Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017"

Transkrypt

1 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocena UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii informacyjnokomunikacyjnych, opisuje czynności życia, formy przyjaciół, krajobraz, rośliny i zwierzęta, Częściowo zna i umie podać dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii informacyjnokomunikacyjnych, opisuje czynności życia, formy przyjaciół, krajobraz, rośliny i zwierzęta, umie podać dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii informacyjnokomunikacyjnych, opisać czynności życia, formy przyjaciół, krajobraz, Zna i umie podać dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii informacyjnokomunikacyjnych, opisać czynności życia, formy wolnego, członków rodziny, kolegów i przyjaciół, krajobraz, rośliny i zwierzęta, środki

2 środki transportu, miasto, wieś, zanieczyszczenie środowiska, nazewnictwo z zakresu podróżowania i turystyki podaje formy pełne i skrócone czasownika be i have got w czasie Present Simple; zdania pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasach Present Simple i Present Continuous; przeczące i pytające z konstrukcją There is/are; stosuje zmiany w pisowni niektórych czasowników w czasie Present Continuous Ma trudności z poprawnym stosowaniem rzeczownika odsłownego po czasownikach love, like/don't like, hate; rozróżnianiem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych; stosowaniem rodzajników some i any oraz tworzeniem środki transportu, miasto, wieś, zanieczyszczenie środowiska, nazewnictwo z zakresu podróżowania i turystyki Częściowo zna i z trudem podaje formy pełne i skrócone czasownika be i have got w czasie Present Simple; zdania pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasach Present Simple i Present Continuous; przeczące i pytające z konstrukcją There is/are; stosuje zmiany w pisowni niektórych czasowników w czasie Present Continuous Ma niewielkie trudności z poprawnym stosowaniem rzeczownika odsłownego po czasownikach love, like/don't like, hate; rozróżnianiem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych; stosowaniem rodzajników some i any rośliny i zwierzęta, środki transportu, miasto, wieś, zanieczyszczenie środowiska, nazewnictwo z zakresu podróżowania i turystyki umie podać formy pełne i skrócone czasownika be i have got w czasie Present Simple; zdania pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasach Present Simple i Present Continuous; przeczące i pytające z konstrukcją There is/are; stosować zmiany w pisowni niektórych czasowników w czasie Present Continuous Z reguły poprawnie stosuje rzeczownik odsłowny po czasownikach love, like/don't like, hate; rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; stosuje rodzajniki some i any oraz tworzy przymiotnikowe transportu, miasto, wieś, zanieczyszczenie środowiska, nazewnictwo z zakresu podróżowania i turystyki Zna i umie podać formy pełne i skrócone czasownika be i have got w czasie Present Simple; przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi w czasach Present Simple i Present Continuous; przeczące i pytające z konstrukcją There is/are; stosować zmiany w pisowni niektórych czasowników w czasie Present Continuous Poprawnie stosuje rzeczownik odsłowny po czasownikach love, like/don't like, hate; rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; stosuje rodzajniki some i any oraz tworzy przymiotnikowe nazwy narodowości

3 przymiotnikowych nazw narodowości Czytanie Ma trudności z rozumieniem tekstu, z trudem określa sens i wyszukuje proste informacje w tekście, pomimo, ma trudności w rozpoznawaniu różnego rodzaju tekstów Słuchanie Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje proste informacje, pomimo Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz reagowaniem na polecenia, pomimo Pisanie Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi, Mówienie Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi i przedmioty Popełniając liczne błędy opowiada o czynnościach życia oraz tworzeniem przymiotnikowych nazw narodowości ogólny sens tekstu i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim proste informacje, z trudem rozpoznaje różne rodzaje tekstów tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim proste informacje ogólny sens tekstu i reaguje na polecenia opisuje ludzi, Popełniając błędy opisuje ludzi i przedmioty Popełniając błędy opowiada o czynnościach życia nazwy narodowości tekstu i zazwyczaj określa jego sens i przeważnie wyszukuje w nim oraz rozpoznaje różne rodzaje tekstów przeważnie odnajduje w nim Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i reaguje na polecenia błędy, opisuje ludzi, błędy opisuje ludzi i przedmioty błędy opowiada o czynnościach życia Rozumie sens tekstu i określa jego sens i wyszukuje w nim proste informacje oraz rozpoznaje różne rodzaje tekstów Rozumie tekst słuchany i odnajduje w nim Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i reaguje na polecenia Poprawnie opisuje ludzi, Poprawnie opisuje ludzi i przedmioty Poprawnie opowiada o czynnościach życia Poprawnie przedstawia

4 Popełniając liczne błędy przedstawia Z trudem wymawia dźwięki /tʃ/ i /ʃ/ Reagowanie Popełniając liczne błędy przedstawia siebie i swoją rodzinę, mówi o tym co się posiada, prosi o informacje, podaje swoje upodobania Przetwarzanie tekstu przekazuje ustnie tekstu słuchanego i Popełniając błędy wymawia dźwięki /tʃ/ i /ʃ/ Popełniając błędy przedstawia siebie i swoją rodzinę, mówi o tym co się posiada, prosi o informacje, podaje swoje upodobania Częściowo przekazuje ustnie informacje Częściowo zapisuje Zazwyczaj poprawnie błędy, wymawia dźwięki /tʃ/ i /ʃ/ błędy przedstawia siebie i swoją rodzinę, mówi o tym co się posiada, prosi o informacje, podaje swoje upodobania przekazuje ustnie tekstu słuchanego i Poprawnie wymawia dźwięki /tʃ/ i /ʃ/ Poprawnie przedstawia siebie i swoją rodzinę, mówi o tym co się posiada, prosi o informacje, podaje swoje upodobania Przekazuje ustnie tekstu Poprawnie zapisuje UNIT 2 Znajomość środków językowych opisuje zwierzęta, krajobraz, planety i przestrzeń kosmiczną, nazywa i emocje, podaje dane personalne, opisuje miasto, miejsce zamieszkania, dom, jego Częściowo zna i umie opisać zwierzęta, krajobraz, planety i przestrzeń kosmiczną, nazwać i emocje, podać dane personalne, opisać miasto, miejsce zamieszkania, dom, jego umie opisać zwierzęta, krajobraz, planety i przestrzeń kosmiczną, nazwać i emocje, podać dane personalne, opisać miasto, miejsce zamieszkania, dom, Zna i umie opisać zwierzęta, krajobraz, planety i przestrzeń kosmiczną, nazwać i emocje, podać dane personalne, opisać miasto, miejsce zamieszkania, dom, jego pomieszczenia i wyposażenie, nazwać

5 pomieszczenia i wyposażenie, nazywa przyjaciół, środki transportu, podaje słownictwo z zakresu sprzedawania i kupowania, szkoły oraz świąt i obrzędów podaje formy pytające czasownika be i have got w czasie Present Simple; zdania pytające w czasach Present Simple i Present Continuous; zdania pytające z konstrukcją There is/are stosuje czasowniki w czasie Present Simple do mówienia o rozkładach jazdy Ma trudności z poprawnym stopniowaniem przymiotników, tworzeniem stopnia wyższego i najwyższego przymiotników good i bad oraz z użyciem konstrukcji as...as pomieszczenia i wyposażenie, nazwać przyjaciół, środki transportu, podać słownictwo z zakresu sprzedawania i kupowania, szkoły oraz świąt i obrzędów Częściowo zna i z trudem podaje formy pytające czasownika be i have got w czasie Present Simple; zdania pytające w czasach Present Simple i Present Continuous; zdania pytające z konstrukcją There is/are Częściowo zna i stosuje czasowniki w czasie Present Simple do mówienia o rozkładach jazdy Ma niewielkie trudności z poprawnym stopniowaniem przymiotników, tworzeniem stopnia wyższego i najwyższego przymiotników good i bad oraz z użyciem konstrukcji as...as jego pomieszczenia i wyposażenie, nazwać przyjaciół, środki transportu, podać słownictwo z zakresu sprzedawania i kupowania, szkoły oraz świąt i obrzędów podaje formy pytające czasownika be i have got w czasie Present Simple; zdania pytające w czasach Present Simple i Present Continuous; przeczące i pytające z konstrukcją There is/are stosuje czasowniki w czasie Present Simple do mówienia o rozkładach jazdy Z reguły poprawnie stopniuje przymiotniki, tworzy stopień wyższy i najwyższy przymiotników good i bad oraz używa konstrukcji as...as przyjaciół, środki transportu, podać słownictwo z zakresu sprzedawania i kupowania, szkoły oraz świąt i obrzędów Zna i umie podać formy pytające czasownika be i have got w czasie Present Simple; przeczące i pytające w czasach Present Simple i Present Continuous; przeczące i pytające z konstrukcją There is/are Zna i umie stosować czasowniki w czasie Present Simple do mówienia o rozkładach jazdy Poprawnie stopniuje przymiotniki, tworzy stopień wyższy i najwyższy przymiotników good i bad oraz używa konstrukcji as...as

6 Czytanie Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu, z trudem wyszukuje w nim, pomimo Słuchanie Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje proste informacje, pomimo Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu, pomimo Ma trudności z reagowaniem na polecenia Pisanie Popełniając liczne błędy, opisuje osoby, przedmioty, miejsca i zwierzęta Popełniając liczne błędy Mówienie Popełniając liczne błędy, opisuje zwierzęta, ludzi, Z dużymi trudnościami Wymowa dźwięków /i:/ ogólny sens tekstu i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim proste informacje ogólny sens tekstu Częściowo poprawnie reaguje na polecenia opisuje osoby, przedmioty, miejsca i zwierzęta opisuje zwierzęta, ludzi, Popełniając błędy Wymowa dźwięków /i:/ i /ɪ/ sprawia problemy ogólnego sensu tekstu i przeważnie wyszukuje w nim przeważnie odnajduje w nim proste informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia błędy, opisuje osoby, przedmioty, miejsca i zwierzęta błędy przedstawia błędy, opisuje zwierzęta, ludzi, błędy przedstawia Rozumie ogólny sens tekstu i wyszukuje w nim Rozumie tekst słuchany i odnajduje w nim Zawsze rozumie ogólny sens tekstu Zawsze poprawnie reaguje na polecenia Poprawnie opisuje osoby, przedmioty, miejsca i zwierzęta Poprawnie przedstawia Poprawnie opisuje zwierzęta, ludzi, Poprawnie przedstawia Poprawnie wymawia dźwięki /i:/ i /ɪ/

7 i /ɪ/ sprawia znaczne problemy Reagowanie Popełniając liczne błędy mówi o tym, co się posiada, prosi o informacje, wyraża prośby i podziękowania Przetwarzanie tekstu przekazuje ustnie tekstu słuchanego i mówi o tym, co się posiada, prosi o informacje, wyraża prośby i podziękowania Częściowo przekazuje ustnie informacje Częściowo zapisuje Wymowa dźwięków /i:/ i /ɪ/ sprawia nieznaczne problemy błędy, mówi o tym, co się posiada, prosi o informacje, wyraża prośby i podziękowania przekazuje ustnie tekstu zapisuje Poprawnie mówi o tym, co się posiada, prosi o informacje, wyraża prośby i podziękowania Przekazuje ustnie tekstu Poprawnie zapisuje UNIT 3 Znajomość środków językowych opisuje wygląd zewnętrzny, i emocje, miasto, atrakcje turystyczne, wymienia czynności życia, rodziny, kolegów, przyjaciół, nazywa obrzędy, święta, rodzaje sklepów i środki transportu, pogodę, krajobraz, katastrofy naturalne, przyjęcia i spotkania towarzyskie, Częściowo zna i umie opisać wygląd zewnętrzny, i emocje, miasto, atrakcje turystyczne, wymienić czynności życia, rodziny, kolegów, przyjaciół, nazwać obrzędy, święta, rodzaje sklepów i środki transportu, pogodę, krajobraz, katastrofy naturalne, przyjęcia i spotkania towarzyskie, umie opisać wygląd zewnętrzny, i emocje, miasto, atrakcje turystyczne, wymienić czynności życia, formy rodziny, kolegów, przyjaciół, nazwać obrzędy, święta, rodzaje sklepów i środki transportu, pogodę, krajobraz, katastrofy naturalne, Zna i umie opisać wygląd zewnętrzny, i emocje, miasto, atrakcje turystyczne, wymienić czynności życia, formy wolnego, członków rodziny, kolegów, przyjaciół, nazwać obrzędy, święta, rodzaje sklepów i środki transportu, pogodę, krajobraz, katastrofy naturalne, przyjęcia i spotkania towarzyskie, państwa i miasta świata oraz dni tygodnia

8 państwa i miasta świata oraz dni tygodnia tworzy formy pytające czasownika be w czasie Past Simple; przeczące i pytające w czasach Present Simple i Past Simple stosuje formy dopełniacza saksońskiego, nieregularną liczbę mnogą rzeczowników; formy twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi z konstrukcją There was/were oraz konstrukcją There is/are stosuje czasownik modalny would jako formę grzecznościową stosuje zaimki pytające what, why, when, where, whose oraz wyrażenia czasowe: from to, in the year, on 24 th August, in 24 hours, before, 3 pm państwa i miasta świata oraz dni tygodnia Częściowo zna i z trudem tworzy formy pytające czasownika be w czasie Past Simple; przeczące i pytające w czasach Present Simple i Past Simple Częściowo zna i stosuje formy dopełniacza saksońskiego, nieregularną liczbę mnogą rzeczowników; formy twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi z konstrukcją There was/were oraz konstrukcją There is/are Częściowo zna i zdarza się, że popełnia błędy, stosując czasownik modalny would jako formę grzecznościową stosuje zaimki pytające what, why, when, where, whose oraz wyrażenia czasowe: from to, in the year, on 24 th August, in 24 hours, before, 3 pm przyjęcia i spotkania towarzyskie, państwa i miasta świata oraz dni tygodnia umie podać formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika be w czasie Past Simple; zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach Present Simple i Past Simple umie zastosować formy dopełniacza saksońskiego, nieregularną liczbę mnogą rzeczowników; formy twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi z konstrukcją There was/were oraz konstrukcją There is/are zazwyczaj poprawnie stosuje czasownik modalny would jako formę grzecznościową zazwyczaj poprawnie stosuje zaimki pytające what, why, when, where, whose Zna i umie podać formy pytające czasownika be w czasie Past Simple; zdania pytające w czasach Present Simple i Past Simple Zna i umie zastosować formy dopełniacza saksońskiego, nieregularną liczbę mnogą rzeczowników; formy pytające oraz krótkie odpowiedzi z konstrukcją There was/were oraz konstrukcją There is/are Zna i poprawnie stosuje czasownik modalny would jako formę grzecznościową stosuje zaimki pytające what, why, when, where, whose oraz wyrażenia czasowe: from to, in the year, on 24 th August, in 24 hours, before, 3 pm

9 Czytanie Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu, z trudem wyszukuje, pomimo Słuchanie Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje w nim proste informacje, pomimo Ma trudności z reagowaniem na polecenia, pomimo Pisanie Popełniając liczne błędy, opisuje Mówienie opisuje ludzi, Ma trudności w przedstawianiu swoich upodobań i uczuć Z trudem, przy pomocy nauczyciela, opowiada o czynnościach dnia ogólny sens tekstu i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim proste informacje Częściowo reaguje na polecenia opisuje przedmioty i miejsca Opisując ludzi, popełnia liczne błędy Popełniając liczne błędy, przedstawia Popełniając liczne błędy, opowiada o oraz wyrażenia czasowe: from to, in the year, on 24 th August, in 24 hours, before, 3 pm ogólnego sensu tekstu i przeważnie wyszukuje w nim przeważnie odnajduje w nim Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia błędy, opisuje Dość poprawnie opisuje ludzi, Przeważnie Zazwyczaj poprawnie opowiada o Rozumie ogólny sens tekstu i wyszukuje w nim Rozumie tekst słuchany i odnajduje w nim Zawsze reaguje na polecenia Poprawnie, używając dość bogatego słownictwa, opisuje Poprawnie, używając bogatego słownictwa, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca Poprawnie i Zawsze poprawnie opowiada o czynnościach

10 Wymowa dźwięków /ʌ/ i /æ/ sprawia znaczne problemy Reagowanie Popełniając liczne błędy prosi o informacje, wyraża swoje emocje, prośby i podziękowania Przetwarzanie tekstu przekazuje ustnie tekstu słuchanego i czynnościach dnia Wymowa dźwięków /ʌ/ i /æ/ sprawia problemy prosi o informacje, wyraża swoje emocje, prośby i podziękowania Częściowo przekazuje ustnie informacje Popełniając liczne błędy słuchanego i czynnościach dnia Wymowa dźwięków /ʌ/ i /æ/ sprawia nieliczne problemy błędy, prosi o informacje, wyraża swoje emocje, prośby i podziękowania przekazuje informacje poprawnie zapisuje dnia Poprawnie wymawia dźwięki /ʌ/ i /æ/ Poprawnie prosi o informacje, wyraża swoje emocje, prośby i podziękowania Przekazuje informacje Zawsze poprawnie i zapisuje UNIT 4 Znajomość środków językowych nazywa rośliny i zwierzęta, krajobraz, pogodę, i emocje, formy wolnego, czynności życia, kolegów i przyjaciół, artykuły spożywcze, posiłki, katastrofy naturalne, samopoczucie, popularne dyscypliny sportu, podaje Częściowo zna i umie nazwać rośliny i zwierzęta, krajobraz, pogodę, i emocje, formy wolnego, czynności życia, kolegów i przyjaciół, artykuły spożywcze, posiłki, katastrofy naturalne, samopoczucie, popularne dyscypliny sportu, podaje umie nazwać rośliny i zwierzęta, krajobraz, pogodę, i emocje, formy wolnego, czynności życia, kolegów i przyjaciół, artykuły spożywcze, posiłki, katastrofy naturalne, samopoczucie, popularne dyscypliny sportu, podaje Zna i umie nazwać rośliny i zwierzęta, krajobraz, pogodę, i emocje, wolnego, czynności życia, kolegów i przyjaciół, artykuły spożywcze, posiłki, katastrofy naturalne, samopoczucie, popularne dyscypliny sportu, podaje czasowniki opisujące uszkodzenia ciała, wymienia nazwy miesięcy, środki

11 czasowniki opisujące uszkodzenia ciała, wymienia nazwy miesięcy, środki transportu, nazewnictwo związane z wycieczkami, wypadkami, ratownictwem, szkołą, budową ciała, przeszczepami organów oraz świętami i obrzędami stosuje formy pytające czasowników w czasach Present Simple i Past Simple stosuje czasowniki modalne can, could i should w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających czasu Past Simple oraz krótkich odpowiedziach; Ma trudności z używaniem trybu rozkazującego Czytanie Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu, z trudem wyszukuje czasowniki opisujące uszkodzenia ciała, wymienia nazwy miesięcy, środki transportu, nazewnictwo związane z wycieczkami, wypadkami, ratownictwem, szkołą, budową ciała, przeszczepami organów oraz świętami i obrzędami Częściowo zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników w czasach Present Simple i Past Simple Częściowo zna i stosuje czasowniki modalne can, could i should w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających czasu Past Simple oraz krótkich odpowiedziach; Popełniając liczne błędy używając trybu rozkazującego ogólny sens tekstu i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim proste czasowniki opisujące uszkodzenia ciała, wymienia nazwy miesięcy, środki transportu, nazewnictwo związane z wycieczkami, wypadkami, ratownictwem, szkołą, budową ciała, przeszczepami organów oraz świętami i obrzędami stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników w czasach Present Simple i Past Simple błędy, stosuje czasowniki modalne can, could i should w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających czasu Past Simple oraz krótkich odpowiedziach błędy, używa trybu rozkazującego ogólnego sensu tekstu i przeważnie transportu, nazewnictwo związane z wycieczkami, wypadkami, ratownictwem, szkołą, budową ciała, przeszczepami organów oraz świętami i obrzędami Zna i stosuje formy pytające czasowników w czasach Present Simple i Past Simple Poprawnie stosuje czasowniki modalne can, could i should w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających czasu Past Simple oraz krótkich odpowiedziach Zna tryb rozkazujący i poprawnie go używa Rozumie ogólny sens tekstu i wyszukuje w nim

12 , pomimo Słuchanie Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje proste informacje, pomimo informacje tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim proste informacje wyszukuje w nim przeważnie odnajduje w nim Rozumie tekst słuchany i odnajduje w nim Pisanie Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi, miejsca, czynności życia, dokonuje opisu wypadku i akcji ratunkowej Mówienie Popełniając dużą liczbę błędów, opisuje ludzi i opowiada o czynnościach dnia Wymowa dźwięków /ɒ/ i /ɔ:/ sprawia znaczne problemy Reagowanie Popełniając liczne błędy, ustnie wyraża prośby, podziękowania i swoje emocje, prosi o informacje, mówi o tym co się potrafi robić, pisemnie wyraża podstawowe informacje na swój temat opisuje ludzi, miejsca, czynności życia, dokonuje opisu wypadku i akcji ratunkowej opisuje ludzi i opowiada o czynnościach dnia Wymowa dźwięków /ɒ/ i /ɔ:/ sprawia problemy wyraża prośby, podziękowania i swoje emocje, prosi o informacje, mówi o tym co się potrafi robić, pisemnie wyraża podstawowe informacje na swój temat błędy, opisuje ludzi, miejsca, czynności życia, dokonuje opisu wypadku i akcji ratunkowej błędy, opisuje ludzi i opowiada o czynnościach dnia Wymowa dźwięków /ɒ/ i /ɔ:/ nie sprawia większych problemów błędy, wyraża prośby, podziękowania i swoje emocje, prosi o informacje, mówi o tym co się potrafi robić, pisemnie wyraża podstawowe informacje na swój temat Poprawnie opisuje ludzi, miejsca, czynności życia, dokonuje opisu wypadku i akcji ratunkowej Poprawnie, używając bogatego słownictwa, opisuje ludzi i opowiada o czynnościach dnia Wymowa dźwięków /ɒ/ i /ɔ:/ nie sprawia żadnych problemów Poprawnie wyraża prośby, podziękowania i swoje emocje, prosi o informacje, mówi o tym co się potrafi robić, pisemnie wyraża podstawowe informacje na swój temat

13 Przetwarzanie tekstu przekazuje ustnie tekstu słuchanego Częściowo przekazuje ustnie informacje Popełniając liczne błędy słuchanego przekazuje informacje poprawnie zapisuje Przekazuje informacje Zawsze poprawnie i zapisuje

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena Evolution plus 3 klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution plus 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: VIa, VIb, VIc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: VIa, VIb, VIc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: VIa, VIb, VIc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014 / 2015 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia 2012 Tytuł: Program nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu 1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Umiejętności wg UNIT 1 Przeważnie poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika be i have got w czasie Present Simple;

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska Ocena

Macmillan Polska Ocena 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: Va, Vb, Vc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Aby uzyskać ocenę celującą uczeń : - zakwalifikował się do konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu rejonowym

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska 2014

Macmillan Polska 2014 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL. WYNIKAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 5a oraz grupy niezaawansowanej z klasy 5b 1 CELUJĄCY

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Język angielski Klasa 5

Kryteria oceniania Język angielski Klasa 5 Kryteria oceniania Język angielski Klasa 5 Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo