Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014"

Transkrypt

1 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie buduje zdania z czasownikiem być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple. Zazwyczaj poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika być (to be) w czasie Present Simple. Zna zaimki pytające. uczucia i emocje, zainteresowania, PRACA: popularne zawody, SZKOŁA: przedmioty nauczania, ŻYCIE RODZ I TOWARZYSKIE: koledzy i przyjaciele, LICZBY: 1 10, ALFABET. Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zawsze prawidłowo używa ich w zdaniach. Poprawnie buduje zdania z czasownikiem być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple. Zawsze poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika być (to be) w czasie Present Simple. Zna i poprawnie używa zaimków pytających. uczucia i emocje, zainteresowania, PRACA: popularne zawody, SZKOŁA: przedmioty nauczania, ŻYCIE RODZ I TOWARZYSKIE: koledzy i przyjaciele, LICZBY: 1 10, ALFABET. wg Rozumie ogólny sens tekstu Rozumie proste wypowiedzi złożonych informacji czasami popełnia błędy. Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, bez problemu wyszukuje w tekście słuchanym proste i złożone informacje. Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu rozumie sens i wyszukuje podstawowe oraz złożone informacje w tekście czytanym.

2 2 Tworzy proste wypowiedzi ustne, zdarza się, że popełnia błędy (opisuje ludzi, zadaje pytania dotyczące danych osobowych). Prawie zawsze prawidłowo wymawia dźwięk /t/. Reaguje w prostych sytuacjach: przedstawia siebie, pyta o wiek i samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje. Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne (opisywanie ludzi). Przetwarza tekst pisany popełniając drobne błędy, bardzo prostymi słowami, informacje i czytanego Próbuje stosować strategie Próbuje wykorzystywać techniki Tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne (opisuje ludzi, zadaje pytania dotyczące danych osobowych). Prawidłowo wymawia dźwięk /t/. Reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: przedstawia siebie i innych, pyta o wiek i samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje. Samodzielnie tworzy krótkie wypowiedzi pisemne (opisywanie ludzi). Przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Efektywnie stosuje strategie Efektywnie wykorzystuje techniki UNIT 2 Zna zaimki osobowe dla 3. osoby liczby pojedynczej i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Zazwyczaj poprawnie podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple. Zna zasady użycia przedimków nieokreślonych (a,an) i zazwyczaj poprawnie je stosuje. PRACA: popularne zawody, PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU, LICZBY: 1 20, ALFABET. Zna zaimki osobowe dla 3. osoby liczby pojedynczej i zawsze prawidłowo używa ich w zdaniach. Poprawnie podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple. Zna zasady użycia przedimków nieokreślonych (a,an) i poprawnie je stosuje. PRACA: popularne zawody, PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU, LICZBY: 1 20, ALFABET wg Rozumie ogólny sens tekstu Rozumie ogólny sens tekstu

3 3 Najczęściej poprawnie rozpoznaje sytuacje. Rozumie proste wypowiedzi złożonych informacji zdarza mu się Tworzy proste wypowiedzi ustne, zdarza się, że popełnia błędy (opis osoby na podstawie ilustracji). Prawie zawsze poprawnie wymawia dźwięk /w/. Reaguje w prostych sytuacjach: podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje. Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, bardzo proste wypowiedzi pisemne (opisywanie osób). Przetwarza tekst pisany popełniając drobne błędy, informacje uzyskane z tekstu słuchanego Próbuje stosować strategie Próbuje wykorzystywać techniki w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje. Poprawnie rozpoznaje sytuacje. Rozumie proste i bardziej skomplikowane wypowiedzi pisemne, bez trudu rozumie sens, wyszukuje zarówno podstawowe, jak i złożone informacje w tekście czytanym. Bez trudu tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne (opis osoby na podstawie ilustracji). Poprawnie wymawia dźwięk /w/. Reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje. Samodzielnie tworzy krótkie wypowiedzi pisemne (opisywanie osób). Przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Efektywnie stosuje strategie Efektywnie stosuje techniki samodzielnej pracy nad jezykiem UNIT 3 Zna i przeważnie poprawnie używa przymiotników dzierżawczych w liczbie pojedynczej. Zna zastosowanie i najczęściej poprawnie stosuje dopełniacz saksoński. Zna zaimek pytający: czyj?, czyja?, czyje? (whose). Zazwyczaj poprawnie podaje Zna i zawsze poprawnie używa przymiotników dzierżawczych w liczbie pojedynczej. Zna zastosowanie i zawsze poprawnie stosuje dopełniacz saksoński. Zna i poprawnie używa w zdaniach zaimka pytającego: czyj?, czyja?, czyje? (whose).

4 4 formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple. Zna, rozróżnia i zazwyczaj prawidłowo stosuje przedimki nieokreślone (a, an). SZKOŁA: przybory szkolne, KOLORY, PODSTAWOWE PRZYMIOTNIKI: wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym, KULTURA: podstawowe informacje o Zjednoczonym Królestwie, PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU. Poprawnie podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple. Zna, rozróżnia i prawidłowo stosuje przedimki nieokreślone (a, an). SZKOŁA: przybory szkolne, KOLORY, PODSTAWOWE PRZYMIOTNIKI: wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym, KULTURA: podstawowe informacje o Zjednoczonym Królestwie, PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU. wg Rozumie ogólny sens tekstu informacji w tekście słuchanym, Rozumie proste wypowiedzi złożonych informacji czasami popełnia błędy. Tworzy sam lub z pomocą nauczyciela proste wypowiedzi ustne (opisywanie przedmiotów, osób). Prawie zawsze prawidłowo wymawia dźwięk /ə/. Reaguje w prostych sytuacjach: pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela i uzyskuje informacje. Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne (opisywanie przedmiotów). Przetwarza tekst pisany popełniając drobne błędy, bardzo prostymi słowami, informacje Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, bez problemu wyszukuje w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje. Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje podstawowe i złożone informacje w tekście czytanym. Tworzy złożone wypowiedzi ustne (opisywanie przedmiotów, osób). Prawidłowo wymawia dźwięk /ə/. Reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela i uzyskuje informacje. Samodzielnie tworzy krótkie wypowiedzi pisemne (opisywanie przedmiotów). Przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego

5 5 Posiada świadomość językową. Pracując samodzielnie nad językiem (rozdział powtórzeniowy), zdarza mu się Próbuje stosować strategie. Posiada świadomość językową. Samodzielnie pracuje nad językiem (rozdział powtórzeniowy). Efektywnie stosuje strategie. wg UNIT 4 Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje przyimki miejsca. Zna zastosowanie i zazwyczaj poprawnie używa przedimków nieokreślonych. Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zaimki pytające. Zna zastosowanie trybu rozkazującego do wydawania poleceń. Zazwyczaj poprawnie używa trybu rozkazującego. DOM: opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, ŚWIAT PRZYRODY: ekologia, PODSTAWOWE CZASOWNIKI, PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU. Rozumie ogólny sens tekstu Rozumie proste wypowiedzi złożonych informacji czasami popełnia błędy. Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, proste wypowiedzi ustne (opis pomieszczenia). Prawie zawsze poprawnie Zna i zawsze poprawnie stosuje przyimki miejsca. Zna zastosowanie i zawsze poprawnie używa przedimków nieokreślonych. Zna i poprawnie stosuje zaimki pytające. Zna zastosowanie trybu rozkazującego do wydawania poleceń. Bez problemu używa trybu rozkazującego. DOM: opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, ŚWIAT PRZYRODY: ekologia, PODSTAWOWE CZASOWNIKI, PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU Rozumie ogólny sens tekstu w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje. Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu rozumie sens, wyszukuje podstawowe i złożone informacje. Tworzy złożone wypowiedzi ustne (opis pomieszczenia). Poprawnie wymawia dźwięk /e/.

6 6 wymawia dźwięk /e/. Reaguje w prostych sytuacjach: wyraża opinie, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia. Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy bardzo proste wypowiedzi pisemne (opisywanie położenia mebli, opis pokoju). Przetwarza tekst pisany popełniając drobne błędy, bardzo prostymi słowami, informacje Współdziała w grupie w pracach projektowych. Próbuje stosować strategie Próbuje wykorzystywać techniki samodzielnej pracy nad językiem Reaguje w prostych i bardziej skomplikowanych sytuacjach: wyraża opinie, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia. Samodzielnie tworzy wypowiedzi pisemne (opisywanie położenia mebli, opis pokoju). Przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Współdziała w grupie w pracach projektowych. Efektywnie stosuje strategie Efektywnie wykorzystuje techniki wg UNIT 5 Zazwyczaj poprawnie podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple. Zazwyczaj poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie stosuje zaimki wskazujące (this, that). CZŁOWIEK: wygląd zewnętrzny, ŻYCIE RODZ I TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, ŚWIAT PRZYRODY: rośliny i zwierzęta, UBRANIA, KOLORY, PRZYMIOTNIKI WYRAŻAJĄCE OPINIĘ. Rozumie ogólny sens tekstu Poprawnie podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple. Poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Rozróżnia i zawsze poprawnie stosuje zaimki wskazujące (this, that). CZŁOWIEK: wygląd zewnętrzny, ŻYCIE RODZ I TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, ŚWIAT PRZYRODY: rośliny i zwierzęta, UBRANIA, KOLORY, PRZYMIOTNIKI WYRAŻAJĄCE OPINIĘ. Rozumie ogólny sens tekstu

7 7 Rozumie proste wypowiedzi złożonych informacji czasami popełnia błędy. Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, proste wypowiedzi ustne (opis znanej osoby na podstawie wzoru). Prawie zawsze poprawnie wymawia dźwięk /s/. Reaguje w prostych sytuacjach: wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza/nie zgadza się z rozmówcą. Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy proste wypowiedzi pisemne (opisywanie znanej osoby, opis przedmiotu mundurka szkolnego). Przetwarza tekst pisany popełniając drobne błędy, bardzo prostymi słowami, informacje Próbuje stosować strategie w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje. Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje podstawowe i złożone informacje. Tworzy złożone wypowiedzi ustne (opis znanej osoby na podstawie wzoru). Poprawnie wymawia dźwięk /s/. Używając bogatego słownictwa reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza/nie zgadza się z rozmówcą. Samodzielnie tworzy wypowiedzi pisemne (opisywanie znanej osoby, opis przedmiotu mundurka szkolnego). Bez problemu przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Efektywnie stosuje strategie UNIT 6 Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje formę twierdząca, przecząca i pytająca czasownika mieć (to have got). Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie stosuje zaimki wskazujące (this, that, these, those). Zazwyczaj poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące Zna i poprawnie stosuje formę twierdząca, przecząca i pytająca czasownika mieć (to have got). Rozróżnia i zawsze poprawnie stosuje zaimki wskazujące (this, that, these, those). Poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple.

8 8 i pytające w czasie Present Simple. Zazwyczaj poprawnie tworzy i stosuje liczbę mnogą rzeczowników. CZŁOWIEK: wygląd zewnętrzny, uczucia emocje, ŻYCIE RODZ I TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, ŚWIAT PRZYRODY: rośliny i zwierzęta, CZĘŚCI CIAŁA, UBRANIA, CECHY CHARAKTERU. Poprawnie tworzy i stosuje liczbę mnogą rzeczowników. CZŁOWIEK: wygląd zewnętrzny, uczucia emocje, ŻYCIE RODZ I TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, ŚWIAT PRZYRODY: rośliny i zwierzęta, CZĘŚCI CIAŁA, UBRANIA, CECHY CHARAKTERU. wg Rozumie ogólny sens tekstu Najczęściej poprawnie rozumie intencje rozmówcy. Najczęściej poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Rozumie proste wypowiedzi złożonych informacji czasami popełnia błędy. Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy proste wypowiedzi ustne (opisywanie cech charakteru osób). Prawie zawsze poprawnie wymawia dźwięk /ð/. Reaguje w prostych sytuacjach: wyraża opinie, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby. Tworzy proste wypowiedzi pisemne: przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny. Przetwarza tekst pisany Rozumie ogólny sens tekstu w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje. Bez trudu określa intencje rozmówcy. Z łatwością nazywa rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje podstawowe i złożone informacje. Używając bogatego słownictwa tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne (opisywanie cech charakteru osób). Poprawnie wymawia dźwięk /ð/. Używając bogatego słownictwa reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: wyraża opinie, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby. Tworzy zaawansowane wypowiedzi pisemne na swój temat, opisuje rośliny. Bez problemu przetwarza tekst

9 9 popełniając drobne błędy, bardzo prostymi słowami, informacje Posiada świadomość językową. Pracując samodzielnie nad językiem (rozdział powtórzeniowy), zdarza mu się Stosuje strategie pisany i słuchany: przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Posiada świadomość językową. Samodzielnie pracuje nad językiem (rozdział powtórzeniowy). Efektywnie stosuje strategie. wg UNIT 7 Zna zastosowanie czasownika modalnego umieć (can). Zazwyczaj poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can). Zna przysłówki sposobu i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze. SPORT: popularne dyscypliny sportu, ŻYCIE RODZ I TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego, INSTRUMENTY MUZYCZNE, PODSTAWOWE PRZYMIOTNIKI: wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym, KULTURA. Rozumie ogólny sens tekstu Rozumie proste wypowiedzi złożonych informacji zdarza mu się Tworzy proste wypowiedzi ustne, Zna zastosowanie i rozumie, kiedy używać czasownika modalnego umieć (can). Poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can). Zna przysłówki sposobu i zawsze prawidłowo używa ich w zdaniach. Zna i zawsze prawidłowo stosuje przymiotniki dzierżawcze. SPORT: popularne dyscypliny sportu, ŻYCIE RODZ I TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego, INSTRUMENTY MUZYCZNE, PODSTAWOWE PRZYMIOTNIKI: wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym, KULTURA. Rozumie ogólny sensu tekstu w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje. Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje podstawowe i złożone informacje. Używając bogatego słownictwa

10 10 zdarza się, że popełnia błędy (przedstawianie członków rodziny, mówienie o umiejętnościach). Prawie zawsze poprawnie wymawia dźwięk /ɑː/. Reaguje w prostych sytuacjach: wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności. Sam lub z pomocą nauczyciela tworzy proste wypowiedzi pisemne (opisywanie ulubionego muzyka, opisywanie umiejętności członków rodziny). Przetwarza tekst pisany popełniając drobne błędy, informacje uzyskane z tekstu słuchanego Próbuje stosować strategie Próbuje wykorzystywać techniki wypowiada się na temat członków rodziny, ich umiejętności itp. Poprawnie wymawia dźwięk /ɑː/. Z łatwością reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności. Samodzielnie tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi pisemne (opisywanie ulubionego muzyka, opisywanie umiejętności członków rodziny). Z łatwością przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje informacje Efektywnie stosuje strategie Potrafi wykorzystywać techniki UNIT 8 Bez większych problemów buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem lubić (to like) w czasie Present Simple. Zna i przeważnie poprawnie stosuje zaimki osobowe w bierniku. Zna i przeważnie poprawnie używa rzeczowników. policzalnych i niepoliczalnych. CZŁOWIEK: uczucia, ŻYCIE RODZ I TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego, ŻYWIENIE: artykuły spożywcze, UPODOBANIA. Bez problemów buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem lubić (to like) w czasie Present Simple. Zna i poprawnie stosuje zaimki osobowe w bierniku. Zna i przeważnie poprawnie używa rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. CZŁOWIEK: uczucia, ŻYCIE RODZ I TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego, ŻYWIENIE: artykuły spożywcze, UPODOBANIA.

11 11 wg Rozumie ogólny sens tekstu popełniać błędy. Najczęściej poprawnie wskazuje intencje rozmówcy. Rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych, zdarza się, że popełnia błędy. Rozumie proste wypowiedzi i wyszukuje podstawowe informacje, przy wyszukiwaniu złożonych popełniać błędy. Tworzy proste wypowiedzi ustne, zdarza się, że popełnia błędy (rozmowa o wybranych artykułach spożywczych). Prawie zawsze poprawnie wymawia dźwięk /z/. Reaguje w prostych sytuacjach: podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje. Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, proste wypowiedzi pisemne (pisanie menu, wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych). Przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje, popełniając drobne błędy, informacje uzyskane z tekstu słuchanego Posiada świadomość językową. Współdziała w grupie w pracach projektowych. Próbuje stosować strategie Próbuje wykorzystywać techniki Rozumie ogólny sens tekstu w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje. Z łatwością wskazuje intencje rozmówcy. Bez trudu rozpoznaje sytuacje. Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu znajduje sens, wyszukuje podstawowe i złożone informacje Używając bogatego słownictwa wypowiada się na temat wybranych artykułów spożywczych. Poprawnie wymawia dźwięk /z/. Z łatwością reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje. Samodzielnie tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi pisemne (pisanie menu, wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych). Z łatwością przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje informacje Posiada świadomość językową. Współdziała w grupie w pracach projektowych. Efektywnie stosuje strategie Efektywnie wykorzystuje techniki

12 12 UNIT 9 Zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple. Zna i stosuje przyimki miejsca. Zna i stosuje formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (have got). Zna i stosuje tryb rozkazujący Zna i stosuje przedimki określone i nieokreślone. wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania, DOM: opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, SPORT: popularne dyscypliny sportu, ŻYCIE RODZ I TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, ŚWIAT PRZYRODY: rośliny i zwierzęta, PRZYMIOTNIKI, LICZBY: 21 99, ALFABET. Zna i bezbłędnie stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple. Zna i bezbłędnie stosuje przyimki miejsca. Zna i bezbłędnie stosuje formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (have got). Zna i bezbłędnie stosuje tryb rozkazujący. Zna i bezbłędnie stosuje przedimki określone i nieokreślone. wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania, DOM: opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, SPORT: popularne dyscypliny sportu, ŻYCIE RODZ I TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, ŚWIAT PRZYRODY: rośliny i zwierzęta, PRZYMIOTNIKI, LICZBY: 21 99, ALFABET. wg Rozumie ogólny sensu tekstu Rozumie proste wypowiedzi złożonych informacji zdarza mu się Tworzy proste wypowiedzi ustne, zdarza się, że popełnia błędy (opisywanie osób, miejsc, upodobań). Prawie zawsze poprawnie wymawia dźwięki: /i:/, /ɪ/, najczęściej poprawnie rozróżnia Rozumie ogólny sensu tekstu w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje. Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje podstawowe i złożone informacje. Używając bogatego słownictwa opisuje osoby, miejsca, wypowiada się na temat aktywności fizycznej Poprawnie wymawia dźwięki: /i:/, /ɪ/, rozróżnia usłyszane dźwięki.

13 13 usłyszane dźwięki. Reaguje w prostych sytuacjach: podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby. Tworzy sam lub z pomocą nauczyciela proste wypowiedzi pisemne (wypowiedź na temat aktywności fizycznej). Przetwarza tekst pisany popełniając drobne błędy, informacje uzyskane z tekstu słuchanego Próbuje stosować strategie. Z łatwością reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby. Samodzielnie tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi pisemne (wypowiedź na temat aktywności fizycznej). Z łatwością przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje informacje Efektywnie stosuje strategie.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska Ocena

Macmillan Polska Ocena 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL.

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu 1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie Lekcja 1 1 Evolution plus 1 TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO ROZKŁAD MATERIAŁU GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome to school lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie 1 Evolution plus 1 ROZKŁAD MATERIAŁU TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome to school lekcja organizacyjna Lekcja

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena Evolution plus 3 klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska 2014

Macmillan Polska 2014 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL. WYNIKAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: Va, Vb, Vc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 5a oraz grupy niezaawansowanej z klasy 5b 1 CELUJĄCY

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 1

Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 1 Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 1 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Starter Unit w prawidłowy sposób przedstawia się i swobodnie wita się i żegna z kolegami

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV

Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV Ogólne kryteria wymagań Zgodnie z nową podstawą programową, w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) uczeń spełnia następujące wymagania ogólne: 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo