Nasza Rodnia. gminy bojszowskiej. jak w roku 2004! Wójt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasza Rodnia. gminy bojszowskiej. jak w roku 2004! Wójt"

Transkrypt

1 Grudzień Nasza Rodnia Strona 1 Bojszowy Jedlina Międzyrzecze Bojszowy Nowe Świerczyniec Gazeta Gminna GRUDZIEŃ 2005 nr 12 (97) ISSN cena 1 zł Pierwszy śnieg i... Śnieg, który spadł w nocy z 18 na 19 listopada, przyniósł pierwsze kłopoty i trudności, ale także wywołał komentarze. Najlepiej - żeby go w ogóle nie było, no ale to jest niemożliwe. Co prawda na temat DRODZY GÓRNICY! Z okazji Waszego Święta przyjmijcie najlepsze życzenia - zdrowia, pomyślności, bezpiecznej pracy i szczęścia rodzinnego. Niech św. Barbara ma Was w swojej opiece. śniegu, ale w sposób raczej humorystyczny, wypowiadał się swego czasu w znanej piosence Andrzej Rosiewicz, tu jednak już do śmiechu nie było. Było za to ko- Dokończenie na str. 3 Alfred Pierchała z Międzyrzecza wstaje zwykle o 5 rano by odśnieżyć wokół szkoły BAR DYSKOTEKA (dla dorosłych) RESTAURACJA ZAPRASZA DIAMENTOWE I ZŁOTE Osiem par małżeńskich uhonorowano 15 listopada za to, że wspólnie przeżyły pół wieku, a Rozalię i Stanisława Rokowskich nagrodzono z okazji diamentowych godów czyli sześćdziesiątej rocznicy ślubu! Oprócz gorących życzeń i wiązanek kwiatów pary 50-latków otrzymały prezydencki medal Za długoletnie pożycie małżeńskie. Natomiast Stefanię Fuchs z Bojszów Nowych, której mąż zmarł przed miesiącem, odwiedził wójt Henryk Utrata w domu, wręczając medal i kwiaty. Więcej - str BEZ WZROSTU PODATKÓW! 28 listopada na sesji Rady Gminy wójt Henryk Utrata omówił projekt budżetu na przyszły rok. Po raz drugi z rzędu nie przewiduje w nim wzrostu podatków i opłat lokalnych. Oznacza to, że mieszkańcy gminy bojszowskiej w 2006 r. zapłacą takie podatki jak w roku 2004! Wójt odżegnał się od podejrzeń, że jest to budżet wyborczy (w przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe). Stwierdził natomiast, że pozwala na taki krok bardzo dobra sytuacja finansowa gminy. Osiągnie ona wysokie dochody, mimo iż po raz pierwszy nie otrzyma bieżącej opłaty eksploatacyjnej, która do tej pory gwarantowała Bojszowom doskonałą kondycję finansową. Taki jest skutek zaprzestania wydobycia przez byłą kopalnię Czeczott. H. Utrata jednak uspokaja: - Do 2009 r. umowami z Kompanią Węglową zapewniliśmy sobie trzymilionowe wpłaty z tytułu zaległości, jakie ma wobec nas górnictwo. Dzięki temu bojszowska gmina może sobie pozwolić na inwestowanie prawie 40. proc. swego budżetu. WIĘCEJ - str. 3 STYPY od 35 zł/os. IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE od 60 zł/os. BOJSZOWY NOWE ul. Ruchu Oporu 177 tel tel. kom

2 Strona 2 Nasza Rodnia Grudzień 2005 CO NIESIE CZAS? ALOJZY LYSKO Mamy złe prawo Czy dzisiaj możliwe byłoby zbudowanie osiedla wiejskiego, jakim było pod koniec XVIII wieku bojszowskie Zapłocie? (pisaliśmy niedawno o nim). Niestety, nie byłoby możliwe! Dwieście lat później pokazała to próba założenia nowego osiedla wiejskiego w Bojszowach pod nazwą Olszynki. Polski indywidualizm, by nie użyć mocniejszych określeń: przekora czy pieniactwo - udaremniły ten zamiar. Surowe prawo państwa pruskiego miało skuteczne sposoby na opornych obywateli. Bez ceregieli kierowano ich na roboty fortyfikacyjne lub więziono w twierdzy. Nikt się wtedy nie odważył łamać prawa. Dlatego dziś śląskie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że tylko do końca roku rolnicy mają czas, by złożyć wnioski o przekształcenie zaoranych łąk w grunty orne lub gruntów ornych w użytki zielone. To unijny wymóg. Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. Nr 100 poz i nr 120 poz z 2000r. nr 38 poz. 454 z 2001r./ właściciel jest zobowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków wszelkie zmiany dotyczące rodzaju i powierzchni użytków na danej działce ewidencyjnej w terminie 30 dni od dnia powstania osady, jeśli chodzi o rozplanowanie przestrzenne, są zwarte i skupione, co ogromnie ułatwia zakładanie tzw. Infrastruktury wiejskiej (drogi, instalacje elektryczne, telefoniczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne itp.) Polski indywidualizm we wsiach byłego zaboru rosyjskiego i w Galicji doprowadził natomiast do takiego rozproszenia zabudowy wiejskiej, że dziś tworzenie tam infrastruktury jest bardzo kosztowne a czasem wręcz niemożliwe. Piszę o tym dlatego, bo ciągoty do podobnego indywidualizmu i źle pojętej swobody ujawniają się co jakiś czas także w ustawodawstwie. Przykładem tego niech będzie ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeśli się jej pilnie nie znowelizuje, to zabudowa naszych gmin może wkrótce ulec takiemu rozproszeniu, że nie będzie rąk, nóg we wiejskich planach. Można by machnąć ręką na tę zgodną z prawem samowolę, gdyby nie jej następstwa. Wiadomo że ten, komu się podoba mieszkać pod lasem i tam się wybudował - zaraz po wprowadzeniu się zwraca się do gminy, aby zbudowała mu drogę, wykonała kanalizację itd. Bywa, że żądania te przekraczają możliwości finansowe gminy, więc zaczynają się kłopoty. Kłopoty, których nie musiało być. Ubezpieczenia są obowiązkowe Tak jak posiadacze samochodów, tak również rolnicy muszą wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz budynków w gospodarstwie. A problem to niebagatelny, bo w gminie bojszowskiej jest 560 rolników - czy też osób z mocy przepisów traktowanych jak rolnicy. Obowiązek ubezpieczenia nakłada na nich ustawa o ubezpieczeniach (Dz. U. Nr 124. poz z 2003 r.) Również ustawa zobowiązuje m.in. wójta do kontroli posiadania takich ubezpieczeń. Dlatego wójt H. Utrata zwraca się do rolników z prośbą, by w terminie do dnia r. przedstawili aktualną polisę ubezpieczeniową OC i budynków gospodarczych (mogą być kserokopie). Wspomniana ustawa określa między innymi: 1. Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. 2. Zasady obowiązkowego ubezpieczenia budynków Przekształcenia tylko do końca roku! Przypomnienie rolnikom tych zmian. Art. 48 ww. ustawy stanowi, że osoba, która nie dopełni obowiązku zgłoszenia zaistniałej zmiany danych zawartych w operacie ewidencji gruntów podlega karze grzywny wymierzonej w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia. We wnioskach o dopłaty bezpośrednie w 2006 r. nie będzie przyjmowany zapis nieaktualny rodzaj użytku. Do tak oznaczonych działek we wniosku dopłaty nie będą przysługiwały. Wnioski o zmianę klasyfikacji gruntów należy kierować do Starostwa Powiatowego w Bieruniu ul. Jagiełły 1. wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. 3. Sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz jakie są konsekwencje niespełnienia tego obowiązku. Budynkiem wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego jest obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi trwale związanymi z gruntem wydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. W rozdziale 3 w/w ustawy określono obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, okres na jaki zawiera się ubezpieczenia oraz obowiązek zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego. W rozdziale 4 określono obowiązek ubezpieczenia budynków rolniczych. Zgodnie z art. 84 pkt 3 do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników jest obowiązany wójt, starosta oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Do przeprowadzenia kontroli spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych jest obowiązany wójt i starosta. Za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia OC i budynków w gospodarstwie właściciel obowiązany jest do wniesienia opłat dodatkowych w wysokości: - w ubezpieczeniu OC rolników - 30 euro - w ubezpieczeniu budynków euro Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ prowadzący kontrolę zawiadamia o tym na piśmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Bojszowy w godzinach urzędowania - tel wew ug OKNA I DRZWI Z PCV I ALUMINIUM sprzedaż i montaż Kazimierz Zimnol Bojszowy ul. Jedlińska 63 tel RATY -!!! promocja!!! - do 30 % taniej - Samochód dla Warsztatów 22 listopada w Ośrodku Błogosławionej Karoliny w Lędzinach odbyła się uroczystość odpustowa, w czasie której poświęcono nowy mikrobus marki volkswagen zakupiony dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dowożeni nim będą podopieczni tego ośrodka - także z naszej gminy. Samochód zakupiono za pieniądze pochodzące z PFRON (92 tys. zł) i Caritas (35 tys.) Uroczystość odbyła się w siedzibie nowootwartego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lędzinach. Poprzedził ją występ grupy podopiecznych, którzy pokazali scenkę rodzajową. Poświecenia pojazdu dokonał ks. Krzysztof Bąk, dyrektor Caritas Archi- diecezji Katowickiej. W uroczystości wziął udział starosta Piotr Czarnynoga, Joachim Pinocy - przewodniczący Rady Powiatu, Władysław Trzciński - burmistrz Lędzin, ks. Leon Pawełczyk - kapelan środowisk osób niepełnosprawnych, ks. Krzysztof Sontag - proboszcz miejscowej parafii, a także przedstawiciele Bierunia, szefowie stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie, pracownicy MOPS-u, radni powiatu. Gminę bojszowską reprezentowała Anna Młocek - szefowa GOPS-u. rh Telefony do Urzędu Gminy Urząd Gminy w Bojszowach pracuje w poniedziałki od 9.00 do 17.00, id od wtorku do piątku od 7.30 do Telefon: Henryk Utrata - wójt, pokój nr 9 adres Longina Giedwiłło - sekretarz, pokój nr 9 Telefon wew. 103, adres Elżbieta Kubeczko - skarbnik, pokój nr 3, telefon wew. 104, adres Józef Drab - kierownik Referatu Architektury, pokój nr 6 Telefon wew. 109, adres Bronisław Jasiński - kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, pokój nr 8 Telefon wew. 105, adres Małgorzata Gembołyś - inspektor Referatu Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju, pokój nr 8 Telefon wew. 115, adres Wojciech Boruciński - kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Społecznej i Edukacji, pokój nr 11 Telefon wew. 106, adres Roman Horst - inspektor Referatu Infrastruktury Technicznej, Społecznej i Edukacji, pokój nr 10 Telefon wew. 114, adres Wiesława Król - inspektor Referatu Infrastruktury Technicznej, Społecznej i Edukacji, pokój nr 10 Telefon wew. 124, adres Roman Wróbel - specjalista ds. Edukacji, nr pokoju: 10 Telefon wew. 125, adres Edward Niesyto - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 5 Telefon wew. 107, adres Maria Chowaniec - inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 5, Telefon wew. 117 Leokadia Kucz - zastępca Kierownika USC, pokój nr 12 Telefon wew. 111, adres Małgorzata Rokowska - inspektor Spraw Obywatelskich, p. nr 12 Telefon wew. 121, adres Regina Czarnynoga - inspektor ds. podatków, pokój nr 1 Telefon wew. 131, adres

3 Grudzień 2005 Nasza Rodnia bez wzrostu podatków! Nawet obniżki! Kolejny rok z rzędu podatki pozostają bez zmian. Dotyczy to również opłat administracyjnych. Przy takich dochodach możemy sobie na to pozwolić - powiedział nam wójt Henryk Utrata. Od dwóch lat - dzięki wspomnianej ugodzie z Kompanią Węglową mamy stabilny, przewidywalny budżet. Taki też zapowiada się na najbliższe lata. W przypadku trzech podatków (od samochodów ciężarowych) obniżymy podatek, gdyż maksymalne stawki ustalone przez Ministerstwo Finansów są wyższe od naszych. Wzięło się to stąd, że podatki te wyliczane są co roku w oparciu o kurs euro. W ub. roku był on wysoki, co po przeliczeniu dawało wyższą stawkę, w tym roku euro kosztuje poniżej 4 zł, co oznacza iż w złotówkach trzeba zapłacić mniej. Nasz budżet na 2006 r. nie jest budżetem wyborczym - nie rzucamy się na inwestycje, nie robimy koncertu życzeń, nie zadłużamy się ponad miarę, chociaż pierwsze potrzeby zostały oszacowane na poziomie 24 mln zł. Realizujemy budżet rozwoju gminy, czyli kontynuujemy wysoki poziom inwestowania - ok. 40 proc. wszystkich wydatków. Koniec kopalni - ale to nie koniec dochodów Problem zamknięcia kopalni Piast Ruch II (dawny Czeczott) jest dla gminy mniej bolesny finansowo, gdyż zgodnie z ugodą zawartą z Kompanią Węglową przez najbliższe cztery lata będziemy otrzymywać zaległą opłatę eksploatacyjną Pierwszy śnieg i... wraz z odsetkami - łącznie co roku do gminnej kasy wpłynie ok. 3 mln zł. Czyli mimo zamknięcia kopalni mamy dochody - tak jakby kopalnia funkcjonowała - mówi Henryk Utrata. Wart przypomnieć, że w latach dzięki działaniom Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce otrzymywaliśmy z budżetu państwa tzw. subwencję rekompensującą z tytułu utraconych dochodów (wtedy górnictwo płaciło nam tylko częściowo opłatę eksploatacyjną i podatek od nieruchomości). Czyli na dobrą sprawę mamy drugi raz te same pieniądze - stwierdza z satysfakcją wójt H. Utrata, który jest zastępcą przewodniczącego Stowarzyszenia. Bojszowy muszą liczyć się z oddaniem części pieniędzy górnictwu. Gminy górnicze w latach otrzymywały podatek od podziemnych wyrobisk, który, jak się później okazało, im się nie należał. Nasze zobowiązania z tego tytułu określono na 2 mln zł. Nie wiemy, skąd się wzięła taka suma i póki co rozmawiamy z Kompanią Węglową w sprawie sposobu wyliczenia tej należności. Skąd pieniądze? Dochody planujemy na poziomie roku 2005, czyli ponad 16,7 mln zł. Przypomnijmy, że jeszcze dwa - trzy lata temu było mln zł. Najwięcej uzyskamy ze wspomnianej zaległej opłaty eksploatacyjnej (3 mln) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych czyli naszych wynagrodzeń, będzie to 3,1 mln zł. Ze sprzedaży mienia komunalnego (głównie działek budowlanych w Świerczyńcu) chcemy uzyskać prawie 2 mln zł. Są to nasze grunty, skomunalizowa- Dokończenie ze str. 1 lejne i powszechne narzekanie, że znów zima zaskoczyła tych, którzy powinni dbać o nawierzchnię dróg, zwłaszcza, jeśli ta jest pokryta jest warstwą śniegu. Narzekali mieszkańcy naszego kraju, narzekali też i mieszkańcy gminy, nawet jeśli widzieli na własne oczy przejeżdżający obok nich pług. Sam byłem świadkiem takiego oto komentarza: - Co łoni pieronie w nocy robili, że dopiyro teroski jeżdżom?! Jak widać najlepiej znamy się na wszystkim, mamy też prawo do powszechnego krytykowania, nawet jeśli jest ono bezpodstawne. No bo jak udowodnić i przekonać kogokolwiek, że na całym świecie, nawet w bardzo bogatych krajach nikt nie jest w stanie nawet przy najlepszej technice uporać się na bieżąco z takim zjawiskiem. Ale dla krytykujących to żaden argument czy tłumaczenie, według nich śnieg ma być uprzątnięty niemal równocześnie z chwilą zetknięcia się z podłożem! No i to odśnieżanie chodnika wzdłuż posesji! Zdecydowana większość mieszkańców poczuwa się do tego, żeby w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych poszuflować trochę łopatą - nawet chociażby dla własnego zdrowia. Ale są i tacy, którzy co roku do tego podchodzą niezwykle filozoficznie i żadna argumentacja ich nie przekona! W tym roku, jak widać, też nie! rh GAŚNICE przeglądy legalizacja INSTRUKCJE znaki BHP i p.poż. Rogalski Leszek Serwis p.poż. Bojszowy ul. Jedlińska 13 tel ne, czyli przejęte przez gminę od skarbu państwa. Wydatki - czyli na ile nas stać Mają wynieść 18,5 mln zł, czyli planujemy deficyt (większe wydatki niż wpływy) w wysokości 1,8 mln zł (w tym roku deficyt wyniósł prawie 3,5 mln zł). Pokrywamy go z preferencyjnych kredytów. Zadłużenie Wynosi obecnie 22 proc. budżetu, a w przyszłym roku po zaciągnięciu planowanych pożyczek oraz z uwzględnieniem umorzeń momoże sięgnąć 28 proc. czyli w dalszym ciągu jest na bezpiecznym poziomie, znacznie poniżej tego, na co pozwala prawo (60 proc.) Jest ono realne, oceniam jego poziom jako optymalny. Dużo inwestujemy Nie przewiduję żadnego gwałtownego skoku inwestycyjnego w roku 2006, bo już obecnie inwestujemy ok. 40 proc. Będziemy kończyć to, co zaczęliśmy w poprzednich latach tej kadencji samorządu - na ile pozwalają dochody, czyli na ile nas stać. Będzie to przede wszystkim hala sportowa przy gimnazjum, na którą wydamy prawie 3 mln zł. Zapłacimy też w roku 2006 za wykonaną w tym roku kanalizację w Bojszowach Nowych i Świerczyńcu (roboty dodatkowe - 1 mln zł). Chciałbym zwrócić uwagę, że zwiększyliśmy jej zakres o prawie 1,3 mln zł w stosunku do wcześniejszych planów z roku 2002, bo w tym czasie wybudowano wiele nowych domów. Dlatego powstało o ok. 6,3 km sieci więcej i 21 studzienek próżniowych, czyli zakres inwestycji zwiększył się o 1/4. Nie tak wyobrażali sobie remont ulicy Gaikowej zarówno gospodarze gminy, jak i zlecający tę robotę właściciel drogi, czyli powiat. W przetargu wygrała firma, która przedłożyła najkorzystniejszą ofertę cenową, choć najkorzystniejsza Kolejna inwestycja to tereny sportowe w Świerczyńcu na które przeznaczymy jeszcze ok. 1 mln zł. Kontynuujemy wymianę pieców na ekologiczne. Budżet gminy dopłaci do tej wymiany w przyszłym roku 800 tys. zł. Na powiatową komendę policji w Ścierniach, której budowa również ma się zakończyć w 2006 r., wydamy 250 tys. zł. Inwestycje związane z drogami to: remont ul. Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych, chodnik przy ul. Prostej w Świerczyńcu/Bojszowach Nowych, dokumentacja chodników przy drogach: Barwnej w Świerczyńcu, Pancerniaków i św. Jana w Bojszowach. Łącznie inwestycje (z mniejszymi zadaniami) pochłoną prawie 6 mln zł. Środki z Unii Zgodnie z naszą polityką na każdą inwestycję staramy się o pozyskanie tzw. środków zewnętrznych czyli np. z Unii Europejskiej. Średnio pokrywamy w ten sposób od 30 do 50 % kosztów inwestycji. Uzyskanie tych pieniędzy nie jest łatwe, gdyż jesteśmy gminą o wysokich dochodach i niskim bezrobociu - a są to m.in. kryteria decydujące o wysokości unijnej dotacji. Coraz więcej na oświatę Drugą najbardziej kosztowną dziedziną po inwestycjach jest gminna oświata. Na bieżące utrzymanie szkół (bez inwestycji) wydamy ponad 5 mln zł. Jest to o 1,3 mln zł więcej niż wynosi subwencja, czyli pieniądze otrzymywane na ten cel z budżetu państwa. not. zz Dane liczbowe z projektu budżetu na przyszły rok przedstawiamy na str. 4 Strona 3 Domowe sposoby na niższe rachunki Oszustwo nie popłaca Niektórzy mieszkańcy Nowych Bojszów próbują w sposób nielegalny pozbyć się zawartości szamb (a nawet gnojowników!), które wypompowują do kanalizacji, zdarza się, że wpuszczają do niej wodę deszczową - takie są obserwacje z pierwszych tygodni użytkowania nowej kanalizacji. W każdym z wymienionych przypadków są to zachowania naganne - tak ocenia je Bronisław Jasiński z Urzędu Gminy w Bojszowach, odpowiedzialny za sprawy ochrony środowiska. - Nielegalne działania łatwo wykryć, gdyż wiemy z liczników, ile ścieków dopływa do kanalizacji, a za ile zapłacili mieszkańcy. Po dokonaniu bilansu okazuje się, że te ilości się nie zgadzają. Wówczas szukamy przyczyn i winowajców - a tych łatwo ustalić. Pozwalają na to urządzenia zamontowane przy okazji budowy kanalizacji - mówi B. Jasiński. Podobnie na nic zda się oszukiwanie na wodzie. Montowanie magnesów czy też podłączanie się przed licznikiem nie opłaci się, gdyż można określić, skąd i ile wypływa wody. Ostatnio taki przypadek wykryto w nowym domu stojącym przy ulicy z wyłącznie nowymi drogimi domami. Trudno zatem posądzać właściciela, iż przyczyną oszustwa było ubóstwo. Wodomierz jest własnością RPWiK-u, podlega ochronie i każde manipulowanie przy nim traktowane jest jak niszczenie. Winowajca zapłaci nie tylko grzywnę, ale i zostanie ukarany za naruszanie prawa. zz PRZEWLEKŁY REMONT GAIKOWEJ wcale nie musi oznaczać najlepsza. Odczuli to ci mieszkańcy, którzy poprzecinali na ostrej krawędzi opony swych samochodów, doszło też do uszkodzenia felgi. Szczytem było natomiast poprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów po zieleńcu i chodniku wzdłuż ogrodzenia GS-u zamiast objazdem. Pszczyńska firma wykonująca remont drogi chyba przeliczyła się z własnymi możliwościami - jej nieporadność jest aż nadto widoczna! rh

4 Strona 4 Nasza Rodnia Grudzień 2005 Projekt budżetu na 2006 r. DOCHODY Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek - 7,6 mln zł, w tym: Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3,1 mln zł Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 1,7 mln Opłata eksploatacyjna - 1,2 mln zł Odsetki - 1,1 mln zł Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych tys. zł Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 96 tys. zł Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych - 95 tys. zł Podatek od czynności cywilno-prawnych - 85 tys. zł Opłata skarbowa - 15 tys. zł Podatek od spadków i darowizn - 15 tys. zł Wpływy z karty podatkowej - 9,9 tys. zł Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych - 8,9 tys. zł Wpływy z innych opłat pobieranych przez samorząd - 4,5 tys. zł Opłata administracyjna - 4,5 tys. zł Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 3 tys. zł Opłaty miejscowe - 1,5 tys. zł Subwencja oświatowa - 3,7 mln zł Dotacja celowa na zagospodarowanie terenów sportowych tys. Dotacja celowa na budowę hali sportowej - 2 mln zł Dochody za sprzedaży mienia - 1,6 ml zł Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych tys. Dotacja na świadczenia rodzinne - 1,2 mln zł WYDATKI Dopłata do oczyszczania ścieków tys. zł Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - 1 mln zł Lokalny transport zbiorowy tys. zł Drogi gminne (utrzymanie) - 60 tys. zł Inwestycje drogowe: - projekt modernizacji ul. św. Jana (od końca do Spacerowej, od Jedlińskiej do Gościnnej) - 40 tys. zł Drogi powiatowe: - pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej (ul. Prosta 250 tys. zł) - projekt ul. Pancerniaków i ul. Barwna - 70 tys. zł Utrzymanie obiektów komunalnych tys. zł Zakup gruntów - 15 tys. zł Rada Gminy tys. zł Urząd Gminy - 2,4 mln zł Dofinansowanie budowy komendy policji w Ścierniach tys. zł OSP - 108,8 tys. zł Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego - 226,5 tys. zł Szkoły podstawowe - 2,6 mln zł Gimnazjum - 1,3 mln zł Przedszkole tys. zł Dowożenie uczniów do szkół - 99 tys. zł Ochrona zdrowia - 113,5 tys. zł Pomoc społeczna - 1,9 mln zł Świetlice szkolne - 143,5 tys. zł Oczyszczanie gminy tys. zł Ochrona powietrza tys. zł Oświetlenie ulic, placów i dróg - 210,7 tys. zł Zimowe utrzymanie dróg, zieleń, place zabaw, bezpańskie psy tys. zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tys. zł, w tym biblioteki - 90 tys. zł Kultura fizyczna i sport - 4,5 mln zł (w tym budowa hali sportowej - 3 mln zł oraz zagospodarowanie terenów sportowych w Świerczyńcu - 1,3 mln zł). Szczegółowy projekt budżetu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy. PROMOCYJNE KREDYTY - dla ludzi młodych (bez wojska) - dla emerytów i rencistów DECYZJA I WYPŁATA W 1 DZIEŃ wysokie kwoty bez poręczycieli i zgody współmałżonka KREDYTY konsolidacyjne i hipoteczne CHWILÓWKI od ręki bez żadnych dodatkowych opłat SZYBKO I SOLIDNIE dzwoń: ZAPISKI POSŁA Z sejmowego fotela nr 445 Miesiąc drugi Środa 2.XI. Nieoficjalne otwarcie biura poselskiego w Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu-Ścierniach. Biura powiatowego, bo filie będą w siedmiu innych miastach okręgu wyborczego nr 31 (Katowice - Tychy - Mysłowice - Chorzów - Piekary - Ruda Śl. - Siemianowice). Lokal ma dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 52 m kw. Księgową została Lidia Siwy. Dzięki jej operatywności udało się wyposażyć biuro w najniezbędniejsze meble i sprzęty. Zapalenie zniczy na grobach bliskich, parę chwil zadumy nad sensem ludzkiego życia i... do widzenia. Pociąg już mknie w kierunku stolicy, ukazując co jakiś czas na nocnym niebie czerwone łuny cmentarne. Czwartek 3.XI. Dziwna obojętność wobec tysięcy poległych pod ziemią górników. Nikt nie chce tego bolesnego problemu dotykać, a co dopiero nagłaśniać. Trudno pogodzić się z takim traktowaniem ofiar tragicznych wypadków pod ziemią. Nie bez oporów ówczesnych władz górniczych udało się w Kalendarzu Górniczym na 1995 rok opublikować nazwiska zabitych w pracy górników Ziemowita. Piszę o tym dlatego, bo dziś pogrzeb Alojzego Piontka - górnika z Rokitnicy, który kiedyś prawie tydzień czekał w podziemiach na wybawienie. I doczekał się, i potem zaświadczał, jaka to jest hekatomba, gdy głęboko pod ziemią w zawalisku kona górnik. O poległych górnikach śląskich nigdy nie wolno nam zapomnieć. W Kaplicy Sejmowej na porannej mszy modliłem się za duszę śp. Śląskiego górnika, Piontka. Po mszy św. - posiedzenie klubu PiS. Wymowne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego: Dobro Państwa i Narodu są najważniejsze. To nasz cel, a ten cel jest dobry. Jeśli cel jest dobry - to wszystkie środki prowadzące do tego celu też są dobre, byleby nie były zbrodnicze. Koalicja PO i PiS ostatecznie legła w gruzach. Premier Kazimierz Marcinkiewicz sformował taki rząd, na jaki pozwalał aktualny układ sił politycznych. Mamy ministra ze Śląska - Jerzy Polaczek z Piekar obejmuje tekę Ministra Transportu i Budownictwa. Na posiedzeniu Sejmu powołano: Trybunał Stanu, Komisję ds. UE, Komisję Regulaminową, ds. Służb Specjalnych oraz Komisję Etyki Poselskiej. Zakończenie obrad o godz O tej porze już nie ma pociągu do Katowic. Piątek 4.XI. Bardzo wczesny wyjazd z Warszawy, aby zdążyć na pogrzeb sąsiada i przyjaciela śp. Walentego Długajczyka. Piękny człowiek. Okaleczony przez wojnę, bo ojca wywieziono do sowieckiego łagru, skąd nie wrócił. Zdobył zawód, długie lata pracował w kop. Ziemowit, wybudował dom, wychował dzieci. A najpiękniejsze to, że nigdy nie utracił pogody ducha. Był wesołym człowiekiem, kochał przyrodę, a najbardziej gołębie. Kto teraz to stadko będzie puszczał do lotu? Św. Franciszku - miej na Niego baczenie. Po pogrzebie spotkanie z Ludwikiem Jagodą - burmistrzem Bierunia w sprawie południowej obwodnicy Bierunia mającej na celu uwolnienie Bierunia Nowego od ciężarówek. Potem Katowice. W Kancelarii Sejmiku załatwiałem złotą i srebrną odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego dla Jacka Pastuszki - wójta Suszca i Fryderyka Szendery - kustosza prywatnego muzeum etnograficznego w tej gminie. Sobota 5.XI. Wizyta w Goczałkowicach na zaproszenie prężnie działającego tam Stowarzyszenia Inicjatywa. Kieruje nim pełny pomysłów lider Marian Waliczek. On to zorganizował w przysiółku Bór uroczystość ku czci św. Huberta, podobną jaka tydzień temu odbyła się w Bojszowach. Spotkanie z Krzysztofem Kanikiem - wójtem gminy Goczałkowice. Omówienie różnych problemów nurtujących gminy powiatu pszczyńskiego. Poniedziałek 7.XI. Pierwszy dyżur w biurze poselskim. Na razie na stojąco, bo krzeseł jeszcze nie dostarczono. Ale z telefonem. Ponowna wizyta u burmistrza Bierunia. Sformułowanie pierwszej wersji interpelacji poselskiej w sprawie drogi S1 (obwodnicy Bieruń - Oświęcim). Wtorek 8. XI. Warszawa. Sala Kolumnowa Sejmu. Późny wieczór. Kilkugodzinne posiedzenie Klubu Parlamentarnego PiS z udziałem premiera K. Marcinkiewicza, który zapoznał klub z programem rządu pod nazwą Solidarne Państwo. Dużo śmiałych i świeżych propozycji dla naprawy państwa. Co mnie ujęło? Państwo należy naprawiać od siebie! Dla obywateli w tym państwie pracuje tysiące urzędników. I oni się muszą zmienić! Oni będą zobowiązani przyjąć cztery zasady postępowania: 1. Uczciwość - żadnych publicznych środków na cele prywatne. 2. Jawność - każda decyzja, każdy krok podany do publicznej wiadomości musi ukazać się w internecie. 3. Honor - wyższe wymagania urzędników od siebie niż od obywateli. 4. Skromność - traktowanie władzy jako służby. Zakaz celebrowania atrybutami władzy: wyszukanymi meblami w biurach, służbowymi autami, laptopami, komórkami... To mnie ujęło, bo zawsze byłem rzecznikiem skromności. A zaskoczyły - dwa wymowne fakty: na 100 tys. zatrudnionych w państwie policjantów tylko 8,5 tysiąca strzeże porządku i bezpieczeństwa na ulicy oraz na 22 mld euro przekazanych Polsce w 2005 roku wykorzystano tylko 289 mln (3,7 proc.) Podobnych szokujących danych premier ujawnił więcej. Państwo polskie wymaga naprawy. I naprawiane będzie. Środa 9.XI. Rano o 7.30 msza św. w Kaplicy Sejmowej odprawiona przez kapelana ks. Jacka Dzikowskiego w intencji posłów i ich rodzin. Dziś było na niej ok. 50 posłów, dużo więcej niż zwykle. Czyżby sprawiły to krótkie, ale mądre i dobrze osadzone w realiach homilie kapelana? Całe dopołudnie załatwialiśmy różne sprawy poselskie. O godz posiedzenie Sejmu, na którym wybrano składy osobowe 27 komisji sejmowych. Po wielu dyskusjach klubowych i różnych przymiarkach ostatecznie znalazłem się w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz ważnej Komisji ds. Rodziny i Praw Kobiet. Następnie do późnych godzin wieczornych odbywały się z udziałem marszałków pierwsze posiedzenia tych komisji, podczas których wybierano ich prezydia. Przewodniczących Komisji Kultury został Paweł Kowal - działacz kulturalny z Mazowsza. Czwartek 10.XI. Msza św. z udziałem premiera K. Marcinkiewicza w intencji Ojczyzny. Odprawił ją Krajowy Duszpasterz Parlamentarzystów ks. Piotr Pawlukiewicz. - Królestwo Boże przyjdzie niedostrzegalnie. Tak samo państwo, które pragniecie naprawiać, nie przyjdzie zaraz. Wszystko rozstrzygnie się w Waszych sercach. Jeśli Wasze serca będą czyste - to pójdzie za Wami naród - powiedział celebrans. Pokrzepieni na duchu udaliśmy się na salę posiedzeń Sejmu. Punktualnie o godz w ławach rządowych zasiada Rada Ministrów. Premier uzgadnia coś z Marszałkiem. Zaczyna się... Swoje ponadgodzinne expose premier zaczyna patetycznie: Naród, najwyższy suweren udzielił w wolnych wyborach największego poparcia Prawu i Sprawiedliwości.... Kierowany przeze mnie rząd pragnie stawić czoła następującym problemom: naprawić państwo, ugruntować bezpieczeństwo obywateli i Polski w Europie, wzmocnić rodzinę polską, zrealizować program solidarnej polityki gospodarczej (czyt. zdławić bezrobocie), zapewnić rolnictwu rozwój a środowisku ochronę... Expose wysłuchano z uwagą i nagradzano częstymi brawami z prawej strony. Potem odbyła się dyskusja z udziałem zawodowych gadaczy, po nich przez 5 godzin zadawano pytania (pytało po- Dokończenie na str. 9

5 Grudzień 2005 Nasza Rodnia Strona 5 ROZPROWKI ŚLĄSKIE ALOJZY LYSKO Felezonek Szczyść Boże, Jonku. Czy już wszyscy na felezonku? Jeszcze niy, panie sztajger Jeszcze kuśtyko stary Sznajder! No, przyszeł nareście tyn ruła... No toż zaczynomy amtować, ino mi tu, pierony niy błoznować: Burczyk, Biolik, Brest? Jest! Jest! Jest! Grzywosz? Grzywosz? Czymu się, giździe nie odzywosz? Handzlik? Jest! Hapeta? Jest! Ale Kowlika brakuje. Kaj sie zaś tyn ślimok znojduje? Wy Kubica? - na śpica! Tomala? - na ajnfala! Śmietana - pod śtus na ściana, a wy Milor - na filor. Niy stojcie mi tu! Wynocha! A wy, hasplorze, na co czekocie, jeszczeście niy przy linie? Wy, lynie, szychty wom zapisza dzisio w kuminie. Wiluś drab sie mi bier do szlomu! A jak ci sie niy zdo - możesz se iść do domu... Jonku, dzisiej - do rabonku! Kostrzewa - do drzewa! A ty, Rompel - podbijesz tam tyn śtompel, Bo klin luźno siedzi Jeszcze ci co na łep sleci Słuchejcie ino, Szłapa - dokończycie tamta kapa, Gonek łocymbrujecie, A potym dopiyro fedrujecie! Jazda, biercie się do roboty! I jak mi sie niy poprawicie, to chned z roboty wylecicie. Niy śmiyjcie sie tak, Maryna, wyprościcie na loku ta krzywo szyna, kaj sie wczoraj skarowała maszyna. Wy, Młynku pójdziecie do budynku. A wy, Józku, coś żeście łostatnio schudli, Toż niy starojcie się: zawiezymy wom na filor wóz nudli. A jak to zjycie - juzci col cały wyrobicie! Ty, Kucia - leć draba na rucia. DOKUMENTY MÓWIĄ Górniczy Nikisz I niy bój sie łopaty, dioble smarkaty. Buchta - wy dzisiej mocie pańsko szychta, boście cola wczoraj niy dali i przodek sie zawalił, sztajgrowiście podpadli, z akordym opadli. A widzicie, teroz w smrodach robicie! I godom wom: jak sie niy poprawicie, Chneda za wrota wylecicie. Jo, sztajger wom to godom, jo wos do dyrechtora podom, bo to musi być zrobione do soboty. Brać się wszyscy do roboty. Szczyść Boże! * No, nareście po takim felezonku, kiej już wszystko poszło do fedronku, siednymy se godzinka, panie oberhajer i zrobiymy mały fajer. Nam ten rysunek nic nie mówi, ale gdyby wstali z grobu nasi dziadkowie i ujrzeli ten obrazek, natychmiast rozpoznaliby swoją kopalnię. To Nikisz. Słynne trzy szyby (Richtung, Carmer i Wilson) oraz dwa kominy. Jeszcze dziś te kominy to rozpoznawalny fragment krajobrazu Nikiszowca. Pamiętajmy o naszych przodkach pracujących w tej kopalni na przełomie XIX i XX wieku. W niedzielę po południu pieszo z woreczkiem ziemniaków i kawałkiem szpyrki kroczyli do cuga na Nowy Bieroń. Na Nikiszu mieszkali w cechauzie. Ciężko na dole pracowali, przeważnie na wysokich filorach. Po szychcie tyle zjedli, co sobie sami upichcili, a potem do końca dnia grali w karty, uczyli się grać na różnych instrumentach, kondowali. A w sobotę pod wieczór znów wracali w rodzinne pielesze przywożąc matkom i żonom zarobiony grosz. Tylko w sobotni wieczór i krótkie niedziele dopołudnie cieszyli się rodziną, dziećmi, by po obiedzie wybierać się znów do roboty. I Utwór jest anonimowy. Powstał przed I wojną światową w jednej z kopalń na Nikiszu. Być może napisał go jeden z wielu tam pracujących chłopców pszczyńskich. Wybrał i opracował Alojzy Lysko tak przez 30 lat aż do upragnionej pynzyji albo tragicznej śmierci. Wielu tam bowiem utraciło życie. Wspomnijmy naszych dziadków górników. Porównajmy ich górniczy los z naszym. Szanujmy się. Pomagajmy sobie. Na tym polega prawdziwa solidarność! Nasi dziadkowie nazywali ją kamractwem. A w wolnych chwilach przejedźmy się na Nikisz. Kto tego fascynującego osiedla nie widział, niech go koniecznie zobaczy. Alojzy Lysko Grudniowe miana po śląsku Używajmy przysłów! Jak zimą mróż siecze, Tak latem słonko piecze. Czwarty grudzień jaki, cały miesiąc taki. Na św. Mikołaja (6.XII) czeka dzieciąt zgraja: Posłusznym da ciasteczko, złych przekropi różeczką. Kiedy na Barbarę (4.XII) błoto, Na Gody sanna jak złoto. Na św. Ambroży (7.XII) poprawiają się mrozy Święta Luca (13.XII) dnia dorzuca. W dzień św. Tomasza (21.XII) nie idź do lasa. Jakiś na Wilijo, takiś cały rok. Pasterka po wodzie, rezurekcja po lodzie. Każdy owoc koło Gód słodki jak miód. 1.Natki, Tali 2.Balbiny, Bińki 3.Francika 4.Barbórki 5.Kryspiny 6.Mikołaja, Nikolasa 7.Ambroża 8.Paniynki 9.Losi, Lole 10.Eulalije 11.Waldka 12.Adeli 13.Łucyjki i Otki 14.Jana od Krzyża 15.Waltera 16.Zebka 17.Lazara 18.Bogusia 19.Darka 20.Bogumiły 21.Tomka, Tomy, Tomcia 22.Zenka 23.Wiktory, Wiktusie, Wichty 24.Adamy i Ewy, Wilijo 25.Narodziny Dzieciątka Jezus 26.Szczepona 27.Jana Wanielisty 28.Filusi 29.Dawida 30.Geny, Geńki 31.Selwika, Stary Rok Po Bożym Narodzeniu niedziel dwadzieścia dwie, wiosenne ciepło już się rwie. Na Boże Narodzenie - dnia na pojedzenie. Na Nowy Rok - na zajęczy skok. Na Trzech Króli - godzinę. Jak Pan Jezus urodzi się na trawniczku, to umiera na śnieżyczku. Na św. Szczepana (26.XII) służby zmiana Apostoł Jan (27.XII) głosi, co Nowy Rok przynosi. Śnieg Eugenii (30.XII) - zimę odmieni

6 Strona 6 Nasza Rodnia Grudzień 2005 Cała Polska Czyta Dzieciom Akcja pod takim hasłem została zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bojszowach już po raz drugi i prawdopodobnie zostanie coroczną imprezą dla dzieci. Dzięki wspaniałym Gościom, którzy przyjęli zaproszenie bibliotekarzy i zgodzili się czytać bajki dzieciom w Bojszowach i w Świerczyńcu akcja rozgrywała się w cudownej atmosferze. W bibliotece w Bojszowach bajki i wierszyki Brzechwy czytał Marek Kumor, przewodniczący Rady Gminy, który oprócz bajek opowiadał dzieciom różne zabawne anegdoty. Doktor Urszula Tatoj (w stroju lekarza) po przeczytaniu kilku wierszy i bajek musiała odpowiedzieć na mnóstwo pytań zadawanych przez trzecioklasistów, dotyczących przede wszystkim jej ciężkiej pracy. Beata Czarnynoga, pielęgniarka szkolna, czytała o żabce, o grzybkach i opowiada- 21 listopada w świetlicy w Świerczyńcu, wszystkie dzieci, które korzystają ze świetlicy w Międzyrzeczu, Bojszowach i Świerczyńcu bawiły się na zabawie Andrzejkowej zorganizowanej przez opieku- O Martusi czytał dzieciom wójt Henryk Utrata Doktor Urszula Tatoj odpowiadała też na pytania dzieci Andrzejkowe wróżby ła o bajkach swojego dzieciństwa, a wspólnie z dziećmi recytowała wiersze Tuwima. Kolejne spotkania odbyły się w szkolnej bibliotece w Świerczyńcu. Wójt Henryk Utrata czytał dzieciom o Martusi i jej piesku, po czym dzieci zaśpiewały mu piosenkę o małym szczeniaczku. Dzieci z uwagą słuchały wierszy Tuwima, które same doskonale znały. Longina Giedwiłło, sekretarz gminy, przeczytała o wilku i siedmiu koźlątkach, o jeżu i zającu oraz zagadki Kubusia Puchatka, dla pierwszoklasistów to było za mało, więc przeczytała jeszcze o trzech świnkach. Trzecioklasistom przeczytał bajki radny Stanisław Biela, który ubrany był w galowy strój górnika. Dzieci z uwagą słuchały bajki Tołstoja o Odrobince, a później wierszy Brzechwy, z których dwa pan Stanisław recytował z pamięci. Opowieściom o górnikach, wierszach, o czytaniu nie było końca, dzieci z zaangażowaniem słuchały każdego opowiadania. Wielkie podziękowania składam wszystkim gościom, którzy przyjęli zaproszenie. Stworzyli niepowtarzalną atmosferę czytania bajek, ponieważ to jedyna okazja w życiu dziecka usłyszeć bajki z ust szanowanych i znanych ludzi z naszej społeczności gminnej. Dowodem na to, iż akcja była naprawdę udana, była reakcja dzieci, które z wielkim entuzjazmem przeżywały to wydarzenie. W przeprowadzeniu akcji pomagały nauczycielki ze szkół podstawowoych w Świerczyńcu (Anna Radwańska) i Bojszowach (Joanna Hoffman). iw nów świetlicy i bibliotekarzy. Zabawa rozpoczęła się o godz. 16 tańcami. Potem cyganki, czyli bibliotekarki (Hania i Iza) wróżyły dzieciom w specjalnie przygotowanym do tego kąciku. Wróżb było bardzo wiele i każdy mógł wybrać tę, która najbardziej mu odpowiadała. Nie zabrakło też wróżb wspólnych, czyli układania butów do progu i kręcenia butelką. Prawie wszystkie dzieci były przebrane, co dodawało wyjątkowej atmosfery zabawie, tym bardziej iż każdy opiekun (panie: Bernadetta, Ania, Monika, Asia i pan Marcin) również byli przebrani. Opiekunowie częstowali dzieci pączkami i soczkami, bawili się razem z najmłodszymi, zadbali, by dzieci dobrze się czuły. Muzykę zagwarantowali jak zawsze zupełnie za darmo Łukasz Żurański i Łukasz Malcher, za co dzieci wraz z opiekunami im serdecznie dziękują. iw Powstała w Międzyrzeczu NOWA ŚWIETLICA Na ten dzień czekało z niecierpliwością wielu mieszkańców Międzyrzecza, a głównie dzieci uczęszczających do tutejszej Szkoły Podstawowej. 7 listopada ruszyła działalność placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej. Mieści się ona w budynku strażnicy OSP w Międzyrzeczu. Jest to kolejna, trzecia świetlica działająca na terenie naszej Gminy, której organizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach. Pierwszego dnia działalności dzieci licznie przybyły do placówki. Codziennie jest ich około 20. Oferta świetlicy jest bardzo bogata. Dzieci mogą zarówno odrabiać zadania domowe przy pomocy wychowawcy, 9 listopada dzieci z przedszkola w Świerczyńcu obchodziły 79 urodziny Kubusia Puchatka. Impreza została zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bojszowach. W czasie zabawy dzieci tańczyły, śpiewały piosenki, wysłuchały opowiadania o urodzinach jak również realizować się w pracach manualnych, brać udział w różnego rodzaju grach, zabawach, konkursach, itp. Mogą także uczestniczyć we wspólnych wyjazdach do parku wodnego, na basen, kręgielnię. Ponadto organizowane są wspólnie z pozostałymi świetlicami różne imprezy np: zabawa andrzejkowa, mikołajki, wigilia, dyskoteki. Organizator Placówki, tj. GOPS, zapewnia także podopiecznym codzienne wyżywienie w postaci bułki bogato obłożonej smacznymi dodatkami lub drożdżówki oraz gorącej herbaty. Świetlica serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do uczestnictwa w ciekawych zajęciach. ms Urodziny Kubusia Puchatka Kubusia w Stumilowym Lesie. Nie zabrakło tortu ze świeczkami i uroczystego odśpiewania Sto Lat. Kazda grupa podarowała Kubusiowi prezent - ogromna laurkę, same również otrzymały drobne prezenty przygotowane przez organizatorów imprezy. iw Biblioteka Publiczna w Bojszowach wraz z bibliotekami szkolnymi w Bojszowach i Świerczyńcu zorganizowały Andrzejki dla dzieci. 24 listopada bibliotekarki wróżyły dzieciom w bibliotece szkolnej w Bojszowach, natomiast 25 listopada w bibliotece szkolnej w Świerczyńcu. W odpowiedniej dekoracji i przy świecach tworzących tajemniczy nastrój można było wywróżyć sobie... imię przyszłego męża.

7 Grudzień 2005 Nasza Rodnia Strona 7 GMINNE BUDOWY Więźba hali sportowej z syberyjskiego świerku przyjechała do Bojszów z... Litwy. Nietypowy ładunek o długości trzydziestu siedmiu metrów i wysokości ponad czterech przemierzył Polskę wyznaczoną trasą i zawitał w rejon budowy w nocy z 15 na 16 listopada. Transport odbywać się mógł tylko nocą na specjalnie przystosowanym samochodzie, którego tylna oś była sterowalna! Więźba wykonana jest z klejonego drewna impregnowanego pod ciśnieniem, dlatego nawet najgorsze zimowe warunki jej nie zaszkodzą. Jasne drewno zostanie dopasowane kolorem do wyglądu sali. Na Litwie (bo tam było taniej) wykonano 11 dźwigarów o długości 28 metrów w kształcie łuku, których rozpiętość wynosi niemal cztery metry oraz tyle samo dźwigarów krótszych - jedenastometrowych. W końcu listopada na budowie hali sportowej pracowało codziennie kilkadziesiąt osób. Zakończono betonowanie, ale trwały roboty przy więźbie dachowej. Stawiano ścianki działowe wewnątrz budynku oraz kanały wentylacyjne, a także dach na części budynku od strony gimnazjum. W Świerczyńcu zima uniemożliwiła położenie nawierzchni ze sztucznej trawy na kortach tenisowych i boiskach wielofunkcyjnych. Udało się natomiast przed śniegiem zasiać trawę na boisku do piłki nożnej (nawet zazieleniła się!) oraz położyć elastyczną nawierzchnię na bieżniach. Zima nie przeszkadza, by układać chodniki z kostki betonowej. Termin wykonania prac to połowa 2006 r., ale zamierza się zakończyć je jeszcze w styczniu. zz rh 2 : 3 z Ogrodnikiem Cielmice Kompromitacja na własnym boisku Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, zwłaszcza po tym jak dwa tygodnie wcześniej GTS rozgromił 5 : 0 lidera V ligi. 12 listopada w ostatnim meczu rundy jesiennej bojszowianie ulegli 2 : 3 na własnym boisku outsiderowi grupy - Ogrodnikowi Cielmice. Pierwsza połowa, tak jak i całe spotkanie, należała do gości. Zdobycie gola przez Ogrodnika (w 32 minucie przez G. Chrząścika) spowodowało ocucenie gospodarzy. W trzy minuty później udaną akcję przeprowadził S. Gniza, który podał do D. Nygi, a ten strzelił na bramkę. Natomiast w 39 minucie po wrzutce K. Skiby, B. Rokowski główkował w kierunku bramki przeciwnika. Po faulu na S. Idczaku (czerwona koszulka) sędzia podyktował karnego. dwa razy nie zawiódł. W drugiej połowie nastąpiło lekkie przebudzenie GTS-u. Po faulu B. Rokowskim bramkę z karnego w 62 minucie zdobył M. Bereza. Niestety w kwadrans później strzał z 30 metrów wykonany przez P. Gucwę przepuścił M. Kostka i było 1: 2. Kolejny rzut karny sędzia podyktował po zagraniu ręką przez obrońcę gości. I tym razem skuteczny był M. Bereza zdobywając wyrównanie dla gospodarzy. Remisem bojszowianie nie cieszyli się zbyt długo, bo już po trzech minutach kolejna akcja piłkarzy Ogrodnika przyniosła trzecią bramkę i dała im ostatecznie zwycięstwo. Goście zdecydowanie przeważali na boisku i ich wygrana (nawet 3 : 0) była w pełni zasłużona. Bojszowianie szczęśliwie uzyskali wynik (2 : 3), który wygląda tak, jakby byli tylko Piłką w jedną stronę, a bramkarz w drugą. M. Bereza trochę słabsi, ale to nieprawda. Piłkarze Ogrodnika rządzili na boisku i wyglądało, jakby byli drużyną o niebo lepszą. GTS w niczym nie przypominał zespołu, który dwa tygodnie wcześniej rozgromił lidera z Bełku. Rozczarowali prawie wszyscy zawodnicy z wyjątkiem M. Berezy, który zachowując zimną krew strzelił dwa karne, walczył dzielnie w obronie i w końcówce meczu usiłował zmienić wynik. Za dużo u bojszowian było przestojów, szarpanej gry. Nie znalazł się w GTS-ie zawodnik, który wziąłby na siebie ciężar pokierowania zespołem. Brakowało sytuacji podbramkowych, nie było strzałów z dalszej odległości. Tym razem kibice wychodzili z meczu bardzo zawiedzeni. Natomiast goście ambitnie dążyli do remisu, a sukces zawdzięczają wierze w wygraną i wykorzystaniu słabszego dnia u bojszowian, którzy zbyt wcześnie poczuli się zwycięzcami tego meczu. mk Goście byli lepsi również w pojedynkach główkowych

8 Strona 8 Nasza Rodnia Grudzień 2005 PRZYJACIELE GÓRNICY Kto ma jako takie zdrowie, to po sześćdziesiątce może jeszcze oglądać ten świat. A komu Pan Bóg tego zdrowia nie da, to pomimo osiągnięć medycyny, musi się żegnać z tym światem. Dobrego zdrowia na pewno nie ma pokolenie, któremu lata dziecięce upływały w trudnych latach wojennych i powojennych (bieda, żadnej opieki lekarskiej, potępienie). Z samego tylko rocznika 1942 nie żyje już większa część - pomarli przedwcześnie z powodu chorób. W ostatnim czasie pożegnało doczesny świat kilku następnych z tego pokolenia. Wobec ich śmierci trudno być obojętnym. Jako przedstawiciel tego pokolenia wciąż słyszę w sobie jakieś wołanie: oni nie mogą przeminąć marnie. Im się należy kilka zdań dobrego słowa. Tak powstał ten tekst. Dzielę się z Wami, Szanowni Czytelnicy głosem tego dręczącego mnie wołania. Józef Fuchs urodził się 16 września 1930 roku z ojca Wilhelma i matki Marii z d. Knopek. Przyszedł na świat w umiłowanym zakątku, rozciągającym się między Gostynią, Wisłą i Korzyńcem, od jedlińskich do wolskich stawów. Życiorys miał typowo bojszowski. Jak wielu z nas w chłopięcych latach pasał krowy i czas spędzał przeważnie na łonie przyrody. Łowił ryby, zbierał grzyby, chodził na gony, po męsku kosił łąki, żniwował, ciepoł krzypoki, wystrojoł drzewo w lesie. Kochał przyrodę i z niej czerpał siły do życia. Nieraz spotykałem się z nim w starym borze nad Bagnami. Siedział na pniaku i dychoł po ciężkiej pracy pod ziemią. Jako jedyny z rodzeństwa uratował rodowe nazwisko, bo reszcie dzieci w rodzinie UB narzuciło inne nazwisko. On nie pozwolił sobie wydrzeć dziedzictwa. Uciekł do lasu, gdy mundurowi przyszli go aresztować i przez kilka miesięcy ukrywał się w lesie. Kiedy sprawa przycichła, ujawnił się i poszeł na gruba. Ówczesna władza rada widziała Ślązaków w tej robocie, dlatego dała mu spokój. Każdy zarobiony grosz jako najstarszy syn oddawał matce, aby mogła wyżywić liczną czelodkę. Pracował bardzo ciężko w smrodzie i w wodzie jako hajer, potem ratownik. Ożenił się z Zofią Broncel, wychowali dzieci, wybudowali dom. Po ciężkim wypadku pod ziemią został instruktorem zawodu w szkole górniczej w Lędzinach. I wówczas zeszły się nasze drogi. On szkolił w sztolni ćwiczebnej młodych górników, a mnie przypadło kierować tą szkołą. Szybko poznałem jego umiejętności i solidność w robocie. Raz w miesiącu przychodził do mnie ze swoją uczniowską grupą, aby porządkować otoczenie szkoły. Przycinał krzewy i żywopłoty, sadził drzewa, kwiaty, malował ławki, kosze, krawężniki, naprawiał płoty. Po każdej jego akcji szkoła błyszczała od czystości. Najbardziej byłem mu wdzięczny za pomysł ratowania przed złodziejami srebrnych świerków. Dzięki temu jeszcze dziś kilka z nich stoi paradnie przed wejściem do szkoły. Na emeryturę poszliśmy w jednym roku. Ja do swojego pisarstwa, on do przyrody. Często mnie odwiedzał. Wiosną przyjeżdżał szczepić drzewa owocowe. Jeśli dziś kosztuję dorodne czereśnie i smakowite jabłka, to wiem, że jest to pamiątka po Józku. Pomagał mi rokrocznie w organizacji Bojszowskiego Moika. - Jo przyrychtuja fojera...- nie dawał sobie odebrać tej roboty. Umiał to robić, bo od dziecka robił z miłości do tradycji. Czasem wstąpił do mojego domu, aby porozprowiać. W rozmowie był serdeczny, jakiś ciepły. Nie narzucał zdania, nie forsował swojego poglądu na jakąś sprawę. Proponował tylko, że można, że trzeba zrobić to czy tamto. W ostatnich latach często spotykaliśmy się w niedzielny poranek na cmentarzu. Modlił się zawsze na grobach swoich rodziców. Widziałem, że choroba nie folguje. Ta choroba nie odebrała mu jednak człowieczeństwa. Odszedł godnie 28 sierpnia 2005 roku. W pogrzebowym kondukcie grała mu górnicza orkiestra. Muzycy ziemowickiej orkiestry, to byli w większości jego kamraci. Wiedzieli komu grają i co grają. W pewnym momencie na policzku jednego z grajków dostrzegłem cieknące łzy. Tak mnie to wzruszyło, że sam się rozbeczałem. - Józek, dla mnie byłeś wielkim człowiekiem. Wielkim, boś był górnikiem, boś kochał Bojszowy, boś miał śląską duszę i nigdy jej nie pozwoliłeś sobie wydrzeć. * Klemens Sosna - syn Klemensa i Rozalii z d. Michalski, ur. 18 lutego 1939 r., zm. 17 sierpnia 2005 r. Obaj mieliśmy imiona po ojcach, a starzy zawsze mówili, że to źle wróży. I w naszym przypadku wróżba się sprawdziła. Mój ojciec nie wrócił z wojny, a jego zmarł zaraz po wojnie, zostawiając bez środków do życia żonę i pięcioro dzieci. W dzieciństwie i młodości żyliśmy blisko siebie, bo po sąsiedzku. Nie było dnia, żeby jeden nie odwiedził drugiego. Razem chodziliśmy do kościoła, gdzie byliśmy ministrantami, razem obchodziliśmy urodziny, bo obaj byliśmy Wodnikami. Rośliśmy w wielkiej biedzie. Żeby trudny czas przetrwać pomagaliśmy sobie. Starsi chłopcy Sosnowi pasali u nas krowy, za co mogli od matki dostać trochę masła, sera, jajek. Klimuś pasał często swoją gwiazdulę na Ślepiotach, w brzózkach. I ja tam pasałem, i miałem okazję słuchać różnych jego opowieści. Był trochę starszy, oczytany, interesował go świat, umiał o nim opowiadać. Dnie spędzaliśmy przy krowach, wieczory przy radiu, które nam zainstalował dziadek August. Klimuś przychodził, aby posłuchać Radiowej Czelodki, muzyki z Lublany, czy włoskiego tenora Caruso, którym wtedy wszyscy się zachwycali. Miał smykałkę do majsterkowania. Nasze gospodarstwo i sąsiednie Krawczykowe, Gondzikowe i Wojtalowe pełne było różnych zakamarków, które świetnie nadawały się do chłopięcych igrców. Przeważnie bawiliśmy się w wojnę. Do tych wojen on produkował nam broń: wycinał z drewna pistolety, karabiny, granaty. Czasem graliśmy w karty albo zabawiali się w ruletkę. Jednak na polach ruletkowych zamiast pieniędzy stawialiśmy rzeczy zgoła prozaiczne: kanoldy, jabłko, lizak, ołówek... Na Boże Narodzenie kleił betlejemki, oświetlał je i cieszył się przy tym. Majstrować nie przestał również w dorosłości. Potrafił wyrabiać piece kuchenne, pompy do wody i wiele innych urządzeń, których nie można było kupić w sklepie. Przez kilka lat jako ministranci chodziliśmy z ks. Siwoniem po kolędzie, wspinaliśmy się na wieżę, aby bić w dzwony, odprawialiśmy wesela, pogrzeby. Mieszkaliśmy najbliżej kościoła, więc kościelny głównie po nas posyłał, aby służyć do mszy. Przeżyliśmy wiele niezapomnianych chwil, ale było też i takie zdarzenie: w 1954 roku wybuchł pocisk w kadzidle, który zranił dwóch naszych kolegów. Całe szczęście, że wybuch nastąpił na dworze przy zakrystii, a nie przed ołtarzem. Kiedy trochę podrośliśmy, w każde niedzielne popołudnia włóczyliśmy się po okolicy, zabawiając w przeróżny sposób: zbieraliśmy jagody, grzyby, kąpali w Korzyńcu, wspinali po drzewach, strzelali ze sznojdrów, z łuków. Czasem, chodziliśmy na boisko kibicować swoim starszym kolegom grającym w piłkę w B-klasie. W drużynie byli bracia Klemensa - Wiktor i Stefan. Potem rozdzieliły nas szkoły. On poszedł do szkoły w Ergu, my całą paczką do szkoły górniczej w Lędzinach. Po szkole - do roboty. W 1962 roku los nagle znów nas połączył w podziemiach kop. Ziemowit. Pracowałem tam jako stażysta, potem nadgórnik, a Klimuś trzy lata był górnikiem, aby odrobić wojsko. Byłem jego sztygarem, kierowałem go codziennie na stanowiska, pisałem mu szychty. Razem jeździliśmy do pracy jego Jawą. Na dole poznałem go bliżej. Był ogromnie odpowiedzialny, rozważny, do nałożonych zadań podchodził bez emocji, ale uczciwie. Na dole była to dobra cecha. W jednym czasie też żeniliśmy się. Obaj poślubiliśmy Łucje. Klimuś wykonał mi kilkadziesiąt zdjęć weselnych, które sobie dziś niezwykle cenię. Mniej więcej w tym samym czasie rodziły się nam dzieci i w tym samym czasie budowaliśmy domy. Uhonorowano Zasłużonego Znacząca i wzruszająca uroczystość miała miejsce 22 listopada br. w auli gminnego gimnazjum w Bojszowach. Jej bohaterem był August Kowalczyk, honorowy mieszkaniec Bojszów, któremu wręczono odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Teresa Wodzicka, prezes zarządu Miejskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej i dyrektor Miejskiego Domu Kultury nr 1 w Tychach była wnioskodawczynią uhonorowania odznaczeniem Augusta Kowalczyka. W laudacji przedstawiła zasługi bohatera uroczystości dla rozpowszechniania śląskiej historii, śląskiego losu i tradycji. Honorową odznakę wręczył A. Kowalczykowi Józef Berger - radny Sejmiku Wojewódzkiego. Przemówienie Zasłużonego było bardzo osobiste i poruszające. A. Kowalczyk mówił o silnym związaniu z ziemią śląską, o wdzięczności wobec Bojszów i mieszkańców wsi. Wspominał trudną historię Ślązaków, którą zrozumiał w czasie ukrywania się na stryszku u Lysków podczas wojny, a która teraz jest w sposób często haniebny wykorzystywana w rozgrywkach politycznych. Imprezę uświetniły występy artystyczne. Zaprezentował się zespół wokalno-taneczny Korzyniec z bojszowskiej szkoły podstawowej, prowadzony przez Joannę Natkaniec oraz kapela zespołu folklorystycznego Bojszowianie. Pieśni patriotyczne zaśpiewał gimnazjalny chór Cantabile pod kierunkiem Katarzyny Giedwiłło. Po zakończeniu uroczystości goście złożyli kwiaty pod Krzyżem Pamięci. W spotkaniu udział wzięli: Barbara Adamczyk - wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, a także Grzegorz Czempas - były więzień Auschwitz oraz bojszowscy radni. Małgorzata Jęczmyk - Głodkowska W pamięci tkwi mi czerwcowy dzień 1967 roku. Sobota przed bojszowskim odpustem. Razem z Heńkiem Kabierzem przyszli na moją budowę z łopatami kopać grunta. W ciągu jednego dnia wyszachtowaliśmy ziemię z wszystkich piwnic. Po robocie do późnego wieczora siedzieliśmy na luzie przy kielichu, rozprawiając wesoło. Takie chwile długo się pamięta. Po odrobieniu wojska Klimuś wrócił do pracy w Ergu, gdzie był cenionym fachowcem w warsztacie mechanicznym. I na tej pracy w Ergu życie mu zleciało. Podobnie mnie - na pracy nauczycielskiej. Kiedyś, będąc już na emeryturze, zwierzyłem się mu, że mam kłopoty zdrowotne. Natychmiast zareagował, wskazując lekarza specjalistę, do którego mógłbym się udać. Rzeczywiście ów lekarz pomógł. Klimuś zawsze był gotowy służyć innym. Dużo im pomagał, choć sam nieraz tej pomocy potrzebował. Jego śmierć była dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie mogłem uwierzyć, że operacja lekarska mogła potoczyć się tak nieszczęśliwie. Długo nie mogłem pozbierać myśli i wychłodzić emocji. I teraz jeszcze jest mi trudno, ale przełamuję się, bo Klimusiowi wiele zawdzięczam. - Dziękuję Ci, Przyjacielu, za wszystko dobro, jakie od Ciebie otrzymałem: uśmiech, ciepłe słowo, radę, pomocną dłoń, bezinteresowność. Myślę, że tak mogą też powiedzieć inni, którzy kiedykolwiek zetknęli się z Tobą. Zaświadczyły to też tłumy ludzi odprowadzające Cię na miejsce wiecznego spoczynku. Alojzy Lysko ZAKŁAD USŁUGOWY CZYSZCZENIE PIERZA PRZERABIANIE PIERZYN NA KOŁDRY I PODUSZKI WOLA ul. Kwiatowa 3 CZYNNY: PONIEDZ., ŚRODA PIĄTEK godz tel CZYSZCZENIE dywanów tapicerki - meblowej - samochodowej KRZYSZTOF ŚCIERSKI Bojszowy Nowe ul. Ruchu Oporu 48 tel

9 Grudzień 2005 Dokończenie ze str. 4 nad 200 posłów). Zaobserwowałem, jak jedni w ten sposób bardzo pragnęli zaistnieć. I to mi odebrało ochotę do wystąpienia. Kilka minut przed 22 doszło wreszcie do głosowania nad wotum zaufania dla Rządu. Pierwsza próba była nieudana, bo ktoś z LPR-u pomylił knefle, zrobił się mały raban, więc Marszałek powtórzył głosowanie. Na świetlnej tablicy po chwili wyskoczyły liczby: za - 272, przeciw Radość w obozie PiSu. Rozczarowanie w ławach PO. Piątek 11.XI. Pierwszym pociągiem do Katowic, aby zdążyć na mszę św. w Katedrze Katowickiej odprawianej przez Arcybiskupa Damiana Zimonia z okazji Dnia Niepodległości. Zdążyliśmy. Po mszy św. peregrynacje przed pomnikiem J. Piłsudskiego. Po południu - Chełm Śląski. Miłe spotkanie z tutejszą społecznością. W Domu Parafialnym finał konkursu pt. Godomy i śpiywomy po naszymu. Wspaniała atmosfera. Duże zaangażowanie lokalnej społeczności. Najlepszym wręczyłem kilka własnych nagród. Sobota 12.XI W Suszcu trzy dni wielkiego świętowania. Z okazji 55-lecia biblioteki gminnej odbyła się tam interesująca sesja naukowa, którą patronatem objął prof. Jan Malicki, okrasą uroczystości była promocja książki Białe noce - o Górnoślązakach zagubionych na Syberii i premiera widowiska mojego autorstwa Fajka Abrahama. A dziś do Suszca zjechały się zespoły folklorystyczne z całej Ziemi Pszczyńskiej, aby oddać hołd zmarłemu rok temu Marianowi Cieśli - wielkiemu miłośnikowi i znawcy kultury i tradycji śląskiej. Byłem tam i ja, bo śp. Marian był dla mnie wielkim autorytetem. Poniedziałek 14.XI. Biuro poselskie już funkcjonuje. Sprawy do posła można kierować m. in. przez telefon lub osobiście w każdy dzień roboczy w godzinach Wieczorem zebranie Zarządu Regionalnego PiS w Katowicach. Ważne sprawy dotyczące kandydatur na wojewodę śląskiego oraz zbliżających się wyborów samorządowych. A propos wojewody: nadszedł czas, aby nim został rodowity Ślązak. Wyraziłem taki pogląd. Czas pokaże, czy tak się stanie. Wtorek 15.XI. Ważna narada u burmistrza Bierunia z udziałem Dyrekcji Dróg Krajowych z Krakowa, Katowic, posłów śląskich i małopolskich oraz samorządowców: Bierunia, Oświęcimia i Brzeszcz w sprawie przebiegu nowej drogi ekspresowej Kosztowy - Bielsko (przez Bieruń, Oświęcim, Brzeszcze). Jako posłowie wystąpimy do Ministra Transportu z interpelacją, ale musimy odbyć jeszcze jedno spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych gmin. Trzeba znać ich stanowiska. Środa 16.XI. Ucieszyła mnie ekipa drogowców, która kończy wreszcie krycie asfaltem niewielkiego odcinka drogi wojewódzkiej Ściernie - Międzyrzecze. Spotkanie z Henrykiem Norasem z Bierunia Starego w sprawie wykorzystania energii geotermalnej, której zasoby są u nas ogromne i niedocenione. Czwartek 17.XI. Interwencja poselska w Gardawicach. Podjęcie próby rozstrzygnięcia sporu pomiędzy właścicielem zamku, który realizuje szeroki zakres robót dla ratowania całego zespołu dworsko-parkowego a właścicielem kurzarni, który nastawiony jest wyłącznie na produkcję i zysk. Potrzeba jest osobista interwencja u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zabytki - rzecz święta, tym bardziej jeśli dotyczą śląskiego dziedzictwa, tak mocno niszczonego po wojnie. Piątek 18.XI. Katowice - restauracja Chopin. Koncert fortepianowy w wykonaniu znakomitego kompozytora śląskiego Bogusława Schäffera z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej. Artysta znany w świecie, więc z szacunku dla jego dokonań przyjąłem zaproszenie od Fundacji dla Śląska. Sobota 19.XI Przyjąłem zaproszenie od Ojców Franciszkanów, którzy w Tychach obchodzą 10-lecie istnienia klasztoru. Nie żałuję spędzonego wśród nich prawie całego dnia. Wysłuchałem wielu znakomitych wystąpień, m. in. Franciszka Kotulskiego - pierwszego prezydenta odrodzonych Tychów, prof. Marka Szczepańskiego i dr Marii Lipok-Bierwiaczonek. Zabrałem głos i ja, wyrażając radość z faktu, że obecność franciszkanów w Tychach jest widoczna nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo. Podziw musi wzbudzać uparte budowanie wspólnoty parafialnej, siła woli ojców wznoszących imponującą świątynię, którą porównać można jedynie do bazyliki św. Franciszka w Asyżu, oraz postać ojca Wawrzyńca Jaworskiego - budowniczego świątyni, człowieka, który z niespotykaną miłością podchodzi do swojej pracy kamieniarskomurarskiej. Zaproponowałem, aby dolomit, z którego wznoszona jest budowla, po dotknięciu go rękami ojca Wawrzyńca (Laurentego) mógł od tej chwili nazywać się laurenitem. Byłaby to jakaś skromna forma podzięki za to, co ten niezwykły zakonnik czyni w Tychach. Jego dzieło godne jest wsparcia. Każdy mieszkaniec naszego kraiku powinien mieć swój udział w budowie tej świątyni w Paprocanach. Powstaje tam wiekopomne dzieło! Nasza Rodnia Z sejmowego fotela nr 445 Pod wieczór odsłonięcie pomnika Jerzego Ziętka w Katowicach. Niezwykły nastrój. Jako Ślązacy razem znów poczuliśmy się dumni z tego człowieka. Przyszła zima. Śnieg, mróz. Poniedziałek 21.XI Prasa opublikowała oświadczenia majątkowe posłów i senatorów śląskich. Komentarze prasy są zgodne: masz coś - więc jesteś bogaczem, gdyż dzięki władzy zbiłeś majątek. Nie masz żadnego majątku - to jesteś fujara, więc dlaczego takie fujary siedzą w parlamencie. Według niektórych żurnalistów być posłem, to w polskich warunkach prowadzić jakiejś podejrzane interesy i mieć tylko jeden cel: szybko się wzbogacić. Bolesne to, bo przecież mogą też być posłowie uczciwi. Państwo jakiś parlament mieć musi, więc muszą też być posłowie, którym trzeba zaufać, skoro oddało się na nich głos. W południe niezwykle ważna narada w katowickim ośrodku targowym. Związek Gmin i Powiatów Śląskich, któremu przewodniczy Zygmunt Frankiewicz - prezydent Gliwic, przedstawił nam, parlamentarzystom problemy, które wymagają pilnych zmian w ustawodawstwie. Wymienił najpilniejsze: - potrzebna od zaraz ustawa aglomeracyjna, - należy kontynuować DTŚ (trasę średnicową), - rozbudować lotnisko w Pyrzowicach i połączyć go z granicą państwa trasą S1(dla Bierunia ważna to inwestycja), - zbudować trasę Pszczyna - Racibórz, - szybciej komunalizować spółki Skarbu Państwa, np. Tramwaje Śląskie, - znowelizować ustawę prawo geologiczne i górnicze. Koszty sądowe w sprawie szkód górniczych ponosić powinno górnictwo a nie jak dotąd pokrzywdzeni ludzie, W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę zebranych, że takie spotkania są niepowtarzalną okazją skupiania się posłów i senatorów z naszego województwa, niezależnie od opcji politycznych, wokół najżywotniejszych problemów nękających nasz region. Lepszej okazji na wspólną dyskusję się nie znajdzie, więc samorządowcom należy podziękować za pomysł i jednocześnie prosić ich, aby podobne debaty organizować w przyszłości i wywierać na posłów mocniejszy nacisk, by sprawy Śląska w Sejmie wybrzmiewały mocniej. Wieczorem udział w dyskusji dotyczącej pisma społecznokulturalnego Śląsk. Redaktor naczelny Tadeusz Kijonka z okazji 10-lecia ukazywania się miesięcznika scharakteryzował jego zawartość treściową i poddał ją ocenie zgromadzonych czytelników i sympatyków. Zabierając głos w dyskusji, stwierdziłem, m. in. że brakuje w piśmie spraw górniczych. - Śląsk to wciąż węglowa ziemia, pod naszymi miastami i wsiami istnieje zaludniony świat podziemi. Niedostrzeganie jego duchowości, jego ludzkiego wymiaru jest pewną formą kalectwa naszego życia społecznego. O tym świecie należy pisać! Śląsk bez ożywionego świata podziemi nie jest Śląskiem. Wtorek 22.XI Wzruszająca uroczystość w bojszowskim gimnazjum z udziałem Augusta Kowalczyka - Honorowego Obywatela Gminy, którego Sejmik Województwa Śląskiego uhonorował Złota Odznaką Zasłużonego dla Województwa Śląskiego. Odznakę wręczył Józef Berger - radny Sejmiku. Miałem i ja swój udział w organizacji tej uroczystości, ale pilny sms zawołał mnie do stolicy. Siła wyższa - mówi się. Cieszy jednak fakt, że spotkanie miało należytą rangę i niezapomnianą atmosferę. Środa 23.XI Cały dzień w Sejmie. Przez prawie 12 godzin toczyła się debata nad czterema ustawami: - O produktach pochodzenia zwierzęcego (wyszła na jaw cała prawda o aferze przy eksporcie mięsa do Rosji; jak to u nas w Polsce bywa, mięso miało fałszywe papiery weterynaryjne), - O zmianie ustawy o transporcie kolejowym (gorąca dyskusja, jak zachęcić kolej, by więcej przewoziła towarów; problem w pieniądzach; kolej jest niedoinwestowana), - O Funduszu Kolejowym (miałby być tworzony z 20 proc. akcyzy paliwowej; zrobił się rwetes, bo uznano, że te pieniądze powinny zostać przeznaczone na drogi, które też potrzebują środków na rozwój), - o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (dotyczyło to zapomóg dla matek, które urodziły dziecko, tzw. becikowe); cała Izba rozpaliła się przy ostrej wymianie poglądów zawodowych mówców; oczywiście najmądrzejsi byli posłowie z lewicy, którzy rządzili cztery lata i nie uczynili niczego dla polepszenia sytuacji rodzących kobiet. Czwartek 24. XI Rano w Sejmie głosowania nad wnioskami z wczorajszej debaty. W południe wizyta posłów Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bojszowach podjęto kilka ważnych decyzji dotyczących działalności jednostek w naszej gminie. Ustalono mianowicie termin jubileuszowych obchodów 80-lecia OSP Bojszowy. Brać strażacka nie tylko z naszej gminy świętować go będzie 7 maja przyszłego roku. Na tydzień później wyznaczono uroczystości kościelne, związane ze świętem strażaka, a tradycyjnie obchodzone w kościele w Jedlinie. Wcześniej w ruchu strażackim przeprowadzona zostanie kampania sprawozdawczo-wyborcza. Jednostki dokonają podsumowania dotychczasowej działalności i nakreślą zadania na kolejną kadencję. Ustalono Strona 9 prawicy u Ministra Kultury. Omówiono najważniejsze sprawy, jakimi musi zająć się komisja w najbliższym czasie. Na pierwszy ogień pójdzie ustawa o mediach. Boję się trochę zmian w tej ustawie. Media ograniczane w swoich uprawnieniach będą się bronić. Czeka nas więc trudny czas. W sprawie Gardawic krok do przodu. Zespół dworskoparkowy, będzie miał strefę widokową chronioną prawem. Raduje fakt, że udało się ludziom pomóc. Piątek 25. XI W biurze poselskim nagromadziło się wiele spraw, zwłaszcza korespondencji. Odrabiałem więc zaległości. Sobota 26.XI Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Tychach, zaprosił na obchody stulecia związku. Przez kilkanaście lat byłem członkiem ZNP, więc czułem się zobowiązany do obecności. Zasłużonych członków wyróżniono odznaczeniami państwowymi. Nauczyciel - trudny zawód, ale piękny. Jego piękno kryje się w tym, że ucząc młodych, nauczyciel sam się uczy i doskonali oraz długo zachowuje młodość. Nauczycielom trzeba pomagać w ich trudnej społecznej misji. Najlepszą pomocą będzie nie podrywanie im autorytetu! Ile to razy się słyszy, jak rodzice przed swymi dziećmi pomstują na nauczycieli, a potem się dziwią, że jest on bezradny wobec takich czy innych zachowań uczniowskich. Rodzic i nauczyciel stanowią nienaruszalne jedno! Po południu - coś dla rozrywki. Górnicy kopalni Piast zaprosili na tradycyjne spotkanie gwarków. Było dużo humoru ale i refleksji nad pozycją zawodu górniczego w hierarchii społecznej. Dziś nie jest ona wysoka, a przecież węgiel wciąż odgrywa fundamentalną rolę w gospodarce. Gdyby jeszcze wdrożyć technologię produkcji benzyny z węgla - rola ta znów może być pierwszorzędna. Tego trzeba życzyć śląskim górnikom. Alojzy Lysko Kogo wybrać w OSP? terminy tych zebrań. Najwcześniej dojdzie do oceny pracy Zarządu w OSP Bojszowy, bo już 11 lutego. Osiem dni później podobne zebranie czeka druhów z OSP Międzyrzecze. 26 lutego odbędzie się trzecie zebranie - w jednostce nowobojszowskiej. W ostatniej z jednostek - OSP Świerczyniec zaplanowano na początek marca - nie udało się jeszcze ustalić daty. Uzgodniono także, że jednostki większe, tj. bojszowska i nowobojszowska wybiorą ze swoich szeregów po czterech, a mniejsze, tzn. międzyrzecka i świerczyniecka po trzech delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP. Jest czas, by zastanowić się poważnie nad kandydatami do władz w poszczególnych jednostkach. rh

10 Strona 10 Nasza Rodnia Grudzień 2005 DIAMENTOWE I ZŁOTE Obok wójta i Marka Kumora, przewodniczącego Rady Gminy, w uroczystości wzięli udział również przedstawiciele zakładów pracy, w których jubilaci w przeszłości znaleźli zatrudnienie. Oni również gratulowali jubilatom doczekania złotych godów, wręczając kwiaty i upominki. Po części oficjalnej Goście podjęci zostali niemal weselnym obiadem. Zaś przy kawie i cieście była okazja, by powspominać przeżyte lata. 60-latkowie czyli Rozalia i Stanisław Rokowscy ślub zawarli, jak z dumą podkreślają, w Józefa, tj. 19 marca 1945 roku, a więc niemal tuż po przejściu frontu. Pani Rozalia, z domu Piekorz, jest rodowitą bojszowianką, a jej małżonek pochodzi z Podolsza koło Zatora. W nasze strony przygnał go los - jako rzeźnik pracował w lędzińskim zakładzie Janoty, a także w warsztatach rzeźniczych Ewalda Horzonka z Jedliny i Floriana Jakubca w Bojszowach. U tego ostatniego przez ponad 13 lat, będąc już na górniczej emeryturze. Wypracowywał ją sobie przez 25 lat i trzy miesiące jako górnik przodowy w lędzińskim Ziemowicie. Żona nie pracowała zarobkowo, wychowując czwórkę dzieci (trzy córki i syn) i gospodarząc na trzyhektarowym gospodarstwie. Parą, reprezentującą Jedlinę, byli Gertruda, z domu Czarnynoga, i Jan Bazanowie. Stułą związał ich ksiądz w bojszowskim kościele 18 kwietnia 1955 roku. Pan Jan do swej przyszłej żony miał niedaleko, bo byli sąsiadami. W panieńskim okresie pani Gertruda pracowała w jedlińskim dworze oraz w tartaku w Bieruniu Nowym, a przez cztery lata w bieruńskim Ergu. Pochodzący z rodziny rolniczej małżonek (gospodarstwo liczyło niewiele ponad pięć hektarów) tylko dorywczo pomagał łojcom, wiążąc się pracą z Ziemowitem. Przerobił na dole 32 lata. - Co roku, jak kożdy kopidoł, ida w nasze świynto do kościoła, coby podziynkować Świyntej Barbarze za łopieka bez te lata - mówi. Wychowali trójkę dzieci, a ciężko przeżyli tragiczną śmierć syna Jerzego. Mieszkają w jedlińskich kazamatach, tj. budynku przy byłym dworze jedlińskim, który gruntownie wyremontowali. Od urodzenia w Międzyrzeczu mieszka kolejna para jubilatów - Helena, z domu Szypuła, i Franciszek Kapicowie. Ślub zawarli pięćdziesiąt lat temu - 8 października. Pani Helena w młodych latach przez siedem lat pracowała w starobieruńskiej mleczarni, a jej mąż w kopalni Ziemowit, a na felezonek zjyżdżoł na Gaci, czyli na nieistniejącym już dzisiaj szybie Hołdunów. Wspólnie gospodarzyli na pięciu hektarach gruntów ornych, wychowując dwójkę synów. Pozostałe pary jubilatów to mieszkańcy Bojszów. Agnieszka, z domu Piekorz, i Dominik Kalkowie ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską 14 listopada Piąta rocznica ślubu - to gody drewniane, dziesiąta cynowe; piętnasta kryształowe; dwudziesta porcelanowe; dwudziesta piąta srebrne; trzydziesta perłowe; trzydziesta piąta koralowe; czterdziesta rubinowe; czterdziesta piąta szafirowe; 50 - złote; 55 - platynowe; 60 - diamentowe; 65 - żelazne 70 - kamienne i 75 - brylantowe. Wszystkim życzymy oczywiście dożycia tej ostatniej roku. Tak więc uroczystość w urzędzie przypadła niemal w dniu ich ślubu. Pani Agnieszka imała się różnych zajęć - pracowała w przeszłości na gminie jako maszynistka, potem w dziale księgowości bojszowskiej Gminnej Spółdzielni, by przez 21 lat życia sprzedawać w Bojszowach prasę w miejscowym kiosku Ruchu. Pochodzący z Bierunia Starego mąż Dominik z zawodu jest fryzjerem, ale w wyuczonym zawodzie pracował tylko przed wojną, bowiem większość zawodowego życia (ponad 47 lat!) spędził w dziale księgowości bieruńskiego Ergu. Państwo Kalkowie wychowali dwie córki. Małgorzata z domu Jasińska i Józef Cichy mieli swoje wesele na bojszowski łodpust, bowiem stanęli na ślubnym kobiercu 12 czerwca 1955 roku. Pani Małgorzata przez półtora roku pracowała w Erg-u, ale przede wszystkim znana jest w Bojszowach jako briftregierka, kiero była wyglondano przez niejednego emeryta i ryncistę. Na poczcie przerobiła dwadzieścia lat. Małżonek 32 lata był grubiorzem - część na starym Piaście w Lędzinach, a znacznie dłużej na Ziemowicie. Wychowali czwórkę dzieci - córkę i trzech synów. Nadal są bardzo aktywnymi ludźmi, udzielając się zarówno w kościelnym chórze Jutrzenka, jak i w zespole Bojszowianie. Zagrali też w filmach Józefa Kłyka. W przeszłości pani Małgorzata była aktywną działaczką miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Jubileusz Złotych Godów świętowali także Monika z domu Szeliga i Józef Hachułowie. Jubilatka jest rodowitą cielmianką. Przepracowała 23 lata w Erg-u, a jej małżonek trzy lata fedrowoł na starym Piaście, podobny okres na Ziemowicie, a pięć lat Erg-u i ponad 20 w tyskiej Spółce Wodnej. Wychowali dwóch synów. Jeden był pierwszym wójtem po reaktywowaniu naszej gminy w 1991 roku, a drugi od roku 1986 mieszka w Niemczech. Niemal sąsiadami poprzedniej pary są Róża, z domu Kapias, i Alfons Bulowie. Ich jubileusz przypadł 17 października, niemniej jednak opóźniony medal przyjęli z ogromną radością. Pani Róża pracę zawodową rozpoczynała jako sprzedawca w sklepie w Bojszowach, by następnie przez 36 lat pracować w dziale księgowości lędzińskiego Ziemowita. Mąż i zarazem ojciec jedynej córki, to były górnik zarówno dołów jak i szybowy kopalń Ziemowit i Piast, a przepracował w tych ciężkich warunkach 33 lata swego życia. Kolejna para jubilatów z Bojszów Górnych to Marta, z domu Panek, i Alojzy Żołneczko. Ich ślub miał miejsce pół wieku temu 6 listopada w starobieruńskim kościele (bowiem pani Marta pochodzi z Bierunia). Poznali się w robocie, gdyż zatrudnieni byli w bieruńskiej gutalince (bo i tak ten zakład też był nazywany), przy czym małżonka przepracowała tam trzydzieści lat, a pan Alojzy siedemnaście, zatrudniając się następnie w Ziemowicie. Tu po trzech latach niebezpiecznej pracy uległ wypadkowi i trzeba było iść na dziadowizna. Wychowali dwie córki. Z Bojszów Dolnych pochodzi ostatnia para jubilatów. Są nimi Maria, z domu Saternus, i Stefan Norasowie. Ślubu nabrali (bo tak to pięknie określiła pani Maria) 12 września 1955 roku. Żona pana Stefana jest obrotną kobietą - nie dość że imała się różnych zawodów, bo pracowała w Erg-u, potem przez 15 lat jako pomoc kuchenna w miejscowej szkole, a jeszcze do obrobienia miała gospodarstwo. Pan Stefan przez 32 lata dojeżdżał do bieruńskiego zakładu. Wychowali dwójkę dzieci - syna i córkę. Pani Maria dotąd udziela się w zespole i chórze bojszowskim, a jej małżonek grał w filmach J. Kłyka. Jubilaci mile wspominają przeżyty czas, choć nikomu z nich nie było łatwo. Wyrażali głęboką troskę o przyszłość już nawet nie tyle swoich dzieci, co wnucząt. W ich życiu też było ciężko, ale - co z naciskiem podkreślali prawie wszyscy - była robota i źródło utrzymania, a nierzadko, gdy mieli gospodarstwo, w obórce stała krowa-żywicielka. Dziś wielu tej pracy nie ma, albo ma ją na chwila i po ptokach. Krów, przynajmniej w Bojszowach, też bardzo mało. I drugie bardzo charakterystyczne stwierdzenie: obawa o własne mienie, zdrowie, a nawet życie. Budzi powszechny strach i przerażenie ile zła, nienawiści, najzwyklejszego bandytyzmu, szukania wroga w każdym człowieku i pod byle pretekstem - niezależnie od wieku, płci - wyzwala się u młodych ludzi, a nawet u dzieci. - My tyż byli młodzi, tyż my mieli swoje za ucholami, ale takij przemocy, chacharstwa i wandalizmu my się niy chytali - tak skomentował to jeden z mężczyzn, kończąc swój osąd nad dzisiejszą młodzieżą pytaniem: - Skond się to pieroństwo w tych ludziach wziyno, no skond? rh Gwarą na urodziny Kolejne urodziny ks. proboszcza Andrzeja Maślanki stały się dobrą okazją do tego, aby rozpoczynający się okres adwentu stał się w bojszowskiej parafii czasem radosnego oczekiwania na przyjście Bożej Dzieciny. Dlatego oryginalne życzenia złożyli mu parafianie. Miały one charakter wesoły, wręcz żartobliwy. Zobowiązani do pielęgnowania pięknych tradycji przodków i aby dać dowód, że nie wstydzą się używać śląskiej mowy - wypowiedzieli je gwarą. Ja, tosz my Wom winszujymy tak: Kiej Wom już klepło te 52 odwrotnie - dwadzieścia piyńć Obyście mieli dalij do życio chyńć. Niy ino do życio książoszku złoty, Ale i sam do roboty; Przody obyście se ta fara porychtowali, Bo się już ta ponoś gipsdeka na łep wali. No i po smyntorzu coby się już żodne gowiedniki niy belontały, A z tyj naszyj wieży gryfie melodyje nom tromby grały. Pra. Pierzina kandego co żek to mioł teras pedzieć?... Ja, że we chałpie za wiela to ni ma co siedzieć. I Wy się w tym dobrze miarkujecie, Bo durch ze tym haskim po wsi rajzujecie. Je to piyknie, no i zdrowo - - Dyć już bezma pół bojszowskik ymerytów tak nagrowo. Ja, prawie. Tosz chowejcie się piyknie, A choć Wos czasym kaj we krzyżu szczyknie - Niy trza zaroski labiedzić Ino lepij jaki szynk łodwiydzić. Dyć downo godały mondre dochtory, Że trzeja roz za czosu łot śrotka prześmarować klamory. Toż Farożyczku someście chop tyngij budowy i mondrej gowy. Skomoś ksioszki piszecie i znocie rozomajte mowy, A, że łep mocie niy łot parady Bes tosz ni ma z Wami żodnej zwady. I niych se tak wszyski lutkowie we Bojszowach pszajom, Bo richtik mondrego Faroża sam majom. Nojświyntszo Panienka ze swej miłości Niyk Wos wiedzie ku wiecznej szczynśliwości. No byda już kończył to berani może, Tosz bywejcie zdrowi - Szczyś Boże. Życzenia powyższe Jan Baron złożył w towarzystwie Łucji Mądry podczas mszy św. 27 listopada. PROGRAM I MEMORIAŁU IM. HENRYKA JASIŃSKIEGO godz przybycie zespołów godz uroczyste otwarcie Memoriału godz mecze piłkarskie (2 x 15 minut): trampkarze: Bojszowy - Świerczyniec i Bojszowy Nowe juniorzy: Bojszowy - Jedlina oldboje: Dinozaury Bojszowy - Polonia Międzyrzecze Mecz wspomnień : GTS Bojszowy - Fortuna Bojszowy - Mistrz Polski 83 W przerwach między meczami konkursy dla dzieci i młodzieży: - żonglowanie piłką - główkowanie - turniej o króla strzelców Po rozegraniu spotkań wręczenie nagród pamiątkowego pucharu i uroczyste zakończenie Memoriału Wstęp na imprezę, która odbędzie się w Hali Sportowej w Świerczyńcu, jest bezpłatny Nasza Rodnia Wydawca: Urząd Gminy w Bojszowach. Wykonanie: Wydawnictwo Gościniec. Redaguje zespół. Zbigniew Zając - redaktor naczelny. Adres do korespondencji: Urząd Gminy w Bojszowach, ul. Gaikowa 35, BOJSZOWY, tel poczta elektroniczna: Nakład: 1200 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów. SEGREGACJA ODPADÓW 19 grudnia (pon.) - Jedlina, Bojszowy Dolne (do ul. Gościnnej). 20 grudnia (wtorek) - Bojszowy Górne (od ul. Gościnnej). 21 grudnia(środa) - Międzyrzecze, Nowe Bojszowy. 22 grudnia (czwartek) - Nowe Bojszowy i Świerczyniec.

11 Grudzień 2005 Nasza Rodnia Strona 11 SPORT WIELE GORZKICH SŁÓW......usłyszeli piłkarze GTS-u. Między innymi: - Obniżył loty; trochę więcej niż zero; zmarnowany talent; źle przygotowany; rozkojarzony; duch ochoczy, ale ciało mdłe; ale też innych: duży talent; umie grać; robi, co do niego należy - określeń tych używał prezes Czesław Kłyk na podsumowującym spotkaniu, które 24 listopada odbyło się w barze przy boisku. Było wiele gorzkich słów, a prezes wystawił piłkarzom niskie noty. Trener Bogdan Wilk przytakiwał Cz. Kłykowi: - Każdy powinien głowę spuścić... - i sam, przyznając rację, też tak zrobił. Podobnie reagowali pytani przez nas zawodnicy, którzy niewiele mieli do dodania do tego, co powiedzieli przedmówcy. Po piłkarzach prezes ocenił pracę trenera: - Gra drużyny 5, efektywność 2. Przyczyna to albo brak szczęścia do ustawienia drużyny, albo brak doświadczenia, albo zbytnia poufałość z zawodnikami, którzy później nie reagują na jego słowa na boisku. Prezes zauważył, że jak drużyna ładnie gra, to chwalą ją nawet najwięksi krytykanci wśród kibiców. Natomiast niewybaczalny jest brak skuteczności. - To może najspokojniejszego zdenerwować - zauważył. Wadą trenera jest, według prezesa, jego zbytnie zapatrzenie się w niektórych zawodników. - Może zbyt im ufa? - dociekał Cz. Kłyk. A oni, pewni swego miejsca, robią mu za plecami. Brak mu (trenerowi) pomysłu na mobilizację drużyny w czasie gry. - Niektórzy mają pretensje - prezes zwrócił się do zawodników - że nie byli brani pod uwagę w tworzeniu składu pierwszej drużyny. Uważam, że jeżeli ktoś nie chodzi na treningi, to jest jak uczeń, który opuszcza lekcje - nie może być sklasyfikowany i grać w podstawowym składzie. Przykro że nie I Memoriał im. Henryka Jasińskiego Pamiętajmy o Heńku! Jak już informowaliśmy, 10 grudnia (w sobotę) w Świerczyńcu odbędzie się I Memoriał im. Henryka Jasińskiego. W bogatym programie uroczystości, która będzie miała przede wszystkim rekreacyjnosportowy charakter, przewidziano mecze, konkursy dla dzieci, wystawę oraz spotkanie przy kawie i kołoczu. Mecze rozegrają drużyny składające się z zawodników z całej gminy - od najmłodszych (trampkarze) do najstarszych (oldboje). Młodzi zwycięzcy zostaną uhonorowani piłkami i pucharami. Wyjątkowym wydarzeniem będzie mecz wspomnień, w którym złota jedenastka z 1983 r. zagra z Po tym co usłyszeli piłkarze, nikomu nie było do śmiechu można liczyć na zawodników, którzy powinni stanowić trzon drużyny. Mężczyźni walczą, a nie obrażają się - napomniał Cz. Kłyk. - Każdy ma miejsce w drużynie pod warunkiem, że jest odporny i wytrzyma presję kolegów, którzy chcieliby zająć jego miejsce. - Z tym potencjałem - mówił dalej prezes - jesteśmy w stanie zbudować naprawdę dobrą drużynę. Jeżeli będzie ładna gra, wola walki, jeżeli będziecie strzelać bramki, to każdy kibic wybaczy wypadek przy pracy (czyli przegrana 3 : 0 z Boguszowicami). Ale z Cielmicami to był wstyd, parodia... - Teoretycznie nie mamy szans na awans, ale chciałbym, panie trenerze - zwrócił się Cz. Kłyk do B. Wilka - żebyśmy zajęli możliwie najwyższe miejsce w tabeli, żeby udowodnić, że jesteśmy dobrzy. Dał też zadanie trenerowi: Wprowadzać więcej młodzieży do I zespołu. A starszych napomniał: - Pamiętajcie, że młodsi muszą grać, musicie ich tak traktować, by osiągnęli taki poziom jak wy - by nie osłabiali drużyny. Prezes zwrócił też uwagę, że jest aż 47 zarejestrowanych seniorów, w A-klasie zagrało Jest to jest najszersza kadra w woj. śląskim, ale jak zdarzą się dwa mecze w jeden dzień (V liga i A-klasa), to nie ma kto grać. Część się spaliła, a część nie chce awansu, dlatego że boi się, iż nie będą się mogli znaleźć w kadrze - ocenił przyczyny tego zjawiska. Trener Bogdan Wilk, który zabrał głos po Cz. Kłyku, odpowiedział, że nie zamierza się bronić, bo w prawie wszystkim, co powiedział prezes, jest racja. - Powinniśmy głowę spuścić - kontynuował - ale tylko na jakiś czas. Potem trzeba się podnieść i grać. Nie byłoby tej rozmowy, gdyby nie ostatnie mecze - po co te 3 : 0 z Boguszowicami i ta tragedia z Ogrodnikiem. Trener zwrócił uwagę, że przez cały sezon problemem był brak skuteczności, a w dwóch ostatnich meczach ujawniła się jeszcze zła gra w obronie. - Za dobrą jesteśmy drużyną - mówił B. Wilk - by tak się działo. Nie może być, że w czwartek i piątek jesteście super, a w sobotę wychodzicie na mecz i stajecie się nie do poznania. Mieliśmy nieraz więcej sytuacji strzeleckich od przeciwnika, a przegrywaliśmy. Trener stwierdził, że nie trzeba w zespole nowych zawodników. - Kogo tu wziąć za Wyrobę, Doktora za Nygę? Chyba z pierwszej albo drugiej ligi? Jak będziecie chcieli, to niejeden z was może jeszcze grać w II lidze - zwrócił się do piłkarzy. Obiecał na koniec, że zostaną wyciągnięte wnioski z tego, jak grał zespół. - Stworzone zostały bardzo dobre warunki i 9 miejsce oraz 20 punktów na półmetku rozgrywek to za mało - zakończył B. Wilk. O tym, co czeka klub w najbliższym czasie, powiedział na zakończenie Cz. Kłyk. Do 9 stycznia jest przerwa w zajęciach. 7 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie, na którym zostanie ustalony harmonogram przygotowań do rundy wiosennej. Trenerzy pozostają na swoich stanowiskach do czerwca - obiecał prezes. - Nie chciałbym sprowadzać żadnych zawodników, bo uważam, obecną reprezentacją GTS-u. Ciekawe jak młodzieżowi mistrzowie Polski sprzed ponad 20 laty poradzą sobie z czynnymi zawodnikami V-ligowej drużyny? Dzieci i młodzież będą mogli wziąć udział w: turnieju żonglerki (technika dowolna) - liczy się czas, w podbijaniu piłki głową (na ilość odbić) oraz turnieju strzeleckim - z połowy boiska należy trafić albo w poprzeczkę (najlepiej) - otrzymuje się wówczas 3 pkt., w słupek prawy - 2 pkt. lub lewy - 1 pkt. Na Memoriał zaproszono szerokie grono byłych piłkarzy i działaczy sportowych, prezesów klubów. Niezwykłym wydarzeniem może być spotkanie dawnych piłkarzy LZS Bojszowy, którzy w 1962 r. awansowali do kl. A. W tym właśnie zespole grał przed laty Henryk Jasiński. zz Na zdjęciu - w pierwszym rzędzie stoją od lewej: Waldemar Polko, Kazimierz Piekorz, Waldemar Śliwiński, Henryk Sklorz, Jerzy Zlezarczyk. W drugim rzędzie (kucają): Henryk Piekarczyk, Wiktor Noras, Alojzy Piekorz, Henryk Jasiński, Henryk Sojka, Augustyn Uszok, Paweł Szypuła, w trzecim rzędzie (leżą): Stefan Ścierski i Zygmunt Sapek. Zdaniem piłkarzy: Zupełnie się zgadzam z prezesem i trenerem. Zespół zasługuje, by być wyżej w tabeli. Trzon drużyny nie złapał formy i tak to wyglądało. Tak było w moim przypadku. Nie trenowałem cały czas powodu kontuzji - Krzysztof Skiba Mają rację. Nie mieliśmy szczęścia. Też trudno mi to zrozumieć, że można wygrać z liderem, a potem tak fatalnie przegrać. Może na te wyniki miał wpływ ciągle zmieniający się skład i dlatego trudno nam się było zgrać? - Łukasz Kucz Wszystko zostało powiedziane. Nie wiem, czym usprawiedliwić tę zmienność formy, bo trenujemy tak samo. Może jest to kwestia podejścia do przeciwnika, bo z wyżej stojącymi w tabeli gramy lepiej, a z gorszymi przegrywamy - Sebastian Idczak. że w 47 osób powinniśmy zbudować dwie drużyny, a jeżeli nie, to niech z tych 47 zostanie dwudziestu, a zespół tworzyć będziemy z młodzieży. To są sprawy do przemyślenia - a co zrobimy, okaże się w styczniu. Prezes zachęcał zawodników, by powiedzieli wszystko co kto do kogo ma, ale nie było chętnych do wypowiedzi - przynajmniej oficjalnie. Również w rozmowie z nami piłkarze byli powściągliwi. - Od jutra zaczynamy nowy sezon, nie mówimy o tym co było, bo to jest historia i nic już nie zmienimy - zakończył Cz. Kłyk spotkanie. zz Podziękowanie Organizatorzy wystawy towarzyszącej I Memoriałowi im. Henryka Jasińskiego pragną za pośrednictwem naszej gazety gminnej podziękować tym osobom, które odpowiedziały na prośbę i udostępniły pamiątki związane z Jego osobą. W szczególny sposób pragną podziękować żonie - Pelagii Jasińskiej oraz Leokadii Kucz oraz Henrykowi Chrobokowi, Alfonsowi Kubeczko i Stefanowi Ścierskiemu.

12 Strona 12 Nasza Rodnia Grudzień 2005 Z RODZINNEGO ALBUMU NASZE STROJE Na Boże Narodzyni Pierwsze święto Bożego Narodzenia. Zima. Mróz. Dzwony wołają do kościoła. A droga daleka: ze Świerczyńca, z Bojszów Nowych, Jedliny, Chmielnika. Autobusów jeszcze nie ma a bryczek już nie. Trzeba więc pieszo, trzeba się ubrać ciepło. Ciepło czyli pod spód bawełniano koszula, futerbachowe galoty, ciepłe pończochy, skórzane buty z rubom zolom. No i rube, wełniane chusty. Pierwsza kroczy Maria Duda w krociatym szaltuchu, za nią Anna Uszok w rubym bronotnym plyjcie. Obie panie z zespołu Bojszowianie (kadr z jednego filmu Józefa Kłyka). al Igor Wojtala z Nowych Bojszów urodził się 13 października (13 jest szczęśliwa dla rodziców, gdyż 13 lutego przed trzema laty przyszła na świat córka Patrycja). Najmłodszy potomek Renaty i Janusza ważył 3360 gramów i mierzył 52 cm - chowa się dobrze, jak inne niemowlęta bardzo lubi spać i jeść. Z tym ostatnim nie powinno być problemów, bo rodzice prowadzą w pobliżu domu sklep spożywczy. MEBLE NA WYMIAR - kuchnie, sypialnie, garderoby, komody SCHODY PŁYTY MEBLOWE LAMINOWANE - cięcie na wymiar PŁYTY MEBLOWE FORNIROWANE - cięcie na wymiar BLATY KUCHENNE - cięcie na wymiar AKCESORIA MEBLOWE: uchwyty, zawiasy obrzeża, listwy, wkręty (wszystko do mebli) STOLARSTWO I HANDEL - A. NYGA, BIERUŃ STARY ul. ŁYSINOWA 11, TEL , NA STAREJ FOTOGRAFII Górnicza brać Rok Objazd na poz. 500 kop. Ziemowit. Do takiego objazdu po zakończeniu pracy w przodkach schodzili się górnicy z całego poziomu i oczekiwali na wyjazd klatką. W objeździe zawsze było wesoło: bo szychta była już szczęśliwie zrobiona, bo za chwilę przywitamy się ze słoneczkiem, wrócimy w rodzinne pielesze. W objeździe żartom i rozmaitym psikusom zawsze nie było końca. Dobry nastrój górników widać też na fotografii. Ta fotografia ma dla Bojszów dużą wartość, bo trzeci od prawej siedzi Alojzy Sojka, mąż Doroty - Ślązaczki Roku z 1995 roku. Wszyscy dobrze pamiętamy ten dialog pomiędzy Sojcyną a Kazimierzem Kutzem: - A kaj to mocie chłopa? - Mój już dwadzieścia lot siedzi w Zakopanem! - A co, uciyk łod wos? Alojzy Sojka był znakomitym kowalem. Pracował wtedy jako górnik, bo odrabiał wojsko. Potem był instruktorem i szkolił młodzież górniczą. Zmarł przedwcześnie. Na zdjęciu zwracają uwagę lampy akumulatorowe tzw. bomby oraz pochłaniacze CO, które ledwie co wprowadzono. Sztygar ma hełm skórzany, górnicy - bakelitowe, tzw. garce. al To była ryba! Bernard Gastecki z Bojszów złowił tego okazałego szczupaka (90 cm, 7,7 kg) 26 października na pierwszym korycie starorzecza Wisły w Jedlinie. Na ryby wybrał się tego dnia wczesnym popołudniem. Do wody jako przynętę wrzucił żywca, tj. kilkucentymetrowego karasia. Po zaledwie dziesięciu minutach zmagania się z rybą wyciągnął ją z wody przy pomocy podbieraka. Nie jest to jednak największa zdobycz w jego karierze jako wędkarza. W latach sześćdziesiątych na Pszczynce złowił szczupaka ważącego ponad dziesięć kilogramów! B. Gastecki to znany wędkarz, a także i działacz Polskiego Związku Wędkarskiego. Łowi ryby od ponad pół wieku. Jego zasługą jest powołanie Koła PZW w Bojszowach, którego przez dwie kadencje był wiceprezesem. rh W grudniu jubileuszowe urodziny obchodzą: 75 lat Roman Lysko - Jedlina Henryk Moric - Świerczyniec Augustyn Knopek - Bojszowy Róża Żołneczko - Świerczyniec 90 lat Jan Lysko - Międzyrzecze

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIOWA W KUTNIE!

MIESZKANIOWA W KUTNIE! nd 21.15 TVP 2 ziemia s. 6 pt 19.00 TVP 1 1 PAŹDZIERNIK 2012 cena 1 50 zł Nowy Tygodnik Ekologiczne dożynki w Sierakówku z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem i zaproszonymi gośćmi

Bardziej szczegółowo

opanowanie jest nie lada wyzwaniem...

opanowanie jest nie lada wyzwaniem... Nr 5 (1154) 31 stycznia 2014 r. Cena detaliczna 2,50 zł w tym VAT 5% Dołącz do nas na facebook.com/tygodnik.sanocki 138 www.tygodniksanocki.eu nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Nakład 4000

Bardziej szczegółowo

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE:

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE: NrVIII ISSN 1641-2893 CENA 1,70 zł Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2002 Roku wszystkim mieszkańcom Bojar składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask bożych, zdrowia, szczęścia i radości

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9 NR 8/9 (124/125) Rok XI Sierpień/Wrzesień 2009 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 Bielański ratusz odlicza czas do przyjęcia mieszkańców Fot. M. Wasilewski

Bardziej szczegółowo

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą Powiatowe turnieje sportowe w Lubrańcu, Starym Brześciu, Lubieniu Kuj. Czytaj str. 14 Na ślepym torze str. 5 Szkoły czekają na gimnazjalistów, prześcigając się w atrakcyjności ofert. Zespół Szkół w Chodczu

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

10 LAT POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

10 LAT POWIATU PRUSZKOWSKIEGO BEZPŁATNA GAZETA REGIONALNA Wpr39-3 Października 2008 ISSN: 1835-6491 PR: 1183/05 Nakład: 30.000 egz. Następny Wpr: 17 października Sprawdź w internecie: www.gazetawpr.pl teraz co 2 tygodnie NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy Numer 1 (210) styczeń 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego Budżet przełomu wywiad z Wójtem Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 24 (1137) 18.06.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Hala sportowa rośnie

Bardziej szczegółowo

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy?

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? tygodnik BEZPŁATNy NR 40 (495) 23 października 2014 Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? warka Jerzy Słowiński twierdzi, że stracił pracę za wywieszenie banera promującego kontrkandydata burmistrza.

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziń Wilczkowice Zasole. wynosiła 576 osób, w tym 394 kobiet. I choć w samej gminie Brzeszcze

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziń Wilczkowice Zasole. wynosiła 576 osób, w tym 394 kobiet. I choć w samej gminie Brzeszcze Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIĘCZNIK Nr 4 (208) kwiecień 2009 cena 2 zł (w tym 7% vat) nakład 1600 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziń Wilczkowice Zasole fot. Mariola Bartel

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Polski Akcjonariat Pracowniczy. Dwutygodnik Informacyjny WYMIEŃ AKCJE JSW NA GOTÓWKĘ 796 422 247 RÓWNIEŻ OD OSÓB NIEUPRAWNIONYCH (SERII C)

Polski Akcjonariat Pracowniczy. Dwutygodnik Informacyjny WYMIEŃ AKCJE JSW NA GOTÓWKĘ 796 422 247 RÓWNIEŻ OD OSÓB NIEUPRAWNIONYCH (SERII C) Jastrzębie-Zdrój 25 maja 2012/11 (49) Nakład: 30 000 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl ISSN 2082-5927 Nasza Sonda Jak oceniasz działalność służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście? A. Dobrze

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk.

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Świętowaliśmy wspólnie W czwartek, 5 maja br. w naszym mieście odbywały się uroczystości

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej Nr 3/4 (157) 28.02.2011-23.03.2011 Prestiżowe decyzje 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w trakcie

Bardziej szczegółowo

Tajemnicza śmierć Michała! Płetwonurkowie wyłowili ze stawu ciało 27-latka

Tajemnicza śmierć Michała! Płetwonurkowie wyłowili ze stawu ciało 27-latka KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 2 STYCZNIA 2014 (CZWARTEK) 19 grudnia 2013 rok 5 nr 239. Nakład: 7000 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 W GAZECIE: PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ CENA 1,80 zł

Bardziej szczegółowo

Cezary Pazura ląduje w Tychach

Cezary Pazura ląduje w Tychach Bohater tygodnia: Dariusz Pejas Pod jego wodzą, juniorzy z Tyskiego Klubu Golfowego odnoszą kolejne sukcesy > strona 2 b e z p Ł a t n y t y s k i t y g o d n i k M i e j s k i nr 21/288 28 maja 2013 ISSN

Bardziej szczegółowo

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl MIESIĘCZNIK NR: 7 (100) Nakład 15 000 25 czerwca 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 23 LIPCA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny kampus w Trzebnicy

Nowoczesny kampus w Trzebnicy NR 18 (61)/2014 data wydania 17.10.2014 Nowoczesny kampus w Trzebnicy Będą nowe miejsca pracy Wiosną ruszy budowa fabryki FM GROUP w Trzebnicy. Str. 4. Uroczyste otwarcia W Ujeźdźcu Wielkim, Masłowie,

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo