki drogi do celu, ewentualnie popełnione błędy językowe nie zakłócają udziela i uzyskuje wskazówki drogi do celu, popełniając nieliczne błędy językowe, które na ogół nie zakłócają udziela i uzyskuje wskazówki drogi do celu, popełniając liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają udziela i uzyskuje wskazówki drogi do celu, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym stopniu zakłócają Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń pisze informacje dotyczące życia sławnych osób oraz opis niezapomnianej nocy, nie popełniając większych błędów i stosując urozmaicone słownictwo oraz właściwą formę i styl Uczeń pisze informacje dotyczące życia sławnych osób oraz opis niezapomnianej nocy, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą formę i styl Uczeń pisze informacje dotyczące życia sławnych osób oraz opis niezapomnianej nocy, popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą formę i styl Uczeń pisze informacje dotyczące życia sławnych osób oraz opis niezapomnianej nocy, popełniając błędy językowe, które zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje właściwej formy i stylu. UNIT 8 słownictwo z Unitu 8; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasem past simple; poprawnie stosuje konstrukcje there is/are, there was/were stosuje poznane słownictwo z Unitu 8; czasem past simple; stosuje konstrukcje there is/are, there was/were, popełniając nieliczne poznane słownictwo z Unitu 8; nie zawsze poprawnie posługuje się czasem past simple; stosuje konstrukcje there is/are, there was/were, popełniając liczne Unitu 8; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu czasu past simple; stosuje konstrukcje there is/are, there was/were, popełniając bardzo liczne Uczeń określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu oraz znajduje w tekście informacje dotyczące przesłuchania w sprawie morderstwa, mieszkania do wynajęcia oraz nocy w nawiedzonym pokoju hotelowym, nie popełniając większych błędów; poprawnie odpowiada na pytania otwarte Uczeń określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu oraz znajduje w tekście informacje dotyczące przesłuchania w sprawie morderstwa, mieszkania do wynajęcia oraz nocy w nawiedzonym pokoju hotelowym, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie odpowiada na pytania otwarte i pytania wielokrotnego wyboru oraz na ogół poprawnie uzupełnia luki w tekście. główną tekstu/poszczególnych części tekstu oraz znajduje w tekście informacje dotyczące przesłuchania w sprawie morderstwa, mieszkania do wynajęcia oraz nocy w nawiedzonym pokoju hotelowym, popełniając dość liczne błędy; odpowiadając na pytania otwarte i pytania wielokrotnego wyboru oraz uzupełniając luki w tekście, popełnia liczne Uczeń z trudnością określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu oraz znajduje w tekście informacje dotyczące przesłuchania w sprawie morderstwa, mieszkania do wynajęcia oraz nocy w nawiedzonym pokoju hotelowym, popełnia przy tym liczne błędy; odpowiadając na pytania otwarte i pytania wielokrotnego wyboru oraz uzupełniając luki w tekście, popełnia bardzo liczne znajduje określone informacje w tekstach dotyczących przesłuchania w sprawie morderstwa, nawiedzonych hoteli oraz Arthura Conana Doyle a; nie popełnia większych błędów przy odpowiadaniu na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz. w tekstach dotyczących przesłuchania w sprawie morderstwa, nawiedzonych hoteli oraz Arthura Conana Doyle a, popełniając nieliczne błędy, popełnia pewne błędy przy odpowiadaniu na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz.. dotyczących przesłuchania w sprawie morderstwa, nawiedzonych hoteli oraz Arthura Conana Doyle a, popełniając liczne błędy; popełnia dość liczne błędy przy odpowiadaniu na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz. informacje w tekstach dotyczących przesłuchania w sprawie morderstwa, nawiedzonych hoteli oraz Arthura Conana Doyle a, popełniając bardzo liczne błędy; popełnia liczne błędy przy odpowiadaniu na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz. Opis miejsc Uczeń w sposób płynny, stosując urozmaicone słownictwo, opisuje dom/mieszkanie, w którym mieszka, nie popełniając większych Uczeń opisuje dom/mieszkanie, w którym mieszka, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje dom/mieszkanie, w którym mieszka, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające Uczeń opisuje dom/mieszkanie, w którym mieszka, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 9

10 zrozumienie Uczeń w sposób płynny wyraża opinię na temat domu do wynajęcia, duchów i nawiedzonych miejsc oraz tego, kto jest mordercą, nie popełniając większych Uczeń wyraża opinię na temat domu do wynajęcia, duchów i nawiedzonych miejsc oraz tego, kto jest mordercą, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń wyraża opinię na temat domu do wynajęcia, duchów i nawiedzonych miejsc oraz tego, kto jest mordercą, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające Uczeń nieudolnie wyraża opinię na temat domu do wynajęcia, duchów i nawiedzonych miejsc oraz tego, kto jest mordercą, popełniając liczne błędy UNIT 9 słownictwo z Unitu 9; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się stopniem wyższym przymiotników; poprawnie stosuje rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some/any, określenia ilości how much, how many, a lot of itp. oraz przedimki a/an. stosuje poznane słownictwo z Unitu 9; stopniem wyższym przymiotników; popełniając nieliczne błędy, stosuje rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some/any, określenia ilości how much, how many, a lot of itp. oraz przedimki a/an. poznane słownictwo z Unitu 9; nie zawsze poprawnie posługuje się stopniem wyższym przymiotników; stosuje rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some/any, określenia ilości how much, how many, a lot of itp. oraz przedimki a/an, popełniając liczne Unitu 9; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i stosowaniu stopnia wyższego przymiotników; stosuje rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some/any, określenia ilości how much, how many, a lot of itp. oraz przedimki a/an, popełniając bardzo liczne Uczeń określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje dotyczące konkursów kulinarnych w telewizji, zasad teleturnieju telewizyjnego, zaproszenia na kolację, zamawiania posiłków w restauracji, nie popełniając większych błędów; poprawnie odpowiada na pytania otwarte, pytania typu prawda/fałsz oraz poprawnie uzupełnia luki w tekście. Uczeń określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje dotyczące konkursów kulinarnych w telewizji, zasad teleturnieju telewizyjnego, zaproszenia na kolację, zamawiania posiłków w restauracji, popełniając nieliczne błędy; na ogół otwarte, pytania typu prawda/fałsz oraz na ogół poprawnie uzupełnia luki w tekście. główną oraz znajduje w tekście informacje dotyczące konkursów kulinarnych w telewizji, zasad teleturnieju telewizyjnego, zaproszenia na kolację, zamawiania posiłków w restauracji, popełniając dość liczne błędy; odpowiadając na pytania otwarte, pytania typu prawda/fałsz oraz uzupełniając luki w tekście, popełnia liczne Uczeń z trudnością określa myśl główną oraz z trudem znajduje w tekście informacje dotyczące konkursów kulinarnych w telewizji, zasad teleturnieju telewizyjnego, zaproszenia na kolację, zamawiania posiłków w restauracji, popełnia przy tym liczne błędy; odpowiadając na pytania otwarte, pytania typu prawda/fałsz oraz uzupełniając luki w tekście, popełnia bardzo liczne znajduje informacje w tekstach dotyczących posiłków rożnych osób, ciekawostek związanych z cukrem i solą, teleturniejów i ich uczestników; z łatwością dobiera osoby do zdań i odpowiada na pytania otwarte, nie popełnia większych błędów przy uzupełnianiu luk w tekście i określaniu głównej myśli tekstu. w tekstach dotyczących posiłków rożnych osób, ciekawostek związanych z cukrem i solą, teleturniejów i ich uczestników, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera osoby do zdań i odpowiada na pytania otwarte, popełnia pewne błędy przy uzupełnianiu luk w tekście i określaniu głównej myśli tekstu. dotyczących posiłków rożnych osób, ciekawostek związanych z cukrem i solą, teleturniejów i ich uczestników, popełniając liczne błędy; nie zawsze poprawnie dobiera osoby do zdań i odpowiada na pytania otwarte, popełnia dość liczne błędy przy uzupełnianiu luk w tekście i określaniu głównej myśli tekstu. informacje w tekstach dotyczących posiłków rożnych osób, ciekawostek związanych z cukrem i solą, teleturniejów i ich uczestników, popełniając bardzo liczne błędy; nieudolnie dobiera osoby do zdań i odpowiada na pytania otwarte, popełnia liczne błędy przy uzupełnianiu luk w tekście i określaniu głównej myśli tekstu. English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 10

11 Uczeń w sposób płynny wyraża opinię na temat uczestników teleturniejów, różnych potraw i posiłków, faktów związanych z cukrem i solą, odżywania się, nie popełniając większych Uczeń wyraża opinię na temat uczestników teleturniejów, różnych potraw i posiłków, faktów związanych z cukrem i solą, odżywania się, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń wyraża opinię na temat uczestników teleturniejów, różnych potraw i posiłków, faktów związanych z cukrem i solą, odżywania się, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające Uczeń wyraża opinię na temat uczestników teleturniejów, różnych potraw i posiłków, faktów związanych z cukrem i solą, odżywania się, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym zrozumienie Reagowanie ustne udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela informacji, a także uzyskuje informacje dotyczące sposobu odżywania się, ewentualnie popełnione błędy językowe nie zakłócają Uczeń udziela informacji, a także uzyskuje informacje dotyczące sposobu odżywania się, popełniając nieliczne błędy językowe, które na ogół nie zakłócają Uczeń udziela informacji, a także uzyskuje informacje dotyczące sposobu odżywania się, popełniając liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie udziela informacji, a także uzyskuje informacje dotyczące sposobu odżywania się, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym stopniu zakłócają UNIT 10 słownictwo z Unitu 10; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się konstrukcją be going to do wyrażania przewidywań i planów; poprawnie stosuje przymiotniki w stopniu najwyższym. stosuje poznane słownictwo z Unitu 10; konstrukcją be going to do wyrażania przewidywań i planów; popełniając nieliczne błędy, stosuje przymiotniki w stopniu najwyższym.. poznane słownictwo z Unitu 10; nie zawsze poprawnie posługuje się konstrukcją be going to do wyrażania przewidywań i planów; stosuje przymiotniki w stopniu najwyższym, popełniając liczne Unitu 10; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i stosowaniu be going to do wyrażania przewidywań i planów; stosuje przymiotniki w stopniu najwyższym, popełniając bardzo liczne Uczeń określa myśl główną tekstu /poszczególnych części tekstu i znajduje informacje dotyczące coachsurfingu, opowiadania o wróżeniu z kart, nie popełniając większych błędów; otwarte i pytania typu prawda/fałsz; poprawnie uzupełnia luki w tekście. Uczeń określa myśl główną tekstu /poszczególnych części tekstu i znajduje informacje dotyczące coachsurfingu, opowiadania o wróżeniu z kart, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie odpowiada na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz; na ogół poprawnie uzupełnia luki w tekście główną tekstu /poszczególnych części tekstu i znajduje informacje dotyczące coachsurfingu, opowiadania o wróżeniu z kart, popełniając dość liczne błędy; odpowiadając na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz i uzupełniając luki w tekście, popełnia dość liczne Uczeń z trudnością określa myśl główną tekstu /poszczególnych części tekstu i znajduje informacje dotyczące coachsurfingu, opowiadania o wróżeniu z kart, popełnia przy tym liczne błędy; odpowiadając na pytania otwarte i pytania typu prawda/fałsz i uzupełniając luki w tekście, popełnia liczne znajduje określone informacje w tekstach dotyczących najniebezpieczniejszej drogi na świecie, blogu z podróży, opowiadania o wróżeniu z kart i sposobie odżywiania się w Wielkiej Brytanii; z łatwością odpowiada na pytania otwarte i wielokrotnego wyboru; nie popełnia większych błędów przy uzupełnianiu luk i określaniu głównej myśli tekstu. w tekstach dotyczących najniebezpieczniejszej drogi na świecie, blogu z podróży, opowiadania o wróżeniu z kart i sposobie odżywiania się w Wielkiej Brytanii, popełniając nieliczne błędy; na ogół otwarte i wielokrotnego wyboru; popełnia pewne błędy przy uzupełnianiu luk i określaniu głównej myśli tekstu. dotyczących najniebezpieczniejszej drogi na świecie, blogu z podróży, opowiadania o wróżeniu z kart i sposobie odżywiania się w Wielkiej Brytanii, popełniając liczne błędy; nie zawsze poprawnie odpowiada na pytania otwarte i wielokrotnego wyboru, popełnia dość liczne błędy przy uzupełnianiu luk i określaniu głównej myśli tekstu. informacje w tekstach dotyczących najniebezpieczniejszej drogi na świecie, blogu z podróży, opowiadania o wróżeniu z kart i sposobie odżywiania się w Wielkiej Brytanii, popełniając bardzo liczne błędy; nieudolnie odpowiada na pytania otwarte i wielokrotnego wyboru, popełnia liczne błędy przy uzupełnianiu luk i określaniu głównej myśli tekstu. English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 11

12 wyrażanie pewności na temat zdarzeń w przyszłości Uczeń w sposób płynny opisuje szczegóły planów wakacyjnych oraz wyraża przewidywania dotyczące czyjejś przyszłości, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych Uczeń opisuje szczegóły planów wakacyjnych oraz wyraża przewidywania dotyczące czyjejś przyszłości, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje szczegóły planów wakacyjnych oraz wyraża przewidywania dotyczące czyjejś przyszłości, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające Uczeń nieudolnie opisuje szczegóły planów wakacyjnych oraz wyraża przewidywania dotyczące czyjejś przyszłości, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym zrozumienie uzasadnia swoją opinię na temat coachsurfingu, czyichś planów wakacyjnych, wróżbiarstwa, nie popełniając większych Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat coachsurfingu, czyichś planów wakacyjnych, wróżbiarstwa, popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat coachsurfingu, czyichś planów wakacyjnych, wróżbiarstwa, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat coachsurfingu, czyichś planów wakacyjnych, wróżbiarstwa, popełniając liczne błędy opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje miasto, w którym mieszka, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych Uczeń opisuje miasto, w którym mieszka, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje miasto, w którym mieszka, stosując mało urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, w pewnym stopniu zakłócające Uczeń nieudolnie opisuje miasto, w którym mieszka, stosując bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, właściwe zrozumienie Reagowanie ustne uzyskiwanie i udzielanie informacji Uczeń w sposób płynny, nie popełniając większych błędów, uzyskuje informacje, a także udziela informacji na temat przewidywań dotyczących swojej/czyjejś przyszłości. Uczeń uzyskuje informacje, a także udziela informacji na temat przewidywań dotyczących swojej/czyjejś przyszłości; nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń uzyskuje informacje, a także udziela informacji na temat przewidywań dotyczących swojej/czyjejś przyszłości, popełniając dość liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie uzyskuje informacje, a także udziela informacji na temat przewidywań dotyczących swojej/czyjejś przyszłości, popełniając liczne błędy językowe, które znacznie zakłócają Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń pisze reklamę swojego miasta, w której podaje informacje na temat atrakcji turystycznych i lokali usługowych, nie popełniając większych błędów i stosując urozmaicone słownictwo oraz właściwą formę i styl Uczeń pisze reklamę swojego miasta, w której podaje informacje na temat atrakcji turystycznych i lokali usługowych, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą formę i styl Uczeń pisze reklamę swojego miasta, w której podaje informacje na temat atrakcji turystycznych i lokali usługowych, popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą formę i styl Uczeń pisze reklamę swojego miasta, w której podaje informacje na temat atrakcji turystycznych i lokali usługowych, znacznym stopniu wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje właściwej formy i stylu. UNIT 11 słownictwo z Unitu 11; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się przysłówkami miejsca i sposobu; poprawnie stosuje przedimki oraz czasowniki, po których występuje to z bezokolicznikiem. stosuje poznane słownictwo z Unitu 11; przysłówkami miejsca i sposobu; popełniając nieliczne błędy, stosuje przedimki oraz czasowniki, po których występuje to z bezokolicznikiem. poznane słownictwo z Unitu 11; nie zawsze poprawnie posługuje się przysłówkami miejsca i sposobu; stosuje przedimki oraz czasowniki, po których występuje to z bezokolicznikiem, popełniając liczne Uczeń posługuje się bardzo Unitu 11; popełnia bardzo liczne błędy w zastosowaniu przysłówków miejsca i sposobu; stosuje przedimki oraz czasowniki, po których występuje to z bezokolicznikiem, popełniając bardzo English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 12

13 liczne Uczeń określa myśl główną tekstu i znajduje informacje dotyczące opisu miasta, sposobu korzystania Internetu przez mężczyzn i kobiety, dojazdu na lotnisko i żegnania się z kimś, nie popełniając większych błędów; otwarte, pytania typu prawda/fałsz i poprawnie uzupełnia luki w tekście. Uczeń określa myśl główną tekstu i znajduje informacje dotyczące opisu miasta, sposobu korzystania Internetu przez mężczyzn i kobiety, dojazdu na lotnisko i żegnania się z kimś, popełniając nieliczne błędy; na ogół otwarte, pytania typu prawda/fałsz i na ogół poprawnie uzupełnia luki w tekście. główną tekstu i znajduje informacje dotyczące opisu miasta, sposobu korzystania Internetu przez mężczyzn i kobiety, dojazdu na lotnisko i żegnania się z kimś, odpowiadając na pytania otwarte, pytania typu prawda/fałsz i uzupełniając luki w tekście, popełnia liczne Uczeń z trudnością określa myśl główną tekstu i znajduje informacje dotyczące opisu miasta, sposobu korzystania Internetu przez mężczyzn i kobiety, dojazdu na lotnisko i żegnania się z kimś, popełnia przy tym liczne błędy; odpowiadając na pytania otwarte, pytania typu prawda/fałsz i uzupełniając luki w tekście. popełnia bardzo liczne znajduje określone informacje w blogach o dużych miastach i tekstach dotyczących marzeń i ambicji, z łatwością dobiera miejsca do zdań; nie popełnia większych błędów przy określaniu głównej myśli tekstu i odpowiadaniu na pytania szczegółowe. w blogach o dużych miastach i tekstach dotyczących marzeń i ambicji, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera miejsca do zdań, popełnia pewne błędy przy określaniu głównej myśli tekstu i odpowiadaniu na pytania szczegółowe określone informacje w blogach o dużych miastach i tekstach dotyczących marzeń i ambicji, popełniając liczne błędy; nie zawsze poprawnie dobiera miejsca do zdań, popełnia dość liczne błędy przy określaniu głównej myśli tekstu i odpowiadaniu na pytania szczegółowe. informacje w blogach o dużych miastach i tekstach dotyczących marzeń i ambicji, popełniając bardzo liczne błędy; nieudolnie dobiera miejsca do zdań, popełnia liczne błędy przy określaniu głównej myśli tekstu i odpowiadaniu na pytania szczegółowe. uzasadnia swoją opinię na temat miasta, w którym chciałby mieszać, i różnych porad w Internecie, nie popełniając większych Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat miasta, w którym chciałby mieszać, i różnych porad w Internecie, popełniając błędy językowe, na ogół nie wpływające na zrozumienie Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat miasta, w którym chciałby mieszać, i różnych porad w Internecie, pewnym zrozumienie Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat miasta, w którym chciałby mieszać, i różnych porad w Internecie, popełniając liczne błędy opisywanie wydarzeń życia codziennego Uczeń w sposób płynny opisuje różne zwyczaje ludzi w Polsce, zwyczaje związane z korzystaniem z Internetu, nie popełniając większych Uczeń opisuje różne zwyczaje ludzi w Polsce, zwyczaje związane z korzystaniem z Internetu popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń opisuje różne zwyczaje ludzi w Polsce, zwyczaje związane z korzystaniem z Internetu, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu Uczeń nieudolnie opisuje różne zwyczaje ludzi w Polsce, zwyczaje związane z korzystaniem z Internetu, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym zrozumienie opis intencji, nadziei i marzeń Uczeń w sposób płynny opisuje swoje różne pragnienia, plany, marzenia nadzieje, nie popełniając większych Uczeń opisuje swoje różne pragnienia, plany, marzenia nadzieje, popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń opisuje swoje różne pragnienia, plany, marzenia nadzieje, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu Uczeń nieudolnie opisuje swoje różne pragnienia, plany, marzenia nadzieje, właściwe zrozumienie Reagowanie ustne uzyskiwanie i udzielanie informacji Uczeń w sposób płynny, nie popełniając większych błędów uzyskuje informacje, a także udziela informacji na temat różnych pragnień, marzeń, planów i nadziei, dojazdem do celu oraz zwyczajów związanych z używaniem Internetu. Uczeń uzyskuje informacje, a także udziela informacji na temat uzyskuje informacje, a także udziela informacji na temat różnych pragnień, marzeń, planów i nadziei, dojazdem do celu oraz zwyczajów związanych z używaniem Internetu; nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń uzyskuje informacje, a także udziela informacji na temat różnych pragnień, marzeń, planów i nadziei, dojazdem do celu oraz zwyczajów związanych z używaniem Internetu, popełniając dość liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie uzyskuje informacje, a także udziela informacji na temat różnych pragnień, marzeń, planów i nadziei, dojazdem do celu oraz zwyczajów związanych z używaniem Internetu, znacznie zakłócają English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 13

14 Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń pisze o swoich marzeniach oraz udziela wskazówek na temat realizacji marzeń, nie popełniając większych błędów i stosując urozmaicone słownictwo oraz właściwą formę i styl Uczeń pisze o swoich marzeniach oraz udziela wskazówek na temat realizacji marzeń, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą formę i styl Uczeń pisze o swoich marzeniach oraz udziela wskazówek na temat realizacji marzeń, popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą formę i styl Uczeń pisze o swoich marzeniach oraz udziela wskazówek na temat realizacji marzeń, popełniając błędy językowe, które zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje właściwej formy i stylu. UNIT 12 słownictwo z Unitu 12; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasem present perfect; poprawnie stosuje szyk wyrazów w zdaniach pytających. stosuje poznane słownictwo z Unitu 12; czasem present perfect; popełniając nieliczne błędy, stosuje szyk wyrazów w zdaniach pytających. poznane słownictwo z Unitu 12; nie zawsze poprawnie posługuje się czasem present perfect; stosuje szyk wyrazów w zdaniach pytających, popełniając liczne Uczeń posługuje się bardzo Unitu 12; popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i stosowaniu czasu present perfect; stosuje szyk wyrazów w zdaniach pytających, popełniając bardzo liczne Uczeń określa myśl główną tekstu i znajduje informacje dotyczące doświadczeń związanych z oglądaniem filmów i treści odcinka serialu w telewizji, nie popełniając większych błędów; wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Uczeń określa myśl główną tekstu i znajduje informacje dotyczące doświadczeń związanych z oglądaniem filmów i treści odcinka serialu w telewizji; na ogół poprawnie odpowiada na pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. główną tekstu i znajduje informacje dotyczące doświadczeń związanych z oglądaniem filmów i treści odcinka serialu w telewizji, popełniając dość liczne błędy; odpowiadając na pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, popełnia liczne Uczeń z trudnością określa myśl główną tekstu i znajduje informacje dotyczące doświadczeń związanych z oglądaniem filmów i treści odcinka serialu w telewizji, popełnia przy tym liczne błędy; odpowiadając na pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, popełnia bardzo liczne znajduje określone informacje w tekstach dotyczących znanego aktora i pierwszego wrażania na temat wielkiej Brytanii; z łatwością odpowiada na pytania typu prawda/fałsz oraz dopasowuje nagłówki do akapitów; nie popełnia błędów przy określaniu głównej myśli tekstu. w tekstach dotyczących znanego aktora i pierwszego wrażania na temat wielkiej Brytanii, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie odpowiada na pytania typu prawda/fałsz oraz dopasowuje nagłówki do akapitów; popełnia pewne błędy przy określaniu głównej myśli tekstu. dotyczących znanego aktora i pierwszego wrażania na temat wielkiej Brytanii, popełniając liczne błędy; nie zawsze poprawnie odpowiada na pytania typu prawda/fałsz oraz dopasowuje nagłówki do akapitów; popełnia dość liczne błędy przy określaniu głównej myśli tekstu. informacje w tekstach dotyczących znanego aktora i pierwszego wrażania na temat wielkiej Brytanii, popełniając bardzo liczne błędy; nieudolnie odpowiada na pytania typu prawda/fałsz oraz dopasowuje nagłówki do akapitów; popełnia liczne błędy przy określaniu głównej myśli tekstu. uzasadnia swoją opinię na temat seriali i filmów, nie popełniając większych Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat seriali i filmów, popełniając błędy językowe, na ogół nie Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat seriali i filmów, popełniając błędy językowe, które w pewnym stopniu Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat seriali i filmów, właściwe zrozumienie English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 14

15 opis doświadczeń i relacjonowanie wydarzeń z przeszłości Uczeń w sposób płynny, opisuje swoje różne doświadczenia i przeszłe wydarzenia, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych Uczeń opisuje swoje różne doświadczenia i przeszłe wydarzenia, stosując w miarę urozmaicone słownictwo, popełniając błędy językowe, na ogół nie wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje swoje różne doświadczenia i przeszłe wydarzenia, stosując mało urozmaicone słownictwo i pewnym zrozumienie Uczeń nieudolnie opisuje swoje różne doświadczenia i przeszłe wydarzenia, posługując się bardzo ograniczoną ilością słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy Reagowanie ustne uzyskiwanie i udzielanie informacji Uczeń w sposób płynny, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając większych błędów, uzyskuje informacje, a także udziela informacji na różne tematy związane z doświadczeniami życiowymi i wydarzeniami z przeszłości. Uczeń uzyskuje informacje, a także udziela informacji na różne tematy związane z doświadczeniami życiowymi i wydarzeniami z przeszłości; nieliczne popełnione błędy językowe na ogół nie zakłócają Uczeń uzyskuje informacje, a także udziela informacji na różne tematy związane z doświadczeniami życiowymi i wydarzeniami z przeszłości, popełniając dość liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają Uczeń nieudolnie uzyskuje informacje, a także udziela informacji na różne tematy związane z doświadczeniami życiowymi i wydarzeniami z przeszłości, popełniając liczne błędy językowe, które znacznie zakłócają English File Third Edition Elementary: kryteria oceny Oxford University Press Strona 15

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny UNIT 1 All about you słownictwo z Unitu 1 (cechy charakteru, zajęcia czasu wolnego, style muzyczne); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0 Opis przedmiotów kolor przedmiotów, nie popełniając Uczeń opisuje kolor przedmiotów, Uczeń opisuje kolor przedmiotów, niewielkim Uczeń opisuje kolor przedmiotów, znacznym Przedstawianie osób Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania 1 1 2 2 czasownik to be: odmiana, formy skrócone, zdania twierdzące, pytające i przeczące; dopełniacz saksoński opis rodzinnej fotografii: czas present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące;

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE wg WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną formę

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny INTRODUCTION słownictwo z Rozdziału Introduction (w tym, m.in., nazwy hobby i zainteresowań, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy czynności wykonywanych rutynowo,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo