Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000"

Transkrypt

1 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

2 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz pierwszy w 1987 roku i składały się z 6 norm, a obecnie składają się z 3 norm Zostały opracowane przez komitet techniczny ISO/TC 176 Dokumentem wiarygodności działań jest certyfikat stosowania systemu zapewnienia jakości wydany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Normy ISO są dziś najpopularniejszymi ze wszystkich norm międzynarodowych Opisują efektywnie działający system zarządzania projakościowego i przedstawiają wymagania przed nim stawiane Stanowią dobrze ukierunkowany początek budowy efektywnego i sprawnego systemu zarządzania organizacją Ich celem jest,,wyrobienie u klienta zaufania do producenta Każda norma wydawana przez MON musi być poddawana przeglądowi co 5 lat Mają charakter uniwersalny Wdrażanie tych norm jest dobrowolne Wdrożenie systemu zarządzania w oparciu o wymagania norm ISO serii 9000 pozwala na uzyskanie określonych korzyści, tj.: o pozyskiwanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów o poprawę image u firmy o spadek reklamacji klientów o wzrost zaufania klientów do firmy i jej produktów o obniżenie strat spowodowanych niezgodnościami

3 Ewolucja normy ISO serii 9000 I wersja norm: 1987r. (pierwsza publikacja, opracowana przez Komitet Techniczny ISO/TC 176) II wersja norm: 1994r. (poszerzona wersja z 1987r.) III wersja norm: 2000r. (wynik generalnej rewizji wersji z 1994r.) IV wersja norm (aktualna): 2008r. (nowelizacja wersji z 2000r.) Rodzina norm ISO 9000:2008 zawiera normy: ISO 9000, ISO 9001 oraz ISO 9004 oraz wytyczne sprzyjające i wzmacniające projektowanie, implementację oraz funkcjonowanie tych systemów. Jej wykonawcą jest Komitet Techniczny ISO/TC 207.

4 Aktualna struktura norm ISO serii 9000 ISO serii 9000 ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 ISO 9000:2005 (PN-EN ISO 9000:2006) - Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia ISO 9001:2000 / 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2001 / PN-EN ISO 9001:2009) - Systemy zarządzania jakością - Wymagania ISO 9004:2009 (PN-EN ISO 9004:2009) Zarządzanie mające na celu osiąganie trwałego sukcesu organizacji Podejście poprzez zarządzanie jakością

5 Rozdziały norm Lp. ISO 9000 ISO Zakres normy Zakres normy 2 Podstawy systemów zarządzania jakością Powołania normatywne 3 Terminy i definicje Terminy i definicje 4 - System zarządzania jakością 5 - Odpowiedzialność kierownictwa 6 - Zarządzanie zasobami 7 - Realizacja wyrobu 8 - Pomiary, analiza i doskonalenie Podstawową normę w zbiorze ISO 9000 stanowi norma 9001:2000, ponieważ w niej zapisane są wymagania, jakie należy brać pod uwagę przy projektowaniu systemu zarządzania jakością.

6 Nowo opublikowana edycja ISO 9004 zaopatruje organizacje w model "trwałego sukcesu" we współczesnym złożonym, wymagającym iciągle zmieniającym się środowisku. Został on stworzony z myślą o wsparciu organizacji w osiąganiu długotrwałego sukcesu poprzez podejście zarządzania jakością, bez względu na ich wielkość, rodzaj lub działanie. ISO 9004:2009 zastępuje ISO 9004:2000. Wprowadza znaczne zmiany do struktury i zawartości wcześniejszej edycji, oparte na ośmioletnim doświadczeniu we wdrażaniu standardu na całym świecie, a także zmiany, których celem jest zwiększenie spójności między ISO 9001 oraz innymi standardami systemów zarządzania. Przykładem ważnej (może nawet najważniejszej) zmiany w strukturze ISO 9004 jest fakt, iż jego treść rozpoczyna rozdział zawierający wskazówki, w jaki sposób zarządzać organizacją mając na uwadze stale trwały sukces oraz jak stworzyć system zarządzania jakością. W porównaniu z wersją ISO 9004:2000 zawiera ona nowe podejście - rekomendacje w obszarze trwałego funkcjonowania organizacji i osiągania najlepszych wyników.

7 ISO 9000 norma podstaw ma charakter informacyjny zawiera charakterystykę ośmiu zasad zarządzania jakością produktów, tj.: - orientacja na klienta - przywództwo - zaangażowanie ludzi - podejście procesowe - podejście systemowe do zarządzania -ciągłe doskonalenie - podejmowanie decyzji na podstawie faktów - obustronnie korzystne relacje z dostawcami Sposób podawania opisów zasad nie jest ujednolicony

8 ISO 9000 Norma służąca do udokumentowania systemu, stanowiąca podstawę certyfikacji systemu Stworzona z myślą o ułatwieniu współpracy między partnerami Oferuje model podejścia procesowego przydatny do projektowania, wdrożenia i oceny systemów zarządzania jakością Informuje, jak powinien być zbudowany SZJ Opiera się na przejrzystych, jednoznacznych procedurach, z wyraźnym określeniem zakresu uprawnień, odpowiedzialności i marginesu swobody decyzyjnej realizatorów procedury Skonstruowana wg ośmiu podstawowych zasad zarządzania jakością Wyniki badania ISO Survey of Certification pokazują, że z roku na rok wzrasta liczba organizacji, które korzystają z normy ISO 9001 ISO 9001:2008 jest łatwiejszą do zrozumienia wersją ISO 9001:2000 i zawiera te same wymagania Wiele firm wykorzystuje system ISO 9001 do doskonalenia zarządzania organizacją, do doskonalenia procesów realizowanych w swojej firmie (dokonywana jest wówczas ocena nie tylko skuteczności, ale i efektywności realizowanych procesów) Praktyczną realizacją zasady ISO 9001 jest ciągłe doskonalenie organizacji Przykład: Przedsiębiorstwo eksploatacji i uszlachetniania kruszyw budowlanych

9 ISO 9004 Stosowanie tej normy jest możliwe niezależnie od systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 ISO 9004:2009 zawiera wskazówki dla ciągłego doskonalenia całościowej działalności organizacji, efektywności i skuteczności opartych na podejściu procesowym. Koncentruje się na spełnianiu potrzeb i oczekiwań klientów oraz innych stron w długim okresie i w sposób zrównoważony W porównaniu do ISO 9001:2008, które dotyczy zarządzania jakością produktów i usług przy zwiększaniu zadowolenia klienta, ISO 9004:2009 dostarcza szerszej perspektywy zarządzania jakością, wszczególności dla doskonalenia. Okaże się użyteczne dla organizacji, których najwyższe kierownictwo pragnie uczynić krok poza ISO 9001 w dążeniu do ciągłego doskonalenia mierzonego satysfakcją klientów i podmiotów gospodarczych. ISO 9004:2009 pozwala organizacjom zwiększyć jakość dostarczania klientom produktu i usługi poprzez promowanie samooceny jako ważnego narzędzia umożliwiającego: sprawdzenie poziomu swojej dojrzałości, pokrywającego przywództwo, strategię, system zarządzania, zasoby i procesy; wyznaczenie swoich mocnych i słabych stron; wyznaczenie możliwości zarówno dla doskonalenia, jak i innowacji lub obu Zawiera syntetyczny opis zasad zarządzania jakością ze wskazaniem na główne korzyści z ich stosowania oraz efekty, jakie dzięki ich wdrażaniu można uzyskać

10 Edycja norm ISO serii 9000 stanowi postęp w organizacyjnych działaniach dotyczących honorowania podstawowej zasady porządku i dyscypliny w prowadzonym biznesie. ISO sankcjonuje status quo. Słabo funkcjonują mechanizmy wprowadzania zmian.

11 Certyfikacja Udokumentowanie ciągu działań dla ukształtowania jakości produktów wg wymagań norm ISO serii 9000, oznacza, że SZJ danego przedsiębiorstwa jest zdolny do dostarczania ujednoliconego, zadeklarowanego w umowie/kontrakcie poziomu jakości produktów. Fakt ten wzmacnia psychosocjologiczne wartości ważne dla klientów. Certyfikat ISO jest wystawiany na podstawie pozytywnego wyniku audytu systemu, a nie produktu. W Polsce pierwszy SZJ zgodny z ISO 9000 był certyfikowany w roku W momencie, w którym wszystkie wymagania ISO 9001 są spełnione - nadchodzi czas na audyt zewnętrzny/ certyfikujący. Powinien on być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Audytorzy najpierw dokonują przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji) później sprawdzają czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony). Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego audytu wydawany jest certyfikat. Certyfikat ISO jest wydawany na 3 lata. W trakcie jego obowiązywania będą mieć miejsce audyty nadzorujące (zazwyczaj raz w roku), których zadaniem jest sprawdzenie, czy system wciąż działa.

12 Bibliografia Lisiecka K., Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, AE, Katowice 2009, s Urbaniak M., Zarządzanie jakością, s

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl Warszawa, 2 kwietnia 2009 r.

ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl Warszawa, 2 kwietnia 2009 r. ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl administracja@janski.edu.pl tel. 851 28 88 do 90; fax 851 28 87 Seria EK1000. Wolumen I E Projekt normy etyczności pracy EK 1000 K 1 0 0 Warszawa, 2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011 Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce raport 2008-2011 Spis treści Wstęp str. 3 Rozdział I Odpowiedzialny pracodawca str. 25 Rozdział II PRODUKTY O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZWALAJĄCE DOKONYWAĆ WŁAŚCIWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy Ocena ryzyka nadużyć

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo