RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

2 Do diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystano zadania z pięciu obszarów: I. Komunikowanie się II. Umiejętności społeczne, współdziałanie w grupie III. Rozumienie i poszanowanie przyrody IV. Edukacja matematyczna, czynności intelektualne V. Umiejętności poznawcze ważne dla uczenia się Do ocenienia wiadomości i umiejętności dzieci przyjęto standardy osiągnięć zgodne z WSO % poziom V bardzo wysoki 90-75% poziom IV wysoki 74-51% poziom III średni 50-31% poziom II niski 30-0% poziom I bardzo niski

3 ŚREDNIA PUNKTACJA OGÓŁEM Spośród 123 uczniów klas pierwszych zostało zdiagnozowanych 122 uczniów. Jeden uczeń z klasy 1e nie został zdiagnozowany z powodu długiej nieobecności. Uczniowie zdobyli ogółem 6743,5 punktów na 8296 możliwych do zdobycia, co stanowi 81,29%, uzyskując średnią punktów 55,27 na ucznia na 68 możliwych do uzyskania. Taki wynik klasyfikuje uczniów klas pierwszych naszej szkoły na wysokim poziomie gotowości szkolnej.

4 ŚREDNIA PUNKTACJA W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH W ogólnej punktacji najlepsze wyniki uzyskały kolejno: I. KLASA I F - średnia 57,77 pkt. tj. 84,96% możliwych do uzyskania punktów i uplasowała się w przedziale wysokiego poziomu gotowości szkolnej. II. KLASA I B - średnia 56 pkt. tj. 82,35% możliwych do uzyskania punktów i uplasowała się w przedziale wysokiego poziomu gotowości szkolnej. III. KLASA I A - średnia 55,84 pkt. tj. 82,12% możliwych do uzyskania punktów i uplasowała się w przedziale wysokiego poziomu gotowości szkolnej. IV. KLASA I C - średnia 54,52 pkt. tj. 80,18% możliwych do uzyskania punktów i uplasowała się w przedziale wysokiego poziomu gotowości szkolnej. V. KLASA I E - średnia 54,12 pkt. tj. 79,58% możliwych do uzyskania punktów i uplasowała się w przedziale wysokiego poziomu gotowości szkolnej. VI. KLASA I D - średnia 53,05 pkt. tj. 78,01% możliwych do uzyskania punktów i uplasowała się w przedziale wysokiego poziomu gotowości szkolnej.

5 ŚREDNIA PUNKTACJA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ OGÓLNIE Analiza średniej punktacji w poszczególnych zadaniach sprawdzających wiadomości i umiejętności wykazała, że w diagnozie gotowości szkolnej uczniów klas pierwszych najlepiej wypadło rozumienie i poszanowanie przyrody. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 16,43 na 18 możliwych do uzyskania tj. 91,30% (bardzo wysoki poziom). Na drugim miejscu znalazły się umiejętności społeczne, współdziałanie w grupie. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 6,22 na 7 możliwych do uzyskania tj. 88,88% (wysoki poziom). Na trzecim miejscu znalazły się umiejętności poznawcze ważne dla uczenia się. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 11,41 na 14 możliwych do uzyskania tj. 81,50% (wysoki poziom). Na czwartym miejscu znalazły się edukacja matematyczna, czynności intelektualne. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 7,02 na 9 możliwych do uzyskania tj. 77,96% (wysoki poziom).

6 Na piątym miejscu znalazło się komunikowanie się. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 14,19 na 20 możliwych do uzyskania tj. 70,96% (średni poziom). UCZNIOWIE W POZIOMACH GOTOWOŚCI SZKOLNEJ Na 122 uczniów najwięcej, bo 80 osiągnęło gotowość na poziomie wysokim, tj. 65,57% wszystkich uczniów. 21 uczniów osiągnęło poziom gotowości szkolnej na poziomie bardzo wysokim, tj. 17,21% wszystkich uczniów, 20 uczniów na poziomie średnim, tj. 16,39% wszystkich uczniów, 1 uczeń na poziomie niskim, tj. 0,82% wszystkich uczniów.

7 OGÓLNA KLASYFIKACJA KLAS W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH SPRAWDZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ I. Komunikowanie się I miejsce klasa I F 77,50% możliwych do uzyskania punktów II miejsce klasa I C 70,80% możliwych do uzyskania punktów III miejsce klasa I B 70,45% możliwych do uzyskania punktów IV miejsce klasa I D 69,25% możliwych do uzyskania punktów V miejsce klasa I A 68,95% możliwych do uzyskania punktów VI miejsce klasa I E 67,65% możliwych do uzyskania punktów II. Umiejętności społeczne, współdziałanie w grupie I miejsce klasa I B 95,45% możliwych do uzyskania punktów II miejsce klasa I C 92,86% możliwych do uzyskania punktów III miejsce klasa I A 91,73% możliwych do uzyskania punktów IV miejsce klasa I E 86,55% możliwych do uzyskania punktów V miejsce klasa I F 84,42% możliwych do uzyskania punktów VI miejsce klasa I D 81,43% możliwych do uzyskania punktów

8 III. Rozumienie i poszanowanie przyrody I miejsce klasa I E 93,79% możliwych do uzyskania punktów II miejsce klasa I B 91,92% możliwych do uzyskania punktów III miejsce klasa I C 91,92% możliwych do uzyskania punktów III miejsce klasa I F 91,67% możliwych do uzyskania punktów IV miejsce klasa I A 89,77% możliwych do uzyskania punktów V miejsce klasa I D 88,89% możliwych do uzyskania punktów IV. Edukacja matematyczna, czynności intelektualne I miejsce klasa I A 85,38% możliwych do uzyskania punktów II miejsce klasa I F 79,29% możliwych do uzyskania punktów III miejsce klasa I B 78,79% możliwych do uzyskania punktów IV miejsce klasa I D 75,56% możliwych do uzyskania punktów V miejsce klasa I C 74,75% możliwych do uzyskania punktów VI miejsce klasa I E 73,86% możliwych do uzyskania punktów

9 V. Umiejętności poznawcze ważne dla uczenia się I miejsce klasa I F 90,91% możliwych do uzyskania punktów II miejsce klasa I A 84,21% możliwych do uzyskania punktów III miejsce klasa I B 82,47% możliwych do uzyskania punktów IV miejsce klasa I E 78,57% możliwych do uzyskania punktów V miejsce klasa I D 76,43% możliwych do uzyskania punktów VI miejsce klasa I C 75,65% możliwych do uzyskania punktów

10 ANALIZA OGÓLNEJ ŚREDNIEJ PUNKTACJI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH SPRAWDZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ W KAŻDEJ KLASIE W klasie IA najwyższy poziom uczniowie osiągnęli w obszarze: I. Umiejętności społeczne, współdziałanie w grupie ze średnią punktów na ucznia 6,42 na 7 możliwych do uzyskania, co stanowi 91,73% II. Rozumienie i poszanowanie przyrody ze średnią punktów na ucznia 16,16 na 18 możliwych do uzyskania, co stanowi 89,77% III. Edukacja matematyczna, czynności intelektualne ze średnią punktów na ucznia 7,68 na 9 możliwych do uzyskania, co stanowi 85,38% IV. Umiejętności poznawcze ważne dla uczenia się ze średnią punktów na ucznia 11,79 na 14 możliwych do uzyskania, co stanowi 84,21% V. Komunikowanie się ze średnią punktów na ucznia 13,79 na 20 możliwych do uzyskania, co stanowi 68,95%

11 W klasie IB najwyższy poziom uczniowie osiągnęli w obszarze: I. Umiejętności społeczne, współdziałanie w grupie ze średnią punktów na ucznia 6,68 na 7 możliwych do uzyskania, co stanowi 95,45% II. Rozumienie i poszanowanie przyrody ze średnią punktów na ucznia 16,55 na 18 możliwych do uzyskania, co stanowi 91,92% III. Umiejętności poznawcze ważne dla uczenia się ze średnią punktów na ucznia 11,55 na 14 możliwych do uzyskania, co stanowi 82,47% IV. Edukacja matematyczna, czynności intelektualne ze średnią punktów na ucznia 7,09 na 9 możliwych do uzyskania, co stanowi 78,79% V. Komunikowanie się ze średnią punktów na ucznia 14,09 na 20 możliwych do uzyskania, co stanowi 70,45% W klasie IC najwyższy poziom uczniowie osiągnęli w obszarze: I. Umiejętności społeczne, współdziałanie w grupie ze średnią punktów na ucznia 6,5 na 7 możliwych do uzyskania, co stanowi 92,86% II. Rozumienie i poszanowanie przyrody ze średnią punktów na ucznia 16,55 na 18 możliwych do uzyskania, co stanowi 91,92%

12 III. Umiejętności poznawcze ważne dla uczenia się ze średnią punktów na ucznia 10,59 na 14 możliwych do uzyskania, co stanowi 75,65% IV. Edukacja matematyczna, czynności intelektualne ze średnią punktów na ucznia 6,73 na 9 możliwych do uzyskania, co stanowi 74,75% V. Komunikowanie się ze średnią punktów na ucznia 14,16 na 20 możliwych do uzyskania, co stanowi 70,8% W klasie ID najwyższy poziom uczniowie osiągnęli w obszarze: I. Rozumienie i poszanowanie przyrody ze średnią punktów na ucznia 16 na 18 możliwych do uzyskania, co stanowi 88,89% II. Umiejętności społeczne, współdziałanie w grupie ze średnią punktów na ucznia 5,7 na 7 możliwych do uzyskania, co stanowi 81,43% III. Umiejętności poznawcze ważne dla uczenia się ze średnią punktów na ucznia 10,7 na 14 możliwych do uzyskania, co stanowi 76,43% IV. Edukacja matematyczna, czynności intelektualne ze średnią punktów na ucznia 6,8 na 9 możliwych do uzyskania, co stanowi 75,56% V. Komunikowanie się ze średnią punktów na ucznia 13,85 na 20 możliwych do uzyskania, co stanowi 69,25%

13 W klasie IE najwyższy poziom uczniowie osiągnęli w obszarze: I. Rozumienie i poszanowanie przyrody ze średnią punktów na ucznia 16,88 na 18 możliwych do uzyskania, co stanowi 93,79% II. Umiejętności społeczne, współdziałanie w grupie ze średnią punktów na ucznia 6,06 na 7 możliwych do uzyskania, co stanowi 86,55% III. Umiejętności poznawcze ważne dla uczenia się ze średnią punktów na ucznia 11 na 14 możliwych do uzyskania, co stanowi 78,57% IV. Edukacja matematyczna, czynności intelektualne ze średnią punktów na ucznia 6,65 na 9 możliwych do uzyskania, co stanowi 73,86% V. Komunikowanie się ze średnią punktów na ucznia 13,53 na 20 możliwych do uzyskania, co stanowi 67,65% W klasie IF najwyższy poziom uczniowie osiągnęli w obszarze: I. Rozumienie i poszanowanie przyrody ze średnią punktów na ucznia 16,5 na 18 możliwych do uzyskania, co stanowi 91,67% II. Umiejętności poznawcze ważne dla uczenia się ze średnią punktów na ucznia 12,73 na 14 możliwych do uzyskania, co stanowi 90,91%

14 III. Umiejętności społeczne, współdziałanie w grupie ze średnią punktów na ucznia 5,91 na 7 możliwych do uzyskania, co stanowi 84,42% IV. Edukacja matematyczna, czynności intelektualne ze średnią punktów na ucznia 7,14 na 9 możliwych do uzyskania, co stanowi 79,29% V. Komunikowanie się ze średnią punktów na ucznia 15,5 na 20 możliwych do uzyskania, co stanowi 77,5%

15 ANALIZA OGÓLNEJ ŚREDNIEJ PUNKTACJI W OBSZARZE KOMUNIKOWANIE SIĘ W obszarze Komunikowanie się diagnoza sprawdzała następujące umiejętności: rozumienie sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków, rozpoznawanie i zapamiętywanie tego, co jest przedstawione na obrazkach sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania i nauki pisania, prawidłowe posługiwanie się nożyczkami, wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej, dzielenie wyrazów na sylaby, dzielenie zdań na wyrazy. Analiza średniej punktacji w poszczególnych zadaniach wykazała, że uczniowie najsłabiej radzą sobie z układaniem krótkich zdań, dzieleniem zdań na wyrazy, dzieleniem wyrazów na sylaby. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 1,7 na 3 możliwe do uzyskania tj. 56,8% (poziom średni). Słabo wypadło dzielenie zdań na wyrazy. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,57 na 1 możliwy do uzyskania tj. 57,38% (poziom średni). Słabo wypadło wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 1,17 na 2 możliwe do uzyskania tj. 58,61% (poziom średni). Słabo wypadło też uważne spostrzeganie, rozpoznawanie i zapamiętywanie, co jest na obrazku. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,6 na 1 możliwy do uzyskania tj. 59,84% (poziom średni). Na poziomie wysokim wypadła sprawność

16 oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa potrzebna do rysowania i nauki pisania. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 2,72 na 3 możliwe tj. 75,55%. Najlepiej wypadło rozumienie sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,97 na 1 możliwy do uzyskania tj. 96,72% (bardzo wysoki poziom). Na bardzo wysokim poziomie wypadło stosowanie oznaczeń i symboli. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,93 na 1 możliwy do uzyskania tj. 93,44%. ANALIZA OGÓLNEJ ŚREDNIEJ PUNKTACJI W OBSZARZE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE; WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE W obszarze Umiejętności społeczne; współdziałanie w grupie diagnoza sprawdzała następujące umiejętności: rozpoznaje godło i flagę państwową, wie, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa wie, jak należy zachować się na uroczystościach, w kinie, w teatrze, wie, jakich reguł obowiązujących w grupie należy przestrzegać, wie, jak grzecznie zwracać się do innych, wie, jak właściwie zachować się przy stole podczas posiłków.

17 Analiza średniej punktacji w poszczególnych zadaniach wykazała, że uczniowie najsłabiej radzą sobie z rozpoznaniem godła i flagi państwowej. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 1,63 na 2 możliwe do uzyskania tj. 81,56% (poziom wysoki). Podobnie słabo wypadła wiedza o tym, że stolicą Polski jest Warszawa. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,83 na 1 możliwy do uzyskania tj. 82,79% (poziom wysoki). Najlepiej wypadło przestrzeganie reguł w grupie rówieśniczej. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,98 na 1 możliwy do uzyskania tj. 98,36% (poziom bardzo wysoki). Na drugim miejscu znalazło się właściwe zachowanie na uroczystościach oraz w kinie i teatrze. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,97 na 1 możliwy do uzyskania tj. 97,54% (poziom bardzo wysoki). Na bardzo wysokim poziomie wypadła też znajomość właściwego zachowania się przy stole podczas posiłków. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,93 na 1 możliwy do uzyskania tj. 92,62%. ANALIZA OGÓLNEJ ŚREDNIEJ PUNKTACJI W OBSZARZE ROZUMIENIE I POSZANOWANIE PRZYRODY W obszarze Rozumienie i poszanowanie przyrody diagnoza sprawdzała następujące umiejętności: orientuje się w zasadach zdrowego żywienia, wie, jakich przedmiotów używa się do umycia zębów, orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach,

18 wie, jak unikać niebezpieczeństw wynikających z pogody, wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, wie, jak zachować się i gdzie można otrzymać pomoc w sytuacji zagrożenia, interesuje się urządzeniami technicznymi, próbuje rozumieć, jak one działają, rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór roku, zna warunki potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin, dobiera właściwe obuwie do panującej pogody w różnych porach roku, wie, jak samodzielnie i bezpiecznie zorganizować sobie wolny czas. Analiza średniej punktacji w poszczególnych zadaniach wykazała, że uczniowie najsłabiej orientują się w wiadomościach dotyczących zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,75 na 1 możliwy do uzyskania tj. 74,59% (poziom średni). Na drugim miejscu jest orientacja w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystania ze środków transportu. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,75 na 1 możliwy do uzyskania tj. 75,41% (poziom wysoki). Najlepiej uczniowie orientują się w zasadach zdrowego żywienia. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 1 na 1 możliwy do uzyskania tj. 100% (bardzo wysoki poziom). Na drugim miejscu znalazła się umiejętność zachowania w sytuacjach zagrożenia. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,99 na 1 możliwy do uzyskania tj. 99,18% (bardzo wysoki poziom).

19 ANALIZA OGÓLNEJ ŚREDNIEJ PUNKTACJI W OBSZARZE EDUKACJA MATEMATYCZNA, CZYNNOŚCI INTELEKTUALNE W obszarze Edukacja matematyczna, czynności intelektualne diagnoza sprawdzała następujące umiejętności: ustala równoliczność zbiorów, wyznacza wynik dodawania i odejmowania na konkretach, posługuje się liczebnikami porządkowymi, liczy obiekty, zna następstwa czasowe. Analiza średniej punktacji w poszczególnych zadaniach wykazała, że uczniowie najsłabiej radzą sobie z ustalaniem równoliczności dwóch zbiorów. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,34 na 1 możliwy do uzyskania tj. 34,43% (poziom niski). Na drugim miejscu znalazło się posługiwanie się liczebniki porządkowymi. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 2,31 na 3 możliwe do uzyskania tj. 77,04% (poziom wysoki). Najlepiej uczniowie radzą sobie z wyznaczaniem wyników dodawania i odejmowania na konkretach. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,9 na 1 możliwy do uzyskania tj. 90,16% (poziom wysoki). Na drugim miejscu znalazło się liczenie obiektów i rozróżniania błędnego liczenia od poprawnego. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 1,75 na 2 możliwe do uzyskania tj. 87,7% (poziom wysoki).

20 ANALIZA OGÓLNEJ ŚREDNIEJ PUNKTACJI W OBSZARZE UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE WAŻNE DLA UCZENIA SIĘ W obszarze Umiejętności poznawcze ważne dla uczenia się diagnoza sprawdzała następujące umiejętności: grupuje obiekty i je klasyfikuje, potrafi uważnie patrzeć, rozpoznaje i zapamiętuje to, co jest przedstawione na obrazkach, określa położenie przedmiotów względem siebie, łączy przyczynę ze skutkiem i przewiduje, co się może zdarzyć, rozróżnia stronę prawą i lewą. Analiza średniej punktacji w poszczególnych zadaniach wykazała, że uczniowie najsłabiej radzą sobie z uważny spostrzeganiem, rozpoznawaniem i zapamiętywaniem, co jest przedstawione na obrazkach. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,59 na 1 możliwy do uzyskania tj. 59,02% (poziom średni). Słabo radzą sobie z grupowaniem obiektów, określaniem położenia przedmiotów względem siebie. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,69 na 1 możliwy do uzyskania tj. 68,85% (poziom średni). Najlepiej uczniowie radzą sobie z łączeniem przyczyn ze skutkiem i przewidywaniem, co się może zdarzyć. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,98 na 1 możliwy do uzyskania tj. 97,54% (poziom bardzo wysoki). Na drugim miejscu znalazło się rozpoznawanie i zapamiętywanie elementów na obrazkach. Średnia uzyskanych punktów wyniosła 0,94 na 1 możliwy do uzyskania tj. 94,26% (poziom bardzo wysoki).

21 MOCNE STRONY Uczniowie dobrze radzą sobie z wiadomościami z edukacji społecznej: - rozpoznają właściwe zachowanie dzieci podczas zabawy, podczas pobytu w teatrze oraz przy stole, - wiedzą, jakich reguł należy przestrzegać w grupie rówieśniczej. Dobrze rozumieją zagadnienia związane z poszanowaniem przyrody: - wiedzą, jak ubrać się odpowiednio do pogody, - wiedzą, jak dbać o higienę osobistą, Dobrze liczą na konkretach, wyznaczają wyniki dodawania i odejmowania Potrafią grupować i klasyfikować przedmioty SŁABE STRONY Uczniowie mają trudności z: uważnym spostrzeganiem, rozpoznawaniem i zapamiętywaniem, co jest przedstawione na obrazkach, analizą słuchową, koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania i nauki pisania, kolejnością występowania pór roku, orientacją w bezpiecznym poruszaniu się po drogach, rozpoznawaniem symboli narodowych.

22 WNIOSKI MERYTORYCZNE DO DALSZEJ PRACY 1. Najsłabiej wypadły zadania z obszaru Komunikowanie się. Nasuwa się wniosek o wzmożenie efektywności pracy nauczycieli nad przyswojeniem wiadomości dzieci i zwiększeniem ich umiejętności w tym zakresie poprzez położenie szczególnego nacisku na analizę i syntezę wzrokową i słuchową: - wyróżnianie głosek w wygłosie i nagłosie, - liczenie głosek w wyrazach, - dzielenie wyrazów na sylaby, - liczenie sylab w wyrazach, - liczenie wyrazów w zdaniu. 2. Należy również doskonalić sprawność manualną i grafomotoryczną poprzez: - ćwiczenia usprawniające drobne ruchy dłoni i palców lepienie, malowanie, rysowanie, wycinanie, klejenie, - ćwiczenia w poprawnym odtwarzaniu wzorów literopodobnych, - ćwiczenia w poprawnym odtwarzaniu kształtu liter. 3. Wykonywać ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość poprzez: - wyszukiwanie różnic w obrazkach, - układanie obrazków z puzzli. 4. Powtarzać zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. 5. Utrwalać kolejność występowania pór roku. 6. Ćwiczyć rozpoznawanie symboli narodowych.

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA .. pieczątka przedszkola DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA Rok szkolny... Dane o dziecku Imię i nazwisko... Data urodzenia :... Wiek

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu na rozpoczęcie klasy drugiej Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie rok szkolny 2016/2017

Analiza wyników sprawdzianu na rozpoczęcie klasy drugiej Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie rok szkolny 2016/2017 Analiza wyników sprawdzianu na rozpoczęcie klasy drugiej Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie rok szkolny 2016/2017 1 Sprawdzian diagnozujący wiedzę i umiejętności dzieci na rozpoczęcie klasy 2 został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I WSKAŹNIKI EDUKACYJNE 2018/2019r.

STANDARDY I WSKAŹNIKI EDUKACYJNE 2018/2019r. I EDUKACYJNE 2018/2019r. FIZYCZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA Zna i przestrzega zasady higieniczno- kulturalne Wykonuje ćwiczenia ogólno- rozwojowe - dba o czystość ciała i odzieży - kulturalnie spożywa posiłki

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji

Reforma edukacji Reforma edukacji Zmiana programowa 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). GOTOWOŚĆ DZIECI 5-6 LETNICH DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE Opracowała mgr Sylwia Wojnarowska Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2019 RAPORT

RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2019 RAPORT RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 FREKWENCJA NA SPRAWDZIANIE KLASA EDUKACJA POLONISTYCZNA LICZBA UCZNIÓW PROCENT EDUKACJA MATEMATYCZNA LICZBA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza umiejętności. ... (imię i nazwisko oraz wiek dziecka)

Diagnoza umiejętności. ... (imię i nazwisko oraz wiek dziecka) iagnoza umiejętności...... Umiejętność w trakcie przyswajania Umiejętność opanowana Wyróżnia się Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MATEMATYCZNA. uczniów I A 20 91% 19 86% 88,5% I B % 16 94% 97% RAZEM 37 95,5% 35 90% 92,7%

EDUKACJA MATEMATYCZNA. uczniów I A 20 91% 19 86% 88,5% I B % 16 94% 97% RAZEM 37 95,5% 35 90% 92,7% Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr10 im. Polonii w Słupsku RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 FREKWENCJA NA

Bardziej szczegółowo

6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków. Zapis obserwacji: Kalendarz przedszkolaka KARTY DIAGNOSTYCZNE.

6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków. Zapis obserwacji: Kalendarz przedszkolaka KARTY DIAGNOSTYCZNE. II. UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE ORAZ GOTOWOŚĆ DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA A. Rozwój intelektualny 5. Tworzy zbiory na podstawie pojęć ogólnych. 6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 4-LATKÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 4-LATKÓW WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 4-LATKÓW OBSZAR EDUKACYJNY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr10 im. Polonii w Słupsku RAPORT

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr10 im. Polonii w Słupsku RAPORT Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr10 im. Polonii w Słupsku RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FREKWENCJA NA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DZIECKO: 1. - obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu,

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni ARKUSZ ANALIZY STOPNIA OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ w roku szkolnym.. półrocze.. Oddział przedszkolny:... liczebność grupy.. Umiejętności społeczne dzieci: porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

-wdraża wnioski z analizy testów osiągnięć, a wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce

-wdraża wnioski z analizy testów osiągnięć, a wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej w Karpicku rok szkolny 2011/2012 Badane obszary i wymagania Obszar 1: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I pół. Przyrost umiejęt./ wiedzy II I = II pół. 1.Umiejętności społeczne. 175 punktów możliwych do zdobycia. Liczba A. Liczba A. II pół.

I pół. Przyrost umiejęt./ wiedzy II I = II pół. 1.Umiejętności społeczne. 175 punktów możliwych do zdobycia. Liczba A. Liczba A. II pół. Wymaganie nr 3: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - omówienie prowadzenia diagnozy i obserwacji, - wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci. i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole.

Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Referat przygotowany na zebranie rodziców w dniu 30 kwietnia 2014 r. W przygotowaniu dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej główną rolę odgrywa przedszkole.

Bardziej szczegółowo

Kaja Kasprzak. Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji

Kaja Kasprzak. Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji Kaja Kasprzak Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji Kaja Kasprzak pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie Analiza problemu: I. Informacje o dziecku Oskar, uczeń klasy II szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI rok szkolny 2015/2016r.

ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI rok szkolny 2015/2016r. ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI rok szkolny 2015/2016r. Wymaganie nr 3: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - omówienie prowadzenia diagnozy i obserwacji, - wnioski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - poziom wysoki Wypowiadanie się Pisanie tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 5-6 letnich. Rok szkolny 2016/2017r.

ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 5-6 letnich. Rok szkolny 2016/2017r. ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 5-6 letnich. Rok szkolny 2016/2017r. Wymaganie nr 3: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - omówienie prowadzenia diagnozy i obserwacji,

Bardziej szczegółowo

Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie

Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Dnia 25 i 26 kwietnia 2017r. przeprowadzono Diagnozę ucznia

Bardziej szczegółowo

Różnice w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wynikające z Rozp. MEN z dnia z 17 czerwca 2016 r.

Różnice w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wynikające z Rozp. MEN z dnia z 17 czerwca 2016 r. Różnice w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wynikające z Rozp. MEN z dnia z 17 czerwca 2016 r. Podstawa programowa - 30 maja 2014 r. Podstawa programowa - 17 czerwca 2016 r. Cele wychowania

Bardziej szczegółowo

8-7 obrazków - 3 punkty 6 5 obrazków 2 punkty 4 i mniej 1 punkt

8-7 obrazków - 3 punkty 6 5 obrazków 2 punkty 4 i mniej 1 punkt Diagnoza wstępna ucznia klasy pierwszej Imię i nazwisko ucznia. Klasa Dojrzałość społeczno- emocjonalna Zachowania dzieci Liczba punktów otocz łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami 0 1 chętnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. Poznanie

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza PLANOWANE DZIAŁANIA A B - Ćwiczenia oddechowe mające na

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA DZIECI 5 LETNICH- JESIEŃ GRUPA,,MISIE

DIAGNOZA DZIECI 5 LETNICH- JESIEŃ GRUPA,,MISIE DIAGNOZA DZIECI 5 LETNICH- JESIEŃ GRUPA,,MISIE Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 50

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 50 ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 50 Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia. Wykazuje: Motywację do uczenia się i

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA DZIECI 5-, 6- LETNICH KTÓRE PODJĘŁY NAUKĘ W ODDZIAŁACH ZEROWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA DZIECI 5-, 6- LETNICH KTÓRE PODJĘŁY NAUKĘ W ODDZIAŁACH ZEROWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA DZIECI 5-, 6- LETNICH KTÓRE PODJĘŁY NAUKĘ W ODDZIAŁACH ZEROWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 OPRACOWANIE: Dorota Baran Dorota Dziechciarz WSTĘP Dzieci

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEGO

ORGANIZACJA PROCESU WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEGO ORGANIZACJA PROCESU WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEGO Organizacja procesu wychowawczo dydaktycznego opiera się na realizacji założeń "Podstawy programowej wychowania przedszkolnego" zatwierdzonej przez MEN. Realizacja

Bardziej szczegółowo

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA I OBJAWY NIEDOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ U DZIECKA 6 LETNIEGO

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA I OBJAWY NIEDOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ U DZIECKA 6 LETNIEGO DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA I OBJAWY NIEDOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ U DZIECKA 6 LETNIEGO DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa. I Kompetencje przyrodniczo zdrowotne

Nowa podstawa programowa. I Kompetencje przyrodniczo zdrowotne Nowa podstawa programowa I Kompetencje przyrodniczo zdrowotne 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 1.W zakresie kształtowania umiejętności społecznych dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Zadanie wykonane Poprawnie / procent

Zadanie wykonane Poprawnie / procent Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasie I A i B A. Edukacja polonistyczna: KLASA I A 21 uczniów I B 24 uczniów Razem 45 uczniów Poziom I 18 (85%) 22 (92%) 40 (89%) Poziom

Bardziej szczegółowo

OBSZAR EDUKACYJNY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI - WYMAGANIA. PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.

OBSZAR EDUKACYJNY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI - WYMAGANIA. PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r. PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) OBSZAR EDUKACYJNY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI - WYMAGANIA 1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Przedszkole Szkoła klasa 0 PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI SZKOLNEJ. Lipiec 2009

RAPORT. Przedszkole Szkoła klasa 0 PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI SZKOLNEJ. Lipiec 2009 PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY EDUKACYJNEJ ODN W ZIELONEJ GÓRZE RAPORT Przedszkole Szkoła klasa 0 PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI SZKOLNEJ Lipiec 2009 Zapraszamy na omówienie wyników testu 17 września 2009

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) (obowiązuje od 1 września 2009 r.) OBSZAR EDUKACYJNY 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz obserwacji dziecka (Diagnoza gotowości szkolnej)

Arkusz obserwacji dziecka (Diagnoza gotowości szkolnej) Arkusz obserwacji dziecka (Diagnoza gotowości szkolnej) Imię i nazwisko Data urodzenia Data obserwacji I II Lateralizacja Dodatkowe informacje Podczas oceny zdobytych umiejętności nauczyciel posługuje

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie programów wspomagania rozwoju dzieci w świetle przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej

Konstruowanie programów wspomagania rozwoju dzieci w świetle przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej Konstruowanie programów wspomagania rozwoju dzieci w świetle przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej Danuta Mroczyk Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I co dalej z diagnozą przedszkolną?

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA POZIOMU WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2015/2016

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA POZIOMU WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ANALIZA WYNIKÓW BADANIA POZIOMU WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: Anna Studzińska Godula 1 Obszar badania:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III W roku szkolnym 2014/15 został wprowadzony do realizacji program poprawy efektywności kształcenia i wychowania.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: WYMAGANIA EDUKACYJNE dla oddziałów przedszkolnych: 5-latków i 6-latków OBSZAR EDUKACYJNY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna, edukacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

Bardziej szczegółowo

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Indywidualny program rewalidacji został opracowany dla ucznia klasy piątej szkoły podstawowej na podstawie

Bardziej szczegółowo

E U A C B L K T K. ...data: wrzesień 200...r. klasa... 1. ANALIZA I SYNTEZA WYRAZÓW

E U A C B L K T K. ...data: wrzesień 200...r. klasa... 1. ANALIZA I SYNTEZA WYRAZÓW ...data: wrzesień 00...r. klasa... 1. ANALIZA I SYNTEZA WYRAZÓW Pokoloruj tyle okienek ile jest głosek w nazwach narysowanych zwierząt na obrazkach. 3 p. Odczytaj wyraz łącząc litery po strzałkach i połącz

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016

Analiza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016 Analiza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016 Sprawdzian przeprowadzono we wszystkich klasach trzecich w terminach 30, 31.06. 2016r. Łącznie sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Arkusze obserwacji i diagnozy: 5-6-latki

Arkusze obserwacji i diagnozy: 5-6-latki Arkusze obserwacji i diagnozy: - -latki rok szkolny: 0-0 Oddział :. Prowadzące obserwacje: Daty kolejnych obserwacji: - obserwacja I (wrzesień/październik), - obserwacja II (kwiecień) Obserwacje połączono

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Opracowanie: Hanna Kubicka, Patrycja Augustyniak

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Opracowanie: Hanna Kubicka, Patrycja Augustyniak PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Opracowanie: Hanna Kubicka, Patrycja Augustyniak Podstawa programowa to w polskim prawie oświatowym obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces. wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces. wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. AKADEMIA MALUCHA THE MAGIC WORD PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

6 - LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WIĘCEJ POTRAFIĘ

6 - LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WIĘCEJ POTRAFIĘ PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ DZIECI 6 - LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WIĘCEJ POTRAFIĘ Program wspierający rozwój dzieci 6 - letnich Celem wychowania przedszkolnego jest udzielanie pomocy dziecku w realizacji

Bardziej szczegółowo

Raport ze. startówki klas I. r. szk. 2012/2013 przedmioty matematyczno przyrodnicze

Raport ze. startówki klas I. r. szk. 2012/2013 przedmioty matematyczno przyrodnicze Raport ze startówki klas I r. szk. 2012/2013 przedmioty matematyczno przyrodnicze 1 Dnia 3 października 2012r. uczniowie klas I przystąpili do testu diagnozującego, tzw. startówki sprawdzającego ich wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

WYMAGANIA EDUKACYJNE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH WYMAGANIA EDUKACYJNE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia r /...

Łódź dnia r /... Łódź dnia...200...r. Pieczęć placówki ARKUSZ BADANIA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA KOŃCZĄCEGO EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ... 200... /... imię i nazwisko dziecka rok szkolny... miejsce i data urodzenia * Lp U

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14 Raport z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Operon w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI KOŃCZĄCYCH PRZEDSZKOLE I ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI KOŃCZĄCYCH PRZEDSZKOLE I ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi

Bardziej szczegółowo

str. 1 Co powinien umieć 6-latek, gdy idzie do szkoły? Obszar podstawy programowej Zakres umiejętności Co dziecko powinno umieć?

str. 1 Co powinien umieć 6-latek, gdy idzie do szkoły? Obszar podstawy programowej Zakres umiejętności Co dziecko powinno umieć? Co powinien umieć 6-latek, gdy idzie do szkoły? Obszar podstawy programowej Umiejętności i wiadomości społeczne dzieci Zdrowie i sprawność ruchowa Zakres umiejętności Co dziecko powinno umieć? Nauka szkolna

Bardziej szczegółowo

Co robiły Muchomorki w miesiącu październiku?

Co robiły Muchomorki w miesiącu październiku? Co robiły Muchomorki w miesiącu październiku? Bloki tematyczne Przyroda jesienią x2 Praca dorosłych Jesienna pogoda W pierwszej połowie października rozmawialiśmy na temat przyrody jesienią, przenosząc

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa 2016/2017

Podstawa programowa 2016/2017 Podstawa programowa 2016/2017 PODSTAWA PROGRAMOWA 2016/2017 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Bardziej szczegółowo

Przedszkolak u progu szkoły. Informacja dla rodziców

Przedszkolak u progu szkoły. Informacja dla rodziców Przedszkolak u progu szkoły Informacja dla rodziców Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka. Jeśli jest ono psychicznie i fizycznie gotowe do podjęcia nauki, bez trudu i z radością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I Skala oceny opisowej uwzględnia następujące poziomy opanowania wiadomości i umiejętności: : uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza

Bardziej szczegółowo

Plan pracy terapeutycznej na rok szkolny 2018/2019 Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych

Plan pracy terapeutycznej na rok szkolny 2018/2019 Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych Kurzawska Aneta nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Plan pracy terapeutycznej na rok szkolny 2018/2019 Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych 1. Stała współpraca

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pt. Wyruszamy na spotkanie liter i cyfr * Kształtowanie zainteresowania czytaniem i pisaniem

Projekt edukacyjny pt. Wyruszamy na spotkanie liter i cyfr * Kształtowanie zainteresowania czytaniem i pisaniem Teresa Janicka-Panek konsultant kierownik kursu - Odimienna metoda nauki czytania i pisania według koncepcji Ireny Majchrzak Poniżej prezentuję materiały wypracowane przez nauczycieli uczestników kursu

Bardziej szczegółowo

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I. nazwisko i imię ucznia rok szkolny A. ROZWÓJ POZNAWCZY MÓWIENIE I SŁUCHANIE posiada... zasób słownictwa; aktywnie uczestniczy/wymaga zachęty nauczyciela w rozmowie

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: W dniu 23.12.2008 wyszło Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (rozporządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP Wymagania edukacyjne klasa 1 SP EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA (6) tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne:

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne: Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu Cele ogólne: Umiejętność dostrzegania zjawisk, formułowania uogólnień Umiejętność dostrzegania zjawisk w otoczeniu, obserwowania wybranych zjawisk Umiejętność klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza wstępna ucznia klasy I

Diagnoza wstępna ucznia klasy I Literka.pl Diagnoza wstępna ucznia klasy I Data dodania: 2009-06-04 17:43:26 Autor: Elżbieta Ciszewska Ocena przygotowania Dominiki do nauki w klasie pierwszej. Badany obszar Poziom Trudności, które wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Wielu rodziców zastanawia się, czy ich dziecko jest w pełni gotowe, by sprostać wymaganiom jakie niesie za sobą szkoła.

Wielu rodziców zastanawia się, czy ich dziecko jest w pełni gotowe, by sprostać wymaganiom jakie niesie za sobą szkoła. O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ Rozpoczęcie nauki szkolnej to bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka. Pójście do szkoły poprzedzone jest rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, któremu podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: A. Rozwój funkcji słuchowych. Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 5-latki Temat: Już wakacje. Wakacje nad morzem. Scenariusz zajęć Cele operacyjne: Dziecko: nazywa i rozpoznaje charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać

w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT. KLASA I kształcenie zintegrowane PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY EDUKACYJNEJ ODN W ZIELONEJ GÓRZE

RAPORT. KLASA I kształcenie zintegrowane PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY EDUKACYJNEJ ODN W ZIELONEJ GÓRZE PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY EDUKACYJNEJ ODN W ZIELONEJ GÓRZE RAPORT KLASA I kształcenie zintegrowane WEWNĄTRZSZKOLNE DIAGNOZOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Październik 28. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia2008r, (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz.17) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (poz.) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (poz.) Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. OBSZAR EDUKACYJNY Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Kształtowanie czynności samoobsługowych,

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

(Załącznik nr 1 rozporządzenia)

(Załącznik nr 1 rozporządzenia) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (Załącznik nr 1 rozporządzenia) Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

Bardziej szczegółowo

Poziom gotowości szkolnej dziecka, Nowa postawa programowa, Przygotowanie szkoły, Demografia.

Poziom gotowości szkolnej dziecka, Nowa postawa programowa, Przygotowanie szkoły, Demografia. 6-LATEK W SZKOLE Poziom gotowości szkolnej dziecka, Nowa postawa programowa, Przygotowanie szkoły, Demografia. Umysłowa Emocjonalnospołeczna GOTOWOŚĆ SZKOLNA Fizyczna Percepcyjno - motoryczna 1. Diagnozą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie I Wymagania edukacyjne w klasie I Rodzaj edukacji Umiejętności 2 3 4 5 6 POLONISTYCZNA czytanie Głoskuje, zniekształca głoski, zmienia końcówki wyrazów, przekręca wyrazy, nie rozumie samodzielnie czytanego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową. Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową. Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu Ćwiczenia procesów analizy i syntezy wzrokowej 1. Sortowanie lub segregowanie

Bardziej szczegółowo

Metodykanauczania pisania dzieci od 3-9 lat Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA

Metodykanauczania pisania dzieci od 3-9 lat Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA Metodykanauczania pisania dzieci od 3-9 lat Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA Pisanie to -skomplikowany proces angażujący wielorako różnorodne czynności dziecka: sensoryczne (wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne),

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i ich. organizację pracy.

Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i ich. organizację pracy. Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i ich wpływ na organizację pracy. Cele wychowania przedszkolnego 1) wspomagnie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU Każde dziecko na początku szkolnej edukacji powinno nauczyć się czytać i pisać. Jest to warunek niezbędny do

Bardziej szczegółowo

1. Poznajemy regulamin i przepisy BHP podczas korzystania z komputera

1. Poznajemy regulamin i przepisy BHP podczas korzystania z komputera MIESIĄCE TEMATY 1. Poznajemy regulamin i przepisy BHP podczas korzystania z komputera - poznajemy zasady bezpiecznego użytkowania komputera - wiemy, jak należy postępować, aby zachować bezpieczeństwo swoje

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 2016

Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 2016 Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 216 Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych,

Bardziej szczegółowo

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż- a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem! Konfucjusz. 5 - latki

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż- a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem! Konfucjusz. 5 - latki 5 - latki Nauczycielki prowadzące: mgr Magdalena Szyniszewska, mgr Dorota Anioł Pomoc nauczyciela: Paulina Jóźwiak Powiedz mi, a zapomnę, pokaż- a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem! Konfucjusz

Bardziej szczegółowo

Test diagnozujący z biologii klas I rok 2014/15

Test diagnozujący z biologii klas I rok 2014/15 Test diagnozujący z biologii klas I rok 14/15 Test diagnozujący w klasach pierwszych miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu biologii. Test został podzielony na główne biologiczne: - tekstu przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

Arkusz roboczy. Analiza realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego - Dzieci 3 - letnie

Arkusz roboczy. Analiza realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego - Dzieci 3 - letnie Arkusz roboczy Analiza realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego - Dzieci 3 - letnie (źródło: plany pracy nauczyciela, zapisy w dzienniku zajęć) Rok szkolny: 2009/10 Rok szkolny: 2010/11

Bardziej szczegółowo

O nauce czytania i przygotowaniu do pisania

O nauce czytania i przygotowaniu do pisania 59-800 Lubań ul. Wł. Łokietka 2 tel. (075) 646 51 10 NIP 613 140 58 12 pppluban@poczta.onet.pl P O nauce czytania i przygotowaniu do pisania Dzieci pięcioletnie a nawet czteroletnie interesują się książeczkami,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH. przeprowadzonego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10. im.

RAPORT Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH. przeprowadzonego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10. im. RAPORT Z WYNIKÓW Z WEWNĄTRZSZKOLNEGO TESTU KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH przeprowadzonego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009 W świecie sztuki. Cele ogólne:

Marzec 2009 W świecie sztuki. Cele ogólne: Marzec 2009 W świecie sztuki Cele ogólne: Kształtowanie wrażliwości na piękno sztuki Uwrażliwianie na piękno sztuki: malarstwo, rzeźba Kształtowanie wrażliwości plastycznej Umiejętność klasyfikowania spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Gazetka Przedszkolna

Gazetka Przedszkolna Gazetka Przedszkolna Przedszkole Samorządowe Nr 10/2006 w Lubyczy Król. VI 2006 Grupa O A Wiadomości Czerwiec to ostatni miesiąc nauki. Przed nami wakacjegóry, morza, jeziora i lasy będą odwiedzane teraz

Bardziej szczegółowo

opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Durys Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. UNICEF-u Szczecin e-mail: mdurys@poczta.onet.pl

Małgorzata Durys Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. UNICEF-u Szczecin e-mail: mdurys@poczta.onet.pl Małgorzata Durys Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. UNICEF-u Szczecin e-mail: mdurys@poczta.onet.pl,,program szkolnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z uwzględnieniem potrzeb ucznia ze specyficznymi problemami

Bardziej szczegółowo

PERCEPCJA WZROKOWA- ROZWÓJ I ZABURZENIA FUNKCJI WZROKOWYCH.

PERCEPCJA WZROKOWA- ROZWÓJ I ZABURZENIA FUNKCJI WZROKOWYCH. PERCEPCJA WZROKOWA- ROZWÓJ I ZABURZENIA FUNKCJI WZROKOWYCH. Spostrzeganie wzrokowe- to zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych oraz ich interpretowania w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo