Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2"

Transkrypt

1 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co umie robić opisuje pokój, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie określa, co posiadają różne osoby poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy wita się i żegna, stosując na ogół poprawne formy przedstawia się, podaje swoje dane personalne, popełniając nieliczne błędy pyta o umiejętności, podaje, co umie robić, popełniając nieliczne błędy opisuje pokój, popełniając nieliczne błędy na ogół poprawnie określa, co posiadają różne osoby na ogół poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy wita się i żegna, nie zawsze stosując poprawne formy przedstawia się, podaje swoje dane personalne, popełniając dość liczne błędy pyta o umiejętności, podaje, co umie robić, popełniając liczne błędy opisuje pokój, popełniając dość liczne błędy i nie zawsze poprawnie określa, co posiadają różne osoby koryguje samodzielnie niektóre z popełnionych przez siebie błędów zna niektóre formy powitania i pożegnania popełnia bardzo dużo błędów, podając swoje dane personalne pyta o umiejętności; mówi, co umie robić, popełniając liczne błędy nieudolnie opisuje pokój, popełniając bardzo liczne błędy często niepoprawnie określa, co posiadają różne osoby popełnia dużo błędów fonetycznych, wymowa nowo poznanych wyrażeń jest często niezrozumiała

2 Unit 1 My life poprawnie posługuje się czasem Present Simple w odniesieniu do codziennych czynności oraz zajęć wykonywanych w czasie wolnym podaje informacje o swojej szkole oraz o swoich zajęciach pozaszkolnych, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie odczytuje zapis fonetyczny krótkich wyrazów swobodnie posługuje się liczebnikami porządkowymi bezbłędnie nazywa wszystkie miesiące podaje daty i zapisuje je bezbłędnie lub prawie bezbłędnie w postaci słownej wypowiada się na temat obchodzenia urodzin i innych uroczystości, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy prezentuje ważne dla siebie daty i doroczne wydarzenia, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy na ogół poprawnie posługuje się czasem Present Simple w odniesieniu do codziennych czynności oraz zajęć wykonywanych w czasie wolnym podaje informacje o swojej szkole oraz o swoich zajęciach pozaszkolnych, popełniając nieliczne błędy na ogół poprawnie odczytuje zapis fonetyczny krótkich wyrazów dość swobodnie posługuje się liczebnikami porządkowymi nazywa poprawnie prawie wszystkie miesiące, samodzielnie koryguje większość błędów na ogół bezbłędnie podaje daty i zapisuje je w postaci słownej wypowiada się na temat obchodzenia urodzin i innych uroczystości, popełniając nieliczne błędy prezentuje ważne dla siebie daty i doroczne wydarzenia, popełniając nieliczne błędy na ogół koryguje samodzielnie popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia większość nowo poznanych wyrazów popełnia dość liczne błędy w użyciu czasu Present Simple w odniesieniu do codziennych czynności oraz zajęć wykonywanych w czasie wolnym podaje informacje o swojej szkole oraz o swoich zajęciach pozaszkolnych, popełniając liczne błędy dość często niepoprawnie odczytuje zapis fonetyczny krótkich wyrazów posługuje się liczebnikami porządkowymi, popełniając liczne błędy nazywa poprawnie większość miesięcy, koryguje niektóre błędy z pewną trudnością podaje daty i zapisuje je w postaci słownej wypowiada się na temat obchodzenia urodzin i innych uroczystości, popełniając liczne błędy prezentuje niektóre ważne dla siebie daty i doroczne wydarzenia, popełniając liczne błędy koryguje niektóre z popełnionych przez siebie błędów podaje niektóre informacje o swojej szkole oraz o swoich zajęciach pozaszkolnych popełniając liczne błędy popełnia bardzo liczne błędy w użyciu czasu Present Simple w odniesieniu do codziennych czynności oraz zajęć wykonywanych w czasie wolnym często niepoprawnie odczytuje zapis fonetyczny krótkich wyrazów czasem posługuje się liczebnikami porządkowymi, popełniając przy tym liczne błędy nazywa poprawnie niektóre miesiące z trudnością podaje daty nieudolnie wypowiada się na temat obchodzenia urodzin i innych uroczystości, popełniając bardzo liczne błędy nieudolnie prezentuje niektóre ważne dla siebie daty i doroczne wydarzenia, popełniając bardzo liczne błędy popełnia dużo błędów fonetycznych, wymowa nowo poznanych wyrażeń jest często niezrozumiała

3 Unit 2 Animals nazywa wszystkie prezentowane w podręczniku zwierzęta dzikie i domowe swobodnie posługuje się zdaniami twierdzącymi, przeczącymi i pytającymi w czasie Present Continuous w odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili bezbłędnie lub prawie bezbłędnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous w odpowiednich kontekstach swobodnie posługuje się zaimkami osobowymi w funkcji podmiotu i dopełnienia udziela porad, stosując poprawnie must wypowiada się na temat wyglądu, życia i zachowań zwierząt, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy prezentuje swoje ulubione zwierzęta, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy nazywa większość wymaganych zwierząt dzikich i domowych dość swobodnie posługuje się zdaniami twierdzącymi, przeczącymi i pytającymi w czasie Present Continuous w odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili na ogół poprawnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous w odpowiednich kontekstach na ogół poprawnie stosuje zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia udziela porad stosując must wypowiada się na temat wyglądu, życia i zachowań zwierząt, popełniając nieliczne błędy i przeważnie korygując je samodzielnie prezentuje swoje ulubione zwierzęta popełniając nieliczne błędy i przeważnie korygując je samodzielnie poprawnie wymawia większość nowo poznanych wyrazów popełnia błędy w nazwach wymaganych zwierząt dzikich i domowych nie zawsze poprawnie posługuje się zdaniami twierdzącymi, przeczącymi i pytającymi w czasie Present Continuous w odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili popełnia błędy w użyciu czasów Present Simple i Present Continuous nie zawsze poprawnie stosuje zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia wypowiada się na temat wyglądu, życia i zachowań zwierząt, popełniając dość liczne błędy prezentuje swoje ulubione zwierzęta popełniając dość liczne błędy koryguje niektóre z popełnionych przez siebie błędów podaje niektóre nazwy zwierząt często niepoprawnie posługuje się zdaniami twierdzącymi, przeczącymi i pytającymi w czasie Present Continuous w odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili często popełnia błędy w użyciu czasów Present Simple i Present Continuous często niepoprawnie stosuje zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia nieudolnie wypowiada się na temat wyglądu, życia i zachowań zwierząt, popełniając liczne błędy nieudolnie prezentuje swoje ulubione zwierzęta, popełniając liczne błędy popełnia dużo błędów fonetycznych, wymowa nowo poznanych wyrażeń jest często niezrozumiała

4 Unit 3 Holidays bezbłędnie lub prawie bezbłędnie posługuje się czasownikiem to be w czasie Past Simple bezbłędnie lub prawie bezbłędnie tworzy formę przeszłą czasowników regularnych zna i poprawnie stosuje formę przeszłą wymaganych czasowników nieregularnych swobodnie posługuje się czasem Past Simple w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości swobodnie wypowiada się na temat spędzania wakacji dawniej i dziś, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy nazywa wszystkie lub prawie wszystkie wymagane środki transportu swobodnie wypowiada się na temat środków transportu w przeszłości i dziś, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy opisuje swoje wakacje, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy i stosuje poprawną intonację na ogół poprawnie posługuje się czasownikiem to be w czasie Past Simple zna zasady i na ogół poprawnie tworzy formę przeszłą czasowników regularnych zna i poprawnie stosuje formę przeszłą większości wymaganych czasowników nieregularnych na ogół poprawnie posługuje się czasem Past Simple w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości wypowiada się na temat spędzania wakacji dawniej i dziś, popełniając i często nieliczne błędy nazywa większość wymaganych środków transportu wypowiada się na temat środków transportu w przeszłości i dziś, popełniając nieliczne błędy opisuje swoje wakacje, popełniając nieliczne błędy na ogół koryguje popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia większość nowo poznanych wyrazów i na ogół stosuje poprawną intonację czasami koryguje popełnione przez siebie błędy posługuje się czasownikiem to be w czasie Past Simple, popełniając liczne błędy nie zawsze poprawnie tworzy formę przeszłą czasowników regularnych zna co najmniej połowę wymaganych czasowników nieregularnych, nie zawsze poprawnie je stosuje posługuje się czasem Past Simple w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości, popełnia przy tym liczne błędy wypowiada się na temat spędzania wakacji dawniej i dziś, popełniając liczne błędy nazywa co najmniej połowę wymaganych środków transportu wypowiada się na temat środków transportu w przeszłości i dziś, popełniając liczne błędy opisuje swoje wakacje, popełniając liczne błędy nie zawsze stosuje poprawną intonację zdań z trudnością posługuje się czasownikiem to be w czasie Past Simple, popełniając liczne błędy często niepoprawnie tworzy formę przeszłą czasowników regularnych zna niektóre wymagane czasowniki nieregularne, często stosuje je niepoprawnie nieudolnie posługuje się czasem Past Simple w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości, popełnia przy tym bardzo liczne błędy nieudolnie wypowiada się na temat spędzania wakacji dawniej i dziś, popełniając liczne błędy nazywa niektóre wymagane środki transportu nieudolnie wypowiada się na temat środków transportu w przeszłości i dziś, popełnia przy tym bardzo liczne błędy nieudolnie opisuje swoje wakacje, popełniając bardzo liczne błędy popełnione w wypowiedziach błędy leksykalne i gramatyczne często zakłócają komunikację popełnia dużo błędów fonetycznych i błędów w intonacji, wymowa jest często niezrozumiała

5 Unit 4 Food nazywa posiłki i wszystkie lub prawie wszystkie wymagane artykuły spożywcze poprawnie stosuje przedimki a / an przed rzeczownikami policzalnymi bezbłędnie lub prawie bezbłędnie posługuje się określeniami some / any oraz a little / a few w odniesieniu do produktów spożywczych policzalnych i niepoliczalnych pyta o ilość, stosując poprawnie How much? i How many...? poprawnie określa ilość produktów spożywczych swobodnie zamawia posiłek w restauracji wypowiada się na temat swoich posiłków oraz posiłków innych osób, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy podaje przepisy kulinarne, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy swobodnie wypowiada się na temat typowych polskich i brytyjskich posiłków podaje, skąd pochodzą różne produkty spożywcze, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację nazywa posiłki i większość wymaganych artykułów spożywczych na ogół poprawnie stosuje przedimki a / an przed rzeczownikami policzalnymi posługuje się określeniami some / any oraz a little / a few w odniesieniu do produktów spożywczych policzalnych i niepoliczalnych pyta o ilość, przeważnie poprawnie stosując How much? i How many...? na ogół poprawnie określa ilość produktów spożywczych zamawia posiłek w restauracji, popełniając drobne błędy wypowiada się na temat swoich posiłków oraz posiłków innych osób, popełniając nieliczne błędy podaje przepisy kulinarne popełniając drobne błędy wypowiada się na temat typowych polskich i brytyjskich posiłków, popełniając nieliczne błędy podaje, skąd pochodzą różne produkty spożywcze, popełniając drobne błędy na ogół koryguje popełnione przez siebie błędy przeważnie poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację nazywa co najmniej połowę wymaganych artykułów spożywczych i większość posiłków nie zawsze stosuje lub często stosuje niepoprawnie przedimki a / an przed rzeczownikami policzalnymi często niepoprawnie posługuje się określeniami some / any oraz a little / a few w odniesieniu do produktów spożywczych policzalnych i niepoliczalnych pyta o ilość, dość często myląc How much? i How many...? dość często niepoprawnie określa ilość produktów spożywczych zamawia posiłek w restauracji, popełniając liczne błędy wypowiada się na temat swoich posiłków oraz posiłków innych osób, popełniając liczne błędy podaje przepisy kulinarne, popełniając liczne błędy podaje informacje na temat typowych polskich i brytyjskich posiłków, popełniając liczne błędy podaje, skąd pochodzą niektóre produkty spożywcze, popełniając liczne błędy czasami koryguje popełnione przez siebie błędy nie zawsze stosuje poprawną intonację

6 nazywa niektóre wymagane artykuły spożywcze i posiłki często stosuje niepoprawnie przedimki a / an lub nie stosuje ich w ogóle popełnia bardzo dużo błędów w użyciu określeń some / any oraz a little / a few w odniesieniu do produktów spożywczych policzalnych i niepoliczalnych pyta o ilość, często myląc How much? i How many...? często niepoprawnie określa ilość produktów spożywczych nieudolnie zamawia posiłek w restauracji, popełniając liczne błędy nieudolnie wypowiada się na temat różnych osób, popełniając liczne błędy podaje przepisy kulinarne, popełniając bardzo liczne błędy podaje niektóre informacje na temat typowych polskich i brytyjskich posiłków, popełniając bardzo liczne błędy podaje, skąd pochodzą niektóre produkty spożywcze, popełniając bardzo liczne błędy popełnia w wypowiedziach błędy leksykalne i gramatyczne często zakłócające komunikację popełnia dużo błędów fonetycznych i błędów w intonacji, wymowa jest często niezrozumiała

7 Unit 5 The world nazywa wszystkie lub prawie wszystkie wymagane elementy krajobrazu płynnie pyta o wielkość i określa wielkość, długość, głębokość itd. różnych elementów krajobrazu swobodnie opisuje pogodę w różnych miejscach i w różnych porach roku swobodnie posługuje się różnorodnymi przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym do porównania miejsc, osób rzeczy itp. posługuje się wieloma wyrażeniami typu: as (przymiotnik) as (rzeczownik), porównując miejsca, osoby, rzeczy itp. wypowiada się szeroko na temat geografii Zjednoczonego Królestwa oraz Stanów Zjednoczonych, nie popełniając żadnych błędów lub samodzielnie korygując sporadycznie popełnione błędy swobodnie wypowiada się na temat pogody i pór roku w Europie, nie popełniając żadnych błędów lub samodzielnie korygując sporadycznie popełnione błędy prezentuje swój kraj, interesujące miejsca oraz pogodę, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub samodzielnie korygując sporadycznie popełnione błędy poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację nazywa większość wymaganych elementów krajobrazu pyta o wielkość i przeważnie poprawnie określa wielkość, długość, głębokość itd. różnych elementów krajobrazu na ogół poprawnie opisuje pogodę w różnych miejscach i w różnych porach roku posługuje się przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym do porównania miejsc, osób rzeczy itp. posługuje się wyrażeniami typu: as (przymiotnik) as (rzeczownik), porównując miejsca, osoby, rzeczy itp. wypowiada się na temat geografii Zjednoczonego Królestwa orazusa, popełniając drobne błędy wypowiada się na temat pogody i pór roku w Europie, popełniając nieliczne błędy prezentuje swój kraj, interesujące miejsca oraz pogodę, popełniając drobne błędy przeważnie poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację nazywa co najmniej połowę wymaganych elementów krajobrazu pyta o wielkość i nie zawsze poprawnie określa wielkość, długość, głębokość itd. różnych elementów krajobrazu opisuje pogodę w różnych miejscach i w różnych porach roku, popełniając dość liczne błędy popełnia błędy w użyciu przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym do porównania miejsc, osób rzeczy itp. posługuje się niektórymi wyrażeniami typu: as (przymiotnik) as (rzeczownik), porównując miejsca, osoby, rzeczy itp. podaje informacje na temat geografii Zjednoczonego Królestwa orazusa, popełniając liczne błędy wypowiada się na temat pogody i pór roku w Europie, popełniając liczne błędy prezentuje swój kraj, interesujące miejsca oraz pogodę, popełniając liczne błędy nie zawsze stosuje poprawną intonację nazywa niektóre wymagane elementy krajobrazu nieudolnie pyta o wielkość i często niepoprawnie określa wielkość, długość, głębokość itd. różnych elementów krajobrazu określa pogodę, popełniając liczne błędy popełnia liczne błędy w użyciu przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym do porównania miejsc, osób rzeczy itp. podaje niektóre informacje na temat geografii Zjednoczonego Królestwa oraz Stanów Zjednoczonych, popełniając bardzo liczne błędy wypowiada się nieudolnie na temat pogody i pór roku w Europie, popełniając liczne błędy nieudolnie prezentuje swój kraj, popełniając bardzo liczne błędy popełnia w wypowiedziach błędy leksykalne i gramatyczne często zakłócające komunikację popełnia dużo błędów fonetycznych i błędów w intonacji, wymowa jest często niezrozumiała

8 Unit 6 Entertainment nazywa wszystkie wymagane rodzaje programów telewizyjnych oraz gatunki filmowe swobodnie wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych i filmów płynnie posługuje się be going to w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość posługuje się różnorodnymi przymiotnikami i przysłówkami w odniesieniu do rzeczy i czynności poprawnie stosuje have to / don t have to dla wyrażenia obowiązku i braku obowiązku swobodnie proponuje wspólne zajęcia i umawia się, stosując Shall. / Let s / Why don t wypowiada się na temat postaci w kinie brytyjskim i polskim, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy podaje informacje o starożytnym teatrze greckim, nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy prezentuje swoje ulubione formy rozrywki, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonacji nazywa większość wymaganych rodzajów programów telewizyjnych oraz gatunków filmowych wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych i filmów, popełniając drobne błędy na ogół poprawnie posługuje się be going to w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość posługuje się przymiotnikami i przysłówkami w odniesieniu do rzeczy i czynności, popełniając nieliczne błędy na ogół poprawnie stosuje have to / don t have to dla wyrażenia obowiązku i braku obowiązku proponuje wspólne zajęcia i umawia się dość, poprawnie stosując Shall. / Let s / Why don t wypowiada się na temat postaci w kinie brytyjskim i polskim, popełniając nieliczne błędy podaje informacje o starożytnym teatrze greckim, popełniając drobne błędy prezentuje swoje ulubione formy rozrywki, popełniając drobne błędy przeważnie poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy i stosuje odpowiednią intonację nazywa co najmniej połowę wymaganych rodzajów programów telewizyjnych oraz gatunków filmowych wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych i filmów, popełniając liczne błędy posługuje się be going to w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość, popełniając liczne błędy popełnia liczne błędy w użyciu przymiotników i przysłówków w odniesieniu do rzeczy i czynności popełnia liczne błędy w użyciu have to / don t have to dla wyrażenia obowiązku i braku obowiązku proponuje wspólne zajęcia i umawia się, stosując któreś z wyrażeń Shall. / Let s / Why don t wypowiada się na temat postaci w kinie brytyjskim i polskim, popełniając liczne błędy podaje niektóre informacje o starożytnym teatrze greckim, popełniając liczne błędy prezentuje swoją ulubioną formę rozrywki, popełniając liczne błędy nie zawsze stosuje poprawną intonację nazywa niektóre wymagane rodzaje programów telewizyjnych oraz gatunków filmowych nieudolnie wypowiada się na temat ulubionych programów telewizyjnych i filmów popełniając bardzo liczne błędy posługuje się be going to w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość, często popełnia przy tym poważne błędy stosuje niektóre przymiotniki i przysłówki, popełniając liczne błędy popełnia bardzo liczne błędy w użyciu have to / don t have to dla wyrażenia obowiązku i braku obowiązku proponuje wspólne zajęcia i umawia się, stosując nie zawsze poprawnie któreś z wyrażeń Shall. / Let s / Why don t nieudolnie wypowiada się na temat postaci w kinie brytyjskim, popełniając bardzo liczne błędy podaje niektóre informacje o starożytnym teatrze greckim, popełniając bardzo liczne błędy nieudolnie prezentuje swoją ulubioną formę rozrywki, popełniając bardzo liczne błędy popełnia w wypowiedziach błędy leksykalne i gramatyczne często zakłócające komunikację popełnia dużo błędów fonetycznych i błędów w intonacji, wymowa jest często niezrozumiała

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH U N I T O C E N A WYMAGANIA I 6 Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą. N T płynnie przedstawia siebie

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne:

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne: Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego postanowienia ogólne: 1.Przedmiotem oceny są: - sprawność rozumienia ze słuchu - sprawność czytania ze zrozumieniem - sprawność mówienia -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 1

Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 1 Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 1 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Starter Unit w prawidłowy sposób przedstawia się i swobodnie wita się i żegna z kolegami

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA New English Zone 3 Klasa VI. KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit

KRYTERIA OCENIANIA New English Zone 3 Klasa VI. KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit KRYTERIA OCENIANIA New English Zone 3 Klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit celująca Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą. bardzo dobra płynnie przedstawia siebie

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: dopuszczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej ( nie dotyczy klasy 5a i grupy niezaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa V KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami (w zakresie słownictwa):

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami (w zakresie słownictwa): Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Upper Intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami (w zakresie słownictwa):

Bardziej szczegółowo

KLASA V. Starter unit

KLASA V. Starter unit KLASA V Starter unit 1. Znam i potrafię zastosować wyrazy i zwroty z zakresu: - przedmioty osobiste ucznia, - liczebniki główne i porządkowe, - nazwy ubrań, - artykuły spożywcze i dania, - części ciała,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Live Beat 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wiadomości: Znajomość środków językowych- kryteria w odniesieniu do całości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny UNIT 1 All about you słownictwo z Unitu 1 (cechy charakteru, zajęcia czasu wolnego, style muzyczne); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się

Bardziej szczegółowo