WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą i dodatkowo wykazał się realizacją poniższych zadań: samodzielnie poszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w różnych źródłach samodzielnie tworzy wypowiedzi ustne i pisemne, wyróżniające się poprawnością językową i bogatym słownictwem samodzielnie wykonuje twórcze zadania o podwyższonym stopniu trudności, wykraczające poza realizowany na lekcjach materiał programowy posiada wiedzę i umiejętności wymagane do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach języka angielskiego OCENA BARDZO DOBRY: Uczeń: 1. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach w zakresie: czasownik to be i have got w czasie teraźniejszym zaimki osobowe, dzierżawcze oraz w formie dopełnienia zaimki wskazujące this/that/these/those przedimek nieokreślony a/an oraz określony the liczba mnoga rzeczowników dopełniacz saksoński s konstrukcja there is/ there are rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z określeniami some i any czas Present Simple (twierdzenia, przeczenia i pytania) i przysłówki częstotliwości czas Present Continuous (twierdzenia, przeczenia i pytania) czasownik modalny can do wyrażania umiejętności czas Past Simple dla czasownika to be (twierdzenia, przeczenia i pytania) czas Past Simple z czasownikami regularnymi i nieregularnymi (twierdzenia, przeczenia i pytania) stopniowanie przymiotników regularnych i nieregularnych konstrukcja be going to do wyrażania planów i zamiarów (twierdzenia, przeczenia i pytania) 2.Poprawnie rozumie tekst czytany i słuchany, poprawnie zapisuje i przekazuje informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów 3.Szczegółowo opowiada o sobie i ludziach ze swojego otoczenia

2 4.Wita się i żegna używając wszystkich poznanych zwrotów 5.Szczegółowo pyta o dane osobowe rozmówcy używając poznanych struktur językowych 6.Samodzielnie i wyczerpująco odpowiada na pytania o swoje dane osobowe 7.Samodzielnie zadaje pytania w celu uzyskania informacji 8.Szczegółowo opowiada o przedmiotach osobistych, ubraniach i określa ich przynależność 9.Bezbłędnie nazywa produkty spożywcze i podaje ich cenę 10.Szczegółowo i swobodnie opisuje najważniejszych ludzi w swoim życiu, używając poznane słownictwo 11.Samodzielnie zamawia jedzenie i napoje używając poznane słownictwo 12.Samodzielnie i szczegółowo opisuje domy, pomieszczenia i zadaje szczegółowe pytania na temat wyposażenia posługując się poznanym słownictwem 13.Samodzielnie i wyczerpująco opisuje domy, pomieszczenia i zadaje pytania na temat wyposażenia 14.Szczegółowo opisuje swój pokój podając położenie przedmiotów 15.Tworzy szczegółową listę produktów niezbędnych do wykonania ulubionej potrawy 16.Szczegółowo opisuje swoją rodzinę stosując poznane słownictwo i właściwe zwroty 17.Samodzielnie i wyczerpująco opisuje wygląd zewnętrzny ludzi, stosuje właściwe słownictwo 18.Bezbłędnie podaje daty 19.Używając poznanego słownictwa szczegółowo opisuje zawody i miejsca pracy członków swojej rodziny 20. wyraża pozytywną lub negatywną opinię na temat znanych osób używając bogatego słownictwa 21.Przekazuje wyczerpujące i szczegółowe informacje na temat godzin zwiedzania i podróżowania 22.Samodzielnie i szczegółowo opisuje czynności wykonywane codziennie i w czasie wolnym 23.Szczegółowo i wyczerpująco wyraża opinię dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z pracą 24.Szczegółowo i wyczerpująco wyraża opinię dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z pracą, 25.Samodzielnie i szczegółowo wypowiada się na temat pogody 26.Szczegółowo opisuje swoje ulubione dyscypliny sportowe, swobodnie wypowiada się na temat sportów uprawianych przez sławne osoby 27.Swobodnie i szczegółowo opisuje swoje umiejętności

3 28.Prowadząc rozmowę proponuje, przyjmuje i odrzuca sugestie 29.Szczegółowo opisuje swoje zainteresowania oraz formy spędzania czasu wolnego 30.Szczegółowo opisuje wydarzenia z przeszłości 31.Wyraża swoje emocje korzystając z poznanych zwrotów 32. szczegółowo opowiada o swoich podróżach i środkach transportu, którymi się porusza 33.Szczegółowo przedstawia informacje na temat poprzednich wakacji używając poznane słownictwo i właściwe konstrukcje 34.Swobodnie i szczegółowo opisuje drogę do wybranych miejsc w mieście korzystając z poznanych zwrotów 35.Swobodnie prowadzi dialog, prosi o pomoc w znalezieniu miejsca w mieście 36.Szczegółowo opisuje wybrany festiwal w Polsce, uzasadnia swój wybór 37.Szczegółowo porównuje ze sobą dwa przedmioty, wyraża i uzasadnia swoją opinię na ich temat 38.Szczegółowo opisuje i porównuje sławne osoby 39.Swobodnie i szczegółowo przedstawia swoje plany na przyszłość używając właściwej konstrukcji 40.Używając właściwych struktur zaprasza, przyjmuje i odrzuca zaproszenie OCENA DOBRY: Uczeń: 1. W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach w zakresie: czasownik to be i have got w czasie teraźniejszym zaimki osobowe, dzierżawcze oraz w formie dopełnienia zaimki wskazujące this/that/these/those przedimek nieokreślony a/an oraz określony the liczba mnoga rzeczowników dopełniacz saksoński s konstrukcja there is/ there are rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z określeniami some i any czas Present Simple (twierdzenia, przeczenia i pytania) i przysłówki częstotliwości czas Present Continuous (twierdzenia, przeczenia i pytania) czasownik modalny can do wyrażania umiejętności czas Past Simple dla czasownika to be (twierdzenia, przeczenia i pytania) czas Past Simple z czasownikami regularnymi i nieregularnymi (twierdzenia, przeczenia i pytania) stopniowanie przymiotników regularnych i nieregularnych konstrukcja be going to do wyrażania planów i zamiarów (twierdzenia, przeczenia i pytania)

4 2.W większości poprawnie rozumie tekst czytany i słuchany, poprawnie zapisuje i przekazuje informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów 3.Dość szczegółowo opowiada o sobie i ludziach ze swojego otoczenia 4.Wita się i żegna używając wszystkich poznanych zwrotów 5.Samodzielnie pyta o dane rozmówcy używając poznanych struktur językowych 6.Dość samodzielnie odpowiada na pytania o swoje dane osobowe 7.Dość samodzielnie zadaje pytania w celu uzyskania informacji 8.Opowiada o przedmiotach osobistych, ubraniach i określa ich przynależność 9.Poprawnie nazywa produkty spożywcze i podaje ich cenę 10.Dość samodzielnie opisuje najważniejszych ludzi w swoim życiu, używając poznane słownictwo 11.Samodzielnie zamawia jedzenie i napoje używając poznane słownictwo 12.Samodzielnie opisuje domy, pomieszczenia i zadaje pytania na temat wyposażenia posługując się poznanym słownictwem 13.Samodzielnie opisuje domy, pomieszczenia i zadaje pytania na temat wyposażenia 14.Dość szczegółowo opisuje swój pokój podając położenie przedmiotów 15.Tworzy listę produktów niezbędnych do wykonania ulubionej potrawy 16.Dość szczegółowo opisuje swoją rodzinę stosując poznane słownictwo i właściwe zwroty 17.Samodzielnie i i dość dokładnie opisuje wygląd zewnętrzny ludzi, stosuje właściwe słownictwo 18.Bezbłędnie podaje daty 19.Używając poznanego słownictwa opisuje zawody i miejsca pracy członków swojej rodziny 20.Wyraża pozytywną lub negatywną opinię na temat znanych osób 21.Przekazuje dość szczegółowe informacje na temat godzin zwiedzania i podróżowania 22.Samodzielnie i dość szczegółowo opisuje czynności wykonywane codziennie i w czasie wolnym 23.Wyraża opinię dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z pracą 24.Wyraża opinię dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z pracą 25.Samodzielnie i szczegółowo wypowiada się na temat pogody 26.Dość szczegółowo opisuje swoje ulubione dyscypliny sportowe, swobodnie wypowiada się na temat sportów uprawianych przez sławne osoby 27.Swobodnie opisuje swoje umiejętności

5 28.Prowadząc rozmowę proponuje, przyjmuje i odrzuca sugestie 29.Dość samodzielnie opisuje swoje zainteresowania oraz formy spędzania czasu wolnego 30.Poprawnie opisuje wydarzenia z przeszłości pamiętając o formach regularnych i nieregularnych 31.Wyraża swoje emocje korzystając z poznanych zwrotów 32.Dość samodzielnie opowiada o swoich podróżach i środkach transportu, którymi się porusza 33.Dość szczegółowo przedstawia informacje na temat poprzednich wakacji używając poznane słownictwo i właściwe konstrukcje 34.Swobodnie opisuje drogę do wybranych miejsc w mieście korzystając z poznanych zwrotów 35.Dość swobodnie prowadzi dialog, prosi o pomoc w znalezieniu miejsca w mieście 36.Opisuje wybrany festiwal w Polsce, uzasadnia swój wybór 37.Samodzielnie porównuje ze sobą dwa przedmioty, wyraża i uzasadnia swoją opinię na ich temat 38.Opisuje i porównuje sławne osoby 39.Dość szczegółowo przedstawia swoje plany na przyszłość używając właściwej konstrukcji 40.Używając właściwych struktur zaprasza, przyjmuje i odrzuca zaproszenie OCENA DOSTATECZNY: Uczeń: 1. Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach w zakresie: czasownik to be i have got w czasie teraźniejszym zaimki osobowe, dzierżawcze oraz w formie dopełnienia zaimki wskazujące this/that/these/those przedimek nieokreślony a/an oraz określony the liczba mnoga rzeczowników dopełniacz saksoński s konstrukcja there is/ there are rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z określeniami some i any czas Present Simple (twierdzenia, przeczenia i pytania) i przysłówki częstotliwości czas Present Continuous (twierdzenia, przeczenia i pytania) czasownik modalny can do wyrażania umiejętności czas Past Simple dla czasownika to be (twierdzenia, przeczenia i pytania) czas Past Simple z czasownikami regularnymi i nieregularnymi (twierdzenia, przeczenia i pytania) stopniowanie przymiotników regularnych i nieregularnych konstrukcja be going to do wyrażania planów i zamiarów (twierdzenia, przeczenia i pytania)

6 2.Częściowo poprawnie rozumie tekst czytany i słuchany, zapisuje i przekazuje część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów 3.W prostych zdaniach opowiada o sobie i innych ludziach ze swojego otoczenia 4.Wita się i żegna używając bardzo podstawowych zwrotów 5.Używając podstawowych zwrotów pyta o dane rozmówcy 6.Odpowiada na pytania o swoje dane personalne 7.Podaje zdawkowe informacje na temat miejsc, które chciałby odwiedzić 8.Korzysta z podręcznika, aby formułować pytania i wypowiedzi 9.Podaje nazwy podstawowych przedmiotów osobistych i ubrań, określa ich przynależność 10.Podaje nazwy podstawowych produktów spożywczych oraz ceny 11.W prostych zdaniach opisuje najważniejszych ludzi w swoim życiu 12.W prostych słowach wyraża swoją opinię dotyczącą wyboru prezentu 13.Wzorując się na podręczniku i używając bardzo podstawowych zwrotów zamawia jedzenie i napoje 14.W prostych zdaniach opisuje domy, pomieszczenia, zadaje bardzo proste pytania dotyczące wyposażenia 15.Wzorując się na podręczniku w prostych zdaniach opisuje swój pokój i podaje położenie przedmiotów 16.Wzorując się na podręczniku wyraża prośby 17.Wzorując się na tekście z podręcznika podaje nazwy produktów niezbędnych do ulubionej potrawy 18.W prostych zdaniach opisuje swoją rodzinę korzystając z tekstu w podręczniku 19.Krótko opisuje wygląd wybranych ludzi 20.Podaje daty urodzin popełniając nieliczne błędy 21.Wzorując się na podręczniku w prostej formie opisuje problemy rodzinne i wyraża proste opinie na ich temat 21.W prostych zdaniach przekazuje informacje na temat swojego życia, popełnia liczne błędy 22.W prostych zdaniach opisuje zawody i miejsca pracy swojej rodziny 23.W prostych zdaniach wyraża opinie na temat znanych osób 24.Prostymi słowami wypowiada się na temat swojej pracy i ciekawych zawodów

7 25.W prostych zdaniach, wzorując się na podręczniku przedstawia fakty dotyczące godzin zwiedzania i podróżowania 26.Korzystając z podręcznika opisuje czynności wykonywane codziennie i w czasie wolnym 27.Prostymi zdaniami i korzystając z podręcznika komentuje wydarzenia 28.Prostymi zdaniami wyraża swoją opinię dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z pracą 29.Korzystając z tekstu w podręczniku, używając prostych zwrotów pisze ofertę pracy 30.W prostych zdaniach opisuje pogodę 31.Krótko opisuje ulubione dyscypliny sportowe oraz sporty uprawiane przez sławne osoby 32.Prostymi zdaniami opisuje swoje umiejętności 33.Korzystając z wyrażeń z podręcznika proponuje, przyjmuje i odrzuca sugestie 34.Prostymi zdaniami opisuje swoje zainteresowania oraz formy spędzania czasu wolnego 35.W prostych zdaniach przedstawia wydarzenia z przeszłości 36.W prostych zdaniach wyraża swoje emocje 37. Krótko opowiada o swoich podróżach i środkach transportu, którymi się porusza 38.Prostymi zdaniami opisuje poprzednie wakacje 39.Używając prostych zdań i wzorując się na tekście z podręcznika opisuje drogę do wybranych miejsc w mieście 40.Używając prostego języka prosi o pomoc w znalezieniu miejsca w mieście 41.Przekazuje zdawkowe informacje na temat zdarzenia, w którym brał udział 42.W prostych zdaniach porównuje ze sobą dwa przedmioty i wyraża swoją opinię na ich temat korzystając ze zwrotów z podręcznika, 43.Używając prostego języka i wzorując się na tekście z podręcznika przedstawia swoje plany na przyszłość OCENA DOPUSZCZAJĄCY: Uczeń: 1. Z trudem radzi sobie z zastosowaniem poznanych struktur gramatycznych w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach, popełnia liczne błędy w zakresie: czasownik to be i have got w czasie teraźniejszym zaimki osobowe, dzierżawcze oraz w formie dopełnienia zaimki wskazujące this/that/these/those

8 przedimek nieokreślony a/an oraz określony the liczba mnoga rzeczowników dopełniacz saksoński s konstrukcja there is/ there are rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z określeniami some i any czas Present Simple (twierdzenia, przeczenia i pytania) i przysłówki częstotliwości czas Present Continuous (twierdzenia, przeczenia i pytania) czasownik modalny can do wyrażania umiejętności czas Past Simple dla czasownika to be (twierdzenia, przeczenia i pytania) czas Past Simple z czasownikami regularnymi i nieregularnymi (twierdzenia, przeczenia i pytania) stopniowanie przymiotników regularnych i nieregularnych konstrukcja be going to do wyrażania planów i zamiarów (twierdzenia, przeczenia i pytania) 2.Z trudem rozumie tekst czytany i słuchany, zapisuje i przekazuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów 3.Układa kilka prostych zdań o sobie i innych ludziach ze swojego otoczenia popełniając liczne błędy 4.Wita się i żegna używając bardzo podstawowych zwrotów 5.Używając podstawowych zwrotów pyta o dane rozmówcy z pomocą nauczyciela 6.Odpowiada na niektóre pytania o swoje dane personalne 7.Podaje zdawkowe informacje na temat miejsc, które chciałby odwiedzić 8.Korzysta z podręcznika, aby formułować proste pytania i wypowiedzi 9.Podaje nazwy podstawowych przedmiotów osobistych i ubrań, określa ich przynależność 10.Podaje nazwy niektórych podstawowych produktów spożywczych oraz ich ceny 11.W prostych kilku zdaniach opisuje najważniejszych ludzi w swoim życiu 13.Wzorując się na podręczniku i używając bardzo podstawowych zwrotów zamawia jedzenie i napoje 14.W prostych zdaniach opisuje domy, pomieszczenia, zadaje kilka bardzo prostych pytań dotyczących wyposażenia 15.Wzorując się na podręczniku w kilku zdaniach opisuje swój pokój i podaje położenie przedmiotów 16.Wzorując się na podręczniku wyraża niektóre prośby 17.Wzorując się na tekście z podręcznika podaje nazwy niektórych produktów niezbędnych do ulubionej potrawy 18.W kilku zdaniach opisuje swoją rodzinę korzystając z tekstu w podręczniku 19.Krótko opisuje wygląd wybranych ludzi 20.Podaje daty urodzin popełniając nieliczne błędy

9 21.Wzorując się na podręczniku w prostej formie opisuje problemy rodzinne i wyraża proste opinie na ich temat 21.W prostych zdaniach przekazuje informacje na temat swojego życia, popełnia liczne błędy 22.W kilku zdaniach opisuje zawody i miejsca pracy swojej rodziny 23.W prostych zdaniach wyraża opinie na temat znanych osób 24.Bardzo prostymi słowami wypowiada się na temat swojej pracy i ciekawych zawodów 25.W prostych zdaniach, wzorując się na podręczniku przedstawia fakty dotyczące godzin zwiedzania i podróżowania 26.Korzystając z podręcznika opisuje czynności wykonywane codziennie i w czasie wolnym 27.Prostymi zdaniami i korzystając z podręcznika komentuje wydarzenia 28.Prostymi zdaniami wyraża swoją opinię dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z pracą 29.Korzystając z tekstu w podręczniku, używając prostych zwrotów pisze ofertę pracy 30.Krótko opisuje pogodę 31.Krótko opisuje ulubione dyscypliny sportowe oraz sporty uprawiane przez sławne osoby 32.Prostymi zdaniami opisuje kilka swoich umiejętności 33.Korzystając z wyrażeń z podręcznika tworzy podstawowe propozycje 34.Zdawkowo opisuje swoje zainteresowania oraz formy spędzania czasu wolnego 35.W prostych zdaniach przedstawia kilka nielicznych wydarzeń z przeszłości 36.W prostych zdaniach wyraża niektóre swoje emocje 37.Krótko opowiada o swoich podróżach i środkach transportu, którymi się porusza 38.Prostymi zdaniami opisuje poprzednie wakacje 39.Używając prostych zdań i wzorując się na tekście z podręcznika opisuje drogę do wybranych miejsc w mieście 40.Używając prostego języka prosi o pomoc w znalezieniu miejsca w mieście 41.Przekazuje zdawkowe informacje na temat zdarzenia, w którym brał udział 42.W prostych zdaniach porównuje ze sobą niektóre przedmioty 43.Używając prostego języka i wzorując się na tekście z podręcznika przedstawia plany na przyszłość

10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I i II NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą i dodatkowo wykazał się realizacją poniższych zadań: samodzielnie poszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w różnych źródłach samodzielnie tworzy wypowiedzi ustne i pisemne, wyróżniające się poprawnością językową i bogatym słownictwem samodzielnie wykonuje twórcze zadania o podwyższonym stopniu trudności, wykraczające poza realizowany na lekcjach materiał programowy posiada wiedzę i umiejętności wymagane do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach języka angielskiego OCENA BARDZO DOBRY: Uczeń: 1.Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach w zakresie: czas Present Simple (zdania twierdzące, przeczące, pytające oraz słówka pytające) przysłówki i określenia częstotliwości czasowniki to be, can/can't, have got regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników konstrukcja there is/are czas Present Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania) porównanie czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous zaimki i przymiotniki dzierżawcze rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z określeniami some, any, no oraz much, many, a few, a little, a lot of czasowniki po których występuje forma z końcówką ing konstrukcja must/mustn t konstrukcja be going to do wyrażania planów i przewidywanych wydarzeń stopień wyższy i najwyższy przymiotników czas przeszły Past Simple z czasownikiem to be, czasownikami regularnymi i nieregularnymi (zdania twierdzące, przeczące, pytające tworzenie i użycie przysłówków czas przeszły Past Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania) porównanie dwóch czasów przeszłych Simple i Continuous

11 zdania podrzędnie złożone z zaimkami definiującymi who, which, where konstrukcje too i enough z przymiotnikami czas Present Continuous do wyrażania przyszłości różnica w użyciu like i would like czas Present Perfect z typowymi słowami just, already, yet, ever, never porównanie czasów Present Perfect i Past Simple przedimek określony the z nazwami miejsc zerowy i pierwszy tryb warunkowy z if użycie will/won t dla wyrażania i przewidywania przyszłości udzielanie porad przy użyciu konstrukcji should i shouldn t wyrażanie obowiązku i jego braku przy pomocy have to/don t have to 2.Poprawnie rozumie tekst czytany i słuchany, poprawnie zapisuje i przekazuje informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów 3.Szczegółowo opowiada o sobie i swojej rodzinie 4.Szczegółowo i bezbłędnie opisuje ludzi ze swojego otoczenia używając poznanych struktur językowych 5.Szczegółowo i bezbłędnie opisuje swój typowy dzień 6.Samodzielnie zadaje pytania w celu uzyskania informacji 7.Wyczerpująco odpowiada na pytania związane z czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie 8.Szczegółowo opisuje swoją szkołę i przekazuje informacje na temat wydarzeń szkolnych używając poznanych struktur językowych, nie popełniając błędów 9.Samodzielnie pyta rozmówcę i odpowiada na pytania o upodobania żywieniowe 10.Układa menu na przyjęcie dla przyjaciół 11.Samodzielnie i szczegółowo opisuje preferencje dotyczące uprawiania sportu oraz opisuje zamiłowania sportowe kolegów posługując się poznanym słownictwem i konstrukcjami 12.Prowadząc swobodny dialog wyraża opinie, prosi, przyjmuje lub odrzuca propozycje oraz przedstawia plany na przyszłość 13.Szczegółowo opisuje wydarzenia życia codziennego stosując właściwy styl wypowiedzi 14.Szuka informacji na temat wybranych obiektów i szczegółowo je opisuje, podaje wymiary i ciekawostki, stosuje właściwe konstrukcje 15.Poprawnie pisze pocztówkę do kolegi, zawierając w niej i rozwijając informacje o miejscu, pogodzie i planach na następny dzień 16.Samodzielnie i szczegółowo opisuje i relacjonuje wydarzenia z przeszłości używając poprawnie czasów przeszłych

12 17.Używając poznanego słownictwa i właściwych struktur gramatycznych przeprasza i reaguje na przeprosiny 18.Samodzielnie i szczegółowo opowiada o wydarzeniach z przeszłości używając bogatego słownictwa 19.Przekazuje wyczerpujące i szczegółowe informacje na temat swoich ulubionych filmów, uzasadnia swój wybór 20.Podaje wyczerpujące informacje na temat tradycyjnego polskiego święta, stosuje właściwą konstrukcję wypowiedzi, używa poznanego słownictwa 21.Szczegółowo i wyczerpująco opisuje zabawne zdarzenie ze swojego życia 22.Samodzielnie i szczegółowo wypowiada się na swojego miasta, opisuje wady i zalety oraz wyraża i uzasadnia opinie na temat miasta 23.Szczegółowo opisuje swoje plany dotyczące podróży 24.Swobodnie wyraża poglądy na temat uczciwości, uzasadnia je oraz przeprasza w formie pisemnej 25.Swobodnie i szczegółowo opisuje swoją ostatnią podróż, wykorzystując poznane słownictwo 26.Prowadzi rozmowę w restauracji stosując właściwe zwroty grzecznościowe, uzyskuje i przekazuje informacje 27.Szczegółowo opisuje swoje doświadczenia związane z czynnościami wakacyjnymi oraz wyraża opinie na ich temat 28.Szczegółowo opisuje swoje emocje i wyraża uczucia stosując właściwe zwroty 29.Szczegółowo przedstawia fakty z przeszłości 30.Opisuje wybrane atrakcje turystyczne używając właściwych konstrukcji i poznanych zwrotów 31.Pisze na temat miejsca, gdzie spędza wakacje, używając poznanego słownictwa i właściwych struktur 32.Szczegółowo opisuje charakteru innych ludzi oraz przekazuje informacje dotyczące zachowania w różnych sytuacjach, uzasadniając swoje zdanie 33.Korzystając z różnych źródeł informacji opisuje pogodę 32.Szczegółowo prezentuje swoje wyobrażenia dotyczące życia w przyszłości używając poznane słownictwo i właściwe konstrukcje 33.Swobodnie i szczegółowo opisuje problem z komputerem i prosi o pomoc w jego rozwiązaniu, proponuje rozwiązania 34.Swobodnie i szczegółowo opisuje wybrane gry komputerowe, wyraża opinie podając szczegółowe uzasadnienia

13 35.Wyraża i uzasadnia opinie na temat form pomocy osobom uzależnionym od gier komputerowych 36.Szczegółowo opisuje ubiór innych osób, wyraża i uzasadnia swoją opinię 37.Szczegółowo opisuje swój stan zdrowia, uzyskuje i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia innych osób, udziela rad 38.Swobodnie i szczegółowo opisuje swoje obowiązki domowe 39.Szczegółowo przedstawia plany dotyczące spędzania czasu wolnego 40.Szczegółowo opisuje popularny festiwal używając poznanego słownictwa, uzyskuje informacje na temat innych festiwali od kolegów 41.Podaje dokładne informacje o nowo otwartym kinie, wyraża opinię na jego temat używając właściwych zwrotów OCENA DOBRY: Uczeń: 1. W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach w zakresie: czas Present Simple (zdania twierdzące, przeczące, pytające oraz słówka pytające) przysłówki i określenia częstotliwości czasowniki to be, can/can't, have got regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników konstrukcja there is/are czas Present Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania) porównanie czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous zaimki i przymiotniki dzierżawcze rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z określeniami some, any, no oraz much, many, a few, a little, a lot of czasowniki po których występuje forma z końcówką ing konstrukcja must/mustn t konstrukcja be going to do wyrażania planów i przewidywanych wydarzeń stopień wyższy i najwyższy przymiotników czas przeszły Past Simple z czasownikiem to be, czasownikami regularnymi i nieregularnymi (zdania twierdzące, przeczące, pytające tworzenie i użycie przysłówków czas przeszły Past Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania) porównanie dwóch czasów przeszłych Simple i Continuous zdania podrzędnie złożone z zaimkami definiującymi who, which, where konstrukcje too i enough z przymiotnikami czas Present Continuous do wyrażania przyszłości różnica w użyciu like i would like czas Present Perfect z typowymi słowami just, already, yet, ever, never

14 porównanie czasów Present Perfect i Past Simple przedimek określony the z nazwami miejsc zerowy i pierwszy tryb warunkowy z if użycie will/won t dla wyrażania i przewidywania przyszłości udzielanie porad przy użyciu konstrukcji should i shouldn t wyrażanie obowiązku i jego braku przy pomocy have to/don t have to 2.W większości poprawnie rozumie tekst czytany i słuchany, poprawnie zapisuje i przekazuje informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów 3.Samodzielnie i dość szczegółowo opowiada o sobie i swojej rodzinie 4.Poprawnie opisuje ludzi ze swojego otoczenia używając poznanych struktur językowych 5.Szczegółowo i bezbłędnie opisuje swój typowy dzień 6.Dość samodzielnie zadaje pytania w celu uzyskania informacji 7.Poprawnie i dość wyczerpująco odpowiada na pytania związane z czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie 8.Opisuje swoją szkołę i przekazuje informacje na temat wydarzeń szkolnych używając poznanych struktur językowych, popełniając sporadyczne błędy 9.Dość samodzielnie pyta rozmówcę i odpowiada na pytania o upodobania żywieniowe 10.Układa menu na przyjęcie dla przyjaciół 11.Samodzielnie i w miarę poprawnie opisuje preferencje dotyczące uprawiania sportu oraz opisuje zamiłowania sportowe kolegów posługując się poznanym słownictwem i konstrukcjami 12.Prowadząc dość swobodny dialog wyraża opinie, prosi, przyjmuje lub odrzuca propozycje oraz przedstawia plany na przyszłość 13.Opisuje wydarzenia życia codziennego stosując właściwy styl wypowiedzi 14.Szuka informacji na temat wybranych obiektów i opisuje je, podaje wymiary i ciekawostki, stosuje właściwe konstrukcje 15.Poprawnie pisze pocztówkę do kolegi, zawierając w niej i rozwijając większość informacji o miejscu, pogodzie i planach na następny dzień 16.Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje i relacjonuje wydarzenia z przeszłości w większości poprawnie używając czasów przeszłych 17.Używając poznanego słownictwa i właściwych struktur gramatycznych przeprasza i reaguje na przeprosiny 18.Samodzielnie i dość szczegółowo opowiada o wydarzeniach z przeszłości używając bogatego słownictwa

15 19.Przekazuje dość wyczerpujące i szczegółowe informacje na temat swoich ulubionych filmów 20.Podaje dość wyczerpujące informacje na temat tradycyjnego polskiego święta, stosuje właściwą konstrukcję wypowiedzi, używa poznanego słownictwa 21.Poprawnie opisuje zabawne zdarzenie ze swojego życia 22.Dość swobodnie wypowiada się na swojego miasta, opisuje wady i zalety oraz wyraża i uzasadnia opinie na temat miasta 23.Dość szczegółowo opisuje swoje plany dotyczące podróży 24.Wyraża poglądy na temat uczciwości, uzasadnia je oraz przeprasza w formie pisemnej 25.Dość płynnie opisuje swoją ostatnią podróż, wykorzystując poznane słownictwo 26.Prowadzi rozmowę w restauracji stosując właściwe zwroty grzecznościowe, uzyskuje i przekazuje informacje 27.Dość swobodnie opisuje swoje doświadczenia związane z czynnościami wakacyjnymi oraz wyraża opinie na ich temat 28.Poprawnie opisuje swoje emocje i wyraża uczucia stosując właściwe zwroty 29.Szczegółowo przedstawia fakty z przeszłości 30.Opisuje wybrane atrakcje turystyczne używając właściwych konstrukcji i poznanych zwrotów 31.Pisze na temat miejsca, gdzie spędza wakacje, używając poznanego słownictwa i zawierając w nim większość istotnych informacji 32.Dość swobodnie opisuje charakter innych ludzi oraz przekazuje informacje dotyczące zachowania w różnych sytuacjach 33.Korzystając z różnych źródeł informacji opisuje pogodę 32.Dość poprawnie prezentuje swoje wyobrażenia dotyczące życia w przyszłości używając poznane słownictwo i formę will/won t 33.Dość swobodnie opisuje problem z komputerem i prosi o pomoc w jego rozwiązaniu, proponuje rozwiązania 34.Poprawnie opisuje wybrane gry komputerowe, wyraża opinie podając szczegółowe uzasadnienia 35.Wyraża opinie na temat form pomocy osobom uzależnionym od gier komputerowych 36.Dość szczegółowo opisuje ubiór innych osób, wyraża i uzasadnia swoją opinię 37.Opisuje swój stan zdrowia, uzyskuje i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia innych osób, udziela rad 38.Swobodnie i dość szczegółowo opisuje swoje obowiązki domowe

16 39.Poprawnie przedstawia plany dotyczące spędzania czasu wolnego 40.Dość poprawnie opisuje popularny festiwal używając poznanego słownictwa, uzyskuje informacje na temat innych festiwali od kolegów 41.Podaje informacje o nowo otwartym kinie, wyraża opinię na jego temat używając właściwych zwrotów OCENA DOSTATECZNY: Uczeń: 1. Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach w zakresie: czas Present Simple (zdania twierdzące, przeczące, pytające oraz słówka pytające) przysłówki i określenia częstotliwości czasowniki to be, can/can't, have got regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników konstrukcja there is/are czas Present Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania) porównanie czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous zaimki i przymiotniki dzierżawcze rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z określeniami some, any, no oraz much, many, a few, a little, a lot of czasowniki po których występuje forma z końcówką ing konstrukcja must/mustn t konstrukcja be going to do wyrażania planów i przewidywanych wydarzeń stopień wyższy i najwyższy przymiotników czas przeszły Past Simple z czasownikiem to be, czasownikami regularnymi i nieregularnymi (zdania twierdzące, przeczące, pytające tworzenie i użycie przysłówków czas przeszły Past Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania) porównanie dwóch czasów przeszłych Simple i Continuous zdania podrzędnie złożone z zaimkami definiującymi who, which, where konstrukcje too i enough z przymiotnikami czas Present Continuous do wyrażania przyszłości różnica w użyciu like i would like czas Present Perfect z typowymi słowami just, already, yet, ever, never porównanie czasów Present Perfect i Past Simple przedimek określony the z nazwami miejsc zerowy i pierwszy tryb warunkowy z if użycie will/won t dla wyrażania i przewidywania przyszłości udzielanie porad przy użyciu konstrukcji should i shouldn t wyrażanie obowiązku i jego braku przy pomocy have to/don t have to

17 2.Częściowo poprawnie rozumie tekst czytany i słuchany, zapisuje i przekazuje część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów 3.W prostych zdaniach opowiada o sobie i swojej rodzinie 4.Krótko opisuje ludzi ze swojego otoczenia 5.Krótko i w prostych zdaniach opisuje swój typowy dzień 6.Odpowiada na pytania o wygląd zewnętrzny 7.Zdawkowo odpowiada na pytania związane z czynnościami wykonywanymi codziennie 8.W prostych zdaniach opisuje wybrany zawód oraz czynności z nim związane 9.Podaje nazwy podstawowych przedmiotów osobistych, określa ich przynależność 10.Popełniając błędy, krótko opisuje swoją szkołę i opowiada o wydarzeniach z życia szkoły 11.Nazywa produkty spożywcze 12.Układa proste menu na przyjęcie 13.W prostych zdaniach opisuje preferencje dotyczące uprawiania sportu 14.Wzorując się na podręczniku w prostych zdaniach opisuje zasady obowiązujące w szkole 15.Krótko wyraża swoją opinię, prosi, przyjmuje lub odrzuca propozycje oraz przedstawia plany na przyszłość 16.Wzorując się na tekście z podręcznika opisuje wydarzenia życia codziennego, popełnia błędy 17.W prostych prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, korzystając z tekstu w podręczniku 18.Krótko opisuje sławne budowle 19.W prostych słowach opisuje różne obiekty, podaje ich wymiary, popełniając nieliczne błędy 20.Wzorując się na podręczniku w prostej formie pisze pocztówkę do kolegi, zawierając w niej i rozwijając część informacji o miejscu, pogodzie i planach na następny dzień 21.W prostych zdaniach przedstawia wydarzenia z przeszłości, popełnia liczne błędy 22.Przeprasza i reaguje na przeprosiny. Wzorując się na podręczniku potrafi przekazać informacje na temat przyjęcia 23.Wzorując się na podręczniku w prostych zdaniach opisuje swój ulubiony film 24.Prostym językiem opisuje tradycyjne polskie święto 25.Krótko opisuje zabawne wydarzenie z przeszłości 26.W prostych zdaniach opisuje miasto, w którym mieszka

18 27.Krótko przedstawia plany dotyczące podróży 28.Prostymi zdaniami wyraża opinie na temat uczciwości 29.Dość zdawkowo opisuje swoją ostatnią podróż 30.Korzystając z wyrażeń z podręcznika prowadzi rozmowę w restauracji 31.Krótko opisuje swoje doświadczenia związane z czynnościami wakacyjnymi 32.W prostych zdaniach opisuje swoje uczucia 33.W prostych zdaniach przedstawia fakty z przeszłości 32.Wzorując się na tekście z podręcznika, krótko opisuje wybrane atrakcje turystyczne, popełnia błędy 33.Prostymi zdaniami, wzorując się na tekście z podręcznika, pisze na temat miejsca, gdzie spędza wakacje 34.W prostych zdaniach opisuje cechy charakteru innych ludzi 35.Prostymi zdaniami opisuje pogodę 36.Używając prostych zdań i wzorując się na tekście z podręcznika prezentuje swoje wyobrażenia dotyczące życia w przyszłości, popełnia błędy 37.Używając prostego języka informuje o problemie z komputerem i prosi o pomoc w jego rozwiązaniu 38.Opisuje ulubioną grę komputerową 39.Wzorując się na tekście z podręcznika w prostych zdaniach proponuje formy pomocy osobom uzależnionym od gier komputerowych 40.W prostych zdaniach opisuje ubiór innych osób 41.Krótko opisuje swój stan zdrowia 42.Używając prostego języka i wzorując się na tekście z podręcznika opisuje swoje obowiązki domowe 43.Prostymi zdaniami przedstawia plany dotyczące spędzania czasu wolnego 44.Korzystając z podręcznika krótko opisuje wybrany popularny festiwal 45.Używając prostego języka oraz korzystając z tekstów w podręczniku opisuje nowe kino

19 OCENA DOPUSZCZAJĄCY: Uczeń: 1. Z trudem radzi sobie z zastosowaniem poznanych struktur gramatycznych w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach, popełnia liczne błędy w zakresie: czas Present Simple (zdania twierdzące, przeczące, pytające oraz słówka pytające) przysłówki i określenia częstotliwości czasowniki to be, can/can't, have got regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników konstrukcja there is/are czas Present Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania) porównanie czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous zaimki i przymiotniki dzierżawcze rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z określeniami some, any, no oraz much, many, a few, a little, a lot of czasowniki po których występuje forma z końcówką ing konstrukcja must/mustn t konstrukcja be going to do wyrażania planów i przewidywanych wydarzeń stopień wyższy i najwyższy przymiotników czas przeszły Past Simple z czasownikiem to be, czasownikami regularnymi i nieregularnymi (zdania twierdzące, przeczące, pytające tworzenie i użycie przysłówków czas przeszły Past Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania) porównanie dwóch czasów przeszłych Simple i Continuous zdania podrzędnie złożone z zaimkami definiującymi who, which, where konstrukcje too i enough z przymiotnikami czas Present Continuous do wyrażania przyszłości różnica w użyciu like i would like czas Present Perfect z typowymi słowami just, already, yet, ever, never porównanie czasów Present Perfect i Past Simple przedimek określony the z nazwami miejsc zerowy i pierwszy tryb warunkowy z if użycie will/won t dla wyrażania i przewidywania przyszłości udzielanie porad przy użyciu konstrukcji should i shouldn t wyrażanie obowiązku i jego braku przy pomocy have to/don t have to 2.Z trudem rozumie tekst czytany i słuchany, zapisuje i przekazuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów 3.W prostych zdaniach opowiada o sobie i swojej rodzinie 4.Krótko opisuje ludzi ze swojego otoczenia 5.Krótko i w prostych zdaniach opisuje swój typowy dzień. Popełniając przy tym błędy 6.Używając podstawowego słownictwa odpowiada na pytania o wygląd zewnętrzny

20 7.Zdawkowo odpowiada na pytania związane z czynnościami wykonywanymi codziennie 8.Używając podstawowych słów opisuje wybrany zawód oraz czynności z nim związane 9.Podaje nazwy podstawowych przedmiotów osobistych, określa ich przynależność 10.Popełniając błędy, krótko opisuje swoją szkołę i opowiada o wydarzeniach z życia szkoły 11.Nazywa niektóre produkty spożywcze 12.Układa proste menu na przyjęcie 13.W prostych zdaniach używając podstawowych słów preferencje dotyczące uprawiania sportu 14.Wzorując się na podręczniku w prostych zdaniach opisuje zasady obowiązujące w szkole 15.Przedstawia plany na przyszłość, popełniając przy tym liczne błędy 16.Wzorując się na tekście z podręcznika opisuje wydarzenia życia codziennego, popełnia liczne błędy 17.W prostych prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, korzystając z tekstu w podręczniku 18.Krótko opisuje sławne budowle 19.W prostych słowach opisuje różne obiekty, podaje ich wymiary, popełniając nieliczne błędy 20.Wzorując się na podręczniku w prostej formie pisze pocztówkę do kolegi, zawierając w niej i rozwijając niektóre informacje o miejscu, pogodzie i planach na następny dzień, popełnia błędy 21.Układa pojedyncze zdania na temat wydarzeń z przeszłości, popełnia liczne błędy 22.Przeprasza i reaguje na przeprosiny. Wzorując się na podręczniku potrafi przekazać nieliczne informacje na temat przyjęcia 23.Wzorując się na podręczniku układa pojedyncze zdania o swoim ulubiony filmie 24.Prostym językiem w pojedynczych zdaniach opisuje tradycyjne polskie święto 25.Krótko opisuje zabawne wydarzenie z przeszłości, popełnia liczne błędy 26.W pojedynczych zdaniach opisuje miasto, w którym mieszka 27.Krótko przedstawia plany dotyczące podróży, korzystając z przykładów 28.Prostymi zdaniami wyraża opinie na temat uczciwości 29.Dość zdawkowo opisuje swoją ostatnią podróż, popełniając przy tym liczne błędy 30.Korzystając z wyrażeń z podręcznika prowadzi rozmowę w restauracji 31.W pojedynczych zdaniach opisuje doświadczenia związane z czynnościami wakacyjnymi

21 32.W prostych zdaniach opisuje swoje uczucia 33.Układa kilka prostych zdań opisujących fakty z przeszłości 32.Wzorując się na tekście z podręcznika, krótko opisuje wybrane atrakcje turystyczne, popełnia błędy 33.Prostymi zdaniami, wzorując się na tekście z podręcznika, pisze na temat miejsca, gdzie spędza wakacje, popełnia liczne błędy 34.W kilku prostych zdaniach opisuje cechy charakteru innych ludzi 35.Prostymi zdaniami opisuje pogodę, używając podstawowych słów 36.Używając prostych zdań i wzorując się na tekście z podręcznika prezentuje swoje wyobrażenia dotyczące życia w przyszłości, popełnia błędy 37.Używając prostego języka informuje o problemie z komputerem i prosi o pomoc w jego rozwiązaniu 38.Układa kilka zdań o ulubionej grze komputerowej 39.Wzorując się na tekście z podręcznika w prostych zdaniach proponuje formy pomocy osobom uzależnionym od gier komputerowych 40.W prostych zdaniach opisuje ubiór innych osób 41.Układa kilka prostych zdań na temat swojego stanu zdrowia 42.Używając prostego języka i wzorując się na tekście z podręcznika bardzo krótko opisuje swoje obowiązki domowe, popełnia liczne błędy 43.Prostymi zdaniami przedstawia plany dotyczące spędzania czasu wolnego 44.Używając prostego języka oraz korzystając z tekstów w podręczniku opisuje nowe kino

22 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I i II NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą i dodatkowo wykazał się realizacją poniższych zadań: samodzielnie poszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w różnych źródłach samodzielnie tworzy wypowiedzi ustne i pisemne, wyróżniające się poprawnością językową i bogatym słownictwem samodzielnie wykonuje twórcze zadania o podwyższonym stopniu trudności, wykraczające poza realizowany na lekcjach materiał programowy posiada wiedzę i umiejętności wymagane do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach języka angielskiego OCENA BARDZO DOBRY: Uczeń: 1.Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach w zakresie: czas Present Simple (zdania twierdzące, przeczące, pytające oraz słówka pytające) przysłówki i określenia częstotliwości czasowniki to be, can/can't, have got regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników konstrukcja there is/are czas Present Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania) porównanie czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous zaimki i przymiotniki dzierżawcze rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z określeniami some, any, no oraz much, many, a few, a little, a lot of czasowniki po których występuje forma z końcówką ing konstrukcja must/mustn t konstrukcja be going to do wyrażania planów i przewidywanych wydarzeń stopień wyższy i najwyższy przymiotników czas przeszły Past Simple z czasownikiem to be, czasownikami regularnymi i nieregularnymi (zdania twierdzące, przeczące, pytające tworzenie i użycie przysłówków czas przeszły Past Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania) porównanie dwóch czasów przeszłych Simple i Continuous

23 zdania podrzędnie złożone z zaimkami definiującymi who, which, where konstrukcje too i enough z przymiotnikami czas Present Continuous do wyrażania przyszłości różnica w użyciu like i would like czas Present Perfect z typowymi słowami just, already, yet, ever, never porównanie czasów Present Perfect i Past Simple przedimek określony the z nazwami miejsc zerowy i pierwszy tryb warunkowy z if użycie will/won t dla wyrażania i przewidywania przyszłości udzielanie porad przy użyciu konstrukcji should i shouldn t wyrażanie obowiązku i jego braku przy pomocy have to/don t have to 2.Poprawnie rozumie tekst czytany i słuchany, poprawnie zapisuje i przekazuje informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów 3.Szczegółowo opowiada o sobie i swojej rodzinie 4.Szczegółowo i bezbłędnie opisuje ludzi ze swojego otoczenia używając poznanych struktur językowych 5.Szczegółowo i bezbłędnie opisuje swój typowy dzień 6.Samodzielnie zadaje pytania w celu uzyskania informacji 7.Wyczerpująco odpowiada na pytania związane z czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie 8.Szczegółowo opisuje swoją szkołę i przekazuje informacje na temat wydarzeń szkolnych używając poznanych struktur językowych, nie popełniając błędów 9.Samodzielnie pyta rozmówcę i odpowiada na pytania o upodobania żywieniowe 10.Układa menu na przyjęcie dla przyjaciół 11.Samodzielnie i szczegółowo opisuje preferencje dotyczące uprawiania sportu oraz opisuje zamiłowania sportowe kolegów posługując się poznanym słownictwem i konstrukcjami 12.Prowadząc swobodny dialog wyraża opinie, prosi, przyjmuje lub odrzuca propozycje oraz przedstawia plany na przyszłość 13.Szczegółowo opisuje wydarzenia życia codziennego stosując właściwy styl wypowiedzi 14.Szuka informacji na temat wybranych obiektów i szczegółowo je opisuje, podaje wymiary i ciekawostki, stosuje właściwe konstrukcje 15.Poprawnie pisze pocztówkę do kolegi, zawierając w niej i rozwijając informacje o miejscu, pogodzie i planach na następny dzień 16.Samodzielnie i szczegółowo opisuje i relacjonuje wydarzenia z przeszłości używając poprawnie czasów przeszłych

24 17.Używając poznanego słownictwa i właściwych struktur gramatycznych przeprasza i reaguje na przeprosiny 18.Samodzielnie i szczegółowo opowiada o wydarzeniach z przeszłości używając bogatego słownictwa 19.Przekazuje wyczerpujące i szczegółowe informacje na temat swoich ulubionych filmów, uzasadnia swój wybór 20.Podaje wyczerpujące informacje na temat tradycyjnego polskiego święta, stosuje właściwą konstrukcję wypowiedzi, używa poznanego słownictwa 21.Szczegółowo i wyczerpująco opisuje zabawne zdarzenie ze swojego życia 22.Samodzielnie i szczegółowo wypowiada się na swojego miasta, opisuje wady i zalety oraz wyraża i uzasadnia opinie na temat miasta 23.Szczegółowo opisuje swoje plany dotyczące podróży 24.Swobodnie wyraża poglądy na temat uczciwości, uzasadnia je oraz przeprasza w formie pisemnej 25.Swobodnie i szczegółowo opisuje swoją ostatnią podróż, wykorzystując poznane słownictwo 26.Prowadzi rozmowę w restauracji stosując właściwe zwroty grzecznościowe, uzyskuje i przekazuje informacje 27.Szczegółowo opisuje swoje doświadczenia związane z czynnościami wakacyjnymi oraz wyraża opinie na ich temat 28.Szczegółowo opisuje swoje emocje i wyraża uczucia stosując właściwe zwroty 29.Szczegółowo przedstawia fakty z przeszłości 30.Opisuje wybrane atrakcje turystyczne używając właściwych konstrukcji i poznanych zwrotów 31.Pisze na temat miejsca, gdzie spędza wakacje, używając poznanego słownictwa i właściwych struktur 32.Szczegółowo opisuje charakteru innych ludzi oraz przekazuje informacje dotyczące zachowania w różnych sytuacjach, uzasadniając swoje zdanie 33.Korzystając z różnych źródeł informacji opisuje pogodę 32.Szczegółowo prezentuje swoje wyobrażenia dotyczące życia w przyszłości używając poznane słownictwo i właściwe konstrukcje 33.Swobodnie i szczegółowo opisuje problem z komputerem i prosi o pomoc w jego rozwiązaniu, proponuje rozwiązania 34.Swobodnie i szczegółowo opisuje wybrane gry komputerowe, wyraża opinie podając szczegółowe uzasadnienia

25 35.Wyraża i uzasadnia opinie na temat form pomocy osobom uzależnionym od gier komputerowych 36.Szczegółowo opisuje ubiór innych osób, wyraża i uzasadnia swoją opinię 37.Szczegółowo opisuje swój stan zdrowia, uzyskuje i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia innych osób, udziela rad 38.Swobodnie i szczegółowo opisuje swoje obowiązki domowe 39.Szczegółowo przedstawia plany dotyczące spędzania czasu wolnego 40.Szczegółowo opisuje popularny festiwal używając poznanego słownictwa, uzyskuje informacje na temat innych festiwali od kolegów 41.Podaje dokładne informacje o nowo otwartym kinie, wyraża opinię na jego temat używając właściwych zwrotów OCENA DOBRY: Uczeń: 1. W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach w zakresie: czas Present Simple (zdania twierdzące, przeczące, pytające oraz słówka pytające) przysłówki i określenia częstotliwości czasowniki to be, can/can't, have got regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników konstrukcja there is/are czas Present Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania) porównanie czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous zaimki i przymiotniki dzierżawcze rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z określeniami some, any, no oraz much, many, a few, a little, a lot of czasowniki po których występuje forma z końcówką ing konstrukcja must/mustn t konstrukcja be going to do wyrażania planów i przewidywanych wydarzeń stopień wyższy i najwyższy przymiotników czas przeszły Past Simple z czasownikiem to be, czasownikami regularnymi i nieregularnymi (zdania twierdzące, przeczące, pytające tworzenie i użycie przysłówków czas przeszły Past Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania) porównanie dwóch czasów przeszłych Simple i Continuous zdania podrzędnie złożone z zaimkami definiującymi who, which, where konstrukcje too i enough z przymiotnikami czas Present Continuous do wyrażania przyszłości różnica w użyciu like i would like czas Present Perfect z typowymi słowami just, already, yet, ever, never

26 porównanie czasów Present Perfect i Past Simple przedimek określony the z nazwami miejsc zerowy i pierwszy tryb warunkowy z if użycie will/won t dla wyrażania i przewidywania przyszłości udzielanie porad przy użyciu konstrukcji should i shouldn t wyrażanie obowiązku i jego braku przy pomocy have to/don t have to 2.W większości poprawnie rozumie tekst czytany i słuchany, poprawnie zapisuje i przekazuje informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów 3.Samodzielnie i dość szczegółowo opowiada o sobie i swojej rodzinie 4.Poprawnie opisuje ludzi ze swojego otoczenia używając poznanych struktur językowych 5.Szczegółowo i bezbłędnie opisuje swój typowy dzień 6.Dość samodzielnie zadaje pytania w celu uzyskania informacji 7.Poprawnie i dość wyczerpująco odpowiada na pytania związane z czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie 8.Opisuje swoją szkołę i przekazuje informacje na temat wydarzeń szkolnych używając poznanych struktur językowych, popełniając sporadyczne błędy 9.Dość samodzielnie pyta rozmówcę i odpowiada na pytania o upodobania żywieniowe 10.Układa menu na przyjęcie dla przyjaciół 11.Samodzielnie i w miarę poprawnie opisuje preferencje dotyczące uprawiania sportu oraz opisuje zamiłowania sportowe kolegów posługując się poznanym słownictwem i konstrukcjami 12.Prowadząc dość swobodny dialog wyraża opinie, prosi, przyjmuje lub odrzuca propozycje oraz przedstawia plany na przyszłość 13.Opisuje wydarzenia życia codziennego stosując właściwy styl wypowiedzi 14.Szuka informacji na temat wybranych obiektów i opisuje je, podaje wymiary i ciekawostki, stosuje właściwe konstrukcje 15.Poprawnie pisze pocztówkę do kolegi, zawierając w niej i rozwijając większość informacji o miejscu, pogodzie i planach na następny dzień 16.Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje i relacjonuje wydarzenia z przeszłości w większości poprawnie używając czasów przeszłych 17.Używając poznanego słownictwa i właściwych struktur gramatycznych przeprasza i reaguje na przeprosiny 18.Samodzielnie i dość szczegółowo opowiada o wydarzeniach z przeszłości używając bogatego słownictwa

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Live Beat 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wiadomości: Znajomość środków językowych- kryteria w odniesieniu do całości

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wymagania edukacyjne klasa 1 Podręcznik: Live Beat 2 wydawnictwa Pearson Live Beat 2, Welcome UMIEJĘTNOŚCI zakres środków w zadaniach i 1. dane personalne, 2. narodowości, 3. członkowie rodziny, 4. wygląd

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Kryteria oceniania ogólne.klasa I. Podręcznik Live Beat 2. Wymogi na oceny.

Język angielski. Kryteria oceniania ogólne.klasa I. Podręcznik Live Beat 2. Wymogi na oceny. Język angielski Kryteria oceniania ogólne.klasa I. Podręcznik Live Beat 2. Wymogi na oceny. POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy I gimnazjum. Live beat 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy I gimnazjum. Live beat 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy I gimnazjum Live beat 2 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1 / A2, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA Live Beat 2

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2, 3 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania 1 1 2 2 czasownik to be: odmiana, formy skrócone, zdania twierdzące, pytające i przeczące; dopełniacz saksoński opis rodzinnej fotografii: czas present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące;

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny 2017/2018 1 Kryteria oceniania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14)

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) OCENA Klasa 1d- okres 1 - uczeń zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów związanych z opisem wyglądu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone powszechnie

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 7 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Odnajduję w tekście czytanym konkretne informacje i określam intencje autora. 2. Znam prawidłową intonację i umiem jej używać. 3. Potrafię przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 6 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Potrafię przeprowadzić krótką analizę przeczytanego tekstu. 2. Wiem, jak wyszukać szczegółowe informacje w tekście. 3. Rozumiem treść poleceń do zadań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sródrocznych oraz rocznych. Język Angielski- KLASA VII.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sródrocznych oraz rocznych. Język Angielski- KLASA VII. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sródrocznych oraz rocznych. Język Angielski- KLASA VII. Podręcznik English Class A2+ 1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A2+, KTÓRA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum podręcznik wieloletni Live Beat 2 (numer dopuszczenia MEN: 731/2/2015) autorzy: I. Freebairn, J. Bygrave, J. Copage, O. Johnston, S. Curtis,

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII Ocena celująca: 1. Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo