Podstawowe czynnos ci w programie Word

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe czynnos ci w programie Word"

Transkrypt

1 Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje. Ten samouczek zawiera wprowadzenie do niektórych zadań i funkcji dostępnych we wszystkich dokumentach. Przed rozpoczęciem Tworzenie now ego pustego dokumentu Opis interfejsu użytkow nika programu Word Naw igowanie w dokumencie Zaznaczanie tekstu Formatowanie tekstu Kopiowanie, w klejanie i przeciąganie Zmienianie układu dokumentu Zapisywanie dokumentu w nowym folderze Podręczna karta informacyjna Przed rozpoczęciem Zakres tematyczny Zapoznanie się z tym samouczkiem pozwoli opanować następujące umiejętności: Tworzenie nowego pustego dokumentu. Identyfikowanie elementów interfejsu użytkownika, przy użyciu których można wykonywać podstawowe zadania. Nawigowanie w dokumencie. Zaznaczanie, formatowanie, kopiowanie, wklejanie i przenoszenie tekstu. Ustawianie odstępów, marginesów i orientacji strony dla dokumentu. Zapisywanie dokumentu w nowym folderze. Wymagania Word 2011 dla komputerów Mac Szacowany czas ukończenia: 30 minut Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 1

2 1. Tworzenie nowego pustego dokumentu W programie Word zawartość tworzy się i zapisuje w dokumencie. Można rozpocząć pracę od pustego dokumentu, istniejącego dokumentu, który został wcześniej zapisany, lub szablonu. Razem z programem Word jest otwierane okno Galeria dokumentów programu Word. Zawiera ono różne szablony oraz zapewnia szybki dostęp do ostatnio używanych dokumentów. Spróbuj otworzyć pusty dokument za pomocą funkcji Galeria dokumentów programu Word. Jeśli program Word nie jest otwarty, w obszarze funkcji Dock kliknij ikonę programu Word. W oknie Galeria dokumentów programu Word w obszarze Szablony po lewej stronie kliknij pozycję Wszystko. Porada Jeśli galeria dokumentów nie jest widoczna, należy zamknąć program Word, a następnie otworzyć go ponownie. Kliknij pozycję Dokument programu Word, a następnie kliknij przycisk Wybierz. Porada Aby po otwarciu programu Word zawsze rozpoczynać pracę z pustym dokumentem, należy zaznaczyć pole wyboru Nie pokazuj tego podczas otwierania programu Word. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 2

3 Zostanie wyświetlony pusty dokument (Dokument1). Wskazówki Aby w dowolnej chwili utworzyć w programie Word nowy pusty dokument, w menu Plik należy kliknąć polecenie Nowy pusty dokument (w tym samouczku ta czynność jest też zapisywana w następujący sposób: Plik > Nowy pusty dokument). Aby wyświetlić okno Galeria dokumentów programu Word w dowolnej chwili podczas korzystania z programu Word, należy kliknąć kolejno pozycje Plik > Nowy z szablonu. Szablony są domyślnie przechowywane w lokalizacji /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony użytkownika. W systemie Mac OS X 7 (Lion) folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Otwieranie programu Word w obszarze funkcji Dock systemu Mac OS X. Tworzenie nowego pustego dokumentu przy użyciu funkcji Galeria dokumentów programu Word. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 3

4 2. Opis interfejsu użytkownika programu Word W nowym pustym dokumencie można od razu rozpocząć wpisywanie tekstu. Wcześniej warto jednak zapoznać się z niektórymi elementami interfejsu użytkownika, z których można korzystać we wszystkich dokumentach. Oto opis niektórych elementów interfejsu użytkownika programu Word. Pasek menu: Obszar u góry ekranu, w którym są wyświetlane wszystkie menu. Najczęściej używane polecenia menu znajdują się w menu Plik, Edycja i Widok. Pasek narzędzi Standardowy: pasek narzędzi, na którym są wyświetlane nazwa dokumentu (w tym przypadku Dokument1) i przyciski umożliwiające wykonywanie niektórych najbardziej typowych zadań, takich jak otwieranie, zapisywanie i drukowanie dokumentu. Wstążka: Pasek poleceń z kartami znajdujący się u góry okna lub obszaru roboczego, na którym funkcje są zorganizowane w logiczne grupy. Najczęściej używane polecenia umożliwiające formatowanie tekstu i zmienianie układu dokumentu znajdują się na kartach Narzędzia główne i Układ. Kursor: migająca pionowa linia w dokumencie wskazująca miejsce, w którym będzie wyświetlany tekst po rozpoczęciu wpisywania. Pasek przewijania: Pasek znajdujący się z boku okna dokumentu. Przeciągając pasek w górę i w dół, można zobaczyć te części dokumentu, które nie są widoczne w danej chwili. Wskazówki Aby ukryć wstążkę na czas pracy, kliknij przycisk po prawej stronie wstążki. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 4

5 Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Identyfikowanie elementów interfejsu użytkownika, z których można korzystać we wszystkich dokumentach. 3. Nawigowanie w dokumencie W dokumentach może się znajdować zawartość różnego typu, na przykład obrazy, wykresy, obiekty clipart i tabele. Najczęściej zawierają one jednak tekst. Korzystając ze skrótu, utwórz przykładowy tekst, a następnie przećwicz poruszanie się po dokumencie przy użyciu paska przewijania i klawiszy strzałek. Upewnij się, że migający kursor znajduje się na początku dokumentu, i wpisz ciąg =rand(10,10), aby wprowadzić skrót, a następnie naciśnij klawisz RETURN. Program Word wstawi dziesięć akapitów tekstu na dwóch stronach. Kursor będzie widoczny pod tekstem. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 5

6 Przeciągnij pasek przewijania do początku dokumentu, a następnie kliknij na początku pierwszego zdania, tak aby umieścić kursor na początku dokumentu. Naciśnij dwa razy klawisz RETURN, a następnie naciśnij dwa razy klawisz strzałki w górę na klawiaturze, aby przejść do pierwszego wiersza dokumentu. Wpisz tekst Jeż i figi. Wskazówki Jeśli nie można kliknąć poniżej kursora, oznacza to, że dokument kończy się w tym miejscu. Aby wstawić dodatkowe puste wiersze, należy nacisnąć klawisz RETURN tyle razy, ile wierszy ma zostać wstawionych. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 6

7 Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Przechodzenie w obrębie tekstu przy użyciu paska przewijania i klawiszy strzałek. Wstawianie pustych wierszy przez naciśnięcie klawisza RETURN. 4. Zaznaczanie tekstu Aby wprowadzić zmiany w tekście (na przykład sformatować go, skopiować lub przenieść), należy najpierw zaznaczyć tekst do edycji. Można zaznaczyć pojedynczy znak, konkretne wyrazy lub całe akapity. Spróbuj zaznaczyć tekst, korzystając z kilku różnych technik. Kliknij dwukrotnie pierwsze wystąpienie wyrazu łódź. Wyróżnienie oznacza, że wyraz został zaznaczony. Kliknij po lewej stronie pierwszego wystąpienia wyrazu Pchnąć. Trzymając naciśnięty przycisk myszy, przeciągnij kursor na ukos przez cały akapit, a następnie zwolnij przycisk myszy. Zostanie zaznaczony cały akapit. Porada Cały akapit można też zaznaczyć, klikając trzykrotnie dowolny wyraz w danym akapicie. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 7

8 Na klawiaturze przytrzymaj naciśnięty klawisz COMMAND (), a następnie naciśnij klawisz A. Zostanie zaznaczony cały tekst w dokumencie. Porada Całą zawartość dokumentu można też zaznaczyć, klikając kolejno pozycje Edycja > Zaznacz wszystko. Aby wyczyścić zaznaczenie, kliknij dowolne miejsce w dokumencie. Wyróżnienie zniknie, a kursor pojawi się ponownie w miejscu kliknięcia. Wskazówki Aby zaznaczyć w tekście jeden wiersz, należy przesunąć wskaźnik na lewy margines dokumentu. Gdy wskaźnik zmieni się w następujący symbol, należy kliknąć, aby zaznaczyć wiersz tekstu. Po zaznaczeniu tekstu kursor jest ukrywany. Skróty klawiaturowe (na przykład +A) są wymienione po prawej stronie poleceń w menu (na przykład Edycja > Zaznacz wszystko). Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Zaznaczanie wyrazu, akapitu i całego tekstu w dokumencie. Czyszczenie zaznaczenia tekstu. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 8

9 5. Formatowanie tekstu Zaznaczony tekst można sformatować. Można na przykład zmienić czcionkę oraz rozmiar i kolor tekstu. Spróbuj sformatować czcionkę oraz rozmiar i kolor tekstu tytułu dokumentu. Zaznacz tytuł dokumentu (na przykład Jeż i figi). Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij menu podręczne Czcionka, a następnie kliknij pozycję Arial Black. Porada Aby wyświetlić wskazówkę dotyczącą przycisku na wstążce lub pasku narzędzi, należy umieścić wskaźnik nad przyciskiem. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 9

10 W menu podręcznym Rozmiar czcionki kliknij pozycję 16. W menu podręcznym Kolor czcionki kliknij pozycję Akcent 2. Tekst tytułu dokumentu będzie miał nowy kolor, czcionkę i rozmiar. Wskazówki Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji formatowania, należy zaznaczyć tekst, który ma zostać sformatowany, a następnie kliknąć kolejno pozycje Format > Czcionka. Aby usunąć formatowanie zastosowane do tekstu, należy zaznaczyć tekst. Następnie na karcie Narzędzia główne należy w obszarze Style kliknąć pozycję Normalny. Przy użyciu stylów można zastosować kilka typów formatowania jednocześnie. Style znajdują się na karcie Narzędzia główne. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 10

11 Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Formatowanie czcionki, rozmiaru i koloru zaznaczonego tekstu. 6. Kopiowanie, wklejanie i przeciąganie Dzięki poleceniom kopiowania i wklejania można w prosty sposób ponownie użyć tekstu bez konieczności wpisywania go od nowa. Tekst można też szybko przenieść w inne miejsce w dokumencie, przeciągając go. Spróbuj skopiować, wkleić i przeciągnąć tekst w dokumencie. Zaznacz tytuł wpisany i sformatowany w poprzednich lekcjach. Kliknij kolejno pozycje Edycja > Kopiuj. Porada Skrót klawiaturowy umożliwiający skopiowanie to +C. Przeciągnij pasek przewijania do końca dokumentu, kliknij poniżej ostatniego akapitu i naciśnij dwa razy klawisz RETURN. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 11

12 Kliknij kolejno pozycje Edycja > Wklej. Porada Skrót klawiaturowy umożliwiający wklejenie to +V. Kopia tytułu zostanie wklejona na końcu dokumentu. Zaznacz akapit nad wklejonym tytułem. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 12

13 Kliknij zaznaczony akapit, przeciągnij zaznaczenie pod wklejony tytuł, a następnie zwolnij przycisk myszy. Akapit będzie widoczny pod wklejonym tytułem. Wskazówki Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, należy przytrzymać naciśnięty klawisz CONTROL, a następnie kliknąć dowolny zaznaczony tekst. Aby cofnąć ostatnią zmianę edycyjną, należy kliknąć kolejno pozycje Edycja > Cofnij lub użyć skrótu klawiaturowego +Z. Tekst można również kopiować i wklejać między aplikacjami (na przykład między programami Word i PowerPoint). Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Kopiowanie i wklejanie tekstu. Przeciąganie tekstu w nowe miejsce w dokumencie. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 13

14 7. Zmienianie układu dokumentu W programie Word jest dostępnych wiele opcji układu umożliwiających nadanie dokumentowi zamierzonego wyglądu. Można na przykład szybko zmienić interlinię, marginesy i orientację strony. Spróbuj zmienić niektóre opcje układu dokumentu. Kliknij kolejno pozycje Edycja > Zaznacz wszystko w celu zaznaczenia całego tekstu w dokumencie. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij pozycję Interlinia, a następnie kliknij pozycję 1,5. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 14

15 Na karcie Układ w obszarze Marginesy kliknij pozycję Marginesy, a następnie kliknij pozycję Wąskie. Na karcie Układ w obszarze Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij pozycję Pozioma. W programie Word zostaną zastosowane wybrane ustawienia dotyczące interlinii, marginesów i orientacji strony. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 15

16 Wskazówki Aby wprowadzić wcięcie dla pierwszego wiersza akapitu, należy kliknąć przed pierwszym wyrazem akapitu, a następnie nacisnąć klawisz TAB. Aby dodać wcięcie całego akapitu, należy kliknąć z lewej strony dowolnego innego wiersza, a następnie nacisnąć klawisz TAB. Aby przejść bezpośrednio do ustawień orientacji strony, należy kliknąć kolejno pozycje Plik > Ustawienia strony. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Zmienianie interlinii, marginesów i orientacji strony dokumentu. 8. Zapisywanie dokumentu w nowym folderze Na tym etapie żadne ze zmian wprowadzonych w dokumencie nie zostały jeszcze zapisane. Ogólna nazwa pliku (Dokument1) widoczna powyżej paska narzędzi Standardowy wskazuje, że dokument nie został zapisany. Spróbuj zapisać dokument w nowym folderze na komputerze. Kliknij kolejno pozycje Plik > Zapisz. W polu Zachowaj jako wprowadź nazwę dokumentu (na przykład Podstawowe czynności w programie Word). Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 16

17 W menu podręcznym Miejsce kliknij pozycję Dokumenty, a następnie kliknij strzałkę obok pola Zachowaj jako, aby wyświetlana strzałka była skierowana w górę. Zostaną wyświetlone wszystkie foldery znajdujące się w folderze Dokumenty. Kliknij pozycję Nowy katalog. W oknie dialogowym Nowy katalog wpisz tekst Word folder ćwiczeniowy, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Kliknij pozycję Zachowaj. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 17

18 Na pasku narzędzi Standardowy zostanie wyświetlona nazwa pliku zapisanego dokumentu (na przykład Podstawowe czynności w programie Word.docx). Wskazówki Aby otworzyć ostatnio używany dokument, należy kliknąć menu Plik, wskazać polecenie Otwórz ostatnio używane, a następnie kliknąć dokument, który ma zostać otwarty. Aby wyświetlić listę wszystkich dokumentów programu Word zapisanych na danym komputerze, należy kliknąć kolejno pozycje Plik > Nowy z szablonu. Następnie w okienku po lewej stronie w obszarze Ostatnio używane dokumenty należy kliknąć pozycję Wszystkie. Aby zamknąć program Word, należy kliknąć kolejno pozycje Word > Zamknij program Word lub nacisnąć klawisze +Q. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Zapisywanie dokumentu w nowym folderze. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 18

19 Podręczna karta informacyjna Efekt Utworzenie nowego pustego dokumentu Otwarcie okna Galeria dokumentów programu Word w dowolnej chwili Ukrycie wstążki Wstawienie pustego wiersza Zaznaczenie w dokumencie jednego wyrazu Zaznaczenie całego akapitu Zaznaczenie całej zawartości dokumentu Usunięcie formatowania tekstu Odnalezienie skrótu klawiaturowego dla polecenia Skopiowanie tekstu Wklejenie tekstu Zmiana interlinii w całym dokumencie Zmiana orientacji strony dla dokumentu (na przykład na orientację poziomą) Wykonaj te czynności W oknie Galeria dokumentów programu Word kliknij pozycję Dokument programu Word, a następnie kliknij przycisk Wybierz. Jeśli Galeria dokumentów programu Word nie jest otwarta, kliknij kolejno pozycje Plik > Nowy pusty dokument. Kliknij kolejno pozycje Plik > Nowy z szablonu. Po prawej stronie wstążki kliknij przycisk. Kliknij na końcu tekstu, po którym ma zostać umieszczony pusty wiersz, a następnie naciśnij klawisz RETURN. Kliknij dwukrotnie wyraz. Kliknij na początku akapitu. Przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy, przeciągnij kursor na ukos przez cały akapit, a następnie zwolnij przycisk myszy. Możesz też zaznaczyć cały akapit, klikając trzykrotnie dowolny wyraz. Kliknij kolejno pozycje Edycja > Zaznacz wszystko. Zaznacz tekst. Na karcie Narzędzia główne kliknij w obszarze Style pozycję Normalny. Skróty klawiaturowe znajdują się po prawej stronie poleceń w menu. Na przykład skrót klawiaturowy dla polecenia Kopiuj w menu Edycja to +C. Zaznacz tekst, który chcesz skopiować, a następnie kliknij kolejno pozycje Edycja > Kopiuj. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie kliknij kolejno pozycje Edycja > Wklej. Zaznacz cały tekst w dokumencie. Na karcie Narzędzia główne kliknij w obszarze Akapit pozycję Interlinia, a następnie wprowadź odpowiedni odstęp (na przykład 1,5). Na karcie Układ w obszarze Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij odpowiednią orientację. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 19

20 Otwarcie ostatnio używanego dokumentu Zamknięcie programu Word Kliknij kolejno pozycje Plik > Otwórz ostatnio używane, a następnie kliknij dokument, który chcesz otworzyć. Kliknij kolejno pozycje Word > Zamknij program Word. Więcej wskazówek Najczęściej używane opcje formatowania, takie jak opcje umożliwiające zmianę czcionki oraz rozmiaru i koloru tekstu, znajdują się na karcie Narzędzia główne. Tekst można kopiować i wklejać między aplikacjami (na przykład między programami Word i PowerPoint). Aby użyć skrótu klawiaturowego (na przykład skrótu +C), należy przytrzymać naciśnięty klawisz COMMAND (), a następnie nacisnąć klawisz C. Jedne z najczęściej używanych skrótów klawiaturowych to: +C do kopiowania tekstu, +V do wklejania tekstu oraz +Z do cofania ostatniej zmiany. Ogólna nazwa pliku (Dokument1) widoczna powyżej paska narzędzi Standardowy wskazuje, że dokument nie został zapisany. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 20

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Program Outlook to zaawansowane narzędzie do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami, kalendarzami i zadaniami. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość.

Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość. Formatowanie akapitu Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość. Przy formatowaniu znaków obowiązywała zasada, że zawsze przez rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie

Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie Pisanie dokumentu wiąże się często ze współpracą kilku osób. Jeśli praca naukowa lub propozycja projektu ma kilku autorów i recenzentów, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Microsoft Excel to aplikacja, która jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009 szkolenie zespołu matematyczno-przyrodniczego W programach pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel), zamiast importować grafikę, obrazki lub wykresy sami możemy je tworzyć przy użyciu Autokształtów.

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów

Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów Pliki i foldery znajdujące się na dysku można kopiować lub przenosić zarówno w ramach jednego dysku jak i między różnymi nośnikami (np. pendrive, karta pamięci,

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja MS PowerPoint 2010 PL.

Prezentacja MS PowerPoint 2010 PL. Prezentacja MS PowerPoint 2010 PL. Microsoft PowerPoint to program do tworzenia prezentacji multimedialnych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. Prezentacje multimedialne to rodzaje prezentacji

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji?

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007 Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Potrzebne elementy są teraz wyraźniej widoczne i łatwiej dostępne. Zamiast około 30 ukrytych pasków narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Projekty Przewodnik Szybki start Śledzenie zadań Lista zadań programu SharePoint umożliwia śledzenie wszystkich zadań, które muszą zostać wykonane w ramach projektu. Możesz dodać daty rozpoczęcia i daty

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Dzięki tej funkcji można łatwo sprawdzić, w jaki sposób został sformatowany dowolny fragment tekstu. Aby jej użyć, wybierz polecenie naciśnij Shift+F1. Na prawo

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu Word 2010 - podstawy Edytor tekstu Word 2010 - podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego

Bardziej szczegółowo

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Cele kursu: Umieszczać tekst i obrazy na slajdach. Uzyskiwać żądane obrazy tła, kolory, czcionki i tekst. Poruszać się w oknie programu PowerPoint. Stosować

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe LibreOffice Impress Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 3 2 I. Style w

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 3. Przetwarzanie tekstów

ECDL. Moduł nr 3. Przetwarzanie tekstów ECDL Moduł nr 3 Przetwarzanie tekstów autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 Praca z aplikacją... 5 1.1 Praca z dokumentami... 5 1.1.1 Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Formatowanie dokumentu

Formatowanie dokumentu Formatowanie dokumentu 1. Formatowanie strony Edytor tekstu Word umożliwia nadanie poszczególnym stronom dokumentu jednolitej formy przez określenie układu strony. Domyślnie są w nim ustawione marginesy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo