BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R."

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

2 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie ogólnym Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 4:3 % DOCHODY OGÓŁEM , , ,71 44,1 - dochody własne , , ,04 49,9 - subwencje , , ,00 61,4 - dotacje , , ,67 29,4 - dotacje z funduszy celowych , , ,00 14,4 WYDATKI OGÓŁEM , , ,61 34,8 - wydatki bieżące , , ,05 47,8 - wydatki majątkowe , , ,56 16,9 WYNIK BUDŻETOWY , , ,10 Źródła pokrycia deficytu: kredyty , ,08 - pożyczki , ,00 - wolne środki - - -

3 3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie działowym Plan wg uchwały Dz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , ,23 100,0 020 LEŚNICTWO 5 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,78 34,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,37 42,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,52 77,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,31 76,7 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 5 400, , ,00 56,2 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , ,21 47,9 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , , ,13 47,7 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,79 75,4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,66 51,1 851 OCHRONA ZDROWIA 419,00 419,00 419,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,13 51,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , , ,42 45,2 SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,36 62,7 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , , ,15 18,0 ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , , ,34 221,8 NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,31 35,4 RAZEM DOCHODY , , ,71 44,1 5:4 %

4 4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , ,23 100, Rozwój obszarów wiejskich 0, , ,13 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,13 100,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0, , ,13 100,0 pozyskane z innych źródeł z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , ,13 100, Pozostała działalność 0, , ,10 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,10 100,0 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 0, , ,10 100,0 020 LEŚNICTWO 5 000, , Gospodarka leśna 5 000, ,00 a) dochody majątkowe 5 000, ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,78 34, Drogi publiczne powiatowe , , ,64 45,0 a) dochody bieżące , , ,64 45,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu utrzymanie dróg , , ,64 45, Drogi publiczne gminne , , ,56 30,8 a) dochody bieżące , , ,63 59,4 Wpływy z różnych opłat MZD , Dochody z najmu i dzierżawy MZD , , ,66 38,3 Wpływy z usług MZD , , ,16 30,7 Pozostałe odsetki MZD 8 000, , ,13 38,5 Wpływy z różnych dochodów MZD , , ,45 118,2 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej UM , ,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , ,23 100,0 b) dochody majątkowe , , ,93 27,2 6:5 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi wewnętrzne 2 000, , ,58 144,0 a) dochody bieżące 2 000, , ,58 144,0 Wpływy z różnych opłat MZD 2 000, , ,58 144,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,37 42, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,34 42, , , , , , ,93 a) dochody bieżące , , ,93 62,0 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,48 - Wpływy z różnych opłat UM , , ,00 32,5 Dochody z najmu i dzierżawy , , ,32 50,7 MZD , , ,70 49,8 Urząd Miejski , , ,62 51,9 Wpływy z usług MZD , , ,58 51,7 Pozostałe odsetki 5 000, , ,59 311,2 37,3 37,3 106,3

5 5 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej MZD 0 206,42 - Urząd Miejski 5 000, , ,17 307,1 Wpływy z różnych dochodów , , ,49 165,9 MZD 5 000, , ,89 115,0 Urząd Miejski , , ,60 167,2 b) dochody majątkowe , , ,41 26,0 6:5 % Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,51 317,8 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność ,03 - a) dochody bieżące ,03 - Wpływy z różnych opłat ,47 - Wpływy z różnych dochodów 0 506, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,52 77, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0, , ,00 37, , , ,90 a) dochody bieżące 0, , ,00 37,3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 22,6 0, , ,00 37, Cmentarze 7 000, ,00 a) dochody bieżące 7 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 000, , Pozostała działalność , , ,52 87,3 a) dochody bieżące , , ,52 87,3 Pozostałe odsetki 0 684,48 - Wpływy z różnych dochodów UM , , ,37 106,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,34 - Revita - Silesia , , ,74 70,3 - Design - Silesia , , ,05 94,8 - Akademia Tradycyjnego Rzemiosła - Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim , ,00 0, ,55 0, ,55-100,0 88,7 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,34 88,7 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , ,33 73,0 0, , ,33 73,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,48 - SEE - Sharing Experience Europe z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,31 76, Urzędy wojewódzkie , , ,40 51,4 a) dochody bieżące , , ,40 51,4 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , , ,00 51,3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40,00 40,00 43,40 108,5

6 6 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Urzędy gmin , , ,70 60,6 a) dochody bieżące , , ,10 128,1 Dochody z najmu i dzierżawy 0 136,65 - Wpływy z usług 1 000, ,00 799,48 79,9 Pozostałe odsetki , , ,90 128,3 Wpływy z różnych dochodów 0 83,24 - Wpływy do wyjaśnienia 0 87,83 - b) dochody majątkowe , , ,60 38,9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , , ,60 38,9 europejskich System Informacji Przestrzennej z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,60 38, Spisy powszechne i inne 0, , ,00 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,00 100,0 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 0, , ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 74,4 a) dochody bieżące , , ,00 74,4 Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 0 36,60 - środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,40 74,3 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,40 74, Pozostała działalność , , ,21 412,6 a) dochody bieżące 0 10,33 - Pozostałe odsetki 0 10,33 - b) dochody majątkowe , , ,88 412,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 400, , ,00 56,2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 400, , ,00 50,0 a) dochody bieżące 5 400, , ,00 50,0 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie 5 400, , ,00 50,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 760,00 760,00 100,0 a) dochody bieżące 0,00 760,00 760,00 100,0 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 0,00 760,00 760,00 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , , ,21 47, Obrona cywilna 700,00 700,00 964,00 137,7 a) dochody bieżące 700,00 700,00 700,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 700,00 700,00 700,00 100,0 b) dochody majątkowe 0 264,00 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 264, Straż Miejska , , ,21 47, , , , , , ,88 a) dochody bieżące , , ,21 47,5 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,63 47,3 Wpływy z różnych opłat 0 145,40 - Pozostałe odsetki 0 164,18-6:5 % 412,6 412,6

7 7 Plan wg uchwały 6:5 Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej % DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,13 47, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,46 50,9 a) dochody bieżące Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , , , ,93 50,9 49,1 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,53 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,70 49,9 a) dochody bieżące , , ,70 49,9 Podatek od nieruchomości , , ,61 48,9 Podatek rolny 9 000, , ,90 65,9 Podatek leśny 2 000, , ,60 56,4 Podatek od środków transportowych , , ,13 59,1 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 61,7 Wpływy z różnych opłat 0 528,00 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,46 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0, , ,00 100,0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,69 58,8 a) dochody bieżące , , ,69 58,8 Podatek od nieruchomości , , ,94 55,4 Podatek rolny , , ,48 66,8 Podatek leśny 1 200, ,00 652,90 54,4 Podatek od środków transportowych , , ,99 51,3 Podatek od spadków i darowizn , , ,12 55,3 Opłata od posiadania psów , , ,99 85,0 Wpływy z opłaty targowej , , ,50 50,8 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,66 81,0 Wpływy z różnych opłat , , ,91 54,2 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,20 11,0 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,88 59,3 a) dochody bieżące , , ,88 59,3 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,78 50,7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,38 76,5 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw MZD 0, , ,72 56,0 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 500,00 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,40 42,3 a) dochody bieżące , , ,40 42,3 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 42,8 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,40 37,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,79 75,4 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61,5 a) dochody bieżące , , ,00 61,5 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe ,79 - a) dochody bieżące ,79 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,0 a) dochody bieżące , , ,00 50,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,0

8 8 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,66 51, Szkoły podstawowe , , ,03 45,7 a) dochody bieżące , , ,03 45,7 Dochody z najmu i dzierżawy ,43 - Wpływy z usług , , ,00 38,6 Pozostałe odsetki 5 920, , ,64 22,4 Wpływy z różnych dochodów 0 519, Przedszkola , , ,22 50,1 a) dochody bieżące , , ,22 50,1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 90,00 - Wpływy z usług , , ,15 59,2 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1 500, , ,22 160,2 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 31,9 - Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , , , , , , ,44 - b) dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , europejskich - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Gimnazja , , ,09 1,9 a) dochody bieżące , , ,09 1,9 Pozostałe odsetki 3 300, ,00 498,75 15,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 817, ,00 651,61 1,1 europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 817, ,00 651,61 1,1 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 8,73 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, , pozyskane z innych źródeł z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 200,00 200,00 337,48 168,7 a) dochody bieżące 200,00 200,00 337,48 168,7 Pozostałe odsetki 200,00 200,00 337,48 168, Pozostała działalność , , ,84 54,9 a) dochody bieżące , , ,84 0,6 Pozostałe odsetki 0 226,24 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 800, , ,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,85 - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,85 6:5 % 31,9 47,0 31,8

9 9 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 6:5 % b) dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , , ,00 76,9 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , , ,00 76,9 europejskich - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,00 76,9 851 OCHRONA ZDROWIA 419,00 419,00 419,00 100, Pozostała działalność 419,00 419,00 419,00 100,0 a) dochody bieżące 419,00 419,00 419,00 100,0 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 419,00 419,00 419,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,13 51, Domy pomocy społecznej , , ,29 52,8 a) dochody bieżące , , ,29 52,8 Wpływy z różnych opłat 0 26,40 - Dochody z najmu i dzierżawy DSS , , ,76 53,2 Wpływy z usług , , ,88 48,1 Dom Spokojnej Starości , , ,98 46,5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,90 74,8 Pozostałe odsetki DSS 1 900, , ,30 70,5 Wpływy z różnych dochodów ,56 0,00 119,33 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , ,62 100,3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,39 50,9 a) dochody bieżące , , ,39 50,9 Wpływy z różnych opłat 0 545,60 - Wpływy z różnych dochodów , , ,76 63,4 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , ,36 82,4 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , , ,00 50,8 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,83 Wpływy do wyjaśnienia 0 6,84-52,5 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 47,6 a) dochody bieżące , , ,00 47,6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , , ,00 42,7 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , , ,00 50,2 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , ,09 95,3 a) dochody bieżące , , ,09 95,3 Wpływy z różnych opłat 0 8,80 - Wpływy z różnych dochodów , , ,29 34,2 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , , ,00 99, Zasiłki stałe , , ,76 60,3 a) dochody bieżące , , ,76 60,3 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , , ,00 60,0 Wpływy z różnych dochodów 0 971, Ośrodki pomocy społecznej , , ,99 53,6 a) dochody bieżące , , ,99 53,6 Wpływy z usług , , ,82 48,1 Pozostałe odsetki 7 000, , ,17 52,2

10 10 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , , ,00 53,8 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 133,00 133, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,60 58,4 a) dochody bieżące , , ,60 58,4 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , , ,00 58,5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 200,00 92,60 46, Pozostała działalność , , ,01 24,1 a) dochody bieżące , , ,01 24,1 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,01 35,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6:5 % Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , , ,00 71,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,42 45, Żłobki , , ,42 45,2 a) dochody bieżące , , ,42 45,2 Dochody z najmu i dzierżawy , , ,35 39,4 Wpływy z usług , , ,17 51,5 Pozostałe odsetki 3 000, ,00 487,90 16,3 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 0, ,00 administracji rządowej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,36 62, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,00 100,0 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 0, , ,00 100, Szkolne schroniska młodzieżowe , , ,36 49,9 a) dochody bieżące , , ,36 49,9 Dochody z najmu i dzierżawy Szkolne Schronisko Młodzieżowe , , ,10 49,9 Pozostałe odsetki SSM 1 000, ,00 518,26 51,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,15 18, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,77 18,1 a) dochody bieżące , , ,23 24,5 Pozostałe odsetki 0 80,34 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,14 - Wpływy z różnych dochodów , , ,75 24,4 b) dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , , ,54 17,0 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , , ,54 17,0 europejskich Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Oczyszczanie miast i wsi 0 854,66 - a) dochody bieżące 0 854,66 - Wpływy z różnych opłat 0 854, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , , , , ,54 a) dochody majątkowe , ,61 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich refundacja , ,61 17,0

11 11 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały 6:5 Plan po zmianach Wykonanie budżetowej % Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 900,00 a) dochody bieżące 0,00 900, , , , ,2 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej UM 0,00 900, , ,1 Wpływy z różnych dochodów - MZD 0 99,37 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 a) dochody bieżące , ,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 Wpływy z różnych opłat , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, , ,13 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,13 100,0 Wpływy z opłaty produktowej 0, , ,13 100, Pozostała działalność ,10 - a) dochody bieżące ,10 - Wpływy z różnych opłat ,72 - Wpływy z różnych dochodów , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,34 221, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,34 472,0 a) dochody bieżące , , ,34 472,0 Dochody z najmu i dzierżawy 0 10,00 - Pozostałe odsetki 0 88,02 - Wpływy z różnych dochodów 0 2,30 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich refundacja , , ,02 - Ciesz się Cieszynem lat z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Biblioteki , , ,00 50,0 a) dochody bieżące , , ,00 50,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Biblioteka Miejska , , ,00 50,0 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,31 35, Obiekty sportowe , ,00 a) dochody majątkowe , ,00 471,9 471,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Instytucje kultury fizycznej , , ,52 43,0 a) dochody bieżące , , ,52 43,0 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 146,34 - Dochody z najmu i dzierżawy , , ,04 17,3 MOSiR , , ,56 45,6 Urząd Miejski , , ,48 14,6 Wpływy z usług , , ,62 37,7 MOSiR , , ,79 32,3 Urząd Miejski , , ,83 63,7 Pozostałe odsetki -MOSiR 5 000, , ,49 91,1

12 12 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Wpływy z różnych dochodów ,03 - MOSiR ,89 - Urząd Miejski , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,50 a) dochody bieżące , ,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich refundacja , ,50 Cieszyn miasto młode w każdym wieku z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 6:5 % Pozostała działalność , , ,79 41,8 a) dochody bieżące , , ,52 87,7 Wpływy z różnych dochodów ,52 - MOSiR ,00 - Urząd Miejski ,52 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich refundacja , ,06 Sport na granicy , ,94 Extreme Park , ,12 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,06 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 48,7 b) dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , , ,27 38,3 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,27 38,3 SportPark Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportoworekreacyjnego Pod Wałką z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,27 38,3 RAZEM DOCHODY , , ,71 44,1 - dochody bieżące , , ,08 53,0 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dochody majątkowe , , ,63 22,0 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,22 47,2 22,5

13 13 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,35 99, Spółki wodne URZĄD MIEJSKI , , ,00 100, , , ,00 100,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , ,00 100, Izby rolnicze URZĄD MIEJSKI 2 700, , ,25 71, , , ,25 71,7 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań 2 700, , ,25 71, Pozostała działalność URZĄD MIEJSKI 0, , ,10 100,0 0, , ,10 100,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań 0, , ,10 100,0 020 LEŚNICTWO 5 000, , Gospodarka leśna URZĄD MIEJSKI 5 000, , , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań 5 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,20 33, Drogi publiczne powiatowe , , ,45 18,6 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,59 33,8 82,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,45 84,7 21,5 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , ,56 552,80 0,8 b) wydatki majątkowe , , ,61 3,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,61 3,0 z tego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , , ,84 21,7 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,59 21,7 82,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,45 84,7 21,5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , ,56 552,80 0,8 URZĄD MIEJSKI , , ,61 16,2 0, , ,00 100,0 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,0 b) wydatki majątkowe , , ,61 3,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,61 3, Drogi publiczne gminne MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , , ,75 37,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,39 50,4 50,8 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , ,10 27,0 6:5 %

14 14 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej , , , ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,01 66,9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe 0, ,13 b) wydatki majątkowe , , ,26 27,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,12 27,2 30, Drogi wewnętrzne MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , TURYSTYKA , , ,00 39, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 39, , , ,00 39,1 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań 7 468, ,00 dotacje na zadania bieżące , , ,00 51,6 z tego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 7 468, , , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań 7 468, ,00 URZĄD MIEJSKI , , ,00 51, , , ,00 51,6 dotacje na zadania bieżące , , ,00 51,6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,92 30, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,08 36,8 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , , , , ,86 41,6 41,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,88 41,0 b) wydatki majątkowe , , ,34 23,6 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,34 23,6 z tego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , , ,40 50,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , , , , ,52 50,0 50,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,88 41,0 URZĄD MIEJSKI , , ,68 26, , , ,34 29,8 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , ,34 b) wydatki majątkowe , , ,34 23,6 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,34 23, Pozostała działalność URZĄD MIEJSKI , , ,84 28,5 a) wydatki majątkowe , , ,84 28,5 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,84 28,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,55 12, Plany zagospodarowania przestrzennego URZĄD MIEJSKI , , ,00 4, , , ,00 4,0 6:5 % 29,8

15 15 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , ,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 18, , ,00 205,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne URZĄD MIEJSKI 0, , ,55 14,2 0, , ,55 14,4 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i 0, , ,18 52,4 0, , ,37 4,1 b) wydatki majątkowe 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Cmentarze URZĄD MIEJSKI 7 000, , , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań 7 000, , Pozostała działalność URZĄD MIEJSKI , , , wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz , składki od nich naliczane z tego: wynagrodzenia bezosobowe , wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , b) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,49 48, Urzędy wojewódzkie URZĄD MIEJSKI , , ,80 49,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,75 49,2 48,9 62, Rady gmin URZĄD MIEJSKI , , ,52 46,1 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , , , , ,80 46,1 40,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,72 46, Urzędy gmin URZĄD MIEJSKI , , ,31 47,4 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,74 47,4 51,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,86 32,4 44,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w , , ,00 17,2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz , , ,77 42,6 składki od nich naliczane z tego: wynagrodzenia bezosobowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , , , , ,84 36,7 5,9 b) wydatki majątkowe , , ,10 47,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,55 47,2 45,4 6:5 %

16 16 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Spis powszechny i inne URZĄD MIEJSKI 0, , ,65 64,5 0, , ,65 64,5 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i 0, , ,81 100,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,0 0, ,00 362,84 36,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 61, Promocja jednostek samorządu terytorialnego URZĄD MIEJSKI , , ,03 44,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , , , , , , , ,99 44,7 37,4 99, Pozostała działalność URZĄD MIEJSKI , , ,18 85, , , ,18 85,4 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , ,18 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 400, ,00 470,68 7,6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa URZĄD MIEJSKI 5 400, , , ,00 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i 4 900, ,00 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 4 168, ,00 500, ,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 760,00 470,68 61,9 0,00 760,00 470,68 61,9 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i 0,00 760,00 470,68 61,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 0,00 646,53 470,68 72,8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , , ,15 45, Komendy powiatowe Państwowej Staży Pożarnej 0, ,00 a) wydatki majątkowe 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Ochotnicze straże pożarne URZĄD MIEJSKI , , ,65 15,8 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,41 41,6 50,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,24 50,0 38,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 38,4 b) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Obrona cywilna URZĄD MIEJSKI , , ,79 48,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,96 48,2 48,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 130, , , ,00 510, ,83 45,1 45,1 6:5 % 85,4

17 17 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Straż gminna (miejska) STRAŻ MIEJSKA , , ,13 51,0 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,49 50,7 50,4 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , , , , ,73 50,0 52,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,91 47,9 b) wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, Pozostała działalność STRAŻ MIEJSKA , , ,58 46,4 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , , , , ,58 46,4 46,4 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,61 50,1 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych URZĄD MIEJSKI , , ,61 50,1 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,38 50,1 84,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,23 85,6 38,9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,41 26,6 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego URZĄD MIEJSKI , , ,41 26, , , ,41 26,6 wydatki na obsługę długu publicznego , , ,41 26,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , Rezerwy ogólne i celowe URZĄD MIEJSKI , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , ,00 z tego: 1. rezerwy ogólne , ,00 2. rezerwy celowe , ,00 - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów , ,00 - funkcjonowanie przedszkoli , ,0 - wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli , ,00 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , , Prywatyzacja 0, ,0 a) wydatki majątkowe 0, ,0 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0, ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,55 50, Szkoły podstawowe , , ,03 49,7 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,62 50,5 49,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,43 32,8 52,8 dotacje na zadania bieżące , , ,70 49,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , , , , ,15 78,3 79,1 6:5 %

18 18 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej b) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,05 52,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,10 52,2 51,4 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , ,00 874, ,73 29,2 55,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 236,22 15,7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,00 50,6 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,74 51,3 49,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , , , ,71 38,2 62,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, , ,55 94,5 b) wydatki majątkowe 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,93 53,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,23 53,2 52,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , , ,00 240, ,13 16,0 56,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600, ,00 604,57 23,3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,22 44,9 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,55 45,9 44,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , , ,00 869, ,13 58,0 49,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 900, , ,54 47,3 b) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,42 49,4 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,35 49,4 52,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , ,20 480, ,05 48,0 40,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400, ,00 731,02 52,2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,71 47,1 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,65 52,8 50,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , ,00 0, ,68 0,0 49,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe 1 000, , , ,00 267, ,15 26,7 79,1 b) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 6:5 %

19 19 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej URZĄD MIEJSKI Dotacje dla szkół niepublicznych , , ,70 49, , , ,70 49,0 dotacje na zadania bieżące , , ,70 49,0 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie , , ,48 49,4 Alternatywna Szkoła Podstawowa , , ,42 51,4 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego , , ,80 48, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,08 52,8 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,42 52,8 53,9 54,9 dotacje na zadania bieżące 4 418, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 400,00 166,00 41,5 z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,08 54,0 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,42 54,0 53,9 54,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 400,00 166,00 41,5 URZĄD MIEJSKI Dotacje dla szkół niepublicznych 4 418, , , ,00 dotacje na zadania bieżące 4 418, ,00 Alternatywna Szkoła Podstawowa 4 418, , Przedszkola , , ,99 47,0 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,48 49,6 51,8 49,8 dotacje na zadania bieżące , , ,84 45,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 8 070, ,00 774,93 9,6 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz , , ,82 37,3 składki od nich naliczane z tego: wynagrodzenia bezosobowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , , , , ,83 37,0 56,8 b) wydatki majątkowe , , ,70 2,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,70 2,3 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , z tego: PRZEDSZKOLE NR , , ,43 48,4 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,79 48,4 49,3 45,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 700, ,0 PRZEDSZKOLE NR , , ,16 49,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,20 51,9 51,9 52,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 6:5 %

20 20 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej b) wydatki majątkowe , ,00 12,60 0,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 12,60 0,0 PRZEDSZKOLE NR , , ,06 55,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,18 55,7 56,3 53,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200, ,00 60,00 5,0 b) wydatki majątkowe 6 000, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000, ,00 PRZEDSZKOLE NR , , ,13 50,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,99 50,2 49,8 51,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 76,00 38,0 PRZEDSZKOLE NR , , ,09 49,9 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,92 49,9 50,1 49,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 548,94 54,9 PRZEDSZKOLE NR , , ,02 54,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,85 54,2 54,7 52,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 400,00 89,99 22,5 PRZEDSZKOLE NR , , ,82 29,9 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,47 50,7 50,5 51,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 b) wydatki majątkowe , , ,10 0,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,10 0,2 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , PRZEDSZKOLE NR , , ,67 53,4 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,89 53,4 53,2 55,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500, ,0 PRZEDSZKOLE NR , , ,69 51,4 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,10 51,4 52,0 49,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 370, ,0 6:5 %

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96 180,00 97 612,35 101,49. 75011 Urzędy wojewódzkie 88 734,00 88 734,00 100,00. 75023 Urzędy gmin 0,00 1 433,20 #DZIEL/0!

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96 180,00 97 612,35 101,49. 75011 Urzędy wojewódzkie 88 734,00 88 734,00 100,00. 75023 Urzędy gmin 0,00 1 433,20 #DZIEL/0! Dotacje celowe w ramach programów 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 284 000,00 165 998,08 58,45 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

,02 0, , , , ,02

,02 0, , , , ,02 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Dochody olo 01010 Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacje celowe 433.831,02 zł) Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 roku Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Plan na 2016 z tego Dział Rozdział Źródło dochodów dochody

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów na 2014 rok 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo