Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL Laboratorium 1 / EXCEL Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji?"

Transkrypt

1 Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007 Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Potrzebne elementy są teraz wyraźniej widoczne i łatwiej dostępne. Zamiast około 30 ukrytych pasków narzędzi i pochowanych w różnych menu poleceń jest dostępne jedno centrum sterowania Wstążka, która zawiera najważniejsze narzędzia i polecenia wyświetlone w bardzo przejrzysty sposób. Na Wstążce znajdują się trzy podstawowe rodzaje składników: Karty Jest ich siedem w górnej części okna. Każda karta reprezentuje podstawowe zadania wykonywane w programie Excel. Grupy Każda z kart zawiera grupy, w których znajdują się powiązane ze sobą elementy. Polecenia Polecenie oznacza przycisk, pole do wprowadzania informacji lub menu. Jak zacząć pracę? Rozpocznij na początku, od pierwszej karty. Najważniejsze polecenia programu Excel zostały zgromadzone na pierwszej karcie, nazwanej Narzędzia główne. Na tej karcie znajdują się polecenia zidentyfikowane przez firmę Microsoft jako najczęściej używane podczas wykonywania podstawowych zadań w arkuszach. Polecenia Wklej, Wytnij i Kopiuj są na przykład rozmieszczone w pierwszej kolejności na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek. Następne są polecenia formatowania czcionki w grupie Czcionka. Polecenia umożliwiające wyśrodkowanie tekstu albo wyrównanie go do lewej lub prawej zostały umieszczone w grupie Wyrównanie, natomiast polecenia wstawiania i usuwania wierszy, kolumn oraz arkuszy znajdują się w grupie Komórki. 1

2 W grupach są zebrane wszystkie polecenia, które mogą być potrzebne przy wykonywaniu danego typu zadania, i są wyświetlane w trakcie wykonywania zadania, aby były łatwo dostępne, a nie ukryte w menu. Wszystkie istotne polecenia są wyświetlane ponad obszarem roboczym. Oto przykład przydatności Wstążki: Aby wyświetlić tekst w postaci wielu wierszy w komórce, nie trzeba klikać polecenia w menu, karty w oknie dialogowym i opcji w oknie dialogowym. Wystarczy kliknąć przycisk Zawijaj tekst Narzędzia główne. Spróbujesz to wykonać w sesji ćwiczeń. w grupie Wyrównanie na karcie Więcej poleceń, ale tylko wtedy, gdy są potrzebne Utwórz wykres, klikając przycisk na karcie Wstawianie w grupie Wykresy. Wtedy zostaną udostępnione Narzędzia wykresów: Projektowanie, Układ i Formatowanie. Polecenia umieszczone na Wstążce są poleceniami najczęściej używanymi. Nie wszystkie polecenia są dostępne przez cały czas, ponieważ program Excel 2007 wyświetla niektóre polecenia, gdy mogą być potrzebne w odpowiedzi na wykonywane czynności. Jeśli na przykład w skoroszycie nie ma wykresów, polecenia służące do pracy z wykresami nie są potrzebne. Jednak utworzenie wykresu powoduje pojawienie się Narzędzi wykresów składających się z trzech kart: Projektowanie, Układ i Formatowanie. Na tych kartach znajdują się polecenia potrzebne do pracy z wykresami. Wstążka odpowiada na wykonywane czynności. Karta Projektowanie pozwala zmieniać typ wykresu lub jego położenie. Karta Układ służy do zmieniania tytułu i innych elementów wykresu. Karta Formatowanie umożliwia dodawanie kolorów wypełnienia i zmienianie stylu linii. Po zakończeniu tworzenia wykresu kliknij poza jego obszarem. Obszar Narzędzia wykresów zniknie. Aby wyświetlić go ponownie, kliknij wykres. Karty znów się wtedy pojawią. Nie ma więc powodów do obaw, jeśli nie wszystkie potrzebne polecenia są cały czas widoczne. Należy wykonać pierwsze kroki. Wtedy potrzebne polecenia zostaną udostępnione. Więcej opcji, jeśli są potrzebne Kliknij strzałkę znajdującą się u dołu grupy, aby uzyskać dodatkowe opcje, jeśli są potrzebne. Kliknij strzałkę w grupie Czcionka. Zostanie otwarte okno dialogowe Formatowanie komórek 2

3 Jeśli w prawym dolnym rogu grupy pojawi się strzałka (określana jako przycisk Uruchom okno dialogowe), oznacza to, że dla tej grupy jest dostępnych więcej opcji. Kliknij tę strzałkę, aby wyświetlić okno dialogowe lub okienko zadań. Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka znajdują się na przykład wszystkie polecenia, których używa się najczęściej do modyfikowania czcionki: polecenia zmieniania czcionki, jej rozmiaru oraz pogrubienia, podkreślenia i kursywy. Aby uzyskać dodatkowe opcje, na przykład indeks górny, kliknij strzałkę po prawej stronie napisu Czcionka, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Formatowanie komórek zawierającego opcje związane z czcionkami, w tym indeks górny. Skróty klawiaturowe Korzystając z porad dotyczących klawiszy, można na przykład wyśrodkować tekst w programie Excel. Naciśnij klawisz ALT, aby wyświetlić porady dotyczące klawiszy. Następnie naciśnij klawisz H, aby wybrać kartę Narzędzia główne. Naciśnij klawisz A, a następnie klawisz C w grupie Wyrównanie, aby wyśrodkować zaznaczony tekst. 3

4 Nowe skróty klawiaturowe w programie Excel 2007 dla użytkowników korzystających częściej z klawiatury niż z myszy. Nowy wygląd ze Wstążką oferuje nowe skróty. Dlaczego? Ponieważ ta zmiana wnosi dwa istotne udogodnienia w porównaniu z poprzednimi wersjami: Skróty dla pojedynczych przycisków na Wstążce. Skróty, które najczęściej wymagają naciśnięcia mniejszej liczby klawiszy. Używanie nowych skrótów Nowe skróty mają także nową nazwę: Porady dotyczące klawiszy. Pojawiają się one po naciśnięciu klawisza ALT. Porady dotyczące klawiszy są wyświetlane dla wszystkich kart na Wstążce, wszystkich poleceń na kartach oraz dla paska narzędzi Szybki dostęp i przycisku pakietu Microsoft Office. Naciśnij klawisz przypisany do karty, którą chcesz wyświetlić. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich porad dotyczących klawiszy dla przycisków na tej karcie. Następnie naciśnij klawisz przypisany do odpowiedniego przycisku. Co ze starymi skrótami klawiaturowymi? Stare skróty klawiaturowe zaczynające się od klawisza CTRL+ nie zmieniły się i można ich używać tak jak dawniej. Na przykład skrót CTRL+C wciąż służy do kopiowania zawartości do schowka, a ze skrótu CTRL+V nadal można korzystać do wklejania zawartości ze schowka. Nowy widok Nowy widok układu strony w programie Excel. Nagłówki kolumn Nagłówki wierszy Linijki marginesów Nie tylko Wstążka jest nowa w programie Excel Widok układu strony jest również nowością. Osoby, które pracowały w widoku układu wydruku w programie Microsoft Office Word, ucieszy informacja, że program Excel posiada podobne udogodnienia. Aby włączyć nowy widok, kliknij przycisk Widok układu strony na pasku narzędzi Widok w prawym dolnym rogu okna albo kliknąć kartę Widok na Wstążce, a następnie kliknij przycisk Widok układu strony w grupie Widoki skoroszytu. W widoku układu strony są widoczne marginesy strony u góry, u dołu i po bokach arkusza, a także niewielki niebieski odstęp między arkuszami. Linijki u góry i z boku pomagają dopasowywać marginesy. Linijki można włączać lub wyłączać wedle potrzeb, klikając przycisk Linijka w grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Widok. 4

5 Dzięki temu nowemu widokowi nie trzeba używać podglądu wydruku w celu dokonania poprawek w arkuszu przed wydrukiem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następnej lekcji. Dodawanie nagłówków i stopek jest w widoku układu strony bardzo łatwe. Podczas pisania w obszarze nagłówka lub stopki w górnej lub dolnej części strony pojawia się karta Projektowanie zawierająca wszystkie polecenia, które mogą być potrzebne podczas tworzenia nagłówków i stopek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następnej lekcji. Każdy arkusz można wyświetlić w widoku, który najbardziej pasuje do danego arkusza. Wystarczy dla każdego arkusza wybrać widok na pasku narzędzi Widok lub w grupie Widoki skoroszytu na karcie Widok. Można tam również znaleźć widok normalny i podgląd podziału stron. Porada Jeżeli użytkownik chce pracować w widoku układu strony, ale bez światła na marginesach, może ukryć część tego światła. Sposób wykonywania tej czynności obejmują ćwiczenia na końcu tej lekcji. Zmiana rozdzielczości ekranu może mieć wpływ na sposób wyświetlania elementów Grupa Pokazywanie/ukrywanie na karcie Widok. Wszystkie polecenia w grupie są wyświetlane po wybraniu wysokiej rozdzielczości. W przypadku niskiej rozdzielczości aby wyświetlić polecenia, należy kliknąć strzałkę na przycisku grupy. Wszystkie informacje przekazane do tej pory odnoszą się do przypadku, gdy jest ustawiona wysoka rozdzielczość ekranu, a okno programu Excel jest zmaksymalizowane. Jeśli tak nie jest, okno wygląda trochę inaczej w następujący sposób: Niska rozdzielczość Jeśli jest ustawiona niska rozdzielczość ekranu, na przykład 800 na 600 pikseli, niektóre grupy na Wstążce nie zostaną wyświetlone w całości będą widoczne nazwy grup, lecz nie polecenia. Aby wyświetlić polecenia, należy kliknąć strzałkę na przycisku grupy. Na karcie Widok w grupie Pokazywanie/ukrywanie znajduje się na przykład kilka poleceń wyświetlających lub ukrywających różne elementy. W wysokiej rozdzielczości zostaną wyświetlone wszystkie polecenia w grupie Pokazywanie/ukrywanie. Przy rozdzielczości 800 na 600 pikseli zostanie wyświetlony tylko przycisk Pokazywanie/ukrywanie, a polecenia w grupie będą ukryte. W takim przypadku należy kliknąć strzałkę na przycisku Pokazywanie/ukrywanie, aby wyświetlić polecenia w grupie. Grupy, których polecenia są niewidoczne podczas pracy przy niskiej rozdzielczości, to grupy zawierające rzadziej używane polecenia. Zminimalizowane Niezależnie od używanej rozdzielczości zmniejszenie okna programu Excel spowoduje, że od pewnego momentu niektóre grupy będą wyświetlane tylko jako nazwy grup, a wyświetlenie wszystkich poleceń będzie wymagać kliknięcia strzałki na przycisku grupy. Komputery typu Tablet W przypadku pracy na komputerze typu Tablet z mniejszym ekranem Wstążka zostanie dostosowana tak, aby zawierać mniejsze wersje kart i grup. W przypadku większego monitora Wstążka zostanie dostosowana w taki sposób, aby były wyświetlane większe karty i grupy. 5

6 FORMATOWANIE I EDYTOWANIE DANYCH Wstawianie kolumny Aby dodać kolumnę z prawej strony kolumny Ilość, kliknij kolumnę Dostawca. Następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij strzałkę na przycisku Wstaw. W wyświetlonym menu kliknij polecenie Wstaw kolumny arkusza. Zostanie wstawiona pusta kolumna, w której będzie można wprowadzić nowe dane. Kliknij przycisk Odtwórz, aby obejrzeć proces wstawiania kolumny do arkusza. Jeśli po dodaniu kolumny i wprowadzeniu danych trzeba dostosować szerokość kolumny do danych, w grupie Komórki kliknij strzałkę na przycisku Format, a następnie na wyświetlonej liście kliknij pozycję Autodopasowanie szerokości kolumn. Na liście Formatowanie są wyświetlane wszystkie polecenia umożliwiające dostosowywanie wysokości wierszy i szerokości kolumn, a także ukrywanie i pokazywanie wierszy, kolumn oraz arkuszy. Formatowanie i edytowanie danych Formatowanie i edytowanie danych przy użyciu poleceń znajdujących się w grupach na karcie Narzędzia główne. 6

7 Tytuły kolumn będą lepiej widoczne, jeśli zostaną pogrubione. Zaznacz wiersz zawierający tytuły, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przycisk Pogrubienie. Zmieniając kolor i rozmiar zaznaczonych tytułów, można je dodatkowo wyróżnić. W grupie Czcionka kliknij strzałkę na przycisku Kolor czcionki, aby wyświetlić więcej kolorów do wyboru niż w starszych wersjach programu Excel. Odczekując chwilę po wskazaniu dowolnego koloru, można sprawdzić, jak będzie wyglądał tytuł w różnych kolorach. Dzięki funkcji podglądu nie trzeba wybierać koloru, aby go zobaczyć, a następnie cofać wyboru, jeśli jest nieodpowiedni. Kiedy kolor będzie odpowiedni, kliknij go. W celu zmiany rozmiaru czcionki można kliknąć przycisk Zwiększ rozmiar czcionki lub strzałkę obok pola Rozmiar czcionki, aby wyświetlić listę rozmiarów (ta metoda daje możliwość podglądu na żywo tak jak w przypadku kolorów czcionki). Zaznaczone tytuły można wyśrodkować w komórkach. W grupie Wyrównanie kliknij przycisk Wyśrodkuj. To wszystko. Na koniec trzeba wprowadzić jeszcze jedno zamówienie na sos Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce. Zaznacz nazwę tego produktu i w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj. Następnie kliknij dolny wiersz i w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej. W sesji ćwiczeń dowiesz się, jak za pomocą opcji Style komórki w grupie Styl dodać inne elementy szybkiego formatowania. Wprowadzanie formuły Aby wprowadzić prostą formułę, na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij przycisk Suma. Przycisk Suma na karcie Narzędzia główne. Wynik formuły. Aby wprowadzić prostą formułę, na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij przycisk Suma. Przycisk Suma na karcie Narzędzia główne. Wynik formuły. Dodawanie nagłówków i stopek 7

8 Aby dodać nagłówek, w widoku układu strony kliknij obszar Kliknij, aby dodać nagłówek. U góry Wstążki zostaną wyświetlone opcje Narzędzia nagłówków i stopek oraz karta Projekt. W ramach ostatnich poprawek do arkusza można dodać nagłówki i stopki, aby każdy użytkownik wiedział, czego dotyczą dane w arkuszu. Najpierw należy zmienić widok na Układ strony. Kliknij kartę Widok, a następnie kliknij przycisk Widok układu strony w grupie Widoki skoroszytu. (Możesz też kliknąć środkowy przycisk na pasku narzędzi Widok u dołu okna). Dodawanie nagłówków i stopek jest w widoku Układ strony bardzo łatwe. Zamiast otwierać okno dialogowe w celu dodania nagłówka, wystarczy kliknąć obszar u góry strony opisany jako Kliknij, aby dodać nagłówek. Gdy tylko zostanie wykonana ta czynność, na wstążce zostaną wyświetlone opcje Narzędzia nagłówków i stopek oraz karta Projekt. Na karcie tej będą dostępne wszystkie polecenia umożliwiające pracę z nagłówkami i stopkami. W programie Excel 2007 wprowadzono również polecenie pozwalające na stosowanie różnych nagłówków na stronach parzystych i nieparzystych. Jako nagłówek tego raportu należy wpisać tekst Raport sprzedaży czerwiec. To wszystko. Zaraz po kliknięciu arkusza opcje Narzędzia nagłówków i stopek oraz karta Projekt znikną do czasu, gdy znowu będą potrzebne. Aby wyświetlić je ponownie, w widoku Układ strony kliknij obszar nagłówka lub stopki. Drukowanie Przed rozpoczęciem drukowania dostosuj ustawienia arkusza na karcie Układ strony Nadszedł czas wydrukowania raportu w celu przygotowania kopii na spotkanie. 8

9 W starszych wersjach programu Excel często było konieczne nieustanne przełączanie między podglądem wydruku a widokiem normalnym w celu dostosowania elementów arkusza przed rozpoczęciem drukowania, a ostateczne wydrukowanie arkuszy w odpowiedni sposób mogło wymagać szeregu prób. W widoku Układ strony można wprowadzać poprawki do arkusza, sprawdzając zmiany na ekranie przed wydrukowaniem. Kliknij kartę Układ strony, aby dostosować opcje drukowania. Na tej karcie w grupie Ustawienia strony możesz kliknąć przycisk Orientacja, a następnie wybrać opcję Pionowa lub Pozioma. W widoku Układ strony będzie widoczna zmiana orientacji i sposób wyświetlania danych. Pozostając w grupie Ustawienia strony, kliknij przycisk Rozmiar, aby wybrać rozmiar papieru. Wynik wyboru będzie od razu widoczny. Wydruk będzie wyglądał tak jak obraz na ekranie. Ćwiczenie do samodzielnej realizacji: W 4 miastach (A, B, C, D) zbadano poziom dochodów osobistych ludności. W tym celu poddano ankiecie wybraną losowo z każdego miasta grupę reprezentacyjną. Wyniki ankiety zestawiono w tabeli. POZIOM DOCHODÓW OSOBISTYCH Niski Średni Wysoki Bardzo wysoki Liczba Liczba Liczba Liczba % % % ankietowanych ankietowanych ankietowanych ankietowanych Miasto A % Łączna liczba ankietowanych Miasto B Miasto C Miasto D Sporządzić arkusz kalkulacyjny według podanego wzoru. Dokonać odpowiedniego formatowania tabeli. Wypełnić puste pola podając odpowiednie wzory do obliczeń łącznej liczby ankietowanych dla poszczególnych miast, oraz wskaźników procentowych w każdej grupie dochodów. 2. Skopiować wykonany arkusz trzykrotnie 3. Uporządkować dane w pierwszej kopii w kolejności rosnącej według łącznej liczby ankietowanych(arkusz nazwać dochody1). 4. Uporządkować dane w drugiej kopii w kolejności rosnącej według wskaźnika procentowego liczby ankietowanych o niskich dochodach (arkusz nazwać dochody2). 5. Uporządkować dane w trzeciej kopii w kolejności malejącej według wskaźnika procentowego liczby ankietowanych o dochodach bardzo wysokich (arkusz nazwać dochody3). Poprawna zawartość arkusza dochody3: 9

10 Wskazówki do ćwiczenia: Formatowanie zaznaczyć komórki B1:I1, nacisnąć przycisk Scal i wyśrodkuj i wpisać tekst: POZIOM DOCHODÓW OSOBISTYCH scalić również komórki A1:A3, J1:J3, B2:C2, D2:E2, F2:G2, H2:I2 i wpisać odpowiedni tekst do komórek rozszerzyć wiersz nr 3 tak, aby zmieścił się tekst w dwóch linijkach wpisać wszystkie dane, dokonać obliczeń i ustawić odpowiednie szerokości kolumn: jeżeli w komórce pojawią się znaki ##### oznacza to, że wartości nie mieszczą się w kolumnie należy ustawić kursor myszy na krawędzi kolumn (np. w nagłówku kolumn C i D ), kursor zmieni wygląd na i przeciągnąć krawędź kolumny C, aby dopasować jej szerokość. Jeżeli w nagłówku kolumn klikniemy podwójnie na krawędzi szerokość danej kolumny zostanie dopasowana automatycznie. Formuły obliczeniowe łączną liczbę ankietowanych obliczamy jako sumę liczby ankietowanych o poziomie dochodów niskim, średnim, wysokim i bardzo wysokim: w komórce J4 wpisujemy formułę: =B4+D4+F4+H4 do komórek J5:J7 skopiuj formułę z J4; zaznacz komórkę J4 i przeciągnij uchwyt wypełnienia (znajdujący się w prawym dolnym rogu aktywnej komórki) do komórki J7, np. komórka J5 powinna zawierać wtedy formułę: =B5+D5+F5+H5 wskaźnik procentowy obliczamy jako stosunek liczby ankietowanych w danej grupie dochodów do łącznej liczby ankietowanych i wyrażamy w procentach np.: do komórki C4 wpisujemy formułę: =B4/$J4 zastosowano tu adresowanie bezwzględne z $. Adresowanie bezwzględne stosujemy, gdy kopiujemy formułę zawierającą odwołanie do stałej liczby podanej w komórce np. A1. Wówczas w adresie komórki używamy znaku $ - $A$1. Gdy zastosujemy odwołanie $J4, przy kopiowaniu formuły niezmienny będzie nr kolumny czyli J, natomiast zmieniać się będzie nr wiersza. Po skopiowaniu formuły z C4 do wszystkich komórek C4:C7, E4:E7, G4:G7, I4:I7 przykładowe komórki będą zawierać następujące formuły (proszę to przeanalizować dlaczego!!): C5: = B5/$J5 E4: = D4/$J4 E5: = D5/$J5 E6: = D6/$J6 G7: = F7/$J7 Operacje na arkuszach zapisz arkusz pod nazwą: dochody1 (kliknij na nazwie arkusza i z menu podręcznego wybierz Zmień nazwę) przekopiuj arkusz: dochody1 na koniec (naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i przeciągnij arkusz dochody1, zwolnij klawisz Ctrl i lewy przycisk myszy), zmień nazwę arkusza: dochody1 (2) na dochody2, analogicznie utwórz trzeci arkusz: dochody3, korzystając z menu podręcznego usuń pozostałe arkusze, czyli Arkusz 2 i Arkusz 3, Sortowanie danych w arkuszu dochody3 zaznacz komórki A4:J7 i wykonaj polecenie Sortuj z menu Dane wg kolumny zawierającej wskaźniki o procentowe liczby ankietowanych o dochodach bardzo wysokich, czyli wybrać należy sortowanie wg kolumny I, dane mają być uporządkowane malejąco analogicznie posortować dane w arkuszach dochody1 i dochody2 10

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Microsoft Excel to aplikacja, która jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Podział na strony, sekcje i kolumny

Podział na strony, sekcje i kolumny Formatowanie stron i sekcji Formatowanie stron odnosi się do całego dokumentu lub jego wybranych sekcji. Dla całych stron ustalamy na przykład marginesy, które określają odległość tekstu od krawędzi papieru.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY)

Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY) Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY) SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: nie znają programu Microsoft Excel lub znają go w nieznacznym stopniu, chcą nauczyć się podstawowych poleceń

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi Program szkoleniowy Microsoft Excel Poziom Podstawowy 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS 1. Skróty klawiszowe Skróty do przeglądania arkusza Skróty dostępu do narzędzi Skróty dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

EXCEL. Rozpoczynanie pracy z programem EXCEL. Interfejs EXCEL. Zaznaczanie komórek

EXCEL. Rozpoczynanie pracy z programem EXCEL. Interfejs EXCEL. Zaznaczanie komórek Rozpoczynanie pracy z programem Program to arkusz kalkulacyjny. Stosowany jest do tworzenia, analizy, zarządzania dokumentami zwanymi skoroszytami, które mogą zawierać dane tekstowe, tabele, obliczenia,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel. Podstawowe informacje

Microsoft Excel. Podstawowe informacje Microsoft Excel Podstawowe informacje Kolumny (A,B,...,Z,AA, AB,..) Wiersze Komórki Wybór aktualnego arkusza Zawartość komórek Dane Wartości tekstowe Wartości numeryczne Szczególnym przypadkiem są data

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Program Szkolenia. Excel Podstawowy. COGNITY praktyczne, skuteczne szkolenia i konsultacje

Program Szkolenia. Excel Podstawowy. COGNITY praktyczne, skuteczne szkolenia i konsultacje Program Szkolenia Excel Podstawowy Proces szkoleniowy Analiza potrzeb szkoleniowych Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

str. 1 Excel ćwiczenia 1 Podstawy użytkowania komputerów

str. 1 Excel ćwiczenia 1 Podstawy użytkowania komputerów Excel ćwiczenia 1 Rozdział 1 Zapoznanie się z arkuszem kalkulacyjnym Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat. Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów?

UONET+ - moduł Sekretariat. Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów? UONET+ - moduł Sekretariat Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów? W module Sekretariat wydruki dostępne w widoku Wydruki/ Wydruki list można przygotować w formacie PDF oraz

Bardziej szczegółowo

1. Otwórz skoroszyt Zadania 03.xlsx i zapisz pod nową nazwą: Wykonane zadanie 3.xlsx.

1. Otwórz skoroszyt Zadania 03.xlsx i zapisz pod nową nazwą: Wykonane zadanie 3.xlsx. 1. Otwórz skoroszyt Zadania 03.xlsx i zapisz pod nową nazwą: Wykonane zadanie 3.xlsx. 2. Przejdź do arkusza Arkusz 1. 3. W komórce F5 oblicz średnią komórek z zakresu C5:E5. Skopiuj formułę do komórek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Wstawianie nowej strony

Wstawianie nowej strony Wstawianie nowej strony W obszernych dokumentach będziemy spotykali się z potrzebą dzielenia dokumentu na części. Czynność tę wykorzystujemy np.. do rozpoczęcia pisania nowego rozdziału na kolejnej stronie.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jeżeli pole Krawędź będzie zaznaczone uzyskamy obramowanie w całej wstawianej tabeli

Jeżeli pole Krawędź będzie zaznaczone uzyskamy obramowanie w całej wstawianej tabeli Tabela Aby wstawić tabelę do dokumentu należy wybrać z górnego menu Tabela-->Wstaw-->Tabela W kategorii Rozmiar określamy z ilu kolumn i ilu wierszy ma się składać nasza tabela. Do dokumentu tabelę możemy

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski

LEGISLATOR. Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia tabel w załącznikach do aktów prawnych Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski Zawartość Wprowadzenie... 3 Strukturalizowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 6a

Rozwiązanie ćwiczenia 6a Rozwiązanie ćwiczenia 6a Aby ponumerować strony: 1. Ustaw kursor tekstowy na pierwszej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Numer strony na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów)

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów) Rozdział 5: Zagadnienia: Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych 1. Wprowadzanie i formatowanie danych 2. Praktyczne wykorzystanie możliwości Microsoft Office Excel 3. Podstawowe opcje Microsoft Office Excel

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro)

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro) Tabele_Writer Wstawianie tabeli Na początku dokumentu wpisz tekst Rzym-Lista Wpłat i wciśnij Enter. Następnie naciśnij symbol strzałki przypisanej do ikony Tabela znajdujący się na pasku narzędzi Pracę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19 07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.

Bardziej szczegółowo