1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków) Ozorków Ozorków łódzkie 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. ul Częstochowska Łódź Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Mariusz Małkowski 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego podpis 5. Miejscowość: Łódź Data wykonania opracowania grudzień Spis treści. Strona tytułowa audytu energetycznego... str 2. Karta audytu energetycznego budynku.... str 2 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych.... str 4 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku.. str 5 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych str 7 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.. str 8 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego...str 6 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji...str Załącznik nr. - dokumentacja techniczna budynku..str Załącznik nr 2. charakterystyka energetyczna po termomodernizacji budynku (Zapotrzebowanie na ciepło w budynku) str 23. Załącznik nr 3. zestawienie emisji dwutlenku węgla.... str 39

2 2 2. Karta audytu energetycznego budynku 2.. Dane ogólne 2... Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej 27, Powierzchnia netto budynku 774, Pow. użytkowa części mieszkalnej 0, Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych 0, Liczba lokali mieszkalnych 0, Liczba osób użytkujących budynek 0, Sposób przygotowania ciepłej wody Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne 2... Współczynnik kształtu A/V 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne,08 0, Dach/stropodach 0,48 0, Strop piwnicy Okna,0, Drzwi/bramy 2,60; 5,00,30;, Ściany na gruncie,9 0, Ściany wewnętrzne,68;,26;,20; 2,24; 2,07; 2,05;,08;,68,68;,26;,20; 2,24; 2,07; 2,05;,08;, Stropy wewnętrzne 3,82; 2,89; 2,70 3,82; 2,89; 2, Podłogi na gruncie 2,43; 2,22 2,43; 2, Sprawności składowe systemu grzewczego Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,500 0, Sprawność przesyłania 0,900 0, Sprawność regulacji 0,700 0, Sprawność akumulacji,000, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia,000, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby,000, Charakterystyka systemu wentylacji Stan przed Stan po

3 Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego 597,30 543, Liczba wymian 0,74 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 64,26 9, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw],6, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 2.6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 306,06 04,7 97,63 80,99 6,95 6, ,7 37,53 24,29 23,5 348,27 64,87 Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za GJ na ogrzewanie 25,25 4, Opłata za MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 0,00 0, Opłata za podgrzanie m 3 wody użytkowej 35,27 35, Opłata za MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc 0,00 0, Opłata za ogrzanie m 2 powierzchni użytkowej na miesiąc,84, Opłata abonamentowa 0,00 0, Inne 0,00 0,00

4 Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,78 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,78 Premia termomodernizacyjna [zł] 30972,02 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 5486,0 79,36 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.. Ustawy i Rozporządzenia. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 2 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej 3.2. Normy techniczne. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 3790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 283:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie

5 5 Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 0 zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: 0 zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku - 27,56 m 3 Kubatura ogrzewania - 27,56 m 3 Powierzchnia netto budynku - 774,97 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,46 m - Powierzchnia zabudowy budynku - 386,5 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość mieszkańców - 0, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne,08 W/(m 2 K) Dach/stropodach 0,48 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna,0 W/(m 2 K)

6 6 Drzwi/bramy 2,60; 5,00 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany na gruncie,9 W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne,68;,26;,20; 2,24; 2,07; 2,05;,08;,68 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 3,82; 2,89; 2,70 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 2,43; 2,22 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za GJ na ogrzewanie 25,25 zł/gj 4,73 zł/gj Opłata za MW mocy zamówionej na ogrzewanie 0,00 zł/mw/mc 0,00 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za GJ 66,68 zł/gj 66,68 zł/gj Opłata za MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 0,00 zł/mw/mc 0,00 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Kotły węglowe wyprodukowane w latach Inne H,g = 0,500 Przesyłanie ciepła Ogrzewanie powietrzne H,d = 0,900 Regulacja systemu grzewczego Ogrzewanie piecowe lub z kominka H,e = 0,700 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s =,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t =,000 Liczba godzin: Bez przerw w d =,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,35 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Instalacja nie była modernizowana po 984 r.... wymagany próg oszczędności: 25% --- MW Wytwarzanie ciepła Elektryczny podgrzewacz przepływowy W,g = 0,990 Przesył ciepłej wody Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punkach poboru W,d =,000

7 7 Akumulacja ciepła Brak zasobnika W,s =,000 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W, g W, d W, s = 0,990 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 597,30 Krotność wymian powietrza 0, MW

8 8 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana na gruncie Ściana zewnętrzna Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Strop wewnętrzny Dach Strop wewnętrzny Podłoga na gruncie Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Podłoga na gruncie Strop wewnętrzny Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 2 wrota garażowe 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Sciana na gruncie zbudowana z żelbetu Ściana murowana, warstwowa warstwa konstrukcyjna murowana z pustaków keramzytowychh, z pustką powietrzną oraz oblicówką z cegły wapienno-piaskowej. Ściany sa otynkowane od wewnątrz W ścianie występują straty ciepła przez przenikanie spowodowane niedostateczną izolacją cieplną ścian zewnętrznych budynku. Proponowane ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą. Ściana z pustaków keramzytowych o gr 27 cm obustronnie otynkowane. Ściana z pustaków keramzytowych o gr 43 cm obustronnie otynkowane. Ściana z pustaków keramzytowych o gr 46 cm obustronnie otynkowane. Ściana z pustaków keramzytowych o gr 5 cm obustronnie otynkowane. Ściana z pustaków keramzytowych o gr 7 cm obustronnie otynkowane. Strop żelbetowy, płytowy z zelbetowymi belkami Stopodach - żelbetowy, monolityczny, dwuspadowy, kryty papą asfaltową na lepiku schody żelbetowe Podłoga na gruncie wykonana jako gładź cementowa na podkładzie piaskowym. Brak izolacji cieplnej. Ściana z pustaków keramzytowych o gr 55 cm obustronnie otynkowane. Ściana z pustaków keramzytowych o gr 29 cm obustronnie otynkowane. Podłoga na gruncie wykonana jako gładź cementowa na podkładzie piaskowym. Brak izolacji cieplnej. Strop żelbetowy, płytowy z zelbetowymi belkami Okna o współczynniku przenikania ciepła zespolenia szyby wynosi U=, W/m2K spoełniają wymagania cieplne. Drzwi zewnętrzne nie spełniają wymagań izolacyjnośc cieplnej przegród. Przewiduje się wymianę stolarki drzwiowej na nową z PCV lub aluminiową dobrze izolowane o niższym współczynniku ciepła.... W budynku znajdują się 2 kotły powietrzene opalane węglę kamiennym, ciepłe powietrze jest rozprowadzane kanałami wentylacyjnymi do poszeczególnych pomieszczeń. Stan kotła i kanałów wentylacyjnych jest bardzo zły i podlega wymianie. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest miejscowe przy użyciu podgrzewaczy elektrycznych. Nie wymaga wymiany

9 9 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wariant, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 589,09m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 589,09m 2 Stopniodni: 4584,40 dzień K/rok t wo = 6,76 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt Warian t. Waria nt.2 Warian t.3 Opłata za GJ Oz zł/gj 25,25 4,73 4,73 4,73 4,73 Opłata za MW Om zł (MW * m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K),080 0,239 0,226 0,24 0,203 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,93 4,8 4,43 4,68 4,93 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,25 3,50 3,75 4,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 252,04 55,88 52,72 49,90 47,37 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0234 0,0052 0,0049 0,0046 0,0044 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , 6 463, ,5 4387,2 0 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,9 39,47 4,03 42,75 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , ,08 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,78 24,27 23,87 23,58 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant.3 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 03434,08 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 23,58 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 6 cm Informacje uzupełniające: Zgodnie z projektem budowlanym termomodernizacji przyjęto 6 cm grubości styropianu. Ze względu na charakter obiektu budynek uzyteczności publicznej, przyjęto minimalną wymaganą wartość oporu cieplnego na poziomie 4,926 W/m2K Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie

10 0 Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Wariant, Polister ekstrudowany (styrodur), = 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 98,59m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 98,59m 2 Stopniodni: 4584,40 dzień K/rok t wo = 5,08 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt Warian t. Waria nt.2 Warian t.3 Opłata za GJ Oz zł/gj 25,25 4,73 4,73 4,73 4,73 Opłata za MW Om zł (MW * m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K),92 0,236 0,22 0,208 0,96 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,52 4,24 4,52 4,8 5,09 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,7 4,00 4,29 4,57 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 50,4 8,56 7,39 6,36 5,44 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,033 0,006 0,005 0,004 0,004 zł/rok ,3 3072,2 5 35, ,6 5 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,94 294,39 306,90 39,4 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , , 94 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 2,4 23,4 24,06 24,74 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant.3 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7808,94 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,74 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 6 cm Informacje uzupełniające: Przegrody nie spełniają wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej. Przyklejenie płyt polistyrenu ekstrudowanego grubości 6 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035[W/(mK)]. Ze względu na charakter obiektu budynek uzyteczności publicznej, przyjęto minimalną wymaganą wartość oporu cieplnego na poziomie 5,094 W/m2K mmetodą lekko mokrą a natępnie wykonanie warstwy tynku. Prze pprzystąpieniem do ocieplenia należy przygotować podłoże poprze zoczyszczenie stropu z istniejącego tynku oraz drobne jego n.praw.y Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Dach Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant, Styropapa EPS 80, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 33,05m 2

11 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 33,05m 2 Stopniodni: 4584,40 dzień K/rok t wo = 9,27 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt Warian t. Waria nt.2 Warian t.3 Waria nt.4 Waria nt.5 Warian t.6 Opłata za GJ Oz zł/gj 25,25 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 Opłata za MW Om zł (MW * m-c) Waria nt.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,476 0,27 0,205 0,94 0,84 0,75 0,67 0,60 0,53 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,0 4,60 4,88 5,6 5,44 5,7 5,99 6,27 6,55 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 2,50 2,78 3,06 3,33 3,6 3,89 4,7 4,44 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 58,98 26,94 25,4 24,04 22,8 2,70 20,70 9,78 8,94 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0058 0,0027 0,0025 0,0024 0,0023 0,0022 0,002 0,0020 0,009 zł/rok ,96 428,96 486,06 537,33 583,6 625,60 663,87 698,89 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,33 30,38 32,34 34,49 36,54 38,60 40,65 42,7 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , , , , , 49 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,39 7,03 04,84 96,38 90,09 85,3 8,58 78, , 70 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant.7 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 54950,70 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 78,63 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 6 cm Informacje uzupełniające: Zgodnie z projektem budowlanym termomodernizacji przyjęto 6 cm gurbości styropapy. Ze względu na charakter obiektu budynek uzyteczności publicznej, przyjęto minimalną wymaganą wartość oporu cieplnego na poziomie 6,547 W/m2K. Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta styropapy 6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 952,64 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 32,88m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 32,88m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 32,88m 2

12 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr =,2,cw =,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Stopniodni: 270,44 dzień K/rok i = 5,56 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W Opłata za GJ zł/gj 25,25 25,25 Opłata za MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m,00,00 Współczynnik c r 0,85 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),00,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 36,62 8,55 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,067 0,06 zł/rok ,25 zł/m ,00 zł --- 0,00 zł , 00 Prosty czas zwrotu SPBT lata , Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 000,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24, lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U=,0 Informacje uzupełniające: W wyniku niewystarczającej wentylacji planowany jest montaż nawiewników higrosterowanych. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 9,08 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,57m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,57m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,57m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr =,2,cw =,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )

13 3 Stopniodni: 33,7 dzień K/rok i = 8,27 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W Opłata za GJ zł/gj 25,25 25,25 Opłata za MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m,35 0,70 Współczynnik c r,20 0,55 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,600,300 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 34,69 0,70 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,006 0,0008 zł/rok ,74 zł/m zł , , 82 zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,53 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5462,82 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 25,53 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U=,30 Informacje uzupełniające: Stolarka drzwiowa przeznaczona do modernizacji z uwagi na zły stan techniczny. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 2 wrota garażowe 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 0,00 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 34,6m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 34,6m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 34,6m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr =,2,cw =,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 366,40 dzień K/rok i = 5,00 o C e = -20,00 o C

14 4 Stan istniejący Waria nt numer W Opłata za GJ zł/gj 25,25 25,25 Opłata za MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m,35 0,70 Współczynnik c r,20 0,55 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 5,000,300 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 3,98,4 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0043 0,00 zł/rok ,52 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/m zł , , 24 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,52 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 63034,24 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 98,52 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U=,30 Informacje uzupełniające: Wymiana wrót garażowych zmniejszy straty ciepła przez nieszczelne wrota garażowe. 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej 6.3. Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Liczba użytkowników L i 0,00 Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d] 0,00 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 55,00 Liczba dni użytkowania t uz [dni] 365,00 Czas użytkowania w ciągu doby [h] 24,00 Sprawność źródła ciepła 0,990 Sprawność przesyłu,000

15 5 Sprawność akumulacji ciepła,000 Współczynnik nierównomierności Nh 5,3 Zużycie w ciągu doby G d [m 3 /d] 0,0 Zużycie średnie godzinowe G h,śr [m 3 /h] 0,0 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 6,952 Max moc cieplna q cwu [MW] 0, Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant Opłata za GJ na ogrzewanie [zł/gj] 25,25 4,73 Opłata za MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 0,00 0,00 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 306,06 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0643 Sprawność systemu grzewczego 0,35 0,579 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,72 Koszt modernizacji [zł] ,00 SPBT [lat] ,02 Informacje uzupełniające: Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania H,g 0,500 0,870 Sprawność przesyłania H,d 0,900 0,950 Sprawność regulacji H,e 0,700 0,700 Sprawność wykorzystania H,s,000,000 Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu w t,000,000 Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu w d,000, Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady wymiana kotła węglowego na olejowe nagrzewnice powietrzne 24600,00 remont kanałów doprowadzających ciepłe powietrze 36900,00 Suma: 6500,00

16 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności regulacji e... Ulepszenie sprawności akumulacji s... Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d... Lp. Opis zastosowanych usprawnień wymiana 2-óch kotłów węglowych na nagrzewnice powietrzne zasilane olejem opałowym modernizacja kanałów wentylacyjnych doprowadzających cieple powietrze zwiększy sprawnośc sytemu ogrzewania. 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót [zł] SPBT 2. Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 000,00 zł 24, 3. Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 7808,94 zł 24,74 4. Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 5462,82 zł 25,53 5. Modernizacja przegrody Dach 54950,70 zł 78,63 6. Modernizacja przegrody DZ 2 wrota garażowe 'Wentylacja grawitacyjna' [lat] 63034,24 zł 98,52 Modernizacja systemu grzewczego 6500, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 03434,08 2 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 000,00 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 7808,94 4 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 5462,82 5 Modernizacja przegrody Dach 54950,70 6 Modernizacja przegrody DZ 2 wrota garażowe 'Wentylacja grawitacyjna' 63034,24 7 Modernizacja systemu grzewczego 6500,00 Całkowity koszt ,78

17 7 Wariant 2 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 03434,08 2 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 000,00 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 7808,94 4 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 5462,82 5 Modernizacja przegrody Dach 54950,70 6 Modernizacja systemu grzewczego 6500,00 Całkowity koszt ,54 Wariant 3 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 03434,08 2 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 000,00 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 7808,94 4 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 5462,82 5 Modernizacja systemu grzewczego 6500,00 Całkowity koszt 26945,84 Wariant 4 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 03434,08 2 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 000,00 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 7808,94 4 Modernizacja systemu grzewczego 6500,00 Całkowity koszt ,02 Wariant 5 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 03434,08 2 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 000,00 3 Modernizacja systemu grzewczego 6500,00 Całkowity koszt 75934,08 Wariant 6 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 03434,08

18 sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V Projekt: 8 2 Modernizacja systemu grzewczego 6500,00 Całkowity koszt 64934,08 Wariant 7 Usprawnienie Koszt Modernizacja systemu grzewczego 6500,00 Całkowity koszt 6500, Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 /m 0 0, ,06 24,00 774,97 27,56 27,56 27,56 64,6 0,46 0, ,7 24,00 774,97 27,56 27,56 27, ,46 2 0,0369 2,47 24,00 774,97 27,56 27,56 27, ,46 3 0, ,53 24,00 774,97 27,56 27,56 27, ,46 4 0,045 48,30 24,00 774,97 27,56 27,56 27, ,46 5 0, ,60 24,00 774,97 27,56 27,56 27, ,46 6 0, ,60 24,00 774,97 27,56 27,56 27, ,46 7 0, ,4 24,00 774,97 27,56 27,56 27, , Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h0,co Q 0,cwu 0, w t0, w d0, Q 0, O 0, O % O q h0,co q 0,cwu GJ GJ MW MW GJ zł zł % 306,06 6,95 0,0643 0,002 0,32,00,00 923, , ,7 6,95 0,0350 0,002 0,58,00,00 90, , ,0 63,70 2,47 6,95 0,0369 0,002 0,58,00,00 220,06 005,3 4259,00 58,65

19 ,53 6,95 0,0409 0,002 48,30 6,95 0,045 0,002 68,60 6,95 0,0433 0,002 68,60 6,95 0,0440 0, ,4 6,95 0,0630 0,002 0,58,00,00 260,5 739, ,77 5,7 0,58,00,00 267,3 205, ,76 50,57 0,58,00,00 302,74 350, ,59 44,46 0,58,00,00 302,74 350, ,59 44,46 0,58,00,00 52, ,3 67,8 6, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię ,78 zł 5486,0 79,36% ,54 zł 4259,00 76,8% ,84 zł 2570,77 7,80% ,02 zł 2294,76 7,09% ,08 zł 0808,59 67,23% ,08 zł 0808,59 67,23% Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu , , , , , ,0 8 0,00 0,00% 00,00% 0,00 0,00% 00,00% 0,00 0,00% 00,00% 0,00 0,00% 00,00% 0,00 0,00% 00,00% 0,00 0,00% 00,00% Premia termomodernizacyjna 20% kredytu 6% kosztów całkowityc h 77480,6 6984, ,3 5898, ,7 4306, , , , , , ,45 Dwukrot ność rocznej oszczęd ności kosztów energii 30972, , , , , 8 267, ,00 zł 67,8 43,53% 0,00 0,00% 2300, , , ,00 00,00% Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr gdyż:

20 20. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 25% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie 0,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,78 zł - planowana kwota środków własnych --- 0,00 zł - planowana kwota kredytu ,78 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,02 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,0 zł tj. 63,70 % 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 6 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: Zgodnie z projektem budowlanym termomodernizacji przyjęto 6 cm grubości styropianu. Ze względu na charakter obiektu budynek uzyteczności publicznej, przyjęto minimalną wymaganą wartość oporu cieplnego na poziomie 4,926 W/m2K P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 6 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Polister ekstrudowany (styrodur) Uwagi: Przegrody nie spełniają wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej. Przyklejenie płyt polistyrenu ekstrudowanego grubości 6 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035[W/(mK)]. Ze względu na charakter obiektu budynek uzyteczności publicznej, przyjęto minimalną wymaganą wartość oporu cieplnego na poziomie 5,094 W/m2K mmetodą lekko mokrą a natępnie wykonanie warstwy tynku. Prze pprzystąpieniem do ocieplenia należy przygotować podłoże poprze zoczyszczenie stropu z istniejącego tynku oraz drobne jego n.praw.y P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 6 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropapa EPS 80 Uwagi: Zgodnie z projektem budowlanym termomodernizacji przyjęto 6 cm gurbości styropapy. Ze względu na charakter obiektu budynek uzyteczności publicznej, przyjęto minimalną wymaganą wartość oporu cieplnego na poziomie 6,547 W/m2K. Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta styropapy O Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki:,00 W/(m 2 K)

21 2 Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: W wyniku niewystarczającej wentylacji planowany jest montaż nawiewników higrosterowanych. O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki:,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Stolarka drzwiowa przeznaczona do modernizacji z uwagi na zły stan techniczny. O3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 2 wrota garażowe 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki:,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Wymiana wrót garażowych zmniejszy straty ciepła przez nieszczelne wrota garażowe. C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Instalacja grzewcza przeznaczona do modernizacji z uwagi na zły stan techniczny.

22 22 9. Załącznik nr. - dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna na podstawie inwentaryzacji technicznej poniżej zdjęcia pełnej dokumentacji: rzuty, przekroje i elewacje.

23 23 0. Załącznik nr 2. charakterystyka energetyczna po termomodernizacji budynku (Zapotrzebowanie na ciepło w budynku) Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Kody Element Materiał 2 Opis Ściana na gruncie, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04 - Polister ekstrudowany (styrodur) 0,60 0,035 4,57-2 Żelbet ,600,700 0,353-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,76-5,09 0,20 Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 0,04-3 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,60 0,040 4,000-4 Cegła wap.-piask..9-łupana 0,20,000 0,20-5 Niewentylowane warstwy powietrza 0,080 0,000 0,80-6 Pustak keramzytowy 0,350 0,800 0,438-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,73-4,93 0,20

24 24 Kody Element Materiał 3 4 Opis Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,3-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Pustak keramzytowy 0,240 0,800 0,300-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,27-0,60,68 Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Pustak keramzytowy 0,400 0,800 0,500-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,43-0,80,26

25 25 Kody Element Materiał 5 6 Opis Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,3-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Pustak keramzytowy 0,430 0,800 0,538-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,46-0,83,20 Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Pustak keramzytowy 0,20 0,800 0,50-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,5-0,45 2,24

26 26 Kody Element Materiał 7 8 Opis Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,3-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Pustak keramzytowy 0,50 0,800 0,88-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,8-0,48 2,07 Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-8 Cegła pełna zwykła 0,50 0,780 0,92-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,8-0,49 2,05

27 27 Kody Element Materiał 9 0 Opis Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-9 Lastriko 0,030 0,720 0,042-2 Żelbet ,05,700 0,062-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-63 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,0 - Grubość całkowita i U k 0,5-0,26 3,82 Dach, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-0 Styropapa EPS 80 0,60 0,036 4,444 - papa na lepiku 0,00 0,80 0,006-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-2 beton na kruszywie lekkim 0,680 0,370,838-2 Żelbet ,40,700 0,082-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-63 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,0 - Grubość całkowita i U k,0-6,55 0,5

28 28 Kody Element Materiał Opis Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-2 Żelbet ,350,700 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,0 - Grubość całkowita i U k 0,35-0,35 2,89 Drzwi wewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,6 Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k - - -,3 Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k - - -,3 Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k - - -, Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna 65 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,00-3 Tynk lub gładź cementowa 0,030,000 0,030-4 Beton z kruszywa keramzytowego 600 0,00 0,900 0, - 5 Piasek 0,200 2,000 0,00-66 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,7 - Grubość całkowita i U k 0,33-0,4 2,43

29 29 Kody Element Materiał 7 8 Opis Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 67 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-4 Cegła wap.-piask..9-łupana 0,20,000 0,20-5 Niewentylowane warstwy powietrza 0,080 0,000 0,80-6 Pustak keramzytowy 0,350 0,800 0,438-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,57-0,93,08 Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Pustak keramzytowy 0,240 0,800 0,300-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-6 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 0,3 - Grubość całkowita i U k 0,27-0,60,68

30 30 Kody Element Materiał 9 20 Opis Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna 68 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-3 Tynk lub gładź cementowa 0,030,000 0,030-4 Beton z kruszywa keramzytowego 600 0,00 0,900 0, - 5 Piasek 0,200 2,000 0,00-66 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,7 - Grubość całkowita i U k 0,33-0,45 2,22 Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-6 Parkiet 0,030 0,200 0,50-2 Żelbet ,05,700 0,062-7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,05 0,820 0,08-63 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,0 - Grubość całkowita i U k 0,5-0,37 2,70

31 3 Zestawienie typów mostków cieplnych Zestawienie typów mostków cieplnych Kod Opis k W/(m K) C4 Naroże zewnętrzne ściany lekka -0,5 Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania Nr Nazwa trybu Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania Temperatura t Ilość godzin na dobę Ilość dni w tygodniu Ilość dni w miesiącu o C h dni dni Standard Ciągły 6, Zestawienie uproszczonych współ. strat ciepła Zestawienie obliczeniowych współczynników strat ciepła przez przenikanie dla Strefa O Lp. Typ przegrody Symbol Nazwa A U H T H % m 2 W/(m 2 K) Podłoga na gruncie Ściana zewnętrzna Drzwi zewnętrzne Ściana wewnętrzna Strop wewnętrzny Ściana na gruncie Okno zewnętrzne Ściana wewnętrzna W/K % PG Podłoga na gruncie 00,97 2,43 8,63 0,44 SZ Ściana zewnętrzna 589,09 0,20 94,22 2,24 DZ Drzwi zewnętrzne 2,57 2,60 32,69 0,78 SW 55 Ściana wewnętrzna 40,87,08 46,69 3,49 STW lastryko Strop wewnętrzny 266,63 3,82 08,74 24,2 SG Ściana na gruncie 98,59 0,20 5,02 0,36 OZ Okno zewnętrzne 32,88,0 46,7 3,47 SW 7 Ściana wewnętrzna 204,45 2,07 422,35 0,04 Drzwi DW Drzwi wewnętrzne 80,94 2,60 20,44 5,00

32 32 wewnętrzne Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Podłoga na gruncie Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Strop wewnętrzny Strop wewnętrzny Drzwi zewnętrzne Ściana wewnętrzna SW 43 Ściana wewnętrzna 372,46,26 467,57, SW 46 Ściana wewnętrzna 24,84,20 49,68 3,56 PG 2 Podłoga na gruncie 30,72 2,22 75,50,79 SW 5 Ściana wewnętrzna 8,86 2,24 266,5 6,32 SW 29 Ściana wewnętrzna 39,28,68 233,46 5,55 schody Strop wewnętrzny 7,59 2,89 2,94 0,52 STW parkiet DZ 2 wrota garażow e Strop wewnętrzny 68,54 2,70 455,44 0,82 Drzwi zewnętrzne 34,6 5,00 70,82 4,06 SW 27 Ściana wewnętrzna 28,6,68 24,82 5,0 Dach D Dach 33,05 0,5 47,82,4 Całkowity współczynnik strat ciepła przez przenikanie H T 4208,5 W/K Zestawienie strumieni powietrza wentylacyjnego Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza Wentylacja grawitacyjna Tryb pracy Nazwa strefy V min V min V inf V c - - m 3 /h m 3 /h m 3 /h m 3 /h Standard Strefa O 27,6 0,0 0,0 434,3 434,3 Zestawienie obliczeń dla wentylacji Lp. Tryb pracy Nazwa strefy V c H ve Q ve m 3 /h W/K kwh/rok Standard Strefa O 434,3 474,6 0,0 Wentylacja WENTYLACJA GRAWITACYJNA

33 Obliczenia wentylacyjnych strat ciepła Minimalne potrzeby higieniczne Strefa O Suma Projekt: 33 Nazwa strefy Wewnętrzna kubatura pomieszczenia V i m 3 27,56 27,56 Temperatura zewnętrzna e o C -20,00 Minimalna krotność wymiany powietrza ze względów higienicznych n min,i h - 24,00 Minimalny strumień powietrza ze względów higienicznych Wartości wybrane do obliczeń V * i = V * min,i + V * inf V * min,i m 3 /h 0,00 0,00 V * i m 3 /h 0,00 0,00 Współczynnik projektowej wentylacyjnej straty ciepła H V,i W/K 0,00 474,62 Obliczenia zysków ciepła od słońca Obliczenia zysków ciepła od słońca dla Strefa O Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OZ -Okno zewnętrzne OZ W 4,90,00 0,75 0,70 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - I sol 2,99 25,53 56,43 8,63 0,4 7 Q sol 56,57 65,70 45,2 0 20, , ,70 43,72 20,46 6,0 kw/(m 2 m-c) ,6 3 2,4 9 52,66 4,9 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OZ -Okno zewnętrzne OZ S 58,2,00 0,75 0,70 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - I sol 46,63 43,62 86,49 93,45 8,3 3 Q sol 424, , , , , ,57 64,96 30,33 23,20 kw/(m 2 m-c) , , , ,9 7 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C

34 m OZ -Okno zewnętrzne OZ N 68,4,00 0,75 0,70 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - I sol 9,38 2,5 46,90 70,72 86, ,42 35,67 8,65 5,70 kw/(m 2 m-c) Q sol 693, , , , , , , 0 667,2 0 56,5 9 kwh/m-c Kod Element Symbol Kierunek A Z g C m OZ -Okno zewnętrzne OZ E,63,00 0,75 0,70 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - I sol 22,64 26,22 63,80 87,70 20,8 5 Q sol 9,38 22,44 54,6 75,06 03, ,86 42,7 20,38 6,39 kw/(m 2 m-c) ,5 36,09 7,44 4,03 kwh/m-c Obliczenia zysków wewnętrznych dla Strefa O Metoda uproszczona Kod Nazwa źródła/pomieszczenia Af Uwagi - - m 2 W/m 2 - Strefa O 775,0 5,5 Całkowite obciążenie cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi int = 5,50 W/m 2 Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze A f = 774,97 m 2 miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - Q int 37, , 28 37, , 87 37, , 87 37, 7 37, , 87 37, , 87 37, 7 kwh/m-c Obliczenia wewnętrznych zysków ciepła Obliczenia zbiorcze dla strefy I. Przegrody zewnętrzne Obliczenia pojemności cieplnej dla Strefa O Nazwa przegrody Symbol Nazwa warstwy Podłoga na PG Od strony wewnętrznej c p ρ d A obl C m J/(kg*K) kg/m 3 m m 2 kj/k

35 35 gruncie Ściana zewnętrzna Ściana na gruncie Podłoga na gruncie SZ SG PG 2 Dach D Piasek ,00 00, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 2622 Tynk lub gładź cementowo-wapienna Od strony wewnętrznej ,05 Pustak keramzytowy , , , Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 4753 Od strony wewnętrznej Żelbet ,00 98, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 4703 Od strony wewnętrznej Piasek ,00 30, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= Tynk lub gładź cementowo-wapienna II. Przegrody wewnętrzne sąsiadujące z innymi strefami Nazwa przegrody Ściana wewnętrzna Strop wewnętrzny Symbol SW 55 STW lastryko Od strony wewnętrznej ,05 Żelbet ,085 33,0 5 33, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 6377 Nazwa warstwy Tynk lub gładź cementowo-wapienna c p ρ d A obl C m J/(kg*K) kg/m 3 m m 2 kj/k Od strony wewnętrznej ,05 Pustak keramzytowy ,085 40,8 7 40, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 366 Tynk lub gładź cementowo-wapienna Od strony wewnętrznej ,05 Żelbet , , , Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= Ściana SW 7 Od strony wewnętrznej

36 36 wewnętrzna Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Strop wewnętrzny Strop wewnętrzny Ściana wewnętrzna SW 43 SW 46 SW 5 SW 29 schody STW parkiet SW 27 Tynk lub gładź cementowo-wapienna ,05 Pustak keramzytowy , , , Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 6496 Tynk lub gładź cementowo-wapienna Od strony wewnętrznej ,05 Pustak keramzytowy , , , Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= Tynk lub gładź cementowo-wapienna Od strony wewnętrznej ,05 Pustak keramzytowy ,085 24,8 4 24, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 0073 Tynk lub gładź cementowo-wapienna Od strony wewnętrznej ,05 Pustak keramzytowy ,085 8,8 6 8, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 9590 Tynk lub gładź cementowo-wapienna Od strony wewnętrznej ,05 Pustak keramzytowy ,085 39,2 8 39, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 238 Od strony wewnętrznej Żelbet ,00 7, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 594 Tynk lub gładź cementowo-wapienna Od strony wewnętrznej ,05 Żelbet ,085 68,5 4 68, Całkowita pojemność cieplna przegrody C m = j i (c pij *ρ ij *d ij *A j )= 3403 Od strony wewnętrznej Tynk lub gładź ,05 28, 2987

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZESIEWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DZNIA 21.11.2008r. Termomodernizacja Szkoły

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZESIEWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DZNIA 1.11.008r. Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015 Audyt energetyczny Adres budynku: Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 miejscowość: Rzeszów ulica: Lubelska 6 kod: 35-233 Rzeszów województwo: podkarpackie Opracowanie: Podkarpacka Agencja Energetyczna Ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo