AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (DWUKONDYGNACYJNY PAWILON DOBUDOWANY DO BUDYNKU ZABYTKOWEGO) PRZY ULICY GRODZKIEJ 3 W SŁUPSKU IX ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6 Inwestor: Jednostka Projektowa: Miasto Słupsk Plac Zwycięstwa Słupsk "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA Opracował: mgr inż. Marcin Domagała Data opracowania: Projekt pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupsk poprzez termomodernizację budynków" finansowany w ramach Regionalnego Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Miejska Biblioteka Publiczna 1.2 Rok budowy INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku ul. Plac Zwycięstwa 3 ul. Grodzka 3 (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) Słupsk Słupsk pomorskie 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA 3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Marcin Domagała ul. Kościuszki 13A, Ostrów Wlkp. PESEL ; Tel Audytor energetyczny ukończone studia Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków na Politechnice Wrocławskiej nr dyplomu: W7/97/ Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nr MI/ŚE/644/2009, Wpis nr 346 na liście prowadzonej przez ZAE podpis 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Miejscowość: Poznań Data wykonania opracowania listopad Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku 1

3 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 2114, , Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 627,88 627, Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ] 0,00 0, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 627,88 627, Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0, Liczba osób użytkujących budynek 30,00 30, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Centralne Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne Współczynnik A/V [1/m] 0,44 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Ściany zewnętrzne Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami Stan przed termomodernizacją 0,76; 2,76; 0,85; 0,85; 0,43 Stan po termomodernizacji 0,22; 2,76; 0,22; 0,85; 0,18 0,74 0, Strop nad piwnicą Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,32; 1,32; Okna, drzwi balkonowe 1,24; 2,56; 1,20; 1,24; 1,45; 1,45; 1,45; 1,24; 1,45; 1,45; 1,45 1,24; 1,10; 1,20; 1,24; 1,45; 1,45; 1,45; 1,24; 1,45; 1,45; 1, Drzwi zewnętrzne/bramy 1,80; 1,80 1,80; 1, Ściany na gruncie 0,78; 3,10; 0,78 0,21; 0,78; 3,10; 0, Ściany wewnętrzne 1,61; 2,21; 2,67; 1,05; 0,79 1,61; 2,21; 2,67; 1,05; 0, Stropy wewnętrzne 1,33 1, Stropy zewnętrzne 0,90 0, Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,910 0, Sprawność przesyłu 0,800 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,770 0,930 2

4 Sprawność akumulacji 1,000 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej 3 Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 1,000 1, Sprawność przesyłu 1,000 1, Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1, Sprawność akumulacji 1,000 1, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 2408,27 0, Krotność wymian powietrza [1/h] 1,14 0, Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna kanały wentylacyjne Vex/Vsup Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 0, ,03/3234, Krotność wymian powietrza [1/h] 0,00 1, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 76,02 39, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 2,19 2, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych 423,58 274,41 755,63 342,26 19,01 19,

5 danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 187,39 121,40 334,30 151, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 0, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 55,97 55, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 6001, , Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 53,36 53, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 0,00 0,00 5,93 2, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 155,13 155, Inne [zł] 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,01 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,01 Premia termomodernizacyjna [zł] 51565,81 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 25782,90 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 53,31 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać 4

6 podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 0 zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł 5

7 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,10 m 3 Kubatura ogrzewania ,10 m 3 Powierzchnia netto budynku - 627,88 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,44 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 405,27 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość mieszkańców - 30, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 0,76; 2,76; 0,85; 0,85; 0,43 W/(m 2 K) Dach/stropodach 0,74 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 1,24; 2,56; 1,20; 1,24; 1,45; 1,45; 1,45; 1,24; 1,45; 1,45; 1,45 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 1,80; 1,80 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany na gruncie 3,10; 0,78 W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,61; 2,21; 2,67; 1,05; 0,79 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 1,33 W/(m 2 K) Stropy zewnętrzne 0,90 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 1,32; W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 55,97 zł/gj 55,97 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 6001,22 zł/(mw m-c) 6001,22 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 145,29 zł/gj 145,29 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 0,00 zł/(mw m-c) 0,00 zł/(mw m-c) 6

8 Inne koszty, abonament 155,13 zł/m-c 155,13 zł/m-c 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej do 100kW η H,g = 0,910 Ciepło z ciepłowni węglowej Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej η H,d = 0,800 η H,e = 0,770 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego η H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t = 1,000 Liczba godzin: Bez przerw w d = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego η H,tot = η H,g η H,d η H,e η H,s = 0,561 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Instalacja była modernizowana po 1984 r. Modernizacja polegała na: Modernizacja wymiennika ciepłą ok. 2000r.... wymagany próg oszczędności: 15% Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 0,1106 MW Wytwarzanie ciepła Elektryczny podgrzewacz przepływowy η W,g = 1,000 Przesył ciepłej wody Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punkach poboru η W,d = 1,000 Regulacja i wykorzystanie --- η W,e = 1,000 Akumulacja ciepła Brak zasobnika η W,s = 1,000 Sprawność całkowita systemu c.w.u. η W,tot = η W,g η W,d η W,s η W,e = 1,000 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji 0,0000 MW Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 2408,27/2408,27 Krotność wymian powietrza 1,14 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 7

9 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji SZ1 SZ1 SZ2 SZ3 STW Dach Modernizacja przegrody O1 Zamiana współczynnika przenikania U Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Ściana poniżej poziomu gruntu wykonana z siporeksu gr. 38cm oblicowana cegłą pełną ceramiczną. Ściana cokołu wykonana z siporeksu gr. 37cm oblicowana cegłą pełną ceramiczną. Ściana elewacyjna wykonana z Siporeksu gr. 37cm obustronnie otynkowana Ściana z Siporeksu gr. 37cm ocieplona styropianem gr. 5cm Brak możliwości technicznych Dach wentylowany konstrukcji drewnianej oparty na stropie Acermana - izolacja termiczna płyta wiórowa i płytki siporeksu. Okna PCV z wkładem szybowym U=2,7 Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wywiewna w toaletach, nie spełniająca wymogów dla obiektu uzyteczności publicznej. System grzewczy z okresu budowy budynku tj. 1970r. Rury stalowe nieizolowane, grzejniki fawiery i żeliwne żeberkowe. System z niską sprawnością przesyłu i regulacji. Miejscowe podgrzewacze wody zasilane elektrycznie. Przy niedużym zużyciu ciepłej wody brak podstaw do wykonania modernizacji w celu poprawy sprawności systemu. Koszt inwestycji przekroczy dopuszczalny czas zwrotu nakładów. 8

10 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody SZ2 Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, λ= 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 186,51m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 203,00m 2 Stopniodni: 3502,89 dzień K/rok t wo = 18,95 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 55,97 55,97 55,97 55,97 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 6001, , , ,22 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,847 0,222 0,209 0,197 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,18 4,51 4,79 5,07 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,33 3,61 3,89 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 47,83 12,51 11,78 11,14 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0055 0,0014 0,0014 0,0013 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,58 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 220,00 225,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,25 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,09 23,71 23,82 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 52434,90 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 23,09 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: Tynk silikatowy lub mineralny malowany farbą silikonową z dociepleniem systemowym styropianem EPS gr. 12cm. W cenie ujęte obróki otworów okiennych, wymiana parapetów, gzymsów, attyk z blachy cynkowo-tytanowej oraz wymiana rur spustowych i instalacji odgromowej na elewacji. 9

11 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody SZ1 Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, λ= 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 114,62m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 125,00m 2 Stopniodni: 3614,02 dzień K/rok t wo = 19,41 o C t zo = -16,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 6001, , , , ,22 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,759 0,229 0,215 0,203 0,182 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,32 4,37 4,65 4,93 5,48 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,06 3,33 3,61 4,17 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 27,16 8,18 7,69 7,26 6,53 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0031 0,0009 0,0009 0,0008 0,0007 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , , ,19 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 280,00 290,00 298,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , ,50 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,75 34,49 34,94 34,63 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 2 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 43050,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,49 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: Izolacja styropianem EPS gr. 12cm z wyprawą płytkami klinkierowymi. Wymiana opierzeń blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej, rur spustowych instalacji odgromowej na ścianach. 10

12 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach Wariant 1, Maty z wełny mineralnej URSA DF 35, λ= 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 336,80m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 402,00m 2 Stopniodni: 3470,38 dzień K/rok t wo = 18,82 o C t zo = -16,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 55,97 55,97 55,97 55,97 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 6001, , , ,22 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,738 0,177 0,169 0,161 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,35 5,64 5,93 6,21 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 4,29 4,57 4,86 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 74,57 17,91 17,04 16,26 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0087 0,0021 0,0020 0,0019 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,30 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 265,00 275,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,50 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,59 35,41 36,25 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,30 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,59 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: Zerwanie istniejącego deskowania dachu z ułożeniem wełny mineralnej L=0,035 gr. 15cm. Wykonanie nwego deskowania z pokryciem 2x papą zgrzewalną oraz montażem instalacji odgromowej i orynnowania z blachy cynkowo-tytanowej 11

13 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody SZ1 Wariant 1, Austrotherm XPS/TOP 30, λ= 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 142,38m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 125,00m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -16,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 55,97 55,97 55,97 55,97 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 6001, , , ,22 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,783 0,226 0,212 0,200 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,28 4,42 4,71 4,99 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,14 3,43 3,71 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 36,16 10,45 9,82 9,26 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0040 0,0012 0,0011 0,0010 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,60 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 380,00 390,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,50 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,26 34,68 34,85 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 2 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 58425,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,68 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: Docieplenie styropianem XPS gr. 12 cm ściany poniżej gruntu do poziomu fundamentu z wykonaniem izolacji przeciw wilgociowej. 12

14 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody SZ3 Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, λ= 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 35,20m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 60,40m 2 Stopniodni: 3290,33 dzień K/rok t wo = 18,08 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant numer Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 Wariant 6 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 6001, , , , , , ,22 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,430 0,220 0,207 0,196 0,186 0,177 0,168 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,32 4,55 4,82 5,10 5,38 5,66 5,94 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,61 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 4,30 2,20 2,07 1,96 1,86 1,77 1,69 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0005 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,90 144,09 151,38 157,92 163,82 169,17 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 165,00 170,00 175,00 180,00 188,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , , , ,90 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,47 85,08 83,43 82,33 81,63 82,56 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 5 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13372,56 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 81,63 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: Izolacja styropianem EPS gr. 12cm z wyprawą tynkarską 13

15 6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O1 Zamiana współczynnika przenikania U Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 3234,03/3234,03 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 32,00m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 32,00m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 25,60m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Dobrze osłonięte cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: --- Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok θi = 20,00 o C θe = -16,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ zł/gj 55,97 55,97 55,97 55,97 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 6001, , , ,22 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m Współczynnik c r Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,560 1,100 0,900 1,000 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 26,58 11,42 9,35 10,38 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0029 0,0013 0,0010 0,0012 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,05 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 450,00 350,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,80 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,14 12,85 10,64 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6927,36 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,14 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 1,10 Informacje uzupełniające: Wymiana wkładów szybowych na szyby termo U=1,0 - całkowity współczynnik okna 1,1. 14

16 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 2408,27/2408,27 m 3 /h Stan istniejący Wariant numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 55,97 55,97 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 6001, ,22 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik V nom m 3 /h Współczynnik V obl m 3 /h Współczynnik V n, sup m 3 /h 2550, ,03 Współczynnik V n, ex m 3 /h 2550, ,03 Współczynnik V obl, sup m 3 /h 2408, ,03 Współczynnik V obl, ex m 3 /h 2408, ,03 Współczynnik β 0,20 1,00 Współczynnik η oc ,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 51,81 65,68 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0282 0,0076 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,79 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,28 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 141,28 lat Modernizacja systemu wentylacji Informacje uzupełniające: Montaż instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w całym obiekcie z zastosowaniem wymiennika obrotowego bez odzystku wilgoci o sprawności 80%. 15

17 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Ciepło właściwe wody c W [kj/(kg K)] 4,18 Gęstość wody ρ W [kg/m 3 ] 1000 Temperatura ciepłej wody θ W [ C] 55 Temperatura zimnej wody θ O [ C] 10 Współczynnik korekcyjny k R [-] 0,55 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f [m 2 ] 627,88 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V WI [dm 3 /(m 2 doba] 0,80 Czas użytkowania τ [h] 24,00 Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 2,00 Sprawność wytwarzania η W,g [-] 1,00 Sprawność przesyłu η W,d [-] 1,00 Sprawność akumulacji ciepła η W,s [-] 1,00 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/rok] 19,01 Max moc cieplna q cwu [kw] 2, Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 55,97 55,97 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 6001, ,22 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 423,58 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0760 Sprawność systemu grzewczego 0,561 0,762 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,09 Koszt modernizacji [zł] ,00 SPBT [lat] --- 5,23 Informacje uzupełniające: Przyjęto w celu poprawy warunków użytkowania budynku i obniżeniu kosztów eksploatacji oraz emisji zanieczyszczeń wymianę grzejników i instancji wewnętrznej c.o z jej izolacją. Montaż głowi termostatycznych w celu poprawy regulacji c.o 16

18 Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego Rodzaje uleprzeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w *) Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła η H,g 0,910 Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających η H,d 0,900 Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej η H,e 0,930 Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego η H,s 1,000 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu tygodnia w t 1,000 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu doby w d 0,950 Sprawność całkowita systemu grzewczego η H,g η H,d η H,e η H,s 0,762 *) - przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Wymiana instalacji c.o z izolacją rur 32978,40 Wymiana grzejników 29173,20 Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach 4439, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Suma: 66591,00 Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania η g Ulepszenie sprawności przesyłu η d Ulepszenie sprawności regulacji η e Ulepszenie sprawności akumulacji η s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Opis zastosowanych usprawnień Zasilanie z sieci miejskiej - wymiennik r. Wymiana instalacji c.o z izolacją rur. Wymiana grzejników na nowe z zaworami termostatycznymi Bez zmian, nie podlega modernizacji. Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach 17

19 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót SPBT 1. Modernizacja przegrody O1 Zamiana współczynnika przenikania U 6927,36 zł 7,14 2. Modernizacja przegrody SZ ,90 zł 23,09 3. Modernizacja przegrody SZ ,00 zł 34,49 4. Modernizacja przegrody Dach ,30 zł 34,59 5. Modernizacja przegrody SZ ,00 zł 34,68 6. Modernizacja przegrody SZ ,56 zł 81,63 7. Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem' [zł] [lat] ,00 zł 141,28 8. Instalacja PV oraz inne roboty elektryczne ,22 zł Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją 49847,67 zł --- Modernizacja systemu grzewczego 66591,00 5, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Usprawnienie Wariant 1 Koszt 1 Modernizacja przegrody O1 Zamiana współczynnika przenikania U 6927,36 2 Modernizacja przegrody SZ ,90 3 Modernizacja przegrody SZ ,00 4 Modernizacja przegrody Dach ,30 5 Modernizacja przegrody SZ ,00 6 Modernizacja przegrody SZ ,56 7 Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem' ,00 8 Modernizacja systemu grzewczego 66591,00 9 Instalacja PV oraz inne roboty elektryczne ,22 10 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją 49847,67 Całkowity koszt ,01 18

20 Wariant 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O1 Zamiana współczynnika przenikania U 6927,36 2 Modernizacja przegrody SZ ,90 3 Modernizacja przegrody SZ ,00 4 Modernizacja przegrody Dach ,30 5 Modernizacja przegrody SZ ,00 6 Modernizacja przegrody SZ ,56 7 Modernizacja systemu grzewczego 66591,00 8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5327,00 Całkowity koszt ,12 Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O1 Zamiana współczynnika przenikania U 6927,36 2 Modernizacja przegrody SZ ,90 3 Modernizacja przegrody SZ ,00 4 Modernizacja przegrody Dach ,30 5 Modernizacja przegrody SZ ,00 6 Modernizacja systemu grzewczego 66591,00 7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5327,00 Całkowity koszt ,56 Wariant 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O1 Zamiana współczynnika przenikania U 6927,36 2 Modernizacja przegrody SZ ,90 3 Modernizacja przegrody SZ ,00 4 Modernizacja przegrody Dach ,30 5 Modernizacja systemu grzewczego 66591,00 6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5327,00 Całkowity koszt ,56 19

21 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O1 Zamiana współczynnika przenikania U 6927,36 2 Modernizacja przegrody SZ ,90 3 Modernizacja przegrody SZ ,00 4 Modernizacja systemu grzewczego 66591,00 5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5327,00 Całkowity koszt ,26 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O1 Zamiana współczynnika przenikania U 6927,36 2 Modernizacja przegrody SZ ,90 3 Modernizacja systemu grzewczego 66591,00 4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5327,00 Całkowity koszt ,26 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O1 Zamiana współczynnika przenikania U 6927,36 2 Modernizacja systemu grzewczego 66591,00 3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5327,00 Całkowity koszt 78845,36 Wariant 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego 66591,00 2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5327,00 Całkowity koszt 71918,00 20

22 7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,58 18,98 627, , , ,10 35,96 0,44 1 0, ,41 18,98 627, , , ,10 28,34 0,44 2 0, ,41 18,98 627, , , ,10 28,35 0,44 3 0, ,68 18,98 627, , , ,10 28,49 0,44 4 0, ,22 18,98 627, , , ,10 29,87 0,44 5 0, ,95 18,98 627, , , ,10 32,99 0,44 6 0, ,91 18,98 627, , , ,10 34,03 0,44 7 0, ,87 18,98 627, , , ,10 35,96 0,44 8 0, ,58 18,98 627, , , ,10 35,96 0,44 21

23 7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h0,1co Q 0,1cwu η 0,1 w t0,1 w d0,1 Q 0,1 O 0,1 O % O q h0,1co q 0,1cwu GJ GJ MW MW GJ zł zł % 423,58 19,01 0,0760 0,0022 0,56 1,00 1,00 775, , ,41 19,01 0,0392 0,0022 0,76 1,00 0,95 362, , ,90 49,18 274,41 19,01 0,0598 0,0022 0,76 1,00 0,95 362, , ,40 46,35 276,68 19,01 0,0602 0,0022 0,76 1,00 0,95 364, , ,81 45,99 289,22 19,01 0,0615 0,0022 0,76 1,00 0,95 380, , ,02 44,14 347,95 19,01 0,0681 0,0022 0,76 1,00 0,95 453, , ,56 35,40 368,91 19,01 0,0703 0,0022 0,76 1,00 0,95 480, , ,97 32,30 406,87 19,01 0,0743 0,0022 0,76 1,00 0,95 527, , ,61 26,69 423,58 19,01 0,0760 0,0022 0,76 1,00 0,95 548, , ,32 24,22 22

24 7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Premia termomodernizacyjna Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędnoś ć zapotrz. na energię Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu 20% kredytu 16% kosztów całkowityc h Dwukrotno ść rocznej oszczędno ści kosztów energii ,01 zł 25782,90 53,31% ,12 zł 24299,40 53,31% ,56 zł 24111,81 52,95% ,56 zł 23141,02 50,92% ,26 zł 18557,56 41,46% ,26 zł 16932,97 38,08% ,36 zł 13989,61 31,96% 0, ,01 0, ,12 0, ,56 0, ,56 0, ,26 0, ,26 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 zł 12698,32 29,26% 0, , , , ,65 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 15% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie 0,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,01 zł - planowana kwota środków własnych --- 0,00 zł - planowana kwota kredytu ,01 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,81 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,90 zł tj. 49,18 % 23

25 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ2 Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: Tynk silikatowy lub mineralny malowany farbą silikonową z dociepleniem systemowym styropianem EPS gr. 12cm. W cenie ujęte obróbki otworów okiennych, wymiana parapetów, gzymsów, attyk z blachy cynkowo-tytanowej oraz wymiana rur spustowych i instalacji odgromowej na elewacji. P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ1 Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: Izolacja styropianem EPS gr. 12cm z wyprawą płytkami klinkierowymi. Wymiana opierzeń blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej, rur spustowych instalacji odgromowej na ścianach. P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Maty z wełny mineralnej URSA DF 35 Uwagi: Zerwanie istniejącego deskowania dachu z ułożeniem wełny mineralnej L=0,035 gr. 15cm. Wykonanie nowego deskowania z pokryciem 2x papą zgrzewalną oraz montażem instalacji odgromowej i orynnowania z blachy cynkowo-tytanowej P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ1 Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Austrotherm XPS/TOP 30 Uwagi: Docieplenie styropianem XPS gr. 12 cm ściany poniżej gruntu do poziomu fundamentu z wykonaniem izolacji przeciw wilgociowej. P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ3 Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: Izolacja styropianem EPS gr. 12cm z wyprawą tynkarską 24

26 O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O1 Zamiana współczynnika przenikania U Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,100 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Uwagi: Wymiana wkładów szybowych na szyby termo U=1,0 - całkowity współczynnik okna 1,1. V1 Usprawnienie: Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Uwagi: Montaż instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w całym obiekcie z zastosowaniem wymiennika obrotowego bez odzysku wilgoci o sprawności 80%. C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Przyjęto w celu poprawy warunków użytkowania budynku i obniżeniu kosztów eksploatacji oraz emisji zanieczyszczeń wymianę grzejników i instalacji wewnętrznej c.o z jej izolacją. Montaż głowi termostatycznych w celu poprawy regulacji c.o 25

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów   TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów P R O T O S I r e n e u s z M a z u r k i e w i c z ul. Boya Żeleńskiego 15, 35-959 Rzeszów e-mail: dt.protos@wp.pl TERMOMODERNIZACJA I. Dane ewidencyjne: Obiekt: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo- Parkowy ul. Park 2 37-200 Przeworsk WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo