2 Arkusz kalkulacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Arkusz kalkulacyjny"

Transkrypt

1 2 Arkusz kalkulacyjny Excel Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego zagadnienia te nie będą opisywane Szablony skoroszytów Korzystanie z szablonów skoroszytów w programie Excel 2007 jest analogiczne jak w Wordzie Wystarczy wybrać Przycisk pakietu Office, oznaczony ikoną, a następnie polecenie Nowy i w oknie Nowy skoroszyt wybrać Zainstalowane szablony lub jeśli komputer podłączony jest do Internetu wybrać jeden z szablonów dostępnych na stronie Microsoft Office Online Tworzenie list Listy ciągłe oraz listy powtarzalne w Excelu 2007 tworzy się identycznie jak w Excelu Ćwiczenie 2.1. Tworzenie listy niestandardowej 1. Wybrać Przycisk pakietu Office, oznaczony ikoną, a następnie w dole okna wybrać przycisk Opcje programu Excel. 2. W otwartym oknie w grupie Popularne należy wybrać przycisk Edytuj listy niestandardowe. 24

2 Tworzenie list 3. W otwartym oknie Listy niestandardowe (rys. 2.1) należy ustawić kursor w polu Lista wpisów, wprowadzić własną listę niestandardową, np. 1a, 2b, 3c, 4d, itd. i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Rys Okno Listy niestandardowe Uwaga. Należy pamiętać, aby kolejne punkty tworzonej listy niestandardowej oddzielić przecinkiem i spacją. Ćwiczenie 2.2. Import listy niestandardowej Import listy niestandardowej pozwala dodać do grupy list niestandardowych listy utworzonej ręcznie w arkuszu. Dzięki temu będzie możliwe wielokrotne wykorzystywanie takiej listy. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 1. W arkuszu stworzyć odręcznie listę niestandardową (np. 1a, 1b, 1c, 1d, itd.). 2. Wybrać Przycisk pakietu Office, oznaczony ikoną, następnie w dole okna wybrać przycisk Opcje programu Excel. 3. W otwartym oknie w grupie Popularne należy wybrać przycisk Edytuj listy niestandardowe. 4. W oknie Listy niestandardowe obok przycisku importuj należy kliknąć przycisk (rys. 2.2). Rys Widok zaznaczonych komórek w oknie importu listy niestandardowej 25

3 Arkusz kalkulacyjny Excel Następnie należy zaznaczyć komórki zawierające utworzoną w punkcie 1 ćwiczenia listę niestandardową i powrócić do edycji okna Listy niestandardowe, 6. Jeśli w oknie importu widoczne są zaznaczone wcześniej komórki należy wybrać przycisk Importuj. Nowa lista powinna pojawić się w polu Listy niestandardowe Wypełnianie i dostosowywanie komórek Wypełnianie komórek Szybkim sposobem na wypełnienie wiersza lub kolumny taką samą wartością jest wpisanie tej wartości w komórce rozpoczynającej wiersz lub kolumnę, a następnie skopiowanie jej (przeciągnięcie) do pozostałych komórek. Przykładowo, aby wypełnić określony obszar, należy początkowo wypełnić wiersze, a następnie nie zmieniając zaznaczenia, wypełnić kolumny obszaru. Rozmiar komórek Aby sprawdzić lub zmienić rozmiar komórek w karcie Narzędzia główne, z grupy Komórki, należy wybrać polecenie Format. Można również, podobnie jak w Excelu 2003, ręcznie ustawić rozmiar komórek, przeciągając ich krawędzie za pomocą kursora. Ukrywanie wierszy i kolumn Aby ukryć kolumnę, należy zaznaczyć wybraną kolumnę i wybrać polecenie Format Ukryj i Odkryj Ukryj kolumny. W celu ukrycia kolumny, należy zaznaczyć cały arkusz lub kolumny po prawej i lewej stronie kolumny ukrytej, a następnie wybrać polecenie Format Ukryj i Odkryj Odkryj kolumny. W analogiczny sposób można ukrywać i odkrywać wiersze. Scalanie komórek Scalanie komórek w Excelu2007 odbywa się analogicznie jak w Excelu W tym celu należy zaznaczyć zakres komórek, a następnie na karcie Narzędzia główne z grupy Wyrównanie wybrać polecenie Scalaj i wyśrodkuj, oznaczone ikoną. Podobnie wykonuje się podział komórek. Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn oraz ich czyszczenie wykonuje się podobnie jak w Excelu Odpowiednie polecenia dostępne są w karcie Narzędzia główne, w grupie Komórki lub po zaznaczeniu odpowiedniego wiersza lub komórki pod prawym przyciskiem myszy. 26

4 Wstawianie komentarzy 2.5. Formatowanie komórek Formatowanie komórek w Excelu 2007 wykonuje się analogicznie jak w Excelu Należy zaznaczyć wybrany obszar, kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Formatuj komórki. Otwarte zostanie, znane z Excela 2003, okno Formatowanie komórek, w którym należy wykonać odpowiednie ustawienia. Szybkim sposobem na wykonanie formatowania komórki lub zaznaczonego obszaru jest zastosowanie jednego z dostępnych stylów komórek. Aby zastosować styl komórki, należy zaznaczyć wybraną komórkę lub obszar komórek, a następnie z karty Narzędzia główne wybrać polecenie Style komórki, oznaczone ikoną Tworzenie tabel Tabele w programie Excel 2007 tworzy się podobnie jak w Excelu Najszybszym sposobem na utworzenie tabeli jest skorzystanie ze stylów tabel. W tym celu należy zaznaczyć zakres komórek, dla których ma zostać utworzona tabela, a następnie wybrać polecenie Formatuj jako tabelę, oznaczone ikoną i wskazać odpowiadający styl tabeli. Narzędzia formatowania tabeli dostępne są po zaznaczeniu obszaru tabeli lub zakresu komórek pod prawym przyciskiem myszy. Po wybraniu polecenia Formatuj komórki wyświetlone zostanie znane z Excela 2003 okno Formatowanie komórek Wstawianie komentarzy Aby do komórki wstawić komentarz, należy wybrać kartę Recenzja, a następnie polecenie Nowy komentarz. Formatowanie i usuwanie komentarzy wykonuje się analogicznie jak w Excelu

5 Arkusz kalkulacyjny Excel Wstawianie grafiki Wstawianie grafiki do skoroszytu programu Excel 2007 wykonuje się podobnie jak w programie Word Należy wybrać kartę Wstawianie, gdzie dostępne są odpowiednie narzędzia. Po wstawieniu lub narysowaniu obiektu wyświetlana jest dodatkowa karta Narzędzia do rysowania, za pomocą której można wykonać dodatkowe formatowanie i dostosowywanie obiektu Import i transpozycja danych Aby wykonać import danych, należy wybrać kartę Dane, polecenie Dane zewnętrzne, oznaczone ikoną, a następnie wskazać źródło danych i wykonać ustawienia importu danych (rys. 2.3). Transpozycje danych wykonuje się tak samo jak w Excelu Rys Grupa narzędzi Dane zewnętrzne na karcie Dane Formatowanie arkusza Wszystkie polecenia dotyczące formatowania arkusza w programie Excel 2007 dostępne są po kliknięciu prawym przyciskiem na jego nazwie, np. Arkusz1. Czynności takie jak wstawianie nowego arkusza, usuwanie arkusza, zmiana nazwy, zmiana kolorów karty czy ukrywanie i odkrywanie arkusza są intuicyjne i wykonuje się je analogicznie jak w Excelu Ćwiczenie 2.3. Zmiana tła arkusza Aby zmienić kolor tła arkusza z białego na inny, należy zaznaczyć cały arkusz, klikając w lewym górnym narożniku arkusza prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Formatuj komórki. Można również skorzystać z klawiszy skrótu Ctrl+a. W oknie Formatowanie komórek należy wybrać zakładkę Wypełnienie i ustawić odpowiedni kolor tła. 28

6 Prezentacja danych za pomocą wykresów Aby jako tło arkusza zastosować obraz, należy z karty Ustawienia strony wybrać polecenie Tło, oznaczone ikoną, a nastepnie wskazać wybrany obraz. Aby usunąć tło należy wybrać polecenie Usuń tło, oznaczone ikoną. Dodatkowo w karcie Ustawienia strony w grupie Motywy można wybrać jeden z motywów arkusza oraz określić kolor i czcionkę. Do tabel i obiektów graficznych można również zastosować jeden ze schematów kolorów i efektów Prezentacja danych za pomocą wykresów Prezentację danych za pomocą wykresów w Excelu 2007 wykonuje się podobnie jak w Excelu Należy kliknąć na kartę Wstawianie, wybrać odpowiedni typ wykresu i wskazać zakres danych. Do zaznaczania zakresu danych służy polecenie Zaznacz dane, oznaczone ikoną. Po jego wybraniu wyświetlone zostanie okno Wybieranie źródła danych (rys. 2.4). Rys Okno Wybieranie źródła danych na karcie Wstawianie Za jego pomocą można wskazywać zakres danych do przedstawienia na wykresie, dodawać i usuwać serie danych oraz określać etykiety osi. Aby wykonać formatowanie wykresu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym elemencie i wybrać polecenie, np. Formatuj obszar wykresu, Formatuj oś, Formatuj ściany itd. 29

7 Arkusz kalkulacyjny Excel Sortowanie i filtrowanie danych Sortowanie i filtrowanie danych w Excelu 2007 wykonywane jest podobnie jak w Excel Odpowiednie narzędzia dostępne są w karcie Narzędzia główne, w grupie Edycja, oznaczone ikoną oraz w karcie Dane, w grupie Sortowanie i filtrowanie (rys. 2.5). Rys Grupa narzędzi Sortowanie i filtrowanie Na uwagę zasługuje opcja Sortowanie niestandardowe, dzięki której można określić kilka parametrów sortowania jednocześnie. Ćwiczenie 2.4. Stosowanie sortowania niestandardowego W niniejszym ćwiczeniu zostanie utworzona tabela zawierająca oceny uczniów. Komórki tabeli z ocenami niedostatecznymi zostaną wypełnione kolorem czerwonym. Za pomocą sortowania niestandardowego nazwiska uczniów zostaną uszeregowane w zależności od zdobytych ocen: od najgorszych do najlepszych. Uczniowie z ocenami niedostatecznymi zostaną umieszczeni na końcu listy. Dane źródłowe do utworzenia listy przedstawiono w Tabeli W arkuszu Excel stworzyć następującą tabelę: Tabela 2.1. Oceny w klasie IIA z przedmiotu: Informatyka Oceny w klasie IIA z przedmiotu: Informatyka Nr. Nazwisko Imię Ocena 1 Adamski Karol 1 2 Bielak Adam 4 3 Czajka Piotr 4 4 Dąbrowski Anna 5 5 Kowalski Jakub 4 6 Kwaśniewski Ewa 3 7 Prokop Monika 5 8 Wolan Paweł 1 30

8 Sortowanie i filtrowanie danych Tabela 2.1. cd. Oceny w klasie IIA z przedmiotu: Informatyka Nr. Nazwisko Imię Ocena 9 Wrona Justyna 2 10 Zając Edyta 4 11 Zieliński Jan 5 2. Komórki z oceną niedostateczną wypełnić kolorem czerwonym. 3. Zaznaczyć wszystkie komórki zawierające dane uczniów tj. numer, nazwisko, imię i ocenę (bez nagłówka tabeli). 4. Z karty Narzędzia główne rozwinąć polecenie Sortuj i filtruj i wybrać polecenie Sortowanie niestandardowe. 5. W oknie Sortowanie (rys. 2.6) z listy Sortuj według wybrać kolumnę zawierającą oceny uczniów. Pozostałe parametry sortowania dla tego poziomu pozostawić bez zmian. Rys Widok okna Sortowanie ustawienia sortowania 6. Wybrać przycisk Dodaj poziom. 7. W nowym poziomie sortowania wykonać ustawienia jak na rys Uwaga: kolumna F w niniejszym przykładzie jest to kolumna zawierająca oceny uczniów. 8. Ostatnią czynnością jest właściwe ustawienie kolejności poziomów. Służą do tego przyciski. W omawianym przykładzie pierwszy poziom określa metodę sortowania. Oznacza to, że oceny mają być sortowane od najniższych do najwyższych, więc oceny niedostateczne znajdą się na początku listy. Aby oceny niedostateczne znalazły się na dole listy, należy określający to poziom ustawić, jako pierwszy. 9. Ustawienia zatwierdzić przyciskiem OK. 31

9 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 Ćwiczenie 2.5. Filtrowanie danych Aby wykonać filtrowanie danych w Excelu 2007, należy wykonać następujące kroki: 1. Zaznaczyć zakres wyszukiwania kolumnę lub cały arkusz. 2. Wybrać polecenie Sortuj i filtruj oznaczone ikoną, a następnie Filtruj. 3. W zależności od zaznaczonego zakresu nad lub w pierwszej komórce pojawi się ikona. Po jej rozwinięciu można określić zakres filtrowania oraz, określić formaty w tym formaty niestandardowe Formatowanie warunkowe Narzędzia formatowania warunkowego w Excelu 2007 dostępne są w karcie Narzędzia główne. W porównaniu do Excela 2003 znajduje się tu wiele nowych funkcji, ponadto uproszczono i przyspieszono korzystanie z narzędzia. Aby zastosować formatowanie warunkowe, wystarczy zaznaczyć zakres komórek i wybrać polecenie Formatowanie warunkowe, oznaczone ikoną. Po rozwinięciu listy dostępne są gotowe do zastosowania szybkie reguły, można również tworzyć własne reguły Odwołania do komórek i zakresów Style odwołań i adresowanie komórek w Excelu 2007 są takie same jak w programie Excel 2003, dlatego nie będą omawiane Funkcje w arkuszu kalkulacyjnym Funkcje w programie Excel 2007 nie różnią się niczym od tych stosowanych w programie Excel W identyczny sposób można stosować i łączyć funkcje obliczeniowe. Funkcje można wpisywać z klawiatury lub wstawiać. Aby wstawić funkcję, należy wybrać kartę Formuły, a następnie polecenie Wstaw 32

10 Tworzenie arkuszy obliczeniowych funkcję, oznaczone ikoną. Wyświetlone zostanie, znane z Excela 2003, okno Wstawianie funkcji. Na wstążce znajduje się również biblioteka funkcji, która ułatwia szybki wybór Tworzenie arkuszy obliczeniowych Arkusze obliczeniowe w Excelu 2007 tworzy się podobnie jak w Excelu Różnice w tworzeniu arkuszy obliczeniowych dotyczą innego umiejscowienia narzędzi i poleceń. Pola wyboru danych Zasada tworzenia formularzy z polami wyboru w Excelu 2007 jest taka sama jak w Excelu Zmianie uległo jedynie usytuowanie pól wyboru danych oraz nazwy narzędzi. Przed przystąpieniem do tworzenia pól wyboru należy umieścić na wstążce domyślnie ukrytą kartę Deweloper. W tym celu należy wybrać Przycisk pakietu Office, oznaczony ikoną, następnie w dole okna wybrać przycisk Opcje programu Excel. W grupie Popularne zaznaczyć opcję Pokaż kartę Deweloper na Wstążce. Ćwiczenie 2.6. Tworzenie pola wyboru (kombi) 1. W dowolnych pustych komórkach utworzyć dowolną listę, np. w kolumnie B, rozpoczynając od komórki B3, stworzyć listę kolejnych miesięcy. 2. Wybrać kartę Deweloper i rozwinąć polecenie Wstaw, oznaczone ikoną. 3. Z dostępnych opcji wybrać Pole kombi. 4. W dowolnej pustej komórce, np. D3, narysować pole kombi. 5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na polu kombi i wybrać polecenie Formatuj formant. 6. Wyświetlone zostanie okno Formatowanie formantu, znane z Excela 2003 (dalsze czynności są identyczne jak w Excelu 2003). 33

11 Arkusz kalkulacyjny Excel W zakładce Format należy wskazać: Zakres wejściowy zaznaczyć stworzoną wcześniej listę miesięcy, Łącze komórki pozostawić puste, Linie rzutu wpisać 12, dla lepszego efektu zaznaczyć opcję Cień 3-W. 8. Zatwierdzić przyciskiem OK. W podobny sposób można tworzyć pozostałe elementy pól wyboru, jak: pola listy, przyciski, pokrętła itp. (rys. 2.7). Rys Narzędzia Formanty formularza Zamiana tekstu na kolumny Odpowiednie narzędzia, służące do zamiany tekstu na kolumny, w Excelu 2007 dostępne są w karcie Dane, po wybraniu polecenia Tekst jako kolumny, oznaczonego ikoną. Wyświetlone zostanie, znane z Excela 2003, okno Kreator konwersji tekstu na kolumny, w którym należy zaznaczyć opcję Rozdzielany. Następnie należy zaznaczyć istniejący lub stworzyć własny ogranicznik. W miejscu ogranicznika wstawiony zostanie podział na kolumny Zamiana danych Wyszukiwanie i zamiana danych w Excelu 2007 jest analogiczna jak w Excelu Na karcie Narzędzia główne znajduje się polecenie Znajdź i zaznacz, oznaczone ikoną poleceń., po wybraniu którego dostępna jest lista odpowiednich 34

12 Ochrona danych Styl arkusza Styl arkusza można określić wybierając kartę Układ strony i polecenie Motywy, oznaczone ikoną. Dzięki bieżącemu podglądowi szybko można wybrać jeden z dostępnych motywów. Można również określić kolor tabel, czcionkę oraz efekty obiektów graficznych Ochrona danych Ochrona arkusza Aby chronić wybrany arkusz, należy wybrać kartę Recenzja, a następnie polecenie Chroń arkusz, oznaczone ikoną. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy na jego nazwie, a następnie wybrać ikonę. W otwartym oknie Chronienie arkusza (rys. 2.8) należy ustawić hasło dostępu do arkusza oraz zaznaczyć czynności, jakie mogą wykonywać użytkownicy arkusza. Rys Okno Chronienie arkusza Ochrona skoroszytu Aby chronić cały arkusz, należy wybrać polecenie Chroń skoroszyt, oznaczone ikoną, a następnie zaznaczyć opcję Chroń strukturę i okna i ustawić hasło dostępu. 35

13 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 Ćwiczenie 2.7. Ochrona zakresu komórek Aby włączyć ochronę wyłącznie zakresu komórek, np. przed wprowadzeniem zmian przez innych użytkowników, należy: 1. Wyłączyć ochronę arkusza, jeśli jest włączona. 2. Zaznaczyć cały arkusz korzystając np. ze skrótu Ctrl+a lub kliknąć pole w lewym górnym rogu arkusza. 3. W karcie Narzędzia główne rozwinąć grupę Czcionka. 4. W oknie Formatowanie komórek wybrać zakładkę Ochrona, odznaczyć opcję Zablokuj i zatwierdzić przyciskiem OK. 5. Następnie zaznaczyć zakres komórek, które mają być chronione. 6. Ponownie w karcie Narzędzia główne rozwinąć grupę Czcionka. 7. W oknie Formatowanie komórek wybrać zakładkę Ochrona, zaznaczyć opcję Zablokuj i zatwierdzić przyciskiem OK. 8. Wybrać kartę Recenzja i polecenie Chroń arkusz Drukowanie Drukowanie arkuszy programu Excel 2007 jest analogiczne jak drukowanie arkuszy programu Excel Przed drukowaniem arkuszy należy pamiętać o właściwym wyborze drukarki oraz sprawdzeniu podglądu wydruku. Aby sprawdzić zakres wydruku arkusza w karcie Widok, należy wybrać polecenie Układ strony, oznaczone ikoną. Natomiast w karcie Układ strony można określić między innymi: rozmiar strony, orientację, marginesy, obszar wydruku itd. 36

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

technik Radosław Jaworski Radosław Jaworski Oprogramowanie biurowe biurowe

technik Radosław Jaworski Radosław Jaworski Oprogramowanie biurowe biurowe technik technik informatyk informatyk Radosław Jaworski Radosław Jaworski Oprogramowanie Oprogramowanie biurowe biurowe Uzupełnienie do wersji Microsoft Office 2007 Redaktor inicjujący i merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat. Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów?

UONET+ - moduł Sekretariat. Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów? UONET+ - moduł Sekretariat Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów? W module Sekretariat wydruki dostępne w widoku Wydruki/ Wydruki list można przygotować w formacie PDF oraz

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi Program szkoleniowy Microsoft Excel Poziom Podstawowy 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS 1. Skróty klawiszowe Skróty do przeglądania arkusza Skróty dostępu do narzędzi Skróty dotyczące

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Wstawianie nowej strony

Wstawianie nowej strony Wstawianie nowej strony W obszernych dokumentach będziemy spotykali się z potrzebą dzielenia dokumentu na części. Czynność tę wykorzystujemy np.. do rozpoczęcia pisania nowego rozdziału na kolejnej stronie.

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Wybierz polecenie z menu: Narzędzia Listy i dokumenty

Wybierz polecenie z menu: Narzędzia Listy i dokumenty Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie z gotowej bazy

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami.

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami. FORMULARZE POLA TEKSTOWE Pole tekstowe Pole tekstowe kilka wierszy Karta Developer Formanty Formant i pole tekstowe Ćwiczenia Jak wypełnić danymi utworzony w edytorze tekstów formularz? Jak wpisać informacje

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie szerokości kolumn

Dostosowanie szerokości kolumn Dostosowanie szerokości kolumn Po wpisaniu tekstu do komórki może zdarzyć się, że nie mieści się on w szerokości komórki. Aby dostosować szerokość kolumny do tekstu należy najechać kursorem na linię oddzielającą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA. Cel ćwiczenia: Funkcjonalności:

KONSOLIDACJA. Cel ćwiczenia: Funkcjonalności: Sekcja: FUNKCJONALNOŚĆ TABELA Strona 41 KONSOLIDACJA Cel ćwiczenia: Ćwiczenie konsolidacja przedstawi w jaki sposób szybko połączyć i zestawić dane z wielu arkuszy, plików, źródeł. Funkcjonalności: Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nowego Punktatora

Instrukcja obsługi Nowego Punktatora Instrukcja obsługi Nowego Punktatora Nowy Punktator jest niezbędnym narzędziem do wygenerowania ankiety okresowej oceny wyników pracy nauczycieli akademickich, wynikającej z art. 132 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Sporządzanie ocen opisowych i diagnostycznych uczniów z wykorzystaniem schematów oceniania Przewodnik System UONET+ umożliwia sporządzanie ocen opisowych uczniów w oparciu o przygotowany

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki 3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki Współczesne edytory tekstu umożliwiają umieszczanie w dokumentach prostych wykresów, służących do graficznej reprezentacji jakiś danych. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku Praktyczny Excel Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku 5 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29,

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Jeżeli pole Krawędź będzie zaznaczone uzyskamy obramowanie w całej wstawianej tabeli

Jeżeli pole Krawędź będzie zaznaczone uzyskamy obramowanie w całej wstawianej tabeli Tabela Aby wstawić tabelę do dokumentu należy wybrać z górnego menu Tabela-->Wstaw-->Tabela W kategorii Rozmiar określamy z ilu kolumn i ilu wierszy ma się składać nasza tabela. Do dokumentu tabelę możemy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku Praktyczny Excel Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku 5 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29,

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

MS Access formularze

MS Access formularze MS Access formularze Formularze to obiekty służące do wprowadzania i edycji danych znajdujących się w tabelach. O ile wprowadzanie danych bezpośrednio do tabel odbywa się zawsze w takiej samej formie (arkusz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Metody pracy: Pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne przy komputerze

Scenariusz lekcji. Metody pracy: Pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne przy komputerze Scenariusz lekcji Przedmiot: technologia informacyjna Klasa: I Technikum Agrobiznesu Prowadzący: Urszula Dziakowska Temat: Praca z tabelami Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne Cele: Ogólny: Zdobycie

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22 Spis treści Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Ekran otwierający programu Microsoft Excel 2 Uruchamianie programu Excel 2

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki. Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki. Edytor tekstu MS Word 2010 PL: kształty. Do każdego dokumentu można wstawić tzw. kształty. Aby

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Możliwości programu Power Point

Możliwości programu Power Point 1 Szablon projektu Możliwości programu Power Point Zaczynamy od wybrania szablonu projektu (Format/Projekt Slajdu lub z paska narzędzi). Wybieramy szablon Szczelina. 2 Slajd tytułowy Następnie dodajemy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE WCHODZĄCE W SKŁAD PAKIETU MS OFFICE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH

APLIKACJE WCHODZĄCE W SKŁAD PAKIETU MS OFFICE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH Edytory tekstu e-podręcznik dla seniora... i nie tylko. Na początku opracowania wspomniano, że aby móc wykonać określoną czynność na komputerze, wymagany jest do tego odpowiedni program. Do tworzenia dokumentów

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY)

Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY) Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY) SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: nie znają programu Microsoft Excel lub znają go w nieznacznym stopniu, chcą nauczyć się podstawowych poleceń

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

18.Ukrywanie, wstawianie, usuwanie, formatowanie wierszy i kolumn

18.Ukrywanie, wstawianie, usuwanie, formatowanie wierszy i kolumn 17. Praca z arkuszami Dodanie nowego arkusza wybierz polecenie Narzędzia główne Komórki Wstaw Wstaw arkusz lub kliknij przycisk Wstaw arkusz znajdujący się na pasku kart arkuszy w dolnej części okna Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem 1. Przygotowanie dokumentu głównego (Tworzenie rozdziałów i podrozdziałów) Otwórz dokument o nazwie Duży tekst.docx znajdujący się na stronie prowadzącego zajęcia.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie szablonów użytkownika

Tworzenie szablonów użytkownika Poradnik Inżyniera Nr 40 Aktualizacja: 12/2018 Tworzenie szablonów użytkownika Program: Plik powiązany: Stratygrafia 3D - karty otworów Demo_manual_40.gsg Głównym celem niniejszego Przewodnika Inżyniera

Bardziej szczegółowo

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

SUMA ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU. Tom V VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO GRAFICZNEJ PREZENTACJI W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom V Zaawansowane narzędzia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word MK(c)

Edytor tekstu Word MK(c) Edytor tekstu Word 2007 1 C Z. 3 W S T A W I A N I E E L E M E N T Ó W Wstawianie symboli 2 Aby wstawić symbol należy przejść na zakładkę Wstawianie i wybrać Symbol Następnie wybrać z okienka dialogowego

Bardziej szczegółowo

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19 07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

Prezentacja MS PowerPoint 2010 PL.

Prezentacja MS PowerPoint 2010 PL. Prezentacja MS PowerPoint 2010 PL. Microsoft PowerPoint to program do tworzenia prezentacji multimedialnych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. Prezentacje multimedialne to rodzaje prezentacji

Bardziej szczegółowo