Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017"

Transkrypt

1 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku na 2017 rok wydatkach Dz. Rozdz. ogółem WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,27 10,34% 9,19% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cmentarze 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,78 12,83% 5,30% 0, ,00 922,50 0,36% 1,62% 0, ,00 922,50 0,36% 1,62% , , ,28 13,65% 5,29% , , ,07 5,53% 0,33% 0, , ,57 0,00% 0,00% , , ,64 0,00% 0,00% , , ,59 12,17% 2,37% , , ,59 12,17% 2,37% , , ,59 0,00% 2,37% , , ,40 6,61% 0,58% , , ,40 6,61% 0,58% , , ,80 8,40% 50,43% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,60 22,28% 0,29% 5 781, ,00 0,00 0,00% 0,00% 5 781, ,00 0,00 0,00% 0,00% 5 781, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,00 3,88% 0,53% , , ,00 0,00% 0,53% , , ,00 0,00% 587,36% , , ,00 0,00% 17,93% 1

2 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenie wychowawcze 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona powietrza stmosferycznego i klimatu 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WYDATKI BIEŻĄCE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne 4270 Zakup usług remontowych Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 3 600, , ,50 19,99% 1,46% 3 600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,50 0,00% 0,04% 0, , ,50 19,99% 0,04% 2 214, , ,00 2,10% 0,08% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 2 214, , ,00 15,50% 0,08% 0, , ,00 15,50% 0,08% 1 881,90 0,00 0,00 0,00% 0,00% 332,10 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,00 50,00% 0,30% , , ,00 50,00% 0,30% , , ,00 50,00% 0,30% 102,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 102,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 102,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,89 52,99% 90,81% 1 398, , ,98 18,11% 0,05% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0% 61,70 200,00 0,00 0,00% 0,00% 61,70 200,00 0,00 0,00% 0% 1 336, , ,98 100,00% 0,05% 26,21 107,10 107,06 99,96% 0,00% 1 310, , ,92 100,00% 0,05% 2

3 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna 500 HANDEL Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4270 Zakup usług remontowych 4330 Zakup usług przez jednostki samorzadu terytrialonego od innych 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4520 Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4520 Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność 2 719, ,00 863,75 28,79% 0,01% 2 719, ,00 863,75 28,79% 0,01% 2 719, ,00 863,75 28,79% 0,01% 274, ,00 502,16 10,04% 0,01% 274, ,00 502,16 10,04% 0,01% 57, ,00 71,44 4,76% 0,00% 217, ,00 430,72 12,31% 0,00% , , ,27 56,85% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,27 56,85% 2,87% 0,00 240,00 0,00 0,00% 0,00% 7 500, , ,00 50,00% 0,12% 1 000, , ,00 100,00% 0,01% 1 398, , ,00 50,00% 0,02% 225,00 600,00 300,00 50,00% 0,00% 0, , ,30 0,00% 0,01% , , ,11 16,19% 0,05% 0,00 300,00 246,26 82,09% 0,00% , , ,68 65,61% 0,16% , , ,22 68,88% 1,75% , , ,70 45,52% 0,74% 2 126,20 260,00 257,00 98,85% 0,00% , , ,73 82,03% 0,74% , , ,73 82,03% 0,74% 9 883, , ,96 69,11% 0,21% , , ,77 93,87% 90,58% 0, , ,00 29,30% 3,91% , , ,74 49,79% 5,12% , , ,20 30,88% 0,27% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 50,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,80 35,07% 0,26% 440,40 450,00 440,40 97,87% 0,00% 212, ,00 32,00 0,32% 0,00% , , ,54 51,52% 4,85% 0, , ,00 0,00% 0,00% 3

4 4270 Zakup usług remontowych 4580 Pozostałe odsetki 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Pozostała działalność Pozostała działalność 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 937, , ,30 25,32% 0,09% , , ,69 40,86% 1,22% , , ,35 54,24% 1,73% , , ,20 63,73% 1,78% 0, , ,00 100,00% 3,51% 0,00 360,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,90 34,95% 0,21% 938, , ,90 55,85% 0,03% 938, , ,90 55,85% 0,03% , , ,00 41,99% 0,17% , , ,00 0,00% 0,12% 1 998, , ,00 0,00% 0,02% 278,00 600,00 300,00 0,00% 0,00% 2 207, ,00 856,02 17,12% 0,01% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 223, ,00 293,98 5,07% 0,00% 1 976, , ,00 100,00% 0,02% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,32 2,47 13,80% , , ,37 45,56% 0,43% , , ,00 50,00% 0,31% 3 500, , ,00 100,00% 0,03% 4 248, , ,00 50,00% 0,05% 600, ,00 687,00 50,00% 0,01% 644, , ,23 22,84% 0,02% 4 504, ,00 22,14 0,37% 0,00% 250,00 250,00 250,00 100,00% 0,00% 0,00 600,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,80 32,61% 0,32% , , ,00 36,14% 0,32% 872, ,00 154,80 3,10% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,06 51,66% 12,54% 637, ,00 814,51 8,15% 0,01% , , ,85 47,59% 7,26% , , ,12 99,79% 1,24% 4

5 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr Zakup środków żywności 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Pozostała działalność 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4219 Składki na Fundusz Pracy 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 4 332, , ,39 34,97% 0,05% , , ,15 49,26% 1,40% , , ,84 33,70% 0,15% 7 121, , ,00 96,65% 0,07% 1 447, , ,86 63,02% 0,06% , , ,49 51,22% 0,37% 0, , ,05 65,00% 0,01% , , ,50 51,98% 0,16% 466, , ,58 56,14% 0,06% 835, , ,00 27,75% 0,02% , , ,70 58,60% 1,05% , , ,65 58,84% 0,11% , , ,84 63,84% 0,15% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 3 581, , ,00 100,00% 0,03% , , ,00 75,34% 0,26% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 422,36 250,00 142,20 56,88% 0,00% 9 373, , ,33 64,36% 0,04% 4 957, , ,00 29,97% 0,04% , , ,56 49,97% 0,24% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 500,00 500,00 0,00% 0,00% 2 733, , ,74 27,45% 0,01% , , ,82 60,33% 0,22% , , ,53 67,06% 0,27% , , ,42 91,80% 0,15% 0, , ,74 25,00% 0,01% 0, ,20 260,80 25,00% 0,00% 0, ,20 254,04 25,00% 0,00% 0,00 179,30 44,83 25,00% 0,00% 0,00 144,90 36,22 25,00% 0,00% 0,00 25,50 6,38 25,02% 0,00% , , ,10 64,21% 0,10% 0,00 996,00 0,00 0,00% 0,00% 5

6 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 OBRONA NARODOWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA Komendy powiatowe Policji 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Obrona cywilna Pozostała działalność 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 996,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 800,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 196,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 321, ,00 299,00 1,42% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 321, ,00 299,00 29,90% 0,52% 321, ,00 299,00 29,90% 0,52% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,07 41,87% 1,08% , , ,07 41,87% 1,08% , , ,00 37,44% 0,15% , , ,07 42,67% 0,94% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0% 0% 0, ,00 0,00 0% 0% , , ,92 50,79% 23,14% , , ,27 46,26% 9,46% , , ,05 48,60% 0,44% , , ,72 42,29% 5,58% , , ,06 95,00% 0,85% , , ,18 51,56% 1,19% , , ,81 34,86% 0,12% 4 920, , ,00 73,41% 0,09% 6 101, , ,50 12,36% 0,04% 6

7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, ,00 19,99 0,67% 0,00% , , ,29 47,76% 0,38% 559, , ,23 3,58% 0,01% 478, ,00 315,00 31,50% 0,00% , , ,74 53,81% 0,15% 1 258, , ,85 44,35% 0,01% 300, ,00 0,00 0,00% 0,00% 375, ,00 153,45 10,23% 0,00% 1 455, , ,47 37,29% 0,01% , , ,73 79,91% 98,14% 840, ,00 840,00 46,67% 35,76% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 800,00 165,20 20,65% 7,03% , , ,21 47,25% 0,33% 2 165, , ,65 47,84% 0,02% , , ,50 44,58% 0,19% 5 029, , ,35 99,83% 0,06% 5 268, , ,03 55,61% 0,04% 728, ,00 612,74 55,70% 0,01% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 2 100, , ,94 96,00% 0,02% , , ,53 48,97% 2,62% , , ,00 44,11% 2,09% , , ,53 86,26% 0,53% , , ,18 55,75% 9,62% , , ,16 48,97% 0,37% , , ,45 51,10% 5,27% , , ,11 99,46% 0,84% , , ,09 56,18% 1,08% , , ,66 50,04% 0,14% 0, ,00 224,06 11,20% 0,00% 5 555, , ,00 64,10% 0,00% , , ,52 29,46% 0,10% 67, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,74 47,74% 0,35% 7

8 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4417 Podróże służbowe krajowe 4427 Podróże służbowe zagraniczne 4429 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4580 Pozostałe odsetki 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 4707 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostała działalność , ,00 475,15 11,88% 0,00% 120, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,41 41,77% 0,15% 0, , ,65 94,77% 0,45% 0, , ,80 97,18% 0,03% 1 382, , ,73 46,29% 0,01% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 1 510, , ,84 31,04% 0,02% 0,00 789,21 740,00 93,76% 0,01% 0, , ,40 100,00% 0,09% 0,00 562,28 562,28 100,00% 0,01% 2 681, , ,69 47,59% 0,02% , , ,59 75,90% 0,38% 840, ,00 840,00 46,67% 0,01% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 323,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 612, ,00 290,00 10,00% 0,51% 0, , ,39 100,00% 0,24% 0, , ,46 100,00% 0,01% , , ,80 70,21% 0,70% , , ,80 70,21% 0,70% 3 648, , ,00 33,39% 0,06% 490, ,00 0,00 0,00% 0,00% 500, , ,00 14,93% 0,01% 6,00 830,00 0,00 0,00% 0,00% 2 652, , ,00 55,60% 0,05% 0, , ,49 0,00% 0,10% 0, , ,98 82,74% 0,09% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,66 0,00% 0,01% 0,00 250,00 214,85 0,00% 0,00% , , ,44 49,66% 0,25% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 2 229, ,00 564,70 14,12% 0,01% 8

9 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii 2800 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2800 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych Rodziny zastępcze 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0, ,00 120,00 1,71% 0,00% , , ,74 63,58% 0,24% , , ,93 43,82% 0,48% 0, ,00 371,93 3,72% 0,00% 0,00 115,00 114,23 99,33% 0,00% 0,00 258,00 257,70 99,88% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 9 996, , ,00 49,98% 0,10% 9 996, , ,00 49,98% 0,10% , , ,00 47,30% 0,38% , , ,00 49,99% 0,34% 4 599, , ,00 32,03% 0,04% , , ,37 59,26% 9,88% , , ,47 48,09% 1,53% , , ,47 48,09% 1,53% ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 4 350,07 0,00 0,00 0,00% 0,00% 551,04 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 799,03 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,50 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,50 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5 900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,15 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,44 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,52 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,96 0,00 0,00 0,00% 0,00% 335,23 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9

10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność , , ,10 57,12% 0,26% , , ,10 57,12% 0,26% , , ,98 90,74% 0,71% , , ,98 0,00% 0,71% , , ,09 43,78% 0,62% , , ,40 43,77% 109,72% 0,00 19,69 19,69 100,00% 0,07% , , ,36 99,19% 1,30% , , ,36 99,19% 1,30% , , ,82 43,68% 1,87% 0, ,00 442,66 44,27% 0,00% 0, , ,26 42,01% 0,03% , , ,16 35,84% 0,87% , , ,10 99,86% 0,24% , , ,92 32,95% 0,15% 2 833, , ,98 27,07% 0,02% 0,00 900,00 0,00 0,00% 0,00% 4 580, , ,62 27,17% 0,01% , , ,80 46,44% 0,12% 551, , ,00 66,09% 0,02% 191,00 500,00 114,00 22,80% 0,00% , , ,06 62,88% 0,25% 1 894, , ,42 43,78% 0,02% 2 186, , ,69 38,20% 0,01% 508, ,00 0,00 0,00% 0,00% 8 625, , ,00 75,22% 0,09% 0,00 600,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,15 72,81% 0,01% 2 496, , ,00 61,17% 0,02% 0, , ,35 43,97% 0,02% 0,00 930,00 232,27 24,98% 0,00% 0, , ,08 0,00% 0,00% 0, , ,96 29,62% 0,25% 0, , ,96 29,62% 0,25% , , ,24 77,20% 3,30% 10

11 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2817 zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2819 zleconych do realizacji fundacjom 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4277 Zakup usług remontowych 4279 Zakup usług remontowych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 855 RODZINA Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0, , ,46 95,19% 2,71% 0, , ,04 100,00% 0,33% , , ,08 74,81% 0,08% 0, , ,52 49,47% 0,12% 0, , ,80 71,15% 0,02% 0, , ,30 67,66% 0,02% 0,00 360,00 360,00 100,00% 0,00% 0,00 438,42 294,46 67,16% 0,00% 0,00 51,58 51,58 100,00% 0,00% 0, ,31 0,00 0,00% 0,00% 0, ,69 0,00 0,00% 0,00% 0, ,61 0,00 0,00% 0,00% 0,00 301,39 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,10 46,46% 0,62% , , ,26 46,43% 0,40% , , ,87 46,65% 0,30% 3 556, , ,09 74,85% 0,03% 5 746, , ,05 49,78% 0,06% 753, ,00 405,75 23,87% 0,00% 355,00 700,00 0,00 0,00% 0,00% 4, ,00 42,60 2,13% 0,07% 0,00 150,00 15,90 10,60% 0,00% , , ,84 46,51% 40,06% , , ,84 46,51% 40,06% 0, , ,11 54,40% 3705,03% 0, , ,97 55,19% 13,24% 0, , ,20 55,37% 13,08% 0, , ,50 61,24% 0,12% 0, , ,19 62,04% 0,02% 0,00 500,00 300,08 60,02% 0,00% 0, , ,00 8,26% 0,01% 0, , ,36 53,39% 7,62% 11

12 85503 Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 2900 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0, , ,27 52,82% 7,13% 0, , ,61 47,13% 0,11% 0, , ,10 70,32% 0,38% 0,00 600,00 385,38 64,23% 0,00% 0,00 534,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 534,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,78 21,71% 0,05% 0, ,00 413,28 25,83% 0,00% 0, , ,50 28,03% 0,05% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 69,97% 0,00% 0, , ,00 69,97% 0,00% , , ,54 57,94% 8,45% 2 231, , ,49 37,51% 0,02% 766, , ,49 37,51% 3,29% 1 465,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,40 53,27% 5,21% , , ,00 50,00% 0,24% 3 498, , ,00 50,00% 0,04% 498, ,00 600,00 50,00% 0,01% 6 425, , ,00 52,31% 0,03% 1 550, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,40 53,77% 4,89% , , ,30 41,13% 0,18% , , ,00 50,00% 0,12% 1 950, , ,00 50,00% 0,02% 300,00 600,00 300,00 50,00% 0,00% 1 600, , ,27 29,37% 0,02% , , ,03 20,98% 0,02% , , ,46 62,36% 0,54% , , ,00 50,00% 0,12% 3 498, , ,00 50,00% 0,01% 398,00 800,00 400,00 50,00% 0,00% 6 456, , ,00 0,00% 0,04% , , ,00 100,00% 0,15% 12

13 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg 4270 Zakup usług remontowych Pozostała działalność 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do 2800 sektora finansów publicznych Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac KULTURA FIZYCZNA , , ,46 71,08% 0,21% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,59 75,34% 2,23% 0,00 300,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,41 84,62% 0,67% , , ,45 92,82% 0,01, , , ,73 55,21% 0,44% , , ,30 55,83% 0,27% 85, ,00 97,98 8,17% 0,00% 0,00 190,00 13,96 7,35% 0,00% 863, , ,58 50,92% 0,04% 903, ,00 932,15 93,22% 0,01% 312, , ,66 69,63% 0,02% , , ,77 57,92% 0,20% 2 534, ,00 674,20 33,71% 0,01% , , ,00 52,19% 2,73% , , ,00 55,00% 2,36% , , ,00 59,13% 59,13% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,00 50,00% 0,37% , , ,00 50,00% 0,37% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,00 100,00% 0,57% Zadania w zakresie kultury fizycznej 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do RAZEM WYDATKI , , ,00 100,00% 0,57% , , ,00 100,00% 0,57% , , ,16 38,43% - Sporządził :M.Wróbel 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2014 na 2015 rok za rok 2015 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo