Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2"

Transkrypt

1 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co umie robić opisuje pokój, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie określa, co posiadają różne osoby poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy wita się i żegna, stosując na ogół poprawne formy przedstawia się, podaje swoje dane personalne, popełniając nieliczne błędy pyta o umiejętności, podaje, co umie robić, popełniając nieliczne błędy opisuje pokój, popełniając nieliczne błędy na ogół poprawnie określa, co posiadają różne osoby na ogół poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy wita się i żegna, nie zawsze stosując poprawne formy przedstawia się, podaje swoje dane personalne, popełniając dość liczne błędy pyta o umiejętności, podaje, co umie robić, popełniając liczne błędy opisuje pokój, popełniając dość liczne błędy i nie zawsze poprawnie określa, co posiadają różne osoby koryguje samodzielnie niektóre z popełnionych przez siebie błędów zna niektóre formy powitania i pożegnania popełnia bardzo dużo błędów, podając swoje dane personalne pyta o umiejętności; mówi, co umie robić, popełniając liczne błędy nieudolnie opisuje pokój, popełniając bardzo liczne błędy często niepoprawnie określa, co posiadają różne osoby popełnia dużo błędów fonetycznych, wymowa nowo poznanych wyrażeń jest często niezrozumiała

2 Unit 1 My life poprawnie posługuje się czasem Present Simple w odniesieniu do codziennych czynności oraz zajęć wykonywanych w czasie wolnym podaje informacje o swojej szkole oraz o swoich zajęciach pozaszkolnych, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie odczytuje zapis fonetyczny krótkich wyrazów swobodnie posługuje się liczebnikami porządkowymi bezbłędnie nazywa wszystkie miesiące podaje daty i zapisuje je bezbłędnie lub prawie bezbłędnie w postaci słownej wypowiada się na temat obchodzenia urodzin i innych uroczystości, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy prezentuje ważne dla siebie daty i doroczne wydarzenia, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy na ogół poprawnie posługuje się czasem Present Simple w odniesieniu do codziennych czynności oraz zajęć wykonywanych w czasie wolnym podaje informacje o swojej szkole oraz o swoich zajęciach pozaszkolnych, popełniając nieliczne błędy na ogół poprawnie odczytuje zapis fonetyczny krótkich wyrazów dość swobodnie posługuje się liczebnikami porządkowymi nazywa poprawnie prawie wszystkie miesiące, samodzielnie koryguje większość błędów na ogół bezbłędnie podaje daty i zapisuje je w postaci słownej wypowiada się na temat obchodzenia urodzin i innych uroczystości, popełniając nieliczne błędy prezentuje ważne dla siebie daty i doroczne wydarzenia, popełniając nieliczne błędy na ogół koryguje samodzielnie popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia większość nowo poznanych wyrazów popełnia dość liczne błędy w użyciu czasu Present Simple w odniesieniu do codziennych czynności oraz zajęć wykonywanych w czasie wolnym podaje informacje o swojej szkole oraz o swoich zajęciach pozaszkolnych, popełniając liczne błędy dość często niepoprawnie odczytuje zapis fonetyczny krótkich wyrazów posługuje się liczebnikami porządkowymi, popełniając liczne błędy nazywa poprawnie większość miesięcy, koryguje niektóre błędy z pewną trudnością podaje daty i zapisuje je w postaci słownej wypowiada się na temat obchodzenia urodzin i innych uroczystości, popełniając liczne błędy prezentuje niektóre ważne dla siebie daty i doroczne wydarzenia, popełniając liczne błędy koryguje niektóre z popełnionych przez siebie błędów podaje niektóre informacje o swojej szkole oraz o swoich zajęciach pozaszkolnych popełniając liczne błędy popełnia bardzo liczne błędy w użyciu czasu Present Simple w odniesieniu do codziennych czynności oraz zajęć wykonywanych w czasie wolnym często niepoprawnie odczytuje zapis fonetyczny krótkich wyrazów czasem posługuje się liczebnikami porządkowymi, popełniając przy tym liczne błędy nazywa poprawnie niektóre miesiące z trudnością podaje daty nieudolnie wypowiada się na temat obchodzenia urodzin i innych uroczystości, popełniając bardzo liczne błędy nieudolnie prezentuje niektóre ważne dla siebie daty i doroczne wydarzenia, popełniając bardzo liczne błędy popełnia dużo błędów fonetycznych, wymowa nowo poznanych wyrażeń jest często niezrozumiała

3 Unit 2 Animals nazywa wszystkie prezentowane w podręczniku zwierzęta dzikie i domowe swobodnie posługuje się zdaniami twierdzącymi, przeczącymi i pytającymi w czasie Present Continuous w odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili bezbłędnie lub prawie bezbłędnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous w odpowiednich kontekstach swobodnie posługuje się zaimkami osobowymi w funkcji podmiotu i dopełnienia udziela porad, stosując poprawnie must wypowiada się na temat wyglądu, życia i zachowań zwierząt, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy prezentuje swoje ulubione zwierzęta, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy nazywa większość wymaganych zwierząt dzikich i domowych dość swobodnie posługuje się zdaniami twierdzącymi, przeczącymi i pytającymi w czasie Present Continuous w odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili na ogół poprawnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous w odpowiednich kontekstach na ogół poprawnie stosuje zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia udziela porad stosując must wypowiada się na temat wyglądu, życia i zachowań zwierząt, popełniając nieliczne błędy i przeważnie korygując je samodzielnie prezentuje swoje ulubione zwierzęta popełniając nieliczne błędy i przeważnie korygując je samodzielnie poprawnie wymawia większość nowo poznanych wyrazów popełnia błędy w nazwach wymaganych zwierząt dzikich i domowych nie zawsze poprawnie posługuje się zdaniami twierdzącymi, przeczącymi i pytającymi w czasie Present Continuous w odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili popełnia błędy w użyciu czasów Present Simple i Present Continuous nie zawsze poprawnie stosuje zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia wypowiada się na temat wyglądu, życia i zachowań zwierząt, popełniając dość liczne błędy prezentuje swoje ulubione zwierzęta popełniając dość liczne błędy koryguje niektóre z popełnionych przez siebie błędów podaje niektóre nazwy zwierząt często niepoprawnie posługuje się zdaniami twierdzącymi, przeczącymi i pytającymi w czasie Present Continuous w odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili często popełnia błędy w użyciu czasów Present Simple i Present Continuous często niepoprawnie stosuje zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia nieudolnie wypowiada się na temat wyglądu, życia i zachowań zwierząt, popełniając liczne błędy nieudolnie prezentuje swoje ulubione zwierzęta, popełniając liczne błędy popełnia dużo błędów fonetycznych, wymowa nowo poznanych wyrażeń jest często niezrozumiała

4 Unit 3 Holidays bezbłędnie lub prawie bezbłędnie posługuje się czasownikiem to be w czasie Past Simple bezbłędnie lub prawie bezbłędnie tworzy formę przeszłą czasowników regularnych zna i poprawnie stosuje formę przeszłą wymaganych czasowników nieregularnych swobodnie posługuje się czasem Past Simple w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości swobodnie wypowiada się na temat spędzania wakacji dawniej i dziś, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy nazywa wszystkie lub prawie wszystkie wymagane środki transportu swobodnie wypowiada się na temat środków transportu w przeszłości i dziś, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy opisuje swoje wakacje, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy i stosuje poprawną intonację na ogół poprawnie posługuje się czasownikiem to be w czasie Past Simple zna zasady i na ogół poprawnie tworzy formę przeszłą czasowników regularnych zna i poprawnie stosuje formę przeszłą większości wymaganych czasowników nieregularnych na ogół poprawnie posługuje się czasem Past Simple w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości wypowiada się na temat spędzania wakacji dawniej i dziś, popełniając i często nieliczne błędy nazywa większość wymaganych środków transportu wypowiada się na temat środków transportu w przeszłości i dziś, popełniając nieliczne błędy opisuje swoje wakacje, popełniając nieliczne błędy na ogół koryguje popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia większość nowo poznanych wyrazów i na ogół stosuje poprawną intonację czasami koryguje popełnione przez siebie błędy posługuje się czasownikiem to be w czasie Past Simple, popełniając liczne błędy nie zawsze poprawnie tworzy formę przeszłą czasowników regularnych zna co najmniej połowę wymaganych czasowników nieregularnych, nie zawsze poprawnie je stosuje posługuje się czasem Past Simple w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości, popełnia przy tym liczne błędy wypowiada się na temat spędzania wakacji dawniej i dziś, popełniając liczne błędy nazywa co najmniej połowę wymaganych środków transportu wypowiada się na temat środków transportu w przeszłości i dziś, popełniając liczne błędy opisuje swoje wakacje, popełniając liczne błędy nie zawsze stosuje poprawną intonację zdań z trudnością posługuje się czasownikiem to be w czasie Past Simple, popełniając liczne błędy często niepoprawnie tworzy formę przeszłą czasowników regularnych zna niektóre wymagane czasowniki nieregularne, często stosuje je niepoprawnie nieudolnie posługuje się czasem Past Simple w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości, popełnia przy tym bardzo liczne błędy nieudolnie wypowiada się na temat spędzania wakacji dawniej i dziś, popełniając liczne błędy nazywa niektóre wymagane środki transportu nieudolnie wypowiada się na temat środków transportu w przeszłości i dziś, popełnia przy tym bardzo liczne błędy nieudolnie opisuje swoje wakacje, popełniając bardzo liczne błędy popełnione w wypowiedziach błędy leksykalne i gramatyczne często zakłócają komunikację popełnia dużo błędów fonetycznych i błędów w intonacji, wymowa jest często niezrozumiała

5 Unit 4 Food nazywa posiłki i wszystkie lub prawie wszystkie wymagane artykuły spożywcze poprawnie stosuje przedimki a / an przed rzeczownikami policzalnymi bezbłędnie lub prawie bezbłędnie posługuje się określeniami some / any oraz a little / a few w odniesieniu do produktów spożywczych policzalnych i niepoliczalnych pyta o ilość, stosując poprawnie How much? i How many...? poprawnie określa ilość produktów spożywczych swobodnie zamawia posiłek w restauracji wypowiada się na temat swoich posiłków oraz posiłków innych osób, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy podaje przepisy kulinarne, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy swobodnie wypowiada się na temat typowych polskich i brytyjskich posiłków podaje, skąd pochodzą różne produkty spożywcze, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację nazywa posiłki i większość wymaganych artykułów spożywczych na ogół poprawnie stosuje przedimki a / an przed rzeczownikami policzalnymi posługuje się określeniami some / any oraz a little / a few w odniesieniu do produktów spożywczych policzalnych i niepoliczalnych pyta o ilość, przeważnie poprawnie stosując How much? i How many...? na ogół poprawnie określa ilość produktów spożywczych zamawia posiłek w restauracji, popełniając drobne błędy wypowiada się na temat swoich posiłków oraz posiłków innych osób, popełniając nieliczne błędy podaje przepisy kulinarne popełniając drobne błędy wypowiada się na temat typowych polskich i brytyjskich posiłków, popełniając nieliczne błędy podaje, skąd pochodzą różne produkty spożywcze, popełniając drobne błędy na ogół koryguje popełnione przez siebie błędy przeważnie poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację nazywa co najmniej połowę wymaganych artykułów spożywczych i większość posiłków nie zawsze stosuje lub często stosuje niepoprawnie przedimki a / an przed rzeczownikami policzalnymi często niepoprawnie posługuje się określeniami some / any oraz a little / a few w odniesieniu do produktów spożywczych policzalnych i niepoliczalnych pyta o ilość, dość często myląc How much? i How many...? dość często niepoprawnie określa ilość produktów spożywczych zamawia posiłek w restauracji, popełniając liczne błędy wypowiada się na temat swoich posiłków oraz posiłków innych osób, popełniając liczne błędy podaje przepisy kulinarne, popełniając liczne błędy podaje informacje na temat typowych polskich i brytyjskich posiłków, popełniając liczne błędy podaje, skąd pochodzą niektóre produkty spożywcze, popełniając liczne błędy czasami koryguje popełnione przez siebie błędy nie zawsze stosuje poprawną intonację

6 nazywa niektóre wymagane artykuły spożywcze i posiłki często stosuje niepoprawnie przedimki a / an lub nie stosuje ich w ogóle popełnia bardzo dużo błędów w użyciu określeń some / any oraz a little / a few w odniesieniu do produktów spożywczych policzalnych i niepoliczalnych pyta o ilość, często myląc How much? i How many...? często niepoprawnie określa ilość produktów spożywczych nieudolnie zamawia posiłek w restauracji, popełniając liczne błędy nieudolnie wypowiada się na temat różnych osób, popełniając liczne błędy podaje przepisy kulinarne, popełniając bardzo liczne błędy podaje niektóre informacje na temat typowych polskich i brytyjskich posiłków, popełniając bardzo liczne błędy podaje, skąd pochodzą niektóre produkty spożywcze, popełniając bardzo liczne błędy popełnia w wypowiedziach błędy leksykalne i gramatyczne często zakłócające komunikację popełnia dużo błędów fonetycznych i błędów w intonacji, wymowa jest często niezrozumiała

7 Unit 5 The world nazywa wszystkie lub prawie wszystkie wymagane elementy krajobrazu płynnie pyta o wielkość i określa wielkość, długość, głębokość itd. różnych elementów krajobrazu swobodnie opisuje pogodę w różnych miejscach i w różnych porach roku swobodnie posługuje się różnorodnymi przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym do porównania miejsc, osób rzeczy itp. posługuje się wieloma wyrażeniami typu: as (przymiotnik) as (rzeczownik), porównując miejsca, osoby, rzeczy itp. wypowiada się szeroko na temat geografii Zjednoczonego Królestwa oraz Stanów Zjednoczonych, nie popełniając żadnych błędów lub samodzielnie korygując sporadycznie popełnione błędy swobodnie wypowiada się na temat pogody i pór roku w Europie, nie popełniając żadnych błędów lub samodzielnie korygując sporadycznie popełnione błędy prezentuje swój kraj, interesujące miejsca oraz pogodę, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub samodzielnie korygując sporadycznie popełnione błędy poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację nazywa większość wymaganych elementów krajobrazu pyta o wielkość i przeważnie poprawnie określa wielkość, długość, głębokość itd. różnych elementów krajobrazu na ogół poprawnie opisuje pogodę w różnych miejscach i w różnych porach roku posługuje się przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym do porównania miejsc, osób rzeczy itp. posługuje się wyrażeniami typu: as (przymiotnik) as (rzeczownik), porównując miejsca, osoby, rzeczy itp. wypowiada się na temat geografii Zjednoczonego Królestwa orazusa, popełniając drobne błędy wypowiada się na temat pogody i pór roku w Europie, popełniając nieliczne błędy prezentuje swój kraj, interesujące miejsca oraz pogodę, popełniając drobne błędy przeważnie poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację nazywa co najmniej połowę wymaganych elementów krajobrazu pyta o wielkość i nie zawsze poprawnie określa wielkość, długość, głębokość itd. różnych elementów krajobrazu opisuje pogodę w różnych miejscach i w różnych porach roku, popełniając dość liczne błędy popełnia błędy w użyciu przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym do porównania miejsc, osób rzeczy itp. posługuje się niektórymi wyrażeniami typu: as (przymiotnik) as (rzeczownik), porównując miejsca, osoby, rzeczy itp. podaje informacje na temat geografii Zjednoczonego Królestwa orazusa, popełniając liczne błędy wypowiada się na temat pogody i pór roku w Europie, popełniając liczne błędy prezentuje swój kraj, interesujące miejsca oraz pogodę, popełniając liczne błędy nie zawsze stosuje poprawną intonację nazywa niektóre wymagane elementy krajobrazu nieudolnie pyta o wielkość i często niepoprawnie określa wielkość, długość, głębokość itd. różnych elementów krajobrazu określa pogodę, popełniając liczne błędy popełnia liczne błędy w użyciu przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym do porównania miejsc, osób rzeczy itp. podaje niektóre informacje na temat geografii Zjednoczonego Królestwa oraz Stanów Zjednoczonych, popełniając bardzo liczne błędy wypowiada się nieudolnie na temat pogody i pór roku w Europie, popełniając liczne błędy nieudolnie prezentuje swój kraj, popełniając bardzo liczne błędy popełnia w wypowiedziach błędy leksykalne i gramatyczne często zakłócające komunikację popełnia dużo błędów fonetycznych i błędów w intonacji, wymowa jest często niezrozumiała

8 Unit 6 Entertainment nazywa wszystkie wymagane rodzaje programów telewizyjnych oraz gatunki filmowe swobodnie wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych i filmów płynnie posługuje się be going to w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość posługuje się różnorodnymi przymiotnikami i przysłówkami w odniesieniu do rzeczy i czynności poprawnie stosuje have to / don t have to dla wyrażenia obowiązku i braku obowiązku swobodnie proponuje wspólne zajęcia i umawia się, stosując Shall. / Let s / Why don t wypowiada się na temat postaci w kinie brytyjskim i polskim, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy podaje informacje o starożytnym teatrze greckim, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy prezentuje swoje ulubione formy rozrywki, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonacji nazywa większość wymaganych rodzajów programów telewizyjnych oraz gatunków filmowych wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych i filmów, popełniając drobne błędy na ogół poprawnie posługuje się be going to w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość posługuje się przymiotnikami i przysłówkami w odniesieniu do rzeczy i czynności, popełniając nieliczne błędy na ogół poprawnie stosuje have to / don t have to dla wyrażenia obowiązku i braku obowiązku proponuje wspólne zajęcia i umawia się dość, poprawnie stosując Shall. / Let s / Why don t wypowiada się na temat postaci w kinie brytyjskim i polskim, popełniając nieliczne błędy podaje informacje o starożytnym teatrze greckim, popełniając drobne błędy prezentuje swoje ulubione formy rozrywki, popełniając drobne błędy przeważnie poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację nazywa co najmniej połowę wymaganych rodzajów programów telewizyjnych oraz gatunków filmowych wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych i filmów, popełniając liczne błędy posługuje się be going to w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość, popełniając liczne błędy popełnia liczne błędy w użyciu przymiotników i przysłówków w odniesieniu do rzeczy i czynności popełnia liczne błędy w użyciu have to / don t have to dla wyrażenia obowiązku i braku obowiązku proponuje wspólne zajęcia i umawia się, stosując któreś z wyrażeń Shall. / Let s / Why don t wypowiada się na temat postaci w kinie brytyjskim i polskim, popełniając liczne błędy podaje niektóre informacje o starożytnym teatrze greckim, popełniając liczne błędy prezentuje swoją ulubioną formę rozrywki, popełniając liczne błędy nie zawsze stosuje poprawną intonację nazywa niektóre wymagane rodzaje programów telewizyjnych oraz gatunków filmowych nieudolnie wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych i filmów popełniając bardzo liczne błędy posługuje się be going to w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość, często popełnia przy tym poważne błędy stosuje niektóre przymiotniki i przysłówki, popełniając liczne błędy popełnia bardzo liczne błędy w użyciu have to / don t have to dla wyrażenia obowiązku i braku obowiązku proponuje wspólne zajęcia i umawia się, stosując nie zawsze poprawnie któreś z wyrażeń Shall. / Let s / Why don t nieudolnie wypowiada się na temat postaci w kinie brytyjskim, popełniając bardzo liczne błędy podaje niektóre informacje o starożytnym teatrze greckim, popełniając bardzo liczne błędy nieudolnie prezentuje swoją ulubioną formę rozrywki, popełniając bardzo liczne błędy popełnia w wypowiedziach błędy leksykalne i gramatyczne często zakłócające komunikację popełnia dużo błędów fonetycznych i błędów w intonacji, wymowa jest często niezrozumiała

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza Ewa Binek Limanowa, 31 sierpnia 2015 r. New VOICES 2 - KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Welcome to Britain 1) Warunki ogólne: Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu. Organizatorami II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMOT: Język angielski KLASA: B LO PODRĘCZNK: Matura Prime Time ( intermediate ) NUMER PROGRAMU NAUCZANA (ZAKRES): Wymagania edukacyjne POZOMY WYMAGAŃ Starter zna znaczną część nazw środków transportu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości MJP Investments Matthew Payne. ul. Jagiełły 2, 32-400 Myślenice.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski . Cele przedmiotowego systemu oceniania. Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Piekarach Śląskich PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA język angielski 1 1. Przedmiotowy system oceniania reguluje sposób rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo