SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto 9 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy 2. Wydano 2 decyzje na przeniesienie i zmianę decyzji o warunkach zabudowy; 3. Wydano 2 opinie w sprawie zgodności wstępnych projektów podziału z ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego. 4. Wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości 5. Wydano 24 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 605 zł. 6. Wydano 4 zaświadczenia dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 68 zł. 7. Wydano 5 decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości części sprzedanych nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna) na łączną kwotę ,90 zł. W tym: a) Szczepanów 3 decyzje b) Ciechów 1 decyzja c) miasto Środa Śląska 1 decyzja 8. W trakcie opracowania jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska 9. W trakcie opracowania są zmiany w mpzp miasta Środa Śląska. Zmiany dotyczą przeznaczenia terenu pod: a) budown. wielorodzinne - teren za MEPROZET-em b) targ., sport, komunikacja, zieleń teren za dworcem PKS 10. W trakcie opracowania jest mpzp Zakrzów. Zmiany dotyczą części obrębu bez planu. 11. W trakcie opracowania jest mpzp Rzeczyca. Termin realizacji przewidziany jest na II kw. 2008r. Zmiany dotyczą części obrębu bez planu. 12. W trakcie opracowania są zmiany w mpzp Stopnia Wodnego Malczyce. Zmiany dotyczą przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 13. Trwają prace projektowe nad mpzp dla 11 obrębów na północ od drogi krajowej 94. Wykonawcą jest biuro DASTUDIO z siedzibą we Wrocławiu. 14. Trwają prace projektowe nad mpzp dla 14 obrębów na południe od drogi krajowej 94. Wykonawcą jest Wojewódzkie Biuro Planów i Projektów z siedzibą w Jeleniej Górze. II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1. W trybie bezprzetargowym sprzedano: a) nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną działką nr 705/3 (grunt przeznaczony do zagospodarowania zielenią), AM-1 o pow. 120 m 2 położoną we wsi Szczepanów na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej działką nr 318 stanowiącej własność Pani Danuty Filus, za kwotę 1595 zł.; b) nieruchomość gruntową oznaczoną działką nr 110/3, AM-22 o pow m 2 położoną przy ul. Świdnickiej w Środzie Śląskiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego za kwotę 62290,76 zł brutto (w tym VAT 22% ,76 zł); 2. Do sprzedaży przygotowano następujące lokale na rzecz ich najemców (nie zawarto jeszcze aktów notarialnych): a) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 58 m 2 położony na działce nr 116/2 w Środzie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 38A o pow. 159 m 2 za kwotę zł; b) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 45,60 m 2 położony na działce nr 55 w Środzie Śląskiej, przy ul. Kolejowej 4, o pow. 188 m 2 za kwotę ,31 zł;

2 c) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 37,59 m 2 położony na działkach nr 74/3 i 74/4 w Środzie Śląskiej, przy ul. Św. Andrzeja 1 o pow. 163 m 2 za kwotę zł; d) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 99,25 m 2 położony w miejscowości Proszków 52 na działkach nr 197 i 196/1 o pow. 558 m 2 za kwotę zł; 3. Sporządzono i wysłano do 21 dzierżawców zawiadomienia o podwyższeniu czynszu dzierżawnego w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2007 roku w stosunku do roku 2006 wyniósł 2,5 % 4. Wydano 2 zaświadczenia o spłacie ciężaru realnego. 5. Wydano 2 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego. 6. Wydano 5 decyzji zatwierdzających podział działki; 7. Wszczęto 1 postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości. III. INWESTYCJE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1. Realizowano następujące zadania: a) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Sikorskiego, Działkowej, Klonowej, Traugutta i Dębowej w Środzie Śląskiej. W ramach zadania zostanie wykonane mb kanalizacji sanitarnej, mb kanalizacji deszczowej, oraz 3 separatory na kanalizacji deszczowej. Po robotach kanalizacyjnych zostanie odtworzona nawierzchnia (po śladzie). Wartość zadania: ,47 zł. Wykonawca - Zakład Usług Różnych Horodecki z siedzibą w Środzie Śląskiej, ul. Topolowa 3. Termin wykonania: 30 września 2008r. Trwają roboty przy ulicy Sikorskiego. b) Przebudowa budynku po byłej szkole we Wrocisławicach i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne i świetlicę. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe HEMIZ Spółka z o. o. z siedzibą w Prochowicach. Wartość zadania: ,31 zł (brutto). Zakończenie przebudowy przewidziano na r., przy czym zakończenie realizacji I. etapu obejmującego remont pomieszczeń świetlicy zakończy się r. Zakres rzeczowy obejmuje wszelkie roboty ogólnobudowlane (roboty murowe, podział na mieszkania, tynki, malowanie), wymianę pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie sieci c.o., instalacji elektrycznej, modernizację kotłowni węglowej, ocieplenie budynku i wykonanie elewacji. Zakończono wykonywanie instalacji elektrycznej oraz roboty murarskie. W trakcie są roboty tynkarskie, wykonywane są płytki na ścianach i na podłogach w łazienkach oraz w kuchniach. Rozprowadzana jest sieć c. o. w poszczególnych mieszkaniach. W pomieszczeniach przyszłej świetlicy przygotowywane są powierzchnie ścian do malowania. Zaawansowanie robót wynosi 70%. c) Remont świetlicy wiejskiej w Brodnie. Wykonawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza ze Środy Śląskiej z siedzibą przy ulicy Mostowej 24. Wartość zadania: ,50 zł (brutto). Termin wykonania: 30 kwietnia Zakres rzeczowy: roboty tynkarskie, malarskie, wykonanie podłogi drewnianej na legarach na scenie, roboty cykliniarskie, okładzinowe - płytki ścienne i podłogowe, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, renowacja drzwi wejściowych zewnętrznych, regulacja schodów granitowych zewnętrznych, wykonanie remontu elewacji z pomalowaniem farbami sylikatowymi, wykonanie dobudowy sanitariatów, wykonanie instalacji wod kan oraz instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych. Pomalowano elewację oraz przygotowano powierzchnie ścian i sufitów do malowania. Zaawansowanie robót - 85%. d) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej o wymiarach płyty: 31 m x 51 m przy Zespole Szkół w Rakoszycach. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe. HEMIZ Spółka z o. o. z siedzibą w Prochowicach. Wartość zadana: zł brutto. Termin wykonania: 30 kwietnia 2008 r. Zakres zadania obejmuje: nawiezienie ziemi i przygotowanie podłoża pod przyszłe boisko, wykonanie nawierzchni trawiastej, zamontowanie bramek do piłki nożnej, słupków (w tulejach) do tenisa ziemnego (w tulejach), słupków do piłki siatkowej (w tulejach), wykonanie linii. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne roboty zostały wstrzymane. e) Przebudowa ulic osiedlowych w Środzie Śląskiej tj. Flamandzkiej, Piastów Śląskich, Kopernika i Księżycowej. Wykonawca: Budromos Bis Tadeusz i Jacek Bieńkowski spółka jawna z siedzibą w Legnicy, ulica Słowicza 10. Wartość zadania: ,21 zł brutto.

3 Termin wykonania zadania: 30 maja 2008 r. Zakres rzeczowy: ul. Flamandzka: wykonanie kanalizacji deszczowej - rurociąg z rur PE fi 300 o długości 221,66 m i rurociąg z rur PE fi 200 o długości 49,65 m wykonanie studni rewizyjnych fi 1200 z rur betonowych 3 szt. wykonanie wpustów ulicznych BS średn. 450 mm 12 szt. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) o gr. 15 cm na istniejącej podbudowie na powierzchni 2855 mkw (jezdnia i wjazdy) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) na powierzchni 882,5 mkw regulacja urządzeń obcych ul. Piastów Śląskich wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 3 szt. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm. wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy na powierzchni 922 mkw wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowocementowej na powierzchni 399 m2 regulacja urządzeń obcych ul. Kopernika wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 5 szt. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm. wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy na powierzchni 992 mkw regulacja urządzeń obcych ul. Księżycowa wykonanie kanalizacji deszczowej rurociąg z rur PE fi 300 o długości 80 m i rurociąg z rur PE fi 200 o długości 84,5 m wykonanie studni rewizyjnych fi szt. 5 wykonanie wpustów ulicznych BS 450 mm 6 szt. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową tłuczniową i podbudową z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) na powierzchni 1990 mkw (jezdnia i zjazdy) wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) na powierzchni 560 mkw regulacja urządzeń obcych kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) na powierzchni 560 mkw regulacja urządzeń obcych Wykonano nawierzchnię drogi i chodników na ul. Piastów Śląskich, oraz na ulicy Flamandzkiej (od Piastów Śląskich do ul. Świdnickiej). Na pozostałej części ul.. Flamandzkiej została zrobiona stabilizacja. Trwają także prace na ulicy Księżycowej f) Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownia stałopalną w świetlicy w miejscowości Juszczyn. Wykonawca: Zakład Instalacyjno - Montażowy INSTALATOR z siedzibą w Środzie Śląskiej. Wartość zadania: ,21 zł brutto. Termin wykonania: 15 marca 2008r. Zakres prac obejmuje: montaż kotła c. o. o mocy 29 kw wraz z osprzętem, montaż pompy obiegowej, naczynia zbiorczego; wykonanie i montaż czopucha; wykonanie nowej instalacji wraz z grzejnikami. Roboty są na ukończeniu. g) Przebudowa ulicy Działkowej, Traugutta, Dębowej w Środzie Śląskiej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe. HEMIZ Spółka z o. o. z siedzibą w Prochowicach. Wartość zadana: ,08 zł brutto. Termin wykonania: 30 września 2008 r. Zakres rzeczowy obejmuje: Działkowa roboty rozbiórkowe m³ roboty ziemne: nasypy m³, wykopy (korytowanie) m² wbudowanie krawężników betonowych m wbudowanie obrzeży betonowych m wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczne gr 20cm - 925,47 m²

4 wykonanie podbudowy stabilizowanej hydraulicznie cementem gr 12 cm ,45 wykonanie podbudowy stabilizowanej hydraulicznie silmentem gr 30 cm 3180 m² wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni m² regulacja urządzeń obcych (szt. 49) Traugutta i Dębowa roboty rozbiórkowe - 117,18 m³ roboty ziemne: wykopy (korytowanie) m² wbudowanie krawężników betonowych m wbudowanie obrzeży betonowych m wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczne gr 20cm m² wykonanie podbudowy stabilizowanej hydraulicznie silmentem gr 30 cm m² wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 2160 m² regulacja urządzeń obcych (szt. 43) Wykonano korytowanie ulicy Traugutta oraz ułożono obrzeża. Ulica Traugutta będzie wykonana jako ciąg pieszo jezdny. W najbliższym czasie zostanie tam wykonana stabilizacja podłoża, a następnie zostanie rozpoczęte układanie nawierzchni z kostki betonowej. Następnie prace3 przeniosą się na ulicę Działkową (od strony ul. Kolejowej). Roboty rozpoczną się tam od wymiany krawężników. h) Wykonanie ogrzewania kominkowego w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Święte, Przedmoście i Ogrodnica. Wykonawca: P.P.U.H FIMEX z siedzibą w Bolkowicach. Wartość zadania: zł brutto. Termin wykonania: Zakres prac obejmuje: Święte - zakup i montaż systemu ogrzewania kominkowego (kominek z obudową) pomieszczeń świetlicy wraz z wykonaniem rozprowadzenia kanałami nawiewowymi Przedmoście - zakup i montaż systemu ogrzewania kominkowego (kominek z obudową) pomieszczeń świetlicy wraz z wykonaniem rozprowadzenia kanałami nawiewowymi Ogrodnica - zakup i montaż systemu ogrzewania kominkowego (kominek z obudową) pomieszczeń świetlicy wraz z wykonaniem rozprowadzenia kanałami nawiewowymi Obecnie kończą się roboty w Ogrodnicy. Wkrótce rozpoczną się prace w Przedmościu. 2. Zamówienia publiczne: Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Wartość umowna brutto w PLN Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta i gminy Środa Śląska wydział prowadzący ROŚ Przetarg nieograniczony Ceny jednostkowe Termin zakończenia robót budowlanych/ usług lub dostaw Termin świadczenia usług: od r. do r. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych wydział prowadzący ORG Przetarg nieograniczony ,04 Termin świadczenia dostaw: od r. do r

5 Wykonanie robót zabezpieczających zgodnie z ekspertyzą o stanie budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej 25 w Środzie Śląskiej wraz z wykonaniem oraz wymiana okien i drzwi wydział prowadzący WSL remontu dachu i elewacji Utrzymanie zieleni na terenie miasta Środa Śląska wydział prowadzący ROŚ Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony ,07 Termin zakończenia robót budowlanych: r ,00 Termin świadczenia usług: od do r. Wykonanie nawierzchni ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej wydział prowadzący IZP Przetarg nieograniczony Wykonanie robót zabezpieczających Przetarg nieograniczony zgodnie z ekspertyzą o stanie budynku mieszkalnego przy ul. Da szyńskiego 32 w Środzie Ślaskiej wydział prowadzący WSL ,87 Termin zakończenia robót budowlanych: do r ,76 Termin zakończenia robót budowlanych: do r. Letnie utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta Środa Śląska wydział prowadzący ROŚ Przetarg nieograniczony Ryczał miesięczny w wysokości ,88zł Termin świadczenia usług od do r. wykonanie remontu Gimnazjum w Środzie Śląskiej (m.in. adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinet dla higienistki, pokój dla informatyka, psychologa ) wydział prowadzący ZOPO Przetarg nieograniczony ,29 zł Termin wykonania remontu: do r. Postępowania w trakcie realizacji: a) wyłonienie rzeczoznawców celem dokonywania wycen: działek rolnych, nierolnych, budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Środzie Ślaskiej (termin składania ofert r.) b) wymiana wykładzin w Zespole Szkół w Szczepanowie (na pow. 413,41m 2) - (termin składania ofert r.) c) Wyłonienie rzeczoznawcy celem wykonania operatu szacunkowego wyceny nieruchomości niezabudowanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ( termin składania ofert r.) d) remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Szczepanowie (zakres prac obejmuje min,: przygotowanie podłoża pod wyprawę - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ,57 mkw, gruntowanie i malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi ,03 m kw., wykonanie nowego pokrycia daszków z dachówki karpiówki 280,32 m kw, wymiana drzwi aluminiowych

6 wejściowych 8,57 m kw, + 3,15 m kw+03,15 m kw + 1,68 m kw, wykocie otworów i zamontowanie 2 okien - 6,80 m kw) ( termin składania ofert r.) e) dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Środzie Sląskiej ( termin składania ofert r.) f) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakoszyce (kanalizacja sanitarna zbiorcza, przyłącza kanalizacji sanitarnej) i Kulin (kanalizacja sanitarna zbiorcza, przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacja tłoczna przesyłowa). Termin składania ofert r. g) wykonanie remontu dachu z dachówki karpiówki wraz z remontem elewacji frontowej i od podwórka oraz montażem instalacji domofonowej dla trzech odbiorców w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 28 w Środzie Śląskiej.( termin składania ofert r.) h) remont budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Ślaskiej: remont elewacji (przetarcie istniejących tynków zewnętrznych, malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi, wymiana okien, licowanie płytkami klinkierowymi ścian) wymiana schodów głównych (rozbiórka schodów istniejących, wykonanie schodów żelbetowy, okładziny schodów z granitu płomieniowanego o gr. 4 cm ( termin składania ofert r.) i) wykonanie remontu zabezpieczającego budynku mieszkalnego w Środzie Śląskiej przy ul. Kościuszki 38 wraz z remontem elewacji i wymianą pokrycia dachowego (termin składania ofert r.) j) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy ul. Długiej i Średzkiej w miejscowości Szczepanów (termin składania ofert r.) IV. FINANSE I BUDŻET 1. Wycofano 9 tytułów wykonawczych (spłaty zaległości w kasie Urzędu, odroczenia terminów płatności), 2. Wystawiono upomnienia w następującej ilości: a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne 7, b) podatek od rolny 4, 3. Wystawiono tytuły wykonawcze w następującej ilości: a) podatek od nieruchomości osoby prawne 2, b) podatek od środków transportowych - 4, 4. Przyjęto informacje/deklaracje podatkowe w ilości: a) podatek od nieruchomości 21, b) podatek rolny - 20, c) podatek od środków transportowych - 4, 5. Wystawiono decyzje przypisowe/odpisowe w ilości: a) podatek od nieruchomości - 11, b) podatek rolny 17, c) podatek od środków transportowych 2, 6. Wydano zaświadczenia w następującej ilości: a) zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego - 31, b) zaświadczenie o niezaleganiu w podatku - 30, 7. Wszczęto postępowania odnośnie podań o umorzenie i/lub odroczenie podatku w ilości: a) podatek od nieruchomości - 6, b) podatek rolny 5, 8. Wystawiono wezwania w sprawie złożenia informacji podatkowej w ilości: a) podatek od nieruchomości - 19, b) podatek rolny 8, 9. Sprawozdawczość budżetowa za rok V. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Na podstawie pism z Komendy Powiatowej Policji wezwano 4 osoby do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7 2. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na okres 4 lat: a) 1 zezwolenie do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo (typ alkoholu A), b) 2 zezwolenie powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) typ alkoholu B, c) 2 zezwolenie powyżej 18% zawartości alkoholu (typ alkoholu C). 3. Wydano jedną decyzję o wygaśnięciu zezwolenia A, B, C z powodu likwidacji punktu sprzedaży. VI. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. W związku z planowaną na dzień 21 marca 2008r konferencją. Gospodarka wodna w gminie Środa Śląska - stan obecny i perspektywy wysłano 70 zaproszeń i zlecono druk materiałów konferencyjnych. 2. Opracowano i zlecono druk folderu Posprzątaj po swoim psie, w związku z planowaną na dzień 21 marca akcją uświadamiającą i informującą o chorobach związanych z odchodami zwierzęcymi oraz zachowaniem porządku publicznego. 3. Wykonano sprawozdanie SG-01 za rok 2007 z dziedziny leśnictwa i ochrony środowiska. 4. Bieżąca kontrola czystości ulic i chodników na terenie miasta, ewentualne uwagi zgłaszane są do do firmy KOM-BŁYSK Sp z o. o. w celu ich usunięcia. 5. Po wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przeprowadzeniu wizji terenowych wydano 17 decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 6. Wykonano plan nasadzeń drzew i krzewów na rok Zlecono OSIR-owi Sp.z o. o. uporządkowanie Starego Koryta Średzkiej Wody 8. Rozesłano pisma do właścicieli działek, na których zlokalizowano dzikie wysypiska odpadów, z prośbą o ich uporządkowanie. 9. Zlecono wykonanie 30 szt. wkładów do koszy ulicznych. VII. SPRAWY LOKALOWE 1. Zawarto 3 ugody na spłatę zaległości czynszowych. Łączna kwota zaległości czynszowych rozkładanych na raty wyniosła zł. 2. Zarządzeniem Nr 37/2008 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia r. podwyższono stawki opłaty za umieszczenie znaków reklamowych na budynkach w gminnym zasobie mieszkaniowym. Dotychczasowe stawki podwyższono o 30% i np. opłata miesięczna za znak reklamowy w formie planszy informacyjno-reklamowej wynosić będzie 28 zł/m² + podatek VAT (22%). 3. Zgodnie z zapisami umownymi, współczynnikiem wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, podwyższono stawki czynszu za najem lokali użytkowych w 15-tu gminnych lokalach użytkowych o 2,5%. 4. W zakresie remontów, oprócz drobnych remontów i napraw: a) zakończono remont dachu budynku przy ul. Kolejowej 20 w Środzie Śląskiej polegający na wymianie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, częściowej wymianie i wzmocnieniu więźby dachowej oraz wymianie obróbek blacharskich; b) zakończono przegląd instalacji gazowych, w lokalach znajdujących się w zarządzanych budynkach, pod kątem bezpieczeństwa użytkowania; c) doposażono w łazienki i w. c. 3 lokale komunalne. VIII. PRZECIWDZIAŁANIE KRYZYSOM 1. Rozliczanie miesięcznych kart pracy samochodów pożarniczych (7 pojazdów). 2. Podjęcie niezbędnych działań w związku z wyrzuceniem przez nieznane osoby w dniu , na wysypisko śmieci w Wojczycach beczki z substancją trującą -trójchloroetylenem. 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu p. poż. znajdującego się w remizie OSP Cesarzowice w związku z włamaniem - celem ustalenia wysokości powstałej szkody. 4. Opracowanie zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Gminnego Zespołu

8 Zarządzania Kryzysowego, powołanego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zespół jest organem pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań z zarządzania kryzysowego. 5. Opracowanie Regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 6. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji uznającej poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny. 7. Opracowanie zarządzenie uchylającego zarządzenie Szefa OC Miasta i Gminy w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania. 8. Zainstalowanie systemów alarmowych w 4 jednostkach OSP na terenie gminy Środa Śląska. 9. Opracowanie sprawozdania i procedur postępowania dot. zapobiegania negatywnym skutkom zimy. 10. Opracowanie planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia z miasta i gminy Środa Śląska na czas klęsk żywiołowych lub nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska. 11. Przeprowadzenie w dniu 4 marca 2008 r., wspólnie z przedstawicielem WKU Wrocław 2, oględzin rzeczy ruchomych pod kątem ich przydatności dla Sił Zbrojnych na wypadek podwyższenia gotowości obronnej oraz wojny. 12. Opracowanie ostrzeżeń o silnych wiatrach oraz umieszczenie komunikatu na stronie internetowej gminy. 13. Sporządzenie raportu w związku z silnymi wiatrami w dniach r. dla WCZK we Wrocławiu. 14. Pełnienie dyżurów telefonicznych w dniach , w związku z ostrzeżeniami z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu o silnych wiatrach. 15. Opracowanie wykazu osób (członków OSP Rakoszyce) kierowanych na badania okresowe. IX. SPRAWY OBYWATELSKIE Dokonano następujących czynności: a) zameldowano na pobyt stały 55 osób b) wymeldowano z pobytu stałego 9 osób c) wymeldowano z pobytu czasowego 11 osób d) zameldowano na pobyt czasowy 27 osób w tym 1 cudzoziemca e) przyjęto 19 zgłoszeń zameldowania czasowego mieszkańców naszej gminy na terenie innych gmin f) zarejestrowano 11 zgonów g) zarejestrowano 6 urodzeń h) zarejestrowano 7 małżeństw i) zarejestrowano 3 rozwody j) zarejestrowano 2 uznań dzieci przez biologicznych ojców k) przekazano 28 zawiadomień do WKU o zmianach adresowych dotyczących osób podlegających obowiązkowi wojskowemu l) złożono 6 wniosków o nadanie nr pesel dla noworodków m) wydano 130 zaświadczeń n) udzielono odpowiedzi na 30 wniosków o udostępnienie danych osobowych o) prowadzono 16 postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego z tego w 4 sprawach wydano decyzję administracyjną p) przyjęto 118 wniosków o wydanie dowodu osobistego q) wydano 466 dowodów osobistych X. URZĄD STANU CYWILNEGO 1. Zarejestrowano: a) 29 urodzeń b) 2 małżeństwa c) 17 zgonów 2. Wydano 330 odpisów z akt stanu cywilnego na wniosek osób fizycznych i prawnych

9 3. Kierownik USC jako organ decyzyjny I stopnia wydał decyzje administracyjne: a) 5 decyzji prostujących akty stanu cywilnego b) 1 decyzje wpisującą zagraniczny dokument do polskich ksiąg c) 1 decyzje skracającą termin zawarcia małżeństwa d) 1 decyzje o odtworzeniu akt stanu cywilnego e) 2 decyzje o zmianie nazwiska 4. Zrealizowano 2 wyroki sądowe, które odzwierciedlają nowy stan prawny w aktach stanu cywilnego danej osoby, w tym: a) 1 wyrok w sprawie rozwodu b) 1 postanowienie w sprawie uznania dziecka 5. Kierownik USC przyjął oświadczenia od osób fizycznych: a) 3 oświadczenia o uznaniu dziecka b) 9 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego 6. Odnotowano w księgach stanu cywilnego: a) 30 przypisków, czyli informacji o zawartych ślubach, zgonach, rozwodach mających miejsce w innych Urzędach Stanu Cywilnego, a dotyczących osób zarejestrowanych w USC Środa Śląska b) 14 przypisków z zagranicznych USC dotyczących osób zarejestrowanych w poniemieckich księgach stanu cywilnego znajdujących się w archiwum USC Środa Śląska. 7. Wysłano 56 powiadomień do Biur Ewidencji Ludności oraz innych USC na terenie całego kraju o urodzeniu, małżeństwie lub zgonie mających miejsce w USC Środa Śląska. 8. Naniesiono do bazy danych 712 aktów stanu cywilnego. XI. OŚWIATA 1. Ogłoszono konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ciechowie i kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rakoszycach. Termin składania ofert do 15 kwietnia 2008 r. 2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie złożono wniosek o dofinansowanie, ze środków PFRON, budowy chodnika łączącego parking z wejściem głównym Zespołu Szkół w Szczepanowie. W zakresie inwestycji znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. 3. Po analizie możliwości finansowych, wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli, opracowano zasady podwyżki dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli. Podwyżka zostanie wprowadzona do końca marca 2008 r., z wyrównaniem od 1 stycznia 2008 r. Średni wzrost wynagrodzeń w poszczególnych placówkach wynosi od 9% do 14%. 4. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przeprowadziło wizytację w Przedszkolu nr 2 w Środzie Śląskiej. Równocześnie trwa ocena pracy dyrektora tej placówki - Pani Grażyny Kubery. 5. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej pozyskano dofinansowanie na okres 4 miesięcy dla 6 pracowników w ramach prac interwencyjnych (opiekunowie w autobusach szkolnych). 6. Opracowano, wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli, projekt zmian wykorzystania środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Aktualnie projekt nowego regulaminu jest opiniowany przez związki zawodowe. XII. KULTURA 1. Lalkowe Warsztaty teatralne - spektakl teatralny Teatru Wielkie Koło dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych ( r.) 2. Don Chichot - film animowany dla dzieci prod hiszpańskiej ( r.) 3. Randka z Walentym - program muzyczno kabaretowy z udziałem Małgorzaty Boguckiej i Renaty Proskiej oraz muzyków Teatru Wielkie Koło, w których wykonaniu wysłuchaliśmy koncertu Mantratrans ( r.) 4. Don Chichot - film animowany dla dzieci prod hiszpańskiej ( r.) 5. Miłość w czasach zarazy - romans dla dorosłych ( r.) 6. Wieczór Poezji Tolka Boguckiego z udziałem wykonawców gościnnie występujących tj.

10 Artura Boguckiego, Andrzeja Węgierskiego, Mirosława Chołdy, Andrzeja Kopacza, Zbigniewa Bobera, Rajmunda Proskiego, Anny Basińskiej oraz Małgorzaty Boguckiej i Renaty Proskiej. ( r.) 7. Jeszcze raz - komedia romantyczna. ( r.) 8. Nasze Światy wernisaż i wystawa sztuki absolwentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Honoraty i Rafała Werszlerów. ( r.) 9. Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Śląskiej ( r.) 10. Z MUZYKĄ I MEDYCYNĄ - spotkanie członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z udziałem zespołu wokalnego DK Onomatopeja. ( r) 11. Ranczo Wilkowyje - polska komedia obyczajowa ( r.) 12. Publiczna debata na temat wspierania przedsiębiorczości Romów ( r) 13. Babskie Gadanie - program muzyczno kabaretowy z udziałem Małgorzaty Boguckiej i Renaty Proskiej oraz gościnnie Artur Bogucki i Przemysław Przesławski z oprawą muzyczną w wykonaniu średzkiej kapeli Biesiadni ( r.) 14. "Magiczna Kostka film animowany dla dzieci ( r.) 15. Michael Clayton - dramat prod. USA ( r.) 16. Babskie Gadanie - program muzyczno kabaretowy z udziałem Małgorzaty Boguckiej i Renaty Proskiej oraz gościnnie Artur Bogucki i Przemysław Przesławski z oprawą muzyczną w wykonaniu średzkiej kapeli Biesiadni dla Koła Gospodyń w Rakoszycach. ( r.) 17. Magiczna Kostka film animowany dla dzieci z Przedszkola w Miękini ( r.) Ponadto w omawianym okresie odbywały się zajęcia dla dzieci spędzających ferie w mieście oraz zajęcia w ogniskach muzycznych, baletowych, plastycznych, sekcji modelarskiej, sekcji gier umysłowych, zajęcia wokalne oraz kurs tańca towarzyskiego i języka angielskiego. W omawianym okresie łącznie w imprezach DK uczestniczyło ok osób. XIII. CZYTELNICTWO 1. W okresie od do r. w Dziale Dziecięcym BP odbyły się zajęcia dla dzieci Biblioteczne Feriowanie : r. Zimowy pejzaż głośne czytanie bajek, zajęcia plastyczne i zabawy ruchowe dla dzieci. Ilość uczestników 15 osób r. Walentynkowy zawrót głowy czytanie wierszy o miłości, wykonywanie kartek walentynkowych przez dzieci. Ilość uczestników 10 osób r. Jak to zima prace plastyczne wykonywanie maskotek przez dzieci oraz zajęcia kulinarne, przygotowywanie sałatek. Ilość uczestników 12 osób r. Pocztówki z ferii prace plastyczne wykonanie pocztówek przez dzieci. Ilość uczestników 13 osób r. Budowanie zabawy plastyczne dla dzieci. Ilość uczestników 10 osób r. - Zwierzaczki prace plastyczne wykonanie pacynek przez dzieci. Ilość uczestników 15 osób r. Walentynkowy Konkurs Recytatorski impreza czytelnicza dla dzieci i młodzieży zorganizowana w Dziale Dziecięcym BP. Do konkursu przystąpiło 28 osób. Ogólnie w imprezie udział wzięło 60 osób r. Szary obrazek, czyli jak zrozumieć rysunki dziecka szkolenie z elementami psychologii, biblioterapii i pedagogiki zabawy dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu średzkiego. Spotkanie odbyło się w ramach kwartalnych konferencji bibliotekarzy z powiatu średzkiego. Szkolenie prowadziła Anna Tkaczyk r. ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci Wielkanocne Jajeczko (termin składania prac do r. w Dziale Dziecięcym, rozstrzygniecie konkursu r.) r. ogłoszenie konkursu czytelniczego Życie i twórczość Andersena (termin składania prac do r., rozstrzygniecie konkursu r.).

11 r. ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci Baśniowy Świat Andersena (termin składania prac do r., rozstrzygniecie konkursu r.) r. lekcja biblioteczna dla klasy II A ze Szkoły podstawowej w Środzie Śląskiej. Wykonanie ozdób świątecznych przez dzieci. Ilość uczestników 20 osób r. w Dziale Dziecięcym BP odbyło się spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim, pisarzem, w formie projekcji i prezentacji multimedialnej. W spotkaniu udział wzięła młodzież gimnazjalna. Ilość uczestników 40 osób r. lekcja biblioteczna dla klasy III F ze Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskiej. Wykonanie ozdób świątecznych przez dzieci. Ilość uczestników 17 osób. 16. Od r. przygotowanie programu imprez czytelniczych Wokół Andersena organizowanych przez BP w dniach r. z okazji rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena. 17. Od r. przygotowanie programu i prac związanych z imprezą czytelniczą Noc z Andersenem organizowaną w Dziale Dziecięcym BP w dniach r. 18. W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło łącznie 1420 czytelników, wypożyczono ogółem 3095 woluminów i udzielono 559 informacji na miejscu, w tym: Wypożyczalnię dla Dorosłych odwiedziło 915 osób, wypożyczono 1865 woluminów. Dział Dziecięcy odwiedziło 264 osoby, wypożyczono 389 woluminów, czytelnię dla dzieci odwiedziło 181 czytelników, wypożyczono 375 woluminów, udzielono 375 informacji. Czytelnię dla Dorosłych odwiedziło 181 czytelników, wypożyczono 466 woluminów, udzielono 184 informacje. 19. Wystawki związane z rocznicami historyczno-literackimi propagujące czytelnictwo (wybór): a) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego b) Europejski Dzień Ofiar Przestępstw c) Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją d) 3.03 Międzynarodowy Dzień Pisarzy e) 8.03 Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie XIV. SPORT I REKREACJA 1. W ramach Ferii na sportowo Ośrodek przeprowadził zajęcia w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy lutego Ośrodek był współorganizatorem Olimpiady sportowej dla dzieci i młodzieży lutego Ośrodek był współorganizatorem V Mistrzostw Radnych Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej lutego Ośrodek był organizatorem wyjazdu młodzieży ze Środy Śląskiej na Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Halowej Piłce Nożnej w Kutnie marca Ośrodek był współorganizatorem Halowego Turnieju Piłki Nożnej młodzików w ramach IX Dolnośląskich Igrzysk LZS i mieszkańców wsi marca Ośrodek był współorganizatorem udziału młodzieży w Wojewódzkiej Spartakiadzie Rekreacyjnej w tenisie stołowym w Strzelinie marca Ośrodek był współorganizatorem ministranckich rozgrywek piłki koszykowej. XV. POMOC SPOŁECZNA I. Dodatki mieszkaniowe: Wydano 19 decyzji administracyjne (pozytywnych 17, odmownych 2). Dodatki mieszkaniowe pobrało 95 osób, na kwotę ,17 zł. II. Świadczenia rodzinne: 1. Realizację zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przedstawia tabela poniżej: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Zasiłek rodzinny ,00 2 Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:

12 lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Urodzenia dziecka ,00 2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ,00 3 Samotnego wychowywania dziecka ,00 4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia ,00 5 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia ,00 6 Rozpoczęcia roku szkolnego Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkaniadojazdy 8 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -internat , ,00 9 Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej ,00 2. Świadczenia opiekuńcze: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Zasiłek pielęgnacyjny ,00 2 Świadczenie pielęgnacyjne ,00 W tym: Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana jest od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne tj. 32,5 % od kwoty 420 zł. czyli 136,50 zł ,00 III. Zaliczka alimentacyjna: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba zaliczek kwota 1 wypłacone zaliczki alimentacyjne ,00 Wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Jednorazowa zapomoga ,00 Na ww. świadczenia w lutym 2008 r. wydano kwotę ,00 zł. IV. Pomoc społeczna 1. W lutym 2008r. wpłynęło 69 wniosków o udzielenie świadczeń w formie zasiłków pieniężnych i w naturze, opłacanie posiłków dla dzieci w szkołach, świadczenie usług opiekuńczych. 2. Wydano 85 decyzji administracyjnych 3. Usługi opiekuńcze 14 osób objętych pomocą, w tym 12 osób samotnych, 2 osoby zamieszkałe z rodziną 4. Zasiłki celowe i w naturze: Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie kwota żywność ,00

13 Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie kwota odzież,obuwie 2 700,00 leki ,00 energia 1 200,00 Specjalne zasiłki celowe (leki) ,00 Opał z dowozem do domu ,00 zasiłki okresowe ,00 Razem , Zakup Usług w Domu Pomocy Społecznej: 7 osób (kwota ,53 zł.) 6. Dożywianiem objętych jest 202 dzieci ze 103 rodzin: Szkoła Podstawowa w Środzie Śląskiej Gimnazjum w Środzie Śląskiej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Środzie Śląskiej Szkoła Podstawowa w Krynicznie Zespół Szkół w Szczepanowie Zespół Szkół w Ciechowie Zespół Szkół w Rakoszycach Szkoła Podstawowa we Wrocławiu ZSZ w Środzie Śląskiej Przedszkole w Ciechowie Zespół Żłobkowo - Przedszkolny w Środzie Śląskiej Przedszkole Środa Śląska Pod Topolą Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek - 75 dzieci - 17 dzieci - 12 dzieci - 19 dzieci - 29 dzieci - 17 dzieci - 11 dzieci - 3 dzieci - 6 dzieci - 4 dzieci - 5 dzieci - 3 dzieci - 1 dziecko Z pomocy w formie dożywiania zrezygnowało 11 rodzin w tym 12 dzieci 7. W ramach zadań zleconych udzielono pomocy w formie: rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie kwota Zasiłki stałe ,00 Zasiłki okresowe ,00 Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały tj. 9% od wypłaconego zasiłku stałego składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ,00 227,00

14 8. 3 osoby skorzystały z usług opiekuńczych, specjalistycznych (w tym 2 osoby samotne, 1 osoba zamieszkała z rodziną) 9. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wypłacono dla 1 osoby na kwotę 300,00 zł. XVI. PROMOCJA 1. Przygotowanie i złożenie w Urzędzie Wojewódzki sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn.: Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-biblioteka. 2. Przygotowanie wniosku o płatność na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-biblioteka. 3. Przygotowanie materiałów informacyjnych do opracowania spotu reklamowego terenów pod budownictwo wielorodzinne w Środzie Śląskiej w TVP 3 Wrocław spotkań z dyrektorami Publicznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Laboratoriów Diagnostycznych opracowanie informatora dotyczącego opieki zdrowotnej na terenie gminy Środa Śląska. 5. Opracowanie informacji dla PAIZ na potrzeby spotkania z inwestorem - teren inwestycyjny Komorniki Święte. 6. Przygotowanie do druku wierszy (150 szt.) autorstwa Krystyny Semczyk 7. Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji. 8. Przygotowanie tekstów i materiałów do Rolanda, Wrocławianina i Kuriera 9. Aktualizacja strony www. 10. Serwis internetowy Środy Śląskiej na 5. miejscu na Dolnym Śląsku. Tak wynika z kompleksowej analizy gminnych serwisów internetowych, której wyniki zostały ogłoszone podczas IX Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju. Wyprzedziły nas jedynie Wrocław, Legnica, Oborniki Śląskie i Lubin. 11. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej: a) dokonano 19 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, b) dokonano 8 zmian w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji, c) wydano 13 decyzji o likwidacji działalności gospodarczej, d) wydano 20 wypisów z ewidencji działalności gospodarczej

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 GRUDNIA 2007 R. DO 11 STYCZNIA 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 GRUDNIA 2007 R. DO 11 STYCZNIA 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 GRUDNIA 2007 R. DO 11 STYCZNIA 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto 15 postępowań w sprawie ustalenia warunków

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach)

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.331.2017 z dnia 08.12.2017 r. Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach) Lp. Nazwa Kwota Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 STYCZNIA DO 11 LUTEGO 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 STYCZNIA DO 11 LUTEGO 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 STYCZNIA DO 11 LUTEGO 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto: a) 7 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta    Â

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta     Przepisy prawne Miasto Krasnystaw - Statut Miasta - Ustawa o Samorządzie Gminnym - Ustawa o Pracownikach Samorządowych - Ustawa o Strażach Gminnych Urząd Miasta Przepisy ogãłlne - Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 KWIETNIA DO 12 MAJA 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 KWIETNIA DO 12 MAJA 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 KWIETNIA DO 12 MAJA 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto 4 postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Kolno. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

Urząd Gminy Kolno. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Urząd Gminy Kolno Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Nazwa Zbioru 1.GOMIG Odpady 2.Ewidencja miejscowości ulic i adresów Kolno Administrator Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela nr 1a do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 425/2017 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 09.08.2017r. i wykonanie dochodów budżetu miasta na 30.06.2017r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok

Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz ich aktualizacji Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Zwiększenia w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO DOCHODY Do sporządzenia opracowania projektu budżetu na 2011r. przyjęto następujące wskaźniki: Podatki i inne opłaty poza targowiskami i umowami z których wynika inny wskaźnik wzrostu - wzrost o 2,3% Opłaty

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo