Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,99 92,20% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,58 90,84% A. Wydatki bieżące 6 500, ,24 15,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 428,04 21,40% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 400,00 16,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 174,20 8,71% B. Wydatki majątkowe , ,34 91,16% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 75,08% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 96,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 95,28% Izby rolnicze , ,14 88,53% A. Wydatki bieżące , ,14 88,53% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych , ,14 88,53% Pozostała działalność , ,27 100,00% A. Wydatki bieżące , ,27 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 709,94 709,94 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 832, ,18 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,15 100,00% Transport i łączność , ,85 91,88% Lokalny transport zbiorowy , ,38 89,11% A. Wydatki bieżące , ,38 89,11% 4300 Zakup usług pozostałych , ,38 89,11% Drogi publiczne wojewódzkie , ,03 56,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 96,89% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną , ,53 53,15% Drogi publiczne powiatowe , ,10 98,34% A. Wydatki bieżące 7 000, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 100,00% B. Wydatki majątkowe , ,10 98,33% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 808,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finasową udzielaną 6300 między jednostkami jst , ,10 98,87% Drogi publiczne gminne , ,09 97,54% A. Wydatki bieżące , ,24 97,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 93,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 87,70% 4270 Zakup usług remontowych , ,49 99,83% 4300 Zakup usług pozostałych , ,08 98,14% 4430 Różne opłaty i składki 6 200, ,00 96,66% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 500,00 500,00 100,00% B. Wydatki majątkowe , ,85 97,71% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 97,71% Drogi wewnetrzne , ,25 14,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 0,00 0,00% 4300 A.Zakup usług pozostałych 8 440,00 0,00 0,00% 6050 B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 16,76% Gospodarka mieszkaniowa , ,22 52,48% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,22 52,48% A. Wydatki bieżące , ,22 62,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 473,98 0,69% 4260 Zakup energii 7 000, ,86 53,16% 4270 Zakup usług remontowych , ,42 99,20% 4300 Zakup usług pozostałych , ,96 93,43% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 1 000, , fizycznych 100,00% 6050 B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 1

2 4 710 Działalność usługowa , ,54 54,74% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,54 54,74% A. Wydatki bieżące , ,54 54,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 760,00 76,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100, ,00 96,55% 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 52,61% Informatyka , ,50 75,50% Pozostała działalność , ,50 75,50% A. Wydatki bieżące , ,91 76,37% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 983, ,70 76,48% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 986, ,76 68,45% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 192, ,04 87,55% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 309,25 232,51 75,19% 4127 Składki na Fundusz Pracy 170,80 149,54 87,55% 4129 Składki na Fundusz Pracy 44,39 33,36 75,15% B. Wydatki majątkowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 84,88% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 125, ,50 67,82% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu 9 304, ,59 38,96% Administracja publiczna , ,59 94,47% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% A. Wydatki bieżące , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 763, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 102, ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,37 99,68% A. Wydatki bieżące , ,37 99,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,52 99,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, ,85 98,73% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,20 93,81% A. Wydatki bieżące , ,51 94,04% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,99 67,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 93,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,86 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 95,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,25 82,40% 4140 Wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osob N , ,00 99,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,37 63,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 99,88% 4260 Zakup energii , ,43 98,82% 4270 Zakup usług remontowych , ,42 86,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,70 81,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,97 99,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000, ,43 72,53% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,47 93,54% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej , ,05 98,33% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,07 85,65% 4430 Różne opłaty i składki , ,96 83,81% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,89 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , ,40 93,32% B.Wydatki majątkowe , ,69 69,40% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto , ,69 69,40% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,19 92,82% A. Wydatki bieżące , ,19 97,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 95,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 97,58% 4300 Zakup usług pozostałych , ,37 98,22% B.Wydatki majątkowe 6 000,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,83 96,22% A. Wydatki bieżące , ,83 96,22% 3030 Różne wydatki na rzecz osob fizycznych , ,00 92,65% 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,66 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 813,80 813,73 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 116,60 116,59 99,99% 2

3 Wynagrodzenia bezosobowe 5 258, ,60 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 99,64% 4300 Zakup usług pozostałych , ,55 95,75% 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego , ,60 90,78% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 500, ,93 100,00% Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 500, ,93 100,00% A. Wydatki bieżące 2 500, ,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 357,58 357,58 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 51,22 51,22 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 091, ,13 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,16 89,19% Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,84 93,03% A. Wydatki bieżące , ,56 92,22% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 95,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 90,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 855, ,96 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 80,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 731, ,18 60,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 88,85% 4260 Zakup energii , ,11 87,87% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 99,47% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,60 97,11% 4300 Zakup usług pozostałych , ,22 96,24% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 206,64 20,66% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 97,11% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 701, ,90 99,99% B. Wydatki inwestycyjne , ,28 99,54% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,28 99,54% Obrona cywilna 3 000,00 480,00 16,00% A. Wydatki bieżące 3 000,00 480,00 16,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 480,00 480,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 020,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00% Zarządzanie kryzysowe , ,32 69,27% A. Wydatki bieżące , ,32 69,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 63,32 6,33% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 369,00 6,33% 4810 Rezerwy ,00 0,00 18,45% Obsługa długu publicznego , ,89 73,28% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek , , , ,89 73,28% 73,28% Oświata i wychowanie , ,80 96,05% Szkoły podstawowe , ,42 96,12% A. Wydatki bieżące , ,79 95,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,45 97,51% 3240 Stypendia dla uczniów 3 600, ,00 86,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 95,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 91,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,52 80,27% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 2 000, , Osób Niepełnosprawnych 90,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 75,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 99,77% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , ,37 99,36% 4260 Zakup energii , ,96 99,28% 3

4 Zakup usług remontowych , ,67 98,33% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 939, ,30 92,98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 99,09% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,97 96,83% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej , ,11 92,51% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,22 99,24% 4430 Różne opłaty i składki , ,56 99,97% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,00 100,00% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 8 418, , fizycznych 33,33% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , ,50 94,68% B. Wydatki inwestycyjne , ,63 99,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż , ,63 99,78% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budż , ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budż , ,00 96,28% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 2 000, ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,42 93,38% A. Wydatki bieżące , ,42 93,38% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 94,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 93,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 88,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 440, ,39 66,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 99,23% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,34 99,08% 4300 Zakup usług pozostałych 1 556, ,00 82,90% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,00 100,00% Przedszkola , ,93 94,81% A. Wydatki bieżące , ,31 91,97% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania , ,00 80,92% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,23 93,07% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty , ,00 79,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,56 77,19% 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 153, ,17 87,05% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 96,49% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 85,41% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 828, ,95 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 193,92 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 90,09% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 79,89% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 666,00 666,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,63 83,70% 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 940, ,32 73,46% 4129 Składki na Fundusz Pracy 94,00 78,21 83,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 73,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 92,22% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 81,52% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , ,52 99,39% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247 książek , ,68 96,79% 4260 Zakup energii , ,06 99,37% 4270 Zakup usług remontowych 8 799, ,02 99,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 285, ,40 92,49% 4300 Zakup usług pozostałych , ,13 96,40% 4307 Zakup usług pozostałych , ,31 62,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 473,01 78,84% 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 0,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej 2 975, ,96 77,28% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100, ,67 97,60% 4

5 4430 Różne opłaty i składki 6 790, ,44 78,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,80 100,00% 4447 Odpisy na ZFŚS 9 181, ,20 100,00% 4449 Odpisy na ZFŚS 180,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 88,75% B. Wydatki majatkowe , ,62 98,72% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 98,98% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,03 96,68% 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 79,97% Gimnazja , ,24 99,13% A. Wydatki bieżące , ,24 99,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 97,11% 3240 Stypendia dla uczniów 1 200, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 99,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 98,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,53 86,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 962,00 962,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , ,08 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 9 473, ,98 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,20 100,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,19 89,00% A. Wydatki bieżące , ,19 85,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 9,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 723,00 722,50 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 793, ,91 24,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 877,00 91,43 10,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,82 98,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,08 90,40% 4300 Zakup usług pozostałych , ,09 92,12% B. Wydatki majatkowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,99 96,76% A. Wydatki bieżące , ,99 96,76% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 99,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 407, ,32 99,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, ,00 97,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 87,65% 4260 Zakup energii 5 000, ,36 82,51% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,90 79,19% 4300 Zakup usług pozostałych , ,71 73,47% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4 000, ,80 76,60% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 055, ,54 90,50% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 6 000, ,00 62,33% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,51 86,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 982, ,03,646, Zakup usług pozostałych , ,88 93,59% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 990, ,10 40,34% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kor , ,50 84,35% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,10 98,35% A. Wydatki bieżące , ,21 98,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 99,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 96,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,07 74,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 99,76% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 833,78 83,38% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,00 100,00% 6060 B.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 200, ,89 99,82% Ochrona zdrowia , ,57 95,96% 5

6 85121 Lecznictwo ambulatoryjne , ,63 95,67% Wydatki majątkowe , ,63 95,67% 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,07 91,23% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 96,33% Zwalczanie narkomanii 4 000, ,00 90,00% A. Wydatki bieżące 4 000, ,00 90,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 460, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 540, ,00 74,03% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,94 97,35% A. Wydatki bieżące , ,94 97,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, ,79 73,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 99,71% 4300 Zakup usług pozostałych , ,73 95,61% Pomoc społeczna , ,04 97,85% Domy pomocy społecznej , ,15 99,48% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jst , ,15 99,48% Ośrodki wsparcia , ,48 92,84% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu , ,48 92,84% terytorialnego Wspieranie rodziny , ,60 92,48% A. Wydatki bieżące , ,60 92,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 92,81% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 213, ,00 90,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 314,42 285,83 90,91% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,67 99,86% A. Wydatki bieżące , ,67 99,86% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,71 99,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 110, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 725, ,49 79,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 911, ,97 100,00% 4260 Zakup energii 1 800, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 234,60 234,60 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej 1 912, ,35 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 4 536, ,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 8 900, ,72 51,92% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 749, ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,27 99,68% 99,68% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , ,81 92,01% 92,01% Dodatki mieszkaniowe , ,03 99,79% 3110 Świadczenia społeczne , ,03 99,79% Zasiłki stałe , ,85 98,20% 3110 Świadczenia społeczne , ,85 98,20% Ośrodki pomocy społecznej , ,60 92,16% A. Wydatki bieżące , ,60 92,16% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 81,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 93,25% 6

7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 85,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,62 72,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 800, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 95,68% 4260 Zakup energii 9 653, ,77 73,71% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 420,00 84,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 448,90 447,95 99,79% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 92,06% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej 3 400, ,31 85,16% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,87 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,62 100,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 37,12 37, terytorialnego 100,00% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 400,00 80,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 500,00 200,00 40,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 843, ,00 100,00% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , ,80 99,32% A. Wydatki bieżące , ,80 99,32% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,80 99,32% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,20 94,94% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 94,94% Pozostała działalność , ,58 93,48% A. Wydatki bieżące , ,58 93,48% 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 569,82 569,82 100,00% 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30,18 30,18 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,66 97,35% 3119 Świadczenia społeczne , ,65 87,55% 3257 Stypendia różne 2 849, ,10 100,00% 3259 Stypendia różne 150,90 150,90 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 94,57% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 992, ,19 94,69% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 508, ,16 99,53% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 291,80 290,43 99,53% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 91,05% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 781,55 711,77 91,07% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 759, ,22 89,48% 4129 Składki na Fundusz Pracy 93,23 83,56 89,63% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 139, ,47 99,98% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 174, ,81 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 115,19 115,19 100,00% 4287 Zakup usług zdrowotnych 48,44 48,44 100,00% 4289 Zakup usług zdrowotnych 2,56 2,56 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,19% 4307 Zakup usług pozostałych , ,35 80,92% 4309 Zakup usług pozostałych 6 007, ,95 80,92% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4367 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 341,89 341,89 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4369 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 18,11 18,11 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 343,00 327,00 95,34% 4447 Odpisy na ZFŚS 2 077, ,80 100,00% 4449 Odpisy na ZFŚS 110,06 110,06 100,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100,00% Żłobki , ,00 100,00% B. Wydatki majątkowe , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,39 85,85% Świetlice szkolne , ,04 82,01% A. Wydatki bieżące , ,04 82,01% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,70 96,39% 7

8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 78,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 74,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 143, ,47 75,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 99,26% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , ,75 99,96% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 555, ,00 42,39% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 248,23 49,65% 4440 Odpisy na ZFŚS 9 475, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,35 90,57% 3240 Stypendia dla uczniów , ,05 88,56% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,30 98,78% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,67 79,97% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,33 96,05% A. Wydatki bieżące , ,33 96,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 163, ,80 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 300, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 500,00 295,53 59,11% 4300 Zakup usług pozostałych 685,00 430,00 62,77% Gospodarka odpadami , ,09 97,89% 4300 Zakup usług pozostałych , ,09 97,89% Oczyszczanie miast i wsi , ,48 60,45% A. Wydatki bieżące , ,48 72,92% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 33,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 050, ,63 99,13% 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 74,68% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 900,00 900,00 100,00% B. wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Ochrona gleby i wód podziemnych 2 000, ,88 99,99% A. Wydatki bieżące 2 000, ,88 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,88 99,99% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,69 93,14% A. Wydatki bieżące , ,90 99,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,10 84,50% 4260 Zakup energii , ,45 99,97% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 90,91% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 99,92% B. wydatki inwestycyjne , ,79 89,63% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 89,63% Zakład gospodarki komunalnej , ,00 81,26% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych 6210 zakładów budżetowych 81,26% Pozostała działalność , ,20 77,99% A. wydatki bieżące , ,09 88,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 475, ,36 94,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 68,14% 4300 Zakup usług pozostałych , ,81 90,80% B. Wydatki majątkowe , ,11 76,26% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,61 77,53% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,84 71,77% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,66 79,06% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,83 96,52% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,83 93,81% A. Wydatki bieżące , ,40 99,64% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia , ,67 88,69% 4260 Zakup energii 1 200, ,73 96,06% 4270 Zakup usług remontowych 7 600, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 467, ,00 99,89% 8

9 B.Wydatki majatkowe , ,43 84,30% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,45% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 28,38% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 92,18% Biblioteki , ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 98,65% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100,00% Kultura fizyczna i sport , ,88 98,49% Obiekty sportowe , ,75 82,47% A. Wydatki bieżące , ,75 82,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 88,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,13 97,31% 4260 Zakup energii 4 500, ,46 64,70% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,16 74,92% 4430 Różne opłaty i składki 2 480, ,00 99,88% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,13 98,88% A. Wydatki bieżące , ,19 98,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 87,15% 4260 Zakup energii 6 000, ,58 83,23% 4300 Zakup usług pozostałych , ,92 81,41% 4430 Różne opłaty i składki 2 000, ,00 100,00% B. Wydatki inwestycyjne , ,94 99,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,94 99,03% RAZEM WYDATKI , ,85 93,99% 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008 roku Plan wydatków budżetu na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2007

Plan wydatków na rok 2007 Plan wydatków na rok 2007 Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2006r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 649 530,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016 WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 150,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011 ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 010 Rolnictwo i łowiectwo 632 726 zł 01008 melioracje wodne 151 000 zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo