1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3 ul.szarych Szerergów 15 (nazwa lub imię i nazwisko) 76- Słupsk 76- Słupsk. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: pomorskie Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o. ul. Banacha Słupsk Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Agata Lachowicz, PESEL ul.banacha 1A/ 76- Słupsk... Studia podyplomowe w zakresie audytów i certyfikatów energetycznych budynków 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 1 Mgr inż. Grzegorz Lachowicz Cały zakres podpis 5. Miejscowość: Słupsk Data wykonania opracowania Czerwiec Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

2 . Karta audytu energetycznego budynku.1. Dane ogólne.1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna.1.. Liczba kondygnacji.1.3. Kubatura części ogrzewanej 4, Powierzchnia netto budynku 454, Pow. użytkowa części mieszkalnej,.1.6. Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych.1.7. Liczba lokali mieszkalnych,.1.8. Liczba osób użytkujących budynek 134,.1.9. Sposób przygotowania ciepłej wody Miejscowe.1.1. Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Współczynnik kształtu A/V, Inne dane charakteryzujące budynek..... Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Stan przed termomodernizacją, Stan po termomodernizacji..1. Ściany zewnętrzne 1,34,4... Dach/stropodach,6;,69,;,..3. Strop piwnicy Okna 5,88; 3,6; 3,6; 3,6; 5,5; 1,1; 5,88 1,1; 1,44; 1,44; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1..5. Drzwi/bramy Podłogi na gruncie 1,3;,4 1,3;,4.3. Sprawności składowe systemu grzewczego Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji.3.1. Sprawność wytwarzania,93, Sprawność przesyłania,88, Sprawność regulacji,8, Sprawność akumulacji 1, 1,.3.5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1, 1,.3.6. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 1,,95.4. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna Stan po termomodernizacji Wentylacja z odzyskiem Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka/kanały kanały wentylacyjne

3 3 grawitacyjne Vex/Vsup Strumień powietrza wentylacyjnego 87,8/87,8 87,8/87, Liczba wymian 1,38 1, Rodzaj wentylacji.4... Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego 593,7 333, Liczba wymian,9, Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjn Wentylacja mechaniczna wywiewna kanały wentylacyjne Vex Strumień powietrza wentylacyjnego,, Liczba wymian,,.5. Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji.5.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 7,69 4, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 6,6 6, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m rok)].6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 53,94 137,43 769,7 153,96 61,38 61, ,9 84, 14,69,94 47,57 94,13 Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji

4 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 47,9 47,9.6.. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 418, 418,.6.3. Opłata za podgrzanie 1m 3 wody użytkowej 5,47 5, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc,,.6.5. Opłata za ogrzanie 1m powierzchni użytkowej na miesiąc 7,41 3, Opłata abonamentowa,,.6.7. Inne,,.7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] 34584,84 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] 34584,84 Premia termomodernizacyjna [zł] 5545,58 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 355,5 74,31 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 9r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 9r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 1 listopad 8r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 8r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej 3.. Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.. PN-EN ISO 1379:9 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-8/B-4 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-8/B-43 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 1831:6 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

5 Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi:, zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: ,zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku - 4,7 m 3 Kubatura ogrzewania - 4,7 m 3 Powierzchnia netto budynku - 454,36 m Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej -, m Współczynnik kształtu -,44 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 436,14 m Ilość mieszkań -, Ilość osób (uczniów+pracowników) - 134, 4.. Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego.

6 6 Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 1,34 W/(m K) Dach/stropodach,6;,69 W/(m K) Strop piwnicy --- W/(m K) Okna 5,88; 3,6; 3,6; 3,6; 5,5; 1,1; 5,88 W/(m K) Drzwi/bramy --- W/(m K) Okna połaciowe --- W/(m K) Podłogi na gruncie 1,3;,4 W/(m K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 47,9 zł/gj 47,9 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 418, zł/mw/mc 418, zł/mw/mc Inne koszty, abonament, zł/mc, zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 391,7 zł/gj 391,7 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u., zł/mw/mc, zł/mw/mc Inne koszty, abonament, zł/mc, zł/mc 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Węzeł cieplny kompaktowy z obudową do 1-3kW Ciepło z ciepłowni węglowej C.o. wodne z źródłem w budynku, bez izolacji na przewodach, armaturze i urządzeniach w pom. nieogrzewanych Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej H,g =,93 H,d =,88 H,e =,8 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,

7 7 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t = 1, Liczba godzin: Bez przerw w d = 1, Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s =,655 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu... Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) Instalacja była modernizowana po 1984 r Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Przesył ciepłej wody Akumulacja ciepła Modernizacja polegała na: Modernizacja wymiennikowni w 1r. Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat) Miejscowe przygotowanie ciepłej wody dla grupy punktów poboru wody ciepłej w jednym pomieszczeniu sanitarnym, bez obiegu cyrkulacyjnego Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego wymagany próg oszczędności: 15% --- MW W,g =,98 W,d =,8 W,s =,84 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s =,659 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 87,8/87,8 Krotność wymian powietrza 1,38 Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 593,7 Krotność wymian powietrza,9 Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne, Krotność wymian powietrza, --- MW

8 8 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Podłoga na gruncie sala gimn. Podłoga na gruncie zaplecze Ściana zewnętrzna Dach gimnast. Dach zalecze Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody OZ 1 zaplecze piętro 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer góra 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer dół 'Wentylacja grawitacyjna' Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna na 'Wentylacja z odzyskiem' Modernizacja przegrody OZ 1 sala gimnastyczna duże Zamiana współczynnika przenikania U Modernizacja przegrody OZ 1 sala gimnast.mniejsze Zamiana współczynnika przenikania U System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Nie podlega termomodernizacji Nie podlega termomodernizacji Ściana zewnętrzna - mur z cegły pełnej gr. 46cm obustronnie otynkowana bez izolacji cieplnej.przegroda o wysokim współczynniku przenikania ciepła - nie spełnia wymogów izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych obowiązującej Polskiej Normy. Dach sali gimnastycznej konstrukcji drewnianej, pokryty papą na deskowaniu. Przegroda o wysokim współczynniku przenikania ciepła - nie spełnia wymogów izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych obowiązującej Polskiej Normy. Dach płaski wentylowany wykonany z płytek korytkowych na ściankach ażurowych z cegły opartych na stropie żelbetowym.przegroda o wysokim współczynniku przenikania ciepła - nie spełnia wymogów izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych obowiązującej Polskiej Normy. Stara, drewniana nieszczelna stolarka z szybą o wysokim współczynniku przeniikania ciepła.przegroda nie spełnia wymogów wg Polskiej Normy dotyczącej izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Stara, drewniana nieszczelna stolarka z szybą o wysokim współczynniku przeniikania ciepła.przegroda nie spełnia wymogów wg Polskiej Normy dotyczącej izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Okna luksfer o wysokim wspólczynniku przenikania ciepła. Przegroda nie spełnia wymogów wg Polskiej Normy dotyczącej izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Okna luksfer o wysokim wspólczynniku przenikania ciepła. Przegroda nie spełnia wymogów wg Polskiej Normy dotyczącej izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Wentylacja grawitacyjna niewystarczająca o bardzo niskiej sprawności. Stara, drewniana nieszczelna stolarka z szybą o wysokim współczynniku przeniikania ciepła.przegroda nie spełnia wymogów wg Polskiej Normy dotyczącej izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Stara, drewniana nieszczelna stolarka z szybą o wysokim współczynniku przeniikania ciepła.przegroda nie spełnia wymogów wg Polskiej Normy dotyczącej izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Stara instalacja c.o. o bardzo niskiej sprawności, grzejniki żeliwne bez regulacji miejscowej. Nie podlega tarmomodernizacji

9 9 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach zalecze Wariant 1, Wełna mineralna granulowana 4, =,5 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 1,77m Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 1,77m Stopniodni: 3185,1 dzień K/rok t wo = 17,64 o C t zo = -16, o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 47,9 47,9 47,9 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 418, 418, 418, Inne koszty, abonament Ab zł/mc,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m K),69,15,6 Opór cieplny R (m K)/W 1,45 4,65 4,85 Zwiększenie oporu cieplnego R (m K)/W --- 3, 3,4 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 19,13 5,96 5,7 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,3,7,7 zł/rok ,51 73,78 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m --- 5,5 56, Koszty realizacji usprawnienia N u zł , ,1 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,45 7,8 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 59,43 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,45 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające:

10 1 Do kalkulacji przyjęto wariant docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu z wełny gr.16cm o L= [,4W/mK].Cena obejmuje wykonanie otworów w stropie oraz ich zaślepienie. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach gimnast. Wariant 1, Maty z wełny mineralnej URSA DF 4, =,4 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 39,64m Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 39,64m Stopniodni: 788, dzień K/rok t wo = 16, o C t zo = -16, o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 47,9 47,9 47,9 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 418, 418, 418, Inne koszty, abonament Ab zł/mc,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m K),617,16,5 Opór cieplny R (m K)/W 1,6 4,6 4,87 Zwiększenie oporu cieplnego R (m K)/W --- 3, 3,5 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 35,61 1,49 11,85 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,47,17,16 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,8 194,7 4 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m --- 4,1 46,3 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , 33 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,1 8,57 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 188,84 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,1 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 1 cm Informacje uzupełniające: Kalkulacja zakłada docieplenie dachu na poziomie podsufitki wełną mineralną gr.1cm o L=[,4 W/mK] ułożoną luzem metodą mijankową z

11 11 parolizolacją z folii PE. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 7-4 FASADA, =,4 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 31,5m Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 36,m Stopniodni: 368,57 dzień K/rok t wo = 17,16 o C t zo = -16, o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 47,9 47,9 47,9 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 418, 418, 418, Inne koszty, abonament Ab zł/mc,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m K) 1,343,36, Opór cieplny R (m K)/W,74 4,4 4,49 Zwiększenie oporu cieplnego R (m K)/W --- 3,5 3,75 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 11,4 19,37 18,9 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,138,4,3 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,4 9 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 1,5 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 8183, Prosty czas zwrotu SPBT lata ,94 16,8 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 78554, zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,94 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Przyjęto docieplenie elewacji bezspoinowe metodą lekką mokrą z izolacją EPS 7-4 fasada styropianem gr. 14cm i wyprawą tynkarską cienkowarstwową. W cenie ujęto wymianę opierzeń blacharskich na elewacji. Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.

12 1 6. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 69,4 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 3,m Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,m Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 3,m Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Dobrze osłonięte cr = 1,,cw = 1, Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 474, dzień K/rok i = 4, o C e = -16, o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 47,9 47,9 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 418, 418, Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c m 1,5 1, Współczynnik c r 1,3,7 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m K) 5,5 1,1 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 33,58 6,5 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,1,6 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,8 7 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,9 5 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł , Prosty czas zwrotu SPBT lata ---,17 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 313,95 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego:,17 lat Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 )

13 13 Modernizacja systemu wentylacji U= 1,1 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej na nową PCV o profilu min. pięciokomorowym, z szybą o U=1. W/mK i z nawiewnikai higrosterowanymi EMM 7 lub odpowiedniki w ilości 3szt. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1 zaplecze piętro 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 37,6 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 14,43m Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 14,43m Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 14,43m Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Dobrze osłonięte cr = 1,,cw = 1, Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 335,19 dzień K/rok i = 17,85 o C e = -16, o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 47,9 47,9 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 418, 418, Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c m 1,5 1, Współczynnik c r 1,3,7 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m K) 3,6 1,115 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 79,79 16, Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,59,19 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,8 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- zł , 13 15, Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 3,7 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego:

14 14 Koszt realizacji wariantu optymalnego: 169,13 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,7 lat Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,1 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej na nową PCV o profilu min. pięciokomorowym, z szybą o U=1. W/mK i z nawiewnikai higrosterowanymi EMM 7 lub odpowiedniki w ilości 5szt. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer góra 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 19, m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 5,6m Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 5,6m Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 5,6m Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Dobrze osłonięte cr = 1,,cw = 1, Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 788, dzień K/rok i = 16, o C e = -16, o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 47,9 47,9 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 418, 418, Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c m 1,35 1, Współczynnik c r 1,,7 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m K) 5,88 1,1 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1,77 4,49 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW,7,8 zł/rok ,97 zł/m , Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł --- 4, Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 5, Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 5,11

15 15 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 47, zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,11 lat Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,1 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej na nową PCV o profilu min. pięciokomorowym, z szybą o U=1. W/mK i z nawiewnikai higrosterowanymi EMM 7 lub odpowiedniki w ilości szt. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer dół 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 19,1 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 5,6m Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 5,6m Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 5,6m Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Dobrze osłonięte cr = 1,,cw = 1, Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 788, dzień K/rok i = 16, o C e = -16, o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 47,9 47,9 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 418, 418, Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c m 1,35 1, Współczynnik c r 1,,7 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m K) 5,88 1,1 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1,77 4,49 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,7,8 zł/rok ,98 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/m --- zł --- 1, 56,

16 16 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 5, Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,63 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 61, zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,63 lat Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,1 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę starych drewnianych okien na nowe PCV o profilu min. pięciokomorowym z szybą antywłamaniową P4 termo, mleczną o współczynniku U=[1,4 W/mK] z nawiewnikami higrosterowanymi EMM 7 lub odpowiedniki w ilości szt. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 87,8/87,8 m 3 /h Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 47,9 47,9 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 418, 418, Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik V nom m 3 /h Współczynnik V obl m 3 /h Współczynnik V n, sup m 3 /h 87,8 Współczynnik V n, ex m 3 /h 87,8 Współczynnik V obl, sup m 3 /h 87,8 Współczynnik V obl, ex m 3 /h 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 Współczynnik 1, 1, Współczynnik oc --- 7, Straty ciepła na przenikanie Q GJ 33,87 7,39 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,3,84 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,7 8

17 17 Prosty czas zwrotu SPBT lata , Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1, zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11, lat Modernizacja systemu wentylacji Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją) w sali gimnastycznej.przyjęto wymiennik ciepła obrotowy bez odzysku wilgoci o sprawności 7%.Zastosowanie tego typu rozwiązania znacznie poprawi komfort samopoczucia osób przebywających w sali gimnastycznej oraz zmniejszy koszty ogrzewania tego pomieszczenia. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1 sala gimnastyczna duże Zamiana współczynnika przenikania U Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 87,8/87,8 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 31,59m Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 31,59m Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 31,59m Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Dobrze osłonięte cr = 1,,cw = 1, Stan istniejący: --- Stopniodni: 788, dzień K/rok i = 16, o C e = -16, o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 47,9 47,9 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 418, 418, Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c m Współczynnik c r Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m K) 3,6 1,44 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 7,39 1,96 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,36,15 zł/rok ,81 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/m --- zł --- 1, 3159, 3

18 18 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł Prosty czas zwrotu SPBT lata ,6 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3159,3 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 35,6 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 1,44 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę starych drewnianych okien na nowe PCV o profilu min. pięciokomorowym z szybą antywłamaniową P4 termo o współczynniku U=[1,4 W/mK]. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1 sala gimnast.mniejsze Zamiana współczynnika przenikania U Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 87,8/87,8 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 3,97m Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,97m Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 3,97m Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Dobrze osłonięte cr = 1,,cw = 1, Stan istniejący: Stopniodni: 788, dzień K/rok i = 16, o C e = -16, o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 47,9 47,9 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 418, 418, Inne koszty, abonament zł/mc,, Współczynnik c m Współczynnik c r Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m K) 3,6 1,44 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 3,44 1,38 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,5, zł/rok ,55

19 19 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/m --- zł --- 1, 3969, Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł Prosty czas zwrotu SPBT lata ,6 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3969, zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 35,6 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 1,44 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę starych drewnianych okien na nowe PCV o profilu min. pięciokomorowym z szybą antywłamaniową P4 termo o współczynniku U=[1,4 W/mK]. 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Liczba użytkowników L i 134, Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d],8 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 55, Czas użytkowania t uz [dni], Sprawność źródła ciepła,98 Sprawność przesyłu,8 Sprawność akumulacji ciepła,84 Współczynnik na przerwy urlopowe 1, Współczynnik na wodomierze na ciepłej wodzie 1, Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 61,384 Max moc cieplna q cwu [MW], Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 47,9 47,9

20 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 418, 418, Inne koszty, abonament [zł],, Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 53,94 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW],77 Sprawność systemu grzewczego,655,848 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,84 Koszt modernizacji [zł] ,57 SPBT [lat] --- 6,54 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę rurażu na nowy wraz z izolacją, wymianę starych, żeliwnych grzejników o niskiej sprawności na nowe panelowe o wyższej sprawności oraz w celu poprawy regulacji miejscowej uwzględniono montaż głowic termostatycznych antykradzieżowych na nowych grzejnikach panelowych wraz z regulacją zaworów Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Stan przed termomodernizacją Sprawność wytwarzania H,g,93,93 Sprawność przesyłania H,d,88,94 Sprawność regulacji H,e,8,97 Sprawność wykorzystania H,s 1, 1, Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu w t 1, 1, Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu w d 1,,95 Stan po termomodernizacji Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Demontaż starych grzejników i montaż nowych grzejników panelowych 8183,74 Wymiana rurażu wraz z izolacją pianką PU 3186, Montaż głowic termost.antykradzieżowych wraz z regulacją zaworów 488, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g... Ulepszenie sprawności przesyłu d Opis zastosowanych usprawnień Suma: 6433,57 Do kalkulacji przyjęto demontaż starych grzejników i montaż nowych grzejników panelowych.

21 1 Ulepszenie sprawności regulacji e Ulepszenie sprawności akumulacji s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Do kalkulacji przyjęto demontaż i montaż rurażu c.o. wraz z izolacją z pianki poliuretanowej. Nie podlega termomodernizacji Kalkulacja zakłada montaż głowic termostatycznych antykradzieżowych na nowych grzejnikach wraz z regulacją zaworów. 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp. 1.. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody OZ 1 zaplecze piętro 'Wentylacja grawitacyjna' Planowane koszty robót [zł] SPBT [lat] 313,95 zł,17 169,13 zł 3,7 3. Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer góra 'Wentylacja grawitacyjna' 47, zł 5,11 4. Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer dół 'Wentylacja grawitacyjna' 61, zł 6,63 5. Modernizacja przegrody Dach zalecze 59,43 zł 7,45 6. Modernizacja przegrody Dach gimnast. 188,84 zł 8,1 7. Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem' 1, zł 11, 8. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 78554, zł 15, Modernizacja przegrody OZ 1 sala gimnastyczna duże Zamiana współczynnika przenikania U Modernizacja przegrody OZ 1 sala gimnast.mniejsze Zamiana współczynnika przenikania U 3159,3 zł 35,6 3969, zł 35,6 Modernizacja systemu grzewczego 6433, Koszty audytu i/lub projektów i dokumentacji technicznej 5576, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' 313,95

22 Modernizacja przegrody OZ 1 zaplecze piętro 'Wentylacja grawitacyjna' 169,13 3 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer góra 'Wentylacja grawitacyjna' 47, 4 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer dół 'Wentylacja grawitacyjna' 61, 5 Modernizacja przegrody Dach zalecze 59,43 6 Modernizacja przegrody Dach gimnast. 188,84 7 Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem' 1, 8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 78554, 9 1 Modernizacja przegrody OZ 1 sala gimnastyczna duże Zamiana współczynnika przenikania U Modernizacja przegrody OZ 1 sala gimnast.mniejsze Zamiana współczynnika przenikania U 3159,3 3969, 11 Modernizacja systemu grzewczego 6433,57 1 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5576,63 Całkowity koszt 34584,84 Usprawnienie Wariant Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' 313,95 Modernizacja przegrody OZ 1 zaplecze piętro 'Wentylacja grawitacyjna' 169,13 3 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer góra 'Wentylacja grawitacyjna' 47, 4 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer dół 'Wentylacja grawitacyjna' 61, 5 Modernizacja przegrody Dach zalecze 59,43 6 Modernizacja przegrody Dach gimnast. 188,84 7 Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem' 1, 8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 78554, 9 Modernizacja przegrody OZ 1 sala gimnastyczna duże Zamiana współczynnika przenikania U 3159,3 1 Modernizacja systemu grzewczego 6433,57 11 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 559,11 Całkowity koszt 34998,3 Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' 313,95

23 3 Modernizacja przegrody OZ 1 zaplecze piętro 'Wentylacja grawitacyjna' 169,13 3 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer góra 'Wentylacja grawitacyjna' 47, 4 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer dół 'Wentylacja grawitacyjna' 61, 5 Modernizacja przegrody Dach zalecze 59,43 6 Modernizacja przegrody Dach gimnast. 188,84 7 Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem' 1, 8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 78554, 9 Modernizacja systemu grzewczego 6433,57 1 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 731,89 Całkowity koszt 3688,8 Usprawnienie Wariant 4 Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' 313,95 Modernizacja przegrody OZ 1 zaplecze piętro 'Wentylacja grawitacyjna' 169,13 3 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer góra 'Wentylacja grawitacyjna' 47, 4 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer dół 'Wentylacja grawitacyjna' 61, 5 Modernizacja przegrody Dach zalecze 59,43 6 Modernizacja przegrody Dach gimnast. 188,84 7 Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem' 1, 8 Modernizacja systemu grzewczego 6433,57 9 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 16447,57 Całkowity koszt 4,48 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' 313,95 Modernizacja przegrody OZ 1 zaplecze piętro 'Wentylacja grawitacyjna' 169,13 3 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer góra 'Wentylacja grawitacyjna' 47, 4 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer dół 'Wentylacja grawitacyjna' 61, 5 Modernizacja przegrody Dach zalecze 59,43 6 Modernizacja przegrody Dach gimnast. 188,84 7 Modernizacja systemu grzewczego 6433,57

24 4 8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 8447,57 Całkowity koszt 1144,48 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' 313,95 Modernizacja przegrody OZ 1 zaplecze piętro 'Wentylacja grawitacyjna' 169,13 3 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer góra 'Wentylacja grawitacyjna' 47, 4 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer dół 'Wentylacja grawitacyjna' 61, 5 Modernizacja przegrody Dach zalecze 59,43 6 Modernizacja systemu grzewczego 6433,57 7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 764,47 Całkowity koszt 13146,54 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' 313,95 Modernizacja przegrody OZ 1 zaplecze piętro 'Wentylacja grawitacyjna' 169,13 3 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer góra 'Wentylacja grawitacyjna' 47, 4 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer dół 'Wentylacja grawitacyjna' 61, 5 Modernizacja systemu grzewczego 6433,57 6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 717,4 Całkowity koszt 9743,89 Wariant 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' 313,95 Modernizacja przegrody OZ 1 zaplecze piętro 'Wentylacja grawitacyjna' 169,13 3 Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer góra 'Wentylacja grawitacyjna' 47, 4 Modernizacja systemu grzewczego 6433,57 5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 679,4 Całkowity koszt 9844,89

25 5 Wariant 9 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' 313,95 Modernizacja przegrody OZ 1 zaplecze piętro 'Wentylacja grawitacyjna' 169,13 3 Modernizacja systemu grzewczego 6433,57 4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6353,4 Całkowity koszt 85768,89 Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' 313,95 Modernizacja systemu grzewczego 6433,57 3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5387,71 Całkowity koszt 7734,3 Wariant 11 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego 6433,57 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5146,6 Całkowity koszt 69479, Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V [MW] [GJ] o C m m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m,77 53,94 16,85 454,36 4,7 4,7 4,7 34,6,44 1,5 137,43 16,85 454,36 4,7 4,7 4,7 6,73,44,5 139,43 16,85 454,36 4,7 4,7 4,7 6,73,44 3,74 155,35 16,85 454,36 4,7 4,7 4,7 6,73,44

26 6 4,388 46,45 16,85 454,36 4,7 4,7 4,7 3,31,44 5,6 418,4 16,85 454,36 4,7 4,7 4,7 3,3,44 6,633 44,18 16,85 454,36 4,7 4,7 4,7 33,8,44 7, ,49 16,85 454,36 4,7 4,7 4,7 34,61,44 8, ,95 16,85 454,36 4,7 4,7 4,7 34,61,44 9,67 47,6 16,85 454,36 4,7 4,7 4,7 34,61,44 1, ,1 16,85 454,36 4,7 4,7 4,7 34,61,44 11,77 53,94 16,85 454,36 4,7 4,7 4,7 34,6, Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h,1co Q,1cwu,1 w t,1 w d,1 Q,1 O,1 O % O q h,1co q,1cwu GJ GJ MW MW GJ zł zł % 53,94 61,38,77,66,65 1, 1, 836, , ,43 61,38,5,66,85 1,,95 14, ,44 355,5 49,55 139,43 61,38,5,66,85 1,,95 17,1 3758, ,47 49,37 155,35 61,38,74,66,85 1,,95 35,1 337,9 3976,85 47,88 46,45 61,38,388,66,85 1,,95 336, , ,1 39,47 418,4 61,38,6,66,85 1,,95 58, ,1 158,9 3,6 44,18 61,38,633,66,85 1,,95 555,58 586, ,47 1,39 455,49 61,38,649,66,85 1,,95 57, , ,36,16 465,95 61,38,663,66,85 1,,95 58,15 58, ,79 19,19 47,6 61,38,67,66,85 1,,95 589, 5664,68 13,6 18,6

27 ,1 61,38,697,66 53,94 61,38,77,66,85 1,,95 61, ,66 179,7 16,68,85 1,,95 64, ,77 116,17 15, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Premia termomodernizacyjna Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu % kredytu 16% kosztów całkowityc h Dwukrot ność rocznej oszczęd ności kosztów energii ,84 zł 355,5 74,31% 34584,8 4,, 8, 6956, , , ,3 zł 31938,47 74,4% 34998,3,, 8, 68199, , , ,8 zł 3976,85 71,91% 3688,8,, 8, 61376,16 491, ,7 4 4,48 zł 5533,1 59,74% 4,4 8,, 8, 4448,5 3556,8 5166, ,48 zł 158,9 36,8% 1144,4 8,, 8, 88,5 1846,8 3565, ,54 zł 13836,47 33,6% 13146,5 4,, 8, 69, ,45 767, ,89 zł 1344,36 31,8% ,89 zł 1414,79 3,4% ,89 zł 13,6 9,58%,, 19486, ,6 688,7 9743,89 8,,, 18168, ,18 489, ,89 8,,, 17153, , 464, ,89 8, ,3 zł 179,7 6,79%,, 14546, , ,5

28 8 7734,3 8, ,17 zł 116,17 5,35%,, 13895, ,67 34, ,17 8, Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 15%. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie, zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,84 zł - planowana kwota środków własnych ---, zł - planowana kwota kredytu ,84 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,58 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,5 zł tj. 49,55 % - prosty czas zwrotu SPBT --- 1,77 lat 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach zalecze Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Wełna mineralna granulowana 4 Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wariant docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu z wełny gr.16cm o L= [,4W/mK].Cena obejmuje wykonanie otworów w stropie oraz ich zaślepienie. P Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach gimnast. Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 1 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Maty z wełny mineralnej URSA DF 4 Uwagi: Kalkulacja zakłada docieplenie dachu na poziomie podsufitki wełną mineralną gr.1cm o L=[,4 W/mK] ułożoną luzem metodą mijankową z parolizolacją z folii PE. P3

29 9 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 7-4 FASADA Uwagi: Przyjęto docieplenie elewacji bezspoinowe metodą lekką mokrą z izolacją EPS 7-4 fasada styropianem gr. 14cm i wyprawą tynkarską cienkowarstwową. W cenie ujęto wymianę opierzeń blacharskich na elewacji. Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 szatnia drewn 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,1 W/(m K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 ) Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej na nową PCV o profilu min. pięciokomorowym, z szybą o U=1. W/mK i z nawiewnikai higrosterowanymi EMM 7 lub odpowiedniki w ilości 3szt. O Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 zaplecze piętro 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,115 W/(m K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 ) Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej na nową PCV o profilu min. pięciokomorowym, z szybą o U=1. W/mK i z nawiewnikai higrosterowanymi EMM 7 lub odpowiedniki w ilości 5szt. O3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer góra 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,1 W/(m K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 ) Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej na nową PCV o profilu min. pięciokomorowym, z szybą o U=1. W/mK i z nawiewnikai higrosterowanymi EMM 7 lub odpowiedniki w ilości szt. O4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 luksfer dół 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,1 W/(m K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a <,3 ) Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wymianę starych drewnianych okien na nowe PCV o profilu min. pięciokomorowym z szybą antywłamaniową P4 termo, mleczną o współczynniku U=[1,4 W/mK] z nawiewnikami higrosterowanymi EMM 7 lub odpowiedniki w ilości szt. O5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 sala gimnastyczna duże Zamiana współczynnika przenikania U Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,44 W/(m K) Wymagany typ stolarki: Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wymianę starych drewnianych okien na nowe PCV o profilu min. pięciokomorowym z szybą antywłamaniową P4 termo o współczynniku U=[1,4 W/mK].

30 3 O6 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 sala gimnast.mniejsze Zamiana współczynnika przenikania U Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,44 W/(m K) Wymagany typ stolarki: Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wymianę starych drewnianych okien na nowe PCV o profilu min. pięciokomorowym z szybą antywłamaniową P4 termo o współczynniku U=[1,4 W/mK]. V1 Usprawnienie: Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Uwagi: Do kalkulacji przyjęto montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją) w sali gimnastycznej.przyjęto wymiennik ciepła obrotowy bez odzysku wilgoci o sprawności 7%.Zastosowanie tego typu rozwiązania znacznie poprawi komfort samopoczucia osób przebywających w sali gimnastycznej oraz zmniejszy koszty ogrzewania tego pomieszczenia. C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Do kalkulacji przyjęto wymianę rurażu na nowy wraz z izolacją, wymianę starych, żeliwnych grzejników o niskiej sprawności na nowe panelowe o wyższej sprawności oraz w celu poprawy regulacji miejscowej uwzględniono montaż głowic termostatycznych antykradzieżowych na nowych grzejnikach panelowych wraz z regulacją zaworów.

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe-przedszkole 1.2 Rok budowy 172 Urząd Miejski w Słupsku 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1998 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1985 GIMNAZJUM NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR UL.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015 Audyt energetyczny Adres budynku: Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 miejscowość: Rzeszów ulica: Lubelska 6 kod: 35-233 Rzeszów województwo: podkarpackie Opracowanie: Podkarpacka Agencja Energetyczna Ul.

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej: Hala widowiskowo-sportowa GRYFIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1982 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe Budynek Liceum Ogólnokształcącego 1. Rok budowy 1859 Urząd Miejski w Słupsku 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Audyt energetyczny Budynku nr 72 znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1 1 STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

e n e r g e t y c z n y

e n e r g e t y c z n y A u d y t e n e r g e t y c z n y Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny - segment A ul. Szpitalna 22 34-200 Sucha Beskidzka Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1.1. Dane do obliczeń W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się: a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK GŁÓWNY. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

BUDYNEK GŁÓWNY. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną Ulkowy 19 83-032 Pszczółki Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Pszczółki ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU NAZWA I ADRES JEDN. PROJEKT.: Energoaudyt Halina Lis, Brzezówka 145, 39-102 Lubzina, tel. 603 162 984 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica: Gliwicka 25 kod: 42-600

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: Kościuszki 55 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Pomiary własne audytora Pomiary własne. Wizja lokalna. - Wytyczne Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica: Rynek 3 kod: 42-600

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998, znowelizowanej 21.06.2001 Adres budynku ulica: 1 Maja 81 kod: 44-325

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sportowej 10 w Będzinie

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sportowej 10 w Będzinie AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sportowej 10 w Będzinie ul. Legionów 57, 43 300 BielskoBiała tel./fax.: (033) 810 10 54, tel. (033) 816 41 42 Sąd Rejonowy w BielskuBiałej,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU NAZWA I ADRES JEDN. PROJEKT.: Energoaudyt Halina Lis, Brzezówka 145, 39-102 Lubzina, tel. 603 162 984 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH w Zdunach Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny : budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach. 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Budynek nr 3

Audyt energetyczny budynku Budynek nr 3 Materiał poufny 0 Audyt energetyczny budynku Budynek nr dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 8 grudnia998 r. znowelizowanej dnia czerwca 00 r. ulica

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 maja 42 w Piekarach Śląskich". Adres budynku: ulica: Konstytujcji

Bardziej szczegółowo

Audyt remontowy. Budynek mieszkalny przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu

Audyt remontowy. Budynek mieszkalny przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalno-usługowy 1.2 Rok budowy 1912 1.3 Właściciel lub zarządca budynku Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Fredry 2 58-301 Wałbrzych 1.4 Adres budynku Ul.

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA w Łowiczu ul. Powstańców 12 d Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Łódzka 19-29 62-800 Kalisz powiat: Kalisz województwo:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Firma istnieje od 99 r. ul. Świętokrzyska 0, 0000 Warszawa tel. (0) 50 5 66, fax (0) 85 86 70 www.nape.pl, nape@nape.pl OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ HALA JUDO. Centralny Ośrodek Sportu. "CETNIEWO" we Władysławowie

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ HALA JUDO. Centralny Ośrodek Sportu. CETNIEWO we Władysławowie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ HALA JUDO Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma "CETNIEWO" we Władysławowie Zamawiający: Data zakończenia pracy:

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZESIEWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DZNIA 1.11.008r. Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, przy ulicy Medyków 16

Audyt energetyczny Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, przy ulicy Medyków 16 Audyt energetyczny Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, przy ulicy Medyków 16 Audyt energetyczny Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, przy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Klasztorna 11D 63-400 Ostrów Wlkp. powiat: ostrowski

Bardziej szczegółowo