Wprowadzenie do Zarządzania Środowiskowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do Zarządzania Środowiskowego"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do Zarządzania Środowiskowego

2 co to jest: certyfikat na ISO 14001? certyfikat zgodności z ISO = wydane przez neutralną i wiarygodną organizację zaświadczenie, że w naszej organizacji (firmie) jest system zarządzania środowiskowego spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO

3 co to jest: neutralna i wiarygodna organizacja? jednostka certyfikująca: nadzór państwowy akredytacja własna marka niezaangażowanie (neutralność) strona trzecia obiektywne dowody zgodności - audyt 3

4 certyfikat - do czego służy? wzrost zaufania klienta spełnienie wymagań klienta 4 wzrost zaufania władz państwowych i samorządowych poprawa stosunków ze społeczeństwem poprawa wizerunku wzrost liczby klientów spadek ryzyka/kosztów odszkodowań

5 certyfikat - do czego służy? spadek ryzyka kar administracyjnych zniżki kosztów ubezpieczeń od skażeń środowiska korzystanie z programów finansowych dla przedsięwzięć pro-ekologicznych wyprzedzenie w dostosowaniu do nowych przepisów spadek kosztów materiałów i energii 5 satysfakcja pracowników

6 certyfikat - jak go uzyskać? 6 proces certyfikacji: budowa systemu zarządzania środowiskowego SZŚ (= EMS Environmental Management System) wdrożenie SZŚ wybór jednostki certyfikującej funkcjonowanie SZŚ audity

7 O jakim ŚRODOWISKU rozmawiamy? Otoczenie w którym działa organizacja, Z uwzględnieniem 7 - powietrza - wody - ziemi - zasobów naturalnych - flora, fauna, ludzie i ich wzajemnych zależności w tym kontekście pojęcie otoczenia rozciąga się od wnętrza organizacji do systemu globalnego

8 Presja środowiskowa wywierana na zakład Media Społeczność lokalna Banki i ubezpieczenia Efektywność Pracownicy Organizacja Parent organisation Konsumenci/ Klienci Prawo 8

9 Model ISO ciągłego doskonalenia Planowanie Przegląd wykonywany przez Kierownictwo Polityka Sprawdzanie & działania korygujące Wdrażanie & Funkcjonowanie 9

10 Korzyści finansowe 10 Zastępowanie końca rury strategiami zapobiegania zanieczyszczeniom prowadzi do: - Redukcji surowca / wykorzystania zasobów - Redukcji zużycia energii - Poprawy skuteczności procesów - Redukcji generowanych odpadów / koszty utylizacji - Redukcji kosztów za ścieki - Zasoby odnawialne

11 Żądania klientów Spadek ryzyka sporów Ciągłość dostaw Odpowiednie prowizje ubezpieczeniowe Spadek ryzyka złej prasy Oszczędności w kosztach 11

12 Nienamacalne korzyści Działania konserwacyjne - utrzymanie maszyn Wzrost skuteczności funkcjonowania poprzez: - Cele i zadania - Procedury / odpowiedzialności - Efektywne komunikowanie się - Przegląd środowiskowy dostawców - Zadowolenie/duma pracowników Zaangażowanie i otwartość 12 Wzrost życzliwości

13 Systemy zarządzania środowiskowego Nieformalne systemy nie certyfikowane (np.: system gospodarki odpadami wdrożony w przedsiębiorstwie) Formalne zgodne z międzynarodowymi normami takimi jak ISO lub unijny system EMAS (Eco-Managemenet and Audit Scheme) 13

14 normy nie od razu ISO Deklaracja Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska człowieka Sztokholm; powtórzenie ww. deklaracji Rio de Janeiro; 3/ raport ONZ (Światowej Komisji ds. Środowiska Naturalnego i Rozwoju) Nasza wspólna przyszłość ; 1987 ICC (International Chamber of Commerce) Karta (16) zadań dla zrównoważonego rozwoju; 1991 norma brytyjska BS 7750 Systemy zarządzania środowiskowego (British Standard Instittution); 1992; II wyd.1994 EMAS (Eco-Managemenet and Audit Scheme) EU; 1993 ISO : 1996 /2004

15 Globalne obszary problemowe Zużycie paliw kopalnych Zużycie i rozprzestrzenianie się substancji niebezpiecznych 15 Nadmierna eksploatacja zasobów biologicznych

16 Globalne obszary problemowe Zużycie paliw kopalnych Zużycie i rozprzestrzenianie się substancji niebezpiecznych 16 Nadmierna eksploatacja zasobów biologicznych

17 Zarządzanie środowiskowe - normy 17 ISO 14001:2004 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania ISO 14004:2004 Systemy zarządzania środowiskowego Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających. ISO 14021,24 Oznakowania środowiskowe ISO 14040,41,42,43 Ocena cyklu życia

18 Założenia ogólne Cel norm ISO serii 14000: - dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych - umożliwienie organizacji opracowania i wdrożenia polityki i celów, uwzględniających wymagania prawne i informacje o znaczących aspektach środowiskowych. W normie ISO 14001:2004 uwzględniono wymagania normy ISO 9001: 2009 w celu zwiększenia kompatybilności obu norm

19 Norma Norma ISO ISO Wymagania + Wytyczne Zasady wspólne z ISO 9001 Zgodność z prawem Ciągłe doskonalenie Poza zobowiązaniami: zawartymi w polityce do spełniania wymagań prawnych do zapobiegania zanieczyszczeniom do ciągłej poprawy nie ma ścisłych wymagań związanych z działalnością

20 Norma ISO Norma ISO ISO określa szereg wymagań dotyczących zawartości i zabezpieczeń systemów zarządzania w przedsiębiorstwie a NIE - jak ma się kształtować system - jak mają się kształtować poszczególne rozwiązania systemowe Celem normy ISO nie jest więc standaryzowanie systemów zarządzania lecz wymagań jakie mają one spełniać

21 Norma ISO Norma nie zawiera również specyficznych wymagań charakterystycznych dla innych systemów zarządzania: zarządzanie jakością BHP zarządzanie finansowe zarządzanie ryzykiem zachęca natomiast do integracji

22 Norma ISO Ma zastosowanie w organizacji, która pragnie: wdrożyć, utrzymywać i doskonalić SZŚ; mieć pewność co do postępowania zgodnego z ustaloną polityką środowiskową; wykazać tę zgodność innym poprzez: dążenie do certyfikacji/rejestracji swego SZŚ przez organizację zewnętrzną; określenie i zadeklarowanie zgodności z międzynarodową normą; dążenie do potwierdzenia zgodności przez strony zainteresowane takie jak klienci

23 Cel normy ISO Norma ta opisuje zasadnicze wymagania stawiane SZŚ umożliwiające organizacji sformułowanie i wdrożenie polityki i celów, które uwzględniają wymagania prawne i inne oraz informacje na temat znaczących aspektów środowiskowych 23

24 Cel cdn. 24 Wykreowanie środowiskowej postawy w przedsiębiorstwie poprzez sformułowanie polityki, celów i zadań środowiskowych Na tej podstawie przedsiębiorstwo ma dokumentować planowane działanie, które zapobiega odstępstwom od założonej polityki i innych określonych wymagań (np: wymagań władz)

25 Poprawa warunków środowiskowych Oddziaływania środowiskowe Wym.prawne Status Polityka cele Cel 1 Cel 2 Przegląd Przegląd Czas 25 Sprawozdanie (EMAS) ISO EMAS

26 System zarządzania Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania Polityka środowiskowa Sprawdzanie Planowanie Wdrażanie i funkcjonowanie 26

27 Metodyka PDCA Planuj ustal cele i procesy niezbędne do dostarczenia wyników zgodnych z polityką środowiskową organizacji, Wykonaj wdróż procesy Sprawdź monitoruj i mierz procesy w odniesieniu do polityki środowiskowej, celów, zadań, wymagań prawnych i innych oraz przedstawiaj wyniki, 27 Działaj podejmij działania dotyczące ciągłego doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego.

28 Zarządzanie poprzez ISO filozofia Polityka-Cele Programy Zadania Procedury Instrukcje Działaj Planuj Organizacja Odpowiedzialność Aspekty środowiskowe Prawo Sytuacja awaryjna Szkolenie i kompetencje Komunikowanie się Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze Sprawdzaj A P C D Wykonuj Zapisy Monitorowanie i pomiary Audit wewnętrzny Przegląd zarządzania Realizacja 28

29 Polityka i system POLITYKA DOKUMENTACJA Udokumentowana i publicznie dostępna Ciągłe doskonalenie Odpowiednia do wpływów środowiskowych Spełnianie wymagań prawnych i innych REALIZACJA SYSTEM 29 Organizacja Procedury Odpowiedzia -lność Zasoby

30 ISO zasady SZŚ Zasada 1 Zobowiązanie i polityka określić swoją politykę środowiskową i zapewnić zobowiązanie się najwyższego kierownictwa do ciągłego doskonalenia zarządzania środowiskowego w odniesieniu do działań, wyrobów i usług Zasada 2 Planowanie zaplanować realizację polityki środowiskowej 30

31 ISO zasady SZŚ Zasada 3 Wdrożenie rozwijać możliwości i mechanizmy wspomagające potrzebne do zrealizowania polityki, celów i zadań środowiskowych Zasada 4 Pomiary i ocena dokonywać pomiary, monitorować i oceniać efekty swojej działalności środowiskowej 31

32 ISO zasady SZŚ Zasada 5 Przegląd i doskonalenie dokonywać przeglądu i ciągle doskonalić SZŚ w celu poprawy swoich ogólnych efektów działalności środowiskowej 32

33 Najważniejsze funkcje systemu Znać swoje wpływy na środowisko Redukować swoje wpływy na środowisko Kontrolować swoje wpływy na środowisko 33

34 34 Norma i jej wymagania ISO Moduł 2

35 Spis rozdziałów normy ISO 14001: Zakres normy 2. Powołania normatywne 3. Terminy i definicje 4. Wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego 4.1. Wymagania ogólne 4.2. Polityka środowiskowa 4.3. Planowanie Aspekty środowiskowe Wymagania prawne i inne Cele, zadania i program(-y)

36 Spis rozdziałów normy ISO 14001: c.d 4.4. Wdrażanie i funkcjonowanie Zasoby, role, odpowiedzialności i uprawnienia Kompetencje, szkolenie i świadomość Komunikacja Dokumentacja Nadzór nad dokumentami Sterowanie operacyjne Gotowość i reagowanie na awarie 36

37 Spis rozdziałów normy ISO 14001: c.d 4.5. Sprawdzanie Monitorowanie i pomiary Ocena zgodności Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze Nadzór nad zapisami Audit wewnętrzny 4.6. Przegląd zarządzania 37

38 ISO definicje SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO część systemu zarządzania organizacji, wykorzystywana do opracowania i wdrożenia polityki środowiskowej organizacji oraz zarządzania jej aspektami środowiskowymi 38 Uwaga 1: System zarządzania jest zbiorem wzajemnie powiązanych wymagań wykorzystywanych do ustalenia polityki i celów oraz do osiągania tych celów Uwaga 2: System zarządzania obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy i środki

39 ISO definicje ŚRODOWISKO otoczenie, w którym działa organizacja, z uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobów naturalnych, flory, fauny, ludzi i ich wzajemnych zależności Uwaga: W tym kontekście pojęcie otoczenia rozciąga się od wnętrza organizacji do systemu globalnego. 39

40 ISO definicje ORGANIZACJA spółka, korporacja, firma, przedsiębiorstwo, organ władzy lub instytucja, albo jakakolwiek ich część lub kombinacja, samodzielna lub nie, publiczna lub prywatna, o własnych zadaniach i administracji 40 Uwaga: W organizacjach, w których działa więcej niż jedna jednostka, pojedyncza jednostka może być zdefiniowana jako organizacja.

41 ISO definicje ASPEKT ŚRODOWISKOWY element działań organizacji, jej wyrobów lub usług, który może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem 41 Uwaga: Znaczącym aspektem środowiskowym jest ten, który ma lub może mieć znaczący wpływ na środowisko.

42 ISO definicje WPŁYW NA ŚRODOWISKO każda zmiana w środowisku, zarówno niekorzystna, jak i korzystna, która w całości lub częściowo jest spowodowana działaniami organizacji, jej wyrobami lub usługami 42

43 ISO definicje EFEKTY DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ efekty działalności środowiskowej możliwe do zmierzenia wyniki zarządzania przez organizację aspektami środowiskowymi 43 Uwaga: W kontekście systemu zarządzania środowiskowego wyniki mogą być mierzone w odniesieniu do polityki środowiskowej organizacji, celów środowiskowych, zadań środowiskowych i innych wymagań dotyczących efektów działalności środowiskowej

44 ISO definicje 44 POLITYKA ŚRODOWISKOWA ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące efektów działalności środowiskowej formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo Uwaga: Polityka środowiskowa określa ramy do działania i ustalania celów oraz zadań środowiskowych organizacji

45 ISO definicje CEL ŚRODOWISKOWY ogólny cel, wynikający z polityki środowiskowej, który organizacja ustaliła do osiągnięcia 45

46 ISO definicje 46 ZADANIE ŚRODOWISKOWE szczegółowe wymaganie dotyczące efektów działalności środowiskowej mające zastosowanie do organizacji albo jej części, wynikające z celów środowiskowych, które należy określić oraz zrealizować, aby osiągnąć te cele

47 ISO definicje 47 ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIOM stosowanie procesów, praktyk, technik, materiałów, wyrobów, usług lub energii w celu uniknięcia, zredukowania lub nadzorowania (pojedynczo lub w połączeniu) tworzenia emisji lub uwolnień wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń lub odpadów w celu zmniejszenia niekorzystnych wpływów na środowisko Uwaga - Zapobieganie zanieczyszczeniom może obejmować redukcję lub eliminację u źródła, zmiany procesu, wyrobu lub usługi, efektywne wykorzystanie zasobów, zastępowanie materiałów i energii, ponowne użycie, odzyskiwanie, recykling, przetwarzanie

48 Terminy i definicje 48 CIĄGŁE DOSKONALENIE powtarzający się proces usprawniania systemu zarządzania środowiskowego, który ma na celu doskonalenie ogólnych efektów działalności środowiskowej, zgodnie z polityką środowiskową organizacji Uwaga - Nie jest konieczne realizowanie procesu jednocześnie we wszystkich obszarach działań

49 AUDITOR Terminy i definicje osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu Definicja z ISO 9000:2006,

50 50 Wymagania Normy ISO 14001

51 Aspekty środowiskowe Przegląd kierownictwa zarządzania Ciągłe doskonalenie Polityka środowiskowa Sprawadzanie Sprawdzanie i Działania Korygujące Monitorowqanie Monitorowanie i pomiary Dz. Korygujące i zapobiegawcze Zapisy Audity SZŚ Wdrażanie i funkcjonowanie odpowiedzialność i organizacja szkolenia i komunikacja dokumentacja nadzór operacyjny przygotowanie do awarii Planowanie Aspekty środowiskowe Wymagania prawne i inne Cele, i zadania Program I program zarządzania 51

52 ISO Wymagania ogólne 52 System zarządzania powinien być: -Ustanowiony -Udokumentowany -Wdrożony -Utrzymywany -Ciągle doskonalony Organizacja powinna: -Określić jak te wymagania spełni -Określić i udokumentować zakres SZŚ

53 ISO Polityka środowiskowa Ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji wyrażone przez najwyższe kierownictwo udokumentowana, wdrożona i utrzymywana publicznie dostępna zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla organizacji lub w imieniu organizacji 53

54 ISO Polityka środowiskowa cdn. odpowiednia dla organizacji zobowiązanie do ciągłego doskonalenia zapobiegania zanieczyszczeniom spełniania odpowiednich środowiskowych wymagań prawnych i innych podstawa celów i zadań środowiskowych 54

55 Polityka środowiskowa 55 Uwarunkowania zewnętrzne: klienci - grupy klientów i rynków wymogi władz - ustawodawstwo, postanowienia, okólniki itp. akcjonariusze - fundusze, grupy akcjonariuszy konkurenci współpartnerzy - firmy ubezpieczeniowe, banki sąsiedzi trendy społeczne - przyszły popyt Jak również potrzeby, wymagania i oczekiwania zainteresowanych stron

56 Określanie polityki środowiskowej, cdn. 56 Uwarunkowania wewnętrzne: podstawa działalności produkty/procesy wpływy środowiskowe organizacja zasoby pracownicy park maszynowy Jak również zdolność i chęć przedsiębiorstwa do zaspokajania potrzeb, wymagań i oczekiwań zainteresowanych stron

57 ISO Planowanie Aspekty środowiskowe 57 procedura(y) identyfikacji aspektów (które można kontrolować / wpływać na nie) określanie tych aspektów, które mają/ mogą mieć znaczący wpływ na środowisko identyfikacja aspektów przy uwzględnieniu nowych lub zmodyfikowanych działań, wyrobów i usług znaczące aspekty śr. powinny być uwzględnione przy ustanowieniu, wdrożeniu i utrzymywaniu szś ciągła aktualizacja i dokumentacja informacji

58 Załącznik A Aspekty środowiskowe Oprócz aspektów środowiskowych, które organizacja może nadzorować bezpośrednio, również aspekty, na które może wpływać, np. związane z towarami i usługami wykorzystywanymi przez organizację oraz związanymi z wyrobami i usługami dostarczanymi przez organizację 58

59 Załącznik A Aspekty środowiskowe 59 Zaleca się rozważenie aspektów związanych z działaniami, wyrobami i usługami: projektowanie i rozwój procesy wytwarzania pakowanie i transport efekty działalności środowiskowej i praktyki dostawców i wykonawców

60 Załącznik A Aspekty środowiskowe zarządzanie odpadami wydobycie i dystrybucja surowców i zasobów naturalnych dystrybucja, użytkowanie i postępowanie z wyrobami na końcu życia fauna i flora oraz bioróżnorodność 60

61 ISO Planowanie Wymagania prawne i inne 61 procedura(y) identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych i innych wymagań, które dotyczą organizacji i są związane z jej aspektami środowiskowymi Procedurę określenia jak te wymagania stosują się do jej aspektów środowiskowych Mające zastosowanie wymagania prawne i inne powinny być wzięte pod uwagę przy ustanowieniu, wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania środowiskowego

62 Załącznik A Aspekty środowiskowe identyfikacja wymagań prawnych, mających zastosowanie do jej aspektów środowiskowych, mogą one obejmować: lokalne wymagania prawne krajowe i międzynarodowe wymagania prawne 62

63 Załącznik A Wymagania prawne i inne Przykłady innych wymagań, które mogą dotyczyć organizacji: porozumienia z władzami publicznymi porozumienia z klientami wytyczne nie objęte przepisami prawnymi dobrowolne zasady lub kodeksy postępowania 63

64 Załącznik A Wymagania prawne i inne 64 dobrowolne etykietowanie środowiskowe lub zobowiązania dotyczące odpowiedzialności za wyrób wymagania stowarzyszeń handlowych porozumienia z grupami społecznymi lub organizacjami pozarządowymi zobowiązania publiczne organizacji lub jej organizacji macierzystej wymagania korporacyjne

65 ISO Planowanie Cele, zadania i programy cele i zadania udokumentowane odpowiednie dla wszystkich służb i szczebli organizacji mierzalne jeśli jest to możliwe spójne z polityką, zobowiązaniem do zapobiegania zanieczyszczeniom, spełnianiem środ. wymagań prawnych i innych oraz zobowiązaniem ciągłego doskonalenia stosowne do wymogów (technologia, prawo, itp.) i rachunku ekonomicznego uwzględniające znaczące aspekty środowiskowe [4.3.1]

66 ISO Planowanie cdn Program(y) zarządzania środowiskowego program(y) osiągania celów i zadań odpowiedzialności terminy środki P R O G R A M 66

67 Aspekty środowiskowe Przegląd kierownictwa zarządzania Ciągłe doskonalenie Polityka środowiskowa Sprawadzanie Sprawdzanie i Działania Korygujące Monitorowqanie Monitorowanie i pomiary Dz. Korygujące i zapobiegawcze Zapisy Audity SZŚ Wdrażanie i funkcjonowanie odpowiedzialność i organizacja szkolenia i komunikacja dokumentacja nadzór Sterowanie operacyjny operacyjne przygotowanie do awarii Planowanie Aspekty środowiskowe Wymagania prawne i inne Cele, i zadania Program I program zarządzania 67

68 ISO Wdrażanie i funkcjonowanie Zasoby, zadania, odpowiedzialność i uprawnienia zadania, odpowiedzialność i uprawnienia określone udokumentowane zakomunikowane środki (ludzie, know-how, fundusze) przedstawiciel kierownictwa ustalenie, wdrożenie, utrzymywanie wymagań SZŚ raportowanie najwyższemu kierownictwu efektów działalności środowiskowej oraz rekomendowanie możliwości dalszego doskonalenia

69 ISO Wdrażanie i funkcjonowanie Kompetencje, szkolenie i świadomość Osoby wykonujące zadania dla organizacji lub w jej imieniu, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko: - odpowiednio przeszkoleni, wykształceni, doświadczeni - identyfikacja potrzeb szkoleniowych 69

70 ISO Wdrażanie i funkcjonowanie procedury zapewniania świadomości znaczenia zgodności działania z polityką środowiskową, procedurami i wymaganiami szś wpływu działania pracowników na środowisko aktualne i potencjalne (korzyści z poprawy) zadań i odpowiedzialności (osiąganie zgodności z polityką i wymogami SZŚ; działania dotyczące sytuacji awaryjnych) 70

71 ISO Wdrażanie i funkcjonowanie Komunikowanie się procedury wewnętrznego i zewnętrznego komunikowania się pisemna decyzja o komunikowaniu na zewnątrz o znaczących aspektach, o skutkach awarii itp. ustanowione i wdrożone metody zewnętrznego komunikowania 71

72 ISO Wdrażanie i funkcjonowanie Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego opis SZŚ (podstawowe elementy, wzajemne oddziaływanie) odniesienie do dokumentów związanych 72

73 4.4.4 Dokumentacja 73 Uszczegółowiono wymagania dotyczące dokumentacji dostosowując je do ISO 9001:2000: politykę, cele i zadania środowiskowe opis zakresu szś opis głównych elementów szś i ich wzajemnych zależności oraz odniesienie do dokumentów związanych, dokumenty, w tym zapisy wymagane przez normę dokumenty, w tym zapisy, potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego planowania, działania i nadzorowania procesów związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi

74 Załącznik A Dokumentacja 74 Przykłady dokumentów: deklaracje polityki, celów i zadań informacje o znaczących aspektach środowiskowych procedury informacje dotyczące procesów schematy organizacyjne normy wewnętrzne i zewnętrzne wewnętrzne plany działań na wypadek awarii zapisy

75 ISO Wdrażanie i funkcjonowanie Nadzór nad dokumentacją procedura nadzorowania; dokumenty: wiadomo gdzie się znajdują są aktualizowane, a aktualne dostępne tam, gdzie potrzeba tworzone, modyfikowane, zatwierdzane przez osoby upoważnione w określony sposób nieaktualne zabezpieczone przed przypadkowym użyciem ustalony jest czas przechowywania dokumenty pochodzące z zewnątrz są zidentyfikowane a ich rozpowszechnianie jest nadzorowane

76 ISO Wdrażanie i funkcjonowanie czy procedura jest konieczna? N STOP Sterowanie operacyjne T operacje, działania związane ze zidentyfikowanymi, znaczącymi aspektami określone 76 zaplanowane, prowadzone w ustalonych warunkach prowadzone wg udokumentowanych procedur działań, z określonymi kryteriami operacyjnymi (jeśli brak może prowadzić do odchyleń od polityki, celów, zadań) prowadzone według procedur, w odniesieniu do znaczących aspektów środowiskowych wyrobów / usług z zewnątrz

77 ISO Wdrażanie i funkcjonowanie Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie procedury identyfikacji możliwych wypadków i zagrożeń i zapobiegania im postępowania w sytuacjach awaryjnych w tym minimalizacji skutków aktualizowanie i, jeśli to wykonalne, okresowe praktyczne sprawdzanie procedur

78 Aspekty środowiskowe Przegląd kierownictwa zarządzania Ciągłe doskonalenie Polityka środowiskowa Sprawadzanie Sprawdzanie i Działania Korygujące Monitorowqanie Monitorowanie i pomiary Dz. Korygujące i zapobiegawcze Zapisy Audity SZŚ Wdrażanie i funkcjonowanie odpowiedzialność i organizacja szkolenia i komunikacja dokumentacja nadzór Sterowanie operacyjny operacyjne przygotowanie do awarii Planowanie Aspekty środowiskowe Wymagania prawne i inne Cele, i zadania Program I program zarządzania 78

79 ISO Sprawdzanie Monitorowanie i pomiary udokumentowane procedury monitorowania i pomiarów najważniejszych parametrów procesów zapisy informacji nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów wzorcowanie, legalizacja odnośne zapisy

80 ISO Sprawdzanie Ocena zgodności procedura(y) okresowej oceny zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi zapisy Organizacja powinna oceniać zgodność z innymi wymaganiami, które jej dotyczą - można połączyć tę ocenę z oceną zgodności z wymaganiami prawnymi lub ustanowić odrębną procedurę zapisy z wyników okresowych ocen 80

81 ISO Sprawdzanie Niezgodności działania korygujące i zapobiegawcze Procedury postępowania z rzeczywistymi lub potencjalnymi niezgodnościami odpowiedzialność i uprawnienia badanie przyczyn minimalizacja skutków działania korygujące i zapobiegawcze (proporcjonalne do skali problemu) zmiany w udokumentowanych procedurach (wynikłe z działań korygujących i zapobiegawczych) wdrożone i zapisane

82 ISO Sprawdzanie Nadzór nad zapisami procedury dotyczące zapisów niezbędnych do wykazania zgodności z wymaganiami systemu oraz osiągniętych wyników identyfikacja utrzymywanie dysponowanie dostępność zabezpieczenie czas przechowywania ustalony i zapisany 82 zapisy = dowód zgodności SZŚ z normą ISO 14001

83 ISO Sprawdzanie Audyt wewnętrzny cel: zbadanie czy SZŚ jest zgodny planami i z wymogami normy ISO właściwie wdrożony i utrzymywany cel: dostarczenie danych na przegląd wykonywany przez kierownictwo program(y) i procedury okresowych audytów zakres, częstość, metodyka, przekazywanie wyników programy zaplanowane Wybór audytorów powinien zapewnić obiektywność i bezstronność procesu audytowania

84 Aspekty środowiskowe Przegląd kierownictwa zarządzania Ciągłe doskonalenie Polityka środowiskowa Sprawadzanie Sprawdzanie i Działania Korygujące Monitorowqanie Monitorowanie i pomiary Dz. Korygujące i zapobiegawcze Zapisy Audity SZŚ Wdrażanie i funkcjonowanie odpowiedzialność i organizacja szkolenia i komunikacja dokumentacja nadzór Sterowanie operacyjny operacyjne przygotowanie do awarii Planowanie Aspekty środowiskowe Wymagania prawne i inne Cele, i zadania Program I program zarządzania 84

85 ISO Przegląd zarządzania 85 Cel przeglądu systemu zarządzania środowiskowego przez najwyższe kierownictwo: zapewnienie stałej przydatności i skuteczności weryfikacja polityki środowiskowej, celów i innych elementów decyzje dotyczące ciągłego doskonalenia określone odstępy czasu przygotowane informacje zapisy z przeglądu

86 ISO Przegląd zarządzania cdn. 86 Dane wejściowe do przeglądu powinny obejmować: a) wyniki auditów wewnętrznych i ocen zgodności z wymaganiami prawnymi I innymi wymaganiami dotyczącymi organizacji, b) komunikację z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi, w tym skargi, c) efekty działalności środowiskowej organizacji, d) zakres spełnienia celów i zadań

87 ISO Przegląd zarządzania cdn. e) status działań korygujących i zapobiegawczych, f) działania podjęte w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania, g) zmieniające się okoliczności, w tym zmiany w wymaganiach prawnych i innych związanych z aspektami środowiskowymi, h) zalecenia dotyczące doskonalenia. 87

88 ISO Przegląd zarządzania cdn. Dane wyjściowe powinny zawierać wszelkie decyzje i działania związane z możliwymi zmianami polityki środowiskowej, celów i zadań oraz innych elementów systemu zarządzania środowiskowego, zgodnie ze zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia. 88

89 System zarządzania Zarządzanie ogólne Dostawca Klient Jakość Środowisko BHP ISO 9001 ISO PN-N

90 To prawda, że żyjemy w środowisku odziedziczonym po przodkach, ale pamiętajmy inną prawdę: żyjemy w środowisku pożyczonym od przyszłych pokoleń! 90

91 Dziękuję za uwagę!

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r.

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. PL0800189 NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. MAREK MUCHA TUV Rheinland Polska Sp. z o. o., Warszawa W referacie omówiono europejską normą środowiskową i porównano

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Konferencja UZP Zielone zamówienia publiczne Warszawa, 6.12.2016 Andrzej Ociepa

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KONCEPCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

ROZWÓJ KONCEPCJI OCHRONY ŚRODOWISKA ROZWÓJ KONCEPCJI OCHRONY ŚRODOWISKA Rozwój koncepcji ochrony środowiska 1985 1995 Raporty środowiskowe 1990 Normy SZŚ Zarządzanie Środowiskowe 1980 Podejście procesowe 1970 1960 Rozwiązania końca rury

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Najczęściej spotykane systemy zarządzania w organizacjach

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Najczęściej spotykane systemy zarządzania w organizacjach Zintegrowany system zarządzania to: połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardziej skuteczne w osiąganiu celów wynikających

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16 Zmiany w istniejących systemach zarządzania środowiskowego zbudowanych wg normy ISO 14001:2004, wynikające z nowego wydania ISO 14001 (wybrane przykłady) Grzegorz Ścibisz Warszawa, 16. kwietnia 2015 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001:2011. Zbigniew Misiura

System zarządzania energią ISO 50001:2011. Zbigniew Misiura System zarządzania energią ISO 50001:2011 Zbigniew Misiura Efektywność energetyczna (ENE) Energia jest w Unii Europejskiej kwestią priorytetową z trzech powiązanych ze sobą powodów: zmiany klimatu: spalanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w normie ISO 14001:2015 z uwzględnieniem weryfikacji EMAS

Planowane zmiany w normie ISO 14001:2015 z uwzględnieniem weryfikacji EMAS SYMPOZJUM CCJ "DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA" Planowane zmiany w normie ISO 14001:2015 z uwzględnieniem weryfikacji EMAS KOŚCIELISKO, 19-22 października 2015 r. Andrzej Ociepa Nowelizacja normy ISO

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 29.8.2017 L 222/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania środowiskowego w PSE S.A.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego J. Krawiec, G. Ożarek Kwiecień, 2010 Plan wystąpienia Ogólny model bezpieczeństwa Jak należy przygotować organizację do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001.

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 RAZEM czy OSOBNO? Auditor wiodący Beata Kiercz maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NARZĘDZIE BIZNESOWE oparte na: ścisłym

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Systemy zarządzania Dobrze zaprojektowane i spójne procesy zarządcze i operacyjne Grupy Kapitałowej ukierunkowane są na zagwarantowanie oczekiwanej jakości oferowanych przez nas produktów i usług, ochronę

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU 1 URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ PROCESY ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią

System Zarządzania Energią System Zarządzania Energią Seminarium w ramach Forum ISO 14000 24.03.2011, Warszawa Andrzej Ociepa Główny Specjalista Ekoekspert, Warszawa, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 Definicja systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 TÜV Rheinland Polska Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 Podsumowanie zmian www.tuv.pl Aktualizacja normy ISO 9001:2015 Publikacja nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest oczekiwana we wrześniu 2015

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg PN-EN ISO 14001:2015 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie

Bardziej szczegółowo