Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w"

Transkrypt

1 Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności? Ten proces można usprawnić, używając stylu, który zawiera te wszystkie atrybuty. Program Word udostępnia kilkadziesiąt stylów wbudowanych ułatwiających formatowanie znaków, akapitów lub wielu stron za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Style można także stosować do nagłówków dokumentów, co pozwala na szybkie generowanie spisu treści w programie Word. Przed rozpoczęciem Wyświetlanie podglądu stylów Opis karty Style w zestawie narzędzi Stosowanie stylu Określanie zastosowanych stylów Modyfikowanie stylu Wstawianie spisu treści Aktualizowanie spisu treści Podręczna karta informacyjna Przed rozpoczęciem Zakres tematyczny Zapoznanie się z tym samouczkiem pozwoli opanować następujące umiejętności: Znajdowanie wszystkich dostępnych stylów i wyświetlanie ich podglądu. Uzyskiwanie szczegółowych informacji na temat każdego stylu za pomocą karty Style w zestawie narzędzi. Stosowanie różnych stylów do tekstu. Modyfikowanie stylu wbudowanego. Używanie prowadnic stylów oznaczonych kolorami w celu szybkiego ustalenia, które style zostały zastosowane do tekstu. Automatyczne tworzenie i aktualizowanie spisu treści na podstawie zastosowanych stylów nagłówków. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 1

2 Wymagania Word 2011 dla komputerów Mac Podstawowe umiejętności dotyczące programu Word, w tym otwieranie dokumentu oraz wycinanie, wklejanie i formatowanie tekstu Porada Początkujący użytkownicy programu Word powinni najpierw zapoznać się z samouczkiem Samouczek: podstawowe czynności w programie Word. Plik ćwiczeń Lekcje w samouczku zostały opracowane z myślą o ich przeglądaniu w określonej kolejności. Pobranie tego pliku ćwiczeń i korzystanie z niego w trakcie studiowania samouczka umożliwi zdobycie praktycznego doświadczenia. Styles.docx (35 KB) Szacowany czas ukończenia: 25 minut 1. Wyświetlanie podglądu stylów Przed zastosowaniem stylu można przejrzeć wszystkie dostępne style oraz wyświetlić ich podgląd, aby sprawdzić, jak będą wyglądały po zastosowaniu. Przyjrzyjmy się dwóm miejscom, w których można wyświetlić podgląd dostępnych stylów. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Style wskaż dowolny styl, a następnie kliknij wyświetloną strzałkę. Porada Jeśli grupa Style nie jest widoczna na karcie Narzędzia główne, należy zwiększyć szerokość okna dokumentu. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 2

3 Zwróć uwagę, że podgląd jest wyświetlany dla najczęściej używanych stylów. W obszarze Style kliknij pozycję Zarządzaj stylami używanymi w dokumencie. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 3

4 Zwróć uwagę, że karta Style została wyświetlona w obszarze Zestaw narzędzi. Wskazówki Wszystkie dokumenty zawierają standardowe style wbudowane (na przykład style Normalny, Tytuł, Nagłówek 1). Domyślny styl tekstu to styl Normalny. Szablon, na podstawie którego utworzono dany dokument (na przykład szablon Normal.dotx) określa, które style są wyświetlane na wstążce oraz na karcie Style w zestawie narzędzi. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Znajdowanie stylów i wyświetlanie ich podglądu na wstążce oraz na karcie Style. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 4

5 2. Opis karty Style w zestawie narzędzi Karta Style zawiera użyteczne informacje na temat każdego stylu, takie jak rodzaj stylu zastosowanego do zaznaczonego tekstu, typ stylu oraz szczegóły dotyczące formatowania stylu. Przeanalizujmy niektóre informacje dostępne na karcie Style. Porada Jeśli karta Style nie jest wyświetlana na karcie Narzędzia główne, w obszarze Style należy kliknąć pozycję Zarządzaj stylami używanymi w dokumencie. Bieżący styl: nazwa i podgląd stylu zastosowanego do zaznaczonego tekstu w dokumencie. Etykietka ekranowa stylów: Szczegóły dotyczące formatowania skojarzonego ze stylem. Aby wyświetlić szczegóły, należy umieścić kursor na nazwie danego stylu. Typ stylu: Typ stylu zastosowanego w dokumencie. Na przykład w przypadku zastosowania stylu akapitu ten styl jest używany w całym akapicie. Dostępne są cztery typy stylów programu Word: akapit, znak, lista i tabela. Menu podręczne Lista: filtr służący do określania, które style mają być wyświetlane w obszarze Wybierz styl do zastosowania. O pcje prowadnic stylów: po ich wybraniu na marginesie dokumentu są wyświetlane wizualne wskaźniki zastosowanych stylów oraz zastosowanego formatowania bezpośredniego. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 5

6 Wskazówki Aby wyświetlić wszystkie dostępne style, w menu podręcznym Lista należy kliknąć polecenie Wszystkie style. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Znajdowanie informacji na temat stylów na karcie Style w zestawie narzędzi. 3. Stosowanie stylu Po zastosowaniu stylu część dokumentu przyjmuje formatowanie zdefiniowane przez ten styl. Jeśli na przykład zostanie zastosowany styl Nagłówek 1, tekst przyjmie określone formatowanie (na przykład niebieska pogrubiona czcionka Calibri o rozmiarze 16 punktów). Zastosujmy style do kilku nagłówków w pliku ćwiczeń. Te nagłówki będą zawarte w spisie treści, który utworzymy w późniejszej lekcji. Otwórz plik ćwiczeń znajdujący się na początku tego samouczka. Kliknij w dowolnym miejscu wyrazu Omówienie. Uwaga Plik ćwiczeń tego samouczka skonfigurowano w taki sposób, aby po zastosowaniu stylu Nagłówek 1 zawartość została przeniesiona na drugą stronę dokumentu w celu udostępnienia miejsca na spis treści, który zostanie dodany w późniejszej lekcji. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 6

7 Na karcie Narzędzia główne w obszarze Style kliknij pozycję Nagłówek 1. Kliknij w dowolnym miejscu wyrazów Nowa kampania. Na karcie Style w obszarze Wybierz styl do zastosowania kliknij pozycję Nagłówek 2. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 7

8 Powtórz krok 5 dla wyrazów Efekt krótkoterminowy. Zwróć uwagę, że każdy nagłówek został sformatowany zgodnie z wybranym stylem. Wskazówki Aby wyczyścić formatowanie lub styl w tekście dokumentu, należy kliknąć w dowolnym miejscu tekstu zawierającego dane formatowanie lub dany styl. Następnie na karcie Style w obszarze Wybierz styl do zastosowania należy kliknąć pozycję Wyczyść formatowanie. W programie Word styl akapitu (na przykład Nagłówek 1) jest domyślnie stosowany do całego akapitu. Aby zastosować styl akapitu do części akapitu, należy zaznaczyć tylko te wyrazy, do których ma zostać zastosowany wybrany styl. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Stosowanie stylów przy użyciu wstążki i karty Style. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 8

9 4. Określanie zastosowanych stylów Prowadnice stylów umożliwiają oznaczenie stylów kolorami, co ułatwia przeglądanie dokumentu i identyfikowanie wszystkich zastosowanych stylów. To narzędzie pozwala na łatwiejsze wykrywanie błędów formatowania i odróżnianie stylów od formatowania bezpośredniego. Określmy za pomocą prowadnic stylów wszystkie style zastosowane do dokumentu. Na karcie Style zaznacz pole wyboru Pokaż prowadnice stylów. Zwróć uwagę, że oznaczone kolorami numery na karcie Style odpowiadają oznaczeniom kolorami widocznym na lewym marginesie dokumentu. Uwaga W programie Word style stosowane do pól tekstowych, ramek, obiektów przestawnych i obrazów przestawnych nie są oznaczane kolorami. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 9

10 W dokumencie kliknij w dowolnym miejscu frazy Propozycja dotycząca dotacji Atrakcyjne budownictwo. Kod koloru 1 wskazuje, że zastosowano styl Normalny. Uwaga Dopóki nie zostanie zastosowany inny styl, domyślnym stylem akapitu jest styl Normalny. W obszarze Wybierz styl do zastosowania kliknij pozycję Tytuł 1. Porada Jeśli styl Tytuł 1 nie jest wyświetlany na karcie Style, w menu podręcznym Lista należy kliknąć polecenie Zalecane. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 10

11 Zwróć uwagę na nowy kod koloru, który wskazuje, że obecnie zastosowany styl to Tytuł 1. Uwaga Numerowanie i oznaczanie kolorami stosowane w prowadnicach stylów zależy od opcji wybranej w menu podręcznym Lista. Wskazówki Aby zidentyfikować tekst sformatowany bez użycia stylów (jeśli na przykład zamiast stylu zastosowano czcionkę pogrubioną o rozmiarze 30 punktów), na karcie Style należy zaznaczyć pole wyboru Pokaż prowadnice formatowania bezpośredniego. Kolory i numery przypisane do każdego stylu są automatycznie określane w programie Word i mogą się różnić między dokumentami oraz ulegać zmianie przy każdym otwarciu dokumentu. Aby ukryć oznaczenia kolorami widoczne po zastosowaniu prowadnic stylów, należy wyczyścić pole wyboru Pokaż prowadnice stylów. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Określanie zastosowanych stylów przez pokazanie prowadnic stylów. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 11

12 5. Modyfikowanie stylu Program Word zawiera wiele stylów wbudowanych (na przykład styl Normalny, Tytuł i Nagłówek 1). Jeśli żaden z tych stylów nie spełnia oczekiwań, można zmodyfikować określony styl, aby dostosować jego wygląd do swoich wymagań. Zmieńmy kolor i rozmiar w stylu wbudowanym Nagłówek 2. Na karcie Style wskaż pozycję Nagłówek 2, a następnie kliknij strzałkę wyświetlaną po prawej stronie nazwy stylu. W menu podręcznym kliknij polecenie Modyfikuj styl. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 12

13 W menu podręcznym Rozmiar czcionki kliknij pozycję 12. W menu podręcznym Kolor czcionki kliknij pozycję Akcent 4. Porada Aby zmodyfikowany styl był dostępny we wszystkich dokumentach, należy zaznaczyć pole wyboru Dodaj do szablonu. Kliknij przycisk OK. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 13

14 Zwróć uwagę, że podgląd stylu Nagłówek 2 na karcie Style został zaktualizowany, a wszystkie wystąpienia stylu Nagłówek 2 w dokumencie mają nowy rozmiar i kolor. Wskazówki Wszystkie style wbudowane programu Word (na przykład styl Normalny, Tytuł i Nagłówek 1) można modyfikować. Nie można ich jednak usuwać. Aby utworzyć nowy styl, na karcie Style należy kliknąć pozycję Nowy styl. Jeśli podczas modyfikowania stylu zostanie zaznaczone pole wyboru Automatycznie aktualizuj, za każdym razem, gdy w dokumencie zostanie zmienione formatowanie dowolnego tekstu używającego tego stylu, program Word automatycznie zaktualizuje wszystkie wystąpienia tekstu z tym stylem. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Modyfikowanie stylu wbudowanego oraz wyświetlanie zaktualizowanego stylu w dokumencie. Znajdowanie zmodyfikowanego stylu wbudowanego na karcie Style. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 14

15 6. Wstawianie spisu treści Style umożliwiają łatwe stosowanie formatowania do dokumentu. Przy użyciu stylów można także szybko i automatycznie tworzyć spis treści. Wstawmy spis treści, w którym są używane style nagłówków zastosowane we wcześniejszej lekcji. Kliknij poniżej frazy Propozycja dotycząca dotacji Atrakcyjne budownictwo. Na karcie Elementy dokumentów w obszarze Spis treści wskaż dowolny styl spisu treści, a następnie kliknij wyświetloną strzałkę. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 15

16 W obszarze Automatyczny spis treści kliknij pozycję Klasyczny. Zwróć uwagę, że w programie Word został wstawiony spis treści zawierający wpisy dla wszystkich nagłówków w dokumencie. Uwaga W przypadku tego pliku ćwiczeń w spisie treści pojawiają się dodatkowe nagłówki, ponieważ niektóre style nagłówków zostały zastosowane wcześniej. Wskazówki W programie Word spis treści domyślnie obejmuje tylko style Nagłówek 1, Nagłówek 2 i Nagłówek 3. Aby zmodyfikować poziomy i wygląd spisu treści, na karcie Elementy dokumentów w obszarze Spis treści należy kliknąć pozycję Opcje. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Wstawianie spisu treści. Potwierdzanie, że spis treści zawiera wpisy dla wszystkich nagłówków dokumentu. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 16

17 7. Aktualizowanie spisu treści Spis treści można łatwo zaktualizować, aby mieć pewność, że zawiera wszystkie nowe nagłówki, zaktualizowane numery stron i zmiany wprowadzone w istniejących nagłówkach. Zmieńmy nazwę nagłówka i zaktualizujmy spis treści. W dokumencie (nie w spisie treści) zaznacz nagłówek Omówienie, a następnie wpisz wyraz Wprowadzenie. Kliknij w spisie treści, a następnie w menu podręcznym Spis treści kliknij pozycję Aktualizuj tabelę. W oknie dialogowym Aktualizowanie spisu treści kliknij pozycję Aktualizacja całego spisu, a następnie kliknij przycisk OK. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 17

18 Zwróć uwagę, że spis treści został zaktualizowany w celu uwzględnienia poprawionego nagłówka. Wskazówki Aby ukryć menu podręczne spisu treści, należy kliknąć dowolne miejsce w tekście dokumentu. Aby usunąć spis treści, należy kliknąć dowolne miejsce w spisie treści, a następnie w menu podręcznym Spis treści należy kliknąć polecenie Usuń spis treści. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Aktualizowanie spisu treści. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 18

19 Podręczna karta informacyjna Efekt Zastosowanie stylu Otwarcie karty Style w zestawie narzędzi Wyświetlenie szczegółowych informacji na temat formatowania skojarzonego ze stylem Wyświetlenie wszystkich dostępnych stylów Pokazanie oznaczonych kolorami prowadnic dla stylów Pokazanie tekstu sformatowanego bez użycia stylów Wyczyszczenie formatowania lub stylu z tekstu dokumentu Zmodyfikowanie stylu wbudowanego Upewnienie się, że zmodyfikowany styl jest dostępny w innych dokumentach Wstawienie spisu treści Zaktualizowanie spisu treści Wykonaj te czynności Zaznacz tekst (lub kliknij miejsce w akapicie), do którego chcesz zastosować styl. Następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Style kliknij styl. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Style kliknij pozycję. Na karcie Style w obszarze Wybierz styl do zastosowania umieść wskaźnik myszy na nazwie wybranego stylu. Zostanie wyświetlona etykietka ekranowa zawierająca wszystkie informacje o formatowaniu danego stylu. Na karcie Style w menu podręcznym Lista kliknij polecenie Wszystkie style. Na karcie Style zaznacz pole wyboru Pokaż prowadnice stylów. Prowadnica zostanie wyświetlona na lewym marginesie dokumentu. Na karcie Style zaznacz pole wyboru Pokaż prowadnice formatowania bezpośredniego. Kliknij w dowolnym miejscu tekstu zawierającego formatowanie lub styl. Następnie na karcie Style w obszarze Wybierz styl do zastosowania kliknij pozycję Wyczyść formatowanie. Na karcie Style w obszarze Wybierz styl do zastosowania wskaż styl, który chcesz zmodyfikować. Kliknij strzałkę wyświetloną po prawej stronie nazwy stylu, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj styl. Podczas modyfikowania stylu w oknie dialogowym Modyfikowanie stylu zaznacz pole wyboru Dodaj do szablonu. Najpierw zastosuj styl Nagłówek 1, Nagłówek 2 lub Nagłówek 3 do każdego nagłówka, który ma się znajdować w spisie treści. Następnie na karcie Elementy dokumentów w obszarze Spis treści wybierz odpowiedni styl spisu treści. Kliknij w spisie treści, a następnie w menu podręcznym Spis treści kliknij pozycję Aktualizuj spis. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 19

20 Więcej wskazówek Dzięki stylom można stosować kilka typów formatowania (na przykład czcionkę, rozmiar i kolor) za pomocą jednego kliknięcia zamiast stosowania ich pojedynczo. Style ułatwiają także wstawianie spisu treści na podstawie stylów nagłówków. Istnieją cztery typy stylów: akapit, znak, lista i tabela. Wszystkie dokumenty zawierają standardowe style wbudowane (na przykład style Normalny, Tytuł, Nagłówek 1). Domyślny styl tekstu to styl Normalny. Jeśli grupa Style nie jest widoczna na karcie Narzędzia główne, należy spróbować zwiększyć szerokość okna dokumentu. Numerowanie i oznaczanie kolorami stosowane w prowadnicach stylów zależy od opcji wybranej w menu podręcznym Lista. Opcja zaznaczona w menu podręcznym Lista (na przykład opcja Wszystkie style) określa, które style są wyświetlane na karcie Style. Prowadnice stylów są wyświetlane jako oznaczone kolorami numery na lewym marginesie dokumentu. Prowadnice stylów ułatwiają określanie błędów formatowania i odróżnianie stylów od formatowania bezpośredniego. W programie Word spis treści domyślnie zawiera tylko style Nagłówek 1, Nagłówek 2 i Nagłówek 3. Należy się upewnić, że jeden z tych stylów został zastosowany do nagłówków, które mają się znajdować w spisie treści. Aby nowe lub poprawione nagłówki dokumentu znalazły się w spisie treści, należy zaktualizować spis treści. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Formatowanie tekstu przy użyciu stylów 20

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie

Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie Pisanie dokumentu wiąże się często ze współpracą kilku osób. Jeśli praca naukowa lub propozycja projektu ma kilku autorów i recenzentów, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Dzięki tej funkcji można łatwo sprawdzić, w jaki sposób został sformatowany dowolny fragment tekstu. Aby jej użyć, wybierz polecenie naciśnij Shift+F1. Na prawo

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 3 2 I. Style w

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ Sekcje W czasie formatowania dokumentu może zaistnieć potrzeba podziału dokumentu na sekcje, czyli mniejsze części, z których każda może być inaczej sformatowana. Jest to konieczne w przypadku, gdy w jakiejś

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 6a

Rozwiązanie ćwiczenia 6a Rozwiązanie ćwiczenia 6a Aby ponumerować strony: 1. Ustaw kursor tekstowy na pierwszej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Numer strony na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka.

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Karta Wstawianie zawiera wiele poleceń służących do wstawiania do dokumentu specjalnych elementów tekstowych.

Karta Wstawianie zawiera wiele poleceń służących do wstawiania do dokumentu specjalnych elementów tekstowych. Wstawianie elementów specjalnych prezentacja Karta Wstawianie zawiera wiele poleceń służących do wstawiania do dokumentu specjalnych elementów tekstowych. Autotekst i Autouzupełnianie Autotekst powala

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Program Outlook to zaawansowane narzędzie do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami, kalendarzami i zadaniami. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Kolory elementów. Kolory elementów

Kolory elementów. Kolory elementów Wszystkie elementy na schematach i planach szaf są wyświetlane w kolorach. Kolory te są zawarte w samych elementach, ale w razie potrzeby można je zmienić za pomocą opcji opisanych poniżej, przy czym dotyczy

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

1. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Office PowerPoint Artur Grabowski

1. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Office PowerPoint Artur Grabowski 1. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Office PowerPoint Artur Grabowski Spis treści 1.1 Tworzenie slajdów...2 1.2 Projektowanie Prezentacji...3 1.3 Stosowanie przejść w slajdach....5

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Formatowanie dokumentu

Formatowanie dokumentu Formatowanie dokumentu 1. Formatowanie strony Edytor tekstu Word umożliwia nadanie poszczególnym stronom dokumentu jednolitej formy przez określenie układu strony. Domyślnie są w nim ustawione marginesy

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski

LEGISLATOR. Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia tabel w załącznikach do aktów prawnych Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski Zawartość Wprowadzenie... 3 Strukturalizowanie

Bardziej szczegółowo

Podział na strony, sekcje i kolumny

Podział na strony, sekcje i kolumny Formatowanie stron i sekcji Formatowanie stron odnosi się do całego dokumentu lub jego wybranych sekcji. Dla całych stron ustalamy na przykład marginesy, które określają odległość tekstu od krawędzi papieru.

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji redagowanie wiadomości w programie Outlook Express Cele lekcji:

Konspekt lekcji redagowanie wiadomości w programie Outlook Express Cele lekcji: Konspekt lekcji redagowanie wiadomości w programie Outlook Express Cele lekcji: Cel ogólny: pogłębienie ogólnej wiedzy na temat poczty elektronicznej wyniesionej z gimnazjum, przedstawienie uczniom, jak

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Krój czcionki można wybrać na wstążce w zakładce Narzędzia główne w grupie przycisków Cz cionka.

Krój czcionki można wybrać na wstążce w zakładce Narzędzia główne w grupie przycisków Cz cionka. Podstawowe sposoby formatowania Procesory tekstu umożliwiają nie tylko wpisywanie i wykonywanie modyfikacji (edycję tekstu), ale również formatowanie, czyli określenie wyglądu tekstu Podstawowe możliwości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Zaletą tego przestawiania jest brak ingerencji w oryginalną tabelę danych. Możemy przestawiad i sprawdzad bez obaw o utratę lub naruszenie danych.

Zaletą tego przestawiania jest brak ingerencji w oryginalną tabelę danych. Możemy przestawiad i sprawdzad bez obaw o utratę lub naruszenie danych. ZFPBIG LABORATORIUM - TABELE PRZESTAWNE 1 Tabele przestawne Tabela przestawna - narzędzie analityczne arkusza kalkulacyjnego pozwalające wybierad i przestawiad kolumny i wiersze z danymi w arkuszu kalkulacyjnym,

Bardziej szczegółowo

Edycja szablonu artykułu do czasopisma

Edycja szablonu artykułu do czasopisma Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Edycja szablonu artykułu do czasopisma 2014 Wrocław Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Zmiana tytułu publikacji... 3 2.1. Właściwości zaawansowane dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie szablonów użytkownika

Tworzenie szablonów użytkownika Poradnik Inżyniera Nr 40 Aktualizacja: 12/2018 Tworzenie szablonów użytkownika Program: Plik powiązany: Stratygrafia 3D - karty otworów Demo_manual_40.gsg Głównym celem niniejszego Przewodnika Inżyniera

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego?

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? Płace VULCAN Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? W aplikacji Płace VULCAN można tworzyć wydruki seryjne w oparciu o wbudowane szablony. Dla wydruków tych użytkownik

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia podpisów pod aktami dla celów wizualizacji na wydrukach Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow Zawartość Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OZNACZANIA ZAWORÓW KULOWYCH +GF+

SYSTEM OZNACZANIA ZAWORÓW KULOWYCH +GF+ SYSTEM OZNACZANIA ZAWORÓW KULOWYCH +GF+ INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYDRUKU ETYKIET Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie szablonu do druku... 4 2.1 Tworzenie szablonu z tekstem i rysunkami... 4 2.2 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

Kadry VULCAN, Płace VULCAN

Kadry VULCAN, Płace VULCAN Kadry VULCAN, Płace VULCAN Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? W aplikacjach Kadry VULCAN i Płace VULCAN można tworzyć wydruki seryjne w oparciu o wbudowane

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stronę na blogu?

Jak założyć stronę na blogu? Jak założyć stronę na blogu? lewej stronie widzisz menu: 1. Po zalogowaniu na blog znajdziesz się w panelu administracyjnym. Po 2. Klikasz Strony, a następnie Dodaj nową i otwiera się taki ekran: 1 3.

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl Kurs ECDL Moduł 3 Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski piotr.debowski@konto.pl Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki. Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki. Edytor tekstu MS Word 2010 PL: kształty. Do każdego dokumentu można wstawić tzw. kształty. Aby

Bardziej szczegółowo