PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30"

Transkrypt

1 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 LOKALIZACJA: ul. Hubalczyków Kielce INWESTOR: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce ul. Hubalczyków Kielce GENERALNY PROJEKTANT: Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/ Kielce ZESPOŁ PROJEKTOWY: Projektant: mgr inż. Rafał Podstawka upr. nr SWK/0025/pook/05 mgr inż. arch. Robert Tarczyński upr. nr SW 14/2004 Opracowanie: mgr inż. arch. Emilia Król mgr inż. Joanna Bieniek KIELCE Marzec 2013

2 Projekt wykonania instalacji oddymiania i montażu drzwi dymoszczelnych budynku elektrociepłowni w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Spis zawartości Część opisowa - opis techniczny 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Dokumentacja użyta podczas projektowania Cel stosowania...' Charakterystyka obiektu Zakres prac System oddymiania Klapa dymowa Drzwi Instalacja sterująco zasilająca Obliczenia oddymiania klatek schodowych...6 Dokumenty formalno-prawne

3 Projekt wykonania instalacji oddymiania i montażu drzwi dymoszczelnych budynku elektrociepłowni w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Część rysunkowa: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INWENTARYZACJA - Inwentaryzacja klatki K1 IN.01 skala 1:100 - Orientacja A.01 skala 1:50 - K1 - Rzut parteru A.02 skala 1:50 - K1 - Rzut 1 piętra A.03 skala 1:50 - K1 - Rzut 2 piętra A.04 skala 1:50 - K1 - Rzut 3 piętra A.05 skala 1:50 - K1 - Rzut dachu A.06 skala 1:50 - K1 - Przekrój A-A A.07 skala 1:50 - K1 - Zestawienie stolarki A.08 skala 1:50 A.09 skala 1:50

4 Projekt wykonania instalacji oddymiania i montażu drzwi dymoszczelnych budynku elektrociepłowni w Kielcach przy ul. Hubalczyków Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy Systemu Oddymiania klatek schodowych oraz korytarza budynku Elektrociepłowni w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Informacja: Niniejsze opracowanie jest projektem urządzenia przeciwpożarowego i podlega uzgodnieniu z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., nie wymaga natomiast spełnienia procedury związanej z przygotowaniem projektu budowlanego. 2. Podstawa opracowania. Podstawą wykonania niniejszego projektu jest: zlecenie Inwestora, wizja lokalna, dokumentacja techniczna budynku Zakres opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje, projekt wykonania instalacji oddymiania oraz montażu drzwi dymoszczelnych dla klatek K1 i K2, oraz korytarza w osiach 11-V w budynku elektrociepłowni w Kielcach przy ul. Hubalczyków Normy i rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia z dnia r. /Dz.U.. nr 109,poz. 719/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z poźniejszymi zmianami) PN-EN : Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych Materiały techniczne i zalecenia producentów systemów oddymiania. 3. Cel stosowania. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się dymu i gorących gazów pożarowych poza strefę objętą pożarem. Umożliwienie ewakuacji ludzi z zagrożonej strefy. Ułatwienie przeprowadzenia skutecznej akcji gaśniczo-ratowniczej poprzez zapewnienie odpowiedniej widzialności.

5 Projekt wykonania instalacji oddymiania i montażu drzwi dymoszczelnych budynku elektrociepłowni w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Zmniejszenie strat materialnych spowodowanych działaniem dymu i wysokiej temperatury. 4. Charakterystyka obiektu. Budynek elektrociepłowni znajdujący się przy ul. Hubalczyków 30 w Kielcach. Obiekt czterokondygnacyjny oraz podpiwniczony. Wysokość liczona od poziomu przyziemia do stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową wynosi 14,6 metrów, co kwalifikuje go do budynków średniowysokich /SW/. Klatki schodowe zostaną wyposażone w system oddymiania grawitacyjnego. W budynku jest czynna instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd. 5. Zakres prac. Projekt uwzględnia wymianę istniejących drzwi na spełniające warunki p.poz i oddymiania, co wiąże się z podkuciem ścian i osadzeniem drzwi o odpowiednich wymiarach. Przewidziano zamurowanie także otworu drzwiowego prowadzącego do kolizji otwieranych drzwi. Należy wstawić nowe klapy dymowe o wymiarach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji oddymiania. W opracowaniu uwzględniono wymianę drzwi na korytarzu. W pomieszczeniu tym zastosowany jest sufit podwieszany, w myśl przepisów ( par. 243 ust. 3 WT) należy wykonać przegrody nad sufitem z materiałów niepalnych. W trakcie wymiany drzwi należy wykonać odkrywkę ściany ponad sufitem podwieszonym w celu sprawdzenia stanu istniejącego. W razie ujawnienia otworów w przestrzeni podstropowej należy je zabudować materiałem niepalnym do wysokości stropów. Miejsca przegród zaznaczono na rysunku A System oddymiania. Na klatkach schodowych należy zamontować urządzenie do samoczynnego grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła. System taki ma wielorakie przeznaczenie. W przypadku pożaru powinien on: - utrzymać jak najdłużej wolne od dymu drogę ewakuacyjną - utrzymać jak najdłużej drogi natarcia dla Straży Pożarnej - odprowadzić na zewnątrz gorące gazy pożarowe - relatywnie podwyższać odporność ogniową części budowlanych ponieważ obniżana jest temperatura pożaru.

6 Projekt wykonania instalacji oddymiania i montażu drzwi dymoszczelnych budynku elektrociepłowni w Kielcach przy ul. Hubalczyków Drzwi. W opracowaniu uwzględniono wymianę istniejących drzwi w klatkach schodowych na przeciwpożarowe oraz dymoszczelne w klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczami wg specyfikacji przedstawionej na rysunkach A.08 i A.15. W opracowywanym korytarzu należy wymienić dwie pary drzwi zaznaczonych na rysunku A.16 oraz wg specyfikacji Klapa dymowa. W stropie ostatniej kondygnacji nad klatką schodową zamontować należy klapę dymowowentylacyjną. Wykonać niezbędne obróbki blacharskie oraz uzupełnienia izolacji dachu. Zapewnić ochronę odgromową klapy oddymiającej zwodami pionowymi o wysokości 1m na podstawach betonowych przyłączonymi do istniejącej siatki zwodów odgromowych budynku. Klapa dymowa realizuje funkcję oddymiania i wyposażona powinny być w sterowanie elektryczne. Do klapy dymowej należy doprowadzić okablowanie z centralki oddymiania. Na obecnym etapie opracowania przyjęto że do wzmocnienia krawędzi w miejscu wycinanych otworów pod klapy dymowe, zastosowane zostaną obwodowe wymiany, usztywniające krawędzie blachy trapezowej. Jako wymiany projektuje się kątowniki o przekroju L60x60x6, mocowane (spawanie na montażu) do elementów konstrukcji stalowej będącej bezpośrednim oparciem dla blachy trapezowej (płatwie). Do celów kosztorysowych długość potrzebnego profilu kątownika oszacowano dla obu klatek schodowych na 30m (masa profilu ~ 165kg). Rzeczywistą długość kątownika potrzebną do wykonania wymianów zweryfikować należy w trakcie prowadzenia robót budowlanych Instalacja sterująco zasilająca. Wg opracowania branżowego Obliczenia oddymiania klatek schodowych. Poniżej wydano niezbędne obliczenia dla doboru klap oddymiających. Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: A K powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej A K5% - powierzchnia geometryczna klapy A G powierzchnia geometryczna klapy A CZW wymagana powierzchnia czynna oddymiania A CZK powierzchnia czynna oddymiania klapy Obliczenia powierzchni otworów oddymiających dla klatki schodowej K1: Największa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi: A K = 33,40 m 2

7 Projekt wykonania instalacji oddymiania i montażu drzwi dymoszczelnych budynku elektrociepłowni w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: A K5% = 33,40*5% = 1,67 m 2 Minimalna powierzchnia czynna oddymiania A CZW = 1,67 m 2 Przyjęto 2 klapy oddymiające dla klatki schodowej K1: typ klap: Mercor MCR Prolight Plus E100/120 z podstawą min 50cm standard (bez owiewek i kierownicy). Dane klapy wg katalogu producenta dla pojedynczej klapy z owiewkami i dyszą kierującą: Powierzchnia czynna oddymiania: A CZK = 0,85 m 2 Powierzchnia geometryczna: A G = 1,2 m 2 Suma w/w wielkości dla przyjętej liczby klap: 2xA CZK = 2*0,85 = 1,70m 2 > A CZW = 1,67 m 2 - warunek spełniony 2xA G = 2*1,2 m 2 = 2,4 m 2 ZAPEWNIENIE DOSTATECZNEGO DOPŁYWU POWIETRZA KLATKI SCHODOWEJ K1: Dopowietrzanie klatki schodowej przyjęto poprzez automatyczne otwarcie drzwi klatki schodowej. Wymagana ilość otworu dopowietrzającego: A G + 30%A G = 1,2 m %*1,2 m 2 = 1,2 m 2 + 0,36 m 2 = 1,56 m 2 A G + 30%A G = 1,56 m 2 Wielkość istniejących otworów drzwiowych po otwarciu: Klatka K1 drzwi D1: 0,9*2,315 = 2,084 m 2 > 1,56 m 2 Drzwi spełniają wymaganą wielkość niezbędną do zapewnienia dostatecznego dopływu powietrza do klatki schodowej. Uwagi Materiały i wyroby budowlane stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

8 Projekt wykonania instalacji oddymiania i montażu drzwi dymoszczelnych budynku elektrociepłowni w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

9

10

11

12

13

14

15

16

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA OŚWIADCZENIE PROJEKTOWE Oświadczamy, że opracowana DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH zlokalizowanych na terenie zespołu sportowego WAT przy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji Warszawa marzec 2015 Zamawiający: GUS Warszawa al. Niepodległości 208 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo