Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r."

Transkrypt

1 WÓJT GMINY ŁAŃCUT Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Izby rolnicze budżetowych, w tym na: zadań Wyłączeń ie z produkcji gruntów rolnych 1. Wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składniki od nich , , , , , , , , , , , , , , ,52 % realiza cß ,17 96, ,01 93, ,01 93, ,01 93, ,01 93, ,40 92, ,40 92, ,40 92, ,40 92, ,24 100, ,24 100, ,24 100, ,52 95, ,52 95, ,52 100,0

2 naliczane 4.561, ,01 100,0 zadań , ,51 95, Transport i łączność , ,90 86, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 1. Wydatki majątkowe, ,00 w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , Drogi publiczne powiatowe , ,48 95,0 1.Wydatki bieżące, , ,48 95,0 a) dotacje na zadania bieżące , ,48 95,0 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , ,61 86, , ,21 82,4 budżetowych, w tym: , ,21 82,0 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,90 87,6 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,31 81,8

3 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,0 2. Wydatki majątkowe, , ,40 88,6 w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,00 88, Usuwanie skutków kląsk żywiołowych , ,81 92, , ,31 71,9 budżetowych, w tym na: , ,31 71,9 realizacja ich zadań statutowych , ,31 71,9 2. Wydatki majątkowe, , ,50 93,7 w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,50 93,7 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,27 66, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,27 65, , ,86 64,5 budżetowych, w tym na: , ,75 62,5 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,00 63,0 - wydatki związane

4 z realizacja ich zadań statutowych b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane realizacja ich statutowych zadań Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zadań Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,75 62, , , , ,41 91,8 79, , ,41 79, , , , ,00 92,9 92, , ,00 92, , ,00 94, , ,00 90, , ,68 33, , , , ,49 35,1 35, , ,49 35, , ,01 30, , ,48 36, , , , ,08 34,4 34,4

5 budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zadań Pozostała działalność a) dotacje na zadania bieżące b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , , , , , , , ,08 34, ,08 39, ,11 23, ,11 23, ,40 50, ,71 7, Informatyka Pozostała działalność 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,45 83, ,45 83, ,45 83, ,45 83, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) , , , , , , , ,57 96, ,67 100, ,67 100, ,67 100, ,67 100, ,28 97, ,28 97,0

6 budżetowych, w tym na: 7.000, ,33 57,7 zadań 7.000, ,33 57,7 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,95 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ' , ,89 97, , ,47 97,4 budżetowych, w tym na: , ,79 97,4 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,51 99,8 realizacja ich statutowych zadań , ,28 87,8 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,68 95,5 2. Wydatki majątkowe, , ,42 73,6 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,42 73, Kwalifikacja wojskowa 178, ,80 99,9 178,00 177,80 99,9 budżetowych, w tym na: 178,00 177,80 99,9 zadań 178,00 177,80 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,69 90, , ,69 90,8

7 budżetowych, w tym na: , ,94 88,5 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1.000,00 zadań , ,94 88,5 b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , ,75 98, Pozostała działalność , ,24 83, , ,24 83,0 budżetowych, w tym na: , ,24 83,0 realizacja ich statutowych zadań , ,03 72,5 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,21 86,4 2. Wydatki majątkowe 2.000, ,00 97,5 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 2.000, ,00 97,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,93 76, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.560, ,00 100, , ,00 100,0 budżetowych, w tym na: 3.560, ,00 100,0

8 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3.560, ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,93 67, , ,93 67,2 budżetowych, w tym na: , ,93 77,0 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,04 64,3 realizacja ich statutowych zadań , ,89 90,6 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 61, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 99,6 z , ,00 99,6 tego: budżetowych, w tym: , ,00 100,0 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3.807, ,90 100,0 realizacja ich statutowych zadań , ,10 100,0 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,44 92, Komendy powiatowe policji 2.500, ,00 budżetowych, w tym na: 2.500,00

9 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2.500, Ochotnicze straże pożarne , ,19 93, , ,79 93,3 budżetowych, w tym na: , ,79 93,3 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,73 94,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,06 92,9 2. Wydatki majątkowe, 4.100, ,40 97,9 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i Usuwanie skutków klęsk żywiołowych budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.100, , , , , , , , , ,25 97,9 91,7 91,7 91,7 91, Obsługa długu publicznego , ,74 90, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,74 90, , ,74 90,4 a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego , ,74 90, Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe , , ,00

10 budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach , , , , , , , , , , , ,93 97, , ,49 97, , ,26 97, , ,23 96, , , ,44 97, ,25 99, ,25 99, ,75 96,3

11 , ,75 96,3 budżetowych, w tym na: , ,20 96,4 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,55 96,4 zadań , ,65 96,1 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,55 94, Przedszkola , ,56 98, , ,54 98,0 budżetowych, w tym na: , ,47 98,3 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,20 99,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,27 94,8 b) dotacje na zadania bieżące , ,04 97,8 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,03 87,6 2. Wydatki majątkowe, , ,02 99,4 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,02 99, Gimnazja , ,96 96, , ,96 96,2 budżetowych, w tym na: , ,76 96,1 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,17 95,9

12 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,59 98,1 b) dotacje na zadania bieżące , ,34 99,8 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,86 90,7 Dowożenie uczniów do szkół , ,34 86, , ,34 86,7 budżetowych, w tym na: , ,34 86,7 realizacja ich statutowych zadań , ,34 86,7 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,99 99, , ,99 99,7 budżetowych, w tym na: , ,99 99,7 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,80 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,19 96,7 Szkoły zawodowe , ,96 89, , ,49 89,1 budżetowych, w tym na: , ,21 89,0 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,43 89,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,78 88,3 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,28 87,8 c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 370,00 370,00 100,0

13 2. Wydatki majątkowe, , ,47 99,9 a) inwestycje, w tym na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,47 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,76 84, , ,76 84,9 budżetowych, w tym na: , ,76 99,4 realizacja ich statutowych zadań , ,76 99,4 b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,76 90, , ,76 90,8 budżetowych, w tym na: , ,76 90,8 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,21 96,4 zadań , ,55 84, Pozostała działalność , ,91 76, , ,91 76,5 a) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa wart. 5ustlpkt2i , ,91 76,5 2. Wydatki majątkowe, 4.567, ,00 88,9 z tego a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na

14 programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 4.567, ,00 88, Ochrona zdrowia , ,06 86, Zwalczanie narkomanii 2.000, ,00 budżetowych, w tym na: 2.000,00 zadań 2.000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,06 85, , ,06 85,6 budżetowych, w tym na: , ,06 85,4 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,88 96,3 zadań , ,18 76,5 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 90, Pomoc społeczna , ,40 97, Domy pomocy społecznej , ,77 99, , ,77 99,9 budżetowych, w tym na: , ,77 99,9 zadań , ,77 99, Rodziny zastępcze , ,82 99, , ,82 99,5 budżetowych, w tym na: , ,82 99,5

15 zadań , ,82 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 400,61 80,1 500,00 400,61 80,1 budżetowych, w tym na: 500,0 400,61 80,1 zadań 500,00 400,61 80, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,19 99, , ,19 99,4 budżetowych, w tym na: , ,56 92,6 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,62 92,6 realizacja ich statutowych zadań , ,94 92,1 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,63 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,89 89, , ,89 89,1 budżetowych, w tym na: , ,89 89,1 - wynagrodzenia

16 i składniki od nich naliczane , ,89 89, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,99 98, , ,99 98,2 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,05 100,0 b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , ,94 77, Dodatki mieszkaniowe , ,35 68, , ,35 68,4 a) świadczenia na rzecz , ,35 68,4 osób fizycznych Zasiłki stałe , ,07 98, , ,07 98,4 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,07 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,80 96, , ,60 96,7 budżetowych, w tym na: , ,72 97,0 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,33 96,8 realizacja ich statutowych zadań , ,39 98,6 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,16 95,0 c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją z realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,72 95,6

17 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze budżetowych, w tym na: zadań Usuwanie skutków kląsk żywiołowych a) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.100, ,00 100, , , , , , , , , , , , , , , ,00 100, ,10 92, ,10 92, ,10 92, ,10 92, ,27 91, ,27 91, ,27 91, ,74 98, ,74 98, ,34 87, ,23 99,8 117,11 11, ,40 98, Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne , , , , , ,38 96,2 98,6 98,6

18 budżetowych, w tym na: ,00 - wynagrodzenie i składniki od nich naliczane ,00 zadań ,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,67 98, ,93 98, ,74 100, ,72 98, ,59 89, ,59 89, ,59 89, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zadań 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami , ,34 92, , , , , , , , , , ,57 99, ,51 79, ,51 79, ,51 96, ,06 99, ,06 99, ,48 91, ,48 91,5

19 budżetowych, w tym na: , ,48 91,5 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,10 99,8 zadań , ,38 90, Oczyszczanie miast i wsi , ,45 81, , ,45 81,7 budżetowych, w tym na: , ,45 81,7 zadań , ,45 81, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8.000, ,00 budżetowych, w tym na: 8.000,00 zadań 8.000, Schroniska dla zwierząt , ,20 95, , ,20 95,1 budżetowych, w tym na: , ,20 95,1 zadań , ,20 95, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,96 74, , ,67 81,0 budżetowych, w tym na: , ,67 81,0 zadań , ,67 81,0 2. Wydatki majątkowe, , ,29 55,5 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z

20 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność budżetowych, w tym na: realizacji ich statutowych zadań , , , , , , , , , ,68 55,5 98,4 98,4 98,4 98, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Cen tra kultury i sztuki a) dotacje na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Pozostała działalność budżetowych, w tym na: zadań 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , , , , , , , , , , , , ,84 99, ,00 100, ,00 100, , ,00 100,0 240,00 8,0 240,00 8,0 240,00 8,0 240,00 8, ,84 97, ,59 99, ,59 99, ,59 99, ,25 96,8

21 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , ,25 96,8 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe budżetu, w tym na: realizacja ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego Zadania z zakresu kultury fizycznej budżetowych, w tym na: zadań b) dotacje na zadania bieżącej , , , , , , , , , , , , , ,38 80,2 71,5 89, ,38 89, ,38 89, ,26 67, ,26 67, ,11 98, ,11 98, ,11 80, ,11 80, , ,00 99,4 Ogółem wydatki: , ,68 94,5 Realizacja wydatków gminy w układzie dział, rozdział, paragraf Dział, Wyszczególnienie Rozdział, Paragraf 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Plan Wykonanie % realizacji , ,17 96, , ,01 93,1

22 4270 Zakup usług remontowych , ,01 93, Izby rolnicze , ,40 92, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,40 92, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,24 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 100, Pozostała działalność , ,52 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.813, ,00 100,0 społeczne 655,01 655,01 100, Składki na Fundusz Pracy 93,00 93,00 100, Zakup usług remontowych ,00 100, Zakup usług pozostałych 1.000,00 100, Różne opłaty i składki , ,51 100,0 600 Transport i łączność , ,90 86, Drogi publiczne wojewódzkie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne powiatowe , ,48 95, Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,48 95, Drogi publiczne gminne , ,61 86, Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,0 społeczne 5.000, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 - i wyposażenia 9.400, ,77 99, Zakup usług remontowych , ,07 59,6

23 4300 Zakup usług pozostałych , ,89 91, Różne opłaty i składki 4.000, ,58 92, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 88, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 97, Usuwanie skutków kląsk żywiołowych , ,81 92,1 i wyposażenia 5.000, ,35 32, Zakup usług remontowych , ,76 72, Zakup usług pozostałych 7.000, ,20 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 93,7 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,27 66, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,27 65, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 63,00 i wyposażenia , ,28 87, Zakup energii , ,66 73, Zakup usług remontowych , ,63 76, Zakup usług remontowych , ,26 91, Zakup usług remontowych , ,85 91, Zakup usług pozostałych , ,16 53, Różne opłaty i składki , ,02 90, Podatek od nieruchomości 500,00 391,00 78, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 48, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,91 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 74, Usuwanie skutków kląsk żywiołowych , ,00 92, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 94, Zakup usług remontowych 7.000, ,00 90,0 710 Działalność usługowa , ,68 33, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,49 35,1

24 społeczne 200,00 55,01 27, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 30,8 i wyposażenia 5.000, Zakup usług pozostałych , ,48 38, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,08 34, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 i wyposażenia 720, Zakup usług pozostałych , ,08 40, Pozostała działalność , ,11 23, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.470, ,40 50, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,71 7,8 720 Informatyka , ,45 83, Pozostała działalność , ,45 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 81, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 94,3 750 Administracja publiczna , ,57 96, Urzędy wojewódzkie , ,67 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,67 100,0 społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 3.746, ,00 100, Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) , ,28 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,95 98,1

25 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4410 Podróże służbowe kraj owe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.500, , ,63 411,70 65,9 41,2 500, , ,89 97, , ,68 95, , ,52 99, , ,12 99, , , , , , , , , , , , , , , , ,86 99,9 98,4 63,6 92,9 97,7 82,0 79,1 91, , ,41 81, , ,25 70, , ,51 73, , , , , , ,43 100,0 94,3 93, , ,88 95, , ,00 96, , ,45 92,1

26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,15 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,27 43, Kwalifikacja wojskowa 178,00 177,80 99, Zakup usług pozostałych 178,00 177,80 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,69 90, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 i wyposażenia , ,46 61, Zakup usług pozostałych , ,48 96, Zakup usług pozostałych , ,00 98, Zakup usług pozostałych 3.858, ,75 98, Pozostała działalność , ,24 83, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,80 91,2 społeczne , ,81 84, Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 688,60 68, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 78,9 i wyposażenia , ,32 84, Zakup energii 6.000, ,08 73, Zakup usług pozostałych 6.000, ,00 53, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8.000, ,73 85, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4.000, ,90 87, Różne opłaty i składki 9.000, ,00 33, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.000, ,00 97,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,93 76, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.560, ,00 100,0

27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.050, ,00 100,0 społeczne 510,00 510,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,93 67, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 61,2 społeczne 3.500, ,36 53, Składki na Fundusz Pracy 300,00 223,68 74, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 66,3 i wyposażenia , ,95 86, Zakup usług pozostałych 6.400, ,94 98, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,0 społeczne 476,60 476,60 100, Składki na Fundusz Pracy 58,30 58,30 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3.273, ,00 100,0 i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5.740, ,10 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,44 92, Komendy powiatowe policji 2.500, Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 2.500, Ochotnicze straże pożarne , ,19 93,3 społeczne 3.500, ,08 80, Składki na Fundusz Pracy 500,00 210,65 42, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96,8 i wyposażenia , ,12 94, Zakup energii , ,63 92, Zakup usług zdrowotnych , ,00 76, Zakup usług pozostałych , ,11 95,3

28 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.000,00 805,82 80, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4.000, ,38 81, Różne opłaty i składki 6.000, ,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.100, ,40 97, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,25 91,7 i wyposażenia , ,25 91, Obsługa długu publicznego , ,74 90, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,74 90, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,74 90, Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , ,17 96, Szkoły podstawowe , ,18 97, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,44 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 98, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,63 97,6 społeczne , ,13 96, Składki na Fundusz Pracy , ,75 81,6

29 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe kraj owe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , ,00 68, , ,79 99, , , , , , , , , , ,99 99,7 88,5 99,9 81,8 99, , ,87 99, , , , , , ,70 98,4 96,8 98, , ,52 99, , ,96 99, , ,93 98, , ,40 99, , ,96 88, , ,75 96, , ,55 94, , ,37 99, , ,73 86, , , , ,65 85,7 66, ,00 868,77 54, , ,70 90, , , , ,56 99,9 98,2

30 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Zwrot dotacj i oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4330 Zakup usług przez j ednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,04 97,8 922,00 783,46 85, , ,03 87, , ,30 99, , ,05 97, , , , , , , , , , , , ,67 630, , , , , , , ,84 98,7 96,8 15,8 98,8 92,5 98,5 93,8 100,0 97,6 98, , ,46 72, , ,03 89, , , , , , ,14 81,3 78,9 57, , ,87 100,0

31 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96,57 96,57 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228,15 228,15 100, Gimnazja , ,96 96, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,34 99, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,86 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 97, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,56 92,8 społeczne , ,74 92, Składki na Fundusz Pracy , ,38 71,6 i wyposażenia , ,45 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.526, ,01 93, Zakup energii , ,93 98, Zakup usług zdrowotnych 1.930, ,00 94, Zakup usług pozostałych , ,07 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.020, ,32 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.930, ,79 62, Podróże służbowe krajowe 1.983, ,44 94, Różne opłaty i składki , ,80 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,78 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,34 86, Zakup usług pozostałych , ,34 86, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,99 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,93 99,9 społeczne , ,80 100,0

32 4120 Składki na Fundusz Pracy i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły zawodowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe kraj owe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 7.900, ,19 97, , ,00 480, , , ,53 476, ,41 100,0 75,3 99,2 99, , ,08 99, ,00 600, , , ,70 578, , ,96 100,0 96,3 99,7 89, , ,28 87, , ,81 92, , ,30 84, , , , , , ,00 85,4 72,3 56, , ,99 101,6 370,00 370,00 100, , , , , , , , , , ,96 98,8 64,2 100,0 99,7 100,0 600,00 583,02 97, ,00 670, , ,70 664, ,60 98,8 99,2 99,9

33 świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli i wyposażenia 4410 Podróże służbowe kraj owe 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4220 Zakup środków żywności 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3247 Stypendia dla uczniów 3249 Stypendia dla uczniów 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 100, , ,47 99, , ,76 84, , , , , ,66 99,1 84, , ,22 99, , ,76 90, , ,21 98, , ,15 93, , , , , ,00 379, ,00 295, , , , , , ,59 293,41 91,7 55,3 83,4 99,8 76,6 100,0 99, , ,69 78, , ,01 78, , ,25 72, , ,72 72, , ,59 70, , ,39 69,9

34 4127 Składki na Fundusz Pracy 5.999, ,31 53, Składki na Fundusz Pracy 1.017,00 536,28 52, Wynagrodzenia bezosobowe , ,22 74, Wynagrodzenia bezosobowe 7.601, ,78 73, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 81, Zakup materiałów i wyposażenia 1.448, ,73 76, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,41 92, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.628, ,20 92, Zakup usług pozostałych , ,22 72, Zakup usług pozostałych , ,15 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,22 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.223, ,22 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 977,00 938,33 96, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23,00 21,67 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.825, ,15 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 675,00 608,85 90,2 851 Ochrona zdrowia , ,06 84, Zwalczanie narkomanii 2.000,00 i wyposażenia 1.000, Zakup usług pozostałych 1.000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,06 85, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 90,0

35 społeczne 5.000, ,44 60, Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 195,26 19, Wynagrodzenia bezosobowe , ,18 99,9 i wyposażenia , ,25 89, Zakup usług pozostałych , ,73 75, Podróże służbowe krajowe 500,00 8,20 1, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 830,00 41,5 852 Pomoc społeczna , ,40 97, Domy pomocy społecznej , ,77 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,77 99, Rodziny zastępcze , ,82 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,82 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 400,61 80, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 400,61 80, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,19 99, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,38 91, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.277, ,85 100,0

36 3110 Świadczenia społeczne , ,78 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 90, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,15 99,7 społeczne , ,03 94, Składki na Fundusz Pracy 2.500, ,46 98, Wynagrodzenia bezosobowe 3.990, ,00 100,0 i wyposażenia 3.453, ,83 91, Zakup energii 3.268, ,68 100, Zakup usług pozostałych 8.818, ,40 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 801,00 724,83 90, Podróże służbowe krajowe 42,00 21,10 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.470, ,65 100, Pozostałe odsetki 9.011, ,64 77, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 57,00 56,43 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 901,00 901,00 100, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,89 89, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,89 89, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,99 98, Świadczenia społeczne , ,05 100, Świadczenia społeczne , ,94 77, Dodatki mieszkaniowe , ,35 68, Świadczenia społeczne , ,35 68, Zasiłki stałe , ,07 98, Świadczenia społeczne , ,07 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,60 96,7

37 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3257 Stypendia różne 3259 Stypendia różne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 3.293, ,80 100,0 174,00 174,37 100, , ,16 100,0 257,00 94,97 36,9 13,00 5,03 38, , , , , , ,91 89,1 83,2 83, , ,51 98, , ,60 95, , ,67 95, , ,44 100, , ,40 100,0 388,00 387,53 99, , ,08 88, , ,23 96, , , , , , ,52 96,9 84,8 99,6

38 4129 Składki na Fundusz Pracy 101,00 100,71 99, Wynagrodzenia bezosobowe 7.410, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2.375, ,30 100, Wynagrodzenia bezosobowe 125,00 125,70 100,6 i wyposażenia , ,68 100, Zakup energii 4.902, ,78 100, Zakup usług zdrowotnych 1.224, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,47 97, Zakup usług pozostałych , ,06 100, Zakup usług pozostałych 2.993, ,94 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.088, ,39 99, Podróże służbowe krajowe 188,00 187,30 99, Różne opłaty i składki 568,00 568,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,77 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.090, ,85 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110,00 110,01 100, Podatek od nieruchomości 817,00 817,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.208, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.100, ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,10 92, Zakup usług pozostałych , ,10 92, Usuwanie skutków kląsk żywiołowych , ,27 91, Świadczenia społeczne , ,27 91, Pozostała działalność , ,74 98, Świadczenia społeczne , ,40 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.323, ,00 100,0 społeczne 918,00 918,00 100, Składki na Fundusz Pracy 127,00 117,23 92,3 i wyposażenia 1.000,00 117,11 11,7

39 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,97 96, Świetlice szkolne , ,38 98, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,72 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,77 98,4 społeczne , ,92 94, Składki na Fundusz Pracy , ,09 86, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,74 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,59 89, Stypendia dla uczniów , ,00 89, Inne formy pomocy dla uczniów , ,59 89,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,34 92, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,57 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3.000, Zakup usług pozostałych 6.307, ,88 99, Różne opłaty i składki 7.893, ,63 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,48 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,08 100, Gospodarka odpadami , ,48 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.800, ,00 96,7 społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2.000, ,10 93,4 i wyposażenia 5.000, ,40 41, Zakup usług pozostałych , ,98 91, Oczyszczanie miast i wsi , ,45 81,7

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r. WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT 37-100 Łańcut Ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r. Lp. Dział, Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2014 na 2015 rok za rok 2015 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo