APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO."

Transkrypt

1 PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP NIP tel. (095) , tel. (095) , tel. kom tel. kom mail: mail: PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO APTEKA Gorzów Wlkp.; Dekerta 1; - WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SP. Z O.O Gorzów Wlkp.; ul. Dekerta 1 - Audytor: mgr inż. Rafał Michalak LBS/0015/POOS/07 posiadający uprawnienia w specjalności sanitarnej bez ograniczeń Opracowanie: PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC PHU KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK mgr inż. Krzysztof Kopiec mgr inż. Rafał Michalak oraz mgr inż. Marcin Mierzejewski Data wykonania: 10 października 2014

2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1986 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 1.4 Adres budynku 1.3 Właściciel lub zarządca ul. Dekerta 1 ul. Dekerta 1 (nazwa) Gorzów Wlkp Gorzów Wlkp lubuskie 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: PHU KLIMA-TERM RAFAŁ MICHALAK ul. Witosa Gorzów Wlkp Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Rafał Michalak Gorzów Wlkp.... upr. do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w zakresie pełnym nr ew. LBS/0015/POOS/07 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 1. mgr. inż. Krzysztof Kopiec 2. mgr. inż. Marcin Mierzejewski Opracowali podpis Posiadane kwalifikacje 5. Miejscowość: Gorzów Wlkp. data wykonania opracowania 10 października Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego str Karta audytu energetycznego budynku str Wykaz dokumentów i danych źródłowych str Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku str Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć term. str Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego str Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia str Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego str Budynek w obiektywie str Obliczenia cieplne str 30. str. 2

3 2. Karta audytu energetycznego budynku 2.1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku SBM Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej 11065,17 m Powierzchnia netto budynku m Pow. użytkowa części mieszkalnej Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych Liczba lokali mieszkalnych m Liczba osób użytkujących budynek 20 os Sposób przygotowania ciepłej wody Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Współczynnik kształtu A/V 0, Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Ściana zewnętrzna szczytowa 0,57 0,19 Ściana zewnętrzna podłużna 0,79 0,19 Ściana zewnętrzna niskiego parteru 0,85 0,19 Ściana zewnętrzna niskiego parteru na gruncie 0,82 0,19 Ściana zewnętrzna poddasza/wentylatorni 1,12 0, Okna 1,30 1, Drzwi 1,70 1, Stropodach II piętra 0,54 0, Stropodach najwyższej kondygnacji 0,54 0, Stropodach poddasza wentylatorni 0,92 0, Sprawności składowe systemu grzewczego Sprawność wytwarzania 0,950 0, Sprawność przesyłania 0,900 0, Sprawność regulacji 0,820 0, Sprawność akumulacji 1,000 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 1, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji mechaniczna nawiewno - wywiewna mechaniczna nawiewno - wywiewna Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza kanały went. mech. kanały went. mech Strumień powietrza wentylacyjnego 32342, ,02 str. 3

4 Liczba wymian 2,92 2, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 501,84 463, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 8,56 8, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1955, , , , Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok] 128,59 128, Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 2.6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu) ,78 129,00 70,04 56,59 212,21 171, Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 48,20 48, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 4295, , Opłata za podgrzanie 1m 3 wody użytkowej 50,20 50, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc 4295, , Opłata za ogrzanie 1m 2 powierzchni użytkowej na miesiąc 3,08 2, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,36 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,36 Premia termomodernizacyjna [zł] 55331,01 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] * Wszystkie ceny są cenami brutto 27665,50 18,23 str. 4

5 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej 3.2. Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Informacje techniczne 2. Faktury VAT z kosztami energii 3. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 4. Dokumentację techniczne budynku 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft PIKSEL ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora 1.Obniżenie kosztów ogrzewania. 2.Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej. 3.Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora: zł str. 5

6 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - SBM-75 Kubatura budynku m 3 Powierzchnia budynku netto m 2 Współczynnik kształtu - 0,33 m -1 Ilość osób użytkujących budynek Dokumentacja techniczna budynku Szczegółowa dokumentacja techniczna budynku znajduje się w archiwum inwestora. Rysunki ilustrujące proponowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne znajdują się na końcu opracowania (schemat budynku oraz elewacje) Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściana zewnętrzna szczytowa 0,57 W/m 2 K Ściana zewnętrzna podłużna 0,79 W/m 2 K Ściana zewnętrzna niskiego parteru 0,85 W/m 2 K Ściana zewnętrzna niskiego parteru na gruncie 0,82 W/m 2 K Ściana zewnętrzna poddasza/wentylatorni 1,12 W/m 2 K Okna 1,30 W/m 2 K Drzwi 1,70 W/m 2 K Stropodach II piętra 0,54 W/m 2 K Stropodach najwyższej kondygnacji 0,54 W/m 2 K Stropodach poddasza wentylatorni 0,92 W/m 2 K str. 6

7 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 48,20 zł/gj 48,20 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 4295,58 zł/mw/mc 4295,58 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 351,78 zł/mc 351,78 zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 48,20 zł/gj 48,20 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 4295,58 zł/mw/mc 4295,58 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 351,78 zł/mc 351,78 zł/mc 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej powyżej 300kW h H,g = 0,950 Ciepło z ciepłowni gazowej Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej (kanały instalacyjne) Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji automatycznej miejscowej (wymienione zawory termostatyczne wraz z głowicami) h H,d = 0,900 h H,e = 0,820 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego h H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Liczba dni: 7 dni w t = 1,000 Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba godzin: Bez przerw w d = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego h H,tot = h H,gh H,dh H,eh H,s = 0,701 Informacje uzupełniające. Główne przewody rozprowadzające izolowane termicznie. Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Instalacja była modernizowana po 1984 r. Od 1984 roku na instalacji co wykonywane były następujące roboty: - wymiana częściowa grzejników żeliwnych na higieniczne - montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach wymagany próg oszczędności: 15% str. 7

8 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy o mocy nominalnej powyżej 100 kw hw,g = 0,930 Przesył ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody ponad 100 hw,d = 0,500 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego (instalacja solarna wraz z zasobnikami buforowymi) hw,s = 0,840 Sprawność całkowita systemu c.w.u. hw,tot = hw, ghw, dhw, s = 0,391 Instalacja c.w.u. wyposażona w zawory podpionowe na cyrkulacji. Główne przewody rozprowadzające izolowane termicznie Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Krotność wymian powietrza 2,92 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna kanały wentylacyjne 32342,02/32342,02 Wentylacja mechaniczna znajdująca się w części budynku jest przestarzała i kwalifikuje się do wymiany. Szczegułowa analiza wariantów modernizacji wentylacji mechanicznej w osobnym opracowaniu będącym nieodłączną częścią audytu. str. 8

9 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Na podstawie przeprowadzonych podczas wizji lokalnej oględzin i pomiarów budynku oraz wywiadu przeprowadzonego z osobami znającymi budynek pod względem technicznym, określono rzeczywisty stan techniczny przegród i obliczono wartości współczynnika U oraz wielkości zapotrzebowania na moc i energię cieplną. Przegrody zewnętrzne budynku nie odpowiadają warunkom USTAWY TERMOMODERNIZACYJNEJ, a także aktualnie obowiązującym warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i aktualnym normom. Rodzaj przegrody lub instalacji Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Ściany zewnętrzne (ściana szczytowa, ściana podłużna) Ściany zewnętrzne szpitala wykonane w technologii SBM-75 nie spełniają w tym momencie parametrów wymaganych w Warunkach Technicznych, w związku z czym proponuje się modernizację przegród tak aby uzyskać wartości współczynnika U [W/m 2 K] nie wyższe niż 0,2 [W/m 2 K]. Aby uzyskać taki wynik należy wymienić istniejącą izolację termiczną i dołożyć obliczoną grubość nowej izolacji (wełny mineralnej). Ściany zewnętrzne (ściana niskiego parteru, ściana niskiego parteru na gruncie) Ściany zewnętrzne szpitala wykonane z betonu i cegły dziurawki, nie spełniają w tym momencie parametrów wymaganych w Warunkach Technicznych w związku z czym proponuje się modernizację przegród tak aby uzyskać wartości współczynnika U [W/m 2 K] nie wyższe niż 0,2 [W/m 2 K]. Aby uzyskać taki wynik należy dołożyć obliczoną grubość nowej izolacji (wełny mineralnej lub styrodur XPS). Stropodachy (stropodach nad najwyższą kondygnacją, stropodach poddasza wentylatorni, stropodach II piętra) Stropodachy w stanie istniejącym nie spełniają wymagań ustanowionym w Warunkach Technicznych w związku z czym proponuje się modernizację przegród tak aby uzyskać wartości współczynnika U [W/m 2 K] nie wyższe niż 0,15 [W/m 2 K]. (dla stropodachu wentylatorni/maszynowni U [W/m 2 K] nie wyższe niż 0,3 [W/m 2 K]) Instalacja c.o. Instalacja częściowo modernizowana, Główne przewody rozprowadzające izolowane termicznie, wymienione zawory termostatyczne grzejnikowe wraz z głowicami, brak zaworów regulacyjnych podpionowych. Zamontowanie automatycznych zaworów regulacyjnych na instalacji wpłynie na poprawę sprawności regulacji. str. 9

10 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Stropodach II piętra Wariant 1, Wełna mineralna granulowana 40, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 195,00m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 195,00m 2 Stopniodni: 3547,90 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -18,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 48,20 48,20 48,20 48,20 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 4295, , , ,58 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 351,78 351,78 351,78 351,78 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,540 0,146 0,136 0,127 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,85 6,85 7,35 7,85 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 5,00 5,50 6,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 32,28 8,72 8,13 7,61 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0040 0,0011 0,0010 0,0009 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,67 Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m ,00 145,00 153,00 Koszty realizacji usprawnienia Nu zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,71 21,45 22,15 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 25350,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,71 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm Informacje uzupełniające: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. str. 10

11 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Stropodach nad najwyższą kondygnacją Wariant 1, Wełna mineralna granulowana 40, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 178,20m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 178,20m 2 Stopniodni: 3547,90 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -18,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 48,20 48,20 48,20 48,20 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 4295, , , ,58 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 351,78 351,78 351,78 351,78 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,540 0,146 0,136 0,127 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,85 6,85 7,35 7,85 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 5,00 5,50 6,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 29,50 7,97 7,43 6,96 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0037 0,0010 0,0009 0,0009 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,65 Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m ,00 140,00 150,00 Koszty realizacji usprawnienia Nu zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,71 20,71 21,72 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 23166,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,71 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm Informacje uzupełniające: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. str. 11

12 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Stropodach wentylatorni / maszynowni Wariant 1, Wełna mineralna granulowana 40, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 500,00m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 500,00m 2 Stopniodni: 823,90 dzień K/rok two= 5,00 o C tzo= -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 48,20 48,20 48,20 48,20 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 4295, , , ,58 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 351,78 351,78 351,78 351,78 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,920 0,279 0,245 0,218 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,09 3,59 4,09 4,59 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 2,50 3,00 3,50 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 32,75 9,92 8,71 7,76 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0106 0,0032 0,0028 0,0025 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,58 Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m ,00 75,00 80,00 Koszty realizacji usprawnienia Nu zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,64 24,05 24,68 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 35000,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 23,64 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm Informacje uzupełniające: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. str. 12

13 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna wentylatorni / maszynowni Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyty z wełny mineralnej, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 318,68m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 320,96m 2 Stopniodni: 823,90 dzień K/rok two= 5,00 o C tzo= -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Wariant 1.3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 48,20 48,20 48,20 48,20 48,20 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 4295, , , , ,58 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 351,78 351,78 351,78 351,78 351,78 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,121 0,418 0,346 0,295 0,257 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,89 2,39 2,89 3,39 3,89 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 1,50 2,00 2,50 3,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 25,42 9,48 7,84 6,69 5,83 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0082 0,0031 0,0025 0,0022 0,0019 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , , ,84 Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m ,00 172,00 181,00 191,00 Koszty realizacji usprawnienia Nu zł , , , ,36 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,60 48,42 47,81 48,24 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 58093,76 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 47,81 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm Informacje uzupełniające: Przegroda w stanie istniejącym nie jest izolowana termicznie, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. str. 13

14 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna niskiego parteru Wariant 1, Płyty z wełny mineralnej, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 146,38m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 146,38m 2 Stopniodni: 2679,97 dzień K/rok two= 16,18 o C tzo= -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 48,20 48,20 48,20 48,20 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 4295, , , ,58 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 351,78 351,78 351,78 351,78 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,847 0,193 0,176 0,162 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,18 5,18 5,68 6,18 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,00 4,50 5,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 28,72 6,54 5,97 5,48 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0042 0,0010 0,0009 0,0008 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,94 Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m ,00 460,00 490,00 Koszty realizacji usprawnienia Nu zł , , ,20 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,85 53,02 55,30 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 62943,40 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 50,85 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. str. 14

15 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana niskiego parteru na gruncie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styrodur XPS, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 120,62m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 146,38m 2 Stopniodni: 2846,91 dzień K/rok two= 16,91 o C tzo= -18,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 48,20 48,20 48,20 48,20 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 4295, , , ,58 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 351,78 351,78 351,78 351,78 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,822 0,192 0,175 0,161 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,22 5,22 5,72 6,22 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,00 4,50 5,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 24,39 5,69 5,19 4,77 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0035 0,0008 0,0007 0,0007 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,34 Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m ,00 460,00 490,00 Koszty realizacji usprawnienia Nu zł , , ,20 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,61 63,16 65,84 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 62943,40 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 60,61 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. str. 15

16 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna szczytowa Wariant 1, Płyty z wełny mineralnej, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 449,82m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 529,93m 2 Stopniodni: 3547,90 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 48,20 48,20 48,20 48,20 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 4295, , , ,58 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 351,78 351,78 351,78 351,78 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,572 0,191 0,174 0,160 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,75 5,25 5,75 6,25 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,50 4,00 4,50 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 78,86 26,27 23,99 22,07 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0098 0,0033 0,0030 0,0027 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,37 Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m ,00 492,00 519,00 Koszty realizacji usprawnienia Nu zł , , ,67 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,83 87,04 88,71 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,45 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 85,83 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. Dla zapewnienia wymaganych współczynników należy wymienić istniejącą warstwę izolacji, po czym dołożyć obliczoną grubość wełny mineralnej. Pomimo dużej wartości SPBT modernizacja przegrody przyniesie wymierne korzyści energetyczne. Grubość i parametry wymienionej istniejącej wełny mineralnej powinny być nie gorsze niż obecne (np. 8cm wełny λ= 0,045 [W/(m K)]) str. 16

17 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna podłużna Wariant 1, Płyty z wełny mineralnej, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 713,55m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 908,21m 2 Stopniodni: 3547,90 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 48,20 48,20 48,20 48,20 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 4295, , , ,58 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 351,78 351,78 351,78 351,78 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,494 0,190 0,174 0,160 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,02 5,26 5,76 6,26 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,24 3,74 4,24 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 108,08 41,59 37,98 34,95 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0134 0,0052 0,0047 0,0043 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,52 Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m , , ,00 Koszty realizacji usprawnienia Nu zł , , ,35 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,97 269,36 280,93 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,35 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 258,97 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. Dla zapewnienia wymaganych współczynników należy wymienić istniejącą warstwę izolacji, po czym dołożyć obliczoną grubość wełny mineralnej. Pomimo dużej wartości SPBT modernizacja przegrody przyniesie wymierne korzyści energetyczne oraz będzie możliwość usunięcia i zutylizowania szkodliwego dla zdrowia azbestu, który znajduje się w analizowanej przegrodzie. Grubość i parametry wymienionej istniejącej wełny mineralnej powinny być nie gorsze niż obecne (np. 8cm wełny λ= 0,045 [W/(m K)]) str. 17

18 6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Liczba użytkowników L i 20,00 Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d] 0,056 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 45,00 Liczba dni użytkowania t uz [dni] 365,00 Czas użytkowania w ciągu doby [h] 24,00 Sprawność źródła ciepła 0,930 Sprawność przesyłu 0,600 Sprawność akumulacji ciepła 0,840 Współczynnik nierównomierności Nh 4,49 Zużycie w ciągu doby G d [m 3 /d] 1,13 Zużycie średnie godzinowe G h,śr [m 3 /h] 0,06 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw [GJ/a] 128,587 Max moc cieplna qcwu [MW] 0, Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 48,20 48,20 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 4295, ,58 Inne koszty, abonament [zł] 351,78 351,78 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 1955,94 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,5018 Sprawność systemu grzewczego 0,701 0,752 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,34 Koszt modernizacji [zł] ,00 SPBT [lat] --- 1,66 Informacje uzupełniające: Brak zaworów regulacyjnych podpionowych na instalacji c.o. Zamontowanie automatycznych zaworów regulacyjnych na instalacji wpłynie na poprawę sprawności regulacji. str. 18

19 Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Stan przed termomodernizacją Sprawność wytwarzania H,g 0,950 0,950 Sprawność przesyłania H,d 0,900 0,900 Sprawność regulacji H,e 0,820 0,880 Sprawność wykorzystania H,s 1,000 1,000 Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu w t 1,000 1,000 Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu w d 1,000 1,000 Stan po termomodernizacji Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady MONTAŻ AUTOMATYCZNYCH ZAWORÓW REGULACYJNYCH 15252, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Suma: 15252,00 Zamontowanie automatycznych zaworów regulacyjnych na instalacji umożliwi prawidłowe wyregulowanie instalacji. str. 19

20 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót 1. Modernizacja przegrody Stropodach II piętra 25350,00 zł 19,71 2. Modernizacja przegrody Stropodach nad najwyższą kondygnacją 23166,00 zł 19,71 3. Modernizacja przegrody Stropodach wentylatorni / maszynowni 35000,00 zł 23,64 4. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna wentylatorni / maszynowni 58093,76 zł 47,81 5. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna niskiego parteru 62943,40 zł 50,85 6. Modernizacja przegrody Ściana niskiego parteru na gruncie 62943,40 zł 60,61 7. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna szczytowa ,45 zł 85,83 8. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna podłużne ,35 zł 258,97 [zł] SPBT [lat] Modernizacja systemu grzewczego 15252, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach II piętra 25350,00 2 Modernizacja przegrody Stropodach nad najwyższą kondygnacją 23166,00 3 Modernizacja przegrody Stropodach wentylatorni / maszynowni 35000,00 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna wentylatorni / maszynowni 58093,76 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna niskiego parteru 62943,40 6 Modernizacja przegrody Ściana niskiego parteru na gruncie 62943,40 7 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna szczytowa ,45 8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna podłużne ,35 9 Modernizacja systemu grzewczego 15252,00 Całkowity koszt ,36 Wariant 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach II piętra 25350,00 2 Modernizacja przegrody Stropodach nad najwyższą kondygnacją 23166,00 3 Modernizacja przegrody Stropodach wentylatorni / maszynowni 35000,00 str. 20

21 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna wentylatorni / maszynowni 58093,76 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna niskiego parteru 62943,40 6 Modernizacja przegrody Ściana niskiego parteru na gruncie 62943,40 7 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna szczytowa ,45 8 Modernizacja systemu grzewczego 15252,00 Całkowity koszt ,01 Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach II piętra 25350,00 2 Modernizacja przegrody Stropodach nad najwyższą kondygnacją 23166,00 3 Modernizacja przegrody Stropodach wentylatorni / maszynowni 35000,00 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna wentylatorni / maszynowni 58093,76 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna niskiego parteru 62943,40 6 Modernizacja przegrody Ściana niskiego parteru na gruncie 62943,40 7 Modernizacja systemu grzewczego 15252,00 Całkowity koszt ,56 Wariant 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach II piętra 25350,00 2 Modernizacja przegrody Stropodach nad najwyższą kondygnacją 23166,00 3 Modernizacja przegrody Stropodach wentylatorni / maszynowni 35000,00 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna wentylatorni / maszynowni 58093,76 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna niskiego parteru 62943,40 6 Modernizacja systemu grzewczego 15252,00 Całkowity koszt ,16 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach II piętra 25350,00 2 Modernizacja przegrody Stropodach nad najwyższą kondygnacją 23166,00 3 Modernizacja przegrody Stropodach wentylatorni / maszynowni 35000,00 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna wentylatorni / maszynowni 58093,76 5 Modernizacja systemu grzewczego 15252,00 str. 21

22 Całkowity koszt ,76 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach II piętra 25350,00 2 Modernizacja przegrody Stropodach nad najwyższą kondygnacją 23166,00 3 Modernizacja przegrody Stropodach wentylatorni / maszynowni 35000,00 4 Modernizacja systemu grzewczego 15252,00 Całkowity koszt 98768,00 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach II piętra 25350,00 2 Modernizacja przegrody Stropodach nad najwyższą kondygnacją 23166,00 3 Modernizacja systemu grzewczego 15252,00 Całkowity koszt 63768,00 Wariant 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach II piętra 25350,00 2 Modernizacja systemu grzewczego 15252,00 Całkowity koszt 40602,00 Wariant 9 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego 15252,00 Całkowity koszt 15252,00 str. 22

23 7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,94 17, , ,17 46,67 0,33 1 0, ,97 17, , ,17 43,08 0,33 2 0, ,45 17, , ,17 43,83 0,33 3 0, ,03 17, , ,17 44,42 0,33 4 0, ,19 17, , ,17 44,66 0,33 5 0, ,51 17, , ,17 44,95 0,33 6 0, ,24 17, , ,17 45,50 0,33 7 0, ,51 17, , ,17 46,17 0,33 8 0, ,10 17, , ,17 46,41 0,33 9 0, ,94 17, , ,17 46,67 0,33 str. 23

24 7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h0,1co Q 0,1cwu 0,1 w t0,1 w d0,1 Q 0,1 O 0,1 O % O q h0,1co q 0,1cwu GJ GJ MW MW GJ zł zł % 1955,94 128,59 0,5018 0,0086 0,70 1,00 1, , , ,97 128,59 0,4634 0,0086 0,75 1,00 1, , , ,50 15, ,45 128,59 0,4723 0,0086 0,75 1,00 1, , , ,09 12, ,03 128,59 0,4788 0,0086 0,75 1,00 1, , , ,56 10, ,19 128,59 0,4795 0,0086 0,75 1,00 1, , , ,86 10, ,51 128,59 0,4828 0,0086 0,75 1,00 1, , , ,06 9, ,24 128,59 0,4889 0,0086 0,75 1,00 1, , , ,37 8, ,51 128,59 0,4963 0,0086 0,75 1,00 1, , , ,91 7, ,10 128,59 0,4989 0,0086 0,75 1,00 1, , , ,83 6, ,94 128,59 0,5018 0,0086 0,75 1,00 1, , , ,70 5,11 str. 24

25 7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Premia termomodernizacyjna Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię ,36 zł 27665,50 18,23% ,01 zł 22163,09 14,65% ,56 zł 18127,56 12,03% ,16 zł 17759,86 11,79% ,76 zł 16091,06 10,73% ,00 zł 14444,37 9,78% ,00 zł 12438,91 8,63% ,00 zł 10788,83 7,55% ,00 zł 8978,70 6,37% Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu ,00 19,79% ,3 6 80,21% ,00 54,95% ,01 45,05% ,00 100,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% 0,00 0,00% 20% kredytu 16% kosztów całkowitych Dwukrotn ość rocznej oszczędn ości kosztów energii , , , , , ,18 0, , ,12 0, , ,72 0, , ,11 0, , ,74 0, , ,81 0, , ,67 0, , ,39 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 15% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie ,00 zł str. 25

26 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,36 zł - planowana kwota środków własnych ,00 zł - planowana kwota kredytu ,36 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,01 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,50 zł tj. 15,75 % 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach nad najwyższą kondygnacją Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Wełna mineralna granulowana 40 Uwagi: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach II piętra Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Wełna mineralna granulowana 40 Uwagi: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach wentylatorni / maszynowni Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Wełna mineralna granulowana 40 Uwagi: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna niskiego parteru Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyty z wełny mineralnej Uwagi: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. str. 26

27 P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna wentylatorni / maszynowni Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyty z wełny mineralnej Uwagi: Przegroda w stanie istniejącym nie jest izolowana termicznie, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. P6 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana niskiego parteru na gruncie Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styrodur XPS Uwagi: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. P7 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna szczytowa Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyty z wełny mineralnej Uwagi: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. Dla zapewnienia wymaganych współczynników należy wymienić istniejącą warstwę izolacji po czym dołożyć obliczoną grubość wełny mineralnej. Pomimo dużej wartości SPBT modernizacja przegrody przyniesie wymierne korzyści energetyczne oraz będzie możliwość podczas przeprowadzania prac usunięcie i zutylizowanie szkodliwego dla zdrowia azbestu, który znajduje się w ścianie zewnętrznej podłużnej. P8 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna podłużna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyty z wełny mineralnej Uwagi: Przegroda w stanie istniejącym jest izolowana w niewystarczającym stopniu, co wskazuje na korzyści energetyczne i ekonomiczne płynące z zabiegu termomodernizacji. Dla zapewnienia wymaganych współczynników należy wymienić istniejącą warstwę izolacji po czym dołożyć obliczoną grubość wełny mineralnej. Pomimo dużej wartości SPBT modernizacja przegrody przyniesie wymierne korzyści energetyczne oraz będzie możliwość usunięcia i zutylizowania szkodliwego dla zdrowia azbestu który znajduje się w analizowanej przegrodzie. C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Brak zaworów regulacyjnych podpionowych na instalacji c.o. Zamontowanie automatycznych zaworów regulacyjnych na instalacji wpłynie na poprawę sprawności regulacji. str. 27

28 9. Budynek w obiektywie. Fot.1. Szklana elewacja z płytami azbestowymi. Fot.2 Zniszczone warstwy elewacji. str. 28

29 Fot.3 Zniszczone warstwy izolacji z innej perspektywy. Fot.4 Fragment elewacji wysuniętej części II piętra str. 29

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK GŁÓWNY. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

BUDYNEK GŁÓWNY. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Audyt energetyczny Budynku nr 72 znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1 1 STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo